medicalgorithmics

Medicalgorithmics liczy się ze spadkiem przychodów głównie z USA

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Medicalgorithmics w związku z koronawirusem oczekuje obniżenia przychodów głównie z rynku amerykańskiego, poinformowała spółka. "Grupa Medicalgorithmics z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG

ZWZ Medicalgorithmics zdecyduje 2 VIII o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku wypracowanego w 2019 roku, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 12 sierpnia. "Zwyczajne walne zgromadzenie

Peter G. Pellerito został powołany na członka zarządu Medicalgorithmics

Warszawa, 22.01.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Medicalgorithmics powołała w skład zarządu Petera G. Pellerito, powierzając mu funkcję członka zarządu, podała spółka. "Cenimy sobie bogate doświadczenie i dotychczasowe osiągnięcia Petera G

Medicalgorithmics pozyskał 13,2 mln zł z emisji akcji serii G

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Medicalgorithmics zawarł z inwestorami umowy objęcia 721 303 akcji serii G po cenie 18,25 zł za sztukę, podała spółka. Środki przeznaczone zostaną na dalszą realizację procesu zmiany modelu biznesowego w USA oraz rozwój sprzedaży międzynarodowej

Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydują 26 VI o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 26 czerwca. "Zwyczajne walne zgromadzenie Medicalgorithmics S.A

Medicalgorithmics rozpoczął ofertę publiczną do 721 303 akcji serii G

Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - Medicalgorithmics rozpoczął ofertę publiczną w trybie subskrypcji prywatnej poprzez emisję do 721 303 akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Oferta prowadzona jest w trybie budowania księgi popytu

Medicalgorithmics liczy na osiągnięcie celu 10 tys. wniosków/mies. po pandemii

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Medicalgorithmics ocenia, że cel 10 tys. wniosków o płatność od ubezpieczycieli miesięcznie do końca roku wydaje się obecnie mało realny do osiągnięcia, ale w momencie, gdy sytuacja związana z koronawirusem powróci do normy, amerykańska spółka

Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydowali o 1,42 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 01.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 5,12 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,42 zł na akcję, podano w uchwałach walnego zgromadzenia. "Zwyczajne walne zgromadzenie

Medicalgorithmics rekomenduje wypłatę 1,42 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Zarząd Medicalgorithmics zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 5,12 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,42 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd Medicalgorithmics [...] podjął

Medicalgorithmics sprzeda 721,3 tys. akcji serii G po 18,25 zł/szt.

Warszawa, 24.01.2020 (ISBnews) - Medicalgorithmics ustalił cenę emisyjną akcji serii G w wysokości 18,25 zł za jedną i łączną liczbę akcji serii G, jaka zostanie zaoferowana uczestnikom procesu budowania księgi popytu, którzy złożyli deklaracje zainteresowania na 721 303

Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydowali o 1,42 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 27.06.2018 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Medicalgorithmics podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w 2017 roku z zysku netto osiągniętego w latach poprzednich i stanowiącego część kapitału zapasowego, podała spółka. Zgodnie z powyższą uchwałą na wypłatę

Medicalgorithmics podtrzymał cele średnioterminowe, planuje nowe produkty

Warszawa, 05.09.2017 (ISBnews) - Medicalgorithmics podtrzymał, że chce w perspektywie średnioterminowej osiągać m.in. marżę EBITDA na poziomie powyżej 30% oraz wzrost sprzedaży o ok. 20% rocznie, poinformował prezes Marek Dziubiński. Spółka chce też opracować nowe kody

Medicalgorithmics wypowiedział umowę aliansu z Wipro

Warszawa, 28.02.2017 (ISBnews) - Medicalgorithmics wypowiedział ze skutkiem natychmiastowym umowę aliansu strategicznego z 3 lipca 2014 r., zawartą ze spółką Wipro Limited z siedzibą w Indiach, podał Medicalgorithmics. "Powodem wypowiedzenia

Medicalgorithmics miał 4,28 mln zł zysku netto, 18,63 mln zł EBITDA w 2019 r.

