mci

Witold Gadomski

Rekordowa transakcja na rynku cyfrowym

Rekordowa transakcja na rynku cyfrowym

Po czterech latach fundusz private equity MCI Capital sprzedaje spółkę, którą rozwinął, z dużym zyskiem - 330 mln zł.

Tomasz Czechowicz: Jedynym naprawdę dużym ryzykiem jest dla mnie możliwość wyłączenia przez kogoś internetu

Spółki giełdowe są wyraźnie niedowartościowane w stosunku do prywatnych. Ich sprzedaż na rynku prywatnym może dać nawet dwukrotne przebicie - mówi Tomasz Czechowicz, założyciel i partner zarządzający w MCI Capital.

Trzy innowacyjne firmy, o których mogliście słyszeć. Raczej nie słyszeliście, że są z Europy Środkowej

Nowy sposób przesyłania pieniędzy z zagranicy, miniroboty dostarczające zakupy i kapsuła diagnostyczna, dzięki której nie trzeba chodzić do lekarza - te i inne rozwiązania z Europy Środkowej znalazły się w raporcie pt. "Digital Matters" poświęconym gospodarce cyfrowej naszego regionu. Przygotowali go eksperci z funduszu private equity MCI oraz redakcja BIQdata w "Wyborczej".

MCI Management i IIF wydadzą 100 mln zł na technologiczne startupy

rozkręcających i takich, które mogą mieć szanse na sukces w Polsce, ale też na rynku europejskim czy wręcz światowym. Na jeden projekt fundusz może przeznaczyć do 1,5 mln euro. Internet Ventures został założony przez dwa znane na rynku zespoły - MCI Management oraz IIF. Oba na nowy

Sztuka łapania spadających noży

Sztuka łapania spadających noży

branż, w których operują. Fundusze technologiczne, takie jak MCI Capital, nie mają z tego rodzaju selekcją problemu, ponieważ inwestują wyłącznie w branżę nowych technologii związaną z postępującą cyfryzacją kolejnych dziedzin życia. Cyfryzacyjne tsunami w pozytywnym znaczeniu

Fundusz MCI Capital sprzedał 75,57% udziałów Netrisk.hu

ítási Alkusz Zrt, podał MCI Capital. "Sprzedający oraz kupujący ustalili, iż cena sprzedaży za udziały obejmuje: a) kwotę 55 293 957 euro, płatną sprzedającemu przez kupującego w zamian za 53,75% udziałów w Netrisk

MCI Management nabył w wezwaniu 4,033 mln akcji MCI Capital

Warszawa, 20.08.2018 (ISBnews) - MCI Management nabył w wezwaniu 4 033 598 akcji MCI Capital, podał pośredniczący Trigon Dom Maklerski. ?Ilość nabytych akcji odpowiada 7,63% kapitału zakładowego spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 4 033 598

MCI Management wyemituje obligacje

Cel emisji nie został określony. MCI poinformowało, że zadłużenie spółki, które na ostatni dzień marca wynosiło 82 mln zł, na koniec czerwca może wzrosnąć do blisko 108 mln zł. Dodatkowo spółka ma zobowiązania z tytułu innych obligacji w wysokości 57 mln zł

Akcjonariusze MCI Capital zdecydują 30 VI o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze MCI Capital zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 30 czerwca br., o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał. "Zwyczajne walne zgromadzenie MCI

Rozruszać innowacje. Rozmowa z prezesem MCI Capital SA

Rozruszać innowacje. Rozmowa z prezesem MCI Capital SA

Wojciech Matusiak: Ponoć w Polsce brakuje dobrych pomysłów, w które można zainwestować. Tomasz Czechowicz, prezes MCI Capital SA: To mit. Możemy się pochwalić dużymi sukcesami, choćby CD Projektem, wydawcą gry "Wiedźmin", czy firmą Live Chat

Paweł Kapica zrezygnował z członkostwa w zarządzie MCI Capital

Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - Paweł Kapica zrezygnował z członkostwa w zarządzie MCI Capital, podała spółka. "Pan Paweł Kapica nie wskazał przyczyny rezygnacji" - czytamy w komunikacie. MCI Capital to utworzona

KNF zezwoliła MCI Capital na działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI

Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła MCI Capital zezwolenia na wykonywanie działalności jako wewnętrznie zarządzający alternatywną spółką inwestycyjną, podano w komunikacie. "Przepisy prawa wprowadzające do

