mechanizm równowagi rynkowej

Patrycja Maciejewicz

Czekają nas lata inflacji, globalnej walki o energię i żywność. Prezes firmy spożywczej odpowiada, co zdrożeje i dlaczego

Czekają nas lata inflacji, globalnej walki o energię i żywność. Prezes firmy spożywczej odpowiada, co zdrożeje i dlaczego

- Żywność była za tania. Od II wojny wszystkie rządy, niezależnie od opcji politycznej, dążyły do tego, by zapewnić obywatelom tanią żywność. Te czasy się skończyły - mówi Zenon Daniłowski, prezes firmy Makarony Polskie SA.

Witold Gadomski o podręczniku prof. Rosatiego: Powinni go przestudiować politycy

W ostatnich dwóch wiekach nauka ekonomii wzbogaciła się o wiele dobrze udokumentowanych twierdzeń lub - jak kto woli - praw. Politycy nie zawsze zdają sobie z nich sprawę, a jeszcze świadomie lekceważą, koncentrując się na celach niemających bezpośredniego związku z gospodarką - zdobyciu i utrzymaniu władzy.

"Gierek" śmieszny, "Gierek" straszny. Obejrzałem z zażenowaniem, wynotowałem bzdury i wpadki

Powiedzieć, że film "Gierek" w reżyserii Michała Węgrzyna jest zły, to nic nie powiedzieć. Nie widziałem wprawdzie "Smoleńska", ale jestem pewien, że jest od "Gierka" lepszy, bo gorszy trudno sobie wyobrazić.

Grupa Azoty miała wstępnie 105,6 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.

43% w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego w efekcie wpływu pandemii choroby zakaźnej COVID-19 i zaburzenia równowagi popytowo-podażowej na rynku. - Segment Chemia W biznesie alkoholi oxo w kwietniu 2020 roku nastąpił spadek cen wyrobów

Ekonomista przekonuje dlaczego warto dawać napiwki w restauracjach

pracy kelnerów znajduje się a priori w stanie równowagi, tak jak gdyby jego uczestnicy nie dyskontowali wszelkich istotnych czynników. Tymczasem menedżerowie restauracji zaniżają kelnerskie wynagrodzenia, antycypując, że różnicę pokryją napiwki klientów. Jest to sam w sobie ciekawy przykład tego, jak

FPP i KUKE: Konieczna jest waloryzacja cen surowców w zamówieniach publicznych

, które zapewnią pokrycie rzeczywistych kosztów wykonania zamówień. "Kluczowa jest tutaj równowaga praw i obowiązków wykonawców i zamawiających - na co trafnie zwraca uwagę także Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w swojej koncepcji nowej ustawy o zamówieniach

REAS: Na rynku mieszkań więcej ryzyk od strony podaży niż popytu w 2018 r.

lokalizacjach i segmentach rynku. Największą dozą niepewności obarczony jest wpływ na mechanizmy rynkowe projektowanych zmian regulacyjnych, który zależeć będzie od terminów vacatio legis i szczegółów nowych regulacji" - podsumował ekspert. Każdy z analizowanych rynków - wg REAS

Plan Morawieckiego. Innowacyjna gospodarka potrzebuje demokracji

Plan Morawieckiego. Innowacyjna gospodarka potrzebuje demokracji

pracowników posiadających głównie wykształcenie zawodowe lub średnie. Z kolei polityka pobudzająca innowacje fundamentalne wymaga promowania inicjatywy, podejmowania ryzyka, efektywnej selekcji dobrych projektów biznesowych i talentów menedżerskich, wysokiego stopnia konkurencji rynkowej zapewniającego łatwe

Rząd chce ściąć deficyt general gov't do 0,7% PKB w 2021 - program konwergencji

Programie ścieżki fiskalnej przyjęto konserwatywne założenia makroekonomiczne, zbliżone do ścieżki równowagi średniookresowej" - zastrzegł resort. Według aktualizacji, PKB Polski w latach 2018-2019 wzrośnie realnie po 3,8% r/r, a w 2020-2021 - odpowiednio o 3,7% i 3,6

Ateny - Warszawa, wspólna sprawa

Ateny - Warszawa, wspólna sprawa

równowagi finansów publicznych mimo dość wysokiego wzrostu PKB. Jeśli wzrost zostanie zahamowany, to deficyt i dług publiczny eksplodują. Socjal kosztem długu Według Macieja Bukowskiego głęboką przyczyną kryzysu greckiego jest słabość tamtejszych

Rynek pracy nie sprzyja odbiciu konsumpcji do poziomu sprzed pandemii wg analit.

Warszawa, 18.06.2020 (ISBnews) - Majowe dane dotyczące dynamiki zatrudnienia znalazły się znacząco poniżej konsensusu rynkowego. Zdaniem ekonomistów, w średnim terminie coraz wolniej będzie postępowało również tempo wzrostu płac, co rysuje niekorzystny obraz rynku pracy nie

Fiasko naftowej intrygi Rosji

Fiasko naftowej intrygi Rosji

kwartale doprowadzić do spadku cen ropy, ale na dłuższą metę ułatwi działanie mechanizmów rynkowych, które doprowadzą do solidniejszej równowagi na rynku naftowym. Już w poniedziałek po południu cena ropy wzrosła i baryłka Brent kosztowała 42,26 dol.

