marża modelowa

PKN Orlen liczy na wzrost modelowej marży downstream w br.

Warszawa, 19.10.2017 (ISBnews) - Modelowa marża downstream powinna w tym roku w PKN Orlen być wyższa niż w 2016 r., kiedy wyniosła 11,7 USD/b, poinformował dyrektor wykonawczy ds. planowania i raportowania Rafał Warpechowski. "Modelowa marża

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos spadła r/r do 6,16 USD/bbl w czerwcu

Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 6,16 USD na baryłce w czerwcu br., w porównaniu do 7,27 USD rok wcześniej oraz 5,5 USD w maju br., podała spółka. Do kalkulacji marży Grupa Lotos przyjmuje poniższą

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos spadła r/r do 5,5 USD/bbl w maju

Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 5,5 USD na baryłce w maju br., w porównaniu do 7,34 USD rok wcześniej oraz 5,6 USD w kwietniu br., podała spółka. Do kalkulacji marży Grupa Lotos przyjmuje poniższą

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos spadła r/r do 5,60 USD/bbl w kwietniu

Warszawa, 06.05.2019 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 5,6 USD na baryłce w kwietniu br., w porównaniu do 7,45 USD rok wcześniej oraz 7,55 USD w marcu br., podała spółka. Udział spreadu Brent/Ural był w kwietniu ujemny i

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wzrosła r/r do 7,55 USD/bbl w marcu

Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 7,551 USD na baryłce w marcu br., w porównaniu do 6,90 USD rok wcześniej oraz 7,11 USD w lutym br., podała spółka. Udział spreadu Brent/Ural wyniósł w marcu 0,46 USD

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wzrosła r/r do 6,14 USD/bbl w styczniu

Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 6,14 USD na baryłce w styczniu br., w porównaniu do 5,84 USD rok wcześniej (wzrost o 5,1%) oraz 7,32 USD w grudniu ub.r. (spadek o 16,1%), podała spółka. Nadal wyjątkowo

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wzrosła r/r do 7,11 USD/bbl w lutym

Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 7,11 USD na baryłce w lutym br., w porównaniu do 6,54 USD rok wcześniej oraz 6,14 USD w styczniu br., podała spółka. Udział spreadu Brent/Ural wyniósł w lutym 0,25 USD

Grupa Lotos będzie publikować modelową marżę rafineryjną 5 razy w tygodniu

Warszawa, 11.12.2018 (ISBnews) - Grupa Lotos będzie publikować codziennie - od poniedziałku do piątku o 8:00 - wartości modelowej marży rafineryjnej (MMR), odzwierciedlające średnią kroczącą z ostatnich pięciu dni, podała spółka. "Grupa Lotos

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wzrosła r/r do 7,32 USD/bbl w grudniu

Warszawa, 02.01.2019 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 7,32 USD na baryłce w grudniu ub.r. wobec 10,21 USD miesiąc wcześniej i 5,36 USD rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. "Do kalkulacji marży

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wzrosła r/r do 10,21 USD/bbl w listopadzi

Warszawa, 03.12.2018 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 10,21 USD na baryłce w listopadzie br. wobec 7,42 USD miesiąc wcześniej i 7,08 USD rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. "Do kalkulacji

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos spadła r/r do 7,42 USD/bbl w październiku

Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 7,42 USD na baryłce w październiku br. wobec 5,59 USD miesiąc wcześniej i 8,55 USD rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. "Do kalkulacji

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos spadła r/r do 5,59 USD/bbl we wrześniu

Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 5,59 USD na baryłce we wrześniu br. wobec 8,96 USD miesiąc wcześniej i 10,4 USD rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. "Do kalkulacji marży

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wzrosła r/r do 8,96 USD/bbl w sierpniu

Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 8,96 USD na baryłce w lipcu br. wobec 7,69 USD miesiąc wcześniej i 7,43 USD rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. "Do kalkulacji marży

PKN Orlen: Modelowa marża rafineryjna pozostaje bez zmian kw/kw. w III kw.

