marczak dyrektor

W 2012 r. Polska będzie pożyczać pieniądze, ale bardzo ostrożnie

Ministerstwo Finansów będzie sprzedawać bony skarbowe, jednak udział bonów krótkoterminowych pozostanie na rekordowo niskim poziomie, zapowiada Piotr Marczak dyrektor Departamentu Długu publicznego w Ministerstwie Finansów w rozmowie z ?Rzeczpospolitą". W styczniu nasz kraj zaciągnie w międzynarodowych instytucjach finansowych transzę kredytu wartą 300 mln euro.

MF sfinansowało już 93% potrzeb pożyczkowych budżetu na ten rok

Warszawa, 30.09.2015 (ISBnews) - Poziom finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa na 2015 r. sięgnął 93% na koniec września, poinformował dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów Piotr Marczak. "Po wrześniu mamy

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m do 315 mln zł w styczniu

Warszawa, 12.02.2016 (ISBnews) - Sprzedaż obligacji detalicznych wyniosła 315 mln zł w styczniu br., poinformował dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów Piotr Marczak. Sprzedaż w styczniu była wyższa o 13% od poprzedniego miesiąca i o ponad 60% wyższa

MF: Rezerwa środków złotowych i walutowych to ponad 51 mld zł na koniec XI

umiarkowanej podaży obligacji skarbowych również w I kw. przyszłego roku., poinformował dyrektor departamentu długu publicznego w resorcie Piotr Marczak. "Zgodnie z planem kwartalnym w grudniu przeprowadzimy tylko przetarg zamiany, który stanowić będzie kontynuowanie

MF sfinansowało już 66% potrzeb pożyczkowych budżetu na ten rok

, głównie z USA, Irlandii i Niemiec) i banki (-1,2 mld zł, głównie z Wielkiej Brytanii, Francji i Austrii)" - poinformował także dyrektor. Marczak zwrócił też uwagę, że w kwietniu portfel inwestorów zagranicznych spadł w wyniku wykupu od tej grupy inwestorów znacznej puli

MF: Poziom prefinansowania potrzeb pożyczkowych na 2015 r. sięgnął ok. 30%

Warszawa, 30.12.2014 (ISBnews) - Poziom prefinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa na 2015 r. sięgnął ok. 30% na koniec tego roku, poinformował dyrektor departamentu długu publicznego w resorcie Piotr Marczak. "Na koniec grudnia rezerwa

MF utrzymało oprocentowanie detal. obligacji na niezmienionym poziomie w czerwcu

Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów Piotr Marczak, cytowany w komunikacie. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 2,1% dla 3-latek, 2,3% dla 4-latek oraz 2,5% dla 10-latek. W przypadku papierów o

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych w 2015 r. była najwyższa od 6 lat

Warszawa, 14.01.2016 (ISBnews) - Sprzedaż obligacji detalicznych w całym 2015 r. sięgnęła 3,22 mld zł i była najwyższa na przestrzeni ostatnich 6 lat, poinformował dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów Piotr Marczak. W grudniu 2015 sprzedaż

MF sfinansowało już blisko 70% potrzeb pożyczkowych budżetu na ten rok

statystykach wartości 31,2 mld zł nawet o 50%" - napisał w komentarzu dyrektor. Marczak zwrócił również uwagę, że w maju zaobserwowano umiarkowany wzrost zaangażowania inwestorów zagranicznych na polskim rynku długu. (ISBnews)

MF utrzymało w lutym oprocentowanie obligacji detal. na poziomie ze stycznia

Warszawa, 25.01.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów postanowiło nie zmieniać w lutym br. oprocentowania serii obligacji skarbowych, ale obniżono cenę zamiany, poinformował dyrektor Departamentu Długu Publicznego w resorcie Piotr Marczak. "W styczniu sprzedaż obligacji

Marczak z MF: Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu sięgnęło 30% na koniec I

Warszawa, 29.01.2016 (ISBnews) - Finansowanie tegorocznych potrzeb pożyczkowych budżetu państwa zostało zrealizowane w 30% na koniec stycznia br., poinformował dyrektor Departamentu Długu Publicznego w resorcie Piotr Marczak. "Na koniec stycznia

