melioracja

tm

Wielka akcja ABW w Zarządzie Melioracji. Dyrektor zatrzymany

Wielka akcja ABW w Zarządzie Melioracji. Dyrektor zatrzymany

Tomasz P. i jego zastępca Andrzej K. są podejrzewani o ?nadużycia funkcji w celu osiągnięcia korzyści majątkowych? i nieprawidłowości przy przetargach. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała w związku z tą sprawą 10 osób.

UE zażąda od nas zwrotu 55 mln zł? Przykre konsekwencje afery w Zarządzie Melioracji

Tomasz P. aresztowany na dwa miesiące. Przetargi na prace melioracyjne wygrywał m.in. wspólnik pasierba pasierba wiceministra środowiska. Czy województwo będzie musiało oddać Unii Europejskiej 55 mln zł?

Nowi podejrzani w aferze melioracyjnej? Będzie wniosek o przedłużenie śledztwa

Szczecińska prokuratura chce, aby Prokuratura Generalna przedłużyła śledztwo dotyczące ustawiania przetargów i korupcji w zachodniopomorskim zarządzie melioracji

Prokuratura poinformuje marszałka o zarzutach wobec jego podwładnego

Prokuratura poinformuje marszałka o zarzutach wobec jego podwładnego

Tomasz P. został usunięty z szeregów PO w czwartek po południu przez zarząd krajowy partii. Wnioskowało o to zachodniopomorskie kierownictwo partii, po tym jak Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych został zatrzymany przez ABW

Na ochronę powodziową wydaliśmy już 200 mln zł. Ale nadal nie ma pełni zabezpieczeń

Bahryj podkreśla, że kwota, jaką przeznaczono na budowę wałów oraz meliorację w ostatnich pięciu latach, jest równa wydatkom poniesionym na ten cel w okresie 2000-2010. Cisek jest już bezpieczny Do największych i

Zbiornik retencyjny stanie się polem uprawnym

to zapewnić. Natomiast dzierżawa czaszy nie przeszkodzi w rozpoczęciu prac naprawczych - twierdzi Zbigniew Bahryj, dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Jego zdaniem do czasu zakończenia naprawy i napełnienia zbiornika wodą

Na co rząd wydaje podatki od kierowców

pożyczył - na 25 lat na 1 proc. rocznie, dużo poniżej inflacji! - na zagrożone inwestycje wodno-ściekowe. Mówiąc wprost, pieniądze zbierane od kierowców na utylizację aut zgodnie z wymogami UE przeznaczono na subwencje dla melioracji.

Przemyśl wybrał firmę, która uzbroi tereny

Firma Mota-Engil Central Europe z Krakowa była jedną z dwóch firm, które ubiegały się o kontrakt na uzbrojenie około 33 ha terenu przeznaczonego na inwestycje. Mota-Engil zadeklarowała, że zrobi to za mniej więcej 20 mln zł, i przetarg wygrała, bo ofer

Czy postępowanie o udzielenie zamówienia na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej jest zamówieniem sektorowym?

działalnością, o której mowa w lit. a i b, działania w zakresie: – projektów dotyczących inżynierii wodnej, nawadniania lub melioracji, pod warunkiem że ilość wody wykorzystywanej do celów dostaw wody pitnej stanowi ponad 20% łącznej ilości wody dostępnej dzięki tym projektom lub instalacjom nawadniającym

Projekt ustawy o inwestycjach dot. przeciwdziałania suszy trafił do konsultacji

melioracji wodnych, by zapewnić utrzymywanie tych urządzeń w dobrym stanie technicznym, aby mogły pełnić funkcje regulujące stosunki wodne na obszarach rolnych. W zakresie obowiązków właściciela urządzenia melioracji wodnych jest opracowanie, w zależności od potrzeb utrzymaniowych rocznych, dwuletnich lub

Susza trawi pola. Truskawki staną się produktem ekskluzywnym, a do lasu nie wejdziesz

Susza trawi pola. Truskawki staną się produktem ekskluzywnym, a do lasu nie wejdziesz

Jan Krzysztof Ardanowski. Dodał, że w razie dalszych problemów rolnicy nie pozostaną bez pomocy. - W ubiegłym roku udzieliliśmy rekordowej pomocy, ale jeżeli zajdzie taka konieczność, to w tym roku też to zrobimy – podkreślił.  Brakuje inwestycji w meliorację Jak zapowiadają