MCI Capital otrzymał oferty sprzedaży łącznie 945 259 akcji

Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - MCI Capital otrzymał od akcjonariuszy oferty sprzedaży 945 259 akcji, podała spółka, powołując się na dane Noble Securities. "Rozliczenie transakcji sprzedaży powyższych akcji na rzecz spółki zaplanowane jest na

Spółka zależna od MCI sprzedała wszystkie akcje tureckiej spółki Indeks

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Alfanor 13131 AS spółka zależna od subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. sprzedała 3 125 000 akcji spółki Indeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş z siedzibą w Istanbule, podał MCI Capital. "

MCI Management zmienił nazwę na MCI Capital

Warszawa, 03.12.2015 (ISBnews) - Sąd Rejonowy zarejestrował zmianę nazwy MCI Management na MCI Capital, podała spółka. Nowa nazwa ma lepiej oddawać charakter prowadzonej działalności. "Nowa nazwa lepiej oddaje charakter naszej działalności jako

K. Stupnicki wiceprezesem MCI Management, współkontrolującej MCI Capital

Warszawa, 21.02.2017 (ISBnews) - Krzysztof Stupnicki został powołany na stanowisko wiceprezesa MCI Management sp. z o.o. - spółki, która wraz z Tomaszem Czechowiczem kontroluje 54,22% kapitału giełdowego funduszu MCI Capital, podano w komunikacie

MCI Capital wniosło skargę kasacyjną dot. oddalenia powództwa

Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - MCI Capital (MCI) wniosło skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 18 września 2018 r. w części oddalającej powództwo MCI, tj. co do kwoty 26 631 829 zł wraz z odsetkami ustawowymi. "W ten

Akcjonariusze MCI Capital zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 21.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze MCI Capital zdecydowali, że zysk netto za ubiegły rok w kwocie 104 685 839 zł zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy spółki, wynika z uchwał walnego. MCI Capital odnotowało 104,69 mln zł zysku

Akcjonariusze MCI Capital zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r.

Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze MCI Capital zdecydowali, że zysk netto za ubiegły rok w kwocie 174 530 609,19 zł zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy spółki, wynika z uchwał walnego. "Zwyczajne walne zgromadzenie

Tomasz Czechowicz powołany ponownie na prezesa MCI Capital

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza MCI Capital powołała Tomasza Czechowicza do zarządu spółki powierzając mu ponownie funkcję prezesa, podała spółka. "W związku z wygasającą kadencją prezesa zarządu Tomasza Czechowicza, rada

MCI chce rozmów o zniesieniu uprzywilejowania certyfikatów TechVentures1.0

Warszawa, 10.06.2019 (ISBnews) - MCI Capital chce rozmawiać o zgodnej z prawem zmianie statutu funduszu MCI TechVentures 1.0. w kwestii zniesienia uprzywilejowania certyfikatów należących MCI Fund Management sp. z o.o., podmiotu pośrednio kontrolowanego przez Tomasza

MCI Capital wykupił obligacje serii O o wartości nominalnej 20 mln zł

Warszawa, 22.06.2020 (ISBnews) - MCI Capital wykupił obligacje serii O o wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka. "Zarząd MCI Capital informuje, że w dniu 19 czerwca 2020 roku, nastąpiło całkowite rozliczenie zobowiązań spółki z tytułu

MCI Management podniosło cenę w wezwaniu na MCI Capital do 10,2 zł za szt.

Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - MCI Management podniosło cenę w wezwaniu na ok. 19 mln akcji MCI Capital do 10,2 zł za akcję z 9,8 zł poprzednio i wydłużyło zapisy do 9 sierpnia wobec wcześniej zakładanego terminu 2 sierpnia, podał pośredniczący w wezwaniu Trigon Dom Maklerski

MCI Capital otrzymał oferty nabycia 5,38 mln akcji własnych

Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Liczba akcji zaoferowanych do nabycia w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital wyniosła łącznie 5 383 583, podała spółka. "Wobec tego, że łączna liczba akcji, które zostały zaoferowane

MCI będzie ograniczał udział finansowania private banking w strukturze pasywów

Warszawa, 21.06.2019 (ISBnews) - MCI będzie ograniczał udział finansowania private banking w Polsce w strukturze pasywów w najbliższym czasie. Spółka koncentruje się na finansowaniu od międzynarodowych instytucji, poinformował ISBnews prezes Tomasz Czechowicz

MCI: Wypracowano propozycje zmian statutu dot.MCI.TechVentures, głosowanie 25 IX

Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - MCI Capital TFI, w porozumieniu z MCI Capital i po rozmowach z przedstawicielami sieci Private Banking, wypracowało propozycje zmian w statucie funduszu inwestycyjnego MCI.PrivateVentures FIZ, dotyczących subfunduszu MCI.TechVentures 1.0, podało

MCI Management ogłosiło wezwanie na ok. 19 mln akcji MCI Capital po 9,8 zł/szt.

