melioracji wodnych

Arkadiusz Kuglarz

Zbiornik retencyjny stanie się polem uprawnym

Zbiornik retencyjny stanie się polem uprawnym

To nie jest żart. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłosił przetarg na dzierżawę sześciu działek o powierzchni 47 ha. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że działki znajdują się w czaszy zbiornika Włodzienin.

Na ochronę powodziową wydaliśmy już 200 mln zł. Ale nadal nie ma pełni zabezpieczeń

W latach 2010-2015 w regionie wydano 200 mln zł na inwestycje mające chronić mieszkańców przed powodzią. - Można powiedzieć, że zbieramy plony zadań zleconych przed laty. Ale aby w pełni zabezpieczyć region, musielibyśmy wydać jeszcze drugie tyle pieniędzy - mówi Zbigniew Bahryj, dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Czy postępowanie o udzielenie zamówienia na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej jest zamówieniem sektorowym?

Gmina może udzielić zamówienia jako zamawiający sektorowy pod warunkiem, że prowadzona działalność z zakresu gospodarki wodnej obejmuje również produkcję, sprzedaż hurtową i detaliczną wody pitnej.

Projekt ustawy o inwestycjach dot. przeciwdziałania suszy trafił do konsultacji

melioracji wodnych, by zapewnić utrzymywanie tych urządzeń w dobrym stanie technicznym, aby mogły pełnić funkcje regulujące stosunki wodne na obszarach rolnych. W zakresie obowiązków właściciela urządzenia melioracji wodnych jest opracowanie, w zależności od potrzeb utrzymaniowych rocznych, dwuletnich lub

Rząd planuje zmiany dotyczące inwestycji w zakresie przeciwdziałania suszy

danego terenu. Wprowadzone mają zostać uproszczenia dotyczące gromadzenia wody na cele rolnicze, w tym budowy stawów wodnych oraz zmiany w funkcjonowaniu systemu zarządzania urządzeniami melioracji wodnych. Gminy mają być odpowiedzialne za tworzenie systemu planowania

Podkomisja nadzwyczajna rozpatrzy rządowy projekt ustawy Prawo wodne

utrzymanie oraz zapewnienie stanowisk pracy" - czytamy dalej. Z uwagi na ten fakt, także kwestie związane z ewidencją (aktualnie melioracji wodnych szczegółowych oraz melioracji wodnych podstawowych) staną się pełnym zasobem dokumentacji (oraz administracji majątkiem Skarbu

Wielka akcja ABW w Zarządzie Melioracji. Dyrektor zatrzymany

Wielka akcja ABW w Zarządzie Melioracji. Dyrektor zatrzymany

O zatrzymaniu szefostwa Zachodniopomorskiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych poinformował "Głos Szczeciński". Akcja ABW ma związek ze śledztwem prowadzonym (od maja 2013 r.) przez Prokuraturę Apelacyjną w Szczecinie. Wśród podejrzanych

Nowi podejrzani w aferze melioracyjnej? Będzie wniosek o przedłużenie śledztwa

Nowi podejrzani w aferze melioracyjnej? Będzie wniosek o przedłużenie śledztwa

Według naszych, nieoficjalnych informacji, może mieć to związek z wyjaśnieniami, jakie składa Tomasz P., były dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. W czerwcu 2014 r. został on zatrzymany przez ABW. Szczegółów brak

Prokuratura poinformuje marszałka o zarzutach wobec jego podwładnego

Prokuratura poinformuje marszałka o zarzutach wobec jego podwładnego

Tomasz P. został usunięty z szeregów PO w czwartek po południu przez zarząd krajowy partii. Wnioskowało o to zachodniopomorskie kierownictwo partii, po tym jak Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych został zatrzymany przez ABW

Sejm za poprawką do ustawy prawo budowlane

pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3, niecek dezynfekcyjnych w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem, wszystkich oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3, a nie tak jak dotychczas tylko domowych czy przydomowych tarasów naziemnych. Regulacja dotyczy także np. urządzeń melioracji wodnej

Senat wprowadził ograniczenia co do postępowania legalizacyjnego ws. samowoli

ścieków o wydajności do 7,5 m3, a nie tak jak dotychczas tylko domowych czy przydomowych tarasów naziemnych. Regulacja dotyczy także np. urządzeń melioracji wodnej, budowę stawów i zbiorników wodnych o powierzchni, która nie przekracza 1 000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m położonych w całości na

Strajk w Wodach Polskich? "To upadek gospodarki wodnej i nędza pracowników"

Strajk w Wodach Polskich? "To upadek gospodarki wodnej i nędza pracowników"

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - z połączenia instytucji do tej pory odpowiedzialnych za zarządzanie akwenami - m.in. Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej czy Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych - i z samorządów. Rozpoczyna się chaos. Maj 2022 roku. Obiecanych pracującym już teraz w Wodach Polskich

