mennica polska akcje

Mennica Polska rozpozna 6 mln zł kosztu finansowego w zw. z wyceną akcji Enei

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Mennica Polska rozpozna koszt finansowy w wysokości 6,01 mln zł w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kw. w związku ze zmianą wyceny pakietu 8,12 mln akcji Enei, podała spółka. "Mennica

RN Mennicy Polskiej nie zgodziła się na zwiększenie inwestycji w akcje Enei

. Mennica Polska podała wcześniej dziś, że jej zarząd zdecydował (pod warunkiem wyrażenia zgody przez radę nadzorczą) o zwiększeniu zaangażowania w inwestycję kapitałową, poprzez zakup akcji Enei, do kwoty maksymalnie 100 mln zł. Dotychczasowe zaangażowanie w akcje Enei wynosi 75,65 mln zł

Mennica Polska rekomenduje 0,7 zł dywidendy na akcję za 2018 rok

Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - Zarząd Mennicy Polskiej podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania akcjonariuszom przeznaczenia 35,8 mln zł z zysku netto wypracowanego w roku 2018, wynoszącego łącznie 66,52 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,7 zł na akcję

Mennica Polska ujmie w raporcie za I kw. koszt z tyt. spadku wyceny akcji Enei

Warszawa, 01.04.2019 (ISBnews) - Mennica Polska wyceniła posiadany pakiet akcji Enei na 68,54 mln zł wobec wcześniejszej wyceny 77,37 mln zł, podała spółka. W sprawozdaniu finansowym za I kw. 2019 r. rozpoznany zostanie koszt finansowy z tytułu wyceny w kwocie 8,83 mln zł

Mennica Polska nabędzie akcje Enei do łącznej kwoty 80 mln zł

Warszawa, 23.11.2018 (ISBnews) - Mennica Polska podjęła decyzję - warunkowaną wyrażeniem zgody przez radę nadzorczą - o realizacji inwestycji kapitałowej polegającej na nabyciu akcji Enei do łącznej kwoty 80 mln zł po cenie za jedną akcję nieprzekraczającej ceny maksymalnej

Akcjonariusze Mennicy Polskiej zdecydują o 0,7 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

409,47 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały. W maju ub.r. akcjonariusze Mennicy Polskiej podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 1 zł na jedną akcję. Mennica Polska odnotowała 67,39 mln zł

Akcjonariusze Mennicy Polskiej zdecydowali o 1 zł dywidendy na akcję za 2018 rok

, podano również. 17 kwietnia zarząd Mennicy Polskiej rekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 35,8 mln zł z zysku netto wypracowanego w roku 2018, wynoszącego łącznie 66,52 mln zł, na dywidendę, co oznaczałoby wypłatę w wysokości 0,7 zł na akcję

RN Mennicy Polskiej wyraziła zgodę na nabycie akcji Enei do kwoty 80 mln zł

wskaźników finansowych Enea i na ich podstawie będzie podejmował decyzje o realizacji Inwestycji w ramach limitu wskazanego powyżej, podano także. Mennica Polska podała, że nabycie akcji nie stanowi dla spółki inwestycji o charakterze strategicznym. "

Mennica Polska rekomenduje wypłatę 1 zł na akcję dywidendy za 2017 r.

podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 35,8 mln zł, tj. 0,7 zł na jedną akcję Mennica Polska odnotowała 124,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 46,98 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu

Mennica Polska rekomenduje 0,70 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

utrudnienia w jej realizacji. Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Realizuje również inwestycje deweloperskie w Warszawie. Akcje spółki są notowane na GPW od kwietnia 1998 r. (ISBnews)

Mennica Polska rekomenduje 0,4 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

zaopiniowana przez radę nadzorczą spółki. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2015 podejmie zwyczajne walne zgromadzenie spółki" - czytamy w komunikacie. Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Realizuje również

Akcjonariusze Mennicy Polskiej zdecydowali o wypłacie 0,5 zł na akcję dywidendy

Warszawa, 16.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Mennicy Polskiej zdecydowali na walnym zgromadzeniu o wypłacie dywidendy w wysokości 0,50 zł na akcję, wynika z uchwał ZWZ. "Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty