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Medicalgorithmics odnotował 4,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 14,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna

Medicalgorithmics miało 3,27 mln zł straty netto, -4,57 mln zł EBITDA w I kw.

Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Medicalgorithmics odnotowało 3,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 4,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna

Akcjonariusze Medicalgorithmics wyrazili zgodę na emisję do 721 303 akcji bez pp

Warszawa, 07.01.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Medicalgorithmics wyrazili zgodę na emisję do 721 303 akcji serii G, z pozbawieniem prawa poboru, ale z pierwszeństwem dla akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 0,5% ogólnej liczby głosów na

Medicalgorithmics negocjuje przejęcie AMI/Spectocor z USA

Warszawa, 31.08.2016 (ISBnews) - Medicalgorithmics rozpoczął negocjacje w sprawie potencjalnego przejęcia całości lub części składników majątku AMI/Spectocor, poinformowała spółka. Negocjacje rozpoczęły się z inicjatywy AMI Monitoring Inc. oraz Spectocor, LLC, podano również

Spółka zal. Medicalgorithmics w USA złożyła 7752 wniosków o płatność w marcu

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC, spółka zależna Medicalgorithmics w USA, złożyła 7 752 wniosków o płatność od ubezpieczycieli z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA w marcu 2019 r., poinformowała spółka

Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydowali o wypłacie 2 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 7,21 mln zł tj. 2 zł na jedną akcję, podała spółka. "Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje spółki w liczbie 3 606 526"

ZWZ Medicalgorithmics zdecyduje 26 VI o 1,42 zł dywidendy na akcję (sprost.)

W depeszy z 1 czerwca podaliśmy błędnie, że uchwały dot. dywidendy zostały już podjęte przez akcjonariusze Medicalgorithmics, tymczasem są to projekty uchwał w tej sprawie na walne zgromadzenie zwołane na 26 czerwca Poniżej poprawna wersja depeszy

Medicalgorithmics miało 80 tys. zł zysku netto, 2,8 mln zł EBITDA w III kw. 2019

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Medicalgorithmics odnotowało 80 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 1,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata

Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydują 7 I o emisji do 721 303 akcji bez pp

Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Medicalgorithmics w toku przeglądu dostępnych opcji strategicznych zdecydował o pozyskaniu kapitału w trybie emisji akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. Na 7 stycznia spółka zwołała nadzwyczajne walne zgromadzenie

Medicalgorithmics miał 14,42 mln zł zysku netto, 24,72 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Warszawa, 27.03.2019 (ISBnews) - Medicalgorithmics odnotował 14,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 25,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Medicalgorithmics miało 1,4 mln zł zysku netto, 1,36 mln zł zysku EBIT w II kw.

Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Medicalgorithmics odnotowało 1,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 2,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Medicalgorithmics liczy na sprzedaż 20% urządzeń na rynkach poza USA (aktual.)

W dzisiejszej depeszy doprecyzowujemy tytuł - chodziło o to (jak napisano w 1. akapicie), że Medicalgorithmics liczy na sprzedaż 20% urządzeń na rynkach poza USA w br. Poniżej zaktualizowana wersja depeszy (zmiany dotyczą tylko tytułu

Medicalgorithmics miało 4,47 mln zł zysku netto, 6,26 mln zł EBIT w I kw. 2019 r.

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Medicalgorithmics odnotowało 4,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 4,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Zysk netto

Medicalgorithmics liczy na 20-proc. udział sprzedaży na rynkach poza USA w br.

Warszawa, 27.03.2019 (ISBnews) - Medicalgorithmics zamierza w tym roku znacznie zwiększyć liczbę aktywowanych urządzeń PocketECG poza USA w porównaniu do roku 2018 i oczekuje, że udział sprzedaży urządzeń spoza rynku Stanów Zjednoczonych w 2019 r. sięgnie 20% w całej puli

Medicalgorithmics ma umowę z m-Health Solutions na sprzedaż PocketECG w Kanadzie

Warszawa, 22.06.2018 (ISBnews) - Medicalgorithmics podpisał z firmą m-Health Solutions z Kanady umowę na dystrybucję i sprzedaż systemu do diagnostyki arytmii. m-Health Solutions zobowiązała się do zakupu i aktywacji 1 tys. urządzeń PocketECG w pierwszym roku współpracy, podał

Medicalgorithmics: AMI/Spectocor i Medi-Lynx zawarły ugodę przed sądem

Warszawa, 15.09.2016 (ISBnews) - W wyniku ugody AMI/Spectocor i Medi-Lynx Cardiac Monitoring w zakresie postępowania sądowego ws. nabycia przez Medicalgorithmics 75% udziałów w spółce Medi-Lynx, LLC, toczącego się w USA przed Sądem Rejonowym w Collin County w Teksasie, sąd

Medicalgorithmics ma umowy ze spółkami z grupy Vingmed z Norwegii i Szwecji

Warszawa, 17.07.2018 (ISBnews) - Medicalgorithmics podpisał umowy na dystrybucję usług przy użyciu technologii PocketECG ze spółkami z Grupy Vingmed z Norwegii oraz ze Szwecji, podała spółka. Umowy zobowiązują partnera do zakupu i aktywacji minimum 600 urządzeń PocketECG w

Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydowali o wypłacie 1,85 zł/akcję dywidendy

Warszawa, 28.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 6,39 mln zł, tj. 1,85 na akcję, podała spółka. ?Dywidendą zostały objęte akcje spółki w liczbie 3 455 526. Dywidendą nie zostały objęte

Medicalgorithmics miało 1,85 mln zł zysku netto, 3,48 mln zł zysku EBIT w III kw

Warszawa, 21.11.2018 (ISBnews) - Medicalgorithmics odnotowało 1,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 8,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Sąd oddalił wszystkie zarzutu AMI/Spectotor wobec Medicalgorithmics

Warszawa, 19.08.2016 (ISBnews) - Sąd w Delaware wydał wyrok, w którym uznał całość roszczeń Medicalgorithmics za zasadne w sprawie wypowiedzenia umowy z partnerem biznesowym - AMI Monitoring Inc. oraz jego spółką zależną Spectocor LLC (AMI/Spectocor) i jednocześnie oddalił

Medicalgorithmics ma zgodę FDA na sprzedaż systemu PocketECG CRS na terenie USA

Warszawa, 12.07.2018 (ISBnews) - Medicalgorithmics otrzymał zawiadomienie od amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) o rejestracji zgodnie z procedurą 510(k) autorskiego systemu spółki pod nazwą Unified Cardiac Rehabilitation System PocketECG

GPW: PlayWay wejdzie do indeksu mWIG40 zamiast Medicalgorithmics po sesji 21 IX

W wyniku korekty kwartalnej na GPW po sesji 21 września PlayWay wejdzie w skład indeksu średnich spółek mWIG40 na miejsce Medicalgorithmics, podała giełda. "W indeksach mWIG40 oraz mWIG40TR będą miały miejsce następujące zmiany

Medicalgorithmics przeprowadzi emisję obligacji na rozwój produktów i akwizycję

Warszawa, 01.02.2016 (ISBnews) - Medicalgorithmics podjął decyzję o rozpoczęciu przygotowań do emisji obligacji korporacyjnych w celu pozyskania dodatkowego finansowania, niezbędnego m.in. do rozwijania produktów oraz przeprowadzenia planowanego nabycia udziałów spółki Medi

DM BOŚ obniżył wycenę Medicalgorithmics do 211,3 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli cenę docelową akcji Medicalgorithmics do 211,3 zł i podtrzymali rekomendację "trzymaj", wynika z raportu datowanego na 19 lutego. Rekomendacja została wydana przy

Medicalgorithmics: Prawdopodobieństwo anulowania nabycia Medi-Lynx bardzo małe

Warszawa, 29.04.2016 (ISBnews) - Medicalgorithmics ocenia, że prawdopodobieństwo anulowania przez amerykańskie sądy transakcji nabycia 75% udziałów w firmie Medi-Lynx Cardiac Monitoring jest bardzo mało prawdopodobne, poinformował prezes Marek Dziubiński