Warszawa, 13.06.2018 (ISBnews) - MCI Management Sp. z o.o. ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż ok. 19 mln akcji spółki MCI Capital (ok. 35,93% kapitału) w związku z planowanym osiągnięciem przez podmiot dominujący wobec wzywającego, tj. Tomasza Czechowicza oraz

MCI Capital spłaci przed terminem obligacje serii P o wartości nom. 37 mln zł

Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - MCI Capital poinformowało o wcześniejszej spłacie obligacji serii P o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 37 mln zł. "Datą wcześniejszego wykupu obligacji będzie dzień płatności odsetek za czwarty okres

MCI Management zainwestuje w 5 spółek zależnych Internet Group

"Internet Group oraz Jan Ryszard Wojciechowski będący wiodącym akcjonariuszem spółki podpisali Term Sheet z MCI Private Venture FIZ MCI Euro Ventures 1.0, w sprawie pośredniej inwestycji w następujące spółki zależne Internet Group: Call Center Poland SA, Call Connect Sp. z

MCI Venture Projects VI wykupi przed terminem obligacje warte ponad 118 mln zł

Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - MCI Venture Projects VI - z portfela Subfunduszu MCI.EuroVentures - zarządzanego przez MCI Capital TFI, przedpłaci przed okresem zapadalności obligacje o wartości 699 mln czk (ponad 118 mln zł), których oryginalna data wykupu przypadała na

Fundusz z Grupy MCI sprzedał posiadane akcje Genomedu spółce Diagnostyka

Warszawa, 11.06.2018 (ISBnews) - MCI.CreditVentures 2.0 FIZ, fundusz z Grupy MCI, sprzedał wszystkie posiadane akcje Genomedu, który specjalizuje się w sekwencjonowaniu i syntezie DNA oraz diagnostyce genetycznej, poinformowało MCI. Na transakcji fundusz zrealizował zwrot ponad

Eurocash nabędzie 55,59% akcji Frisco.pl od funduszy MCI za łącznie 128,6 mln zł

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Dwa fundusze MCI (MCI Tech i Helix) podpisały umowy, na mocy których do końca czerwca 2020 r. sprzedadzą posiadane łącznie 55,59% akcji Frisco.pl na rzecz Eurocasha za łączną kwotę 128,63 mln zł, wynika z komunikatów MCI Capital i Eurocasha

Fundusz MCI sfinalizował transakcję sprzedaży Dotpay/eCard na rzecz Nets

% udziałów w kapitale zakładowym) spółki Dotcard, poinformował MCI Capital. "Spółka posiada 18 912 180 udziałów w kapitale zakładowym eCard stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym eCard. eCard posiada 4 000 udziałów w kapitale zakładowym Dotpay spółka z ograniczoną

MCI Capital zaprosiło do sprzedaży do 1,81 mln akcji po 11 zł sztuka

Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - MCI Capital zaprosiło do sprzedaży nie więcej niż 1 818 181 akcji spółki, które zamierza nabyć w celu ich umorzenia, podała spółka. Oferowana cena zakupu wynosi 11 zł za sztukę. "Przedmiotem skupu będzie nie

MCI sfinalizował inwestycję w IAI przez objęcie 51% spółki kontrolującej

, Partner Inwestycyjny w MCI, odpowiedzialny za inwestycję, cytowany w komunikacie. IAI oferuje obecnie dwa rozwiązania: IdoSell Shop oraz IdoSell Booking. Rozwiązanie IdoSell Shop (dawniej IAI-Shop.com) pozwala na stworzenie dedykowanego sklepu lub hurtowni internetowej

MCI Capital rozpoczął proces sprzedaży pakietu akcji Genomedu

Warszawa, 26.07.2017 (ISBnews) - MCI Capital TFI rozpoczął proces negocjacji sprzedaży pakietu akcji Genomed należącego do MCI.CreditVentures 2.0. FIZ, podała spółka. Na połowę marca fundusz MCI miał 34,22% kapitału i 36,44% głosów Genomedu

Krzysztof Stupnicki zrezygnował z pełnienia funkcji wiceprezesa MCI Capital

Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - Krzysztof Stupnicki złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa MCI Capital z dniem 28 czerwca 2018 r., podała spółka. "Pan Krzysztof Stupnicki nie wskazał przyczyny rezygnacji" - czytamy w komunikacie

MCI Capital: Fintech Azimo zadebiutował na polskim rynku przekazów pieniężnych

Warszawa, 28.11.2018 (ISBnews) - Azimo, platforma do przelewów pieniężnych online, uruchomił w Polsce usługę dla klientów, którzy chcą wysyłać pieniądze za granicę, podało MCI Capital. Ten ruch ma na celu wejście na wart 6 mld USD polski rynek przekazów pieniężnych, który od

MCI Capital miało 113,39 mln zł zysku netto, 123,58 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - MCI Capital odnotowało 113,39 mln zł zysku netto w 2019 r. wobec 137,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 123,58 mln zł wobec 152,25 mln zł zysku rok wcześniej

MCI i TA Associates kupili lidera e-ubezpieczeń w Czechach i Słowacji Klik

Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - MCI i TA Associates kupili Klik, lidera internetowej sprzedaży ubezpieczeń w Czechach i na Słowacji, podano w komunikacie. "Od stycznia 2020 r. Netrisk jest w większości własnością TA Associates, globalnego

Fundusz z Grupy MCI sprzedał posiadane akcje Dotcard spółce Nets

Warszawa, 19.06.2018 (ISBnews) - MCI.EuroVentures, fundusz z Grupy MCI oraz Saltus TUW podpisały umowę sprzedaży Dotpay/eCard (Dotcard) specjalizującej się w e-płatnościach do inwestora strategicznego - Nets, cyfrowego lidera na rynkach nordyckich, za 315 mln zł, poinformowało

MCI Management inwestuje w bułgarski telekom

- poinformował w środę MCI. Wrocławski fundusz przekaże pieniądze w dwóch transzach i w zamian za 5 mln dol. obejmie co najmniej 31,6 proc. akcji bułgarskiej firmy. Dodatkowo pożyczy jej ponad 2 mln dol. Równocześnie w Nexcom zainwestuje Intel Capital, globalny fundusz należący do

MCI Capital wykupił obligacje serii K o łącznej wartości 54,5 mln zł

Warszawa, 24.06.2019 (ISBnews) - MCI Capital wykupił obligacje serii K o łącznej wartości 54,5 mln zł, podała spółka. "Nastąpiło całkowite rozliczenie zobowiązań spółki z tytułu wyemitowanych [...] serii K o łącznej wartości nominalnej 54 500

MCI miał 11,27 mln zł straty netto w II kw. 2019 r.

Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - MCI odnotował 11,27 mln zł straty netto w II kw. 2019 r. wobec 0,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 9,1 mln zł wobec 3,35 mln zł zysku rok wcześniej

MCI Capital ogłosił zaproszenie do do składania ofert sprzedaży własnych akcji

Warszawa, 16.07.2019 (ISBnews) - Zarząd MCI Capital ogłosił zaproszenie do do składania ofert sprzedaży własnych akcji w celu umorzenia, zgodnie z zatwierdzonym przez akcjonariuszy upoważnieniem spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego, podała spółka

MCI Venture Projects ogłosił przymusowy wykup dawnego ABC Data po 1,44 zł/akcja

Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - MCI Venture Projects ogłosił przymusowy wykup pozostałych ok. 9,41% akcji Vicis New Investments (wcześniej ABC Data) po 1,44 zł za akcję, podał pośredniczący Santander Biuro Maklerskie. Pozostali akcjonariusze Vicis

Akcjonariusze MCI Capital zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 29.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze MCI Capital zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu zysku netto za rok 2015 w kwocie 121,46 mln zł na kapitał zapasowy spółki, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał. "

MCI liczy na równie dobry rok pod względem wyjść z inwestycji jak 2018

Warszawa, 21.06.2019 (ISBnews) - MCI liczy na równie dobry rok pod względem wyjść z inwestycji jak 2018, poinformował ISBnews prezes Tomasz Czechowicz. "Ubiegły rok był bardzo dobry pod względem exit'ów i liczymy, że podobnie będzie w 2019. ABC

MCI Capital miało 1,51 mln zł zysku netto, 4,04 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - MCI Capital odnotowało 1,51 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 21,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 4,04 mln zł wobec 28,56 mln zł zysku rok wcześniej

Paweł Kapica został powołany w skład zarządu MCI Capital

Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza MCI Capital powołała Pawła Kapicę do zarządu po rezygnacji Tomasza Masiarza, podała spółka. "Skład zarządu spółki przedstawia się następująco: 1. Tomasz Czechowicz

MCI Capital zamierza upraszczać strukturę grupy w tym roku

Warszawa, 29.03.2017 (ISBnews) - MCI Capital zamierza w tym roku upraszczać strukturę grupy, podała spółka. "W 2017 spółka zamierza upraszczać strukturę grupy, regulując dług na poziomie spółek zależnych oraz eliminując rozrachunki związane z

MCI Capital rozpoczęło z FundingBox w zakresie wspierania startupów

Warszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - MCI Capital i FundingBox, operator platformy internetowej zarządzającej konkursami, których celem jest wybór najlepszych startupów, nawiązały współpracę, która ma wspierać polski ekosystem startupowy, poinformowała spółka. Do podpisania

Azimo z portfela MCI otrzymało finansowanie EBI w wysokości 20 mln euro

prognoz mają osiągnąć ponad 700 mld USD. Europa jest jednym z największych na świecie regionów wysyłających przekazy pieniężne, podano też w materiale. MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze

MCI dąży do ograniczenia projektów VC i koncentracji na buy out

Warszawa, 21.06.2019 (ISBnews) - MCI Capital dąży do ograniczenia inwestycji venture capital ze swojego portfela i koncentracji na strategii buy out, poinformował ISBnews prezes Tomasz Czechowicz. "Chcemy mieć szerszą ekspozycję na buy out, który

Bank Barclays przejmie pakiet mniejszościowy w spółce Grupy MCI

Warszawa, 02.08.2018 (ISBnews) - Bank Barclays przejmie pakiet mniejszościowy w spółce Grupy MCI - MarketInvoice, największej w Europie platformie finansowania faktur online, podała spółka. "Faktoring to produkt, który osiągnął dojrzałość w erze

ALSO Holding i MCI nabyli 34,74 mln akcji ABC Data w wezwaniu

przedmiotem było łącznie 34 741 545 akcji spółki ABC Data S.A., tj. wszystkie akcje objęte zapisami złożonymi w wezwaniu" - czytamy w komunikacie. Rozliczenie transakcji zaplanowano na 25 czerwca 2019 r., w wyniku czego MCI nabędzie prawa z 3 943 428 akcji, a Roseville nabędzie

MCI Capital miał 45,23 mln zł zysku netto, 45,85 mln zł EBIT w III kw. 2019 r.

Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - MCI Capital odnotował 45,23 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 11,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 45,85 mln zł wobec 6,17 mln zł straty rok wcześniej

MCI i ALSO przedłużyli zapisy w wezwaniu na akcje ABC Data do 13 maja

Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - MCI Venture Projects sp. z o.o. VI S.K.A. oraz Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding - przedłużyli termin przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje ABC Data do 13 maja z przewidywanego wcześniej terminu 17 kwietnia, podało

MCI Capital liczy na wzrost wartości portfela inwestycyjnego

Warszawa, 29.03.2017 (ISBnews) - MCI Capital liczy na wzrost wartości posiadanego portfela inwestycyjnego, poinformował prezes Tomasz Czechowicz. "Mamy relatywnie młode portfolio, praktycznie nowe. Przy standardzie rynkowym 6-8 lat gros naszych

MCI Capital: Upoważnienie do podwyższenia kapitału ma charakter przyszłościowy

Warszawa, 29.08.2017 (ISBnews) - Niedawne podjęcie przez MCI Capital uchwały o upoważnieniu do podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma charakter przyszłościowy i nie wiąże się z żadnymi skonkretyzowanymi obecnie planami, poinformowała wiceprezes i

MCI Capital miało 174,53 mln zł zysku netto, 183,89 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - MCI Capital odnotowało 174,53 mln zł zysku netto w 2018 r. wobec 104,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Mimo trudnego otoczenia rynkowego, udało nam się zrealizować 175 mln zł zysku netto

MCI w ramach planowanego funduszu będzie chciało realizować 3-4 inwestycje/rok

Londyn, 12.03.2019 (ISBnews) - MCI Capital chce uruchomić nowy fundusz w ciągu kilku kwartałów, co da spółce środki na zwiększenie liczby inwestycji do 3-4 rocznie z obecnych 1-2 projektów, poinformował ISBnews partner zarządzający MCI Tomasz Czechowicz

MCI liczy na sfinalizowanie do trzech transakcji do końca bieżącego roku

Warszawa, 26.11.2018 (ISBnews) - MCI liczy na sfinalizowanie do 3 transakcji sprzedaży spółek do końca bieżącego roku, poinformował prezes MCI i PEM Tomasz Czechowicz. "Mamy 1-3 transakcje do sfinalizowania do końca roku, nad czym obecnie

Sąd Apelacyjny zasądził 2,2 mln zł wraz z odsetkami na rzecz MCI Capital

Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie JTT Computer, w ramach którego zmienił zaskarżony wyrok i postanowił zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz MCI Capital kwotę 2,2 mln zł wraz z odsetkami, oddalając powództwo MCI w pozostałej części

MCI Capital wyemituje obligacje do łącznej kwoty 20 mln zł

Warszawa, 30.05.2017 (ISBnews) - MCI Capital podjął uchwałę o emisji nie więcej niż 20 tys. obligacji serii O o łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł, podała spółka. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez GPW i/lub

MCI Capital miał 26,48 mln zł zysku netto, 31,47 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019

Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - MCI Capital odnotował 26,48 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 67,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 31,47 mln zł wobec 71,72 mln zł zysku rok wcześniej

MCI i ALSO Holding podniosły cenę w wezwaniu na ABC Data do 1,44 zł za akcję

Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - MCI Venture Projects i Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding- podniosły cenę w wezwaniu na 37,1% akcji ABC Data do 1,44 zł za akcję z 1,3 zł poprzednio, podali wzywający. "Wzywający oraz Santander

MCI Capital miało 1,36 mln zł straty netto, 3,57 mln zł zysku EBIT w III kw.

Warszawa, 26.11.2018 (ISBnews) - MCI Capital odnotowało 1,36 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2018 r. wobec 42,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 3,57 mln zł wobec 45,12 mln zł zysku rok

MCI rozważy podniesienie prognozy zysku, nawet 100 mln zł na inwestycje

był to najlepszy rok MCI "przynajmniej pod względem zrealizowanego zysku z inwestycji. Ponadto trwają prace nad upublicznieniem Telekommedia oraz Genomed w tym roku. Pierwsza spółka trafi na rynek główny GPW, druga na NewConnect. "Fuzja Travelplanet z Invia.cz

Tomasz Czechowicz ma zgodę KNF na przejęcie kontroli nad MCI Capital TFI

Warszawa, 13.03.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru stania się pośrednim podmiotem dominującym MCI Capital Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych przez Tomasza Czechowicza, podał urząd

MCI zarekomenduje przeznaczenie 50 mln zł na buy-back w tym roku

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Zarząd MCI Capital zarekomenduje akcjonariuszom zatwierdzenie programu w wysokości 50 mln zł do realizacji w 2018 r., podała spółka. "Spółka konsekwentnie realizuje skup akcji własnych w celu umorzenia. Po

Grupa ALSO Holding i MCI wezwały do sprzedaży 37,1% akcji ABC Data po 1,3 zł/szt

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za sztukę, podało MCI. Zapisy na akcje będą przyjmowane od 15 lutego do 18 marca 2019 roku

MCI liczy na dalszą konsolidację w regionie na bazie holdingu z Morele i Pigu

Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - Grupa MCI planuje, by nowo powstający holding na bazie Morele i Pigu - spółek portfelowych funduszu MCI.TechVentures - stał się w niedalekiej przyszłości platformą do konsolidacji innych podmiotów w regionie, poinformował partner w Grupie MCI

MCI Capital miało 67,62 mln zł zysku netto w I kw. 2018 (aktualizacja)

W dzisiejszej depeszy nt. wyników MCI podaliśmy, że 67,62 mln zł to skonsolidowany zysk netto, tymczasem jest to zysk jednostkowy - spółka nie publikuje już raportów skonsolidowanych. Poniżej zaktualizowana wersja depeszy

MCI bierze pod uwagę możliwość wypłacania dywidendy od 2018 r.

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - MCI Capital zamierza przeznaczać min. 2% wartości aktywów netto (NAV) na buy-back lub dywidendę począwszy od 2018 r., podała spółka. Fundusze, w które zaangażowany jest MCI, planują zrealizować od 450 mln zł do 1 mld zł nowych inwestycji w 2016

MCI Capital ocenia, że wezwanie jest zgodne z interesem spółki, a cena - godziwa

Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - Zarząd MCI Capital ocenia, że wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, ogłoszone przez MCI Management 12 czerwca 2018 r. ma pozytywny wpływ na interes spółki, a zaproponowana cena 9,8 zł za akcję odpowiada wartości godziwej spółki

Fundusz z grupy MCI inwestuje w Ganymede

Warszawa, 11.03.2015 (ISBnews) - MCI.TechVentures 1.0 - fundusz z grupy MCI, inwestujący w spółki technologiczne w fazie wzrostu i ekspansji w krajach CEE, Niemczech, Turcji oraz Rosji - zrealizował inwestycję w Ganymede - jedną z największych polskich spółek z branży gier

MCI Management planuje emisję do 5 mln akcji

MCI Management planuje emisję nie więcej niż 5 mln akcji serii I z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy - poinformowała spółka w projektach uchwał na walne zgromadzenie, które odbędzie się 27 marca. W efekcie kapitał zakładowy spółki zostałby podwyższony z 40.823.000 zł do nie więcej

Akcjonariusze MCI zdecydują 28 czerwca o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 02.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze MCI Capital zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 28 czerwca, o przeznaczeniu zysku netto za rok 2015 w kwocie 121,46 mln zł na kapitał zapasowy spółki, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał

MCI Capital miało 104,69 mln zł zysku netto w 2017 r. 20,61 zł NAV na akcję

Warszawa, 30.04.2018 (ISBnews) - MCI Capital odnotowało 104,69 mln zł zysku netto w 2017 r. wobec 82,24 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 118,97 mln zł wobec 80,15 mln zł straty rok wcześniej

MCI Capital wyemituje obligacje serii P o łącznej wartości nom. do 37 mln zł

Warszawa, 13.02.2018 (ISBnews) - MCI Capitał wyemituje do 37 000 obligacji serii P o łącznej wartości nominalnej 37 mln zł po cenie emisyjnej 986 zł za sztukę w drodze oferty prywatnej, podała spółka. "Zarząd MCI Capital S.A. informuje, iż w dniu

MCI Capital rozważa ogłoszenie 'mikro wezwania', czeka na opinię prawną

Warszawa, 23.08.2016 (ISBnews) - MCI Capital rozważa ogłoszenie "mikro wezwania" na ok. 1 mln sztuk akcji o wartości ok. 10 mln zł, poinformowała członek zarządu Ewa Ogryczak. "W celu zintensyfikowania skupu akcji spółka rozważa

Fundusze z Grupy MCI pozyskały 240 mln zł ze sprzedaży aktywów w 2017 r.

Warszawa, 10.01.2018 (ISBnews) - Fundusze z Grupy MCI pozyskały ze sprzedaży aktywów i pokrewnych transakcji w ub.r. ponad 240 mln zł. To o 75 mln zł więcej niż wyniosły ich inwestycje, poinformował MCI Capital. "Przeprowadzone transakcje

Zysk netto MCI Capital spadł r/r do 10,65 mln zł w I kw. 2017 r.

Warszawa, 30.05.2017 (ISBnews) - MCI Capital odnotowało 10,65 mln zł zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 64,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 13,92 mln zł wobec 66,72 mln zł zysku rok wcześniej

Fundusz z Grupy MCI sprzedał wszystkie udziały w Platformie Badań Genetycznych

Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - Fundusz Internet Ventures z Grupy MCI sprzedał wszystkie udziały w Platformie Badań Genetycznych Sp. z o.o., właścicielu serwisu Zdrowegeny.pl, inwestorowi branżowemu - Diagnostyka Sp. z o.o, podało MCI. "Po

Grupa MCI zakłada emisje obligacji na poziomie 50-100 mln zł rocznie

Warszawa, 29.03.2017 (ISBnews) - MCI Capital zakłada, że będzie realizował emisje obligacji na poziomie 50-100 mln zł rocznie, poinformował członek zarządu Wojciech Marcińczyk "Przyszłe emisje obligacji zakładamy na poziomie 50-100 mln zł rocznie

Akcjonariusze MCI zdecydują 3 czerwca o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 08.05.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze MCI Management zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2014 rok w kwocie 352,28 mln zł w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 3 czerwca

MCI Management rozpoczął skup nie więcej niż 2,63 mln akcji własnych

Warszawa, 14.11.2017 (ISBnews) - MCI Management rozpoczął skup nie więcej niż 2 630 000 akcji spółki, po cenie za jedną akcję w wysokości 9,8 zł, poinformował MCI Capital. Harmonogram skupu akcji jest następujący: "Data