WZ Mennicy Polskiej zdecyduje 16 V o wypłacie 0,4 zł dywidendy na akcję

zysku rok wcześniej. Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Realizuje również inwestycje deweloperskie w Warszawie. Akcje spółki są notowane na GPW od kwietnia 1998 r. (ISBnews)

Mennica rozpozna koszt finansowy wys. 27,73 mln zł zw. z wyceną akcji Enei

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Mennica Polska w następstwie dokonania na koniec I kwartału 2020 roku wyceny 8 777 339 akcji Enei, rozpozna koszt finansowy w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w kwocie 27 729 622,91 zł, podała spółka

Mennica Polska będzie rekomendować wypłatę dywidendy za 2017 r.

mln zł zysku rok wcześniej. Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Realizuje również inwestycje deweloperskie w Warszawie. Akcje spółki są notowane na GPW od kwietnia 1998 r. (ISBnews)

Mennica Polska miała 15,95 mln zł straty netto, 11,95 mln zł EBITDA w I kw.

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Mennica Polska odnotowała 15,95 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 4,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Mennica planuje zwiększenie inwestycji w Eneę do maks. 100 mln zł

Warszawa, 11.02.2020 (ISBnews) - Mennica Polska zdecydowała (pod warunkiem wyrażenia zgody przez radę nadzorczą) o zwiększeniu zaangażowania w inwestycję kapitałową, poprzez zakup akcji Enei, do kwoty maksymalnie 100 mln zł, podała Mennica. Dotychczasowe zaangażowanie w akcje

Mennica Polska miała 0,41 mln zł zysku netto, 7,05 mln zł EBIT w III kw. 2019 r.

mln zł zysku rok wcześniej. Wcześniej Mennica Polska podawała, że rozpozna koszt finansowy w wysokości 6,01 mln zł w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kw. w związku ze zmianą wyceny pakietu 8,12 mln akcji Enei. Mennica

Mennica bez planów wyjścia z Netii, ma być silnym operatorem infrastrukturalnym

. Według informacji ze strony internetowej Netii, Mennica Polska ma 17,97% akcji Netii, uprawniających do tyluż z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Netia S.A. to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego

Mennica spodziewa się rozpoczęcia rozliczania Mennica Residence od IV kwartału

komercjalizacją. Według zarządu Mennicy, jest kilka listów intencyjnych. Do listopada może dojść do zawarcia pierwszych umów. Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Realizuje również inwestycje deweloperskie w Warszawie. Akcje spółki są notowane

Mennica Polska: Netia będzie atrakcyjna dla inwestora, ale po restrukturyzacji

Warszawa, 04.08.2017 (ISBnews) - Mennica Polska uważa Netię za "aktywo infrastrukturalne", które po restrukturyzacji będzie atrakcyjne dla inwestora, poinformował prezes Mennicy Grzegorz Zambrzycki. Według niego jeszcze nie czas na jakiekolwiek rozmowy o sprzedaży

BOŚ współfinansuje budowę Mennica Legacy Tower

Polskiej S.A. na realizację kolejnych etapów budowy Mennica Legacy Tower przez trzy banki - BOŚ, mBank i Santander Bank Polska wyniosła ponad 130 mln euro. "Mennica Legacy Tower finansowana przez konsorcjum trzech banków, w tym BOŚ, powstaje przy skrzyżowaniu ulic Prostej i

Mennica Polska ma obecnie zamówienia na produkcję 1,7 mld monet obiegowych

Polskiej. Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Realizuje również inwestycje deweloperskie w Warszawie. Akcje spółki są notowane na GPW od kwietnia 1998 r. Sebastian Gawłowski (ISBnews)

Grzegorz Zambrzycki powołany na prezesa Mennicy Polskiej na kolejną kadencję

zarządu VIII kadencji: pana Grzegorza Zambrzyckiego - prezesa zarządu" - czytamy w komunikacie. Zambrzycki jest prezesem zarządu i dyrektorem naczelnym spółki od 2012 roku. Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i

