masy upadłości

Kupowanie ruchomości od syndyka

Co zazwyczaj sprzedają syndycy? Ponieważ najwięcej upadłości dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. konsumenci), często w skład masy upadłości wchodzą rzeczy stanowiące rzeczy codziennego użytku, które nie są niezbędne upadłemu w gospodarstwie domowym.

Ośrodek Wczasowy w Mrzeżynie

Syndyk masy upadłości ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej ogłosił przetarg na sprzedaż Ośrodka Wczasowego w Mrzeżynie

Syndyk sprzedaje Polmos Toruń

Cena minimalna to 15,7 mln zł. Oferty można składać do 10 lutego.

Członkowie SKOK Wołomin zapłacą za jego bankructwo

. List od syndyka SKOK Wołomin Jednak po dwóch latach od upadku SKOK Wołomin znowu dał o sobie znać. "Żona dostała dzisiaj list polecony, a w nim wezwanie do pokrycia strat z tytułu upadłości SKOK Wołomin i nakaz przekazania kwoty 630 zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości

. Podstawowym skutkiem ogłoszenia upadłości, jest utrata zarządu nad majątkiem upadłego. Zarząd nad majątkiem przyjmuje syndyk, nawet w sytuacji, kiedy ten majątek nie jest jeszcze mu wydany. Jest to o tyle ważne, że wszelkie czynności upadłego dotyczące mienia wchodzącego w skład masy upadłości są nieważne

Ruchomości od syndyka. Do sprzedania obrazy, meble i zabytkowy Jaguar!

Ruchomości od syndyka. Do sprzedania obrazy, meble i zabytkowy Jaguar!

Ruchomości wchodzące w skład przedsiębiorstwa WERTEX POZNAŃ (dawniej LAMA GOLD Sp. z o.o. Sp. k.) zostały wystawione na sprzedaż. Wśród oferowanych przez syndyka przedmiotów znajdują się między innymi obrazy: Włodzimierza Rutsteina, Erazma Ciołka, Umberto Vitttorini; meble, bibl

Elektromontaż-Poznań zainteresowany ewentualnym przejęciem Elektrobudowy

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Syndyk masy upadłości Elektrobudowa w upadłości umożliwi spółce Elektromontaż-Poznań zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przedsiębiorstwa w celu przejęcia przedsiębiorstwa. "Syndyk masy upadłości

Elektrobudowa: Do spółki wpłynęły trzy oferty Mostostal Zabrze Elektro

Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - W odpowiedzi na zaproszenie do wstępnych rokowań dotyczących ustalenia zasad przejęcia składników masy upadłości przedsiębiorstwa Elektrobudowy w upadłości poprzez dzierżawę, nabycie, wejście w prawa i obowiązki bądź na innych zasadach w sposób

Chcą się pozbyć, czego się da. Wykazują nawet drapak kota. Tak upadają Polacy

Chcą się pozbyć, czego się da. Wykazują nawet drapak kota. Tak upadają Polacy

konsumenckiej? - W ogólnym zarysie rola syndyka w postępowaniu upadłościowym sprowadza się do likwidacji majątku upadłego oraz do ustalenia kręgu wierzycieli, którzy uczestniczą w postępowaniu upadłościowym. Zadania syndyka są więc związane z zabezpieczeniem, zarządem, wyceną i likwidacją masy upadłości

Hubert Staszewski zrezygnował z funkcji członka zarządu Elektrobudowy

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Hubert Staszewski zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu Elektrobudowy w upadłości ze skutkiem na dziś, podał syndyk masy upadłości Elektrobudowy. "Przyczyny rezygnacji nie zostały podane" - czytamy

Pre Pack okiem interesariuszy postępowania, czyli każdy może być zadowolony

Pre Pack okiem interesariuszy postępowania, czyli każdy może być zadowolony

ogłoszeniu upadłości na zasadach ogólnych, pomniejszoną o koszty likwidacji na zasadach ogólnych. Z tego co widzę to inwestor dokonał wpłaty pełnej ceny, zatem nie tylko jest wiarygodny, ale też przejmie przedsiębiorstwo w dniu ogłoszenia upadłości, co gwarantuje, że masa upadłości zaoszczędzi całkiem

Elektrobudowa złożyła zażalenie na decyzję sądu o ogłoszeniu upadłości spółki

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Elektrobudowy złożył zażalenie do sądu na postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód, X Wydział Gospodarczy o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowy, podała spółka. "Syndyk masy upadłości informuje

Pre Pack - co to takiego?

