materializacji ryzyka

Glapiński rozmawiał z Sasinem nt. stabilności systemu finansowego

systemu finansowego. Grudzień 2019" NBP stwierdził, że odporność krajowego systemu finansowego na materializację zidentyfikowanych źródeł ryzyka pozostaje wysoka. W raporcie wskazano, że obniżona rentowność polskich banków, zwłaszcza mniejszych instytucji, rodzi wyzwania

NBP: Pandemia może wywołać efekt double-hit w sektorze ubezpieczeń

kapitały. W przypadku materializacji ryzyka w podmiocie zależnym (np. banku) nastąpi automatyczny spadek wartości środków własnych w zakładzie ubezpieczeń (efekt zarażania między instytucjami lub sektorami)" - wskazał też NBP. Bank centralny zwraca też uwagę, że spadek cen

NBP: Ryzyko portfela hipotecznych kredytów walutowych wzrosło

to dodatkowy czynnik obciążający wyniki finansowe banków posiadających duże ekspozycje na te kredyty, potęgując tym samym inne ryzyka związane z niską rentownością i niskimi kapitałami niektórych banków. Ze względu na długotrwałość spraw sądowych, ewentualna materializacja tego ryzyka będzie

Złoty bije rekordy słabości. Do jego obrony włącza się Ministerstwo Finansów

Złoty bije rekordy słabości. Do jego obrony włącza się Ministerstwo Finansów

brutalność rosyjskich najeźdźców nie wiadomo do czego jeszcze mogą się posunąć. Rynek zwiększa premię za ryzyko materializacji czarniejszych scenariuszy, stąd dość paniczne wyjście z walut całego regionu, które na ten moment wydaje się trudne do opanowania" - ocenia w komentarzu Jacek Rzeźniczek z

Bank Pekao obniżył szacunek wzrostu PKB do 2,5% w br., 0,5% w scenariuszu pesym.

przebieg epidemii koronawirusa w Europie. "Wprawdzie kwantyfikacja negatywnych konsekwencji powyższego scenariusza jest obarczona wysoką niepewności, jednak szacujemy, że w przypadku materializacji scenariusza ryzyka, wzrost PKB w Polsce w 2020 r. mógłby spowolnić w okolice

NBP: Skala szoku zw. z koronawirusem jest 'znaczna' w sektorze bankowym

: ? ryzyko kredytowe - w związku z pogorszeniem sytuacji finansowej kredytobiorców znacząco wzrosło prawdopodobieństwo materializacji ryzyka kredytowego we wszystkich kategoriach kredytu, co będzie negatywnie wpływać na poziom odpisów i wyniki finansowe banków; ? ryzyko nadmiernego

Famur miał wstępnie ok. 253 mln zł zysku netto w 2019 r.

kosztów umów, zawieranych w ramach zamówień publicznych, w trakcie ich trwania oraz nieprzewidywalna i ponadprzeciętna skala wzrostu kosztów związanych ze zmianą otoczenia rynkowego w latach 2017-2018, przełożyły się w głównej mierze na erozję marż i materializację ryzyk projektów realizowanych przez

Braster rozpoczął sprzedaż wskaźników do monitorowania temperatury

przyszły wpływ na sytuację emitenta. Sytuacja epidemiologiczna rozwija się dynamicznie i spółka może nie mieć możliwości skutecznego reagowania na ewentualną materializację związanych z nią ryzyk, a w szczególności ryzyka dotyczącego sytuacji kadrowej" - podsumowano. Braster

KNF oczekuje wprowadzenia Rekomendacji W w bankach do 30 czerwca 2016 r.

ryzykiem modeli do poziomu ryzyka modeli (zasada proporcjonalności), - zmniejszenia stopnia narażenia sektora bankowego na ryzyko modeli i przygotowania banków do sprawnego podejmowania właściwych działań zaradczych i naprawczych w sytuacji materializacji ryzyka modeli w

Credit-Agricole: PKB spadnie o 3,8% r/r w 2020 r., odbije w II kw. 2021 r.