Mennica Polska: Aktywo podatkowe zwiększy wynik netto za I półr. o 23,14 mln zł

Warszawa, 03.08.2016 (ISBnews) - Mennica Polska zdecydowała o ujęciu w księgach finansowych grupy kapitałowej aktywa podatkowego, co powiększy o 23,14 mln zł skonsolidowany wynik finansowy netto spółki za I półrocze 2016 r., podała spółka. "

Mennica Polska: Sprzedaż lokali w Mennica Residence 'dalece satysfakcjonująca'

poziom 0 i - jak wskazał zarząd Mennicy - jest realizowany zgodnie z harmonogramem i nie będzie wymagał zaangażowania kapitałowego ze strony spółki. Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Realizuje również inwestycje deweloperskie w

Rusza budowa I etapu projektu Mennica Residence

Warszawa, 28.07.2016 (ISBnews) - Rusza budowa pierwszego etapu projektu Mennica Residence, będącej jedną z dwóch inwestycji realizowanych obecnie przez Mennicę Polską w centrum Warszawy, przy ul. Grzybowskiej 43a, podała spółka. Prace powinny zakończyć się we wrześniu 2017 r

Akcjonariusze Mennicy zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

. Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Realizuje również inwestycje deweloperskie w Warszawie. Akcje spółki są notowane na GPW od kwietnia 1998 r. (ISBnews)

Eiffage wybrany generalnym wykonawcą Mennica Residence za ok. 60 mln zł netto

Warszawa, 28.06.2016 (ISBnews) - Mennica Polska zawarła z Eiffage Polska Budownictwo, jako generalnym wykonawcy, umowę na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Żelaznej 56 w Warszawie w ramach I etapu inwestycji Mennica Residence, podała Mennica. Całkowita ryczałtowa wartość

Mennica Polska oczekuje efektów finansowych Open Payment System od 2018 r.

Warszawa, 09.03.2017 (ISBnews) - Mennica Polska zakłada, że w tym roku odbędzie się proces ofertowania miastom opracowanego przez spółkę systemu pobierania opłat za przejazdy komunikacją miejską o nazwie "Open Payment System", czego efekty finansowe byłyby widoczne w

Mennica Polska miała 32,3 mln zł zysku netto, 17,8 mln zł zysku EBIT w II kw.

Warszawa, 11.08.2020 (ISBnews) - Mennica Polska odnotowała 32,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 6,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Akcjonariusze Mennicy zdecydowali o 0,7 zł dywidendy na akcję

. Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Realizuje również inwestycje deweloperskie w Warszawie. Akcje spółki są notowane na GPW od kwietnia 1998 r. (ISBnews)

Mennica Polska: Dywidenda może być na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego

. Dodała, że zarząd pracuje nad całościową polityką dywidendową. W ub.r. Mennica wypłaciła dywidendę w wysokości 0,5 zł na akcję. Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Realizuje również inwestycje deweloperskie

Zysk netto Mennicy Polskiej wzrósł r/r do 124,24 mln zł w 2017 r.

Warszawa, 09.03.2018 (ISBnews) - Mennica Polska odnotowała 124,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 46,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto z

Mennica Polska ma portfel zamówień na produkcję łącznie ponad 2 mld monet

Mennica-Metale Szlachetne zarząd grupy wskazał, że trwa postępowanie sanacyjne i tworzony jest projekt układu dla tej firmy. Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Realizuje również inwestycje deweloperskie w Warszawie. Akcje spółki są

Mennica Polska rozpozna ok. 8,85 mln zł zysku z inwestycji w Eneę za IV kw.

Warszawa, 02.01.2019 (ISBnews) - Mennica Polska rozpozna w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za IV kwartał 2018 roku zysk w kwocie 8,849 mln zł z tytułu wyceny posiadanego pakietu akcji Enea, który zostanie zawarty w przychodach finansowych i skorygowany na

Mennica Polska wyprodukuje 57 mln monet dla Banku Kolumbii

USD, podano również. Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Realizuje również inwestycje deweloperskie w Warszawie. Akcje spółki są notowane na GPW od kwietnia 1998 r. (ISBnews)

