marża odsetkowa banków komercyjnych

Marża odetkowa netto mBanku będzie lekko rosnąć w br. 

Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - mBank oczekuje wysokiego jednocyfrowego wzrostu kredytów w dalszej części roku i lekkiego wzrostu marży odsekowej netto. Bank nie zamierza zwiększać swojego udziału w rynku kredytów kosztem marży odsetkowej netto, poinformował wiceprezes Andreas

Bank Handlowy spodziewa się wzrostu marży odsetkowej

Warszawa, 06.05.2019 (ISBnews) - Bank Handlowy spodziewa się wzrostu marży odsetkowej w kolejnych okresach, względem 2,43% w I kw. 2019 r., poinformował prezes Sławomir Sikora. "Ja się spodziewam, że na działalności klientowskiej, patrząc do

mBank liczy na dalszy stopniowy wzrost marży odsetkowej w 2019 r.

Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews) - Perspektywy dla mBanku na 2019 r. obejmują m.in. dalszy stopniowy wzrost marży odsetkowej wynikający ze zmieniającej się struktury portfela kredytowego, podał bank. Perspektywy dla mBanku na 2019 r. to m.in.: "

Millennium widzi przestrzeń do dalszej 'lekkiej' poprawy marży odsetkowej netto

Warszawa, 26.07.2016 (ISBnews) - Millennium Bank widzi przestrzeń do dalszej "lekkiej" poprawy marży odsetkowej netto, poinformował wiceprezes Fernando Bicho. "Marża odsetkowa netto zanotowała poprawę dzięki mniejszym kosztom depozytów

mBank liczy na dalszy stopniowy wzrost marży odsetkowej

Warszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - mBank spodziewa się dalszego stopniowego wzrostu marży odsetkowej oraz utrzymania kosztów zależnych od banku pod kontrolą, podała instytucja. Swoje perspektywy w zakresie wyniku odsetkowego i marży mBank określa jako

mBank oczekuje dalszego stopniowego wzrostu marży odsetkowej w 2017 r.

Warszawa, 08.02.2017 (ISBnews) - mBank spodziewa się w tym roku dalszego stopniowego wzrostu marży odsetkowej, podała instytucja. Perspektywy dla mBanku na 2017 r. to "dalszy stopniowy wzrost marży odsetkowej wynikający ze zmieniającej się

Bank Millennium oczekuje kosztów ryzyka w wys. 60 pb w kolejnych kwartałach

Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Bank Millennium oczekuje, że w IV kwartale br. i w 2020 roku koszt ryzyka będzie sięgał ok. 60 punktów bazowych. Wynik z odsetek w IV kw. będzie porównywalny do osiągniętego w III kw. - podobnie jak marża odsetkowa netto, która będzie w ostatnim

mBank liczy na wzrost wyniku z opłat i prowizji do 1 mld zł w 2019 roku

rośnie, koszty są pod kontrolą - daje to obraz dobry banku" - podsumował prezes. W 2018 r. wynik odsetkowy wzrósł o 11,5% r/r do 3 496 mln zł, a marża o 10 bp do 2,58%, dzięki zmianie struktury aktywów i stabilnym kosztom finansowania, podał wcześniej bank w prezentacji

B. Handlowy: Marża odsetkowa w br. pod wpływem zmienności na rynku obligacji

Warszawa, 11.05.2018 (ISBnews) - Poziom marży odsetkowej netto Banku Handlowego w całym bieżącym roku jest trudny do oszacowania ze względu na dużą zmienność na rynku obligacji, wynika z wypowiedzi prezesa Sławomira Sikory. "Mamy za dużo

Nie wpędzajmy banków w kryzys

Nie wpędzajmy banków w kryzys

kapitałowych i ostrzejszych standardów oceny banków komercyjnych. W Unii Europejskiej utworzony został Europejski Mechanizm Stabilizacyjny (EMS) z maksymalną zdolnością pożyczkową w wysokości 500 mld euro. Państwa członkowskie EMS mogą ubiegać się o dofinansowanie z funduszu, jeśli znajdują się w trudnej

mBank chce utrzymać marżę odsetkową netto powyżej 2% w tym roku

% w całym roku" - dodał. Marża odsetkowa netto mBanku wyniosła 2,06% w I kw. 2015 r. wobec 2,3% rok wcześniej. mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest

Bank Handlowy chce utrzymać marżę odsetkowa netto na poziomie 2,5% w br.

Warszawa, 08.05.2015 (ISBnews) - Bank Handlowy chce utrzymać poziom marży odsetkowej netto na poziomie 2,5% zanotowanym w I kw. br. w całym 2015 roku, poinformował prezes Sławomir Sikora. "Chcielibyśmy, żeby tak było, choć muszę powiedzieć, ze

mBank liczy na dalszy wzrost marży odsetkowej netto w 2017 r. 

Warszawa, 27.04.2017 (ISBnews) - mBank oczekuje, że marża odsetkowa netto będzie rosła w kolejnych kwartałach, poinformował wiceprezes ds. finansów Christoph Heins. "Cały czas rośniemy, jeśli chodzi o klientów. Jesteśmy bankiem transakcyjnym

mBank chce utrzymać poziom marży odsetkowej netto powyżej 2% w 2015 r.

