memorandum informacyjne

SkyCash na liście ostrzeżeń publicznych KNF. Urząd zgłasza firmę do prokuratury

SkyCash na liście ostrzeżeń publicznych KNF. Urząd zgłasza firmę do prokuratury

o dokonaniu oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą, zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków. Jak zauważa branżowy portal Fintek.pl, zawiadomienie do

KNF zatwierdziła memorandum inf. Veolia Energia Poznań w zw. z ofertą publiczną

Warszawa, 24.11.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła memorandum informacyjne Veolia Energia Poznań w związku z ofertą publiczną akcji serii E, podała Komisja. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF

"Rz": Walka o polską chemię

Oferty zakupu wszystkich trzech zakładów lub każdego z nich osobno można składać do 15 września. Osoba zbliżona do procesu prywatyzacyjnego uważa, że chętnych może być nawet 30. Według rozmówcy "Rzeczpospolitej" w połowie września spodziewać się można wysypu ofert. Każ

Mirbud: Rozpoczęcie skupu akcji JHM Development 17 czerwca

Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - Mirbud opublikował ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki zależnej JHM Development i memorandum informacyjne w związku z emisją akcji serii J bez prawa poboru, podała spółka. Rozpoczęcie przyjmowania ofert

Victoria Dom złożyła do KNF prospekt dot. emisji obligacji o wart. do 200 mln zł

również duże zapotrzebowanie na produkty finansowe oferowane przez spółki o solidnym standingu finansowym. Potwierdzeniem może być sukces naszej ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej na podstawie memorandum informacyjnego, która zakończyła się ze sporą nadsubskrypcją" - dodał Wasiluk

Vivid Games odstępuje od oferty publicznej obligacji w zw. z pandemią

skutku. Emitent niezwłocznie opublikuje ogłoszenie o odstąpieniu od oferty obligacji serii B w sposób, w jaki zostało udostępnione do publicznej wiadomości memorandum informacyjne, podsumowano. 10 stycznia Vivid Games podjęło decyzję o publicznej emisji obligacji o łącznej

ME podpisało z Chinami memorandum dot. współpracy w zakresie elektromobilności

Warszawa, 12.04.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Energii podpisało porozumienie z Ministerstwem Przemysłu i Technologii Informacyjnych Chin dotyczące współpracy w obszarze elektromobilności m.in. wymiany informacji oraz doświadczeń, organizacji wizyt studyjnych, tworzenia platform

Robyg rozważa emisję obligacji serii PB do kwoty 100 mln zł

przeprowadzana w trybie oferty publicznej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z której przeprowadzeniem nie wiąże się obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, podano także. Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i

Archicom planuje przeprowadzić emisję obligacji do 28 lutego

. Obligacje będą obligacjami zwykłymi, niezabezpieczonymi. Będą emitowane jako obligacje na okaziciela nie mające formy dokumentu. i zostaną zaoferowane w sposób niewymagający publikacji prospektu lub memorandum informacyjnego podlegającego zatwierdzeniu przez KNF, podano także

Robyg rozważa emisję obligacji serii PA na 200 mln zł lub więcej do 29 marca

prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" - czytamy w komunikacie. Robyg to deweloper

Benefit Systems ustanowił program emisji obligacji o wart. do 100 mln zł

niej warunków, Haitong Bank zobowiązał się objąć obligacje o wartości nominalnej wynoszącej do 100 mln zł. Oferta zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych bez obowiązku udostępnienia prospektu albo memorandum informacyjnego. Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie wszystkich

Prairie rozpoczęła ofertę akcji dla polskich akcjonariuszy po cenie 0,69 zł/szt.

Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews) - Prairie Mining Limited opublikowała memorandum informacyjne i rozpoczyna ofertę akcji skierowaną do dotychczasowych akcjonariuszy w Polsce. Uprawnieni akcjonariusze będą mieli możliwość złożenia zapisu na maksymalnie 120 000 nowych akcji po

Victoria Dom planuje uruchomić program emisji obligacji na 200 mln zł

. "Wiodący warszawski deweloper przeprowadził z sukcesem emisję trzyletnich niezabezpieczonych obligacji w trybie oferty publicznej oferowanych na bazie memorandum informacyjnego. Łączna wartość emisji wyniosła 11 mln zł. Przydzielono wszystkie z oferowanych 11 000 sztuk obligacji serii O, przy