MF utrzymało oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w I na poziomie z XII

Warszawa, 23.12.2015 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów utrzymało w styczniu oprocentowanie obligacji oszczędnościowych na poziomie z grudnia, poinformował dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów Piotr Marczak. "Po

MF sfinansowało już 57% potrzeb pożyczkowych budżetu na ten rok

zł) oraz inwestorów z Niemiec (+0,5 mld zł), Tajlandii (+0,4 mld zł) i Zjednoczonych Emiratów Arabskich (+0,2 mld zł). Wzrosła też wartość obligacji na niepodlegających rozróżnieniu rachunkach zbiorczych (+1,1 mld zł)" - poinformował także dyrektor. Marczak zwrócił też

MF utrzymało oprocentowanie detal. obligacji na niezmienionym poziomie w X

Warszawa, 28.09.2015 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów postanowiło nie zmieniać w październiku br. oprocentowania żadnych serii obligacji skarbowych, poinformował dyrektor Departamentu Długu Publicznego w resorcie Piotr Marczak. "Dobre wyniki

Przenoszenie lokat w sektorze publ. do MF da 6 mld zł oszczędności w 2015 r.

roku, poinformował dyrektor Departamentu Długu Publicznego w resorcie Piotr Marczak. "Do końca lutego jednostki objęte drugim etapem konsolidacji zarządzania płynnością jednostek sektora finansów publicznych miały przenieść swoje rachunku do BGK i dokonywać lokat u

MF utrzymało oprocentowanie detal. obligacji na niezmienionym poziomie we IX

Warszawa, 25.08.2015 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów postanowiło nie zmieniać we wrześniu br. oprocentowania żadnych serii obligacji skarbowych, poinformował dyrektor Departamentu Długu Publicznego w resorcie Piotr Marczak. "Utrzymaliśmy

MF: Decyzja SBC mocno zachwiała całym rynkiem finansowym

, uważa dyrektor departamentu długu publicznego w resorcie Piotr Marczak. "Decyzja Banku Centralnego Szwajcarii mocno zachwiała całym rynkiem finansowym, a dziwna godzina ogłoszenia tej decyzji negatywnie wpłynęła na nasz dzisiejszy przetarg obligacji długoterminowych

MF utrzymało oprocentowanie detal. obligacji na niezmienionym poziomie w lipcu

Warszawa, 24.06.2015 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów postanowiło nie zmieniać w lipcu 2015 r. oprocentowania żadnych serii obligacji skarbowych, poinformował dyrektor Departamentu Długu Publicznego w resorcie Piotr Marczak. "Na rynku finansowym

Marczak z MF: Do końca roku odbędą się tylko 2 przetargi zamiany obligacji

Warszawa, 30.10.2015 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów - zgodnie z planem kwartalnym - planuje przeprowadzenie w listopadzie i grudniu br. tylko po jednym przetargu zamiany, poinformował dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów Piotr Marczak. W mijającym

MF utrzymało oprocentowanie detal. obligacji na niezmienionym poziomie w maju

obligacji skarbowych dostępnych dla dużych inwestorów na rynku hurtowym (nieco powyżej 1,6%). Również pozostałe obligacje oszczędnościowe sprzedawane w maju oferują znacznie lepszą zyskowność od obligacji handlowanych na rynku hurtowym" ? powiedział Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w

Rekord obligacji skarbowych. Sprzedaż w listopadzie za ponad 1 mld zł

Rekord obligacji skarbowych. Sprzedaż w listopadzie za ponad 1 mld zł

roku była również sprzedaż pozostałych obligacji oszczędnościowych będących w standardowej ofercie" - napisał w komunikacie Piotr Marczak, dyrektor departamentu długu publicznego w Ministerstwie Finansów. Resort informował wcześniej, że tylko przez pierwszą połowę

Po sfinansowaniu 40% potrzeb pożyczkowych, MF ma swobodę co do podaży obligacji

Warszawa, 30.01.2015 (ISBnews) - Sfinansowanie ok. 40% tegorocznych potrzeb pożyczkowych państwa i rekordowo niskie rentowności polskich obligacji sprzyjają planowaniu podaży papierów skarbowych, poinformował dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów

MF zaoferuje obligacje za 5-10 mld zł na jedynym przetargu sprzedaży w IV kw.