Mennica Polska ma zamówienie z NBP na monety o wartości szac.106 mln zł

dostawie przez Mennicę Polską do Narodowego Banku Polskiego poszczególnych partii zamówionych monet, podano także. Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Realizuje również inwestycje deweloperskie w Warszawie. Akcje spółki są notowane na

Mennica Polska ma już kontrakty na produkcję 1,7 mld monet obiegowych w 2017 r.

jedyna mennica na świecie produkujemy monety trójwymiarowe" - podkreślił Rutkowski. Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Realizuje również inwestycje deweloperskie w Warszawie. Akcje spółki są notowane na GPW od kwietnia 1998 r

Mennica Polska zwiększyła sprzedaż produktów inwestycyjnych o 28% r/r w 2016 r.

Produktów Inwestycyjnych Marta Bassani-Prusik, cytowana w komunikacie. Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Realizuje również inwestycje deweloperskie w Warszawie. Akcje spółki są notowane na GPW od kwietnia 1998 r

W inwestycji Mennica Residence blisko 70% ze 188 mieszkań znalazło nabywców

Architekci Sp. z o.o. Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Realizuje również inwestycje deweloperskie w Warszawie. Akcje spółki są notowane na GPW od kwietnia 1998 r. (ISBnews)

Mennica Polska sprzedała 5,5 tys. sztabek złota 1 g i 3 tys. 5 g w III kw. br.

można było zauważyć stabilizację cen. Obecnie uncja złota wyceniana jest na ok. 1279 USD/oz" ? czytamy dalej. Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Realizuje również inwestycje deweloperskie w Warszawie. Akcje spółki są notowane

Mennica zdecyduje o inwestycji w kopalnię złota w RPA w ciągu tygodnia

Warszawa, 10.11.2015 (ISBnews) - Mennica Polska chce w perspektywie najbliższego tygodnia podjąć decyzję o inwestycji w kopalnię złota zlokalizowaną w paśmie złotonośnym Amelia Belt w Republice Południowej Afryki (RPA), poinformował ISBnews prezes Mennicy Grzegorz Zambrzycki

Mennica Polska dokona odpisów aktualizujących w raporcie za 2015 r.

Warszawa, 08.03.2016 (ISBnews) - Mennica Polska zakończyła proces weryfikacji wartości godziwej posiadanych aktywów i zdecydowała o zamiarze ujęcia w sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku w odpisów na spółkę zależną - Metale Szlachetne jako korektę

Będzie repolonizacja groszówek. Bicie monet 1 gr, 2 gr i 5 gr wraca do Polski

Od kwietnia 2014 r. monety o nominałach 1 gr, 2 gr i 5 gr były produkowane przez mennicę The Royal Mint w Wielkiej Brytanii. Kontrakt ten wygasa z końcem tego roku, a produkcja wróci nad Wisłę. "W roku 2017 producentem ww. nominałów będzie Mennica Polska SA" - czytamy

Mennica sprzedała do tej pory 3/4 mieszkań w Mennica Residence w Warszawie

; - powiedział dyrektor sprzedaży deweloperskiej Sylwester Wybranowski, cytowany w komunikacie. Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Realizuje również inwestycje deweloperskie w Warszawie. Akcje spółki są notowane na GPW od kwietnia 1998 r

Zysk netto Mennicy Polskiej wzrósł r/r do 8,05 mln zł w I kw. 2016 r.

mln zł straty rok wcześniej. Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Realizuje również inwestycje deweloperskie w Warszawie. Akcje spółki są notowane na GPW od kwietnia 1998 r. (ISBnews)

Mennica Polska: Łączny tegoroczny portfel przekracza 2 mld monet obiegowych

Warszawa, 20.07.2017 (ISBnews) - Mennica Polska ma łączny tegoroczny portfel zamówień na ponad 2 mld monet obiegowych, z czego ok. 1 mld monet już zostało zrealizowanych, poinformował dyrektor produkcyjno-operacyjny, Siemowit Kalukiewicz. Jednocześnie spółka jest bardzo aktywna