. Marża odsetkowa netto wyniosła 2,3% na koniec 2014 roku i nie zmieniła się w skali roku oraz kwartału. mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na

Nowa strategia mBanku zakłada ok. 10,5% ROE, wskaźnik C/I poniżej 40% w 2023 r.

wskaźnik koszty/dochody (C/I) do ok. 40% oraz wzrost marży odsetkowej netto (NIM) do ok. 3% w 2023 roku, podał bank w komunikacie. "Strategia Grupy mBanku na lata 2020-2023 została opracowana jako odpowiedź na bieżące zmiany w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym oraz

mBank oczekuje poprawy wyniku prowizyjnego r/r w 2020 r. 

. Marża odsetkowa netto (NIM) wyniosła 2,69% na koniec 2019 r. wobec 2,58% rok wcześniej. Prezes poinformował także, że bank widzi przestrzeń do dalszej poprawy wskaźnika C/I. "Tempo wzrostu naszych dochodów jest szybsze niż wzrostu kosztów

Bank Millennium miał 173,66 mln zł zysku netto, 93,67 mld zł aktywów w II kw.

ten był napędzany zwiększeniem wartości wolumenów biznesowych oraz poprawą marży odsetkowej netto (głównie w porównaniu kwartalnym). Łącznie z Euro Bankiem, marża odsetkowa netto (w stosunku do średnich aktywów odsetkowych) w II kw. 2019 r. osiągnęła wartość 2,8%, t.j. o 27 pb wyżej niż marża

Stopy procentowe mocno w dół. RPP reaguje na kryzys gospodarczy

Stopy procentowe mocno w dół. RPP reaguje na kryzys gospodarczy

obniżenie stóp procentowych NBP. Zarząd NBP popiera taką decyzję” – napisano w oświadczeniu po spotkaniu zarządu. „Wpłynęłaby ona na obniżenie bieżących marż odsetkowych banków, jednak w dłuższej perspektywie będzie wspierała sytuację finansową banków dzięki korzystnemu oddziaływaniu na

Bank Handlowy oczekuje wzrostu wolumenów kredytowych w 2017 r.

, że marża odsetkowa banku ma ograniczone możliwości wzrostu, jednak z obecnego poziomu jest zadowolony. Na koniec IV kw. 2016 marża odsetkowa netto wyniosła 2,56% wobec 2,37% w całym sektorze bankowym. "Marża bez istotnego ruchu stóp procentowych ma dość ograniczone

Millennium i Euro Bank formalnie połączyły się, cel 1 mld zł zysku podtrzymany

wysokiego tempa wzrostu organicznego, bank ugruntuje swoją siódmą pozycję w sektorze bankowym, nastąpi też znaczna poprawa marży odsetkowej. "Przewidywane synergie pozwolą na realizację celów strategicznych i umożliwią, w okresie 1-2 lat, osiągnięcie celu rocznego zysku netto

KNF: Efektywność sektora bankowego lekko poprawiła się r/r w I-III kw. 2018

). Zrealizowany w okresie I-IX br. wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł 11 629 mln zł i był znacząco wyższy (o 1 137 mln zł, tj. o 10,8%) od osiągniętego w analogicznym okresie ub.r. Poprawę wyników odnotowano w bankach komercyjnych (o 13,3%), podczas gdy w bankach spółdzielczych uległy one obniżeniu

Bank Millennium: Koszty fuzji z Euro Bankiem znacząco wzrosną w II poł. roku

. Według prezesa, koszty związane z integracja będą także wpływały na wysokość osiąganej marży odsetkowej w najbliższym czasie przez bank. "Jeżeli chodzi o kolejne kwartały to musimy wziąć pod uwagę dwa elementy tj. rozwój organiczny i tutaj jesteśmy pozytywnie nastawieni co

Bank Pekao liczy na dwucyfrowy wzrost powtarzalnego zysku w 2019 roku

: 6,9% i 6,2% (wobec 4,3% w ub.r.) Marża odsetkowa netto Banku Pekao ma rosnąć o 1-2 pb kwartalnie, wsparta dalszą zmianą miksu kredytowego", czytamy też w materiale. Wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji ma być wsparty zwiększeniem skali i

KNF: Wskaźniki efektywności banków nieznacznie poprawiły się w I poł. 2018 

Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Poprawa wyników banków zrealizowana głównie dzięki zwiększeniu wyniku odsetkowego, połączonego z umiarkowanym wzrostem kosztów działania wpłynęła na lekką poprawę wskaźników efektywności w I połowie br. Wskaźnik zwrotu z kapitałów (ROE) sektora

Bank Handlowy podtrzymuje cel ROE powyżej 10% w 2018 r.

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Bank Handlowy podtrzymuje deklarację osiągnięcia w tym roku zwrotu z kapitału (ROE) na poziomie powyżej 10%. Bank oczekuje, że klientowska marża odsetkowa pozostanie na stabilnym poziomie do końca roku, poinformował prezes Sławomir Sikora. Na

Bank Handlowy miał wstępnie 638,85 mln zł zysku netto w 2018 r.