Portfel Mirbudu (z Kobylarnią) miał wartość ok. 1 979 mln zł na koniec czerwca

grupie w czerwcu, wymieniono: - podpisanie umowy z miastem Łódź na budowę trzech trybun stadionu miejskiego Łódzkiego Klubu Sportowego. Wartość umowy: 129 mln zł brutto, - spółka opublikowała memorandum informacyjne, na podstawie którego prowadzona

Energa na sprzedaż

Ministerstwo Skarbu ogłosiło zaproszenie do kupna Energi, czwartej co do wielkości grupy energetycznej w kraju. Energa działa na Pomorzu, Kujawach i północnym Mazowszu. Do 28 maja można pobrać memorandum informacyjne o spółce. Oferty należy składać do 1 czerwca.

XTPL planuje emisje akcji oraz obligacji zamiennych na akcje

. Spółka zaznaczyła, że zarówno emisja akcji jak i obligacji nie będzie wymagać sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

UKNF proponuje rozwiązania zmniejszające obciążenia podmiotów rynku kapitałowego

obszarze rynku kapitałowego zakłada m.in. pragmatyczne podejście do wybranych działań nadzorczych, indywidualne podejście do kwestii przekroczeń limitów inwestycyjnych obowiązujących fundusze inwestycyjne. UKNF, wspólnie z Ministerstwem Finansów, zaproponuje zmianę legislacyjną dotyczącą memorandów

KNF zatwierdziła memorandum KCI w zw. z emisją akcji serii F

Warszawa, 24.02.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła memorandum informacyjne sporządzone przez KCI w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii F, podała Komisja

Akcjonariusze Marvipolu i Marvipol Development zatwierdzą podział 20 XI

. Wczoraj Marvipol Development opublikował prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 101 000 akcji serii A i B wyemitowanych przez spółkę przejmującą oraz memorandum informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o

Giełdowi oszuści łatwo mogą zrobić z prężnej firmy wydmuszkę. Tak ogołocili spółkę z pieniędzy, nieruchomości i kontraktów

Giełdowi oszuści łatwo mogą zrobić z prężnej firmy wydmuszkę. Tak ogołocili spółkę z pieniędzy, nieruchomości i kontraktów

2017 roku złożyli wniosek o dopuszczenie akcji serii C i D do obrotu na New Connect, podali nieprawdziwe informacje o kapitale spółki. Inwestorzy, kupując akcje, byli przekonani, że zgodnie z memorandum informacyjnym w kasie spółki znajduje się 5 mln zł.   Jak Presto traciło biznes Nie wiedzieli

KNF wpisała na listę ostrzeżeń Piotra G. i Grupę Produkcyjną Adrenalina

bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/ dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków)." Właściwa prokuratura to w obu przypadkach Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Akcjonariusze Esotiq & Henderson zdecydowali o wydzieleniu części grupy do EMG

. Memorandum informacyjne EMG SA zostało opublikowane 13 czerwca. W wyniku podziału nastąpi podwyższenie kapitału spółki EMG i wydanie akcji. Akcjonariusze spółki Esotiq & Henderson otrzymają 1 233 500 akcji zwykłych EMG SA na okaziciela serii B o wartosci nominalnej 0,10 zł kazda

KNF umieściła Novą Giełdę i NG Inwestycje na liście ostrzeżeń publicznych

emisyjnego/memorandum informacyjnego/dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków), podano także. (ISBnews)

4fun Media przedłuża ofertę publiczną obligacji serii A do 19 XII

;W związku z powyższym przedłużony zostaje termin ważności Memorandum Informacyjnego, który upłynie wraz z zakończeniem przyjmowania zapisów/ Dzień Przydziału Obligacji/ tj. 19 grudnia 2014 roku" - czytamy w komunikacie. Zarząd spółki zwraca uwagę, iż jedynym prawnie

Vivid Games: Oferta publiczna obligacji o wartości do 10,5 mln zł ruszy 18 IV

rozpocznie się 18 kwietnia. "Oferta publiczna obligacji rozpocznie się w dniu 18 kwietnia 2017. W tym samym dniu emitent udostępni do publicznej wiadomości memorandum informacyjne dotyczące oferty" - czytamy w komunikacie. W warunkach emisji

Selvita: Na razie mniejsze akwizycje, po wykonaniu strategii - naprawdę znaczące

nam [tamtejszy] rynek" - powiedział wiceprezes Miłosz Gruca podczas wideokonferencji. Poinformował, że spółka ma krótką listę 5 celów akwizycyjnych, jeden z nich jest na etapie zaawansowanej analizy danych, a jeden na etapie zapoznawania się (przez Selvitę) z memorandum