Medicalgorithmics przyjął program emisji obligacji do 70 mln zł

Warszawa, 25.03.2016 (ISBnews) - Medicalgorithmics przyjął program emisji obligacji, w ramach którego będzie mógł wielokrotnie zaciągać zobowiązania finansowe w drodze emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela denominowanych w złotych. Łączna wielkość emisji wszystkich

Medicalgorithmics miał 4,1 mln zł zysku netto, 7,1 mln zł EBIT w I kw. 2018 r.

Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Medicalgorithmics odnotował 4,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Medicalgorithmics przeprowadzi emisję obligacji do 50 mln zł na refinansowanie

Warszawa, 18.04.2016 (ISBnews) - Medicalgorithmics zaoferuje do 50 tys. niezabezpieczonych, trzyletnich obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej równej nie więcej niż 50 mln zł, podała spółka. Środki zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na przedterminowy wykup

Medicalgorithmics na terenie USA złożył 24 tys. wniosków o płatność w III kw.

Warszawa, 11.10.2017 (ISBnews) - Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC w III kwartale br. złożył 24 074 wnioski na terenie USA o płatność od ubezpieczycieli przysługującą z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG, poinformował Medicalgorithmics. We wrześniu liczba

Medicalgorithmics wypowiedział umowę spółce AMI Monitoring z USA

Warszawa, 01.09.2015 (ISBnews) - Zarząd Medicalgorithmics zdecydował o wypowiedzeniu z terminem natychmiastowym umowy spółkę AMI Monitoring Inc. z siedzibą w Mc Kinney oraz jej spółkę zależną Spectocor LLC, które świadczą za pomocą systemu PocketECG usługi diagnostyki medycznej

Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydują 20 czerwca o 2 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 01.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 20 czerwca o przeznaczyć na dywidendę 7,21 mln zł z zysku netto za 2016 r., wynoszącego 41,64 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 2 zł na akcję, podano w projekcie

Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydowali o wypłacie 1,6 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 01.07.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 5,53 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,6 zł na akcję, podała spółka. "Zgodnie z uchwałą nr 13/06/2015 na wypłatę

Medicalgorithmics zmieniło proponowany dzień dywidendy na 7 lipca

Warszawa, 12.06.2015 (ISBnews) - Zarząd Medicalgorithmics zmienił proponowany akcjonariuszom dzień dywidendy na 7 lipca z rekomendowanego wcześniej 30 czerwca, tj. dnia, na który zaplanowano zwyczajne walne zgromadzenie, podała spółka. "Zarząd

Medicalgorithmics uzyskał dopuszczenie produktu do obrotu na terenie Meksyku

Medicalgorithmics, podała spółka. ?Otrzymanie wyżej wspomnianej decyzji o dopuszczeniu systemu PocketECG do obrotu na rynku meksykańskim oznacza spełnienie warunku wejścia w życie znaczącej umowy zawartej pomiędzy spółką a Asociacion Mexicana de Telesalud A.C., której przedmiotem jest

Medicalgorithmics chce przejąć spółkę Medi-Lynx z USA

Warszawa, 01.09.2015 (ISBnews) - Medicalgorithmics podpisał list intencyjny dotyczący planowanej transakcji nabycia kontrolnego pakietu udziałów jej partnera biznesowego na rynku USA - spółki Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC z siedzibą w Plano, podała spółka. Transakcja zakupu

Medicalgorithmics miało 2,44 mln zł zysku netto, 3,77 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.