Pre Pack - co to takiego?

rynku i całości dorobku, zdobywanego czasem wieloma latami. Po drugie w tym trybie sprzedaży skraca się (i to bardzo) droga środków uzyskanych z likwidacji masy upadłości do wierzycieli. Po trzecie z dniem ogłoszenia upadłości, mienie objęte procedurą Pre Pack, pod pewnymi warunkami może zostać wydane

Elektrobudowa: Zarmen złożył ofertę dzierżawy ZCP spółki

Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Syndyk masy upadłościowej Elektrobudowy poinformował, że w odpowiedzi na zaproszenie do wstępnych rokowań dotyczących ustalenia zasad przejęcia składników masy upadłości, do spółki wpłynęła oferta dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Syndyk Elektrobudowy dopuścił Zarmen do badania sytuacji spółki

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Syndyk masy upadłości Elektrobudowy umożliwi zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przedsiębiorstwa spółki, podała Elektrobudowa w upadłości. "Syndyk masy upadłości Elektrobudowa SA w upadłości informuje, że w

Jest życie po kredycie. Dla niektórych oddłużenie jest w 100 procentach pewne. Czy zaboli?

Jest życie po kredycie. Dla niektórych oddłużenie jest w 100 procentach pewne. Czy zaboli?

zarządzająca – decyzją sądu - majątkiem osoby postawionej w stan upadłości. Celem pracy syndyka jest podział odzyskanych funduszy między wierzycieli. Masa upadłościowa, czyli majątek podlegający zajęciu to domy, działki rekreacyjne, samochody, także mieszkania dłużników i część ich wynagrodzenia za pracę.

Czy po ogłoszeniu upadłości wykonawcy roszczenia z gwarancji mają szansę powodzenia?

Czy po ogłoszeniu upadłości wykonawcy roszczenia z gwarancji mają szansę powodzenia?

Pytanie: Zakończyła się inwestycja. Firma udzieliła 5-letniej gwarancji na wykonane roboty. Ogłosiła jednak upadłość. Co w takim przypadku? Mamy zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Czy tylko ono nas chroni? Co z podwykonawcami? Czy od nich

Sławomir Połukord zrezygnował z funkcji prezesa Qumaka

Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - Sławomir Połukord zrezygnował z funkcji prezesa Qumak w upadłości, a Konrad Pogódź zrezygnował z funkcji członka zarządu, podał syndyk masy upadłości Qumak Piotr Duda. "Rezygnacja prezesa zarządu Qumak w upadłości

Qumak wnioskuje do KNF o zawieszenie postępowania dot. prospektu emisyjnego

obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 30 mln akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł każda, podała spółka. Syndyk masy upadłości Qumak poinformował wcześniej, że decyzja sądu o ogłoszeniu

Zawieszenie komorniczego postępowania egzekucyjnego - kiedy występuje, czym skutkuje?

do składników wchodzących w skład masy upadłości, w niektórych przypadkach wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, Z kolei do  najczęściej występujących powodów obligatoryjnego zawieszenia postepowania egzekucyjnego na wniosek można zaliczyć: Na żądanie wierzyciela, Na żądanie dłużnika

Mostostal Zabrze wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia Energotestu

przejmowanej. Wniosek wpłynął 13 sierpnia br., sprawa jest w toku. 12 sierpnia br. syndyk masy upadłości Elektrobudowy w upadłości w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego podpisał z Mostostalem Zabrze niewiążący list intencyjny dotyczący

Bankructwa w budowlance dopiero odczujemy

gdy już opadnie kurz po upadłościach w branży budowlanej, będzie to branża niechętnie kredytowana przez bankierów, bo jak to jeden z nich określił: "banki mają pamięć słonia". A z przykręconym kurkiem pożyczek i gwarancji bankowych budowlanka cienko będzie przędła. Nie chodzi tylko o

W 2018 r. już 6,5 tys. Polaków ogłosiło upadłość. Od przyszłego roku prawo upadłościowe będzie jeszcze bardziej przyjazne dla dłużników

; bo mimo ogłoszenia jego upadłości i likwidacji majątku może nie dojść do uzyskania przez niego oddłużenia. Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej W chwili ogłoszenia upadłości cały majątek konsumenta staje się „masą upadłości”, zarządzaną przez wyznaczonego przez sąd syndyka

Sąd postanowił o upadłości Alma Market

Warszawa, 21.11.2017 (ISBnews) - Sąd Rejonowy w Krakowie postanowił o upadłości Alma Market w dniu 21 listopada br., poinformowała spółka w komunikacie. "Syndyk masy upadłości Alma Market informuje, iż w dniu 21 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy

Łatwiej ogłosić upadłość, również prowadzącym działalność. Nowe przepisy zbiegły się w czasie z kryzysem

automatycznie uznaje się, że z mężem czy żoną mają rozdzielność majątkową. Ale ich wspólny majątek i tak wchodzi do masy upadłościowej. Ale w takiej sytuacji osoba, która nie ogłasza upadłości, może dochodzić należności z tytułu udziału w majątku wspólnym. Np. gdy chodzi o wspólne mieszkanie. Swoje roszczenia