) ukształtował się na poziomie 10%, tzn. 1,5 pkt proc. więcej niż w 2017 roku; ROA sięgnęło 1,4% wobec 1,2% w 2017 r. Wskaźnik koszty/ dochody wyniósł w ub.r. 55% wobec 58% w 2017 r. Marża odsetkowa utrzymała się na niezmienionym r/r poziomie 2,5

ING Bank Śląski miał wstępnie 450,3 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

wcześniej. "W ciągu czterech kwartałów 2019 roku skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego wyniósł 1 658,7 mln zł, co oznacza wzrost o 8,9% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Grupa ING Banku Śląskiego zanotowała wzrost podstawowych wielkości komercyjnych - wartości

mBank liczy na zysk netto w 2020 r., sektor może być 'blisko zera'

podał, że oczekuje negatywnego wpływu obniżki stóp procentowych na wynik odsetkowy i silnej presji na marżę. Dostrzega także niewystarczającą przestrzeń na równoważne wobec cięcia stóp dostosowanie oprocentowania depozytów. W kontekście odpisów na kredyty, bank spodziewa się, że sytuacja finansowa

Bank Millennium podtrzymuje cel 1 mld zł zysku netto w 2020 roku

porównaniu z 2014 r., kiedy liczba klientów wyniosła 1,2 mln. Dodał, że bank spodziewa się także systematycznej poprawy marży odsetkowej netto. Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992

Bank Millennium miał 192,67 mln zł zysku netto, 72,67 mld zł aktywów w II kw.

o 6,2% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost ten wynikał ze zwiększenia wolumenów biznesowych i poprawy marży odsetkowej netto. Kredyty klientów ogółem wzrosły o 6,2% rocznie pomimo 10% spadku kredytów hipotecznych w walutach obcych. Depozyty ogółem wzrosły o 5% w ciągu roku

Bank Millennium miał wstępnie 27 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

. wyniósł 2 499,4 mln zł i wzrósł o 33,1% r/r. Wzrost ten był wspomagany 7-miesięcznym wynikiem z tytułu odsetek Euro Banku. W połączeniu z Euro Bankiem, średnia marża odsetkowa netto (w stosunku do średnich aktywów odsetkowych) w IV kw. 2019r. osiągnęła 2,94%, o 30 pb wyżej niż marża odsetkowa netto za IV

Bank Pekao miał 539,82 mln zł zysku netto, 183,5 mld zł aktywów w II kw. 2018 r.

dochodów i zysku operacyjnego. Bank utrzymał wysoką, ponad 8% dynamikę wzrostu wyniku odsetkowego. Dyscyplina cenowa i dobre wyniki sprzedażowe wyżej marżowych produktów detalicznych wspomogły dalszą poprawę marży odsetkowej. Cieszy nas, iż poprawiamy dynamiki sprzedaży i rentowności przy utrzymaniu siły

Bank Millennium liczy na stabilizację marży odset. w IV kw. i wzrost w kolejnych

Warszawa, 23.10.2015 (ISBnews) - Bank Millennium oczekuje, że marża odsetkowa netto ustabilizuje się w IV kwartale, a przy stabilnych stopach procentowych może się poprawiać w kolejnych okresach, poinformował wiceprezes Fernando Bicho. "Jest

NBP spodziewa się dalszego spadku wskaźników ROA i ROE banków

), stabilizacja lub wzrost marży odsetkowej netto oraz koszty związane z tzw. zwrotem spreadów walutowych, podano także. NBP negatywnie ocenia fakt, że zyskowność banków, po wyłączeniu skutków czynników jednorazowych, nadal spada. "Z uwagi na to, że w

Bank Handlowy miał 180 mln zł zysku netto, 51,99 mld zł aktywów w IV kw. 2019 r

wyniosły 548 mln złotych (+7% r/r) marża operacyjna +16% r/r. Wynik prowizyjny czwartego kwartału +1% r/r, wynik odsetkowy +6% r/r; działalność skarbcowa +15% r/r. Marża odsetkowa wyniosła 2,48% i była wyższa niż średnia w sektorze bankowym (2,3%). Zysk netto w czwartym kwartale wyniósł 180 mln zł w

Pandemia uderzyła w banki. "Nie ma innego wyjścia niż rozważny wzrost cen usług bankowych"

więcej. Przy niskich stopach procentowych i rosnących odpisach kredytowych banki będą musiały podnosić opłaty i prowizje. Od dawna w branży mówi się o konieczności podnoszenia opłat, gdyż marża odsetkowa okazuje się niewystarczająca i klienci muszą przyzwyczajać się do płacenia za różne czynności bankowe

'Minutes' RPP: Działania NBP to niższe bezrobocie i mniej upadłości firm

niektórzy członkowie Rady wskazywali, że obniżka stóp procentowych przyczynia się do spadku marż odsetkowych banków, co może zwiększać ich skłonność do podwyższania pobieranych opłat. Podkreślali oni także, że poprzez zmniejszenie dochodów gospodarstw domowych z lokat bankowych, niższe stopy procentowe będą

mBank miał 86,98 mln zł zysku netto, 182,9 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