MCI Capital ustanowił program emisji obligacji o wartości nom. do 150 mln zł 

Warszawa, 06.11.2017 (ISBnews) - Zarząd MCI Capital przyjął publiczny program emisji obligacji o wartości nominalnej do 150 mln zł, podała spółka. "Łączna wartość nominalna obligacji nie przekroczy 150 000 000 zł. Obligacje mogą być obligacjami

MCI Management wzmacnia ekspozycję na sektor finansowy online

Warszawa, 02.11.2015 (ISBnews) - MCI Management obserwuje obecnie najbardziej dynamiczny rozwój w spółkach działających w sektorze finansowym online i poprzez akwizycje buduje buduje ekspozycję na ten ?bardzo wzrostowy" segment rynku, poinformował ISBnews wiceprezes MCI

MCI Capital zaprasza do sprzedaży do 835 tys. akcji po 8,82 zł za szt.

Warszawa, 27.01.2017 (ISBnews) - MCI Capital ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 835 tys. akcji po 8,82 zł za sztukę, podała spółka. "Przedmiotem skupu będzie nie więcej niż 835 000 akcji spółki. Cena ustalona przez

Tomasz Czechowicz zastąpi Cezarego Smorszczewskiego na stanowisku prezesa MCI

Warszawa, 17.06.2015 (ISBnews) - Rada nadzorcza MCI powołała Tomasza Czechowicza na stanowisko prezesa tej spółki w miejsce Cezarego Smorszczewskiego, który obejmie funkcję prezesa w PEManagers. Zmian dokonano również w zarządach MCI Capital TFI oraz MCI AM s.j. Celem

Zysk netto MCI wyniósł 36,71 mln zł w II kw. 2017 r. wobec straty rok wcześniej

Warszawa, 21.08.2017 (ISBnews) - MCI odnotowało 36,71 mln zł zysku netto w II kw. 2017 r. wobec 16,24 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 40,51 mln zł wobec 20,2 mln zł straty rok wcześniej

MCI ocenia pozytywnie dalszy rozwój portfela spółek w sektorze travel

Warszawa, 23.12.2016 (ISBnews) - MCI ocenia pozytywnie dalszy rozwój portfela spółek w sektorze travel, poinformował zarządzający funduszem MCI.TechVentures Tomasz Danis. Fundusze zarządzane przez Grupę PEManagers w dalszym ciągu aktywnie poszukują i analizują zagraniczne

MCI miało 3,77 mln zł zysku netto, 6,25 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.

Warszawa, 04.09.2018 (ISBnews) - MCI odnotowało 3,77 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2018 r. wobec 36,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 6,25 mln zł wobec 40,51 mln zł zysku rok wcześniej

MCI Capital chce skupić do 1,5 mln akcji własnych po 8,8 zł

Warszawa, 12.09.2017 (ISBnews) - MCI Capital chce skupić nie więcej niż 1 500 000 własnych akcji po cenie 8,8 zł za walor, wynika z zaproszenia do składania ofert sprzedaży, jakie opublikowała spółka. "Nabywca zamierza nabyć nie więcej niż 1 500

Zysk netto MCI Capital wyniósł 42,78 mln zł w III kw. 2017 r.

Warszawa, 06.11.2017 (ISBnews) - MCI Capital odnotowało 42,78 mln zł zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 80,16 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 45,12 mln zł wobec 77,28 mln zł straty rok wcześniej

MCI może skupować akcje do kwoty 70 mln zł 'w zależności od wysokości kursu'

Warszawa, 29.03.2017 (ISBnews) - MCI Capital planuje kontynuację skupu akcji, uzależniając ten proces od wysokości kursu. Może przeznaczyć na ten cel środki do 70 mln zł, poinformował zarząd MCI Capital. "Zamierzamy kontynuować skup akcji w 2017

MCI zakończyło trzecią transzę pre-IPO Private Equity Managers

Warszawa, 26.02.2015 (ISBnews) - MCI Management zakończyło zbywanie akcji Private Equity Managers (PEM) w ramach trzeciej transzy pre-IPO spółki, poinformowało MCI. Debiut PEM na GPW planowany jest na marzec br. "Akcje w kapitale zakładowym

Obligacje MCI Capital serii N, M zadebiutują w poniedziałek i wtorek na Catalyst

Warszawa, 20.03.2017 (ISBnews) - Obligacje MCI Capital serii N zadebiutują na rynku Catalyst w poniedziałek, 20 marca, a papiery serii M - we wtorek, 21 marca br., podała GPW. "Zarząd BondSpot postanawia wyznaczyć dzień 20 marca 2017 r. jako