materiałów ogniotrwałych

ZM Ropczyce miały 2,7 mln zł zysku netto, 5,95 mln zł EBIT w II kw. 2019

. "W I półroczu 2019 roku grupa kapitałowa producenta materiałów ogniotrwałych wypracowała najwyższy w historii zysk netto na poziomie ponad 16 mln zł. Spadek zysku operacyjnego oraz nieznaczne pogorszenie sprzedaży w II kwartale br. to głównie efekt widocznego osłabienia koniunktury gospodarczej

ZM Ropczyce planują dalszy rozwój sprzedaży eksportowej

odbiorców, jak i po stronie producentów materiałów ogniotrwałych. Dla nas jest to szansa, bo nie jesteśmy już postrzegani przez największego globalnego gracza jako istotne dla nich zagrożenie" - wyjaśnił Siwiec. Spółka tylko w ograniczonym zakresie jest zainteresowana

ZM Ropczyce miały 27,37 mln zł zysku netto, 34,59 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

hutnictwa żelaza i stali w Europie i w Polsce, a także wysokiej bazy porównawczej w analogicznym okresie roku ubiegłego, wyjaśniono. "Od II kwartału nastąpiło odwrócenie trendów w gospodarce światowej, a w sektorach producentów oraz konsumentów materiałów ogniotrwałych nastał

ZM Ropczyce likwidują spółkę Chinach, utworzą spółkę w USA

Chinach podyktowana jest dynamicznymi zmianami uwarunkowań geopolitycznych i globalnych w gospodarce światowej" - czytamy dalej. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń

ZM Ropczyce zmodyfikowały cele budżetowe w programie motywacyjnym na 2019

. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo

ZM Ropczyce miały 4,5 mln zł zysku netto, 3,84 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

branży. Pragnę przypomnieć, że pierwszy kwartał 2019 roku był rekordowy i kończył 2,5 - letni cykl dużego ożywienia gospodarczego materiałów ogniotrwałych. W kontekście aktualnie panującej sytuacji w gospodarce, uzyskane przychody na poziomie 79,2 mln zł są potwierdzeniem stabilnej pozycji i

Akcjonariusze ZM Ropczyce zdecydowali o wypłacie 1,1 zł na akcję dywidendy

ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa

Akcjonariusze ZM Ropczyce zdecydowali o 1,3 zł dywidendy na akcję

. wobec 11,4 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 27,87 mln zł wobec 11,17 mln zł zysku rok wcześniej. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i

ZM Ropczyce rekomendują wypłatę 1,3 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła

ZM Ropczyce spodziewają się dwucyfrowego wzrostu przychodów w 2018 r.

. W I kw. 2018 r. ZM Ropczyce wypracowały 89 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 31,8% r/r. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w

ZM Ropczyce rekomendują wypłatę 1,1 zł dywidendy na akcję

producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła

CTE poda nowe terminy oferty publicznej akcji serii D do 31 marca

jako produkt uboczny spalania węgla w blokach energetycznych, wykorzystywanych m.in. w produkcji kompozytów, materiałów i chemii budowlanej, płuczek wiertniczych, farb i lakierów, tworzyw sztucznych, materiałów ogniotrwałych. (ISBnews)

ZM Ropczyce planują zmodyfikować strategię na początku 2020 r.

materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do

ZM Ropczyce: Nieruchomości nieprodukcyjne mogą być wykorzystane w partnerstwach

jeszcze żadnych rozstrzygających ustaleń. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do

ZM Ropczyce chcą zmniejszać zadłużenie i wypłacać dywidendę

wzrost jej poziomu" - powiedział prezes Józef Siwiec. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest

ZM Ropczyce zrealizują capex niższy od zakładanego na 2019 r.

