materiały eksploatacyjne

Marek Okniński

Jawność cen materiałów eksploatacyjnych użytych w okresie gwarancji

Jawność cen materiałów eksploatacyjnych użytych w okresie gwarancji

Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia faktury VAT, w której nie określono rodzaju towarów sprzedawanych w ramach świadczonej usługi serwisowej.

Zakup tonerów w orzecznictwie KIO

W konsekwencji orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, dbając o zapewnienie zasad uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na dostarczenie tuszy/tonerów istotnie wpływa na ograniczenie zakupu nowych materiałów eksploatacyjnych (nie regenerowanych).

Kryteria wyboru dostawcy tonerów nie mogą ograniczać konkurencji

Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny''.

Action: Sąd zatwierdził przyjęcie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym

, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

Action: Sąd zatwierdził ugodę w postępowaniu mediacyjnym z udziałem Atos Polska

zatwierdzeniem przedmiotowej ugody postępowanie w niniejszej sprawie zostało umorzone" - czytamy w komunikacie. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest

Edward Wojtysiak odwołany z funkcji wiceprezesa zarządu Action

handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

Wymóg dostawy wyłącznie oryginalnych tonerów do drukarek może naruszać zasadę uczciwej konkurencji

Wymóg dostawy wyłącznie oryginalnych tonerów do drukarek może naruszać zasadę uczciwej konkurencji

materiałów eksploatacyjnych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia funkcjonującym w przedmiotowym postępowaniu, jest niedopuszczalne, gdyż ma charakter dyskryminacyjny i narusza art. 7 ust. 1 ustawy Pzp . Dla żądania dostarczenia oryginalnych i pochodzących od producenta urządzenia materiałów

Akcjonariusze Action zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok

zabezpiecza odpowiednie środki pieniężne w ramach kapitałów własnych. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r

Zarząd Action z Piotrem Bielińskim jako prezesem powołany na kolejną kadencję

na stanowisko wiceprezesa zarządu do spraw handlu i marketingu" - czytamy w komunikacie. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW

Action: Sędzia-komisarz zatwierdził spis wierzytelności

uzupełniający spis wierzytelności złożony przez zarządcę 16 listopada 2017 r., podał Action w restrukturyzacji. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana

Obroty Action sięgnęły 140 mln zł w lutym wg wstępnych danych

biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. W 2015 r. miała 5 312,13 mln zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)

Action: Sąd zatwierdził układ upadłościowy spółki zależnej SFK

, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

Action rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok

, zarząd zabezpiecza odpowiednie środki pieniężne w ramach kapitałów własnych" - czytamy w komunikacie. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest

Grupa Action miał wstępnie 1,71 mld zł przychodów w 2017 r.

. W 2016 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Action sięgnęły 3 164,84 mln zł. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r

Action uzgodnił z częścią wierzycieli warunki spłaty zobowiązań w ramach układu

przystąpi do uzgadniania szczegółowych warunków propozycji układowych będących przedmiotem głosowania wierzycieli, podano także. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych

Obroty Action wyniosły wstępnie 153 mln zł we wrześniu

na wysokim poziomie tj. szacunkowo około 7,5%" - czytamy w komunikacie. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r

Action: IAS utrzymała decyzję o zawyżeniu kwoty podatku do odliczenia

komunikacie. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

Action zakłada, że łączna suma na zaspokojenie wierzycieli sięgnie 200 mln zł

oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

Reprograf i Grafikus-Systemy Graficzne złożyły wniosek do UOKiK ws. połączenia

(łączenie się przez przejęcie)" ? czytamy w komunikacie. Reprograf S.A. wchodzi w skład Grupy Reprograf. Prowadzi działalność związaną ze sprzedażą materiałów eksploatacyjnych, maszyn, urządzeń oraz software używanego w szeroko pojętym przemyśle poligraficznym

Action złożył w sądzie propozycje układowe

urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

Koronawirus. Sami drukują przyłbice i rozdają je szpitalom w potrzebie

Koronawirus. Sami drukują przyłbice i rozdają je szpitalom w potrzebie

wszystkie informacje dotyczące akcji. Brakuje materiałów, z których wykonywane są przyłbice, filamentu, gumek i torebek do pakowania. Poza tym drukarki, z których korzystają, są przeznaczone do celów hobbystycznych, ale teraz pracują jak przemysłowe. Na bieżąco wymieniane są przy nich elementy