Warszawa, 29.08.2018 (ISBnews) - Medicalgorithmics odnotowało 2,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 7,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Medicalgorithmics rekomenduje wypłatę 2 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

Warszawa, 29.05.2017 (ISBnews) - Zarząd Medicalgorithmics zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 2 zł na akcję z zysku zanotowanego w 2016 r., poinformowała spółka. W kolejnych latach dywidenda ma wynosić do 50% skonsolidowanego zysku netto

Medicalgorithmics: Po ugodzie AMI/Spectocor powinny rosnąć udziały rynkowe w USA

Warszawa, 29.12.2016 (ISBnews) - Medicalgorithmics zakłada, że dzięki zakończeniu sporu ws. AMI/Spectocor i możliwości pełnej koncentracji na rozwoju biznesu znacząco wzrośnie skala działalności grupy i udział rynkowy w USA, poinformował prezes Marek Dziubiński

Zysk netto Medicalgorithmics spadł r/r do 7,78 mln zł w II kw. 2017 r.

Warszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - Medicalgorithmics odnotował 7,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 10,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem

Zysk netto Medicalgorithmics to 1,96 mln zł w I kw. wobec straty rok wcześniej

Warszawa, 22.05.2017 (ISBnews) - Medicalgorithmics odnotował 1,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 5,98 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Zysk netto Medicalgorithmics wzrósł r/r do 40,11 mln zł w 2016 r.

Warszawa, 30.03.2017 (ISBnews) - Medicalgorithmics odnotowało 40,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 13,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Obligacje serii A Medicalgorithmics na 50 mln zł zadebiutują na Catalyst w środę

Warszawa, 28.06.2016 (ISBnews) - Obligacje na okaziciela serii A Medicalgorithmics o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł zadebiutują na Catalyst w środę, 29 czerwca, podała GPW. Na Catalyst zadebiutuje 50 000 obligacji na okaziciela serii A o

Zysk netto Medicalgorithmics wzrósł r/r do 10,7 mln zł w II kw. 2016 r.

Warszawa, 01.09.2016 (ISBnews) - Medicalgorithmics odnotowało 10,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 5,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Zysk netto Medicalgorithmics spadł r/r do 13,93 mln zł w 2015 r.

Warszawa, 14.03.2016 (ISBnews) - Medicalgorithmics odnotował 13,93 mln zł jednostkowego zysku netto w 2015 r. wobec 14,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 21,13 mln zł wobec 13,89 mln zł zysku rok wcześniej

Medicalgorithmics przydzielił wszystkie obligacje serii A, na kwotę 50 mln zł

Warszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Medicalgorithmics dokonał przydziału wszystkich 50 tys. obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, podała spółka. Obligacje zostały przydzielone 11 inwestorom, podano w komunikacie

Strata netto Medicalgorithmics wyniosła 5,98 mln zł w I kw. 2016 r.

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Medicalgorithmics odnotował 5,98 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna

Medicalgorithmics nabył 75% udziałów w spółce diagnostycznej z USA za 34 mln USD

Warszawa, 31.03.2016 (ISBnews) - Spółka celowa Medicalgorithmics nabyła 75% udziałów w firmie Medi-Lynx Cardiac Monitoring z siedzibą w Plano (Texas, USA). Wartość transakcji to 34,1 mln USD. W celu pomostowego sfinansowania transakcji spółka wyemitowała zabezpieczone obligacje

Zysk netto Medicalgorithmics wzrósł r/r do 4,51 mln zł w III kw. 2016 r.

Warszawa, 15.11.2016 (ISBnews) - Medicalgorithmics odnotował 4,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 2,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Należy

Medicalgorithmics podjął uchwałę ws. emisji obligacji serii A0 wartych 48 mln zł

Warszawa, 31.03.2016 (ISBnews) - Medicalgorithmics podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji krótkoterminowych serii A0 zwykłych na okaziciela, zerokuponowych (dyskontowych), zabezpieczonych, o łącznej wartości 48 mln zł, poinformowała spółka. "

Medicalgorithmics przejmie 75% udziałów spółki Medi-Lynx z USA za 34,1 mln USD

Warszawa, 16.10.2015 (ISBnews) - Medicalgorithmics zawarł ze spółką Medi-Lynx Monitoring, Inc. warunkową umowę nabycia 75% udziałów w spółce Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC z siedzibą w Plano, Texas, USA za kwotę 34,1 mln USD, podała spółka. Nabywcą

DM BPS obniżył cenę docelową Medicalgorithmics do 257,9 zł, nadal zaleca 'kupuj'

Warszawa, 03.08.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BPS obniżyli cenę docelową akcji Medicalgorithmics do 257,9 zł wobec 333 zł wcześniej i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 27 lipca. Rekomendacja

Zysk netto Medicalgorithmics spadł r/r do 2,76 mln zł w III kw. 2015 r.

