melamina

Tomasz Hryniewicz został powołany na stanowisko wiceprezesa Grupy Azoty

nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r

ZA Puławy rekomendują 2 VII na dzień dywidendy i 18 VII na dzień wypłaty

na akcję z zysku za 2018 r. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje

Akcjonariusze Grupy Azoty zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019

obrotowy 2019 w wysokości 58 249 388,32 zł w całości na powiększenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w uchwale walnego. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid

Grupa Azoty wstrzymuje produkcję przez drogi gaz. Na podobny krok decyduje się Anwil

Grupa Azoty wstrzymuje produkcję przez drogi gaz. Na podobny krok decyduje się Anwil

wstrzymaniu większości produkcji w segmentach tworzyw sztucznych i produktów dla rolnictwa. Także w tym przypadku decyzje te uzasadniono "nadzwyczajnym i bezprecedensowym" wzrostem cen gazu.  W tym miesiącu Grupa Azoty wstrzymała już produkcję melaminy, tłumacząc to rekordowo wysokimi cenami

Tomasz Hryniewicz powołany na wiceprezesa Grupy Azoty

został powołany w skład zarządu spółki w dniu 12 czerwca 2019 roku" - czytamy w komunikacie. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa

Akcjonariusze ZCh Police zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

walnego. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu

ZA Puławy miały 111,71 mln zł zysku netto, 147,19 mln zł zysku EBIT w I kw.

segmentu Agro były niższe o 113,3 mln zł (tj. o 13,3%), głównie z tytułu niższych cen sprzedaży nawozów i melaminy; przychody segmentu Tworzywa były niższe o 17,3 mln zł (tj. o 15,5%), z tytułu niższych wolumenów i cen sprzedaży kaprolaktamu; przychody w grupie "pozostała sprzedaż" były wyższe o

A. Zarzycka-Rzepecka została odwołana z funkcji wiceprezesa ZA Puławy

2019 r. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu

Zarząd Grupy Azoty ZAK z prezesem S. Lipkowskim powołany na nową kadencję

komunikacie. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu

Grupa Azoty: Tomasz Karusewicz zrezygnował z funkcji przewodniczącego RN

produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. (ISBnews)

Grupa Azoty zarekomendowała niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok

zaplanowanych zamierzeń inwestycyjnych, w szczególności projektu "Polimery Police", podkreślono również. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel

Grupa Azoty rozpoczęła produkcję rękawiczek o właściwościach antywirusowych

. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane

Tomasz Hinc złożył rezygnację z funkcji członka zarządu w Grupie Azoty

; - czytamy w komunikacie. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w

Grupa Azoty ma porozumienie z Air Liquide dot. ograniczania szkodliwych emisji

azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. (ISBnews)

ZA Puławy miały 81,05 mln zł zysku netto, 101,03 mln zł EBIT w II kw. 2019 r.

%) ? głównie z tytułu wyższych cen sprzedaży nawozów azotowych; - spadek przychodów ze sprzedaży w grupie "podstawowe produkty chemiczne" o 8,1 mln zł (tj. o 1,2%) - głównie z tytułu niższych cen sprzedaży melaminy i kaprolaktamu, co częściowo zostało zrekompensowane wyższymi cenami sprzedaży

Michał Siewierski z RN Grupy Azoty Siarkopol oddelegowany na stanowisko prezesa

zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze

Grupa Azoty miała wstępnie 61 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r.

listopada 2019 roku" - czytamy dalej. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując

ZA Puławy miały 37,03 mln zł zysku netto, 107,1 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

; -przychody ze sprzedaży podstawowych produktów chemicznych były niższe o 26,6 mln zł (tj. o 7,8%), głównie z tytułu niższych cen i wolumenów sprzedaży melaminy oraz kaprolaktamu; -przychody ze sprzedaży w grupie ?pozostała sprzedaż" były wyższe o 7,0 mln zł (tj. o 7,2%)"

Akcjonariusze ZA Puławy zdecydują 23 czerwca o 5,45 zł dywidendy na akcję

2005 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,58 mld zł w 2019 r. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w

ZA Puławy miały wstępnie 88 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.

roku harmonogramów sprzedaży kontraktowej. W przypadku melaminy z uwagi na pandemię odnotowano mniejsze zapotrzebowanie i niższy poziom cen. Przychody ze sprzedaży melaminy w II kwartale 2020 roku były o 38% niższe, niż w analogicznym kwartale roku ubiegłego

Grupa Azoty szacuje koszt postoju instalacji syntezy na 53,7 mln zł

koniecznością remontu kotłów znajdujących się na Instalacji Przygotowania Gazu Syntezowego. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również