UOKiK: GetBack stosował nieuczciwe praktyki rynkowe przy sprzedaży obligacji

część emisji obligacji następowała w trybie oferty prywatnej, a zatem do maksymalnie 149 inwestorów. Pozwalało to spółce uniknąć sporządzania prospektu emisyjnego i memorandum informacyjnego, które wymagają zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz udostępnienia do publicznej wiadomości

Kto wiedział, ale nie powiedział o memorandum z Gazpromem

Ostatnie dni przyniosły niebywały chaos informacyjny wokół rosyjskiej propozycji budowy nowego gazociągu przez Polskę. Takie inwestycje mają zawsze wielkie znaczenie nie tylko gospodarcze, ale także polityczne. Rura proponowana przez Rosję pozwoliłaby Gazpromowi zmniejszyć

KNF zatwierdziła memorandum BGŻ w związku z połączeniem z BNP Paribas

Warszawa, 16.02.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła memorandum informacyjne Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) sporządzone w związku z połączeniem z BNP Paribas Bank Polska, podała instytucja. "Komisja Nadzoru

Famur podtrzymuje I poł. 2018 r. jako termin fuzji prawnej z Kopeksem

stronę formalno-prawną, to jesteśmy w końcowej fazie ustalenia treści memorandum informacyjnego. Po otrzymaniu decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zwołamy walne zgromadzenie. Podtrzymujemy, że do fuzji prawnej dojdzie w I połowie 2018 r." - powiedział prezes. Pod koniec

Bloober Team rozpoczął budowę księgi popytu w ofercie akcji serii D

zapewnić skuteczne przeprowadzenie publicznej oferty oraz aby iloczyn ceny emisyjnej i ostatecznie oferowanej liczby Akcji serii D nie przekroczył 2.500.000 euro" - czytamy w memorandum informacyjnym. Wcześniej spółka informowała, że zamierza przeprowadzić emisję akcji o

Macro Games rozpocznie 24 X emisję akcji z prawem poboru

, - 10% środków pochodzących z emisji emitent planuje przeznaczyć na rozwój spółki zależnej eSport S.A." - czytamy w memorandum informacyjnym. Macro Games to spółka z segmentu nowych technologii, rynku gier i elektronicznej rozrywki. Pozycje na swoim rynku buduje gromadząc

American Heart of Poland rozpoczęło ofertę obligacji o wartości do 125 mln zł

przeprowadzona w trybie oferty publicznej bezprospektowej. Tym samym spółka nie przygotowuje w związku z niniejszą ofertą prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, podano również. Grupa American Heart of Poland, istniejąca od 2000 r., założona została z inicjatywy lekarzy z

Oferta publiczna akcji serii B Ekoplastu rozpoczęła się dziś

Warszawa, 23.11.2016 (ISBnews) - Ekoplast rozpoczął dziś od publikacji memorandum informacyjnego ofertę publiczną do 2 790 000 akcji serii B, podała firma. Spółka chce zakończyć ofertę do 7 grudnia br. i zadebiutować na rynku NewConnect. Na 25-29

Akcjonariusze Marvipolu oraz Marvipol Development zatwierdzili podział spółki

sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 101 000 akcji serii A i B wyemitowanych przez spółkę przejmującą oraz memorandum informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 41 551 852 akcji serii C

UKNF zawiadomił o możliwym popełnienia przestępstwa przez Eques Investment TFI

memorandum informacyjnego przez osoby działające w imieniu i na rzecz Eques Investment TFI, podała Komisja. "Podstawą skierowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa były dokonane przez UKNF ustalenia wskazujące, że w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 28 lutego

Serinus chce przenieść się na Jersey, być notowanym na AIM, zostać na GPW

. Na początku lutego 2018 r. spółka zamierza przekazać akcjonariuszom memorandum informacyjne z dodatkowym opisem transakcji w celu uzyskania nich zgody na kontynuację. Nadzwyczajne zgromadzenie odbędzie się 7 marca 2018 r. w Calgary (Kanada). W memorandum informacyjnym przedstawione zostanie między

MSP wydłużyło termin składania ofert na Eneę

. Potencjalni inwestorzy, którzy zgłoszą chęć zakupu akcji spółki, do 27 lipca mogą odbierać memorandum informacyjne - dokument, który zawiera podstawowe informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Enei. Zgłoszenia przyjmują Credit Suisse i Rothschild Polska. Prywatyzacja