. Marża odsetkowa netto w I półroczu 2020 roku obniżyła się do 2,48% wobec 2,68% przed rokiem (-20 p.b.). Bank podał, że spadek marży spowodowany był trzema cięciami stóp procentowych w I półroczu 2020 roku, łącznie o 140 p.b. "Wynik z tytułu

Łączące się banki BGŻ i BNP Paribas Bank Polska odnotowały spadek zysku w I kw.

mln zł i 19,2 mln zł. Wynik odsetkowy Banku BGŻ wyniósł w I kw. 2015 r. 253,7 mln zł wobec 270,6 mln zł rok wcześniej. Marża odsetkowa netto wyniosła 2,5% wobec 3% w I kwartale 2014 r. Wynik z tytułu opłat i prowizji Banku BGŻ wyniósł w I kw. 2015

mBank chce utrzymać pozytywne tendencje z 2016 r. w przyszłym roku

. To pozwala nam też lepiej zarządzać marżą odsetkową" - powiedział prezes. W okresie I-III kw. 2016 r. bank miał 926,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 991,76 mln zł zysku rok wcześniej

Bank ING BSK miał 452,2 mln zł zysku netto, 141,6 mld zł aktywów w IV kw. 2018

. "W ciągu czterech kwartałów 2018 roku skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego wyniósł 1 525,9 mln zł, co oznacza wzrost o 9% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Grupa ING Banku Śląskiego zanotowała wzrost podstawowych wielkości komercyjnych - wartości kredytów brutto o 18%, a depozytów

Millennium celuje w zwiększenie udziału w segmencie kredytów konsumpcyjnych

dotychczasowe działania w kwestii poziomu marży odsetkowej netto. Zakłada m.in. dalszą stopniową poprawę w depozytach tak, aby średnie koszty były niższe, choć zarząd podkreśla, że już są one na niskim poziomie. Jednocześnie bank chce utrzymać średnie oprocentowanie kredytów, szczególnie poprzez zmianę ich

Bank Handlowy miał 158,48 mln zł zysku netto, 45,2 mld zł aktywów w III kw. 2018

niefinansowego) stanowiące główne źródło kosztów odsetkowych spadły o 3,5 mln zł (tj. 8,2%) z powodu niższej marży na depozytach od klientów instytucjonalnych, czytamy także. Bank wskazałże największy spadek dotyczył wyniku prowizyjnego z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów

Bank Millennium miał 53,6 mln zł zysku netto, 102,58 mld zł aktywów w II kw.

roku poprzedniego (spadek o 7,2% kw/kw). Wzrost ten był wspomagany przychodami z operacji z klientami przejętego Euro Banku. Marża odsetkowa netto (do średnich aktywów pracujących - NIM) w I poł. 2020 r. osiągnęła 2,69%, i była na podobnym poziomie co marża w I poł. 2019 r. W II kw. 2020 r. marża

mBank: 1 mld zł zysku netto w 2016 r. staje się coraz pewniejszy

. "Jesteśmy branżą która jest najbardziej obciążona podatkowo" ? powiedział Stypułkowski. Jednocześnie dodał, że bankowi korzystnie rośnie m.in. marża odsetkowa r/r, wartość depozytów w segmencie detalicznym jak i w sektorze przedsiębiorstw. "Przedsiębiorstwa

Zysk netto ING Bank Śląski wzrósł r/r do 366,8 mln zł w IV kw. 2017 r.

zł, co oznacza wzrost o 12% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. W tym samym okresie wynik jednostkowy Banku wyniósł 1 349 mln zł, czyli był wyższy o 12% r/r. ING zanotował wzrost podstawowych wielkości komercyjnych - wartości kredytów o 12%, a depozytów o 9%" - czytamy w komunikacie

Wskaźnik C/I Banku Handlowego wzrósł do 62% na koniec 2015 r.

również w związku ze spadkiem wyniku odsetkowego i z działalności skarbcowej, wynika z raportu banku. Przychody ogółem grupy osiągnęły poziom 2 051,7 mln zł i były niższe o 365,7 mln zł (tj. 15,1%) od przychodów 2014 roku przede wszystkim za sprawą spadku wyniku odsetkowego

Bank Millennium miał 200,19 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r.

. "Wynik z tytułu odsetek (pro-forma) w I-III kw. 2018 r. wyniósł 1 374,1 mln zł i wzrósł o 6,7% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Wzrost ten był powodowany przez wzrost wolumenów biznesowych i poprawę marży odsetkowej netto do poziomu 2,6% narastająco w porównaniu z 2,5% rok

mBank miał 285,28 mln zł zysku netto, 146,66 mld zł aktywów w III kw. 2018 r.

podstawowego Tier I 17,3%" - czytamy dalej. Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku była stabilna w ujęciu kwartalnym i w III kwartale 2018 roku wyniosła 2,6%, podobnie jak w poprzednim kwartale. Aktywa razem banku wyniosły 146,66 mld zł na koniec III kw

Bank Millennium miał 18,1 mln zł zysku netto, 101,9 mld zł aktywów w I kw.

obejmuje marże na wszystkich instrumentach pochodnych) w I kw. 2020 r. wyniósł 689, 6 mln zł i wzrósł o 37,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost ten wspierał dochód z operacji klientów przejętego Euro Banku. "Marża odsetkowa netto (do średnich

Marża odsetkowa netto Banku Millennium to 2,28%, wskaźnik C/I 50,4% w I kw.

Warszawa, 29.04.2016 (ISBnews) - Marża odsetkowa netto Banku Millennium wzrosła do 2,28% w I kwartale tego roku tj. o 1 pb r/r, zaś wskaźnik koszty do dochodów (C/I) pozostał stabilny na poziomie 50,4%, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek

KNF: Wzrost obciążeń i wymogów regulacyjnych wyzwaniem dla zyskowności banków

.), marginalny wzrost marży odsetkowej (z 2,59 do 2,63), ROA (z 0,64 do 0,76) oraz ROE (z 5,76 do 6,72). Należy jednak zaznaczyć, że pomiędzy bankami istniały istotne różnice w tym zakresie, a w przypadku banków spółdzielczych poza obniżeniem wskaźnika kosztów pozostałe miary uległy pogorszeniu" - głosi

Zapisy na II transzę obligacji Ghelamco o wartości 30 mln zł ruszają dzisiaj

;Papiery serii PPF oferują oprocentowanie zmienne oparte o stopę WIBOR 6M i powiększone o marżę w wysokości 4%. W pierwszym okresie odsetkowym ich oprocentowanie wyniesie 5,74% w stosunku rocznym, a odsetki będą wypłacane co pół roku. Termin wykupu zaplanowano na 30 marca 2020 r. " czytamy w

WIBOR decyduje o wysokości raty kredytu i ma ogromne znaczenie dla gospodarki. Czy kluczowy wskaźnik zostanie zastąpiony przez inny indeks?

właśnie zależy to, jakie będą raty kredytu, zwłaszcza hipotecznego. Najczęściej jest on obliczany właśnie w ten sposób, że bank bierze WIBOR trzy (3M) – lub sześciomiesięczny (6M) do którego dolicza swoją marżę. Wskaźnik ten ma więc kluczowe znaczenie dla wysokości kosztu spłacanego kredytu. Pomimo

NBP: Polski sektor bankowy jest stabilny i odporny na szoki zewnętrzne

bankowego mierzonej wskaźnikami ROA i RORC. Przede wszystkim będzie to wynikiem zmian regulacyjnych. "W związku z tym można oczekiwać: - Stabilizacji marży odsetkowej netto. Zwiększanie przez banki marży na nowych kredytach lub dalsze obniżanie

Bank Pekao miał 582,11 mln zł zysku netto, 196,91 mld zł aktywów w II kw. 2019r.

dochodów komercyjnych i ciągłej dyscyplinie kosztowej" - czytamy w komunikacie. Bank podał, że osiągnięcie dwucyfrowego wzrostu zysku netto, w warunkach porównywalnych, można przypisać konsekwentnej kontroli kosztów. "Koszty operacyjne, z

Akcja kredytowa mBanku wzrosła o 14,6% r/r, wskaźnik NPL wyniósł 4,7% w III kw.

90,3%. "Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku wzrosła w ujęciu kwartalnym i w III kwartale 2019 roku wyniosła 2,81% w porównaniu do 2,75% w poprzednim kwartale" - napisano także. mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych

Zysk netto Banku Handlowego spadł r/r do 42,66 mln zł w I kw. 2017 r.

. "Odsetki od należności od klientów stanowiące główne źródło przychodów odsetkowych, osiągnęły poziom 219,3 mln zł i były wyższe o 19,4 mln zł (tj. 9,7%) w stosunku do I kwartału 2016 roku, dzięki pozytywnemu wpływowi marży kredytowej. Z drugiej strony spadek zanotowały przychody odsetkowe od

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 12,4% r/r, wskaźnik NPL: 4,42% w I kw

należności w ciężar rezerw" - wskazano w raporcie. Marża odsetkowa netto pozostała na podobnym poziomie, jak rok temu (2,53% w porównaniu do 2,51% w zeszłym roku). Łączne środki klientów Grupy Banku Millennium wyniosły 75 478 mln zł na 31 marca 2019

Zysk netto mBanku wyniósł 411 mln zł, aktywa 133,64 mld zł w I kw. 2018 r.

816,42 mln zł wobec 749,01 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 268,88 mln zł wobec 249,55 mln zł rok wcześniej. Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku wzrosła w ujęciu kwartalnym i osiągnęła poziom 2,61% w porównaniu do 2,57% w IV kw. 2017 roku

NBP: System finansowy funkcjonuje stabilnie, poziom ryzyka obniżył się

banków mierzona wskaźnikami ROE i ROA jest jednak niższa niż w poprzednich latach, m.in. z powodu nowych wymogów regulacyjnych i obciążeń o charakterze fiskalnym. Perspektyw na poprawę zyskowności banków należy upatrywać w obserwowanym wzroście marży odsetkowej netto, świadczącym o dostosowaniu się

Bank Pekao miał 242,34 mln zł zysku netto, 196,64 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.

