margines wypłacalności

KNF do ubezpieczycieli: nie wypłacajcie wysokich dywidend

Komisja Nadzoru Finansowego wysłała list do towarzystw ubezpieczeniowych w sprawie wypłacania dywidend.

Składka przypisana brutto Gothaer TU w Polsce wzrosła o 13% r/r w 2014 r.

, cytowana w komunikacie. Wartość kapitałów własnych spółki wzrosła w ub. roku o ponad połowę do 117 mln zł. Środki własne o ponad 50 mln zł przekraczały wymagany margines wypłacalności, co oznacza 169% wskaźnik wypłacalności. Dzięki dywersyfikacji struktury portfela, Gothaer TU

Zysk netto i składka przypisana Gothaer TU w Polsce wzrosły r/r w 2014 r.

przekraczały wymagany margines wypłacalności, co oznacza 170% wskaźnik wypłacalności. Dzięki dywersyfikacji struktury portfela, Gothaer TU S.A. poprawił wynik techniczny o prawie 6 mln zł. Bezpośrednia likwidacja szkód, Solvency II, racjonalizacja cen oraz mobilna rewolucja to w

PZU nadal chce przejmować banki, ale rynek czeka na działania nowego rządu

europejskich ubezpieczycieli. "Obecnie wymóg kapitałowy to 3,5 mld zł, my teraz mamy ponad 10 mld zł. Natomiast od stycznia margines wypłacalności (SCR) wzrośnie do 6,5 mld zł, natomiast środki własne do 19,7 mld zł. Czyli około 6 do 7 mld zł zwiększa się nam kapitał, który możemy przeznaczyć na

KNF: Wynik finansowy ubezpieczycieli spadł o 23,8% r/r do 6,8 mld zł w ub.r

. Wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto zakładów ubezpieczeń na życie na koniec roku 2014 wyniosła 86,54 mld zł. W porównaniu z rokiem 2013 stanowiło to wzrost rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto o 3,36%. Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami

Kłopoty Groupamy, francuskiego właściciela firmy ubezpieczeniowej Proama

ubezpieczeniowego Autorité de Contrele Prudentiel (ACP) zalecił korporacji podniesienie marginesu wypłacalności do 100 proc. do końca 2012 roku. Groupama musi sprzedać niektóre aktywa, między innymi udziały w spółce nieruchomościowej Silic. Nabywcą jest spółka kontrolowana przez

Każdy kredyt to tykająca bomba. Jak ją rozbroić?

Każdy kredyt to tykająca bomba. Jak ją rozbroić?

bankom będzie zależało na wypłacalności kredytobiorcy. To bankom będzie zależało na pomaganiu klientom w wychodzeniu z zadłużenia. To banki będą porządnie analizowały zdolność kredytową nowych klientów i analizowały rynek nieruchomości przy udzielaniu nowych kredytów. I w końcu to banki będą równo

Skok rządu na Pekao. Czy łączenie PZU z bankiem zagraża bezpieczeństwu naszych pieniędzy?

Skok rządu na Pekao. Czy łączenie PZU z bankiem zagraża bezpieczeństwu naszych pieniędzy?

wysoki musi być wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi. W końcu 2015 r. PZU miało ten wskaźnik na poziomie 281,5 proc., co dawało spółce miejsce w czołówce europejskich ubezpieczycieli. PZU nie ma problemów ze spełnieniem wymogów unijnych, ale wydając kilka miliardów złotych na

Gwarancja wadialna wystawiona przez zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe

Gwarancja wadialna wystawiona przez zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe

przez organ nadzoru od właściwych organów państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na terenie którego znajduje się siedziba zakładu ubezpieczeń: 1) zaświadczenia potwierdzającego, że zakład ubezpieczeń posiada środki na pokrycie marginesu wypłacalności