II kw. 2021 r., a tempo wzrostu gospodarczego w całym 2021 r. wyniesie 3,2%. W konsekwencji polski PKB osiągnie swoją wartość sprzed wybuchu pandemii dopiero w 2022 r. Czynnikiem ryzyka w górę dla naszej prognozy jest zapowiedziane przez KE uruchomienie unijnego funduszu odbudowy, mającego na celu

mBank obserwuje przyrost spraw związanych z wyrokiem TSUE ws. kredytów w CHF

orzeczeń w takich sprawach może się zmienić, a liczba pozwów może wzrosnąć. W razie materializacji, takie ryzyko może mieć znaczący negatywny wpływ na Grupę mBanku i inne banki posiadające portfele kredytów hipotecznych w walutach obcych. Na dzień 30 września 2019 roku przeciwko

Rezerwy mBanku zw. z klauzulami w umowach CHF wzrosły do 132,2 mln zł w III kw.

zmienić, a liczba pozwów może wzrosnąć. W razie materializacji, takie ryzyko może mieć znaczący negatywny wpływ na Grupę mBanku i inne banki posiadające portfele kredytów hipotecznych w walutach obcych. "Ponieważ od daty orzeczenia TSUE w polskich sądach wydano zbyt małą

Ugody frankowe coraz mniej opłacalne. Będzie jeszcze więcej pozwów?

Ugody frankowe coraz mniej opłacalne. Będzie jeszcze więcej pozwów?

waloryzacji po kursie wyższym niż w dniu zawarcia kredytu, ale niższym niż kurs rynkowy. Dodatkowo propozycja ugodowa wprowadza do umowy stawkę referencyjną WIBOR. W takiej sytuacji saldo kredytobiorcy jest przeliczone według przedstawionego przez bank kursu, co sprawia, że dochodzi do materializacji ryzyka

Monnari złożyło wiążącą ofertę i parafowało umowę nabycia Simple CP za 12 mln zł

ewentualnych roszczeń Monnari wobec sprzedającego wynikających z potencjalnej materializacji najistotniejszych, zidentyfikowanych ryzyk zgodnie z postanowieniami umowy SPA; 3. stwierdzenie, że finansowanie transakcji nastąpi ze środków własnych; 4. warunek

KNF skieruje do konsultacji projekt nowelizacji Rekomendacji C dot. koncentracji

wewnątrzgrupowych, - rozumienia zasad kompensowania ekspozycji i skuteczności prawnej kompensacji" - czytamy w komunikacie. Komisja podała, że ryzyko koncentracji w wyniku jego materializacji w czasie światowego kryzysu finansowego zapoczątkowanego w 2008 r

DM PKO BP obniżył rekomendację dla WP do 'trzymaj', wycenę do 60 zł

TV pod koniec 2016 r. i materializacją się ryzyk, wyniki w 2017 r. będą pod presją kosztów tego segmentu. Spodziewamy się jednak kontynuacji silnego wzrostu biznesu reklamowego i e-commerce, a także pierwszej dywidendy wypłaconej za 2016 r." - czytamy w raporcie

FPP, CALPE: Dzięki PPK i reformie OFE zmniejszy się uzależnienie emerytur od ZUS

strumieni finansujących wypłatę emerytur, uważa Łukasz Kozłowski, główny ekonomista FPP, ekspert CALPE. "W ten sposób mogą zostać złagodzone skutki materializacji jednego z istniejących czynników ryzyka, np. pogorszenia sytuacji na krajowym rynku pracy. To negatywnie odbija

NBP: Zagrożenia dla stabilności krajowego systemu fin. wciąż głównie zewnętrzne

wieloletnich terminach zapadalności. Spodziewane spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego zwiększa prawdopodobieństwo materializacji strat kredytowych, a ten typ kredytów (wysokokwotowych) już teraz cechuje się wyższym ryzykiem niż pozostałych kredytów konsumpcyjnych. Jednocześnie ekspozycja na wysokokwotowe i