Akcjonariusze ZCh Police zdecydują 25 czerwca o niewypłacaniu dywidendy

całości na zasilenie kapitału zapasowego" - czytamy w projekcie. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w

Grupa Azoty negocjuje przejęcia z 3 zagranicznymi podmiotami

. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu

ZA Puławy miały 168,16 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

165,56 mln zł wobec 91,07 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze

ZA Puławy rekomendują wypłatę 1,76 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. (ISBnews)

Orlen znów chce przejmować. Tym razem Zakłady Azotowe Puławy

". I w związku z tym podpisał list intencyjny z Grupą Azoty w sprawie ewentualnego przejęcia od niej Zakładów Azotowych w Puławach, jednej z głównych spółek Grupy Azoty. Zakłady w Puławach są też jednym z największych na świecie producentów melaminy, związku chemicznego do produkcji tworzyw

ZA Puławy miały wstępnie 168,1 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,62 mld zł w 2017 r

ZCh Police miały wstępnie 48,6 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,62 mld zł w 2017 r

Grupa Azoty miała wstępnie 70,11 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.

. Wcześniej Grupa Azoty szacowała zysk netto w II kw. na 105,6 mln zł, a EBITDA na 353,4 mln zł. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają

Grupa Azoty Police ma umowę na zakup fosforytów za ok. 240 mln zł

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane

ZCh Police mają umowę na dostawy soli potasowej z Białorusi za ok. 130 mln zł

Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane

ZA Puławy miały wstępnie 36,8 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r.

w drodze raportu za III kwartał 2019 roku, którego publikacja odbędzie się 13 listopada 2019 roku. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel

ZCh Police miały wstępnie 6,8 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.

, podsumowano. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu

RN ZCh Police zawiesiła Annę Tarocińską w czynnościach członka zarządu

przychody wyniosły 2,43 mld zł w 2019 r. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując

Akcjonariusze ZCh Police zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane

Akcjonariusze ZA Puławy zdecydowali o wypłacie 5,45 zł dywidendy na akcję

. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane

Grupa Azoty chce wypłacić dywidendę z zysku za 2018 rok 

pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. (ISBnews)

Mariusz Kądziołka został powołany na wiceprezesa zarządu ZCh Police

nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r

ZA Puławy zarekomendowały 5,45 zł na akcję dywidendy za 2019 rok

ZA Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły sięgnęły 3,58 mld zł w 2019 r. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina

ZCh Police obejmą akcje Grupy Azoty Polyolefins za 334,97 mln zł

azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r

Zysk netto ZA Puławy spadł r/r do 259,76 mln zł w 2017 r.

chemicznych" o 223,7 mln zł (tj. o 20,2%) - głównie z tytułu wyższych cen sprzedaży kaprolaktamu i melaminy oraz wyższych wolumenów sprzedaży mocznika; - spadek przychodów ze sprzedaży w grupie "podstawowe produkty nawozowe" o 66,0 mln zł (tj. o 3,6%) - głównie za

Krzysztof Bednarz został powołany na prezesa zarządu ZA Puławy

. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu

Tomasz Hryniewicz powołany na prezesa ZA Puławy; Jacek Janiszek wiceprezesem

wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,31 mld zł w 2019 r

Prezes Grupy Azoty: Nie ma zagrożenia dla realizacji Polimerów Police

wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r

Akcjonariusze Grupy Azoty zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu

ZCh Police miały 49,2 mln zł zysku netto, 194,3 mln zł EBITDA w 2019 r.

, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r

Grupa Azoty nie obejmie udziałów w chorwackiej spółce Petrokemija

Petrokemija. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu

Grupa Azoty Koltar ogłosiła postępowanie na funkcję prezesa i 4 wiceprezesów

azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r

Jacek Janiszek został odwołany ze stanowiska prezesa ZA Puławy

. Uchwały rady nadzorczej dotyczące zmian w zarządzie spółki weszły w życie z dniem podjęcia. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają

Grupa Azoty obejmie 6 201 383 akcji Grupy Azoty Polyolefins za 297,05 mln zł

w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10

Grupa Azoty rekomenduje pozostawienie zysku za 2018 r. w spółce

rok obrotowy 2018. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w

Grupa Azoty miała wstępnie 323 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze

Wojciech Wardacki ponownie powołany na prezesa zarządu ZCh Police

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020, podano także. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w

Grupa Azoty obejmie nowe akcje PDH Polska za 97,83 mln zł

produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,62 mld zł w

Zarząd ZA Puławy został wybrany na nową 3-letnią kadencję

. Jednocześnie ZA Puławy informuje, że obecnie trwają wybory kandydata na członka zarządu wybieranego przez pracowników spółki. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO

Grupa Azoty, Grupa Lotos, HEC i KIND wnioskują do UOKiK ws. wspólnego projektu

azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem

Grupa Azoty może zrealizować pierwsze z negocjowanych przejęć w 2015 r. - prasa

;. "Jak dowiedziała się "Rzeczpospolita", z europejskich firm w kręgu zainteresowania Azotów są czeski Agrofert i słoweński Melamin. Według naszych informacji na celowniku jest również jedna z hiszpańskich firm oraz chemiczne spółki dystrybucyjne" - czytamy w gazecie

Wiceprezes Grupy Azoty: jesteśmy zadowoleni z umowy na dostawy gazu

produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. (ISBnews

ZCh Police przydzieliły 49,18 mln akcji nowej emisji serii C

. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane

ZCh Police zaoferują do 60,82 mln nieobjętych akcji wybranym inwestorom

UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10

Zysk netto ZA Puławy wyniósł 92,58 mln zł, EBIT 107,39 mln zł w I kw. 2018 r.

zrekompensowane wyższymi wolumenami oraz cenami sprzedaży melaminy; - przychody ze sprzedaży w grupie 'pozostała sprzedaż' były niższe o 1,9 mln zł (tj. o 1,7%)" - czytamy w raporcie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 97,05

ZCh Police przesunęły przydział akcji w ofercie na 23 grudnia

melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r. (ISBnews)

Grupa Azoty spodziewa się wzrostu rynku nawozów płynnych

, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. (ISBnews)

Grupa Azoty miała wstępnie 489 mln zł zysku netto w 2017 r.

kwietnia 2018 roku, podano także. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje

Grupa Azoty obejmie akcje nowej emisji ZCh Police za 291,23 mln zł

takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r. (ISBnews)

Grupa Azoty jest otwarta na współpracę biznesową z Acronem

Norica Holding i jej podmioty zależne łącznie 19,82% akcji Grupy Azoty. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w

Grupa Azoty szacuje synergie z przejęcia Compo Expert na minimum 40 mln euro

takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r. (ISBnews)

Grupa Azoty rozpoczyna prace nad nową strategią na lata 2020-2030

. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane

Przychody Grupy Azoty najprawdopodobniej przekroczą 12 mld zł w 2019 r.

pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży

Grupa Azoty złożyła wstępną ofertę nabycia 100% udziałów Compo Expert z Niemiec

właścicielem jest XIO Group z siedzibą w Londynie, firma zajmująca się inwestycjami alternatywnymi w skali globalnej, podano także. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid

ZCh Police zmieniły harmonogram oferty, zapisy na akcje odbędą się 12-22 XI

wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Zatrudnia ok 3,5 tys. osób. Od 2006 r. jest notowana na GPW. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel

Grupa Azoty przedłużyła list intencyjny z Grupą Lotos ws. 'Polimerów Police'

nowych akcji w kapitale zakładowym PDH za kwotę do 500 mln zł. Termin ważności listu upływa 31 października 2019 r. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy

Grupa Azoty będzie dostarczać ZCh Police amoniak za ok. 113 mln zł rocznie

harmonogramu i warunków handlowych. Szacunkowa wartość umowy wynosi około 113 mln zł netto rocznie" - czytamy w komunikacie. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole

ZCh Police miały wstępnie 8,9 mln zł straty netto w III kw. 2019 r.

mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku nastąpi 13 listopada 2019 roku. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy

ZA Puławy uruchomi przetarg na blok węglowy z budżetem ok. 890 mln zł

. Blok węglowy został dopasowany do faktycznych potrzeb produkcyjnych i rozwojowych Grupy Azoty Puławy" - czytamy w komunikacie. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid

A. Zarzycka-Rzepecka zastąpi P. Owczarskiego w zarządzie ZA Puławy

spółki odwołała ze składu zarządu pana Pawła Owczarskiego - wiceprezesa zarządu spółki " - czytamy w odrębnym komunikacie. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid

Wzrost rezerw po zmianie ZUZP obciąży wynik ZCh Police na ok. 8,9 mln zł w br.