Warszawa, 20.07.2018 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wynosi 5,2 USD za baryłkę w III kw., tj. pozostaje bez zmian w skali kwartału oraz notuje spadek o 1,8 USD za baryłkę w skali roku, podał koncern w prezentacji. Modelowa marża

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wzrosła r/r do 7,69 USD/bbl w lipcu

Warszawa, 02.08.2018 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 7,69 USD na baryłce w lipcu br. wobec 7,27 USD miesiąc wcześniej i 7,43 USD rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. "Do kalkulacji marży

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wzrosła r/r do 7,27 USD/bbl w czerwcu

Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 7,27 USD na baryłce w czerwcu br. wobec 7,34 USD miesiąc wcześniej i 6,94 USD rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. "Do kalkulacji marży

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wzrosła r/r do 7,34 USD/bbl w maju

Warszawa, 05.06.2018 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 7,34 USD na baryłce w maju br. wobec 7,45 USD miesiąc wcześniej i 6,7 USD rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. "Do kalkulacji marży

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos spadła r/r do 7,45 USD/bbl w kwietniu

Warszawa, 02.05.2018 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 7,45 USD na baryłce w kwietniu br. wobec 6,78 USD miesiąc wcześniej i 8,03 USD rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. "Do kalkulacji marży

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos spadła r/r do 6,78 USD/bbl w lutym

Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 6,78 USD na baryłce w marcu br. wobec 6,71 USD miesiąc wcześniej i 7,36 USD rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. "Do kalkulacji marży

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos spadła r/r do 6,71 USD/bbl w lutym

Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 6,71 USD na baryłce w lutym wobec 5,85 USD miesiąc wcześniej i 7,68 USD rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. "Do kalkulacji marży przyjęto

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos spadła r/r do 5,36 USD/bbl w grudniu

Warszawa, 04.01.2018 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 5,36 USD na baryłce w grudniu wobec 7,08 USD miesiąc wcześniej i 7,15 USD rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. "Do kalkulacji marży

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos spadła r/r do 7,08 USD/bbl w listopadzie

Warszawa, 05.12.2017 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 7,08 USD na baryłce w listopadzie wobec 8,55 USD miesiąc wcześniej i 8,59 USD rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Do kalkulacji marży przyjęto

Modelowa marża rafineryjna Lotosu spadła r/r do 8,55 USD/bbl w październiku

Warszawa, 02.11.2017 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Lotosu wyniosła 8,55 USD na baryłce w październiku wobec 10,4 USD miesiąc wcześniej i 8,86 USD rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. "Do kalkulacji marży

Modelowa marża rafineryjna Lotosu wzrosła r/r do 10,4 USD/bbl we wrześniu

Warszawa, 02.10.2017 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Lotosu wyniosła 10,4 USD na baryłce we wrześniu wobec 7,92 USD miesiąc wcześniej i 7,31 USD rok wcześniej, podała spółka. "Do kalkulacji marży przyjęto poniższą strukturę uzysków, której

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos spadła r/r do 6,94 USD/bbl w czerwcu

Warszawa, 04.07.2017 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 6,94 USD/baryłkę w czerwcu 2017 r. wobec 6,7 USD/baryłkę w maju i 7,09 USD/baryłkę w czerwcu 2016 r., podała spółka. Do kalkulacji marży przyjęto poniższą strukturę

Modelowa marża rafineryjna Lotosu wzrosła r/r do 7,92 USD/bbl w sierpniu

Warszawa, 01.09.2017 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Lotosu wyniosła 7,92 USD na baryłce w sierpniu wobec 7,43 USD miesiąc wcześniej i 5,55 USD rok wcześniej, podała spółka. "Do kalkulacji marży przyjęto poniższą strukturę uzysków, której

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wzrosła r/r do 6,7 USD/bbl w maju

