ministerstwo leśnictwa warszawa

MPiT: Pomimo słabszych danych w grudniu, produkcja w styczniu wzrośnie o ok. 4%

Warszawa, 18.01.2019 (ISBnews) - Mimo słabszych wyników w grudniu ub.r., polski przemysł nie doświadcza spadków, jakie mają miejsce w przemyśle niemieckim, niemniej jednak wyniki subindeksów PMI mogą przełożyć się na wyniki produkcji w styczniu, ale wzrost będzie jednak

MRPiPS: Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła do 9,7% w XI (aktual.)

We wczorajszej depeszy podaliśmy niewłaściwą datę planowanej publikacji danych o bezrobociu przez GUS. Za pomyłkę przepraszamy. Poniżej zaktualizowana wersja depeszy Warszawa, 10.12.2015 (ISBnews) - Stopa bezrobocia

MRPiPS: Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła do 9,7% w listopadzie

Warszawa, 09.12.2015 (ISBnews) - Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w listopadzie 9,7%, czyli wzrosła o 0,1 pkt proc. wobec poprzedniego miesiąca, szacuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), powołując się na dane z urzędów pracy. Wskaźnik ten był

Geologiczny instytut ma być odesłany w niebyt? Wiceminister środowiska forsuje pomysł nowej, cztery razy droższej instytucji

Geologiczny instytut ma być odesłany w niebyt? Wiceminister środowiska forsuje pomysł nowej, cztery razy droższej instytucji

Ministerstwem Środowiska.  PAG będzie miała oddział terenowy w województwie dolnośląskim, z którym związany jest Jędrysek. Ministerstwo Środowiska nie odpowiada na pytanie, jakie będą tego koszty. Zastrzega, że centrala PAG pozostanie w Warszawie.

KE wzywa Polskę do niezwłocznego wstrzymania wycinek w Puszczy Białowieskiej

Europejskiej, dotyczące odtwarzania i zachowania siedlisk i gatunków ważnych dla UE, wytyczonych w ramach sieci Natura 2000. "Ministerstwo Środowiska sprzeciwia się deprecjonowaniu dokonań miejscowej ludności, przedstawicieli polskiej szkoły leśnictwa i ochrony przyrody. To

MRiRW: Najlepsze gminne projekty dla OZE na wsi otrzymają łącznie 17,25 mln euro

Warszawa, 14.11.2014 (ISBnews) - Gminy będą mogły pozyskać na projekty związane z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych (OZE) na terenach wiejskich środki z puli 17,25 mln euro, podało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Głównym obszarem wsparcia będą mikroinstalacje

KE ostrzega Polskę w związku ze zwiększeniem wyrębu w Puszczy Białowieskiej

Warszawa, 27.04.2017 (ISBnews) - Komisja Europejska wzywa Polskę do wstrzymania zaplanowanego na szeroką skalę wyrębu w Puszczy Białowieskiej - ostatnim w Europie kompleksie pierwotnej puszczy i obszarze ochrony przyrody objętym siecią Natura 2000, podała Komisja

Wojna o drewno. Lasy będą sprzedawać drzewa jak ropę?

Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ "Solidarność" apeluje do leśników o przyłączenie się do ogólnokrajowej manifestacji planowanej na dziś w Warszawie jako "wyraz dezaprobaty" wobec polityki rządu.

Polsko-polska wojna o węgiel brunatny

Tuska. W opublikowanej niedawno "Polityce energetycznej Polski do 2030 r." resort gospodarki zakłada "wykorzystanie węgla jako głównego paliwa dla elektroenergetyki w celu zagwarantowania odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa energetycznego kraju". Ministerstwo zaleca wprowadzenie do

Michał Sołowow. Przegrywanie jest częścią życia

Michał Sołowow. Przegrywanie jest częścią życia

przedsiębiorczości było społeczne przyzwolenie. Pamiętam, że nie mogłem nigdzie kupić tarcicy. W regionalnych Lasach Państwowych nikt nie chciał ze mną rozmawiać. Wpadłem na pomysł, aby pojechać do Ministerstwa Rolnictwa i znaleźć dyrektora departamentu leśnictwa. W końcu mnie przyjmuje, pyta, jakie studia