macrologic s.a.

Przegląd prasy

USA spadły o 2,3% m/m w V - dane fin. --Adam Miłosz został prezesem Rady Giełdy --Geotrans zawarł umowę na zagospodarowanie osadów z ChŚPWiK --UKE złożył zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa PGT S.A. na szkodę 221

Przegląd informacji ze spółek

. Rada nadzorcza Stalprofilu zatwierdziła "Plan działań Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A., wspierających restrukturyzację działalności w zakresie usług budowy rurociągów", wykonywanej w ramach Grupy przez spółkę zależną ZRUG Zabrze, której akcjonariuszami są Stalprofil (62,89% udziału w

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

ograniczoną odpowiedzialnością z branży turystycznej, działającej w obszarze sprzedaży biletów lotniczych i rezerwacji hotelowych za 14 mln zł, podały Netmedia. Źródło: ISBnews OPTeam : Zawarł z funduszem Innova AF II S.a r.l. (Innova), przyrzeczoną umowę sprzedaży ok. 75% akcji

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

- spółka zależna Ailleron - ma umowę na uruchomienie pierwszego etapu prac nad wirtualnym oddziałem LiveBank w PKO Banku Polskim, podał Ailleron. Źródło: ISBnews Macrologic : Celuje w awans do pierwszej piątki dostawców systemów ERP w Polsce w ciągu 3 lat, poinformowała prezes

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

wynosi 20 zł, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews Macrologic : Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji, podała Komisja. Źródło: ISBnews IMS : Nadzwyczajne walne zgromadzenie przyjęło program motywacyjny III

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

przeznaczenie 2,47 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,2 zł na akcję, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews Macrologic : Uważa, że cena w wezwaniu Asseco Business Solutions odpowiada wartości godziwej, podała spółka. Źródło: ISBnews

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Mobile Polska. Zastąpił na tym stanowisku Jensa Beckera. Źródło: ISBnews, spółka Midas : Otrzymał od banku Polska Kasa Opieki S.A. (Pekao S.A.) potwierdzenie dokonanej całkowitej spłaty kredytu w kwocie 326,3 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews