marcin dyl

KE wezwała Polskę do przestrzegania przepisów UE dot. sieci i usług łączności

dni od wejścia w życie nowelizacji. Od końca maja pełniącym obowiązki prezesa UKE jest Krzysztof Dyl. Zastąpił on na tym stanowisku Marcina Cichego, który sprawował urząd do 31 maja. Komisja wyraziła obawy, że skrócenie całkowitego czasu trwania

IZFiA będzie udostępniać raporty stóp zwrotu FIZ-ów niepublicznych

prezes Marcin Dyl, cytowany w komunikacie. TFI zdecydowały ograniczyć dostęp do informacji dotyczących funduszy niepublicznych, dotychczas prezentowanych w ich serwisach internetowych w związku z opublikowaniem w dniu 29 marca 2018 roku przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Sejm powołał nowego prezesa UKE. Kim jest Jacek Oko? Kiedy aukcja 5G?

Sejm powołał nowego prezesa UKE. Kim jest Jacek Oko? Kiedy aukcja 5G?

naukowych dr. Jacka Oki, a także praktycznych umiejętnościach w zakresie zarządzania, co w kontekście sprawowania funkcji prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest niezwykle cenne - powiedział w Sejmie minister cyfryzacji Marek Zagórski. Oko zastąpi tymczasowego szefa UKE Krzysztofa Dyla, który

IZFIA: 500+ na pierwsze dziecko najczęściej przeznaczane jest na edukację

" - powiedział Marcin Dyl z Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, cytowany w komunikacie. Fundusze z programu 500+ respondenci planują wydać również na bieżące potrzeby (9%), rozrywkę (8%), zakup żywności (7%) oraz sfinansowanie wyjazdów wakacyjnych (6

MF zapowiada powołanie członka rządu ds. strategii dla rynku kapitałowego

Marcin Dyl zwrócił uwagę, że w przypadku strategii istotne są konkretne przepisy i wdrożenia, aby to się stało, potrzebny jest harmonogram, który będzie weryfikowany np. co kwartał. "Mieliśmy strategię Warsaw 2010 i część z tego zostało wdrożone, a gdyby była w całości

Orange uruchomi w lipcu "prawie" 5G

Orange uruchomi w lipcu "prawie" 5G

Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcina Cichego, który aukcję zorganizował. Pierwotnie miał on sprawować urząd do 2021 r. Teraz jego obowiązki tymczasowo przejął dotychczasowy wiceprezes UKE Krzysztof Dyl. Przez pandemię aukcje na częstotliwości 5G zostały wstrzymane też w innych krajach, np. we

Czy żeby korzystać z 5G, trzeba kupić nowy telefon? Wszystko, co należy wiedzieć o sieci nowej generacji

Czy żeby korzystać z 5G, trzeba kupić nowy telefon? Wszystko, co należy wiedzieć o sieci nowej generacji

, trzeba kupić nowy telefon? Tak. Żeby smartfon mógł w pełni korzystać z 5G, musi mieć wbudowany modem obsługujący tę technologię. - Sieć 5G bazuje na nowych rozwiązaniach technologicznych, które mogą być obsłużone tylko przez kompatybilny z nią smartfon - wyjaśnia Marcin Czopik, team leader i

IZFiA: 1/3 potencjalnych beneficjentów 'PIT 0' myśli o przyszłości finansowej

oszczędzania w Polsce. Sytuację powinno zmienić wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, a także kampania edukacyjna związana z ich startem. Oszczędzanie na emeryturę to niesamowicie istotna rzecz - nigdy nie jest na to za wcześnie i warto to robić w sposób efektywny" - skomentował Marcin Dyl z

IZFIA: 68% Polaków w wieku 18-24 lat nie myśli o emeryturze

. Pierwsze grupy pracowników będą mogły z tego skorzystać już od 1 lipca 2019 r." - powiedział prezes Izby Marcin Dyl, cytowany w komunikacie. Według badania, ponad 40% Polaków rzadko lub w ogóle nie myśli o emeryturze, najczęściej z powodu odległości w czasie tego zjawiska

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło minus 0,7 mld zł w lipcu

ekonomiczne jest korzystne dla inwestycji: stopy procentowe wciąż pozostają na rekordowo niskim poziomie, maleje bezrobocie, a gospodarka ma się dobrze" - powiedział prezes IZFiA Marcin Dyl, cytowany w komunikacie. Przyglądając się lipcowym przepływom środków z i do funduszy

IZFiA: Małgorzata Rusewicz wybrana do zarządu, zmiana także w Radzie Izby

się w naszą działalność mając znaczny wpływ na decyzje związane z prezentowaniem stanowisk w stosunku do przepisów regulujących funkcjonowanie zrzeszonych w Izbie towarzystw" - powiedział prezes IZFiA Marcin Dyl, cytowany w komunikacie. Powyższe wynika również ze