Sales Intelligence rusza z ofertą publ. wartą do 2,6 mln zł, celem NewConnect

Warszawa, 19.10.2017 (ISBnews) - Oferta publiczna do 2 592 400 akcji nowej emisji serii B akcji Sales Intelligence rozpoczęła się dziś - zapisy potrwają do 26 października, podano w memorandum informacyjnym. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 1 zł, co oznacza, że

UOKiK przedłużył postępowanie ws. połączenia Vistula Group i Bytom o 4 miesiące

uzyskania zgody na połączenie ze strony prezesa UOKiK oraz w pracach nad zatwierdzeniem memorandum informacyjnego w KNF. Według oceny spółki dominującej, ze względu na obowiązki uzyskania decyzji administracyjnych ww. instytucji, a w kolejnym kroku zwołania walnego zgromadzenia spółki dominującej, oddala

Umorzenie dochodzeń ws. Adrenaliny i Binarino.com uprawomocniło się

wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/ dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków). Jednocześnie Komisja podała, że 10 czerwca 2015 r. uprawomocniło się wydane w dniu

KNF umieściła na liście ostrzeżeń LewINVEST Michał Lewicz i Zbigniewa S.

dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dokonanie oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego

Vistula Group liczy na finalizację połączenia z Bytomiem do końca tego roku

zatwierdzającą do publikacji memorandum informacyjne dotyczące emisji akcji połączeniowych serii O. Po jej otrzymaniu, odbędą się walne zgromadzenia akcjonariuszy spółek Vistula Group i Bytom. Jeśli akcjonariusze wyrażą zgodę na połączenie przy nowym parytecie wymiany akcji w wysokości 0,72 akcji Vistuli Group

Akcjonariusze CTE zgodzili się na emisję akcji przeznaczonych do oferty publ.

przeprowadzona w oparciu o memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 41 ust. 1 Ustawy o ofercie" - czytamy również. W związku z emisją nadzwyczajne walne zgromadzenia podjęło uchwałę podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę nie wyższą niż: 65 000,00 zł, do kwoty nie

Victoria Dom chce pozyskać 10,5 mln zł z publicznej emisji obligacji

prowadzona w trybie bezprospektowym w oparciu o memorandum informacyjne. Zapisy mogą być składane na dowolną liczbę papierów. Papiery dłużne będą oprocentowane na poziomie WIBOR 3M + 4,25%. Odsetki będą wypłacane w okresach kwartalnych. Zarząd Victoria Dom zdecydował o wprowadzeniu obligacji do obrotu na

Oferta akcji Vivid Games rusza 24 czerwca, spółka chce pozyskać do 2,5 mln euro

Warszawa, 18.06.2015 (ISBnews) - Vivid Games chce pozyskać do 2,5 mln euro z oferty publicznej 2 mln akcji serii D, podała spółka. Firma opublikowała dziś memorandum informacyjne w związku z ofertą. Proces budowy księgi popytu zostanie przeprowadzony

Przegląd informacji ze spółek

wartość nominalna akcji spółki zostanie podwyższona z dotychczasowej kwoty 1 zł do kwoty 2 zł, podała spółka. Boruta-Zachem opublikował memorandum informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji z zachowaniem prawa poboru, podała spółka. Celem jest pozyskanie z

Akcjonariusze Famuru zdecydują 14 IV o podziale Kopeksu i emisji akcji serii F

Kopeksu od TDJ. Na początku grudnia 2016 r. TDJ sfinalizował umowę inwestycyjną z Krzysztofem Jędrzejewskim, na podstawie której przejął pośrednią kontrolę nad Kopeksem. 8 lutego br. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła memorandum informacyjne Famuru w związku z publiczną

Oferta publiczna akcji HydroPhi rusza dziś, spółka chce pozyskać 3 mln zł

opublikowane memorandum informacyjnego. "Na podstawie niniejszego memorandum informacyjnego oferowanych jest 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki HydroPhi Technologies Europe spółka akcyjna o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Zamiarem emitenta jest

Ronson rozpoczyna pierwszą publiczną ofertę obligacji o wartości 10 mln zł

. "Ronson oferuje inwestorom 10 000 obligacji serii P o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Łączna wartość nominalna emisji wyniesie zatem 10 mln zł. Oferta publiczna o takiej wartości nie wymaga przygotowania prospektu emisyjnego. Jest ona przeprowadzana na podstawie memorandum informacyjnego, które