Rząd przyjął nowelę Prawa budowlanego upraszczając proces inwestycyjno-budowlany

; - czytamy także. Przewidziano kolejne zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę, m.in. dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku. Z obowiązku zgłoszenia zwolnione będą np. urządzenia melioracji wodnej, a także budowa stawów i

Susza trawi pola. Truskawki staną się produktem ekskluzywnym, a do lasu nie wejdziesz

Susza trawi pola. Truskawki staną się produktem ekskluzywnym, a do lasu nie wejdziesz

Jan Krzysztof Ardanowski. Dodał, że w razie dalszych problemów rolnicy nie pozostaną bez pomocy. - W ubiegłym roku udzieliliśmy rekordowej pomocy, ale jeżeli zajdzie taka konieczność, to w tym roku też to zrobimy – podkreślił.  Brakuje inwestycji w meliorację Jak zapowiadają

MR: Nowela prawa budowlanego umożliwi przyśpieszenie procesu inwestycyjnego

magazynowania gazu do 10 m3, niecek dezynfekcyjnych w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem, wszystkich oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3, a nie tak jak dotychczas tylko domowych czy przydomowych tarasów naziemnych. Zmiany te obejmą także np. urządzenia melioracji wodnej czy budowę stawów i

Rewolucja w gospodarce wodnej. Żeglugowiec bierze wszystkie rzeki i ochronę przeciwpowodziową

Rewolucja w gospodarce wodnej. Żeglugowiec bierze wszystkie rzeki i ochronę przeciwpowodziową

zbiornika do wielu zadań – mówi Daca.  Wody Polskie przejęły zadania także zarządzanych przez samorządy zarządów melioracji i urządzeń wodnych. Były one odpowiedzialne m.in. za utrzymanie urządzeń wodnych służących rolnictwu. Na ten cel WP otrzymały dotację 220 mln zł z Ministerstwa Rolnictwa.

W Polsce mamy suszę. Drożeją woda i żywność. Obfite deszcze nie pomogą

W Polsce mamy suszę. Drożeją woda i żywność. Obfite deszcze nie pomogą

dyrektorka zlikwidowanego przez reformę wodną Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, mówiła nam, że lekceważymy problem suszy, bo dawno nikt w Europie nie doświadczył głodu z powodu braku wody. - Przez nasze doświadczenia bardziej skupiamy się na ochronie przeciwpowodziowej niż na

Znowu susza nad Polską. Jest się czym martwić

Znowu susza nad Polską. Jest się czym martwić

norma. - Nawet tam, gdzie w kwietniu padało, stany wód w rzekach podnosiły się tylko na chwilę. Po kilku dniach znów były niższe - mówi Marianna Sasim, hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nic więc dziwnego, że rolnicy znów nerwowo wypatrują chmur

Rząd przyjął nowelizację ws. uproszczenia procesu inwestycyjno-budowlanego

, - przewidziano kolejne zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę, m.in. dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, czy przydomowych tarasów naziemnych. Z obowiązku zgłoszenia zwolnione będą np. urządzenia melioracji wodnej

Rzeki będą centralnie zarządzane. Powstają Wody Polskie

oddziały, a także wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych (podległe marszałkom) zostaną zlikwidowane, a ich kompetencje przejmie niemal w całości Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie". Będzie to nowy gospodarz na wszystkich wodach publicznych i tylko w jego rękach będą wtedy rzeki

Prawo wodne. Sejm przyjął nowelizację ustawy. To nieprawda, że nie będzie podwyżek

Prawo wodne. Sejm przyjął nowelizację ustawy. To nieprawda, że nie będzie podwyżek

wzrosną maksymalnie o 20 zł rocznie. Wody Polskie Na mocy nowelizacji zostaną też zlikwidowane Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i jego regionalne oddziały, a także wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych (podległe marszałkom). Ich kompetencje przejmie niemal w całości Państwowe Gospodarstwo

MIiR: KSRM przyjął tzw. pakiet wolnościowy w prawie budowlanym

wprost w ustawie. W nowelizacji pojawią się kolejne zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę, między innymi dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, czy przydomowych tarasów naziemnych. Z obowiązku zgłoszenia zwolnione będą np. urządzenia melioracji

Wody Polskie: Urzędnicy zablokują skrzyżowanie w Krakowie. Zamiast obiecanych podwyżek szykują się im obniżki

Wody Polskie: Urzędnicy zablokują skrzyżowanie w Krakowie. Zamiast obiecanych podwyżek szykują się im obniżki

Wody Polskie, do którego przeszli wszyscy pracownicy dotychczasowych instytucji, m.in. starostw czy zarządów melioracji, pomiędzy które rozproszone były kompetencje w zarządzaniu gospodarką wodną. 12 stycznia Wody Polskie przeszły nagle spod resortu środowiska pod resort żeglugi. Wtedy ten

