mięsne silesia

Gobarto zmienia strategię, chce sprzedać ZM Silesia na rzecz Cedrobu

(swoim akcjonariuszem strategicznym) na temat zbycia posiadanych akcji Zakładów Mięsnych Silesia, dodano. "Zmieniona strategia, zakładając umocnienie się emitenta na pozycji jednego z czołowych producentów mięsa czerwonego w Polsce, przewiduje skoncentrowanie działalności

Cedrob ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad spółką Silesia

; - czytamy w komunikacie. UOKiK dodał, że spółki zależne od Silesia - będące również przedmiotem koncentracji - prowadzą działalność w zakresie produkcji dań gotowych, suchej i mokrej karmy dla zwierząt, działalności transportowej oraz sprzedaży drobiu, mięsa i przetworów mięsnych

Cedrob złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia mienia ZM Henryka Kania

miesięcznie. Docelowo, po przeprowadzeniu procesu inwestycyjnego, zakłady te mają produkować 4 tys. ton miesięcznie. Łącznie z Zakładami Mięsnymi Silesia S.A., które już osiągnęły poziom 4 tys. ton i cały czas się rozwijają, Grupa Cedrob planuje mieć udział w rynku przetwórczym na poziomie 8-10 tys. ton

Cedrob zgłosił do UOKiK chęć przejęcia kontroli nad ZM Henryk Kania

, Pszczynie i Mokrsku już na początku października. W pierwszym etapie planowane jest osiągnięcie produkcji na poziomie 1 200 ton miesięcznie. Docelowo, po przeprowadzeniu procesu inwestycyjnego, zakłady te mają produkować 4 tys. ton miesięcznie. Łącznie z Zakładami Mięsnymi Silesia S.A., które już osiągnęły

Akcjonariusze Gobarto za rozwojem segmentu przetwórstwa mięsa i produkcji wędlin

jednomyślnie wyrazili zgodę m.in. na zawarcie dwóch umów ze spółką Zakłady Mięsne Silesia S.A., dotyczących dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa: zakładu przetwórstwa położonego w Ciechanowie oraz dwudziestu pięciu sklepów, w których prowadzona jest sprzedaż detaliczna wędlin oraz mięsa. Obie umowy

Gobarto podpisało z Cedrobem umowę zakupu 100% akcji ZM Silesia za 78 mln zł

Warszawa, 02.11.2017 (ISBnews) - Gobarto podpisało z Cedrobem umowę warunkową nabycia 100% akcji w kapitale zakładowym Zakładów Mięsnych Silesia (ZM Silesia) za 78 mln zł, poinformowała spółka. Gobarto przejęło również zorganizowaną część przedsiębiorstwa Cedrobu w postaci

Cedrob szacuje, że na konsolidację z ZM Henryk Kania wyda ok. 250 mln zł

poziomie 1 200 ton miesięcznie. Docelowo, po przeprowadzeniu procesu inwestycyjnego, zakłady te mają produkować 4 tys. ton miesięcznie. Łącznie z Zakładami Mięsnymi Silesia S.A., które już osiągnęły poziom 4 tys. ton i cały czas się rozwijają, Grupa Cedrob planuje mieć udział w rynku przetwórczym na

Gobarto: ZM Silesia podniesie kapitał o 20,75 mln zł

Warszawa, 27.03.2018 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Zakłady Mięsne Silesia, zależnej od Gobarto, podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 23,5 mln zł z kwoty 2,75 mln zł, tj. o kwotę 20,75 mln zł, w drodze emisji 41 500

Gobarto przyjęło strategię na lata 2019-2024

celu wypracowania docelowego modelu jego funkcjonowania w grupie kapitałowej emitenta; - umocnienie pozycji rynkowej wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta Zakładów Mięsnych Silesia S.A. w grupie liderów krajowego przetwórstwa mięsnego poprzez wzrost produkcji i

Gobarto zawarło umowę z Cedrobem dotyczącą zakupu ZM Silesia za 78 mln zł

Warszawa, 01.12.2017 (ISBnews) - Gobarto zawarło z Cedrobem umowę rozporządzającą, której przedmiotem jest zakup 5 500 000 akcji spółki Zakłady Mięsne Silesia, poinformowała spółka. Gobarto na etapie umowy warunkowej informowało, że wartość transakcji wyniesie 78 mln zł

Gobarto: Największe koszty integracji z ZM Silesia już za nami

Warszawa, 21.11.2018 (ISBnews) - Gobarto szacuje, że największe koszty integracji grupy z Zakładami Mięsnymi Silesia zostały już poniesione, poinformował wiceprezes Rafał Oleszak. Wskazał też, że segment trzody chlewnej pozostaje pod wpływem niskich cen żywca wieprzowego

Gobarto położy nacisk na rozwój przetwórstwa i zintegrowanie ZM Silesia w br.

Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - Gobarto chce w tym roku położyć szczególny nacisk na rozwój przetwórstwa oraz lepsze zintegrowanie w ramach grupy Zakładów Mięsnych Silesia, poinformował prezes Dariusz Formela. W segmencie trzody planowane jest rozbudowywanie ferm

Gobarto miało 7,89 mln zł zysku netto, 7,53 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

wchodzi Grupa Silesia, trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej oraz coraz silniej rozprzestrzeniającego się wirusa ASF" - czytamy w raporcie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 16,14 mln zł wobec 12,23 mln zł zysku rok wcześniej

Gobarto miało 7,89 mln zł straty netto w III kw. 2018 r. (sprostowanie)

przetwórczego, w którego skład wchodzi Grupa Silesia, trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej oraz coraz silniej rozprzestrzeniającego się wirusa ASF" - czytamy w raporcie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 16,14 mln zł wobec 12,23 mln zł zysku rok

Gobarto miało 5,68 mln zł straty netto, 2,7 mln zł straty EBIT w II kw. 2018 r.

niższe r/r o odpowiednio 63,7%, 61,3%, 14,1%. Przyczyną takiego stanu rzeczy były stosunkowo niskie wyniki finansowe w segmentach przetwórstwo oraz trzoda chlewna. Segment przetwórstwo składa się z grupy Silesia która od niedawna znajduje się w strukturach Grupy Gobarto. Prowadzona jest tam ciągła

Przegląd informacji ze spółek

. Gobarto sprzedał 100% akcji Zakładów Mięsnych Silesia za 108,3 mln na rzecz Cedrobu, podała spółka. Z końcem czerwca minie rok od uruchomienia sklepu internetowego CCC, podała spółka. W tym czasie sklep zrealizował ponad 1,5 mln zamówień, odnotowuje poziom 13,5 mln wizyt

Navigator/Fordata: Liczba transakcji M&A wzrosła r/r do 42 w III kw. 2017 r.

. W III kwartale 2017 r. byliśmy świadkami kilku ciekawych transakcji na krajowym rynku spożywczym. Zostały zawarte po dwie transakcje w konsolidującej się branży mięsnej oraz branży napojów bezalkoholowych, przypomniano także w materiale. "Od dłuższego czasu

Przegląd informacji ze spółek

. Gobarto podpisało z Cedrobem umowę warunkową nabycia 100% akcji w kapitale zakładowym Zakładów Mięsnych Silesia (ZM Silesia) za 78 mln zł, poinformowała spółka. Gobarto przejęło również zorganizowaną część przedsiębiorstwa Cedrobu w postaci zakładu przetwórstwa w Ciechanowie oraz 25 sklepów firmowych

Navigator/Fordata: Liczba transakcji M&A spadła r/r do 46 w I kw. 2019 r.

produkcyjnych w Agro-Rydzyna zapowiedziało dalsze inwestycje w zakład w Kłodzie w ramach realizacji programu inwestycyjnego grupy wartego 850 mln zł. Dalekosiężne ambitne plany rozwojowe mają też Zakłady Mięsne Silesia, które do 2022 roku szacują zwiększyć moce produkcyjne poprzez rozwój organiczny i akwizycje

Navigator, Fordata: Liczba transakcji M&A w Polsce wrośnie o ok. 9% r/r w 2018r.

Polsce. "W roku 2017 doszło do aż 8 przejęć spółek z branży mięsnej - liderem przejęć w tym segmencie od dłuższego czasu pozostaje Cedrob, który w lipcu przejął Zakłady Mięsne Silesia oraz zyskał nowy podmiot w grupie poprzez zakup udziałów spółki Jama przez Gobarto

Przegląd informacji ze spółek

- zakłada ona obecnie m.in. skoncentrowanie działalności na segmencie zwierzęcym i produkcyjnym, podała spółka. W związku z tym spółka zdecydowała o rozpoczęciu rozmów z Cedrobem (swoim akcjonariuszem strategicznym) na temat zbycia posiadanych akcji Zakładów Mięsnych Silesia, dodano

Przegląd informacji ze spółek

. Rada nadzorcza TXM powołała Krzysztofa Bajbusa na stanowisko wiceprezesa zarządu TXM restrukturyzacji, począwszy od 30 maja 2019 r., podała spółka. Torpol zawarł z Towarzystwem Finansowym Silesia (TF Silesia) umowę, na mocy której TF Silesia udzieli Torpolowi pożyczki, w

Przegląd prasy

Warszawa, 06.06.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Agencja Rozwoju Przemysłu zaproponowała Towarzystwu Finansowemu Silesia odkupienie pakietu kontrolnego akcji

Przegląd informacji ze spółek

zawarło z Cedrobem umowę rozporządzającą, której przedmiotem jest zakup 5 500 000 akcji spółki Zakłady Mięsne Silesia, poinformowała spółka. Gobarto na etapie umowy warunkowej informowało, że wartość transakcji wyniesie 78 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte

Przegląd informacji ze spółek

raporcie. Vigo System odnotowało 9,54 mln zł jednostkowego zysku netto w 2017 r. wobec 10,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Zakłady Mięsne Silesia, zależnej od Gobarto, podjęło

Przegląd informacji ze spółek

integracji grupy z Zakładami Mięsnymi Silesia zostały już poniesione, poinformował wiceprezes Rafał Oleszak. Wskazał też, że segment trzody chlewnej pozostaje pod wpływem niskich cen żywca wieprzowego. Polskie banki zapewnią 30-35% finansowania projektu budowy elektrowni węglowej

Przegląd informacji ze spółek

lepsze zintegrowanie w ramach grupy Zakładów Mięsnych Silesia, poinformował prezes Dariusz Formela. W segmencie trzody planowane jest rozbudowywanie ferm. Tauron Polska Energia zakłada, że realizacja programu reorganizacji obszaru usług serwisowych przyniesie pozytywny efekt