Wielton spodziewa się znaczącego wpływu koronawirusa na wyniki finansowe

rozprzestrzeniania się koronawirusa może doprowadzić do materializacji ryzyka istotnych opóźnień i ograniczeń dostaw materiałów i surowców do zakładów grupy, co bezpośrednio przełoży się na możliwości produkcyjne. "Obecnie jednak produkcja w zakładzie w Wieluniu przebiega stabilnie, z

Kurs franka do złotego na najniższym poziomie od kwietnia

Kurs franka do złotego na najniższym poziomie od kwietnia

- wymienia zagrożenia Kiepas. - O ile spadek notowań szwajcarskiej waluty jest kwestą czasu, to jednak przed złotym perspektywy są raczej niekorzystne. Główne ryzyko związane jest z wykonaniem przyszłorocznego budżetu i materializacją planów obniżenia wieku emerytalnego oraz

Nawet 4,95 zł za euro? Czy nasza waluta zaliczy kolejne dno? Polityka NBP do tego zachęca

nie innej postawy NBP jest to, że na rynek został wysłany sygnał, że za złotego nikt umierał nie będzie. Do tej zdecydowanie gołębiej postawy NBP dochodzi jeszcze (wprawdzie krótkoterminowe) ryzyko związane z trzecią falą pandemii. Osłabia ona perspektywy na szybkie odbicie gospodarcze w

KUKE: Liczba upadłości spadła o 32% r/r do 36 w kwietniu 2019 r.

. Widać też długoterminowy trend wzrostu udziału Polski w imporcie Niemiec, przy jednoczesnym spadku udziału Francji i Włoch. Dodatkowo widmo 'nieuporządkowanego' brexitu uległo oddaleniu, a wraz z nim materializacja potencjalnych ryzyk dla polskiej gospodarki. Cały czas należy pamiętać, że dla polskich

Tarnawa z BOŚ: Nastroje na rynkach globalnych i w Polsce pogorszą się jesienią

dobrym odzwierciedleniem sytuacji w gospodarce globalnej i krajowej i należy liczyć się z ryzykiem korekty notowań. Skala ewentualnej materializacji / efektu kumulacji powyższych czynników ryzyka zdecyduje o przebiegu tej korekty. Dziś trudno określić precyzyjnie jej trajektorię. Jednocześnie nie sądzimy

Przegląd prasy

finansowego na materializację ryzyk wysoka --Feerum spodziewa się przekroczenia 200 mln zł przychodów w 2019 r. --CPK wybrał 6 wykonawców w przetargu o wartości ponad 26 mln zł --Pyszne.pl: Łączna wartość zamówień wzrosła o 41% r

Soroczyński z KIG: Wzrost PKB w 2020 r. spowolni po 4,3-4,4% w 2019 r.

, wprowadzić ograniczenia możliwości działania, itp." - wymienił. Dodał, że istotne będą również warunki funkcjonowania firm, tj. koszty i dostępność energii, surowców czy pracy. "Materializacja części z owych ryzyk, a nawet tylko spadek nastrojów

Banki reagują na koronawirusa. Trudniej o pożyczkę, zdolność kredytową, ale łatwiej płacić i założyć konto

pomoc ze strony państwa. – Zwracamy jednak uwagę na to, że w sytuacji materializacji credit crunch doświadczenia wskazują, że jego przełamanie jest możliwe wyłącznie przy wydatnym udziale programów pomocowych, które dywersyfikują i przenoszą częściowo ryzyko finansowania poza sektor bankowy &ndash

Credit Agricole podwyższył prognozę wzrostu PKB Polski do 5% w 2018 r.