Warszawa, 01.06.2017 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 6,7 USD/baryłkę w maju 2017 r. wobec 8,03 USD/baryłkę w kwietniu i 6,23 USD/baryłkę w kwietniu 2016 r., podała spółka. Do kalkulacji marży przyjęto poniższą strukturę

Modelowa marża rafineryjna Lotosu wyniosła 7,43 USD na baryłce w lipcu

Warszawa, 01.08.2017 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Lotosu wyniosła 7,43 USD na baryłce w lipcu, co oznacza wzrost o 7% w stosunku do czerwca 2017 i o 41% w stosunku do lipca ubiegłego roku, podała spółka. "Do kalkulacji marży przyjęto

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wzrosła r/r do 8,03 USD/bbl w kwietniu

Warszawa, 04.05.2017 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 8,03 USD/baryłkę w kwietniu 2017 r. wobec 7,36 USD/baryłkę w marcu i 6,07 USD/baryłkę w kwietniu 2016 r., podała spółka. Do kalkulacji marży przyjęto poniższą strukturę

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wzrosła r/r do 7,36 USD/bbl w marcu

Warszawa, 04.04.2017 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 7,36 USD/baryłkę w marcu 2017 r. wobec 7,68 USD/baryłkę w lutym i 6,17 USD/baryłkę w marcu 2016 r., podała spółka. Do kalkulacji marży przyjęto poniższą strukturę uzysków

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wzrosła r/r do 7,68 USD/bbl w lutym

Warszawa, 09.03.2017 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 7,68 USD/baryłkę w lutym 2017 r. wobec 7,03 USD/baryłkę w styczniu i 6,12 USD/baryłkę w lutym 2016 r., podała spółka. Do kalkulacji marży przyjęto poniższą strukturę

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos spadła r/r do 7,03 USD/bbl w styczniu

Warszawa, 01.02.2017 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 7,03 USD/baryłkę w styczniu 2017 r. wobec 7,15 USD/baryłkę w grudniu i 7,25 USD/baryłkę w styczniu 2016 r., podała spółka. Do kalkulacji marży przyjęto poniższą strukturę

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wzrosła r/r do 7,15 USD/bbl w XII

Warszawa, 30.01.2017 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 7,15 USD/baryłkę w grudniu 2016 r. wobec 8,59 USD/baryłkę w listopadzie i 4,45 USD/baryłkę w grudniu 2015 r., podała spółka. Jednocześnie na koniec IV kw. 2016 r

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos spadła r/r do 8,59 USD/bbl w XI

Warszawa, 05.12.2016 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 8,59 USD/baryłkę w listopadzie 2016 r. wobec 8,86 USD/baryłkę w październiku i 8,6 USD/baryłkę w listopadzie 2015 r., podała spółka. Do kalkulacji marży przyjęto poniższą

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wzrosła r/r do 6,96 USD/bbl w XII

Warszawa, 02.01.2017 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 6,96 USD/baryłkę w grudniu 2016 r. wobec 8,59 USD/baryłkę w listopadzie i 4,45 USD/baryłkę w listopadzie 2015 r., podała spółka. Jednocześnie na koniec IV kw. 2016 r

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wzrosła r/r do 7,31 USD/bbl we wrześniu

Warszawa, 03.10.2016 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 7,31 USD/baryłkę we wrześniu 2016 r. wobec 5,55 USD/baryłkę w sierpniu i 7,08 USD/baryłkę we wrześniu 2015 r., podała spółka. W III kw. 2016 modelowa marża rafineryjna

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wzrosła r/r do 8,86 USD/bbl w X

Warszawa, 02.11.2016 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 8,86 USD/baryłkę w październiku 2016 r. wobec 7,31 USD/baryłkę we wrześniu i 5,85 USD/baryłkę w październiku 2015 r., podała spółka. Do kalkulacji marży przyjęto poniższą

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos spadła r/r do 5,27 USD/bbl w lipcu

Warszawa, 02.08.2016 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 5,27 USD/baryłkę w lipcu 2016 r. wobec 7,09 USD/baryłkę w czerwcu i 6,79 USD/baryłkę w lipcu 2015 r., podała spółka. Do kalkulacji marży przyjęto poniższą strukturę

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos spadła r/r do 7,09 USD/bbl w czerwcu

Warszawa, 04.07.2016 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 7,09 USD/baryłkę w czerwcu 2016 r. wobec 6,23 USD/baryłkę w maju i 8,73 USD/baryłkę w czerwcu 2015 r., podała spółka. Do kalkulacji marży przyjęto poniższą strukturę

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos spadła r/r do 4,42 USD/bbl w maju

Warszawa, 01.06.2016 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 4,42 USD/baryłkę w maju 2016 r. wobec 4,27 USD/baryłkę w marcu i 7,49 USD/baryłkę w maju 2015 r., podała spółka. Do kalkulacji marży przyjęto poniższą strukturę uzysków

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos spadła r/r do 4,27 USD/bbl w kwietniu

Warszawa, 04.05.2016 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 4,27 USD/baryłkę w kwietniu 2016 r. wobec 4,33 USD/baryłkę w marcu i 7,87 USD/baryłkę w kwietniu 2015 r., podała spółka. Do kalkulacji marży przyjęto poniższą strukturę

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos spadła r/r do 4,45 USD/bbl w grudniu

Warszawa, 05.01.2016 (ISBnews) ? Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 4,45 USD/baryłkę w grudniu 2015 r. wobec 8,6 USD/baryłkę w listopadzie i 6,83 USD/baryłkę w grudniu 2014 r., podała spółka. W IV kw. 2015 modelowa marża rafineryjna

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos spadła r/r do 4,33 USD/bbl w marcu

Warszawa, 04.04.2016 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 4,33 USD/baryłkę w marcu 2016 r. wobec 4,32 USD/baryłkę w lutym i 10,32 USD/baryłkę w marcu 2015 r., podała spółka. Do kalkulacji marży przyjęto poniższą strukturę

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos spadła r/r do 5,57 USD/bbl w styczniu

Warszawa, 02.02.2016 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 5,57 USD/baryłkę w styczniu 2016 r. wobec 4,45 USD/baryłkę w grudniu i 8,77 USD/baryłkę w styczniu 2015 r., podała spółka. Do kalkulacji marży przyjęto poniższą strukturę

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos spadła r/r do 4,32 USD/bbl w lutym

Warszawa, 02.02.2016 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 4,32 USD/baryłkę w lutym 2016 r. wobec 5,57 USD/baryłkę w styczniu i 8,99 USD/baryłkę w lutym 2015 r., podała spółka. Notowania dyferencjału Brent Dated/Ural Rotterdam

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wzrosła r/r do 8,6 USD/bbl w listopadzie

Warszawa, 01.12.2015 (ISBnews) ? Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 8,6 USD/baryłkę w listopadzie 2015 r. wobec 5,85 USD/baryłkę w październiku i 8,29 USD/baryłkę w listopadzie 2014 r., podała spółka. Do kalkulacji marży przyjęto poniższą

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos spadła r/r do 7,08 USD/bbl we wrześniu

Warszawa, 01.10.2015 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 7,08 USD/baryłkę we wrześniu 2015 r. wobec 8,51 USD/baryłkę w sierpniu i 7,86 USD/baryłkę we wrześniu 2014 r., podała spółka. W III kw. 2015 modelowa marża rafineryjna

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wzrosła r/r do 8,51 USD/bbl w sierpniu

Warszawa, 01.09.2015 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 8,51 USD/baryłkę w sierpniu 2015 r. wobec 6,79 USD/baryłkę w lipcu i 6,87 USD/baryłkę w sierpniu 2014 r., podała spółka. W II kw. 2015 modelowa marża rafineryjna Lotosu