Podkomisja nadzwyczajna rozpatrzy rządowy projekt ustawy Prawo wodne

utrzymanie oraz zapewnienie stanowisk pracy" - czytamy dalej. Z uwagi na ten fakt, także kwestie związane z ewidencją (aktualnie melioracji wodnych szczegółowych oraz melioracji wodnych podstawowych) staną się pełnym zasobem dokumentacji (oraz administracji majątkiem Skarbu

Sejm za poprawką do ustawy prawo budowlane

pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3, niecek dezynfekcyjnych w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem, wszystkich oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3, a nie tak jak dotychczas tylko domowych czy przydomowych tarasów naziemnych. Regulacja dotyczy także np. urządzeń melioracji wodnej

Senat wprowadził ograniczenia co do postępowania legalizacyjnego ws. samowoli

ścieków o wydajności do 7,5 m3, a nie tak jak dotychczas tylko domowych czy przydomowych tarasów naziemnych. Regulacja dotyczy także np. urządzeń melioracji wodnej, budowę stawów i zbiorników wodnych o powierzchni, która nie przekracza 1 000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m położonych w całości na

Rząd planuje zmiany dotyczące inwestycji w zakresie przeciwdziałania suszy

danego terenu. Wprowadzone mają zostać uproszczenia dotyczące gromadzenia wody na cele rolnicze, w tym budowy stawów wodnych oraz zmiany w funkcjonowaniu systemu zarządzania urządzeniami melioracji wodnych. Gminy mają być odpowiedzialne za tworzenie systemu planowania

Rząd przyjął nowelę Prawa budowlanego upraszczając proces inwestycyjno-budowlany

; - czytamy także. Przewidziano kolejne zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę, m.in. dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku. Z obowiązku zgłoszenia zwolnione będą np. urządzenia melioracji wodnej, a także budowa stawów i

Wiedzieliście, że fejs hula dzięki tej olsztyńskiej firmie?

Wiedzieliście, że fejs hula dzięki tej olsztyńskiej firmie?

- pracownik biura melioracji w Jaśle. Zrezygnowali z państwowych posad i zaanektowali starą kuźnię swojego ojca, a mojego dziadka w Czeluśnicy pod Jasłem. Zaczynali od produkcji metalowych konstrukcji regałów dla bibliotek. Ile kilometrów jest z Jonkowa do Czeluśnicy? - Około 600. Ale odległość nie była

Rząd przyjął nowelizację ws. uproszczenia procesu inwestycyjno-budowlanego

, - przewidziano kolejne zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę, m.in. dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, czy przydomowych tarasów naziemnych. Z obowiązku zgłoszenia zwolnione będą np. urządzenia melioracji wodnej

Znowu susza nad Polską. Jest się czym martwić

Znowu susza nad Polską. Jest się czym martwić

: melioracja i retencja. Powodzenie gospodarcze Egiptu zależało od rozprowadzenia wód wylewającego Nilu, budowano więc sieć rowów i kanałów. To samo robiono przez wieki, nie tylko w Egipcie. Meliorację na Żuławach rozpropagowali mennonici, przedstawiciele holenderskiego odłamu protestantyzmu. Uznani za sektę

MR: Nowela prawa budowlanego umożliwi przyśpieszenie procesu inwestycyjnego

magazynowania gazu do 10 m3, niecek dezynfekcyjnych w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem, wszystkich oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3, a nie tak jak dotychczas tylko domowych czy przydomowych tarasów naziemnych. Zmiany te obejmą także np. urządzenia melioracji wodnej czy budowę stawów i

MIiR: KSRM przyjął tzw. pakiet wolnościowy w prawie budowlanym

wprost w ustawie. W nowelizacji pojawią się kolejne zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę, między innymi dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, czy przydomowych tarasów naziemnych. Z obowiązku zgłoszenia zwolnione będą np. urządzenia melioracji

Susza to nie klęska żywiołowa. Katastrofa dopiero może nadejść

Susza to nie klęska żywiołowa. Katastrofa dopiero może nadejść

, przeznaczyłby je na melioracje pól. Bo tu grozi nam prawdziwa katastrofa. Obecna susza jest skutkiem zaniechania tej dziedziny przez wszystkie rządy po 1989 roku. Choć wielu ministrów rolnictwa deklarowało budowanie zbiorników małej retencji wodnej, żaden się do tego nie zabrał. A nakłady na melioracje malały z