UTK: Kolejowe przewozy pasażerskie wzrosły o 8% r/r w listopadzie

przewozowa wyniosła ponad 20,3 mld pasażerokilometrów i była wyższa o 0,9 mld pasażerokilometrów(4,7%). W tym samym okresie praca eksploatacyjna wyniosła ponad 155 mln pociągokilometrów i była wyższa o 3,4 mln pociągokilometrów (2,3%)" - podano w materiale. (ISBnews)

Action: Sąd uprawomocnił układ upadłościowy spółki zależnej SFK

; - czytamy w komunikacie. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

Action pracuje nad propozycjami restrukturyzacji swoich zobowiązań finansowych

. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

Grupa Lotos przeznaczy ponad 150 mln zł na remonty do 2022 roku

przedsiębiorstw. Koncern prowadzi również proces zakupu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby remontu. Duża część tych materiałów pochodzić będzie od krajowych dostawców (zarówno producentów, jak i firm handlowych), wynika także z komunikatu. "Podczas postoju

Action miał wstępnie 113 tys. zł zysku netto w IV kw. 2018 r. (aktualizacja)

handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

Grupa Lotos zleciła Mostostalowi Pomorze prace podczas postojów remontowych

eksploatacyjny obiektów oraz urządzeń instalacji produkcyjnych rafinerii w Gdańsku. Dzięki temu, wzrośnie efektywność zakładu oraz jego elastyczność w doborze przerabianych gatunków ropy, co powinno przynieść Grupie Lotos wymierne korzyści ekonomicznie, zaznaczono. "Cieszy

Action rozpoczął likwidację spółki zależnej w Chinach

produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

Zortrax dostarczy drukarki 3D dla 180 budynków publicznych w mazowieckim

Warszawa, 07.10.2015 (ISBnews) - Zortrax dostarczy drukarki 3D dla 180 obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa mazowieckiego. Wartość zamówienia na dostarczenie drukarek, szkolenie oraz zapas materiałów eksploatacyjnych wyniesie ponad 2 mln zł, podała spółka

Fitch nie przewiduje zmian ratingu operatorów transportu publ. w średnim okresie

. Od połowy marca i w kwietniu drastycznie spadła liczba pasażerów, o 80%, oraz porównywalnie spadły wpływy ze sprzedaży biletów. Skala pogorszenia się sytuacji finansowej poszczególnych spółek przewozowych zależy przede wszystkim od spadku pracy eksploatacyjnej oraz struktury kosztów. Liczba pasażerów

Wierzyciele Action złożyli do sądu propozycje układowe

, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

Obroty Action sięgnęły 133 mln zł w styczniu wg wstępnych danych

oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. W 2015 r. miała 5 312,13 mln zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)

Action zakończył przegląd opcji strategicznych dla Action Europe GmbH

zależnej Action Europe GmbH. Celem negocjacji było ustalenie zasadniczych warunków finansowych i ram prawnych ewentualnej transakcji. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów

Obroty Action sięgnęły 221 mln zł w grudniu wg wstępnych danych

informacje o wstępnych, szacunkowych obrotach grupy kapitałowej Action za ten okres, które wynoszą: 221 mln zł" ? czytamy w komunikacie. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów

Action przystąpił do negocjacji warunków 'term sheet' dot. Action Europe GmbH

. "Celem powyższych negocjacji jest ustalenie zasadniczych warunków finansowych i ram prawnych ewentualnej transakcji" - podano także. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów

Action: Sąd odwołał rozprawę w postępowaniu sanacyjnym 6 IV z powodu COVID-19

- komisarz wydał postanowienie o stwierdzeniu przyjęcia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od

Action: Suma wierzytelności objętych układem wynosi 349,42 mln zł

materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. W 2015 r. miała 5 312,13 mln zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)

Action miało 23,18 mln zł skons. straty netto w 2018 r. wg danych bez audytu

materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

Obroty Action sięgnęły 180 mln zł w październiku wg wstępnych danych

materiałów eksploatacyjnych. W ostatnim czasie realizuje również projekty e-commerce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

Action otrzymał wynik kontroli skarbowej dla okresu VIII 2014 - III 2015

biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

Action: Sąd stwierdził przyjęcie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym

/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

Action przygotuje plan restrukturyzacyjny i spis wierzycieli do 31 października

obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. W ostatnim czasie realizuje również projekty e-commerce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

Action prognozuje 440 tys. euro EBITDA Action Europe w 2018 r.

bieżącym roku" - wyjaśniono. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

Action miał 4,11 mln zł straty netto, 4,1 mln zł straty EBIT w III kw. 2019 r.

, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

Action rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję

. Z kolei kwota 7 130 801,60 zł ma być przeznaczona na kapitał zapasowy. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. W ostatnim czasie realizuje również projekty e

Węgry zacieśniły energetyczny sojusz z Rosją. Gaz, ropa i atom

UE, podczas obrad rady UE-USA ds. energii, postanowiły podjąć działania dla uniezależnienia od rosyjskiej energetyki jądrowej.  "Rada zamierza zintensyfikować współpracę nad zmniejszeniem zależności od Rosji w sprawach materiału nuklearnego i usług dotyczących cyklu eksploatacyjnego paliwa

NSA skierował sprawę Action dot. VAT za XII 2008 do ponownego rozpatrzenia

kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

Komputronik ma umowę na dostawę materiałów do PKO BP za ok. 40 mln zł netto

Warszawa, 03.03.2016 (ISBnews) - Komputronik Biznes - spółka zależna Komputronika - podpisał z PKO Bankiem Polskim umowę na sprzedaż i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i serwis urządzeń, podała spółka. Szacunkowa wartość umowy to 40 mln zł netto

Action prognozuje EBITDA w wys. 12,78 mln zł w 2019 i 17,52 mln zł w 2020 r.

. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

Za czynsz zapłacimy jak za zboże. Wspólnoty i spółdzielnie podnoszą opłaty. Kolejne podwyżki już w kwietniu

opłaty eksploatacyjne i fundusz remontowy. Wzrośnie też stawka za centralne ogrzewanie. Łącznie czynsz urośnie o 250 zł. Podwyżki od kwietnia Na zmiany w wysokości opłat od kwietnia decyduje się wiele spółdzielni. Chcą w ten sposób podzielić podwyżki, by były łatwiejsze do przełknięcia dla mieszkańców

Sąd zarejestrował połączenie spółek w grupie Action

, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

Część wierzycieli Action wycofała swoje propozycje układowe

. Wcześniej tj. w maju br. Action zaprezentował projekt propozycji układowych, przygotowany na podstawie uzgodnień negocjacyjnych z wierzycielami. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów

Obroty Action sięgnęły 212 mln zł w listopadzie wg wstępnych danych

produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. W 2015 r. miała 5 312,13 mln zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)

Action miał 1,59 mln zł zysku netto, 1,59 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

Action umożliwia polskim firmom sprzedaż przez swoją platformę Sferis

w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

Plan restrukturyzacyjny Action został zatwierdzony 

Bank Polski. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

Action miało 23,71 mln zł straty netto, 24,39 mln zł straty EBIT w 2018 r.

, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

Action przystąpi do negocjacji z wierzycielami celem zawarcia układu

produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

Action pozwał HSBC Bank Polska o 174,45 mln zł z odsetkami

szczególności utratę wartości przedsiębiorstwa powstałą na skutek działań pozwanej" - czytamy w komunikacie. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest

PGNiG udokumentowało 5,4 mld m3 nowych zasobów gazu w Polsce w 2018 r.

, rozpoznawczych i eksploatacyjnych ? o trzech więcej niż rok wcześniej. Sukcesem zakończyło się prawie 85% wierceń ? o 11 pkt proc. więcej niż w 2017 r. "Dzięki pracom poszukiwawczym, inwestycjom w produkcję z nowych odwiertów, a także optymalizacji i intensyfikacji wydobycia ze

Sąd zdecydował o upadłości spółki zależnej Action

; ? czytamy w komunikacie. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. W 2015 r. miała 5 312,13 mln zł skonsolidowanych przychodów

Zortrax miał 53,8 mln zł przychodów i 14,4 mln zł zysku netto w 2016 r.

;Wyniki te spółka zawdzięcza m.in. bardzo dobrej jakości swoich drukarek oraz modelowi biznesowemu opartemu na zintegrowanym środowisku i własnych materiałach eksploatacyjnych. Flagowy produkt polskiej firmy, czyli drukarka Zortrax M200 w globalnym rankingu najpopularniejszych drukarek 3D w Q1 2017 zajęła

Ursus Dystrybucja powiększy sieć punktów własnych do 10 w najbliższym czasie

. "Dodatkowym atutem jest uzupełnienie oferty handlowej maszynami rolniczymi nieprodukowanymi przez Ursus, częściami zamiennymi oraz materiałami eksploatacyjnymi (oleje, filtry, łożyska, akumulatory itp.). Ponadto spółka jest wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski maszyn angielskiej firmy Claydon

Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego Action ustanowił Radę Wierzycieli

Wydział X Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o otwarciu wobec Action postępowania sanacyjnego. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów

Grupa PKP wprowadziła pakiet antykryzysowy, pomoże przewoźnikom i najemcom

br. czy zwolnienie w całości z opłaty eksploatacyjnej i opłaty marketingowej we wspomnianym okresie. Od przewoźników nie będzie pobierana w pełnym zakresie opłata za dostęp do infrastruktury, czyli tzw. opłata dworcowa" - powiedział prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński, cytowany w komunikacie

Strata netto Action zmniejszyła się r/r do 5,48 mln zł w III kw. 2017 r.

zł wobec 9,3 mln zł straty rok wcześniej. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

Action ma partnerstwo strategiczne z Samsungiem w projekcie digitalizacji rynku

/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. W ostatnim czasie realizuje również projekty e-commerce. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,75 mld zł w 2013 r. (ISBnews)

Action prognozuje 16,1 mln zł EBITDA w 2019 r.

biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

ZM Ropczyce planują dalszy rozwój sprzedaży eksportowej

jedynie segmenty odlewnictwa i hutnictwa metali nieżelaznych. "Jeśli chodzi o rynki zagraniczne, to jest wiele obszarów, w których dostrzegamy szanse, zarówno w kwestiach projektowych, jak i obszarze dostaw eksploatacyjnych" - wskazał. Spółka

Obroty Action sięgnęły 227 mln zł we wrześniu wg wstępnych danych

działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. W ostatnim czasie realizuje również projekty e-commerce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

Action liczy na finalizację układu z wierzycielami do końca stycznia 2019 r.

skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

Action jest gotowy do głosowania nad układem

trudniejszych odcinków, czyli realizacja planu restrukturyzacyjnego jest już za nami" ? powiedział prezes Piotr Bieliński, cytowany w komunikacie. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów

Action miał 7,36 mln zł straty netto, 6,66 mln zł straty EBIT w I p. 2018 r.

firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

Action nie szuka inwestora, ale jest gotowy do ewentualnych rozmów

;. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. W ostatnim czasie realizuje również projekty e-commerce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

Action miał 4,43 mln zł straty netto, 4,27 mln zł straty EBIT w I poł. 2019 r.

. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

HSBC polecił kontrahentom Action spłatę wierzytelności na rachunki spółki

. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. W ostatnim czasie realizuje również projekty e-commerce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

JSW, PGNiG i PIG będą współpracować przy programie Geo-metan II

. "Tylko w 2018 r. w kopalniach JSW wydzieliło się ok. 400 mln m3 metanu, z czego ujęto ponad 130 mln m3 metanu - głównie z wyrobisk eksploatacyjnych w trakcie prowadzenia wydobycia węgla. Efektywność odmetanowania kopalń to zaledwie nieco ponad 30%. Odmetanowanie przedeksploatacyjne ma szansę to

Grupa 305 chce porozumienia z najemcami centrów handlowych i wsparcia od rządu

. W materiale podkreślono, że wynajmujący zostali pozbawieni jedynego źródła przychodów w postaci comiesięcznych czynszów od najemców, z których finansują koszty utrzymania centrów handlowych, wynagrodzenia pracowników, spłaty kredytów bankowych oraz daniny publiczno-prawne

Polska firma Bison, którą Ukraińcy oskarżyli o łamanie sankcji i dostarczanie towaru Rosji, twierdzi, że jest niewinna

Huawei (drobna umowa z 2020 roku) oraz Samsunga (również umowa z 2020 roku na ponad 2 mln rubli, czyli ponad 100 tys. zł, opisana jako "dostawa materiałów eksploatacyjnych i komponentów do Samsunga, Nvidii itp."). Kwoty z ujawnionych przetargów, jak na kontrakty między firmami, nie są zbyt

Tanie ogrzewanie na lata: gaz czy pompa ciepła. Nowe dane i prognozy

węglowego - 7 tys. zł. Kotła gazowego - 14,1 tys. zł. Jednak już wtedy, mimo że gaz i węgiel były relatywnie tanie, to pod względem kosztów eksploatacyjnych pompy ciepła były konkurencyjne. Według cen z 2021 r. eksploatacja pompy ciepła kosztowałaby w całym okresie użytkowania: pompa ciepła - 59 tys. zł

Action ma porozumienie z częścią wierzycieli dot. treści propozycji układowych

" - skomentował wiceprezes Action Sławomir Harazin, cytowany w komunikacie. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r

180 polskich drukarek 3D trafi na Mazowsze. Mają oswajać z technologią

Wartość zamówienia na dostarczenie drukarek, szkolenie oraz zapas materiałów eksploatacyjnych wyniesie ponad 2 mln zł, podała spółka. Materiały eksploatacyjne (czyli np. plastik, z którego powstaną wydruki) Zortrax ma dostarczać przez rok. Poza tym mieszkańcy Mazowsza będą