Przegląd infromacji ze spółek

. Mennica Polska zdecydowała (pod warunkiem wyrażenia zgody przez radę nadzorczą) o zwiększeniu zaangażowania w inwestycję kapitałową, poprzez zakup akcji Enei, do kwoty maksymalnie 100 mln zł, podała Mennica. Dotychczasowe zaangażowanie w akcje Enei wynosi 75,65 mln zł. Sprzedaż

Zysk netto z dz. kont. Mennicy Polskiej spadł r/r do 4,79 mln zł w III kw. 2017

rok wcześniej. Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Realizuje również inwestycje deweloperskie w Warszawie. Akcje spółki są notowane na GPW od kwietnia 1998 r. (ISBnews)

Afera podsłuchowa: Tłuste misie bez śledztwa

Chodzi o fragment rozmowy na temat Mennicy Polskiej SA, której akcjonariuszem jest jeden z najbogatszych Polaków Zbigniew Jakubas. Zawiadomienie w tej sprawie złożyły osoby prywatne i Mennica Polska. Pełnomocnik spółki sugerował, że popełniono

Zysk netto Mennicy Polskiej wzrósł r/r do 40,17 mln zł w II kw. 2016 r.

zł zysku rok wcześniej. Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Realizuje również inwestycje deweloperskie w Warszawie. Akcje spółki są notowane na GPW od kwietnia 1998 r. (ISBnews)

Zysk netto Mennicy Polskiej spadł r/r do 28,72 mln zł w II kw. 2017

Warszawa, 04.08.2017 (ISBnews) - Mennica Polska odnotowała 28,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 40,62 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Chcesz inwestować w złoto? Życz sobie "wesołego Diwali!"

. Właśnie wtedy, Mennica Polska, jeden z większych dystrybutorów złota w Polsce, sprzedała klientom indywidualnym 1,8 tony złota. Czyli o 400 kg więcej niż w 2021 r. Danych za cały rok nie ma, ale sprzedaż mogła być rekordowa. Tylko Mennica Polska sprzedała w ubiegłym roku 3 tony złota. Z kolei firma Tavex

Zysk netto Mennicy Polskiej wzrósł r/r do 76,14 mln zł w I kw. 2017 r.

Warszawa, 28.04.2017 (ISBnews) - Mennica Polska odnotowała 76,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 8,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Zysk netto Mennicy Polskiej wzrósł r/r do 46,98 mln zł w 2016 r.

. Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Realizuje również inwestycje deweloperskie w Warszawie. Akcje spółki są notowane na GPW od kwietnia 1998 r. (ISBnews)

Syn Bernarda Madoffa popełnił samobójstwo

właścicieli Mennicy Narodowej, zbieżność nazwy z notowaną na GPW Mennicą Polską, która bije monety na zlecenie NBP, jest przypadkowa. - Absolutnie nie jest to celowe. W nazwie musiała się pojawić "mennica" w związku z naszym zamiarem bicia monet własnymi maszynami - powiedział "Gazecie"

Strata netto z dz. kont. Mennicy Polskiej wyniosła 5,09 mln zł w III kw. 2016 r.

% wobec 7,2%. Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Realizuje również inwestycje deweloperskie w Warszawie. Akcje spółki są notowane na GPW od kwietnia 1998 r. (ISBnews)

Skarb sprzedał mennicę i zarobił 347 mln zł

jak największym udziałem inwestorów indywidualnych. - Patrzyliśmy na tę transakcję wieloaspektowo, również w kontekście umocnienia GPW, m.in. jej kapitalizacji i płynności akcji - potwierdza Schmid. Mennica Polska jest jedyną na świecie mennicą notowaną na giełdzie papierów

Mennica Polska rozmawia z miastami o nowym systemie poboru opłat w komunikacji

też ciągle poszukujemy dla nas nowych możliwości rozwoju" ? dodał prezes Mennicy Polskiej. Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Realizuje również inwestycje deweloperskie w Warszawie. Akcje spółki są notowane na GPW od kwietnia

Mennica Polska: Wyniki potwierdzają zdolność do trwale wysokich rentowności

Warszawa, 05.08.2016 (ISBnews) - Mennica Polska uważa, że wyniki finansowe grupy potwierdzają zdolność do długotrwałego utrzymywania wysokiego poziomu rentowności, poinformował prezes Grzegorz Zambrzycki. ?W I półroczu 2016 roku notujemy stabilne