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wzrosła r/r do 7,49 USD/bbl w maju

Warszawa, 09.06.2015 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 7,49 USD/baryłkę w maju 2015 r. wobec 7,87 USD/baryłkę w marcu i 4,09 USD/baryłkę rok w maju 2014 r., podała spółka. "7,49 USD na baryłce wyniosła modelowa marża

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wzrosła r/r do 8,73 USD/bbl w czerwcu

Warszawa, 07.07.2015 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 8,73 USD/baryłkę w czerwcu 2015 r. wobec 7,49 USD/baryłkę w maju i 4,44 USD/baryłkę rok w czerwcu 2014 r., podała spółka. W II kw. 2015 średnia marża rafineryjna spółki

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 5,2 USD/b w lipcu

Warszawa, 04.08.2020 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 5,2 USD/b w lipcu 2020 r. wobec 3,1 USD/b miesiąc wcześniej i 12,8 USD/b w lipcu 2019 r., podała spółka. Modelowa marża downstream wyliczana jest następująco

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 3,1 USD/b w czerwcu

Warszawa, 02.07.2020 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 3,1 USD/b w czerwcu 2020 r. wobec 4,7 USD/b miesiąc wcześniej i 11,4 USD/b w czerwcu 2019 r., podała spółka. Modelowa marża downstream wyliczana jest następująco

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 4,7 USD/b w maju

Warszawa, 02.06.2020 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 4,7 USD/b w maju 2020 r. wobec 14,3 USD/b miesiąc wcześniej i 11,5 USD/b w maju 2019 r., podała spółka. Modelowa marża downstream wyliczana jest następująco: przychody

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 14,5 USD/b w kwietniu

Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 14,5 USD/b w kwietniu 2020 r. wobec 14,7 USD/b miesiąc wcześniej i 10,5 USD/b w kwietniu 2019 r., podała spółka. Modelowa marża downstream wyliczana jest następująco

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 15 USD/b w marcu

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 15 USD/b w marcu 2020 r. wobec 9,8 USD/b miesiąc wcześniej i 11,1 USD/b w marcu 2019 r., podała spółka. Modelowa marża downstream wyliczana jest następująco: przychody

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 8,5 USD/b w styczniu

Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 8,5 USD/b w styczniu 2020 r. wobec 7,5 USD/b miesiąc wcześniej i 9,2 USD/b w styczniu 2019 r., podała spółka. Modelowa marża downstream wyliczana jest następująco

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 7,5 USD/b w grudniu

Warszawa, 03.01.2020 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 7,5 USD/b w grudniu 2019 r. wobec 6,8 USD/b miesiąc wcześniej i 10,7 USD/b w grudniu 2018 r., podała spółka. Modelowa marża downstream wyliczana jest następująco

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 6,8 USD/b w listopadzie

Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 6,8 USD/b w listopadzie 2019 r. wobec 12,7 USD/b miesiąc wcześniej i 14 USD/b w listopadzie 2018 r., podała spółka. Modelowa marża downstream wyliczana jest

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 12,7 USD/b w październiku

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 12,7 USD/b w październiku 2019 r. wobec 12,6 USD/b miesiąc wcześniej i 11,2 USD/b w październiku 2018 r., podała spółka. Modelowa marża downstream wyliczana jest

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 12,6 USD/b we wrześniu

Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 12,6 USD/b we wrześniu 2019 r. wobec 12,6 USD/b miesiąc wcześniej i 10,8 USD/b we wrześniu 2018 r., podała spółka. Modelowa marża downstream wyliczana jest następująco

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 12,6 USD/b w sierpniu

Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 12,6 USD/b w sierpniu 2019 r. wobec 12,8 USD/b miesiąc wcześniej i 14,3 USD/b w sierpniu 2018 r., podała spółka. Modelowa marża downstream wyliczana jest następująco