2015 r. i styczniu 2016 r., podano także. W komunikacie resort zapowiedział, że w IV kw. br. odbędą się trzy przetargi zamiany - "do odkupu byłyby oferowane obligacje zapadające w październiku 2015 r. oraz w 2016 r." Natomiast dyrektor Departamentu Długu Publicznego

Marczak z MF: Powrócimy na rynek z aukcjami bonów skarbowych w styczniu

Warszawa, 30.11.2015 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów planuje w styczniu 2016 r. przeprowadzić pierwszy przetarg bonów skarbowych po kilkuletniej przerwie, poinformował dyrektor Departamentu Długu Publicznego w resorcie Piotr Marczak. Przetargi bonów nie będą jednak

MF: Oprocentowanie obligacji detalicznych bez zmian m/m w sierpniu

w sierpniu na poziomie z poprzednich miesięcy. Naszym nabywcom oferujemy obligacje dwuletnie z oprocentowaniem w wysokości 2,00%, podczas gdy rentowności obligacji dwuletnich na rynku hurtowym ponownie spadły do około 1,8%" - powiedział dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie

MF podwyższyło oproc. 2- i 3-letnich obligacji detal. w XI, wprowadza '11-tkę'

. Konstrukcja Listopadowej 11 będzie zbliżona do poprzednich emisji niestandardowych, które były dobrze dostosowane do preferencji nabywców indywidualnych" - powiedział dyrektor Departamentu Długu Publicznego w resorcie Piotr Marczak, cytowany w komunikacie. "Listopadowa 11

MF planuje emisje obligacji na rynki zagraniczne w I kw.

Warszawa, 30.12.2015 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów chciałoby w I kwartale zbudować bezpieczny poziom rezerwy płynnościowej i sfinansować ok. 50% całorocznych potrzeb pożyczkowych, poinformował dyrektor Departamentu Długu Publicznego w resorcie Piotr Marczak. W I kwartale

MF zaoferuje obligacje za 1-4 mld zł na przetargu w czerwcu

uzależnione będą od wyników konsultacji z inwestorami" - napisał w komentarzu dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów Piotr Marczak. (ISBnews)

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m do 1 130,1 mln zł w listopadzie

Warszawa, 04.12.2015 (ISBnews) - Sprzedaż obligacji detalicznych wyniosła 1 130,1 mln zł w listopadzie br., poinformował dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów Piotr Marczak. W październiku sprzedaż papierów detalicznych miała wartość 219,3 mln zł

MF: Rosnąca rezerwa środków wpłynęła na podaż obligacji na marzec

dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów Piotr Marczak. "Dobre wyniki sprzedaży obligacji w lutym, napływ środków unijnych oraz dobre efekty drugiego etapu konsolidacji zarządzania płynnością jednostek sektora finansów publicznych spowodowały, że

MF: HSBC, PKO BP zorganizują emisję obligacji w CHF

Warszawa, 27.04.2015 (ISBnews) - HSBC Bank plc oraz PKO Bank Polski zorganizują emisję obligacji nominowanych we frankach szwajcarskich, poinformował dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów Piotr Marczak. Resort podkreśla, że wartość emisji "nie

MF zaoferuje obligacje za 1-4 mld zł na jednym przetargu w sierpniu

sierpniu przeprowadzimy jeden przetarg obligacji z podażą do 4 mld zł. Pozwoli to w części zaabsorbować środki pozostałe na rynku po rozliczeniu przetargu oraz wykupu i obsługi obligacji w dniu 27 lipca (5,2 mld zł)" - napisał w komentarzu do podaży papierów skarbowych dyrektor Departamentu Długu

Polskie obligacje na chiński rynek

. Transakcja zostanie przeprowadzona w najbliższym czasie w zależności od sytuacji rynkowej - dodano. Jak zapowiadał w grudniu ówczesny dyrektor departamentu długu publicznego w resorcie Piotr Marczak: "Zakładamy przeprowadzenie emisji publicznych na głównych rynkach

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych spadła m/m do 219,3 mln zł w październiku

Warszawa, 12.11.2015 (ISBnews) - Sprzedaż obligacji detalicznych wyniosła 219,3 mln zł w październiku br., poinformował dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów Piotr Marczak. We wrześniu sprzedaż papierów detalicznych miała wartość 254,4 mln zł

Facebook pracuje nad nowym produktem. Bierze na cel gorący hit

tego doświadczenia - powiedziała Emilie Haskell. Jest jeszcze kilka innych smaczków. Jednym z inwestorów, którzy wyłożyli do tej pory pieniądze na Clubhouse, jest Marc Andreessen, członek rady dyrektorów Facebooka. W Clubhousie można było niedawno posłuchać nie tylko najbogatszego człowieka świata

Sprzedaż obligacji detal. sięgnęła 262,2 mln zł w VIII - najwięcej od XI 2013 r.

Warszawa, 11.09.2015 (ISBnews) - Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła o 22,7% m/m i wyniosła 262,2 mln zł, czyli osiągnęła najwyższy poziom od listopada 2013 r., poinformował dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów Piotr Marczak

MF: Sprzedaż detalicznych obligacji skarbowych wzrosła do 213,8 mln zł w lipcu

wybierane były obligacje 2-letnie (udział w sprzedaży 75,4%), choć wzrosła sprzedaż również wszystkich pozostałych obligacji oszczędnościowych" - powiedział dyrektor Departamentu Długu Publicznego w resorcie Piotr Marczak, cytowany w komunikacie. "W sierpniu utrzymaliśmy oprocentowanie obligacji

MF zaoferuje obligacje o wartości 3-5 mld zł na przetargu w czwartek

zł, czyli o 1 mld zł" - napisał dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów Piotr Marczak, cytowany w komunikacie. "W przypadku sprzedaży całej puli na przetargu w dniu 15 stycznia br. podaż na kolejnym przetargu w dniu 22 stycznia br

MF: Oprocentowanie obligacji detalicznych bez zmian m/m w czerwcu

bowiem nieco ponad 1,8%. Utrzymany został również korzystny dla nabywców poziom opłat za przedterminowy wykup obligacji" - powiedział dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów Piotr Marczak, cytowany w komunikacie. Oprocentowanie 2-letnich papierów

MF sprzedało 12-letnie euroobligacje za 1,0 mld euro przy 1,7 mld euro popytu

posiadany stan środków walutowych skoncentrowaliśmy się na wyborze odpowiedniej sytuacji rynkowej, wysokiej jakości inwestorów i dobrej wycenie obligacji" - skomentował dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów Piotr Marczak, cytowany w komunikacie

MF utrzymało oprocentowanie detal. obligacji na niezmienionym poziomie w marcu

utrzymać warunki oferty z lutego - oprocentowanie obligacji oszczędnościowych pozostanie niezmienione, w tym obligacji dwuletnich na poziomie 2% rocznie" - powiedział Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów Piotr Marczak, cytowany w komunikacie

"Jak żyć z robotami?" Debata na festiwalu Millennium Docs Against Gravity w kinie Luna już 10 maja

pracuje na Management and Artificial Intelligence in Digital Society w Akademii Leona Koźmińskiego oraz na Wydziale Psychologii w Uniwersytecie SWPS. Prowadzi badania w zakresie interakcji człowiek (ro)bot; Michał Marczak – reżyser filmowy, scenarzysta, autor filmu „Wszystkie nieprzespane noce

MF utrzymało oprocentowanie detal. obligacji na niezmienionym poziomie w lutym

; - powiedział dyrektor departamentu długu publicznego w Ministerstwie Finansów Piotr Marczak, cytowany w komunikacie. Od 27 stycznia br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany. (ISBnews)

Obligacje skarbowe będą jak bankowe lokaty

resort finansów chce przejąć ich klientów? - Nie mamy ambicji, by konkurować z bankami. Chcemy sprawdzić, czy znajdą się chętni na nowy produkt i jaka jest głębokość tego rynku - twierdzi Piotr Marczak, dyrektor departamentu długu publicznego w resorcie finansów. W sierpniu