Cyfrowy Polsat i Karswell w wyniku wezwania mają 110,7 mln akcji Netii

akcjonariuszy - Mennicy Polskiej oraz FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN) za łączną kwotę 638,8 mln zł. Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Do telekomunikacyjnej

Cyfrowy Polsat nie podjął decyzji co do zwiększania zaangażowania w Netię

5,77 zł za sztukę. Wcześniej w grudniu Cyfrowy Polsat nabył pakiet łącznie ok. 32% akcji spółki Netia od dwóch znaczących akcjonariuszy - Mennicy Polskiej oraz FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN) za łączną kwotę 638,8 mln zł

Mennica Polska ma zakontraktowaną produkcję monet na poziomie 1,5 mld sztuk

" ? podsumował Zambrzycki. Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Realizuje również inwestycje deweloperskie w Warszawie. Akcje spółki są notowane na GPW od kwietnia 1998 r. Sebastian Gawłowski

Netia: Cena w wezwaniu Cyfrowego Polsatu mieści się w zakresie wartości godziwej

% akcji spółki Netia od dwóch znaczących akcjonariuszy - Mennicy Polskiej oraz FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN) za łączną kwotę 638,8 mln zł. Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną

Inwestorzy dywersyfikują portfele. Te produkty dają dobrze zarobić

trendem wzrostowym, w którym udało się już kilkakrotnie przebić psychologiczną barierę 100 zł za uncję – mówi Łukasz Drop, zastępca dyrektora Działu Produktów Inwestycyjnych w Mennicy Polskiej. Inwestorzy zaczęli przyglądać się srebru. W 2020 roku, w odpowiedzi na oczekiwania klientów, Mennica

Przegląd informacji ze spółek

poprzez zatrzymanie całości zysku wypracowanego w 2016 roku, zamierza rekomendować niewypłacanie dywidendy za 2016 r., podał bank. Mennica Polska zakłada, że w tym roku odbędzie się proces ofertowania miastom opracowanego przez spółkę systemu pobierania opłat za przejazdy

Przegląd prasy

Polska Properties miał 3,14 euro zysku na jedną akcję w okresie IX-XII 2016 --Mennica bez planów wyjścia z Netii, ma być silnym operatorem infrastrukturalnym --MR: Eksport do Iranu wzrósł o 80% r/r, import - o 350% w 2016 r

Przegląd informacji ze spółek

formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółce Prime Car Management (PCM) z dniem 31 października 2019 r., podała Komisja. Ulma Construccion Polska miała 164,3 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 70,64 mln zł zysku EBITDA i 29,92 mln zł zysku netto w

Klienci rezygnują z biur WeWorka. Czy firma przetrwa czas pandemii?

w przestrzeni WeWorku w dawnej Mennicy Polskiej. Na dziewięciu piętrach współdzielić biura może tam 2,6 tys. osób. - Ostatnio przychodziło jakieś dziewięć, reszta uciekła pracować z domów. Akurat wśród najemców WeWork większość firm jest organizacyjnie dojrzała do pracy zdalnej - dodaje

W co inwestować w pandemii? Cztery powody, dla których Polacy rzucili się na giełdę

ostatnich miesiącach, jest dla wielu inwestorów przesłanką, by przynajmniej część kapitału zabezpieczyć w sztabkach lub monet bulionowych. Wartość fizycznego złota nigdy bowiem nie spadnie do zera – podkreśla Łukasz Drop, zastępca dyrektora Działu Produktów Inwestycyjnych w Mennicy Polskiej. Radzi, by

Przegląd informacji ze spółek

S.A. za łączną kwotę 1 218 360 000 mln zł netto, z czego 579 624 000 zł netto należne bezpośrednio spółce, poinformował Orbis. Mennica Polska liczy, że w przyszłym roku przekaże ok. 500 mieszkań, poinformował prezes Grzegorz Zambrzycki. CD Projekt

Przegląd prasy

zamiany, bez przetargów sprzedaży obligacji w XI --Mennica Polska liczy na ok. 500 przekazań mieszkań w 2020 r. --CD Projekt kupił kompleks nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 74 w Warszawie --Klabater: Przychody gry