Mostostal Zabrze wstępnie zainteresowany przejęciem działalności Elektrobudowy

lub części działalności Elektrobudowy w zakresie realizacji kontraktów, podała spółka. Mostostal podjął decyzję o skierowaniu do syndyka masy upadłości Elektrobudowy stosownego oświadczenia w tym zakresie. "Oświadczenie MZ Elektro zostanie złożone w odpowiedzi na

Wcielenia doradców restrukturyzacyjnych

rzecz masy upadłości nie odpowiada za te zobowiązania własnym majątkiem a jedynym źródłem ich pokrycia jest masa upadłości lub upadły podmiot. Nie dotyczy to wyrządzonej przez syndyka szkody, gdyż tu zasady odpowiedzialności syndyka są zmodyfikowane. Każdy syndyk na gruncie obowiązujących przepisów

IT Works złożył ofertę Qumakowi za spółkę Qumak Professional Services

Warszawa, 13.03.2019 (ISBnews) - IT Works zaoferował 2 mln zł za udziały Qumak Professional Services, podał syndyk masy upadłości Qumaka. Spółka otrzymała też noty obciążeniowe na łącznie ok. 5,6 mln zł. "Syndyk informuje o otrzymaniu od spółki

Zadłużyłeś się po uszy? Nowe przepisy ułatwią ogłoszenie upadłości konsumenckiej

wniosek upadłego lub syndyka, sąd ma mieć możliwość określenia (z korzyścią dla upadłego) takiego sposobu „dzielenia” się dochodem z masą upadłości, aby uwzględnić „szczególne potrzeby upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu”. A to zwykle pozwoli zachować znacznie większą

Uprawomocniło się postanowienie o upadłości DSS

Warszawa, 12.03.2015 (ISBnews) ? Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Dolnośląskich Surowców Skalnych (DSS) uprawomocniło się 10 marca, podała spółka. "Syndyk masy upadłości spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości

Sąd Upadłościowy w Warszawie ogłosił upadłość Qumaka

Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Sąd Upadłościowy - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Qumaka, podała spółka. "Sąd upadłościowy wyznaczył sędziego-komisarza w

GDDKiA pozwala konsorcjum PBG na łącznie 264,8 mln zł plus odsetki

Warszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) złożył przeciwko PBG, Syndykowi Masy Upadłości Aprivia w upadłości likwidacyjnej i Syndykowi Masy Upadłości Hydrobudowa Polska w upadłości likwidacyjnej pozew o zapłatę kary

Koszty komornicze, cz. III. Ile dostaje komornik przy egzekucji świadczeń niepieniężnych?

każdej kolejnej izby wchodzącej w skład nieruchomości, lokalu lub pomieszczenia, którego ma dotyczyć egzekucja. Łączna opłata nie może być wyższa niż 30000 złotych, 400 złotych wynosi opłata stała od wniosku o: wprowadzenie syndyka masy upadłości albo zarządcy w posiadanie majątku, wprowadzenie zarządcy

Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną Uboat-Line

wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie pana Sylwestra Zięciaka i określił termin na zgłaszanie wierzytelności spółki do dnia 9 grudnia 2015 r." ? czytamy w komunikacie. Uboat-Line jest notowany na rynku NewConnect, a jego obligacje na rynku Catalyst. Firma świadczyła

Sąd postanowił o upadłości Polimex Engineering w likwidacji

wpływu na wyniki bieżące emitenta" - czytamy w komunikacie. Na podstawie postanowienia sądu sędzią-komisarzem została SSR Gizela Jamróz, zastępcą sędziego-komisarza została SSR Joanna Mleczko, zaś syndykiem masy upadłości został Franciszek Cag, posiadający licencję doradcy

PSE nałożyły na Elektrobudowę 20,2 mln zł kar umownych

oraz nałożenia kar umownych w wysokości 20,2 mln zł, podał syndyk masy upadłości Elektrobudowy. "Wartość ww. zadania inwestycyjnego obejmowała kwotę ok. 114,5 mln zł, natomiast zaawansowanie prac na dzień publikacji niniejszego raportu na tym kontrakcie wynosiło ok. 68

Sąd oddalił oba wnioski wierzycieli o ogłoszenie upadłości Hawe

Warszawa, 16.02.2018 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił oba wnioski wierzycieli Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) w Warszawie oraz Olesińscy i Wspólnicy s.k. w Warszawie o ogłoszenie upadłości Hawe, podała spółka. "Syndyk masy upadłości

KRD: 46,73% bankrutów było notowanych w KRD na rok przed upadłością

Warszawa, 11.09.2019 (ISBnews) - Sądy ogłosiły 3,7 tys. upadłości konsumenckich w I poł. 2019 r. Prawie połowa z bankrutujących dłużników (46,73%) była notowana w Krajowym Rejestrze Długów (KRD) na rok przed upadłością, na pół roku przed bankructwem w rejestrze znajdowało się

Elektrobudowa miała wstępnie 18,7 mln zł straty netto w I kw. 2020 r.