Strajk w Wodach Polskich? "To upadek gospodarki wodnej i nędza pracowników"

Strajk w Wodach Polskich? "To upadek gospodarki wodnej i nędza pracowników"

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - z połączenia instytucji do tej pory odpowiedzialnych za zarządzanie akwenami - m.in. Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej czy Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych - i z samorządów. Rozpoczyna się chaos. Maj 2022 roku. Obiecanych pracującym już teraz w Wodach Polskich

MR: Nowelizacja prawa budowlanego trafi do podpisu prezydenta

przydomowych tarasów naziemnych. Z obowiązku zgłoszenia zwolnione będą np. urządzenia melioracji wodnej, a także budowa stawów i zbiorników wodnych o powierzchni, która nie przekracza 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m położonych w całości na gruntach rolnych" - podano także

Przetarg na Neptuna ma wygrać konkretna firma?

Fontanną Neptuna zarządzają Gdańskie Melioracje, spółka, w której większość udziałów ma gmina Gdańsk. Melioracje przetarg na remont Neptuna ogłosiły 7 marca br., a w środę 23 marca ma już zostać rozstrzygnięty. To dość krótki termin, biorąc pod uwagę, jakie warunki musi spełnić

Zbrojne ramię Ministerstwa Środowiska. Kosmiczny pomysł PiS

Geologicznej resort przeznaczy część opłat za eksploatację kopalin, które teraz idą na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To jeden z największych państwowych funduszy. Dotuje poprawę stanu środowiska: oczyszczalnie ścieków, wodociągi, meliorację, energooszczędne budynki

W Polsce mamy suszę. Drożeją woda i żywność. Obfite deszcze nie pomogą

dyrektorka zlikwidowanego przez reformę wodną Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, mówiła nam, że lekceważymy problem suszy, bo dawno nikt w Europie nie doświadczył głodu z powodu braku wody. - Przez nasze doświadczenia bardziej skupiamy się na ochronie przeciwpowodziowej niż na

Ocieplenie klimatu zwiększy ryzyko głodu na świecie - ostrzega raport ekspertów

jest krajem szczególnie zagrożonym suszą. - Lata melioracji, osuszania bagien i wycinania lasów sprawiły, że zasoby wody pitnej w Polsce są porównywalne do tych, które ma Egipt - mówił wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski. Więcej wody ma nawet Hiszpania. Z danych

Rzeki będą centralnie zarządzane. Powstają Wody Polskie

oddziały, a także wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych (podległe marszałkom) zostaną zlikwidowane, a ich kompetencje przejmie niemal w całości Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie". Będzie to nowy gospodarz na wszystkich wodach publicznych i tylko w jego rękach będą wtedy rzeki

Wody Polskie: Urzędnicy zablokują skrzyżowanie w Krakowie. Zamiast obiecanych podwyżek szykują się im obniżki

Wody Polskie, do którego przeszli wszyscy pracownicy dotychczasowych instytucji, m.in. starostw czy zarządów melioracji, pomiędzy które rozproszone były kompetencje w zarządzaniu gospodarką wodną. 12 stycznia Wody Polskie przeszły nagle spod resortu środowiska pod resort żeglugi. Wtedy ten

Rewolucja w gospodarce wodnej. Żeglugowiec bierze wszystkie rzeki i ochronę przeciwpowodziową

zbiornika do wielu zadań – mówi Daca.  Wody Polskie przejęły zadania także zarządzanych przez samorządy zarządów melioracji i urządzeń wodnych. Były one odpowiedzialne m.in. za utrzymanie urządzeń wodnych służących rolnictwu. Na ten cel WP otrzymały dotację 220 mln zł z Ministerstwa Rolnictwa.

LPP podsumowuje półrocze i zapowiada budowę biurowca na Łąkowej

działki o powierzchni około 13 tys. m kw. (zlokalizowane w sąsiedztwie siedziby przy ul. Łąkowej 39-44) od miejskiej spółki Gdańskie Melioracje, gminy Gdańsk i prywatnych właścicieli. Docelowo mogą tu stanąć cztery obiekty biurowe. - Oczekujemy na pozwolenie na budowę i

Przetarg na modernizację wału na Metalchemie unieważniony

Wicedyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Roman Kendzia twierdzi, że obie oferty były po pierwsze za drogie. - Ta droższa opiewała na kwotę prawie 7 mln zł. To przesada, nie mamy takich pieniędzy. Ta druga oferta była powyżej 3

Walczą o klimat. I co z tego?

przeciwpowodziowych, meliorację gruntów - czy wreszcie pomoc rozwojową dla biednych krajów, którym zmiany klimatu zagrażają najbardziej. Mówi o tym coraz więcej ekspertów, ale wśród unijnych polityków to temat tabu. Potrzebny jest wreszcie ktoś, kto powie "król jest nagi".

