marzena piszczek

Nina Hałabuz, Maciej Samcik

Akcjonariusze mają głos, czyli tak było na walnym PKO BP

Akcjonariusze mają głos, czyli tak było na walnym PKO BP

Prezes PKO BP Jerzy Pruski: - Nasze wyniki są tak dobre, że pozwoliłyby przekazać na dywidendę cały zysk - powiedział podczas obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy prezes Jerzy Pruski. Szefowa rady nadzorczej Marzena Piszczek: - Jesteśmy przeciwni dywidendzie.

CBA w atomowej spółce PGE EJ 1. "Wielka niegospodarność"

W spółce PGE EJ 1, której zadaniem jest zbudowanie polskiej elektrowni atomowej, mogło dojść do popełnienia przestępstwa niegospodarności w wielkich rozmiarach - poinformowało wieczorem Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Gdzie, u licha, jest premier?

Zdymisjonowanie prezesa PKO BP Jerzego Pruskiego przez radę nadzorczą - bez umotywowania - jest skandalem.

PKO płaci, prezes zostaje

. Zapewne znacznie mniej niż w zeszłym roku. Zanim doszło do głosowania, prezes PKO BP przekonywał, że bank byłoby stać na wypłatę 2,88 zł dywidendy. Szefowa rady nadzorczej Marzena Piszczek oświadczyła, że rada jest przeciwna. Dzień wcześniej rada przedstawiła własną propozycję

PKO BP: Rada z prezesa nierada

. Czym podpadł radzie Pruski? Nie wiadomo, jaką większością głosów rada uchwalała swoje opinie do poszczególnych uchwał. Nieoficjalnie wiemy, że nie była jednogłośna. Członkowie rady solidarnie odsyłali nas z pytaniami do szefowej rady Marzeny Piszczek. Do zamknięcia tego

Walne PKO BP: 1zł dywidendy, prezes ma absolutorium

zostanie wypłacona 24 września. Zanim doszło do głosowania prezes PKO BP przekonywał, że bank byłoby stać na wypłatę nawet 2,88 zł dywidendy, jeśli jednocześnie wyemitowałby nowe akcje. Z kolei szefowa rady nadzorczej Marzena Piszczek mówiła, że rada jest w ogóle przeciwna wypłacie dywidendy za 2008 r

Prawo karuzeli

. Przewodnicząca rady Marzena Piszczek stoi na czele delegatury Ministerstwa Skarbu w Krakowie, czyli jest podwładną ministra. Ministerstwo Skarbu nie protestowało przeciw decyzji rady. Minister skarbu Aleksander Grad otwarcie krytykował 24 czerwca w Radiu TOK FM ministra finansów, który popierał wypłatę dywidendy