przygotowania sprawozdania finansowego za I kwartał 2020 roku, według najlepszej wiedzy syndyka masy upadłości, na dzień ich sporządzenia i w oparciu o założenie, że nie powstaną okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania niniejszych szacunków. Jednocześnie spółka

Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną spółki zależnej Ganta

Wrocławiu, podał Gant. ?Na mocy wyżej wskazanego postanowienia sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie dotychczasowego tymczasowego nadzorcy sądowego Jarosława Reszki. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas. Ponadto sąd upadłościowy postanowił wezwać

Upadłość konsumencka bije rekordy

do 12 miesięcy a nawet dłużej, szczególnie, gdy np. nieruchomość wchodząca w skład masy upadłości jest trudna do sprzedaży - wyjaśnia. Sądy nie zostały też przygotowane organizacyjnie do zmian przepisów i takiego napływu wniosków. Od 2015 r., w zajmujących się wcześniej

Rząd przyjął nowęlę dot. m.in. usprawnień działania upadłości konsumenckiej

sądy będą mogły się skupić na bardziej złożonych sprawach związanych z restrukturyzacją i upadłością przedsiębiorców. Nowe rozwiązanie dotyczy przede wszystkich tych przypadków, w których w masie upadłości brak jest znaczącego majątku pozwalającego na zaspokojenie wierzycieli - w drodze jego sprzedaży

Ceny nieruchomości wzrosną o kolejne 2-3 proc.? Deweloperzy: to skutek zmiany przepisów

40 mieszkań. Ich nabywcy - choć kupili nie dziurę w ziemi, tylko prawie ukończone mieszkania, nie mogli ich odzyskać - deweloper ogłosił upadłość, na dodatek tuż przed nią wyzbywał się majątku (nie wchodził on więc do masy upadłościowej, którą mógł rozporządzać syndyk). Ponadto mieszkania były

Kompania Górnicza kupiła przedsiębiorstwo upadłych DSS za 31 mln zł

Warszawa, 21.08.2015 (ISBnews) - Kompania Górnicza, z siedzibą w Kielcach, nabyła przedsiębiorstwo Dolnośląskich Surowców Skalnych w upadłości likwidacyjnej (DSS) za 31 mln zł, podał syndyk masy upadłości DSS. Kompania planuje kontynuować dotychczasowy sposób prowadzenia

Wyciągi orczykowe w Świeradowie Zdroju

Syndyk Masy upadłości WERTEX POZNAŃ Sp. z o.o. Sp. k w upadłości likwidacyjnej ogłosił sprzedaż urządzeń znajdujących się na terenie miejscowości Świeradów Zdrój. Na nowych właścicieli czekają: - wyciąg orczykowy "IZERY", wyprodukowany w

Niebezpieczne chwilówki najszybszą drogą do pętli zadłużenia. Sprawdź, jak możesz się przed nim uchronić

Upadły traci mieszkanie Po ogłoszeniu upadłości dłużnik traci wszystko, co miał. Dom lub mieszkanie trafią do masy upadłościowej i zostaną sprzedane. Z uzyskanych pieniędzy upadły dostanie równowartość przeciętnego czynszu za okres od 12 do 24 miesięcy, by mógł sobie wynająć jakieś lokum i przetrwać

Lofty w Łodzi

Syndyk masy upadłości MNE Investment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej ogłosił sprzedaż lokali mieszkalnych wchodzących w skład przedsięwzięcia deweloperskiego "u Scheiblera". Całkowita powierzchnia lokali wynosi 104,77 m2 (41,18 m2 i

Mercor kupił linię technologiczną do produkcji płyt mcr Silboard za 3 mln zł

przejście od produkcji demonstracyjnej do produkcji przemysłowej tego wyrobu. Rozwój sprzedaży płyt mcr Silboard jest strategicznym kierunkiem rozwoju grupy, podano. "Urządzenia zostały zakupione przez grupę od syndyka masy upadłości Quartec sp. z o.o. w upadłości

Masz ogromny dług, którego nie możesz spłacić? Od przyszłego roku rząd planuje wsparcie dłużników

postaci zakupów. PRZYKŁAD. Starsze małżeństwo ogłosiło upadłość. Gdy zepsuł się telewizor, córka kupiła im nowy w prezencie gwiazdkowym. Gdy syndyk zobaczył nowy sprzęt, nakazał go włączyć do masy upadłościowej. Czytaj także: Dziurawa ochrona prawna dłużnika. Kwotę wolną od zajęć można zająć Upadły

Rafał Abratański nie jest już prezesem DSS oraz wiceprezesem DM IDMSA

31 grudnia 2014 r." - czytamy w komunikacie DM IDMSA. "Syndyk masy upadłości Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 31 grudnia 2014 roku powziął informację o: złożonym przez pana Rafała Abratańskiego

Ratunek dla małych firm w tarapatach. Mamy rekord liczby postępowań restrukturyzacyjnych