. Materializacja takiego scenariusza oddziaływałaby również w kierunku wzrostu globalnej awersji do ryzyka i osłabienia kursu złotego" - czytamy dalej. "Drugim czynnikiem ryzyka jest obecny policy-mix w USA. Ekspansywna polityka fiskalna administracji D. Trumpa jest obecnie

Kredyty walutowe. Sąd najwyższy w Hiszpanii wydał wyrok korzystny dla klientów. Co to oznacza dla frankowiczów w Polsce?

kredytobiorcom charakter zagrożeń związanych z klauzulami dotyczącymi denominowania kredytu częściowo w walucie niebędącej tą, w której otrzymują dochody. Nie wyjaśnił też, jak poważne mogą być konsekwencje związane z materializacją takiego ryzyka” – ogłosił. Jego zdaniem przeciętny konsument &ndash

Lewiatan: Wzrost PKB wyniesie 3,5% w 2015 r., przy umacniającym się złotym

przedsiębiorstw, które wskazują, że pojawianie się i materializacja kolejnych ryzyk tylko zwiększa ich aktywność, poszukiwanie nowych możliwości biznesowych, pozwalają na przyjęcie za bardziej prawdopodobny scenariusza wzrostu gospodarczego w 2015 r. na poziomie 3,5%" - czytamy dalej w komunikacie

BESI obniżyło rekomendacje dla 5 banków, dla 1 podniosło

potencjalna materializacja ryzyka wystąpienia sprzedaży akcji przez Skarb Państwa" - czytamy w raporcie. Do "sprzedaj" z "neutralnie" analitycy obniżyli natomiast rekomendację dla BZ WBK obniżając cenę docelową akcji do 270 zł (wcześniej 365,8 zł), z

Pomimo poprawy nastrojów w Chinach Grecja nie pozwoli na odbicie.

z czerwcowego posiedzenia FOMC, które nie dostarczyły inwestorom praktycznie żadnych nowych informacji. W obecnym kontekście rynkowym, czyli materializacji ryzyka związanego z Grecją oraz Chinami, należy przypuszczać, że Komitet będzie skłonny do opóźnienia terminu pierwszej podwyżki do grudnia

NBP: Polski sektor bankowy jest stabilny i odporny na szoki zewnętrzne

bankowości spółdzielczej poprzez wdrożenie systemów ochrony instytucjonalnej (IPS) obejmujących płynność i kapitał banków, zapobieżenie nadmiernemu wzrostowi dźwigni finansowej w bankach, jak i pełniejsze uwzględnianie przez banki ryzyka wzrostu stóp procentowych przy udzielaniu kredytów długoterminowych

PKB za III kw. sugeruje wzrost 4,2-4,4% w całym 2019 r. wg analityków

. dynamika wzrostu PKB wyniesie 3,7% - 4,0% r/r, a w całym 2019 r. ok. 4,2% r/r. Cały czas natomiast kluczowe dla materializacji naszego bazowego scenariusza ograniczonej skali spowolnienia wzrostu gospodarczego (prognoza dynamiki PKB w 2020 r. na poziomie 3,6% r/r) jest ograniczenie ryzyka sytuacji

NBP: Polski system finansowy jest stabilny, ruchy na CHF nie są zagrożeniem

źródłem wzrostu buforów kapitałowych, poprawiły się głównie dzięki wzrostowi marży odsetkowej i obniżeniu relacji kosztów operacyjnych do skali działania banków. Wpływ kosztów materializacji ryzyka kredytowego na wyniki banków nie zmienił się istotnie, zmniejszyły się natomiast przychody nieodsetkowe

Dane za IV kw. 2018 dają szansę na 4% wzrostu PKB w całym 2019 r. wg analityków

- przy spowolnieniu gospodarczym w Niemczech i eurolandzie utrzymanie dynamik w okolicach 7% podlega dużemu ryzyku. Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "Biorąc pod uwagę zapowiedź ekspansji fiskalnej oraz ograniczoną skalę

Tempo wzrostu PKB może spowolnić do 3,6-4% r/r w 2019 r. wg analityków

niż w 2018 r. koniunktura będzie pochodną przede wszystkim wyhamowania aktywności gospodarczej na świecie, a zwłaszcza u naszego głównego partnera handlowego, tj. w Niemczech. Ryzykiem jest także ?twardy" Brexit oraz ewentualna eskalacja wojny handlowej na linii Chiny-USA-UE. Silny powinien