Warszawa, 13.11.2015 (ISBnews) - Medicalgorithmics odnotował 2,76 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2015 r. wobec 4,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 3,78 mln zł wobec 3,87 mln zł zysku rok

Zysk netto Medicalgorithmics wzrósł r/r do 5,07 mln zł w I kw. 2015 r.

Warszawa, 15.05.2015 (ISBnews) - Medicalgorithmics odnotowało 5,07 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2015 r. wobec 3,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 4,67 mln zł wobec 3,77 mln zł zysku rok

Walne Medicalgorithmics zdecyduje o wypłacie 1,60 zł dywidendy na akcję 30 VI

Warszawa, 03.06.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydują o przeznaczeniu kwoty 5,528 mln zł na wypłatę dywidendy, co oznacza 1,60 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 30 czerwca. Zarząd spółki zarekomendował

Zysk netto Medicalgorithmics wzrósł r/r do 14,53 mln zł w 2014 r.

Warszawa, 23.03.2015 (ISBnews) - Medicalgorithmics odnotowało 14,53 mln zł jednostkowego zysku netto w 2014 r. wobec 10,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 13,89 mln zł wobec 10,01 mln zł zysku rok

DM BOŚ dodał Medicalgorithmics, Eurotel, Trakcję i CD Projekt do 'top picks'

Warszawa, 25.05.2015 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek Dom Maklerski BOŚ dodał Medicalgorithmics, Eurotel, Trakcję i CD Projekt. Z listy najlepszych spółek usunięto jednocześnie Herkules, Lena

Zysk netto Medicalgorithmics wzrósł r/r do 4,10 mln zł w III kw. 2014 r.

Warszawa, 15.11.2014 (ISBnews) - Medicalgorithmics odnotowało 4,10 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2014 r. wobec 2,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 3,87 mln zł wobec 2,71 mln zł zysku rok

M. Sztandera powołany na członka zarządu ds. finansowych Medicalgorithimics

Warszawa, 22.07.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Medicalgorithmics powołała Maksymiliana Sztanderę na stanowisko członka zarządu ds. finansowych, podała spółka. Maksymilian Sztandera jest dyplomowanym biegłym rewidentem, od sierpnia 2015 r. jest

Zysk netto Medicalgoritmics spadł r/r do 25,54 mln zł w 2017 r.

amerykański, ale także europejski" - napisał prezes Medicalgorithmics Marek Dziubiński w liście do akcjonariuszy. "W najbliższych latach będziemy dążyli do umocnienia pozycji Grupy Medicalgorithmics wśród czołowych dostawców najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych

Kalendarium ISBnews

Europie Środkowej --12:00: Konferencja prasowa CCC nt. wyników --14:00: Konferencja prasowa Medicalgorithmics nt. wyników CZWARTEK, 5 września --XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju, dzień III

Kalendarium ISBnews

--12:00: Konferencja prasowa CCC nt. wyników --14:00: Konferencja prasowa Medicalgorithmics nt. wyników CZWARTEK, 5 września --XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju, dzień III --11:00

Kalendarium ISBnews

: Wideokonferencja PKO Banku Polskiego nt. wyników za I kw. --14:00: Webinar Medicalgorithmics nt. wyników za I kw. PIĄTEK, 29 maja --09:30: Wideokonferencja Grupy Asseco dotycząca wyników za I kwartał 2020 r

DM BOŚ dodał ASEE, Celon, Pharma, Emperia, Lotos, MDG i OEX do 'top picks'