Polskie obligacje poszły jak woda. Ponad 9 mld zł z aukcji

Ministerstwo Finansów przeprowadziło w czwartek aukcję obligacji, na której sprzedało papiery za najwyższą w historii kwotę, nie rezygnując z ceny. Popyt na polski dług było dużo wyższy od oferty. Zdaniem dyrektora departamentu długu w Ministerstwie Finansów Piotra Marczaka

Luksus po polsku: Auto za co najmniej 215 tys. zł i sukienka za 2 tys. zł

. Polacy rozsądnie wydają pieniądze, bo sami je zarobili - Nie ma co się oszukiwać, Warszawa to nie Paryż. Inaczej się wydaje pieniądze odziedziczone, a inaczej zarobione. U nas większość zamożnych Polaków pracowało latami na swój sukces - mówi Arkadiusz Wojciechowski, dyrektor

KPMG: Aż 85% przedsiębiorców słabo ocenia stabilność przepisów podatkowych

przeprowadzonym wśród 284 dyrektorów finansowych, głównych księgowych i szefów działów podatkowych, którzy wzięli udział w IX Kongresie Podatków i Rachunkowości KPMG, najniżej została oceniona stabilność przepisów podatkowych (tak stwierdziło 85% ankietowanych). Agencja ISBnews była

MF: Sprzedaż detalicznych obligacji skarbowych wzrosła do 125,6 mln zł w lutym

akceptując dłuższe horyzonty oszczędzania" - wyjaśnił dyrektor departamentu długu publicznego w MF Piotr Marczak, cytowany w komunikacie. "Pomimo obniżki stóp procentowych NBP i niskich rentowności obligacji na rynku hurtowym, w marcu zdecydowaliśmy się utrzymać preferencyjne warunki dla nabywców

Kuba odnawia więzi handlowe z Rosją. Nowe łady na ulicach Hawany

, rozczarowując firmy z USA, które miały nadzieję na skorzystanie z odprężenia. We wrześniu jego administracja zmniejszyła obsadę ambasad USA na Kubie.  - Rosja postrzega to jako moment na rozwijanie współpracy z Kubą - powiedział Jason Marczak, dyrektor Centrum Adrienne Arsht Latin America Centre. Putin

MF: Sprzedaż detalicznych obligacji skarbowych spadła do 254,4 mln zł we IX

wynoszącą tylko ok. 1,7%, zaś nabywcy indywidualni cały czas mogą nabyć analogiczne obligacje oszczędnościowe oprocentowane w wysokości 2,00% " - powiedział dyrektor Departamentu Długu Publicznego w resorcie Piotr Marczak, cytowany w komunikacie. We wrześniu 2015 roku

Polskie obligacje jadą do Azji. Nasz dług kupi chiński rząd?

najmniej raz w roku w Azji, gdyż jest to miejsce, w którym ulokowani są inwestorzy dysponujący dużymi kapitałami. Ze styczniowej emisji obligacji wartych miliard euro 10 proc. wykupili właśnie inwestorzy azjatyccy - powiedział nam Piotr Marczak, dyrektor Departamentu Długu Publicznego Ministerstwa Finansów

MF obniżyło oprocentowanie obligacji 3,4 i 10-letnich w I okresie odsetkowym

znacznie lepszą zyskowność od obligacji handlowanych na rynku hurtowym" - skomentował dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów Piotr Marczak, cytowany w komunikacie. ?Wraz ze spadkiem stóp procentowych skorygowaliśmy również na bardziej korzystną dla

MF: Sprzedaż detalicznych obligacji skarbowych spadła do 97,2 mln zł w styczniu

, które wynosi w pierwszym okresie odsetkowym odpowiednio ? 2,40% dla obligacji 3-letnich, 2,60% dla 4-letnich i 3,00% dla 10-letnich. W lutym nabywcy indywidualni mogą więc dalej korzystać z preferencyjnych warunków" - wyjaśnia dyrektor departamentu długu publicznego w MF, Piotr Marczak, cytowany w