Właśnie zaczyna być widać skutki pandemii i ogłaszanych w związku z nią lockdownów. W pierwszej połowie tego roku sądy ogłosiły upadłość 201 przedsiębiorstw. Wielu przedsiębiorców, którzy również przez pandemię popadli w kłopoty, wciąż walczy. Próbują się restrukturyzować z wykorzystaniem

Pieniądze lubią ciszę. Szczególnie te wyprowadzone ze SKOK Wołomin

my, klienci [OPINIE BANKOWCÓW] Po kawałku czy w całości Ale zacznijmy od początku, czyli od syndyka. Bo to on jest najbliżej majątku upadłej spółki. Likwidacja masy upadłości, w uproszczeniu, to sprzedaż majątku upadłego albo ściągnięcie wierzytelności od dłużników przedsiębiorstwa i podział

Spółka Archicomu kupi nieruchomość we Wrocławiu za 13 mln zł netto

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Spółka Archicom Nieruchomości 8 z grupy kapitałowej Archicom została wybrana w przetargu organizowanym przez syndyka masy upadłości TMB na nabywcę nieruchomości we Wrocławiu, podała spółka. Wartość transakcji to 13 mln zł

Lotnisko Gdynia-Kosakowo na sprzedaż. Cena wywoławcza: 7,1 mln zł

"Syndyk Masy Upadłości Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Spółka z o.o. (...) ogłasza nieograniczony  przetarg  pisemny ofertowy na sprzedaż w trybie art. 316 Prawa upadłościowego i naprawczego przedsiębiorstwa upadłej spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Spółka z o.o. w upadłości

Mostostal Zabrze ma list intencyjny ws. zakupu Energotestu od Elektrobudowy

Warszawa, 12.08.2020 (ISBnews) - Syndyk masy upadłości Elektrobudowy w upadłości w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego podpisała z Mostostalem Zabrze niewiążący list intencyjny dotyczący potencjalnej sprzedaży przez Elektrobudowę na rzecz potencjalnego inwestora 100

Hotel i ośrodek wypoczynkowy w Międzyzdrojach

Syndyk masy upadłości BIGANDER POLSKA Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie ogłosił do publicznej wiadomości informację o sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu ofertowego. Oferowane obiekty to Latarnia morska - dawny ośrodek wypoczynkowy znajdujący się na ulicy Zdrojowej

Oszukani na figurki. Sklep internetowy zniknął, towaru nie ma, klienci stracili 250 tys. zł

decyzję o ogłoszeniu upadłości i wyznaczenie przez sąd syndyka masy upadłościowej. Wtedy też, po ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, będzie można zgłaszać syndykowi wszelkie wierzytelności wobec dłużnika Małgorzaty Starybrat – mówi Mariusz Ignatowicz, prezes zarządu kancelarii

Afera deweloperska. Czy oszukani nabywcy odzyskają mieszkania lub pieniądze?

W czerwcu opisywałam historię nabywców mieszkań na warszawskiej Pradze- Południe przy ul. Czapelskiej. Wtedy utratą mieszkań martwiło się 28 lokatorów z dwóch ostatnich pięter budynku. Teraz, kiedy wnioski o upadłość spółki deweloperskiej czekają w sądzie na rozpatrzenie, niepokój odczuwają już

Alma Market złożyła wniosek o upadłość likwidacyjną

Warszawa, 14.02.2017 (ISBnews) - Alma Market w restrukturyzacji, w związku z wydanym nieprawomocnym postanowieniem o umorzeniu postępowania sanacyjnego, złożyła uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, podała spółka

Hutnicy z Częstochowy chcą gwarancji zatrudnienia. Sąd: Prawo upadłościowe tego nie przewiduje

upadłość sąd ogłosił na początku września 2019 r., dzierżawi spółka Sunningwell International Polska. 19 września 2019 r. syndyk masy upadłości ISD Huty Częstochowa podpisał z nią roczną umowę z prawem pierwokupu. Strony ustaliły wysokość czynszu dzierżawnego na 1,8 mln zł. Przed zawarciem umowy dzierżawca

PKO BP, Benus złożyli wnioski o ogłoszenie upadłości Alma Market

postanowieniem o umorzeniu postępowania sanacyjnego, złożyła uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku. Pod koniec stycznia zarządca masy sanacyjnej w postępowaniu sanacyjnym Alma Market złożył w sądzie rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia wniosek o

PGZ ma przedwstępną umowę nabycia Stoczni Marynarki Wojennej

Warszawa, 30.05.2017 (ISBnews) - PGZ Stocznia Wojenna i Syndyk Masy Upadłości Stoczni Marynarki Wojennej w upadłości likwidacyjnej podpisali przedwstępną umowę nabycia przedsiębiorstwa Stoczni Marynarki Wojennej w upadłości likwidacyjnej, podała Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ

Sąd umorzył sanację Almy, która sporządzi wniosek o upadłość likwidacyjną

sanacyjnego (?) spółka podjęła decyzję o sporządzeniu wniosku o upadłość spółki obejmującej likwidację majątku" ? czytamy w drugim komunikacie. Pod koniec stycznia zarządca masy sanacyjnej w postępowaniu sanacyjnym Alma Market złożył w sądzie wniosek o umorzenie tego

Kompania Górnicza kupuje DSS za 31 mln zł

Warszawa, 24.06.2015 (ISBnews) - Syndyk masy upadłości spółki Dolnośląskie Surowce Skalne (DSS) wybrał ofertę złożoną przez spółkę Kompania Górnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach za kwotę 31 mln zł w postępowaniu na nabycie przedsiębiorstwa DSS, podała spółka

Konsekwencje upadłości wykonawcy

Jednocześnie art. 84 ust. 1 ustawy PUiN zawiera klauzulę generalną stanowiącą, że postanowienie umowy, której stroną jest upadły, uniemożliwiające albo utrudniające osiągnięcie celu postępowania upadłościowego jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości. W tym miejscu warto przypomnieć, że celem

Jak kupić nieruchomość u syndyka?

proces jak może wyglądać bezpieczna transakcja zakupu nieruchomości od syndyka. Pierwszym krokiem, jaki wykonuje syndyk obejmując do masy upadłości nieruchomość jest wprowadzenie jej do spisu inwentarza masy upadłości i jej oszacowanie. Oszacowania nieruchomości, co do zasady dokonuje biegły z zakresu

Przegląd informacji ze spółek

jest Gi Group SpA, uzyskał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie Work Service, podała spółka. Syndyk masy upadłości Elektrobudowy, w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego zakończył czynności formalne, na podstawie których spółka

Budynek warsztatowo-biurowy i hale magazynowe

Syndyk masy upadłości Hurtownia Opon MOTO - GUM sp.z.o.o ogłosił sprzedaż działek w miejscowości Łękno koło Zaniemyśla. Na terenie działek znajdują się następujące budynki: - budynek warsztatowo-biurowy - hale namiotowe

Hotel w Pszczynie

Syndyk Masy Upadłości PHU i UT Jerzy Folwarski "FOLTOUR" z siedzibą w Pszczynie ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości na terenie gminy Pszczyna. Wśród oferowanych nieruchomości znalazł się Hotel Imperium wraz ze strukturą rekreacyjną. Postępowanie ma charakter

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Zawadzka Sędziowie WSA Renata Czeluśniak (spr.) WSA Ewa Michna po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Syndyka Masy Upadłości Firmy A S.A. w upadłości z siedzibą w B na

IAS uchyliła decyzje kontroli skarbowej dot. podatku spółki zależnej Action

przekazała sprawy do ponownego rozpoznania, podało Action w restrukturyzacji. "Zarząd spółki powziął informację o otrzymaniu przez syndyka masy upadłości SFK Sp. z o.o. w upadłości (spółki zależnej emitenta) czterech decyzji dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, w

Członkowie konsorcjum z PBG złożyli pozew o 508 mln zł od GDDKiA za budowę na A4

Warszawa, 06.03.2017 (ISBnews) - PBG oraz SIAC Construction Ltd (syndyk masy upadłości Aprivia S.A. w upadłości likwidacyjnej) złożyły w sądzie okręgowym w Warszawie pozew przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), w którym wnieśli

Hotel w sąsiedztwie Białowieskiego Parku Narodowego

Chcesz stać się właścicielem hotelu? Marzysz o prowadzeniu działalności rekreacyjnej w pobliżu natury? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Syndyk masy upadłości Bogumiła Klimiuka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "Constans" w Hajnówce ogłosił konkurs

Afera SK Banku. Czy ludzie stracą mieszkania, za które już zapłacili? Zależy to od dobrej woli resortu finansów i NBP

Po plajcie banku decyzja o honorowaniu promes spoczęła na syndyku prowadzącym postępowanie upadłościowe oraz na przedstawicielach rady wierzycieli masy upadłości banku, czyli: Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Narodowym Banku Polskim, a także Ministerstwie Finansów. Są wierzycielami, bo zgodnie z

Jak pozbyć się długów i wyjść na prostą. 9 żelaznych zasad

proc. dodatkowego zarobku, tylko jego część. Dzieje się tak, gdy dłużnik zobowiązuje się, że jakąś część wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej będzie dodatkowo i regularnie wpłacał na pokrycie długu. To taka dżentelmeńska umowa komornik - dłużnik. Tak naprawdę komornik ma masę narzędzi, które może

Nie wpędzajmy banków w kryzys

, służących zyskaniu popularności, nie wymuszali kredytów dla preferowanych przez siebie firm i branż. Wyjątkiem były SKOK-i, mające parasol polityków PiS i prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Skutkiem była fala upadłości, za którą zapłaciły banki komercyjne, w postaci składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Na

Hotel z aquapatkiem wystawione na sprzedaż!