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń było dodatnie 11. miesiąc z rzędu w listopadzie

funduszy niż do nich wpłacili. Świadczy to o rozwoju rynku i rosnącym zaufaniu klientów" - powiedział prezes IZFiA Marcin Dyl, cytowany w komunikacie. Podobnie jak przed miesiącem, również w listopadzie największą popularnością cieszyły się fundusze gotówkowe i rynku

IZFIA: Blisko 40% Polaków to 'spokojni optymiści' ws. emerytur

premiera Morawieckiego" - powiedział prezes IZFiA prof. Marcin Dyl, cytowany w komunikacie. 38% Polaków to tzw. bierni wypierający - posiadają obojętny stosunek do emerytury. Myślą o niej rzadko i nie wzbudza ona w nich ani pozytywnych, ani negatywnych emocji

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,84 mld zł w październiku

Polsce świetne podstawy do rozwoju rynku funduszy" - powiedział prezes IZFiA Marcin Dyl, cytowany w komunikacie. Pod względem napływu kapitału październik był drugim po sierpniu najlepszym miesiącem w tym roku - do polskich TFI wpłacono 1,8 mld zł nowych środków. W ub

Co opóźnia aukcję 5G? Powtórna analiza rynku i obawy wobec Huawei

Co opóźnia aukcję 5G? Powtórna analiza rynku i obawy wobec Huawei

na uruchomienie to jest dobry cel. Czy realny? Będę mógł powiedzieć po obejrzeniu stanu prac – mówił Oko na posiedzeniu sejmowej komisji. Co opóźnia aukcję 5G? Pod koniec czerwca p.o. prezesa UKE Krzysztof Dyl mówił: – Trzeba powtórzyć analizę sytuacji na rynku przed ogłoszeniem nowego

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,05 mld zł we wrześniu

ciekawy, jeśli chodzi o zainteresowanie funduszami w ogóle, bez względu na to, czy skutkowało ono nabyciami czy umorzeniami. Ponad 10 mld zł samej sprzedaży brutto to wynik najlepszy od marca 2015 roku. To kolejny pozytywny sygnał dla rynku" - powiedział prezes IZFiA Marcin Dyl, cytowany w

IZFiA: 1/3 Polaków oszczędza na emeryturę w banku, ponad 1/5 - wcale

Funduszami i Aktywami Marcin Dyl, cytowany w komunikacie. Według ankietowanych, najlepszymi sposobami oszczędzania pieniędzy na emeryturę jest odkładanie pieniędzy w banku. Taki sposób wybiera 33% osób, inwestowanie w nieruchomości deklaruje 26%, a opłacanie składek ZUS 18%. Co

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,62 mld zł w lipcu

dwunastu miesięcy. "Świetny obecny wynik naszych TFI to efekt sporego zainteresowania i stosunkowo wysokiego popytu na jednostki funduszy. We wszystkich najważniejszych klasach aktywów bilans wpłat i umorzeń jest pozytywny" - powiedział prezes IZFiA Marcin Dyl, cytowany

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 895 mln zł w czerwcu

. "Kontynuujemy dobrą passę dla rynku TFI. W tym roku ani razu nie zanotowaliśmy odpływu środków z funduszy. Dobre nastroje na giełdach i wyniki makroekonomiczne naszej gospodarki skutecznie zachęcają do lokowania oszczędności w fundusze inwestycyjne" - powiedział prezes IZFiA Marcin Dyl

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 117,6 mln zł w maju

niskie stopy procentowe i zapowiedzi ich utrzymania, ale także nowe produkty w ofercie TFI oraz korzystne wyniki inwestycyjne" - powiedział prezes IZFiA Marcin Dyl, cytowany w komunikacie. Izba podała, że saldo w funduszach dedykowanych wyniosło -0,86 mld zł, przy czym

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 867,5 mln zł w marcu 

; - powiedział prezes IZFiA Marcin Dyl, cytowany w komunikacie. Podobnie jak w lutym, również w marcu wiodąca rola przypadła funduszom absolutnej stopy zwrotu. Trafiło do nich niemal tyle samo, co w poprzednim miesiącu, tj. ponad 0,42 mld zł. Po I kw. tego roku, jest to najbardziej

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło ponad 2,5 mld zł w styczniu

kluczowym czynników determinujących zachowanie się rynku TFI będą ewentualne podwyżki stóp procentowych. Aczkolwiek obserwując zaangażowanie inwestorów w fundusze wydaje się, że dobra passa powinna trwać" - powiedział prezes IZFiA Marcin Dyl, cytowany w komunikacie. Podobnie