MF obniżyło oprocentowanie 2-letnich obligacji detal. w I, pozostałe bez zmian

specjalna, którą można kupić w drodze zamiany po preferencyjnej cenie 99,90 zł, dzięki czemu rentowność wzrasta do 2,23% w skali roku. Posiadacze wykupywanych w grudniu obligacji mogą więc przedłużyć oszczędzanie i zyskać nawet więcej niż 'nowi' nabywcy" - skomentował dyrektor Departamentu Długu

Rząd dokłada do importu smogu. I domaga się pieniędzy za informacje, jak trują auta rejestrowane w Polsce

Polacy? „Udostępnianie danych statystycznych [z CEPiK] jest możliwe tylko i wyłącznie na podstawie ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego” – wyjaśniła nam Joanna Marczak-Redecka, zastępca dyrektora biura ministra resortu cyfryzacji. Tę ustawę uchwalono zaraz na

Czystka w gdańskim UKS po kontroli sprawy żony Nowaka

Po podsłuchach O dyrektor Małgorzacie Bogumił pisano w czerwcu, że jest "Gośką" z podsłuchanej rozmowy posła Sławomira Nowaka z Andrzejem Parafianowiczem, byłym wiceministrem finansów i byłym szefem Głównego Inspektoratu Informacji Finansowej

Od października NBP zacznie sprzedawać obligacje na drogi

- zapowiedział na spotkaniu z dziennikarzami Piotr Marczak, dyrektor departamentu długu publicznego w Ministerstwie Finansów. Obligacje infrastrukturalne będą sprzedawane pod nadzorem Ministerstwa Finansów i fiskus zadbał o to, by emisje obligacji na budowę dróg nie konkurowały z

MF:Sprzedaż detalicznych obligacji skarbowych wzrosła do 129,1 mln zł w kwietniu

-letnich. Utrzymany został też korzystny poziom opłat ponoszonych w przypadku wcześniejszego zakończenia oszczędzania (0,70 zł dla obligacji 2, 3 i 4-letnich oraz 2 zł dla 10-letnich). Oczywiście kontynuujemy też stosowanie w praktyce hasła: czyste zasady dla wszystkich" ? powiedział dyrektor

MF: Sprzedaż detalicznych obligacji skarbowych wzrosła do 126,9 mln zł w marcu

oprocentowanie pozostaje na niezmienionym poziomie 2%, co nadal stanowi mocną preferencję dla nabywców indywidualnych w porównaniu do akceptowanych przez inwestorów hurtowych rentowności wynoszących poniżej 1,6%" - powiedział dyrektor departamentu długu publicznego w resorcie Piotr Marczak, cytowany w

MF: Sprzedaż detalicznych obligacji skarbowych spadła do 113,9 mln zł w XI

pierwsza emisja specjalna, którą można nabyć również w drodze zamiany. Inwestorzy, którzy posiadają obligacje z grudniowym terminem wykupu, mogą nabyć 'Grudniową 14-tkę' w promocyjnej cenie 99,90 zł, dzięki czemu rentowność wzrasta do 2,23% w skali roku" - powiedział dyrektor departamentu długu

MF podniosło oprocentowanie 2-letnich obligacji detal. w XII, wprowadza '14-tkę'

% oprocentowanie naszych standardowych obligacji 2-letnich. Od warunków panujących na rynku obligacji hurtowych w najbliższych tygodniach zależeć będzie, czy oprocentowanie to obowiązywać będzie tylko w grudniu" - powiedział dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów Piotr Marczak

Czy rodzic może dostać ulgę podatkową za zmarłe dziecko?