Zapisy na akcje CI Games ruszą 4 czerwca, spółka chce pozyskać ok. 10 mln zł 

deweloperskiego, wsparcie działań marketingowych oraz rozszerzenie portfolio wydawanych gier o nowe tytuły, wynika z opublikowanego dziś memorandum informacyjnego. "Akcje oferowane są w dwóch transzach - transzy otwartej oraz transzy z prawem pierwszeństwa w obejmowaniu akcji. W

Morawiecki wjeżdża na giełdę jak PR-owiec

Morawiecki uznał promowane auto za wizytówkę polskiego eksportu. W memorandum informacyjnym Arrinera pisze , że dopiero wprowadza na rynek motoryzacyjny swój samochód wyścigowy. Zaczęła zbierać zamówienia od klientów, ale do czasu sporządzenia memorandum nie

Brewe Leasing szykuje się do swojej pierwszej publicznej emisji obligacji

;Dotychczas Brewe Leasing przeprowadziło osiem emisji obligacji niepublicznych, z czego pięć zostało zamkniętych i spłaconych. Teraz jesteśmy u progu ważnego momentu dla spółki. Jesteśmy w zaawansowanej fazie przygotowań do pierwszej publicznej emisji na podstawie memorandum informacyjnego" - powiedział

Zapisy na akcje The Dust 22-29 sierpnia, debiut na NewConnect - w IV kwartale

wzrost do 72% w 2019 r., przy jednoczesnym utrzymaniu i rozwoju działalności na zlecenie, podano również. "Spółka w memorandum informacyjnym opublikowała również wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2017 roku wyniosły 625 tys. zł, co oznacza dwukrotny

Huckleberry Games rozpoczęło ofertę publiczną akcji przed debiutem na NewConnect

publicznej są akcje serii E - akcje zwykłe na okaziciela emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł każda" - czytamy w memorandum informacyjnym spółki. Budowę księgi popytu zaplanowano na 10-13 października, podanie do publicznej wiadomości ceny

Oferta publiczna CTE warta 3,9-5,2 mln zł rozpoczyna się dziś

emisyjnej nie mniejszej niż 6 zł (cena minimalna) i nie większej niż 8 zł (cena maksymalna), wynika z memorandum informacyjnego. "Cena maksymalna zawiera 10% dyskonto od bieżącej wyceny rynkowej. Cena zamknięcia na sesji w dniu publikacji memorandum informacyjnego wyniosła

Oferta publiczna OPEN warta ok. 10 mln zł rozpocznie się w poniedziałek

zakończeniu OPEN zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji na NewConnect. Cena maksymalna akcji serii D zapisana w memorandum informacyjnym to 1,28 zł. Budowa księgi popytu odbędzie się między 7 a 9 grudnia, natomiast 9 grudnia zostanie opublikowana cena

Best przewiduje sfinalizowanie fuzji prawnej z Kredyt Inkaso w I poł. 2016 r.

komunikacie. Realizacja i terminy połączenia uzależnione będą także od uzyskania zgodyUrzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na koncentrację i zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) memorandum informacyjnego w związku z emisją akcji połączeniowych przez Best

Akcjonariusze ZWG zdecydowali o połączeniu z Bumechem

. Pod koniec października Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła memorandum informacyjne Bumechu związane z planowaną emisją dla akcjonariuszy ZWG. Parytet wymiany akcji wyniesie 2:1 (dwie akcje Bumechu za jedną akcję ZWG). W związku z tym Bumech wyemituje 56,16 mln nowych akcji serii F dla

Bikershop rozpoczyna dziś publiczną emisję obligacji serii B o wart. 5 mln zł 

konsorcjantów wskazanych w memorandum informacyjnym, podano także. "W ubiegłym roku odnotowaliśmy znaczący wzrost wyników finansowych. Jest to oczywiście pochodna ogólnego wzrostu skali naszej działalności, do czego w dużym stopniu przyczyniła się m.in. zeszłoroczna emisja

Serwis z filmami Cda.pl idzie na giełdę. Ale musi zmierzyć się z wizerunkiem "piratów"