Warszawa, 12.12.2016 (ISBnews) - Do listy spółek, których kurs akcji w najbliższym miesiącu powinien zachowywać się lepiej niż cały rynek analitycy Domu Maklerskiego BOŚ dodali ASEE, Celon, Pharma, Emperia, Lotos, Medicalgorithmics (MDG) , OEX. Z listy najlepszych spółek

Kalendarium ISBnews

CCC nt. wyników --14:00: Konferencja prasowa Medicalgorithmics nt. wyników CZWARTEK, 5 września --XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju, dzień III --11:00: Konferencja prasowa Selvity nt

Kalendarium ISBnews

fotowoltaicznej w Polsce i Europie Środkowej --12:00: Konferencja prasowa CCC nt. wyników --14:00: Konferencja prasowa Medicalgorithmics nt. wyników CZWARTEK, 5 września --XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy

Kalendarium ISBnews

--Pierwszy dzień dwudniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej --14:00: Konferencja Medicalgorithmics nt. wyników ŚRODA, 6 września --Forum Ekonomiczne w Krynicy - II dzień --16:00: Konferencja

Kalendarium ISBnews

" z udziałem ministra Jerzego Kwiecińskiego --12:00: Zawieszenie wiechy na wieżowcu Mennica Legacy Tower --14:00: Konferencja prasowa Medicalgorithmics nt. wyników za 2018 r. CZWARTEK, 28 marca

Kalendarium ISBnews

Mennica Legacy Tower --14:00: Konferencja prasowa Medicalgorithmics nt. wyników za 2018 r. CZWARTEK, 28 marca --10:00: Konferencja prasowa Selvity nt. wyników --10:00: Śniadanie prasowe Banku

Grzegorz Grabowicz powołany na członka zarządu Mabionu

latach 2013-2017 był przewodniczącym rady nadzorczej MEDFinance. Od 2014 do października 2018 roku był członkiem rady nadzorczej Skarbiec Holding. Od października 2017 r. jest członkiem rady nadzorczej LC Corp, od czerwca 2018 r. jest członkiem rady nadzorczej Medicalgorithmics oraz od listopada 2018 r

DM BOŚ dodał Orlen, Inter Cars, Comp, Herkulesa, Rafako i Trakcję do 'top picks'

, Duon, CD Projekt i Forte. Według analityków, w następnym miesiącu najlepiej poradzą sobie na giełdzie następujące spółki: ABS, Asseco Poland, ASEE, Azoty, BSC Drukarnia, Ciech, Comp, Elektrobudowa, Herkules, Inter Cars, JW Construction, Medicalgorithmics, Netia, Neuca, PKN

DM BOŚ dodał Inter Cars, Alior, KGHM, Play, Playway i Eurotel do 'top picks'

jednocześnie: Unimot, Budimex, Azoty, LiveChat, Agorę i Medicalgorithmics. Według analityków, w następnym miesiącu lepiej od rynku mogą zachować się następujące spółki: 11 bit studios, Alior, Asbis, Asseco SEE, CD Projekt, Ergis, Eurotel, Famur, GTC, Inter Cars, JSW, Idea Bank, KGHM

Kalendarium ISBnews

lipcu 2017 --14:00: Konferencja Medicalgorithmics nt. wyników ŚRODA, 6 września --Forum Ekonomiczne w Krynicy - II dzień --09:00: Konferencja prasowa Polskiego Banku Komórek Macierzystych nt

Kalendarium ISBnews

dzień --Pierwszy dzień dwudniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej --11:00: Eurostat opublikuje sprzedaż detaliczną w strefie euro o w lipcu 2017 --14:00: Konferencja Medicalgorithmics nt. wyników

DM BOŚ dodał akcje Azotów, LiveChat i Agory do 'top picks'

Investments. . Według analityków, w następnym miesiącu lepiej od rynku mogą zachować się następujące spółki: 11 bit studios, Agora, Asbis, Asseco SEE, Azoty, Budimex, CD Projekt, Ergis, Famur, GTC, JSW, Idea Bank, LiveChat, Lotos, LSI Software, Marvipol, Medicalgorithmics, OEX, PKN