Przegląd prasy

straciły pracę w wyniku zwolnień grupowych w ub. roku była 2 razy wyższa niż w 2018 r. Parkiet --PKO TFI spodziewa się, że polski ryne akcji powinien być relatywnie lepszy niż w ostatnich kilku latach - pojawią się napływy z PPK, a nie będzie jeszcze

Mennica Polska uzyskuje wysoką dynamikę sprzedaży dzięki ekspansji zagranicznej

rentowność operacyjna w tym obszarze. Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Realizuje również inwestycje deweloperskie w Warszawie. Akcje spółki są notowane na GPW od kwietnia 1998 r. Sebastian Gawłowski

Cyfrowy Polsat nabędzie akcje Netii w ramach wezwania

Netia od dwóch znaczących akcjonariuszy - Mennicy Polskiej oraz FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN) za łączną kwotę 638,8 mln zł. Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta

Cyfrowy Polsat złożył zlecenie zakupu ok. 32% akcji Netii za ok. 638,8 mln zł

złożyła dwa zlecenia kupna akcji Netia, tj. zlecenie kupna akcji Netia w liczbie 63 407 500 od spółki Mennica Polska S.A. oraz zlecenie kupna akcji Netia w liczbie 47 294 941 od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, stanowiących łącznie pakiet akcji reprezentujący 33% ogólnej

Przegląd prasy

ISBnews --Mex Polska kupi od Grupy Żywiec piwo za szac. 16 mln zł --MCI Capital otrzymał oferty nabycia 5,38 mln akcji własnych --Indeks WIG20 spadł o 1,61% na zamknięciu w czwartek --Spółka zależna

Polacy na potęgę kupują złoto . Ale nie stać ich na sztabki. Kupują złote "płatki", cieńsze niż milimetr

W niepozornej hali na północy Warszawy produkcja trwa pełną parą. To tam mieści się jedyna w Polsce rafineria złota inwestycyjnego, w której wytapia się szczerozłote sztabki i monety. Fabryczka należąca do Mennicy Polskiej notuje rekordowe wyniki. Sprzedaż złotych sztabek wzrosła w ubiegłym roku o

Cyfrowy Polsat kupi 58,7 mln akcji Netii od spółki Karswell za 338,8 mln zł

akcjonariuszy - Mennicy Polskiej oraz FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN) za łączną kwotę 638,8 mln zł. Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Do telekomunikacyjnej

Cyfrowy Polsat ma bezwarunkową zgodę UOKiK na przejęcie Netii

, po cenie 5,77 zł za sztukę. Wcześniej w grudniu Cyfrowy Polsat nabył pakiet łącznie ok. 32% akcji spółki Netia od dwóch znaczących akcjonariuszy - Mennicy Polskiej oraz FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN) za łączną kwotę 638,8 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy umorzył postępowanie w sprawie o ogłoszenie upadłości spółki w 100% zależnej od Mennicy Polskiej, Mennica-Metale Szlachetne (MMS), poinformowała Mennica. Synektik otrzymał 1,92 mln zł dofinansowania w projekcie pt

Gorączka złota ogarnęła Polaków. Sprzedaż kruszcu wzrosła o 33 proc.

Mennica Polska to notowana na giełdzie spółka, która nie tylko bije monety, którymi posługujemy się na co dzień w sklepach, ale również sama wytapia sztabki złota w niewielkiej hucie pod Warszawą. Firma kontrolowana przez Zbigniewa Jakubasa, jednego z

Cyfrowy Polsat nie oczekuje na razie dywidendy z Netii

koncentrację od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Cyfrowy Polsat poinformował wczoraj, że złożył zlecenia nabycia łącznie pakietu ok. 32% akcji spółki Netia od dwóch znaczących akcjonariuszy - Mennicy Polskiej oraz FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów

Przegląd prasy

. --Orange Polska: Baza klientów światłowodowych przekroczyła próg 250 tys. --Akcjonariusze Grupy WP.pl zdecydowali o wypłacie 0,96 zł dywidendy na akcję --Orange Polska potwierdza cel skoryg. EBITDA 2,75 mld zł wg MSSF15 w 2018