Przegląd prasy

pkt w IX wg fin. danych --Marcin Dyl złożył rezygnację z prezesa zarządu IZFiA --Wyrok TSUE: Nie tak groźny dla banków, nie tak dobry dla klientów jak oczekiwano --PKP SA: Koleje Śląskie i Koleje Małopolskie dołączyły do

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło ponad 0,8 mld zł w grudniu

funduszy, niż z nich wypłacali środki. Ponad +14 mld zł salda w minionym roku to sukces wszystkich uczestników rynku, który napawa również optymizmem na kolejne miesiące" ? powiedział prezes IZFiA Marcin Dyl, cytowany w komunikacie. Znów słabiej wiodło się funduszom akcji

Efekty prac nad tzw. ustawą frankową będą znane na przełomie maja i czerwca

obcych . Do prac w zespole zostali zaproszeni specjaliści z dziedziny prawa i ekonomii w zakresie finansów i bankowości: dr hab. Marcin Dyl, doc. dr Marek Grzybowski, Sławomir Horbaczewski, dr hab. Zbigniew Krysiak, dr hab. Jarosław Mielcarek, prof. dr hab. Witold Modzelewski

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło minus 65 mln zł w sierpniu

inwestorzy dynamicznie zareagowali na doniesienia makroekonomiczne na świecie, przede wszystkim te dotyczące chińskiej gospodarki. Stąd odwrót od rynków akcji oraz większe zainteresowanie funduszami rynku pieniężnego" - skomentował prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami Marcin Dyl, cytowany w

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń TFI wyniosło 583 mln zł w kwietniu

, które trafiają do różnych grup funduszy, często wykorzystujących mieszane instrumenty finansowe. Tym samym portfele Polaków stają się coraz lepiej zdywersyfikowane" - powiedział prezes IZFiA Marcin Dyl, cytowany w komunikacie. Klienci TFI najchętniej wpłacali pieniądze w

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 2,1 mld zł w kwietniu

różnych klas aktywów, co dodaje zaufania o stabilizacji trwającej hossie na rynku funduszy" - skomentował prezes IZFiA Marcin Dyl, cytowany w komunikacie. Klasą aktywów, która pozyskała najwięcej pieniędzy z rynku były fundusze akcyjne (+0,76 mld zł). To ponad 2,5-krotnie

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń TFI wyniosło 1,42 mld zł w lutym

związane z rodzimym rynkiem kapitałowym. Cieszy fakt, że pieniądze powędrowały nie tylko do funduszy opartych na akcjach, ale również do tych opartych o instrumenty dłużne. To dojrzałe podejście" - powiedział prezes IZFiA Marcin Dyl, cytowany w komunikacie. Klienci TFI w

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń do TFI wyniosło 2,7 mld zł w marcu

Zarządzających Funduszami i Aktywami Marcin Dyl, cytowany w komunikacie. Istotne zainteresowanie klientów funduszami akcji sprawiło, że z cienia wyszły także fundusze mieszane, które były drugą grupą funduszy, która pozyskała najwięcej nowych środków w ubiegłym miesiącu (351,6 mln zł

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,92 mld zł w lutym

nowe propozycje inwestycyjne" - powiedział prezes IZFiA Marcin Dyl, cytowany w komunikacie. W lutym oprócz tradycyjnej już chęci do inwestowania w fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego (+0,75 mld zł) czy w fundusze dłużne (+0,41 mld zł), pojawił się pierwszy od

Fundusze w strachu przed fiskusem [analiza Samcika]

państwową kasę o 2-2,5 mld zł. Fundusze po raz pierwszy grają razem Mobilizacja branży funduszy jest tak duża, że aktywna jak nigdy stała się Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami. Jej szef Marcin Dyla we wtorek zaprosił na antykryzysowe spotkanie

Rząd i posłowie przespali ważne zmiany w prawie. Firmy inwestycyjne czeka prowizorka

Funduszy Inwestycyjnych – mówi nam Marcin Dyl, prezes Izby Zarządzającej Funduszami i Aktywami. – Po to, aby rynek na tym nie stracił, konieczny jest bieżący dialog środowiska firm inwestycyjnych z KNF-em i Ministerstwem Finansów w celu jak najszybszego wyjaśniania wszelkich wątpliwości

"Rz": Nowe wymagania wobec TFI ochronią klientów

, posiadane aktywa, inwestycje czy nieruchomości. Cytowany przez gazetę Marcin Dyl, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA), która opracowuje taką ankietę dla całego rynku wyjaśnia, że chodzi o to, by doradcy dopasowali ofertę nie tylko do wymagań klienta, ale by

Kancelaria Prezydenta powołała zespół specjalistów ds. przewalutowania franków

Szefowa kancelarii prezydenta Małgorzata Sadurska ogłosiła w środowym komunikacie, że powołany został zespół, który opracuje nowy projekt tzw. ustawy frankowej. W jego skład weszli "specjaliści z dziedziny prawa i ekonomii w zakresie finansów i bankowości: dr hab. Marcin