obciążeń regulacyjnych grupa kapitałowa Banku Pekao S.A. odnotowałaby wzrost zysku netto o 13,7% r/r, przy zysku operacyjnym netto wyższym o 107,6 mln zł, (tj. 12,3% od zysku operacyjnego netto osiągniętego w I kwartale 2018 r). Wzrost ten wynikał z dalszego rozwoju działalności komercyjnej grupy

Polityka NBP pompuje inflację i osłabia banki. Gdzie wisi miecz Damoklesa?

zagrożenie dla sytuacji kredytobiorców i tym samym oddziałuje w kierunku relatywnej poprawy spłacalności kredytów. Same banki zdają się nie doceniać tego aspektu decyzji o obniżce ceny pieniądza przez NBP, koncentrując się na wpływie na ich marże odsetkowe”. Twierdzenie takie nie znajduje poparcia w

Zysk netto Banku Millennium wyniósł 173,6 mln zł w II kw. 2017 r.

zarówno poprawy marży odsetkowej netto, jak i wzrostu kredytów (zwłaszcza kredytów konsumpcyjnych i dla przedsiębiorstw) oraz depozytów. Szczególnie dodatni wkład do marży odsetkowej netto wniosła redukcja kosztu depozytów (do 1,08% w 2 kw. 2017). Rentowność kredytów także poprawiła się w 2 kw. 2017 o 6

Zysk netto mBanku wzrósł r/r do 311,64 mln zł w IV kw. 2017 r.

w raporcie. Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku wzrosła w ujęciu kwartalnym i w IV kwartale 2017 roku osiągnęła poziom 2,6% w porównaniu do 2,5% w III kwartale 2017 roku. "Wynik z tytułu prowizji obniżył się z związku z niższymi

Kapitał polski lepszy niż obcy. Europejskie banki mogą pozazdrościć naszym

kondycja kapitałowa polskich banków niż zachodnich nie jest dla niego zaskoczeniem. - To wynika z wielu rzeczy. Po pierwsze, mamy trochę wyższy poziom stóp procentowych, niż w strefie euro. To pozwala realizować większe marże odsetkowe. Po drugie, i może najważniejsze, to nasza sytuacja gospodarcza &ndash

Bank Pekao miał 749,2 mln zł zysku netto, 191,1 mld zł aktywów w IV kw. 2018 r.

strategii inteligentnego wzrostu we wszystkich segmentach pozwoliła na wzrost dochodów komercyjnych o 10% r/r przy wzroście wolumenu kredytów o 6% r/r. Osiągnęliśmy najwyższy wynik odsetkowy w historii banku, na poziomie blisko 5 mld zł, 9% lepszy r/r, zrealizowany w środowisku niskich stóp procentowych

Zysk netto Banku Millennium wstępnie wzrósł r/r do 179,6 mln zł w IV kw. 2017r.

2017 wyniósł 1 736,9 mln zł, co oznacza wzrost o 11,6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Ten znaczny wzrost wynikał z poprawy marży odsetkowej netto oraz zwiększenia wolumenów biznesowych. Po stronie kredytów dotyczyło to przede wszystkim kredytów konsumpcyjnych, korporacyjnych i

Przegląd prasy

Strykowie za 51,8 mln euro --Bank Millennium oczekuje 2,9-3% marży odsetkowej netto kwartalnie w 2020 r. --MF: Sześć banków ma mandat na organizację emisji 5-letnich euroobligacji --Vectra sfinalizowała przejęcie Multimedia

Marża odsetkowa netto Banku Millennium wzrosła kw/kw w III kwartale

Warszawa, 23.10.2015 (ISBnews) - Marża odsetkowa netto Banku Millennium za III kw. wzrosła o 6 pb w porównaniu z II kw. br. do 2,23% - po raz pierwszy w ciągu ostatniego roku - i tym samym prawie zrównoważyła efekt marcowych cięć stóp procentowych, podał bank

Zysk netto Banku Handlowego wzrósł wstępnie r/r do 163,4 mln zł w IV kw. 2017 r.

. Wskaźnik ROE w 2017 r. wyniósł 8,5% wobec 9,6% rok wcześniej, zaś ROA - odpowiednio: 1,2% wobec 1,3%. Wskaźnik koszty/dochody ukształtował się w ub.r. na poziomie 58%, bez zmian wobec poprzedniego roku. Marża odsetkowa wzrosła w 2017 r. do 2,5% z 2,2% rok wcześniej

mBank miał wstępnie 116,25 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

odsetek o 68,5 mln zł w związku z werdyktem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącym prawa konsumenta do obniżenia kosztu kredytu w przypadku jego spłaty przed terminem określonym w umowie kredytowej" - czytamy dalej. Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku

NBP: System nansowy funkcjonuje stabilnie, a natężenie zagrożeń bez zmian

. "Pomimo pozytywnych zjawisk w postaci dostosowania banków do środowiska niskich stóp procentowych i wzrostu marży odsetkowej netto, w najbliższej przyszłości nie widać przesłanek do wzrostu zyskowności banków mierzonej wskaźnikami ROE i ROA. Wpływ na to będą miały m.in. nowe wymogi regulacyjne

mBank miał 90,92 mln zł zysku netto, 173,82 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