Przegląd informacji ze spółek

efektywne odzyskiwanie należności z niezapłaconych faktur. Vindicat znalazł się w gronie startupów, które zdecydowały się rozwijać pod skrzydłami Let's Fintech with PKO Bank Polski. Mennica Polska złożyła wniosek o pozwolenie na budowę kolejnego etapu projektu 'Bulwary Praskie' w

Przegląd prasy

celów finansowych w III kw. 2019 r. --Akcjonariusze Mennicy Polskiej zdecydowali o 1 zł dywidendy na akcję za 2018 rok --LUG miał 1,3 mln zł zysku netto, 3,46 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r. --PKO BP jest w stanie osiągnąć 4

Przegląd prasy

Bankiem --Murapol kupił grunt w Siewierzu Jeziornej za ok. 3,5 mln zł pod 133 lokale --Studio Moderna Polska przejęło udziały TVN w Mango-Media --Mennica Polska: Sprzedaż lokali w Mennica Residence 'dalece satysfakcjonująca

Przegląd informacji ze spółek

zobowiązań, które spółka może zaciągnąć na podstawie zmienionych papierów zamiennych zostaje zwiększona z 5,5 mln USD do 6 mln USD. Mennica Polska odnotowała 32,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 6,55 mln

Przegląd prasy

immunoterapię nowotworów --Polimex ma list intencyjny z nowym wykonawcą dokumentacji dot. bloku w Puławach --Mennica Polska rozpozna 5,5 mln zł kosztu finansowego w zw. z wyceną akcji Enei --Wskaźnik PMI dla przemysłu USA spadł do

Przegląd prasy

, 21,9 mln USD EBITDA w 2018 r. --Akcjonariusze Mennicy Polskiej zdecydują o 0,7 zł dywidendy na akcję za 2018 r. --R. Kubin powołany na nowego prezesa TFI PZU, D. Lasek został CIO --Redan: Kontrola celno-skarbowa

UOKiK skierował do II etapu postępowanie ws.przejęcia Netii przez Cyfrowy Polsat

Polsat poinformował, że złożył zlecenia nabycia łącznie pakietu ok. 32% akcji spółki Netia od dwóch znaczących akcjonariuszy - Mennicy Polskiej oraz FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN) za łączną kwotę 638,8 mln zł. Cyfrowy Polsat i

Przegląd prasy

Finlandii --Indeks WIG20 spadł o 0,41% na zamknięciu w piątek --Konsorcjum PBG ma umowy na prace przy stadionie w Szczecinie za 364,4 mln zł --Mennica Polska przystąpi do kilkudziesięciu przetargów na produkcję monet w 2019

Przegląd informacji ze spółek

oparciu o paliwo węglowe w Puławach", podał Polimex. Jednocześnie Polimex zawarł z BSPiR Energoprojekt - Katowice list intencyjny w sprawie rozmów o zleceniu wykonania tej dokumentacji za nie więcej niż 43,2 mln zł netto. Mennica Polska rozpozna 5,52 mln zł kosztu

Przegląd informacji ze spółek

Mennica Metale Szlachetne (MMSZ), spółka zależna Mennicy Polskiej, wniosła do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie odwołanie od decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego, określającej obowiązek uiszczenia zaległości podatkowej za niektóre miesiące

Inwestowanie w złoto. Czy to już ten moment?

na inwestycję w złoto jest okres, kiedy na rynku panuje spora awersja do ryzyka. – Inaczej mówiąc, kiedy mamy zawirowania lub rozpoczyna się kryzys, surowiec ten zyskuje na wartości – tłumaczy ekspert TMS Broker. Mennica Polska podaje, że tylko w ciągu paru dni cena złota wzrosła o ponad

Przegląd prasy

dla przemysłu lekkiego na przeł. III/IV kw. --Protektor miał 0,86 mln zł zysku netto, 2,67 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r. --ZWZ Mennicy Polskiej zdecydowało o 0,5 zł dywidendy na akcję i skupie akcji --Monnari miało