miary fiskalizmu

Rząd upichcił doraźny i ostrożny budżet

reform zmierzających do redukcji wydatków, choćby obniżanie zasiłku pogrzebowego. Gorzej, że zmniejszenie deficytu sektora finansów publicznych ma się odbyć głównie po stronie dochodowej. - Niepokoi rosnący fiskalizm. Rząd szykuje nam wzrost różnych podatków, przede wszystkim

Czy bank ma sumienie?

naruszenie prawa, u nas ustawodawstwo tak daleko nie sięga. Zresztą w samych środowiskach politycznych w Polsce są rozbieżne opinie na ten temat i nie wszyscy politycy uważają, że należałoby coś z tym zrobić. W tej sytuacji można powiedzieć, że polskie państwo jest nieobecne, a w miarę upływu czasu, coraz

Debata "Gazety": Jaki powinien być podatek od zysków kapitałowych

rosnąć - jest opodatkować konsumpcję. Oszczędności, zwłaszcza długoterminowe, powinny być uprzywilejowane. GPW jako inwestycja niedokończona, przeżywająca ciężkie chwile, powinna być wspomagana, asekurowana, a nie dobijana czy też pomniejszana poprzez fiskalizm. Jesteśmy w