-Rozwojowe. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali

Zysk netto ZM Ropczyce to 2,5 mln zł w I kw. 2018 r., oczyszczony to 9,4 mln zł

poszczególnych segmentach to efekt naszych intensywnych działań marketingowych oraz utrzymującego się wysokiego poziomu zapotrzebowania na materiały ogniotrwałe. W ostatnim kwartale istotną rolę w naszej sprzedaży odegrały umowy ramowe i inwestycyjno-remontowe realizowane w ramach przyjętej w ubiegłym roku

ZM Ropczyce oceniają perspektywy na 2019 r. umiarkowanie optymistycznie

sprzedaży sięgnęły 363,59 mln zł w 2018 r. wobec 277,04 mln zł rok wcześniej. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki

Zysk netto ZM Ropczyce wzrósł r/r do 4,75 mln zł w I kw. 2017 r.

tendencję sprzedaży. I to pomimo tego, że był to trudny okres dla producentów materiałów ogniotrwałych. Realizujemy założenia nowej strategii i stale podnosimy konkurencyjność naszych produktów. Skupiamy się na dalszym doskonaleniu, na wzroście jakości i kompleksowości pakietów oferowanych finalnym

ZM Ropczyce zbudują własny blok kogeneracyjny o mocy 2,3 MW

poziomie ok. 9,5 mln zł, razem z wnioskowaną dotacją" - wskazał wiceprezes Robert Duszkiewicz. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich

ZM Ropczyce rekomendują 1 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo

Zarząd ZM Ropczyce uważa cenę w wezwaniu na niższą od wartości godziwej

159 124 akcji o wartości nominalnej 2,50 zł po cenie wysokości 30,35 zł za akcję. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach

Rada nadzorcza Ropczyc pozytywnie zaopiniowała propozycję 0,75 zł dywidendy

. Ostateczna decyzja w zakresie wypłaty dywidendy zostanie podjęta przez zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdzające sprawozdanie finansowe spółki za 2014 r. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne

CTE poda nowe terminy oferty publicznej akcji serii D do 30 kwietnia

wiertniczych, farb i lakierów, tworzyw sztucznych, materiałów ogniotrwałych. (ISBnews)

ZM Ropczyce miały 7,98 mln zł zysku netto, 12,18 mln zł zysku EBIT w II kw.

Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego

ZM Invest chce wymienić całą RN Ropczyc na NWZ

. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo

ZM Ropczyce mogą wkrótce podjąć decyzje ws. nieruchomości nieprodukcyjnych

. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo

Zysk netto ZM Ropczyce wzrósł r/r do 25,03 mln zł w 2016 r.

producentów materiałów ogniotrwałych. Liczne fluktuacje popytu na finalne produkty odbiorców oraz ich niestabilne ceny, spowodowały, że jeszcze większy nacisk położyliśmy na konkurencyjność naszych produktów, dalsze doskonalenie, wzrost jakości i kompleksowości pakietów oferowanych finalnym odbiorcom. Po

Zysk netto ZM Ropczyce spadł r/r do 3,35 mln zł w I kw. 2016 r.

zysku rok wcześniej. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego

Akcjonariusze Ropczyc zdecydują 28 VI o upoważnieniu do emisji do 4,69 mln akcji

kosztów wynikających z konieczności zwołania i odbycia walnego zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego" - czytamy w uzasadnieniu. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy

Zysk netto ZM Ropczyce spadł r/r do 3,71 mln zł w III kw. 2017 r.

zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,72 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 202,86 mln zł w porównaniu z 174,66 mln zł rok wcześniej. "Skonsolidowane przychody producenta materiałów ogniotrwałych

Zysk netto ZM Ropczyce wzrósł r/r do 13,15 mln zł w 2015 r.

rok wcześniej. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu

ZM Ropczyce proponują wypłatę dywidendy za 2015 r. w kwocie 0,9 zł na akcję

zostanie podjęta przez zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdzające sprawozdanie finansowe spółki za 2015 r. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich

ZM Ropczyce podtrzymują dotychczasową politykę dywidendową

motywacyjnym dla wysoko wyspecjalizowanej kadry. Myślę, że decyzje w tym zakresie zostaną podjęte w tym roku" - powiedział prezes. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń

ZM Ropczyce będą kompleksowo obsługiwać inwestycje pod klucz wg nowej strategii

Warszawa, 11.04.2017 (ISBnews) - ZM Ropczyce z producenta materiałów ogniotrwałych przekształcą się w ciągu 3 lat w grupę produkcyjno-inżynieryjną, zdolną do kompleksowej obsługi inwestycji pod klucz, poinformowała spółka, przedstawiając nową strategię. Zaktualizowany plan