Inflacja może przekroczyć 3% r/r na koniec 2019 roku wg analityków

zaprezentowanej w marcowej projekcji. Pod koniec 2019 r. inflacja może wzrosnąć w okolice 3% r/r, a materializacja ryzyk związanych z cenami energii może popchnąć inflację na jeszcze wyższe poziomy w roku 2020. Pomimo wyraźnego przyspieszenia tempa wzrostu cen konsensus w RPP w dalszym ciągu wskazuje na gotowość

Tempo wzrostu PKB w może sięgnąć 5% r/r w 2018 r. wg analityków

gospodarki pozostaje spożycie gospodarstw domowych, natomiast szczyt koniunktury został osiągnięty w I poł. br. Popyt zewnętrzny oraz ewentualne skutki spowolnienia w strefie euro pozostają zdaniem ekonomistów głównym czynnikiem ryzyka dla prognoz wzrostu gospodarczego w Polsce

Trzeba przygotować się na poważne zewnętrzne zagrożenia

krajach nasilają się separatyzmy, którym paliwa dostarczają nierozwiązane problemy gospodarcze po kryzysie. Wszystkie te zagrożenia są ze sobą powiązane. Materializacja chociażby jednego z nich dramatycznie zmniejszyłaby szanse na uniknięcie pozostałych. Zwiększyłaby natomiast

Dynamika PKB w IV kw. poniżej 5%, w tym roku spadnie poniżej 4% wg analityków

PKB w strefie euro w II poł. 2019 r. przestanie obniżać się, zakładamy także ograniczony, negatywny wpływ słabszego popytu zagranicznego na gospodarkę krajową. Takie założenie ogranicza ryzyko silniejszego ograniczenia inwestycji firm oraz ograniczenia zatrudnienia. Wyniki ostatniego badania NBP dot

PKB za I kw. sugeruje wzrost ponad 4,5% w całym 2019 r. wg analityków

publicznych (szczyt absorpcji środków z UE), a także kontynuację wdrażania nowego programu fiskalnego, który będzie stymulować konsumpcję. Nie zapominamy jednak o czynnikach zewnętrznych (twardy brexit, wojna handlowa UE-USA), których materializacja pozostaje głównym źródłem negatywnego ryzyka dla polskiego

Start-upy na pomoc naszej energetyce

fotowoltaicznych. – Mieliśmy innowacyjny pomysł, ale w świecie start-upów to dopiero początek – przyznaje Marek Sobieniecki, jeden z „ojców założycieli” Solarmodel. Kolejnym krokiem było zapewnienie sobie zaplecza finansowego umożliwiającego materializację marzeń paczki znajomych. &ndash

Robot nie ma rąk i nóżek, jak w filmach. I daleko mu do androida

pod koniec zrobiłem kurs freedivingu w Tajlandii. Na marginesie, apeluję do wszystkich zainteresowanych tym sportem, aby nie próbowali tego sami. Bez przeszkolenia to olbrzymie ryzyko – zabawę w spokojnej wodzie od walki z żywiołem czasem dzielą sekundy. Mój kurs odbywał się w warunkach

Wzrost zatrudnienia i płac sugerują poprawę dynamiki PKB w II kw. wg analityków

zmniejszają ryzyko ewentualnych obniżek kosztu pieniądza" ? starszy ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś. "W kolejnych miesiącach oczekujemy stabilizowania się dynamiki wynagrodzeń w przedziale 2,5% - 3,0% r/r. Choć korzystna sytuacja gospodarcza powinna utrzymywać się

Dane za III kw. sugerują wzrost PKB za cały rok na ok. 2,4-2,8% wg analityków

budownictwie powodującego narastanie zapasów niesprzedanych towarów. Natomiast wpływ handlu zagranicznego na wzrost był względnie neutralny, mimo sporego przyrostu spożycia, rodzącego ryzyko wzrostu importu. Na razie spowolnienie wzrostu ma charakter punktowy, dotyczy budownictwa i inwestycji. Sądzimy, że