MR: Nowelizacja prawa budowlanego trafi do podpisu prezydenta

przydomowych tarasów naziemnych. Z obowiązku zgłoszenia zwolnione będą np. urządzenia melioracji wodnej, a także budowa stawów i zbiorników wodnych o powierzchni, która nie przekracza 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m położonych w całości na gruntach rolnych" - podano także

Chaos w Wodach Polskich. Pracownicy od roku czekają na obiecane pieniądze

"Wody Polskie". Do tej pory było tak: zarządzanie polskimi akwenami było rozproszone pomiędzy masę instytucji: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, starostwa. Żeby uporządkować zarządzanie wodami, w lipcu 2017 roku rząd PiS uchwalił nowelizację prawa wodnego

Susza to nie klęska żywiołowa. Katastrofa dopiero może nadejść

, przeznaczyłby je na melioracje pól. Bo tu grozi nam prawdziwa katastrofa. Obecna susza jest skutkiem zaniechania tej dziedziny przez wszystkie rządy po 1989 roku. Choć wielu ministrów rolnictwa deklarowało budowanie zbiorników małej retencji wodnej, żaden się do tego nie zabrał. A nakłady na melioracje malały z

UE zażąda od nas zwrotu 55 mln zł? Przykre konsekwencje afery w Zarządzie Melioracji

To wartość przetargów zakwestionowanych do tej pory przez prokuraturę i ABW (ta kwota może się zwiększyć, bo "śledztwo jest rozwojowe"). Pieniądze, które wydawał Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, pochodziły z funduszy

Zbrojne ramię Ministerstwa Środowiska. Kosmiczny pomysł PiS

Geologicznej resort przeznaczy część opłat za eksploatację kopalin, które teraz idą na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To jeden z największych państwowych funduszy. Dotuje poprawę stanu środowiska: oczyszczalnie ścieków, wodociągi, meliorację, energooszczędne budynki

Ocieplenie klimatu zwiększy ryzyko głodu na świecie - ostrzega raport ekspertów

jest krajem szczególnie zagrożonym suszą. - Lata melioracji, osuszania bagien i wycinania lasów sprawiły, że zasoby wody pitnej w Polsce są porównywalne do tych, które ma Egipt - mówił wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski. Więcej wody ma nawet Hiszpania. Z danych

Przetarg na Neptuna ma wygrać konkretna firma?

. Gdańskie Melioracje na remont Neptuna mają zabezpieczone blisko 2 mln zł. Za pieniądze te wykonany ma być m.in. remont XVII-wiecznej czaszy fontanny, wymiana orurowania i dysz w figurze Neptuna, wymiana instalacji wodnych w podziemiu, wymiana posadzki w podziemiu, wykonanie nowego oświetlenia fontanny

Wisła murem podzielona. Będzie kolejna zapora?

może zamienić się kiedyś w pustynię, alarmują co kilka lat prasowe nagłówki. Doktor Bogdan Chojnicki z Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu drapie się po głowie. Jego zdaniem stepowienie to złe słowo. - Pustynią nie będziemy, ale na pewno te kryzysy wodne

Przetarg na modernizację wału na Metalchemie unieważniony

Wicedyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Roman Kendzia twierdzi, że obie oferty były po pierwsze za drogie. - Ta droższa opiewała na kwotę prawie 7 mln zł. To przesada, nie mamy takich pieniędzy. Ta druga oferta była powyżej 3

Unijna policja bada budowę zbiornika na Opolszczyźnie

koniec 2007 r. Koszt inwestycji wyniósł 21 mln zł, w tym 15 mln zł z EFRR. Jednak już w maju 2008 r. zauważono, że ze zbiornika wydostaje się woda. Fachowcy mówili o tzw. przesiąkach. Podległy marszałkowi Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych zwrócił się więc o ekspertyzę do IMiGW. Kosztowała

Jak dorzucić więcej unijnych pieniędzy na ochronę przed powodzią

zaczynają pracować. Potwierdzają to np. w Podkarpackim Zakładzie Melioracji i Urządzeń Wodnych (PZMiUW). Ta instytucja podlega władzom samorządu wojewódzkiego (a Podkarpackie jest jedynym regionem, w którym rządzi PiS). Zakład ma kilka "unijnych

Na co rząd wydaje podatki od kierowców

używane auta muszą płacić 500 zł opłaty recyklingowej, aby pokryć koszty przyszłego złomowania w ekologiczny sposób tego pojazdu. I właśnie na utylizację aut miały być przeznaczone te opłaty zbierane przez rządowy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednak w

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków oraz działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej. 1) kanalizacją i oczyszczaniem ścieków; 2) projektami dotyczącymi inżynierii wodnej, nawadniania lub melioracji pod warunkiem, że ilość wody