Akcjonariusze ZM Ropczyce wzywają do sprzedaży 159 124 akcji po 30,35 zł/akcję

przyjmowane będą od 28 stycznia do 12 lutego 2019 r. włącznie, w dni robocze. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki

ZM Ropczyce miały 10,58 mln zł zysku netto, 13,38 mln zł EBIT w III kw. 2018 r.

wszystkim rezultat rozszerzania współpracy o dostawy materiałów ogniotrwałych oraz sprzedaż ceramiki wysoko przetworzonej zarówno w eksporcie jak i w kraju. Jest to efekt zwiększenia dostaw do nowych hut w Europie Centralnej i na Wschodzie. Z kolei w hutnictwie metali nieżelaznych i w przemyśle cementowo

Interminex ogłosił ofertę nabycia 9,99% akcji ZM Ropczyce po 24-27 zł/ szt.

. Przewidywany dzień przeniesienia własności akcji nabywanych poza rynkiem regulowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia akcji nabywanych za pośrednictwem KDPW to 20 października 2017 r. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych

Zysk netto ZM Ropczyce wzrósł r/r do 5,31 mln zł w I kw. 2015 r.

zł wobec 4,51 mln zł zysku rok wcześniej. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do

ZM Ropczyce otrzymały od ZM Invest ofertę odkupienia własnych akcji

. ZM Invest jest czołowym akcjonariuszem ZM Ropczyce. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest

Akcjonariusze Ropczyc zdecydowali o wypłacie 0,75 zł dywidendy na akcję

wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 11,99 mln zł wobec 11,96 mln zł zysku rok wcześniej. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w

ZM Ropczyce planują capex na 17 mln zł, rozważają budowę własnych źródeł energii

surowców alternatywnych, np. pozyskanych z recyklingu. Nie mamy własnych złóż, nie jesteśmy więc związani z jednym konkretnym surowcem" - wyjaśnił Siwiec. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy

Zysk netto ZM Ropczyce spadł r/r do 10,10 mln zł w 2014 r.

mln zł zysku rok wcześniej. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu

ZM Ropczyce chcą pozyskać odbiorców w Ameryce Południowej, Azji i Australii

ograniczyli zakupy materiałów ogniotrwałych od nas o blisko 80% w stosunku do 2013 r. Ograniczenia zakupów wystąpiły również u części kontrahentów rosyjskich. "Warto podkreślić, że udało nam się w znacznym stopniu skompensować ujemny wpływ kryzysu na Ukrainie, nie tylko poprzez

Sąd oddalił wniosek akcjonariusza o zabezp. roszczeń przeciwko ZM Ropczyce

postanowieniu odzwierciedla stanowisko spółki w sprawie. Postanowienie jest nieprawomocne" - podsumowano. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich

Akcjonariusze ZM Ropczyce zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

zysk netto w 2016 r. wyniósł 13,45 mln zł wobec 11,75 mln zł zysku rok wcześniej. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta

ZM Ropczyce liczą, że tegoroczny budżet jest do zrealizowania w 100%

prezes. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali

ZM Ropczyce miały 26,77 mln zł zysku netto, 65,48 mln zł EBITDA w 2018 r.

producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła

ZM Ropczyce miały 6,28 mln zł zysku netto, 13,78 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018

Siwiec. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 9,81 mln zł wobec 7,03 mln zł zysku rok wcześniej. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i

Zysk netto ZM Ropczyce spadł r/r do 11,4 mln zł w 2017 r.

ich stopy" - dodał. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 11,17 mln zł wobec 13,45 mln zł zysku rok wcześniej. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy

ZM Ropczyce miały 13,75 mln zł zysku netto, 20,41 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 13,81 mln zł wobec 2,27 mln zł zysku rok wcześniej. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w

CTE odstąpiło od oferty publicznej akcji serii D

powstają jako produkt uboczny spalania węgla w blokach energetycznych, wykorzystywanych m.in. w produkcji kompozytów, materiałów i chemii budowlanej, płuczek wiertniczych, farb i lakierów, tworzyw sztucznych, materiałów ogniotrwałych. (ISBnews)