Syndyk Masy Upadłości OPB DEVELOPMENT Ireneusz Słowik w upadłości likwidacyjnej w Ostródzie ogłosił zaproszenie do rokowań w sprawie sprzedaży z wolnej ręki. Przedmiotem sprzedaży jest obiekt hotelowy Hotel Plazza wraz z aquaparkiem. Nieruchomości są w stanie budowy i znajdują

Sejm przegłosował "tarczę 2.0". Pokazujemy, jaką pomoc dostaną firmy i pracownicy

;tarczę 1.0” znajdują się rozwiązania, które będziecie naprawiać w „tarczy 3.0” – mówił Borys Budka, lider Platformy Obywatelskiej. Dziękował jednak premierowi, że rząd coraz częściej rezygnuje z całej masy dokumentów przy składaniu przez przedsiębiorcę wniosku o pomoc i

Słupy spod nocnego, celebryci, urzędnicy państwowi - to oni wzięli miliony ze SKOK Wołomin. Oddać nie muszą

prowadzonego postępowania upadłościowego ma nie tyle prawo, co obowiązek dochodzenia roszczeń od dłużników SKOK Wołomin oraz ich następców prawnych w celu sprawnego i możliwie pełnego zaspokojenie wierzycieli masy upadłości - przekonuje Kochański. Kredyty na VIP-a Tak naprawdę w latach 2009-14 SKOK 

Kancelarie prawne tylko dla adwokatów i radców prawnych? Taki pomysł ma Naczelna Rada Adwokacka

poszkodowanych: przez wypadek, ubezpieczyciela i firmę odszkodowawczą. A co się teraz stało?  EuCO złożyło w sądzie wniosek o restrukturyzację, bo stanęło na progu upadłości. Rozpoczęto sanację firmy, a w jej efekcie 2 tys. klientów - tych, których wygrane już w sądzie pieniądze leżą na koncie firmy - na

Ratują tradycję produkcji polskich kryształów. "Rynek amerykański daje najwięcej stabilności"

zakładu. Trwało to do 2005 r., kiedy zobaczył, że działanie jest bezcelowe. W efekcie spółka ogłosiła upadłość, zakład przejął syndyk masy upadłościowej. Mój ojciec kupił obiekty huty od syndyka. W jakim huta była stanie? – Chyba nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak trudny jest to temat. Nasza wiedza w

Sąd wydał zgodę na sprzedaż działki przez PBO Anioła za 8,65 mln zł brutto

masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości likwidacyjnej informuje, iż w dniu 23 grudnia 2014 roku powziął informację o wydaniu w dniu 16 grudnia 2014 r. przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych postanowienia o odstąpieniu od

Lotnisko Kielce w upadłości. Wójt: Zrobiono to skrycie

Wniosek o ogłoszenie upadłości złożył likwidator spółki. Sąd Rejonowy w Kielcach wyznaczył na syndyka Klementynę Łucką, wezwał też wierzycieli, aby w ciągu dwóch miesięcy zgłaszali się do sędziego komisarza. Syndyk masy upadłościowej mówi w rozmowie z "Wyborczą", że

Spółka Famuru nabyła zakład Famago w Zgorzelcu za 11,1 mln zł

Warszawa, 26.07.2017 (ISBnews) - Fugo - spółka zależna Famur Famak (dalej: Famak) zawarła z syndykiem masy upadłości Famago umowę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), wchodzącego w skład Famago za 11,06 mln zł, podał Famur. "Cena

Kłopotliwy ubezpieczyciel zagrożony bankructwem. Nawet 100 tys. posiadaczy polis Gefiona może mieć kłopoty

poszkodowani przez kierujących pojazdami z polisą OC Gefiona otrzymają należne im odszkodowanie – uspokaja Aleksandra Biały, rzeczniczka prasowa Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Pieniądze na te świadczenia – o ile nie będą uregulowane z masy upadłości zagranicznej firmy &ndash

Dlaczego w Polsce firmy padają jak muchy?

? - Nie znam danych na ten temat. Syndyk otrzymuje wynagrodzenie z funduszów masy upadłości. O wysokości decyduje sąd, ale są ustawowe ograniczenia. Na przykład cała wysokość wynagrodzenia nie może przekroczyć 3 proc. funduszów masy i 140-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze

Mercor: Środki z emisji akcji zainwestujemy w produkcję i sprzedaż mcr Silboard

. Urządzenia zostały zakupione przez grupę od syndyka masy upadłości Quartec sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wszemirowie. Wcześniej były one wykorzystywane do produkcji płyt elewacyjnych. Wartość rynkowa zakupionej linii technologicznej wynosiła 36 mln zł netto

Rząd omamia pomocą dla frankowiczów... i podsuwa kolejną pożyczkę

wpędził się w kłopoty. Może to spotkać także frankowicza, który np. chcąc ratować kredyt frankowy, zaciągnął inne zobowiązania. Po ogłoszeniu upadłości dłużnik traci wszystko, co miał. Dom lub mieszkanie trafią do masy upadłościowej i zostaną sprzedane. Z uzyskanych środków ze sprzedaży nieruchomości