świadczeń pracowniczych zostanie wyliczona na dzień 31 grudnia 2019 roku i ujęta w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2019 rok" - czytamy dalej. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina

Grupa Azoty planuje capex w 2017 r. na poziomie bliskim tegorocznych 1,6 mld zł

. Budżet inwestycji w Grupie na lata 2014-2020 to 7 mld zł. Z prezentacji wynika, że do tej pory wydatkowane zostało ok. 1/3 tej kwoty. W tym okresie celem Grupy Azoty w zakresie chemikaliów jest utrzymanie pozycji krajowego i europejskiego lidera na rynku melaminy

Grupa Azoty podtrzymuje tegoroczny capex na poziomie 1,6 mld zł

. Budżet inwestycji w Grupie na lata 2014-2020 to 7 mld zł. Z prezentacji wynika, że do tej pory wydatkowane zostało ok. 1/3 tej kwoty. W tym okresie celem Grupy Azoty w zakresie chemikaliów jest utrzymanie pozycji krajowego i europejskiego lidera na rynku melaminy

Zysk netto ZA Puławy spadł r/r do 27,09 mln zł w II kw. 2017 r.

produktów (głównie amoniaku) oraz towarów (głównie gazu ziemnego, energii elektrycznej i praw majątkowych energii elektrycznej z kogeneracji)" - czytamy w raporcie. W II kwartale 2017 roku w relacji do II kwartału 2016 roku: produkcja melaminy - była niższa o 22%; produkcja

Grupa Azoty Puławy miała 57,25 mln zł zysku netto, 270,5 mln zł EBITDA w 2018 r.

za granicę - zmniejszyły się o 32,0 mln zł (tj. o 2,6%), w tym odnotowano: ? wzrost przychodów ze sprzedaży ?podstawowych produktów chemicznych" o 63,6 mln zł (tj. o 4,8%) ? głównie z tytułu wyższych wolumenów i cen sprzedaży mocznika i melaminy; ? wzrost przychodów ze sprzedaży w grupie

ZA Puławy miały wstępnie 35,9 mln zł straty netto w III kw. 2018 r.

za III kwartał 2018 roku nastąpi 8 listopada 2018 roku. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze

Grupa Azoty liczy na solidną marżę w agro i lepsze wyniki w chemii r/r w II półr

wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r

ZA Puławy mają umowę na dostawy mocznika za ok. 300 mln zł netto

produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. (ISBnews)

Grupa Azoty zrealizuje w tym roku cały capex w wysokości 1,3 mld zł

takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. (ISBnews)

Grupa Azoty uruchomiła sklep internetowy z filamentami do drukarek 3D

technologią plazmową oraz CVD. W sklepie można również nabyć nawozy specjalistyczne i hobbystyczne. Planowane jest dalsze rozszerzanie asortymentu, podkreślono. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina

Grupa Azoty miała wstępnie 105,6 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.

zapotrzebowanie i poziom cen odnotowano także w przypadku melaminy. Przychody ze sprzedaży melaminy w II kwartale 2020 roku były o 38% niższe niż w analogicznym kwartale roku ubiegłego. W obszarze bieli tytanowej nie stwierdzono znaczącego wpływu COVID-19 w relacji do skali działalności

M. Fill i I. Purgacz weszli do RN Azotów w miejsce P. Lisa i M. Baranowskiego

. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu

Prezes Grupy Azoty: Giełdowe wyceny spółek z grupy są zaniżone

takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,62 mld zł w 2017 r. (ISBnews)

ZA Puławy wybrały ofertę konsorcjum Polimeksu w przetargu na budowę bloku energ.

przychody wyniosły sięgnęły 3,58 mld zł w 2018 r. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym

Grupa Azoty złożyła niewiążącą ofertę na udziały chorwackiej spółki Petrokemija

nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. (ISBnews)

Akcjonariusze ZA Puławy zdecydowali o wypłacie 1,76 zł dywidendy na akcję

. Grupa Azoty Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym

Grupa Azoty: Pandemia nie wpływa na harmonogram Polimerów Police

niezależność energetyczno-surowcową kraju. Zakończenie projektu planowane jest na 2022 rok. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również

ZCh Police miały 49,51 mln zł zysku netto, 59,54 mln zł EBIT w I kw. 2019 r.

. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny ZCh Police w zw. z emisją akcji serii C

wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Zatrudnia ok 3,5 tys. osób. Od 2006 r. jest notowana na GPW. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel

ZCh Police rekomendują niewypłacanie dywidendy z zysku za 2018 r.

dokonania podziału zysku za rok obrotowy 2018, podsumowano. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze

Cena emisyjna akcji nowej emisji Grupy Azoty Police wyniesie 10,2 zł za sztukę

melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r. (ISBnews)

melamina

Melamina, inaczej cyjanuramid, (2,4,6-triamino-1,3,5-triazyna) - aromatyczny związek chemiczny z grupy amin, pochodna triazyny. Otrzymywany w procesie trimeryzacji cyjanamidu. Jest bezbarwną substancją krystaliczną.Surowiec ten stosowany jest do wyrobu żywic melaminowych. Ze względu na wysoką zawartość azotu bywa stosowana do zawyżania zawartości białka w paszach dla zwierząt oraz produktach

więcej o melamina na pl.wikipedia.org