CTE przydzielił obligacje serii B o wartości nominalnej 1,5 mln zł

, wykorzystywanych m.in. w produkcji kompozytów, materiałów i chemii budowlanej, płuczek wiertniczych, farb i lakierów, tworzyw sztucznych, materiałów ogniotrwałych. (ISBnews)

CTE zamierza wyemitować obligacje serii B o wartości maks. 1,5 mln zł

uboczny spalania węgla w blokach energetycznych, wykorzystywanych m.in. w produkcji kompozytów, materiałów i chemii budowlanej, płuczek wiertniczych, farb i lakierów, tworzyw sztucznych, materiałów ogniotrwałych. (ISBnews)

CTE miało 0,37 mln zł przychodów w IV kw., obniżyło prognozę na cały rok

. Spółka zajmuje się pozyskiwaniem i przetwarzaniem mikrosfer (cenosfer), które powstają jako produkt uboczny spalania węgla w blokach energetycznych, wykorzystywanych m.in. w produkcji kompozytów, materiałów i chemii budowlanej, płuczek wiertniczych, farb i lakierów, tworzyw sztucznych, materiałów

Cenospheres Trade & Engineering ma umowę ws. zakupu producenta mikrosfery

kompozytów, materiałów i chemii budowlanej, płuczek wiertniczych, farb i lakierów, tworzyw sztucznych, materiałów ogniotrwałych. (ISBnews)

Akcjonariusze ZM Ropczyce zdecydują 10 IV o wypłacie 0,75 zł dywidendy na akcję

. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo

CTE wydłużył zapisy w ofercie akcji do 14 grudnia

zajmuje się pozyskiwaniem i przetwarzaniem mikrosfer (cenosfer), które powstają jako produkt uboczny spalania węgla w blokach energetycznych, wykorzystywanych m.in. w produkcji kompozytów, materiałów i chemii budowlanej, płuczek wiertniczych, farb i lakierów, tworzyw sztucznych, materiałów ogniotrwałych

CTE ma listy intencyjne dotyczące dostaw mikrosfery o wartości 15 mln zł

, wykorzystywanych m.in. w produkcji kompozytów, materiałów i chemii budowlanej, płuczek wiertniczych, farb i lakierów, tworzyw sztucznych, materiałów ogniotrwałych. W czerwcu 2015 roku zadebiutowała na rynku NewConnect. (ISBnews)

Akcjonariusze CTE zgodzili się na emisję akcji przeznaczonych do oferty publ.

produkcji kompozytów, materiałów i chemii budowlanej, płuczek wiertniczych, farb i lakierów, tworzyw sztucznych, materiałów ogniotrwałych. W czerwcu 2015 roku zadebiutowała na rynku NewConnect. (ISBnews)

Zysk netto ZM Ropczyce wzrósł r/r do 2,38 mln zł w II kw. 2017 r.

ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2017 r. wyniósł 7,03 mln zł wobec 5,44 mln zł zysku rok wcześniej. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących

Akcjonariusze ZM Ropczyce zdecydowali o wypłacie 0,9 zł dywidendy na akcję

materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do

CTE ma dostęp do nowego złoża cenosfer w Kazachstanie

(cenosfer), które powstają jako produkt uboczny spalania węgla w blokach energetycznych, wykorzystywanych m.in. w produkcji kompozytów, materiałów i chemii budowlanej, płuczek wiertniczych, farb i lakierów, tworzyw sztucznych, materiałów ogniotrwałych. Akcje spółki zadebiutowały 9 czerwca 2015 r. na

Akcjonariusze ZM Ropczyce zdecydują 12 IV o wypłacie 0,9 zł dywidendy na akcję

producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła

ZM Ropczyce nie zawarły umowy ws. akcji ZMI, ale nie rezygnują z nabycia

, przedwstępne umowy sprzedaży akcji ZMI miały zostać zawarte z zainteresowanymi akcjonariuszami ZMI do 10 października 2016 r. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych

CTE prognozuje 3,1 mln zł zysku przy przychodach 19,1 mln zł w 2016 r.