Akcjonariusze Action zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. W ostatnim czasie realizuje również projekty e-commerce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

Akcjonariusze Action zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

20 września br., a termin wypłaty na 5 października br. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. W ostatnim czasie realizuje również projekty e-commerce. Spółka

Samochód z drugiej ręki? Bądź czujny i uważaj na idealne oferty

wątpliwości, należy zabrać samochód na kanał lub podnośnik. Z tej perspektywy ewentualne usterki czy ślady poważnych napraw będą doskonale widoczne. W ten sposób można ocenić też stan poszczególnych elementów eksploatacyjnych, zawieszenia oraz układu wydechowego. Po zużyciu elementów eksploatacyjnych, jak

Koszty utrzymania mieszkań odrobinę mniejsze niż rok temu

- Do grona taniejących dóbr i usług dołączyły te skupione w kategorii mieszkanie - mówi Bartosz Turek z Lion's Banku. I wyjaśnia, że zawiera ona m.in. koszty eksploatacyjne, wywozu śmieci, kanalizacji czy dostarczenia energii i wody, czynsze najmu, a także materiały

Zysk netto Action spadł r/r do 0,38 mln zł w I kw. 2016 r.

zł zysku rok wcześniej. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. W ostatnim czasie realizuje również projekty e-commerce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r

Action miał 6,31 mln zł straty netto, 5,93 mln zł straty EBIT w I kw. 2018 r.

. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

Zarząd Action z Piotrem Bielińskim na czele powołany na kolejną kadencję

produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. W ostatnim czasie realizuje również projekty e-commerce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

Action wnioskuje o pokrycie straty za 2017 r. z kapitału zapasowego

. wyniosła 52,08 mln zł wobec 152,03 mln zł straty rok wcześniej. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r

Action miał 1,54 mln zł straty netto, 1,46 mln zł straty EBIT w I kw. 2019 r.

ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 0,07 mln zł wobec 5,48 mln zł straty rok wcześniej. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest

Action miał 56,39 mln zł straty netto w 2017 r., EBIT -50,97 mln zł

straty rok wcześniej. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

PGNiG wykonało 10 odwiertów na koncesjach w Polsce w I kwartale

Warszawa, 28.04.2015 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wykonało w I kwartale br. 10 odwiertów na koncesjach w Wielkopolsce i na Podkarpaciu, w tym sześć odwiertów poszukiwawczych i cztery eksploatacyjne, podała spółka. "

PG Silesia: Większościowy udziałowiec jest gotów sprzedać swoje udziały

uniknięcie wypłaty zasiłków dla bezrobotnych, utratę wpływów z podatków, płatności emerytur i ubezpieczeń społecznych, opłat eksploatacyjnych, czy po prostu uniknięcie niezwykle trudnej sytuacji w regionie Czechowic-Dziedzic. "PG Silesia zdecydowanie pchnęła do przodu

Action przedstawił zmodyfikowany projekt propozycji układowych

biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

Rodzinne Ogrody Działkowe zmienią swoje oblicza? Działkowcy dostaną 50 mln zł z Unii

oraz remonty infrastruktury ogrodu i zakup materiałów eksploatacyjnych, utrzymanie porządku i czystości. Pierwsze takie wsparcie Działkowicze od lat postulowali dofinansowanie ogrodów. W obliczu rosnącego zainteresowania ogródkami te postulaty były jeszcze wyraźniejsze. I ROD-om udało się w tym roku

Action gotowy do wypełnienia układu, rozwija portfel MSP i e-commerce

. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. Sebastian Gawłowski (ISBnews/ ISBtech.pl)

Spółka zależna Action wnioskuje o upadłość po decyzji Urzędu Kontroli Skarbowej

. Warszawy wydał postanowienie o otwarciu wobec Action postępowania sanacyjnego. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. W 2015 r

Action: Atos zgłosił 26,75 mln zł wierzytelności do postępowania restrukturyz.

dochodzenia wyżej wskazanych roszczeń względem emitenta, zaznaczono również. Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. W 2015 r. miała

Rachunki za wywóz śmieci, ogrzewanie, wodę, czynsz w górę. O ile?

będziemy musieli sięgnąć także opłacając czynsze za mieszkania. Ich stawki wzrosną nie tylko z powodu podwyżek cen prądu oraz podgrzania wody (w tym centralnego ogrzewania), ale także za sprawą dostosowania tzw. opłat eksploatacyjnych do inflacji oraz rynkowych cen usług. Te ostatnie będą wyższe, bo