W maju 2008 r. urodziło się dziecko pana K. Niestety, żyło tylko kilka godzin. Jeszcze tego samego dnia zmarło. K. wystąpił do fiskusa z pytaniem, czy mimo to może skorzystać z ulgi na dzieci. W wiążącej interpretacji przepisów dyrektor warszawskiej izby skarbowej odpowiedział

Przegląd prasy

mln USD --Resort rolnictwa ma już dwie umowy z Chinami ws. obrotu towarami --Piotr Marczak odchodzi ze stanowiska dyrektora Departamentu Długu Publ. w MF --Kruk pozyskał łącznie 107,9 mln zł z dwóch emisji obligacji

Przegląd prasy

--Indeks WIG20 wzrósł o 1,42% na zamknięciu w piątek --Sygnity ma umowę rozszerzającą e-Podatki o wartości do 80,7 mln zł brutto --NWZ PKN Orlen powołało pięciu nowych członków rady nadzorczej --Tomasz Suchański, były dyrektor

KGHM rozczarowuje. 270 mln zł straty w chilijskim Sierra Gorda

wyników kwartalnych, które może wynikać z optymistycznych zapowiedzi zarządu w trakcie poprzednich prezentacji. Tymczasem wyraźnie widać, że projekt jest jeszcze daleki od swoich docelowych zdolności produkcyjnych i efektywnościowych - mówi Michał Marczak, dyrektor departamentu analiz z mDomu

Jaki będzie świat technologii A.D. 2017?

to już nie my musimy się uczyć, jak się porozumiewać z komputerami, to one są w stanie coraz lepiej zrozumieć nasz język. Grzegorz Marczak, redaktor naczelny serwisu technologicznego Antyweb.pl W konsumenckich technologiach oczekuję zwolnienia tempa i przyłożenia się do jakości produktów oraz potrzeb

Kto sfinansuje teraz drogi? Wielki kłopot z obligacjami

skarbowych. Kiedy szykowano pierwszą emisję obligacji drogowych, dyrektor departamentu długu publicznego w Ministerstwie Finansów Piotr Marczak mówił dziennikarzom, że takie papiery będą kupować głównie instytucje finansowe spoza sektora bankowego, takie jak otwarte fundusze

Aaa... pilnie pożyczę kilkaset miliardów

- Obligacje to pewnego typu towar. Są lepsze i gorsze, mają mniej lub bardziej atrakcyjną markę i opakowanie, są też droższe i tańsze. Za wyroby lepszej jakości musimy zapłacić więcej, a za gorszej mniej - mówi "Gazecie" Piotr Marczak, dyrektor departamentu długu

Obligacje sprzedały się dobrze, euro w górę

. Aukcja odbyła się w dobrym otoczeniu zewnętrznym ze znacznym udziałem kapitału zagranicznego" - napisał w komentarzu Piotr Marczak, dyrektor departamentu długu publicznego w resorcie finansów. To "dobre otoczenie zewnętrzne" widać po umocnieniu złotego. Jeszcze w pierwszym tygodniu

Euro tonie. Inflacja w USA pogrąża rynek akcji

Ekonomicznych szansa na nieco wolniejszy wzrost cen pojawi się w drugiej połowie roku. Wskaźnik Przyszłej Inflacji, prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem ruchy cen towarów i usług konsumpcyjnych, spadł w maju o 0,7 pkt - podało BIEC. Wcześniej PAP cytował dyrektor Departamentu

Węgierski kryzys coraz bardziej odczuwalny w Polsce

! - Wyniki przetargu są pochodną niepewności, jaka panuje na naszym rynku. (...) Z pewnością jednak popyt na bony szybko się odbuduje i taka sytuacja nie powtórzy się już na kolejnej aukcji - powiedział PAP Piotr Marczak, dyrektor Departamentu Długu Publicznego MF. Polska jest

Przegląd informacji ze spółek

bankami na temat podniesienia poziomu tego wskaźnika w kowenantach i o planowanych działaniach oszczędnościowych, poinformował wiceprezes i dyrektor ds. finansowych Krzysztof Zawadzki. Z związku z informacjami, że usługi sieci Vecton Mobile są niedostępne dla użytkowników

Internetowe spięcie w unijnych funduszach

przeznaczyć dwa razy większe kwoty na projekty, które na nie zasługują i są prawdziwymi biznesami" - pisze w blogu Antyweb.pl Grzegorz Marczak, który w sieci rozpętał debatę o wnioskach. Zdaniem wielu komentatorów projekty są, przynajmniej na pierwszy rzut oka, mocno przeciętne - od portali dla żeglarzy