2019 roku został obniżony o 68,5 mln zł w związku z wyrokiem TSUE dotyczącym prawa konsumenta do obniżenia kosztów kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty" - czytamy w raporcie. Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku nieznacznie wzrosła w ujęciu kwartalnym i w I kwartale

Zysk netto mBanku Hipotecznego wzrósł r/r do 23,42 mln zł w 2016 r.

banku jest dochód odsetkowy, duży wpływ na wynik finansowy w 2016 roku miały niskie stopy procentowe oraz duża presja na marże. Pomimo tego bank zanotował wzrost wyniku z tytułu odsetek w porównaniu z 2015 rokiem (o 19 379 tys. zł lub 17,5%). Wynik na działalności handlowej, na który składa się wynik z

mBank miał 332,74 mln zł zysku netto, 145,75 mld zł aktywów w IV kw. 2018 r.

pożyczek" - czytamy w raporcie. Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku wzrosła w ujęciu kwartalnym i w IV kwartale 2018 roku osiągnęła poziom 2,6% w porównaniu do 2,56% w III kwartale 2018 roku. "Wynik z tytułu prowizji obniżył się w związku z

Marża odsetkowa netto mBanku wzrosła r/r do 2,3% w I kwartale

Warszawa, 28.04.2016 (ISBnews) - Marża odsetkowa netto mBanku w I kwartale 2016 roku wzrosła do poziomu 2,3% wobec 2,1% w całym 2015 roku i 2,2% w IV kw. 2015 roku. Wskaźnik koszty do dochodów C/I wzrósł do 47,7% wobec 40,4% w I kw. 2015 r., podał bank

Bank Millennium miał wstępnie 212,5 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r.

. "Wynik z odsetek (pro-forma) w roku 2018 wyniósł 1 877,9 mln zł i odnotował znaczny wzrost o 8,1% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost ten był spowodowany zwiększoną wartością wolumenów biznesowych, w połączeniu z niewielkim wzrostem marży odsetkowej netto do 2,59% narastająco w roku, w

Zysk netto Banku Pekao spadł r/r do 535,07 mln zł w II kw. 2017 r.

) ukształtował się na poziomie odpowiednio 1% wobec 1,5% rok wcześniej. Wskaźnik koszty/dochody spadł do 45,4% w I poł. br. z 42,4% rok wcześniej. Marża odsetkowa została utrzymana na poziomie 2,8%. Koszty z działalności operacyjnej w I półroczu 2017 r. wyniosły 1 594,0 mln zł. Były

KNF: Wynik banków za 2017 może być lepszy od pierwotnych prognoz

. "Na podstawie planów finansowych banków komercyjnych, w 2017 r. należy oczekiwać obniżenia wyniku finansowego netto sektora bankowego o około 10%. Trzeba jednak dodać, że banki wykazują znaczne zdolności adaptacyjne do zmienionych warunków działania w związku z tym może się okazać, że faktycznie

Przegląd prasy

--Indeks WIG20 wzrósł o 1,21% na zamknięciu w piątek --Bank Millennium ustanowił program emisji obligacji o wartości do 4 mld zł --Plus uruchomi w poniedziałek 1. etap komercyjnej sieci 5G na 2,6 GHz MHz TDD --BGK sprzedał

Zysk netto Banku Millennium wzrósł r/r do 140,5 mln zł w I kw. 2017 r.

. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 393,49 mln zł wobec 351,14 mln zł rok wcześniej. "Oznacza to kontynuację stabilnego kwartalnego wzrostu począwszy od II kw. 2015 r., kiedy to przychody odsetkowe były najniższe po wcześniejszych cięciach stóp procentowych w Polsce. Marża odsetkowa netto (na średnich

Banku Millennium zwiększył sprzedaż pożyczek gotówkowych o 19,4% r/r w 2014 r.

o 4,8% r/r. Depozyty klientów wyniosły 47 591 mln zł, rosnąc o 5,0% w porównaniu z bilansem na dzień 31 grudnia 2013 roku. "Za bardzo pozytywny należy uznać fakt, iż wzrostowi depozytów w 2014 roku towarzyszyła poprawa marży odsetkowej netto

Zysk netto mBanku spadł r/r do 218,78 mln zł w I kw. 2017 r.

mln zł" - czytamy w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 749,01 mln zł wobec 676,42 mln zł rok wcześniej. Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku wzrosła w ujęciu kwartalnym i w I kwartale 2017 roku osiągnęła poziom 2,4% w porównaniu do 2,3% w IV kwartale 2016 roku

Wskaźnik C/I Banku Millennium spadł do 50,2% w 2014 r.

przede wszystkim istotna redukcja stopy lombardowej NBP o 100 pb" - czytamy w raporcie. Marża odsetkowa netto ogółem w roku 2014 osiągnęła poziom 2,5%, i była o 0,3 pkt proc. wyższa w porównaniu z poziomem z roku 2013. Bank podał, że poprawa marży odsetkowej została

Zysk netto mBanku wzrósł r/r do 291,41 mln zł w III kw. 2017 r.