Czy EKG w zegarku Apple'a może ratować życie? Dla wielu ta funkcja może stać się źródłem niepokoju

mniej. Mniej aktywni - więcej. Apple vs. polska konkurencja Prezentacja nowego modelu Apple Watcha odbiła się też na konkurencji. Po konferencji kurs akcji polskiej spółki Medicalgorithmics, produkującej urządzenie PocketECG służące do diagnostyki zaburzeń pracy serca, poleciał w dół. Cena akcji spółki

DM BOŚ dodał Sanok, Enel-Med, GTC, Famur i Unimot do 'top picks'

, Trakcję, Netię, LPP oraz Asseco BS. Według analityków, w następnym miesiącu lepiej od rynku mogą zachować się następujące spółki: 11 bit studios, Asbis, Asseco SEE, Budimex, CD Projekt, Enel-Med, Ergis, Famur, GTC, JSW, Idea Bank, Lotos, LSI Software, Marvipol, Medicalgorithmics

Kalendarium ISBnews

rośnie branża fitness?" --11:00: Nadzwyczajne walne zgromadzenie PZU --11:00: Spotkanie prasowe Medicalgorithmics --11:00: Konferencja prasowa mBanku nt. nowej aplikacji mobilnej --11:00

Kalendarium ISBnews

; --10:00: Śniadanie prasowe Deloitte pt. "Sprint czy marsz - W jakim tempie rośnie branża fitness?" --11:00: Spotkanie prasowe Medicalgorithmics --11:00: Spotkanie prasowe: Udział w galerii handlowej czy biurowcu dla każdego Polaka, czyli

Kalendarium ISBnews

: Śniadanie prasowe Deloitte pt. "Sprint czy marsz - W jakim tempie rośnie branża fitness?" --11:00: Spotkanie prasowe Medicalgorithmics --14:00: NBP poda dane o inflacji bazowej za marzec CZWARTEK, 13 kwietnia

Kalendarium ISBnews

Deloitte pt. "Sprint czy marsz - W jakim tempie rośnie branża fitness?" --11:00: Spotkanie prasowe Medicalgorithmics --14:00: NBP poda dane o inflacji bazowej za marzec CZWARTEK, 13 kwietnia

DM BOŚ dodał TVN, Famur, Kopex, Robyg, Budimex i Unibep do 'top picks'

, Asseco Poland, Comarch, Action i Duon. Według analityków, w następnym miesiącu najlepiej poradzą sobie na giełdzie następujące spółki: AB, Arctic Paper, ASEE, Budimex, Ciech, Decora, Enel-Med, Ergis, Eurotel, Famur, Herkules, Kopex, Lena Lighting, Medicalgorithmics, Mercator

DM BOŚ dodał Comarch, CD Projekt, Idea Bank i Tower Investments do 'top picks'

Emperię i Neukę. Według analityków, w następnym miesiącu lepiej od rynku mogą zachować się następujące spółki: 11 bit studios, Asbis, Asseco BS, Asseco SEE, Budimex, CD Projekt, Comarch, Ergis, JSW, Idea Bank, Lotos, LSI Software, Marvipol, Medicalgorithmics, Mercator, OEX

Kalendarium ISBnews

VIII WTOREK, 5 września --Forum Ekonomiczne w Krynicy - I dzień --Pierwszy dzień dwudniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej --14:00: Konferencja Medicalgorithmics nt. wyników

DM BOŚ dodał Asbis i Vindexus do 'top picks' na nadchodzący miesiąc

. Według analityków, w następnym miesiącu lepiej od rynku mogą zachować się następujące spółki: 11 bit studios, Asbis, ASEE, Budimex, Emperia, Ergis, JSW, Lotos, LSI Software, Marvipol, Medicalgorithmics, Mercator, Neuca, OEX, Robyg, Sanok, Synthos, Trakcja, Vindexus, Vistula. Z