Brak chętnych na nieruchomości upadłych ZNTK Łapy

likwidacyjnej na układową zabiega nowy zarząd ZNTK w Łapach. Chce mieć szansę na ratowanie zakładu i wznowienie produkcji. Jednak w ubiegłym tygodniu sąd w Białymstoku oddalił wniosek o wstrzymanie likwidacji masy upadłości zakładu. W styczniu spółka z Łap poinformowała, że zawarła z

Alma: Postanowienie sądu o umorzeniu sanacji nie uprawomocniło się

ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku. Z kolei pod koniec lutego zarządca masy sanacyjnej Alma Market i spółka zależna Tomasza Żarneckiego Alma Kraków zawarli umowę dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa dłużnika, obejmującej zespół składników majątkowych i

Grupa Recykl zawiesiła prace nad akwizycją producenta wyrobów gotowych

. Z kolei w zakresie integracji poziomej spółka nie widzi obecnie partnera do potencjalnej akwizycji. "Jakiś czas temu zgłaszaliśmy syndykowi, że bylibyśmy zainteresowani zakupem spółki Orzeł w przypadku upadłości likwidacyjnej. Jednak jest realizowana upadłość układowa

Nawet tysiąc wierzycieli Polbudu. Syndyk już działa

Sąd na wniosek Centrum Onkologii w Bydgoszczy 14 maja zgodził się na upadłość likwidacyjną przedsiębiorstwa budowlanego Polbud z Bielska Podlaskiego i dał trzy miesiące na zgłaszanie się wierzycieli i osób prywatnych, które mają roszczenia wobec spółki. Wyznaczono już także

Przegląd informacji ze spółek

. Syndyk masy upadłości Elektrobudowy w upadłości w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego podpisała z Mostostalem Zabrze niewiążący list intencyjny dotyczący potencjalnej sprzedaży przez Elektrobudowę na rzecz potencjalnego inwestora 100% udziałów Energotestu, podała Elektrobudowa

Upadłość biura podróży, wakacje odwołane. Jak odzyskać pieniądze?

wielkość biura nie gwarantuje jego wypłacalności. Mimo że ryzyko upadłości firmy z dużym kapitałem jest mniejsze w porównaniu z biurami funkcjonującymi na mniejszą skalę, nie znaczy to, że takiego ryzyka nie ma. Niestety niewiele możemy zrobić, żeby dowiedzieć się, w jakiej kondycji finansowej jest biuro

Miała tu być polska Dolina Krzemowa. Na własne oczy oglądamy ponad 100 mln zł wyrzucone w błoto

momencie wyposażenia to była jedna z najlepszych tego typu konfiguracji w Polsce - mówi.  Wchodzimy na Allegro. Ogłoszenie:  "Syndyk masy upadłościowej spółki Miasteczko Multimedialne sprzedaje system studio dźwiękowe zakupione w roku 2015 w ramach projektu Park Technologiczny - Miasteczko

Przegląd informacji ze spółek

W odpowiedzi na zaproszenie do wstępnych rokowań dotyczących ustalenia zasad przejęcia składników masy upadłości przedsiębiorstwa Elektrobudowy w upadłości poprzez dzierżawę, nabycie, wejście w prawa i obowiązki bądź na innych zasadach w sposób dopuszczalny przepisami prawa do spółki wpłynęły trzy

Adam Ringer: Przeżyją tylko najlepiej przygotowani. Wierzę, że będziemy wśród nich

zapłatę. To jak będzie? – Według mnie w tym roku czeka nas masa bankructw w hotelarstwie, gastronomii, turystyce. Jeśli słyszę od znajomego hotelarza, że w dużym hotelu we Wrocławiu jest zajęty jeden pokój, to jak tu nie zbankrutować? Spodziewam się masowych upadłości najemców lokali w centrach

PKP Cargo przygląda się zasadom restrukturyzacji OKD

. "Dzisiejsza decyzja oznacza, że OKD będzie kontynuować swoją działalność w ramach opracowanego planu restrukturyzacji, obejmującego miedzy innymi wygaszenie nierentownych kopalń. Podjęcie decyzji o upadłości OKD mógłby wpłynąć negatywnie na możliwość odzyskania należnych wierzytelności"

Nieszczęśnicy z ul. Szczęsnej. Upadek SK Banku i pułapka dewelopera na kupców miniapartamentów Dolcan Plus

Dwa lata temu zbankrutował SK Bank z Wołomina, który m.in. kredytował inwestycje warszawskiej firmy deweloperskiej Dolcan Plus. Miesiąc temu z kolei sąd ogłosił upadłość tego dewelopera. I teraz ci, którzy kupili mieszkania w dolcanowskim osiedlu w Warszawie, mogą stracić lokale i nie odzyskać