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 12,8 USD/b w lipcu

Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 12,8 USD/b w lipcu 2019 r. wobec 11,4 USD/b miesiąc wcześniej i 13,1 USD/b w lipcu 2018 r., podała spółka. Modelowa marża downstream wyliczana jest następująco

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 9,2 USD/b w styczniu

Warszawa, 04.02.2019 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 9,2 USD/b w styczniu 2019 r. wobec 10,7 USD/b miesiąc wcześniej i 9,9 USD/b w styczniu 2018 r., podała spółka. Modelowa marża downstream wyliczana jest następująco

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 10,7 USD/b w grudniu

Warszawa, 03.01.2019 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 10,7 USD/b w grudniu 2018 r. wobec 14 USD/b miesiąc wcześniej i 10 USD/b w grudniu 2017 r., podała spółka. Modelowa marża downstream wyliczana jest następująco

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 11,4 USD/b w czerwcu

Warszawa, 02.07.2019 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 11,4 USD/b w czerwcu 2019 r. wobec 11,5 USD/b miesiąc wcześniej (spadek o 0,9%) i 12,4 USD/b w czerwcu 2018 r. (spadek o 8,1%), podała spółka. Modelowa marża

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 14 USD/b w listopadzie

Warszawa, 05.12.2018 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła14 USD/b w listopadzie br. wobec 11,2 USD/b miesiąc wcześniej i 11,5 USD/b w listopadzie 2017 r., podała spółka. Modelowa marża downstream wyliczana jest następująco

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 11,5 USD/b w maju

Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 11,5 USD/b w maju 2019 r. wobec 10,5 USD/b miesiąc wcześniej (wzrost o 9,5%%) i 12 USD/b w maju 2018 r. (wzrost o 4,2%%), podała spółka. Modelowa marża downstream

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 11,2 USD/b w październiku

Warszawa, 06.11.2018 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 11,2 USD/b w październiku br. wobec 10,4 USD/b miesiąc wcześniej i 12,9 USD/b w październiku 2017 r., podała spółka. Modelowa marża downstream wyliczana jest

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 10,5 USD/b w kwietniu

Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 10,5 USD/b w kwietniu 2019 r. wobec 11,1 USD/b miesiąc wcześniej (spadek o 5,4%) i 12,7 USD/b w kwietniu 2018 r. (spadek o 17,3%), podała spółka. Modelowa marża

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 10,4 USD/b we wrześniu

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 10,4 USD/b we wrześniu br. wobec 14,3 USD/b miesiąc wcześniej i 14,8 USD/b we wrześniu 2017 r., podała spółka. Modelowa marża downstream wyliczana jest następująco

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 11,1 USD/b w marcu

Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 11,1 USD/b w marcu 2019 r. wobec 9,7 USD/b miesiąc wcześniej (wzrost o 14,4%) i 12,4 USD/b w marcu 2018 r. (spadek o 10,5%), podała spółka. Modelowa marża downstream

Marża downstream grupy PKN Orlen wzrosła r/r do 14,3 USD/b w sierpniu

Warszawa, 04.09.2018 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 14,3 USD/b w sierpniu br. wobec 13,1 USD/b miesiąc wcześniej i 13,5 USD/b w sierpniu 2017 r., podała spółka. Modelowa marża downstream wyliczana jest następująco

Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 9,7 USD/b w lutym

Warszawa, 04.03.2019 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 9,7 USD/b w lutym 2019 r. wobec 9,2 USD/b miesiąc wcześniej (wzrost o 5,4%) i 12 USD/b w lutym 2018 r. (spadek o 19,2%), podała spółka. Modelowa marża downstream

Marża rafineryjna z dyferencjałem PKN Orlen spadła r/r do 8 USD/b w lipcu

Warszawa, 02.08.2018 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna z dyferencjałem grupy PKN Orlen wyniosła 8 USD/b w lipcu br. w porównaniu do 7 USD/b miesiąc wcześniej. W lipcu ub.r. marża wynosiła 8,4 USD/b, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna PKN