Nowy projekt rządu PiS: Wszyscy będą płacić dodatkową składkę emerytalną w wysokości 2 proc. pensji

kilkudziesięciu PPE. Ekspert przyznaje, że projekt Morawieckiego zwiększy koszty pracy. – Ale obecnie mamy rynek pracownika, firmy i tak muszą dawać podwyżki, więc nie ma lepszego momentu na taką reformę. – To będzie największa rewolucja emerytalna od 1999 r. – dodaje Marcin Dyl, prezes Izby

Koniec samowolki pośredników finansowych?

firm zajmujących się sprzedażą jednostek funduszy. Dzięki jednej wspólnej ankiecie pośrednicy i dystrybutorzy będą mieli ułatwione zadanie. Otrzymają uniwersalne narzędzie do wykorzystania przy sprzedaży wszystkich funduszy - mówi nam Marcin Dyl, szef IZFiA. Dyl dodaje, że

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło minus 493,8 mln zł w czerwcu

giełd, a przede wszystkim odpowiedzialne, uwzględniające różne klasy aktywów, podejście do inwestycji przez klientów TFI" - powiedział prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami Marcin Dyl, cytowany w komunikacie. O czerwcowym ujemnym saldzie przesądziły fundusze

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 0,58 mld zł w grudniu 2014

komponentami, w tym także funduszami mieszanymi i akcyjnymi" ? powiedział prezes IZFiA Marcin Dyl, cytowany w komunikacie. Do funduszy rynku pieniężnego i gotówkowych trafiło w grudniu 0,65 mld zł. To co prawda mniej niż w listopadzie i październiku, nie zmienia to jednak faktu

Naukowa rada nadzorcza KGHM

((Marcin Dyl - dr prawa, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert od rynku kapitałowego, były dyrektor departamentu prawnego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd; ((Arkadiusz Kawecki - dyrektor zarządzający ds

W 2010 roku może powstać 40 nowych funduszy zamkniętych

niepublicznych. Reszta to pozostałe fundusze zamknięte, otwarte i specjalistyczne otwarte. - Można domniemywać, że większość z nich pojawi się w tym roku na rynku - prognozuje Marcin Dyl, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Gdyby tak się stało, 2010 rok mógłby być jednym

Przegląd prasy

-- Mniejsze TFI mogą znaleźć dla siebie rynkową nisze, uważa prezes IZFiA Marcin Dyl -- Rozmowy toczące się między Deutsche Bankiem i Commerzbankiem w sprawie ich ewentualnej fuzji rodzą pytanie, czy w poszukiwaniu kapitału będą musiały one sprzedać mBank

Przegląd prasy

--Wskaźnik PMI dla przemysłu USA spadł do 52,8 pkt w IV wg wst. danych --Marcin Dyl został ponownie wybrany na prezesa IZFiA --Akcjonariusze Boryszewa zdecydują 18 maja o niewypłacaniu dywidendy za 2016 r. --MF zaoferuje

KNF chce zmniejszyć prowizje funduszy inwestycyjnych. Będziemy płacić mniej. Branża: to nas zabije

” fundusze, zarządzane przez ludzi). Fundusze inwestycyjne: to nas zabije Marcin Dyl, szef Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, ostro skrytykował propozycję KNF. – Rozwiązanie proponowane przez urząd KNF, przewidujące administracyjne ograniczenie poziomu opłat za zarządzanie funduszami

Premier wystąpił o powołanie prezesa UKE. Kim jest Jacek Oko i czy będzie "sterowalny"?

dla władzy “niesterowalny” i zorganizował aukcję 5G, idąc na rękę operatorom telekomunikacyjnym - nie tak, jak życzył sobie tego rząd. Jego obowiązki dotychczas pełnił wiceprezes UKE Krzysztof Dyl. Premier Mateusz Morawiecki złożył teraz do Sejmu wniosek o powołanie na szefa UKE dr

Fundusze odradzają się z popiołów

lepszy niż w czerwcu - mówi Marcin Dyl, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Doradcy Open Finance przestrzegają, że możemy mieć do czynienia z kolejnym napływem pieniędzy do ryzykownych funduszy akcji w okresie giełdowej górki - tak jak miało to miejsce w feralnym

Bez ankiety pośrednik ci już nie doradzi

pieniądze, jak duży przejściowy spadek oszczędności możesz zaakceptować i w jakim celu chcesz inwestować. Są też pytania o zarobki i oczekiwane zmiany dochodów. - Wypełnienie testów daje inwestorowi szansę na bardziej świadome podejmowanie decyzji inwestycyjnych - zachwala Marcin Dyl, szef IZFA