Dlaczego nie mamy europejskiego Google'a? Margrethe Vestager: Staramy się to naprawić

Dlaczego nie mamy europejskiego Google'a? Margrethe Vestager: Staramy się to naprawić

informacje rynkowe, jeśli ktoś narzeka, jeśli uznamy, że coś jest nie tak, możemy to zbadać". A ponieważ nie zawsze jest łatwo zdobyć współpracę, sugerujemy, że powinniśmy być w stanie podjąć decyzję w na podstawie wszelkich posiadanych przez nas informacji. W ten sposób zainteresowane strony mają

Dlaczego spada udział przemysłu w gospodarce?

wytwórczej". - Najlepszym mechanizmem przemian strukturalnych jest rynek - mówił były wicepremier. - Ale nie wszystkie zmiany strukturalne są korzystne. Monopolizacja lub też "financjalizacja" (dominacja usług finansowych) korzystne nie są i w takich wypadkach

Transakcje korzystne dla obu stron? Polemika z Witoldem Gadomskim

Transakcje korzystne dla obu stron? Polemika z Witoldem Gadomskim

zaangażowanych w prace amerykańskiej Foundation for Economic Education (FEE), Witold Gadomski zaprosił wszystkich zainteresowanych do dyskusji i wprowadzania ewentualnych dodatkowych elementów do listy kluczowych koncepcji stanowiących podstawy gospodarki rynkowej. Traktując poważnie to wezwanie, chciałbym

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

;), zrzeszający największe firmy z branży nowoczesnych technologii w Polsce, zaapelował do Ministerstwa Finansów, by tzw. mechanizm podzielonej płatności (split payment), który ma obowiązywać od kwietnia 2018 r., był dla branży elektronicznej obowiązkowy, poinformowało ZIPSEE. Zdaniem przedsiębiorców pomoże to

Uber i economy sharing w USA, czyli o różnicy między psem i kotem

Uber i economy sharing w USA, czyli o różnicy między psem i kotem

popyt na usługi przewozowe, stosując mechanizm „opłat za wzmożone zapotrzebowanie”. Zmiany opłat za wzmożone zapotrzebowanie wynikają z algorytmów uruchamianych, gdy czas oczekiwania znacząco się wydłuża, a liczba nieobsłużonych zleceń zaczyna rosnąć. Istnieje niebezpieczeństwo negatywnego

Polskie Inwestycje trzymać z dala od polityki

pozostające pod wpływem polityki i trzeba będzie w nich utrzymać równowagę personalną między osobami z administracji rządowej i specjalistami rynkowymi.

REFORMA A LA FRANCAISE

, że prognozy rynkowe są wystarczająco korzystne, by to zrobić. - Dla Francji korzystny poziom cen na niektórych rynkach nie oznacza wcale, że należy porzucić wszelkie mechanizmy regulacji rynkowej. Nie jesteśmy przeciwni, żeby przywrócić uprawy rolne na terenach, które

Energetyczna unia Donalda Tuska

: 1 Trzeba powołać jedną europejską instytucję, która kupowałaby gaz dla wszystkich 28 państw członkowskich UE. 2 Stworzyć mechanizm solidarnościowy polegający na tym, że jeśli jednemu lub kilku państwom UE groziłoby odcięcie od dostaw gazu, inne kraje udzieliłyby im pomocy

Zarząd NBP prowadzi dziwną grę - wywiad z ministrem Bonim

druga fazę kryzysu, którą eksperci nazywają przejściem od zagrożeń dla systemu finansowego do zagrożenia dla finansów całych państw. Ja to definiuję jako kryzys modelu rozwoju związany z deformacją kapitalizmu i gospodarki rynkowej, gdzie częściowo oszczędności służą rozwojowi i nie żyje się na kredyt w

Nie wierzę w widzialną rękę polityków

- kilkanaście proc. drożej. Chodzi o realne pieniądze, które Amerykanie oszczędzają dzięki lepiej działającemu rynkowi. Wolny rynek, czyli cykle Ryzyko jest nierozerwalnie związane z mechanizmami wolnorynkowymi. Możemy je minimalizować, ograniczając swobodę

Brakuje nam 200 tysięcy Polaków rocznie! Kluza uświadamia Kwaśniewskiego

Brakuje nam 200 tysięcy Polaków rocznie! Kluza uświadamia Kwaśniewskiego

zabiją, to jest złe. A jakby się temu dziecku nie powiodło? - No to wówczas rodzic trafia do systemu ogólnego. I to byłby zdrowy, rynkowy mechanizm, bo rodzice by poczuli, jak ważne jest dla nich to, żeby dzieci wychowali