Do wtorku trwają zapisy w ofercie publicznej akcji wrocławskiej spółki CwMedia, właściciela portalu Cda.pl. To skromna oferta akcji szacowana na maksymalnie 5,5 mln zł z debiutem na alternatywnym rynku giełdowym New Connect, gdzie rygory informacyjne są mniejsze niż na głównym parkiecie GPW

Victoria Dom zaoferuje obligacje warte ok. 50 mln zł w ofercie publ. w II kw.

poziomie WIBOR 3M + 4,25%. Odsetki będą wypłacane w okresach kwartalnych. Zarząd Victoria Dom rozpoczął działania mające na celu wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym GPW Catalyst. Publiczna emisja była prowadzona w oparciu o memorandum informacyjne. "

Kruk rozpoczął ofertę do 1 mln akcji serii G w ramach ABB

prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, a spółka nie będzie prowadziła akcji promocyjnej oferty lub akcji serii G, podano również. Zarząd informuje, że w ramach czynności zmierzających do wykonania uchwały emisyjnej, spółka zawarła umowę plasowania akcji z WOOD

Niemiecki RWE nie jest zainteresowany zakupem akcji Enei

jeszcze nie ma - powiedziała Ewa Pfutzner z biura prasowego Vattenfalla. Potencjalnym inwestorom, którzy do 27 lipca zgłoszą zainteresowanie zakupem udziałów w Enei, zostanie udostępnione memorandum informacyjne zawierające podstawowe informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno

Akcjonariusze PZ Cormay zdecydują 27 VI o emisji do 7 mln akcji serii M bez pp

akcje spółki bez konieczności sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, zatem w sposób optymalny kosztowo i czasowo. Opisana powyżej konstrukcja emisji akcji pozwoli w ocenie zarządu osiągnąć zamierzony cel w postaci odpowiedniego pozyskania finansowania w związku z koniecznością

Legimi prognozuje 10,95 mln zł przychodów i 2,29 mln zł zysku netto w 2018 r.

adekwatnych nadwyżek finansowych dających realną możliwość samodzielnego jej finansowania, wskazano w informacji. W związku z podjętą strategią oraz w nawiązaniu do prognoz wyników finansowych przedstawionych przez spółkę w memorandum informacyjnym sporządzonym w związku ofertą

Columbus Energy daje 9,2 proc. zysku z obligacji w skali roku. Firma chce budować panele słoneczne na dachach kościołów i domów

zwiększyć o 69900 proc., a przychody o 6489 proc. Za prognozy umieszczone w memorandum informacyjnym zarząd i firma, która go przygotowała bierze odpowiedzialność zarówno cywilną jak i karną. – Spółka na bieżąco monitoruje prognozy poprzez porównanie kluczowych parametrów finansowo &ndash

Fundusz Hipoteczny DOM S.A. S.K.A. chce pozyskać do 10 mln zł z emisji obligacji

wykupu. Minimalna kwota zapisu wynosi 10 tys. zł. Publiczna oferta obligacji serii B zostanie przeprowadzona w następujących terminach: - Publikacja Memorandum Informacyjnego - 24 listopada 2014 r. - Rozpoczęcie Publicznej

Rozpoczęła się publiczna emisja obligacji 4fun Media

mediów cyfrowych, z którymi wiążemy duże nadzieje na dywersyfikację przychodów" - skomentowała decyzję o emisji prezes spółki Ewa Czekała, cytowana w komunikacie. Memorandum informacyjne jest dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej spółki oraz oferującego

Klienci wpuszczeni przez bank na minę zaatakują nagraniami rozmów

w sposób niezgodny ze sztuką. Nie dokonywano identyfikacji klientów, nie żądano podania hasła, nie powiadamiano, że klient, kupując obligacje Semaxu, powinien zapoznać się z memorandum informacyjnym, w którym opisane są wszystkie czynniki ryzyka - wyjaśnia mec. Robert Dakowski, prawnik

Przegląd informacji ze spółek

kredytową na łączną kwotę 120 mln euro w formule ESG-linked loan, opartą na ocenie zaangażowania kredytobiorcy w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, podała spółka. Prairie Mining Limited opublikowała memorandum informacyjne i rozpoczyna ofertę akcji

Boruta-Zachem rozpoczyna publiczną ofertę akcji; chce pozyskać 10,6 mln zł

Warszawa, 29.07.2019 (ISBnews) - Boruta-Zachem opublikował memorandum informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji z zachowaniem prawa poboru, podała spółka. Celem jest pozyskanie z emisji ok. 10,6 mln zł na zasilenie kapitału obrotowego, a także jako