Marża rafineryjna PKN Orlen spadła r/r i wyniosła 5,4 USD/b w czerwcu

Warszawa, 03.07.2018 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 5,4 USD/b w czerwcu br. w porównaniu do 5,3 USD/b miesiąc wcześniej. W czerwcu ub.r. marża wynosiła 7,2 USD/b, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen

Marża rafineryjna PKN Orlen spadła r/r i wyniosła 5,3 USD/b w maju

Warszawa, 05.06.2018 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 5,3 USD/b w maju br. w porównaniu do 4,7 USD/b miesiąc wcześniej. W maju ub.r. marża wynosiła 6,4 USD/b, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wyliczana

Obajtek obiecuje tanie paliwo na wakacje. Promocja na cześć likwidacji Lotosu

na ropie z Rosji Jeśli Orlen nie zmniejszy marży hurtowej, to może obniży nieco marżę na produkcji paliw? Obecnie w Europie są one wysokie ze względu na niedobory paliw i sam Orlen szokuje danymi o swojej modelowej marży rafineryjnej, czyli różnicy między przychodami ze sprzedaży produktów z

Marża rafineryjna PKN Orlen spadła r/r i wyniosła 4,7 USD/b w kwietniu

Warszawa, 07.05.2018 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 4,7 USD/b w kwietniu br. w porównaniu do 4,7 USD/b miesiąc wcześniej. W kwietniu ub.r. marża wynosiła 7 USD/b, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen

Marża rafineryjna PKN Orlen spadła r/r i wyniosła 4,3 USD/b w marcu

Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 4,3 USD/b w marcu br. w porównaniu do 4,1 USD/b miesiąc wcześniej. W marcu ub.r. marża wynosiła 5,3 USD/b, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen

Marża rafineryjna PKN Orlen wzrosła r/r do 7,2 USD/b w czerwcu

Warszawa, 04.07.2017 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 7,2 USD/b w czerwcu br. w porównaniu do 6,4 USD/b miesiąc wcześniej. W czerwcu ub.r. marża wynosiła 6 USD/b, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen

Marża rafineryjna PKN Orlen wzrosła r/r do 4,8 USD/b w grudniu

Warszawa, 05.01.2016 (ISBnews) ? Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła w grudniu 2015 r. 4,8 USD/b w porównaniu do 6,9 USD/b miesiąc wcześniej. W grudniu 2014 r. marża wynosiła 3,9 USD/b, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna PKN

Marża rafineryjna PKN Orlen spadła r/r i wyniosła 4,1 USD/b w lutym

Warszawa, 05.03.2018 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 4,1 USD/b w lutym br. w porównaniu do 3,8 USD/b miesiąc wcześniej. W lutym ub.r. marża wynosiła 5,6 USD/b, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen

Marża rafineryjna PKN Orlen wzrosła r/r do 6,4 USD/b w maju

Warszawa, 02.06.2017 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 6,4 USD/b w maju br. w porównaniu do 7 USD/b miesiąc wcześniej. W maju ub.r. marża wynosiła 5,8 USD/b, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wyliczana

Marża rafineryjna PKN Orlen spadła r/r i wyniosła 3,8 USD/b w styczniu

Warszawa, 02.02.2018 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 3,8 USD/b w styczniu br. w porównaniu do 3,9 USD/b miesiąc wcześniej. W styczniu ub.r. marża wynosiła 5 USD/b, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen

Marża rafineryjna PKN Orlen wzrosła r/r do 7 USD/b w kwietniu

Warszawa, 08.05.2017 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 7 USD/b w kwietniu br. w porównaniu do 5,3 USD/b miesiąc wcześniej. W kwietniu ub.r. marża wynosiła 6,2 USD/b, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen

Marża rafineryjna PKN Orlen spadła r/r i wyniosła 3,9 USD/b w XII

Warszawa, 03.01.2018 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 3,9 USD/b w grudniu br. w porównaniu do 5,8 USD/b miesiąc wcześniej. W grudniu ub.r. marża wynosiła 4,9 USD/b, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen

Marża rafineryjna PKN Orlen wzrosła r/r do 5,3 USD/b w marcu

Warszawa, 04.04.2017 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 5,3 USD/b w marcu br. w porównaniu do 5,6 USD/b miesiąc wcześniej. W marcu ub.r. marża wynosiła 4,9 USD/b, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen

Marża rafineryjna PKN Orlen spadła r/r i wyniosła 5,8 USD/b w XI

Warszawa, 04.12.2017 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 5,8 USD/b w listopadzie br. w porównaniu do 6,2 USD/b miesiąc wcześniej. W listopadzie ub.r. marża wynosiła 6,2 USD/b, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna PKN

Marża rafineryjna PKN Orlen nie zmieniła się r/r i wyniosła 6,2 USD/b w X

Warszawa, 03.11.2017 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 6,2 USD/b w październiku br. w porównaniu do 8 USD/b miesiąc wcześniej. W październiku ub.r. marża wynosiła 6,2 USD/b, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna PKN

Marża rafineryjna PKN Orlen wzrosła r/r do 8 USD/b we wrześniu

Warszawa, 03.10.2017 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 8 USD/b we wrześniu br. w porównaniu do 8 USD/b miesiąc wcześniej. We wrześniu ub.r. marża wynosiła 4,8 USD/b, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen

Marża rafineryjna PKN Orlen wzrosła r/r do 8 USD/b w sierpniu

Warszawa, 04.09.2017 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 8 USD/b w sierpniu br. w porównaniu do 7,7 USD/b miesiąc wcześniej. W lipcu ub.r. marża wynosiła 4,2 USD/b, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen

Marża rafineryjna PKN Orlen wzrosła r/r do 7,7 USD/b w lipcu

Warszawa, 02.08.2017 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 7,7 USD/b w lipcu br. w porównaniu do 7,2 USD/b miesiąc wcześniej. W lipcu ub.r. marża wynosiła 3,9 USD/b, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen

Marża rafineryjna PKN Orlen spadła r/r do 4,8 USD/b we wrześniu

Warszawa, 04.10.2016 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 4,8 USD/b we wrześniu br. w porównaniu do 4,2 USD/b miesiąc wcześniej. We wrześniu ub.r. marża wynosiła 7,7 USD/b, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen

Marża rafineryjna PKN Orlen wzrosła r/r do 7,7 USD/b we wrześniu

Warszawa, 02.10.2015 (ISBnews) ? Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła we wrześniu br. 7,7 USD/b w porównaniu do 11,2 USD/b miesiąc wcześniej. We wrześniu ub.r. marża wynosiła 5,5 USD/b, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna PKN

Marża rafineryjna PKN Orlen wzrosła r/r do 5,6 USD/b w lutym

Warszawa, 02.03.2017 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 5,6 USD/b w lutym br., wobec 5 USD/b miesiąc wcześniej. W lutym 2016 r. marża wynosiła 4,5 USD/b, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wyliczana jest

Marża rafineryjna PKN Orlen spadła r/r do 5 USD/b w styczniu

Warszawa, 02.02.2017 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 5 USD/b w styczniu br., wobec 4,9 USD/b miesiąc wcześniej. W styczniu 2016 r. marża wynosiła 6,6 USD/b, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wyliczana

Marża rafineryjna PKN Orlen wzrosła r/r do 4,9 USD/b w grudniu

Warszawa, 03.01.2017 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 4,9 USD/b w grudniu br., wobec 6,2 USD/b miesiąc wcześniej. W grudniu 2015 r. marża wynosiła 4,8 USD/b, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wyliczana