Prawo wodne. Sejm przyjął nowelizację ustawy. To nieprawda, że nie będzie podwyżek

wzrosną maksymalnie o 20 zł rocznie. Wody Polskie Na mocy nowelizacji zostaną też zlikwidowane Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i jego regionalne oddziały, a także wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych (podległe marszałkom). Ich kompetencje przejmie niemal w całości Państwowe Gospodarstwo

Oliwa: boją się składowiska, zawiadomili urzędy "To nadgorliwość"

melioracji. - Kontrole nie wykazały żadnych uchybień - mówi Michał Piotrowski z gdańskiego magistratu. - Wszystkie dokumenty są w porządku. - To raczej nadgorliwość sąsiadów - przyznają po cichu urzędnicy. Żadnej działalności

Chaos w Wodach Polskich. Pracownicy od roku czekają na obiecane pieniądze

"Wody Polskie". Do tej pory było tak: zarządzanie polskimi akwenami było rozproszone pomiędzy masę instytucji: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, starostwa. Żeby uporządkować zarządzanie wodami, w lipcu 2017 roku rząd PiS uchwalił nowelizację prawa wodnego

Firma Międzychód, czyli pomidory rosną na bruku

konserwantów czy polepszaczy. Betonowy biznes Rok 1985, Nowicki rzucił właśnie pierwszą pracę, ma małe dziecko, żonę na macierzyńskim i dług wobec państwa. Podczas studiów (skończył meliorację na Akademii Rolniczej w Poznaniu) dostawał stypendium fundowane

Wisła murem podzielona. Będzie kolejna zapora?

może zamienić się kiedyś w pustynię, alarmują co kilka lat prasowe nagłówki. Doktor Bogdan Chojnicki z Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu drapie się po głowie. Jego zdaniem stepowienie to złe słowo. - Pustynią nie będziemy, ale na pewno te kryzysy wodne

Unijna policja bada budowę zbiornika na Opolszczyźnie

koniec 2007 r. Koszt inwestycji wyniósł 21 mln zł, w tym 15 mln zł z EFRR. Jednak już w maju 2008 r. zauważono, że ze zbiornika wydostaje się woda. Fachowcy mówili o tzw. przesiąkach. Podległy marszałkowi Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych zwrócił się więc o ekspertyzę do IMiGW. Kosztowała

Jak dorzucić więcej unijnych pieniędzy na ochronę przed powodzią

zaczynają pracować. Potwierdzają to np. w Podkarpackim Zakładzie Melioracji i Urządzeń Wodnych (PZMiUW). Ta instytucja podlega władzom samorządu wojewódzkiego (a Podkarpackie jest jedynym regionem, w którym rządzi PiS). Zakład ma kilka "unijnych

Palący problem klimatu. W przyszłym roku wygaśnie protokół z Kioto

. A może zamiast ładować pieniądze w kosztowny system handlu emisjami lepiej je wydać na wały przeciwpowodziowe, melioracje, czyli na walkę ze skutkami ocieplenia? Przecież na handlu emisjami zyskują głównie wielkie korporacje. Tylko hutniczy gigant ArcelorMittal w Europie zarobił na tym w 2010 r. 140

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków oraz działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej. 1) kanalizacją i oczyszczaniem ścieków; 2) projektami dotyczącymi inżynierii wodnej, nawadniania lub melioracji pod warunkiem, że ilość wody

melioracja

Melioracja - zabiegi mające na celu trwałe polepszenie rolniczych zdolności produkcyjnych gleb, wykonywane za pomocą zabiegów melioracyjnych. Do zabiegów tych zaliczamy: drenowanie ceramiczne i PVC, wykonywanie rowów nawadniająco-odwadniających, budowę zbiorników retencyjnych, regulację rzek, ochronę przeciwpowodziową, nasadzenia roślinnością terenów zalewowych i nieużytków rolnych

więcej o melioracja na pl.wikipedia.org