Cena emisyjna w ofercie Cherrypick Games została ustalona na 60 zł za akcję

Warszawa, 24.08.2017 (ISBnews) - Cena emisyjna w ofercie publicznej akcji serii B spółki Cherrypick Games została ustalona na 60 zł, podała spółka. "Zgodnie z memorandum informacyjnym, po przeprowadzeniu wspólnie z oferującym procesu budowy

Przegląd informacji ze spółek

. Celem transakcji jest osiągnięcie przez wzywającego 100% akcji Primetechu oraz wycofanie spółki z obrotu giełdowego. Mirbud opublikował ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki zależnej JHM Development i memorandum informacyjne w związku z

XTPL chce podwyższyć kapitał w drodze emisji do 65 tys. akcji bez pp

nie więcej niż 149 osobom, a w związku z tak przeprowadzaną ofertą akcji nie zostanie sporządzony prospekt emisyjny ani memorandum informacyjne; - ustalić cenę emisyjną akcji w oparciu o VWAP (średnia cena ważona wolumenem obrotu) obliczoną za ostatni miesiąc notowań akcji

Creamfinance Poland startuje z publiczną emisją obligacji w złotych i euro

. "Emisje oferowane są na podstawie memorandum informacyjnego. Spółka planuje wprowadzenie obligacji obrotu na rynku Catalyst" - czytamy w komunikacie. O planowanym rozpoczęciu sprzedaży obligacji poinformował wczoraj ISBnews dyrektor generalny Creamfinance Poland Adam

Internet jak w reklamie. Telekomy nie będą mogły naciągać klientów

zaproponowana metoda pomiaru nie gwarantuje przejrzystych informacji lub rzetelnego pomiaru. Prezes UKE może też sam określić metodę pomiaru. - Zyskamy też możliwość przeprowadzenia badania, czy prędkość podana w reklamie lub materiałach informacyjnych nie jest zawyżona w stosunku do

Słoneczko chce otworzyć ok. 80 sklepów franczyzowych i kilka własnych w br.

- wzrostu retr, czyli przychodu z tytułu usług marketingowych" - podała spółka w memorandum informacyjnym. Zysk netto Słoneczka w 2016 roku sięgnął 353 tys. zł wobec 696 tys. zł rok wcześniej, przy przychodach w wysokości 68,7 mln zł wobec 65,4 mln zł rok wcześniej

Premium Pożyczki rozpoczyna dziś publiczną ofertę obligacji o wartości 3 mln zł

zwiększenie skali działania, wynika z memorandum informacyjnego. Dzień przydziału i emisji 3 tys. obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda został ustalony na 1 lipca. Emisja nie dojdzie do skutku, jeśli do zakończenia przyjmowania zapisów na obligacje nie zostanie objętych co

Vattenfall nie jest zainteresowany Eneą

możliwość ogłoszenia wezwania do zakupu akcji przez Szwedów. - Teoretycznie taka możliwość istnieje. Dzięki temu, że nie odebraliśmy memorandum informacyjnego Enei, mamy swobodę w podjęciu decyzji o ogłoszeniu wezwania. Analizujemy to, ale decyzja jeszcze nie zapadła - powiedział

Oferta publiczna Gekoplastu w zw. z wejściem na NewConnect rozpocznie się 5 XII

memorandum informacyjnego, co oznacza, że wartość oferty nie może przekroczyć 2,5 mln euro. Na NewConnect firma zadebiutuje najprawdopodobniej na początku przyszłego roku. ?NewConnect będzie dla nas pierwszym przystankiem przed wejściem na rynek podstawowy. Wraz z właścicielem

Przegląd informacji ze spółek

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła memorandum informacyjne Vistula Group w związku z publiczną ofertą akcji serii O, podała Komisja. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Zakładów Magnezytowych Ropczyce

Best chce najpierw połączyć się z 3. podmiotami z grupy, potem z Kredyt Inkaso

połączenia, czytamy także. Z kolei realizacja połączenia z Kredyt Inkaso uzależniona będzie od: uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z połączeniem, w tym zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego, które zostanie sporządzone w

CTE ustaliło cenę emisyjną na 7,25 zł, co da wartość oferty ok. 4,7 mln zł

Warszawa, 01.12.2015 (ISBnews) - Zarząd notowanej na NewConnect Cenospheres Trade & Engineering (CTE) ustalił cenę emisyjną nowych akcji serii D na 7,25 zł. Oznacza to, że wartość oferty wyniesie ok. 4,7 mln zł, podała spółka. W memorandum