17,8%" - napisano także. Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku wzrosła w ujęciu kwartalnym w III kwartale 2017 roku osiągnęła poziom 2,5% w porównaniu do 2,4% w II kwartale 2017 roku. mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych

BOŚ zakłada wzrost wartości kredytów proekologicznych do 2 mld zł w br.

zaktualizowanej strategii do 2021 roku bank zakłada, że w br. roku udzieli kredyty proekologiczne o wartości 2 mld zł, w tym 0,8 mld zł to kredyty komercyjne, zaś 1,2 mld zł to kredyty we współpracy z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW, w kolejnym roku będzie to 2,8 mld zł ( w tym odpowiednio 1,1 mld zł i 1,7 mld zł), w 2019

Wskaźnik C/I Banku Handlowego poprawił się do 58% w 2016 r.

zł na koniec 2016 r. Marża odsetkowa netto wzrosła do 2,2% na koniec 2016 r. wobec 2,0% rok wcześniej. Wynik z prowizji spadł o 11,1% r/r do 561,2 mln zł w ub. r. Wartość należności od klientów netto na koniec 2016 roku wyniosła 18,9 mld zł i była niższa o 0,6% w stosunku

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 7% r/r, wskaźnik NPL: 4,61% w III kw.

(+9% r/r). Leasing i faktoring utrzymały dwucyfrowy wzrost sprzedaży w ujęciu narastającym: odpowiednio +16% r/r i +11% r/r. Marża odsetkowa netto wzrosła o 10 pb w III kw., osiągając 2,67%, podano także. Środki klientów ogółem w Grupie Banku

Zysk netto Banku Handlowego wzrósł r/r do 144,92 mln zł w III kw. 2016 r.

(tj. 2,9%), w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 roku i wyniosły 301,7 mln zł. Należności od klientów stanowiły główne źródło przychodów odsetkowych, osiągnęły poziom 214,2 mln zł i były wyższe o 24,1 mln zł (tj. 12,7%) w stosunku do III kwartału 2015 roku, dzięki pozytywnemu wpływowi marży

Zysk netto mBanku spadł r/r do 292,52 mln zł w IV kw. 2016 r.

; - napisano także w raporcie. Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku w IV kwartale 2016 roku była stabilna w ujęciu kwartalnym na poziomie 2,3% i wzrosła w porównaniu do IV kwartału 2015 roku z poziomu 2,2%, podał też mBank. Aktywa razem banku wyniosły

Akcja kredytowa mBanku spadła o 0,1% kw/kw w I kw., wskaźnik NPL spadł do 5,2%

. Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku wzrosła w ujęciu kwartalnym i w I kwartale 2017 roku osiągnęła poziom 2,4% w porównaniu do 2,3% w IV kwartale 2016 roku, podał bank. "Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec marca 2017 roku wyniosła 81 697,9 mln zł i była niższa o

Wielkie firmy kuszą detalistów swoimi obligacjami

stopę do najniższego w historii poziomu 2,75 proc. Od listopada spadła już o 2 pkt proc. W efekcie banki komercyjne są skłonne coraz mniej płacić za lokaty. Obecnie za roczną dają z grubsza jedynie 3-3,50 proc. W dół poszły też odsetki od obligacji skarbowych sprzedawanych drobnym inwestorom przez

Bankowe prognozy na 2018: lokaty wciąż nieopłacalne, pożyczki droższe, konta z nowinkami. Zła wiadomość: raty hipoteczne zaczną rosnąć

centralny bierze pod uwagę też wariant z wzrostem cen o 3 proc. Z drugiej strony niewiele wskazuje na znaczący wzrost oprocentowania depozytów. Mógłby on nastąpić z takich przyczyn jak wzrost oficjalnych stóp procentowych NBP (jeśli bank centralny deklaruje, że byłby skłonny pożyczyć bankom komercyjnym

Akcja kredytowa mBanku wzrosła 0,3% kw/kw w III kw, wskaźnik NBP wzrósł do 5,9%

kwartale. Marża odsetkowa w III kw. br. utrzymała się na poziomie z poprzedniego kwartału i wyniosła 2,3%, przy czym była wyższa niż 2,1% odnotowane w III kw. 2015 r., podał bank. "Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec września 2016 roku

NBP: Polski system finansowy jest stabilny, ruchy na CHF nie są zagrożeniem

źródłem wzrostu buforów kapitałowych, poprawiły się głównie dzięki wzrostowi marży odsetkowej i obniżeniu relacji kosztów operacyjnych do skali działania banków. Wpływ kosztów materializacji ryzyka kredytowego na wyniki banków nie zmienił się istotnie, zmniejszyły się natomiast przychody nieodsetkowe

Przegląd informacji ze spółek

finansowe na 2020 r. w wysokości: wskaźnik zwrotu z kapitału ROE na poziomie 14% (wobec 8% samodzielnie w przypadku Alior Banku w 2016 r.), wskaźnik kosztów do dochodów na poziomie 39% (wobec 49% w 2016 r.), wskaźnik kosztów ryzyka CoR na poziomie 1,7% (wobec 1,9% w 2016 r.), podał bank. Marża odsetkowa