, wykorzystywanych m.in. w produkcji kompozytów, materiałów i chemii budowlanej, płuczek wiertniczych, farb i lakierów, tworzyw sztucznych, materiałów ogniotrwałych. Akcje spółki zadebiutowały 9 czerwca 2015 r. na NewConnect. (ISBnews)

Cenospheres Trade&Engineering zadebiutuje we wtorek na rynku NewConnect

. w produkcji kompozytów, materiałów i chemii budowlanej, płuczek wiertniczych, farb i lakierów, tworzyw sztucznych, materiałów ogniotrwałych. (ISBnews)

CTE ma umowę z rosyjską firmą Ross Oil, liczy na kolejne kontrakty w I kw.

kompozytów, materiałów i chemii budowlanej, płuczek wiertniczych, farb i lakierów, tworzyw sztucznych, materiałów ogniotrwałych. W czerwcu 2015 roku zadebiutowała na rynku NewConnect. (ISBnews)

ZM Ropczyce miało 4,44 mln zł zysku netto, 3,54 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

. 2019 r. wyniósł 21,16 mln zł wobec 20,41 mln zł zysku rok wcześniej. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki

Zysk netto ZM Ropczyce wzrósł r/r do 3,86 mln zł w II kw. 2015 r.

7,25 mln zł zysku rok wcześniej. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu

ZM Ropczyce przejęły 48,11% ZM Invest w zamian za własne akcje

; - czytamy dalej. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu

CTE negocjuje dostawy mikrosfery dla koreańskiego i japońskiego partnera

, wykorzystywanych m.in. w produkcji kompozytów, materiałów i chemii budowlanej, płuczek wiertniczych, farb i lakierów, tworzyw sztucznych, materiałów ogniotrwałych. W czerwcu 2015 roku zadebiutowała na rynku NewConnect. (ISBnews)

ZM Ropczyce są zainteresowane warunkowym nabyciem akcji ZM Invest

przedmiotowych papierów wartościowych" - czytamy dalej. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie

Prokuratura wszczęła postępowanie ws. nadużycia zaufania przez zarząd Ropczyc

latach poprzednich" - czytamy dalej w komunikacie. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest

CTE zawiesza subskrypcję akcji z powodu niekorzystnej sytuacji na rynku

przetwarzaniem mikrosfer (cenosfer), które powstają jako produkt uboczny spalania węgla w blokach energetycznych, wykorzystywanych m.in. w produkcji kompozytów, materiałów i chemii budowlanej, płuczek wiertniczych, farb i lakierów, tworzyw sztucznych, materiałów ogniotrwałych. W czerwcu 2015 roku zadebiutowała

CTE wyemitował obligacje serii A na 1,2 mln zł i spłacił pożyczki

lakierów, tworzyw sztucznych, materiałów ogniotrwałych. W czerwcu 2015 roku zadebiutowała na rynku NewConnect. (ISBnews)

CTE ma zamówienie na nawet 2 tys. ton mikrosfery rocznie, negocjuje szczegóły

, tworzyw sztucznych, materiałów ogniotrwałych. W czerwcu 2015 roku zadebiutowała na rynku NewConnect. (ISBnews)

Akcjonariusze CTE zdecydują o podwyższeniu kapitału na walnym 17 listopada

przetwarzaniem mikrosfer (cenosfer), które powstają jako produkt uboczny spalania węgla w blokach energetycznych, wykorzystywanych m.in. w produkcji kompozytów, materiałów i chemii budowlanej, płuczek wiertniczych, farb i lakierów, tworzyw sztucznych, materiałów ogniotrwałych. Akcje spółki zadebiutowały 9

ZM Ropczyce zwiększają max. poziom dywidendy do 60% zysku netto

podejmowało walne zgromadzenie akcjonariuszy, zaznaczono w informacji. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana

Zarząd ZM Ropczyce zapowiada kroki prawne wobec okupujących biuro ZM Invest

materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do

Cztery firmy zainwestują łącznie 250 mln zł w Katowickiej SSE

, reprezentująca sektor dużych przedsiębiorstw i koreański kapitał deklaruje nakłady o wartości ponad 45 mln zł i utworzenie co najmniej 40 nowych miejsc pracy. Firma będzie produkowała moduły klimatyzacji samochodowych, podano także w materiale. "Kolejną nową inwestycję na terenach