Oferta publiczna 1,3 mln akcji Inno-Gene rozpoczyna się dziś

Warszawa, 30.09.2015 (ISBnews) - Oferta publiczna 1,3 mln akcji serii F Inno-Gene rozpoczęła się publikacją memorandum informacyjnego. Jeszcze dziś zostanie opublikowana maksymalna cena emisyjna. Spółka podtrzymuje plany przeniesienia notowań na główny rynek GPW z NewConnect w

Best i Kredyt Inkaso mają umowę zakładającą połączenie spółek

. Poza uzgodnieniem warunków połączenia przez zarządy obu spółek, realizacja połączenia uzależniona będzie od uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń, w tym zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację i zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego

Medinice chce wejść na NewConnect w I kw. 2018 r., liczy na 1. komercjalizację

gotowy do komercjalizacji Pacepress - innowacyjnego opatrunku uciskowego stosowanego przez pacjentów po implantacji urządzeń medycznych w celu zapobiegania komplikacjom krwotocznym. "Przygotowujemy memorandum informacyjne w związku z planowanym debiutem w przyszłym roku na

Zarząd Semaksu w prokuraturze. Oszukali nabywców obligacji?

oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości, za co grozi kara do 10 lat więzienia - mówi rzeczniczka poznańskiej prokuratury Magdalena Mazur-Prus. Zarząd Semaxu jest podejrzany także o przemilczenie istotnych informacji o swoim stanie majątkowym w memorandum informacyjnym

Przegląd informacji ze spółek

instytucja. Oferta publiczna do 2 592 400 akcji nowej emisji serii B akcji Sales Intelligence rozpoczęła się dziś - zapisy potrwają do 26 października, podano w memorandum informacyjnym. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 1 zł, co oznacza, że wartość całej oferty wynosi do

Przegląd prasy

--Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła memorandum informacyjne Vistula Group w związku z publiczną ofertą akcji serii O, podała Komisja. --Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Zakładów Magnezytowych Ropczyce, sporządzony w związku z zamiarem

Przegląd informacji ze spółek

-Systems International GmbH Patrycja Wrzesniewska. Ekoplast rozpoczął dziś od publikacji memorandum informacyjnego ofertę publiczną do 2 790 000 akcji serii B, podała firma. Spółka chce zakończyć ofertę do 7 grudnia br. i zadebiutować na rynku NewConnect

Przegląd informacji ze spółek

Catalyst w poniedziałek, 12 lutego br, wynika z uchwały zarządu BondSpot. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła memorandum informacyjne Famuru w związku z publiczną ofertą akcji serii F, podała Komisja. Grupa Azoty podpisała z Instytutem Nowych

Przegląd informacji ze spółek

Asbis Enterprises Plc w Polsce, w wyniku działań sprawdzających w zakresie przeszłych transakcji tej spółki zależnej z lat 2012 i 2013, podał Asbis. Oferta publiczna 1,3 mln akcji serii F Inno-Gene rozpoczęła się publikacją memorandum informacyjnego. Jeszcze dziś zostanie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

przesądzają o końcowej decyzji w tej sprawie. Źródło: ISBnews Sales Intelligence : Oferta publiczna do 2 592 400 akcji nowej emisji serii B akcji Sales Intelligence rozpoczęła się dziś - zapisy potrwają do 26 października, podano w memorandum informacyjnym. Cena emisyjna została

Przegląd prasy

Przemysłowego trafią do Polskiej Grupy Zbrojeniowej --Potencjalni chętni na P4 lada dzień spodziewają się memorandów informacyjnych od UBS oraz Bank of America Merrill Lynch - będą mieli miesiąc na złożenie wstępnych ofert wg gazety Gazeta Wyborcza

Przegląd prasy

plan likwidacji NFZ; przechodzimy z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego do uprawnień obywatelskich czy tzw. rezydenckich Puls Biznesu --Widmo wysokich kar za łamanie nowych obowiązków informacyjnych zachęciło giełdowych menedżerów do zakupu polis

Przegląd informacji ze spółek

Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz zmian w statucie na walne zgromadzenie zwołane na 19 czerwca, podała Giełda. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła memorandum informacyjne EMG ? spółki zależnej Esotiq & Henderson - w związku z ofertą publiczną akcji serii B oraz serii C