ZM Ropczyce liczą na utrzymywanie się koniunktury przez kolejne 2-3 lata

producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła

ZM Ropczyce planują przeznaczać do 50% zysku na dywidendę w najbliższych latach

za ostatnie cztery kwartały) wyniósł na koniec września 3,00, a wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/suma bilansowa) na koniec trzeciego kwartału wyniósł 0,42, podsumowano w komunikacie. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów

Zysk netto ZM Ropczyce spadł r/r do 1,89 mln zł w II kw. 2016 r.

; - dodał prezes. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 5,44 mln zł wobec 8,41 mln zł zysku rok wcześniej. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne

CTE chce rozwijać wolumen sprzedaży, pracuje nad nowymi produktami

zajmuje się pozyskiwaniem i przetwarzaniem mikrosfer (cenosfer), które powstają jako produkt uboczny spalania węgla w blokach energetycznych, wykorzystywanych m.in. w produkcji kompozytów, materiałów i chemii budowlanej, płuczek wiertniczych, farb i lakierów, tworzyw sztucznych, materiałów ogniotrwałych

Zysk netto ZM Ropczyce wzrósł r/r do 1,79 mln zł w III kw. 2015 r.

. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo

Sąd wojewódzki oddalił skargę ZM Ropczyce ws. podatków, spółka odwoła się do NSA

producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła

Ropczyce zapowiadają odwołanie do Izby Skarbowej ws. decyzji UKS

Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa

Ropczyce mają ekspertyzę potwierdzającą racjonalność zawartych opcji walutowych

się specjalizujemy" - wskazał Duszkiewicz. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie

Zysk netto ZM Ropczyce wzrósł r/r do 4,48 mln zł w III kw. 2016 r.

. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo

CTE ustaliło cenę emisyjną na 7,25 zł, co da wartość oferty ok. 4,7 mln zł

produkcji kompozytów, materiałów i chemii budowlanej, płuczek wiertniczych, farb i lakierów, tworzyw sztucznych, materiałów ogniotrwałych. W czerwcu 2015 roku zadebiutowała na rynku NewConnect. (ISBnews)

Oferta publiczna CTE warta 3,9-5,2 mln zł rozpoczyna się dziś

kompozytów, materiałów i chemii budowlanej, płuczek wiertniczych, farb i lakierów, tworzyw sztucznych, materiałów ogniotrwałych. W czerwcu 2015 roku zadebiutowała na rynku NewConnect. (ISBnews)

ZM Ropczyce mają porozumienie z ZM Invest dot. zakończenia konfliktu korp.

wysokości 5 mln zł. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu

Pracodawcy RP piszą list do premier Kopacz w obronie Ropczyc

umowie kursie bazowym. Transakcji można dokonać albo w określonym dniu, albo odcinku czasu. Za opcję nabywca płaci wystawcy, którego obowiązkiem jest realizacja prawa nabywcy. Zakłady Magnezytowe "Ropczyce" są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych

Pracodawcy RP: Domagamy się zablokowania bezsensownego niszczenia Ropczyc

i ekspertów w tym biegłych sądowych", co zamierzają wykazać w drodze postępowania odwoławczego. Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich

Przegląd informacji ze spółek

. Zarząd IMS zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 4 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co dałoby wypłatę w wysokości 12 groszy na akcję, podała spółka. ZM Ropczyce z producenta materiałów ogniotrwałych przekształcą się w ciągu 3 lat w grupę produkcyjno-inżynieryjną

Miliarder i baron skazani za eternit. Zmarło ponad dwa tysiące osób

przedawnieniu, w Belgii sąd skazał ich firmę na 250 tys. euro odszkodowania dla ofiar azbestu. W Polsce krycie dachów eternitem popularne było w latach 70. i 80., kiedy to wyparł droższą dachówkę. Jest materiałem ogniotrwałym i odpornym na warunki atmosferyczne. Niestety, bardzo