maastricht poziomu

Budżet goni budżet. Gigantyczny dług publiczny, przez dwa lata powyżej dopuszczalnego progu

Spadek wzrostu wynagrodzeń, inwestycji i ogromna dziura w kasie państwa - PiS przygotował projekt budżetu na przyszły rok.

Moody's: Deficyt 'general gov't' Polski utrzyma się poniżej 3% PKB w 2018-2019

Warszawa, 04.04.2018 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) Polski utrzyma się prawdopodobnie poniżej poziomu unijnego limitu 3% PKB w tym i przyszłym roku, przy jednoczesnym dalszym spadku długu w relacji do PKB, prognozuje Moody's

ZPP: Polska nie powinna szybko wprowadzać wspólnej waluty

Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - Wejście do strefy euro miało odbyć się w oparciu o kryteria z Maastricht, które już dziś nie obowiązują, a więc nie ma prawnych możliwości nacisku na Polskę w kontekście dołączenia do Unii Walutowej, wynika z raportu Związku Przedsiębiorców i

OECD podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,7 pkt do 4,3%

spodziewała się, że wzrost PKB Polski wyniesie 3,6% w 2017 r. i 3,1% w 2018 r. Na 2019 r. OECD prognozuje wzrost PKB Polski na poziomie 3,2%. "Oczekujemy, że wzrost PKB przekroczy 4% w 2017 r., ale nieco spowolni w latach 2018-2019. Siłą napędową wzrostu jest popyt krajowy

OECD podtrzymała prognozę wzrostu PKB Polski na poziomie 3,4% w 2016 r.

. OECD spodziewa się, że Polska utrzyma się na dopuszczalnym przez UE poziomie 3% w relacji deficytu sektora rządowego i samorządowego (general government) do PKB w latach 2016-2017. Z kolei zadłużenie tego sektora (wg definicji Maastricht) będzie rosło i wyniesie 51,9% PKB w tym roku (wobec 51,7% w ub.r

OECD: Konsumpcja nadal będzie napędzać wzrost w Polsce; podwyżki stóp w 2019 r.

1,4% w ub.r.) i utrzyma go na poziomie 0,8% PKB w 2019 r.; rok później deficyt ten ma wynieść 0,9% PKB. Zadłużenie tego sektora wyniesie - według prognoz Organizacji, bazujących na kryteriach z Maastricht - 49,2% PKB w tym roku, 47,6% PKB w przyszłym roku, a w 2020 r

OECD: Konsumpcja nadal będzie napędzać wzrost w Polsce; podwyżki stóp w 2019 r.

1,4% w ub.r.) i utrzyma go na poziomie 0,8% PKB w 2019 r.; rok później deficyt ten ma wynieść 0,9% PKB. Zadłużenie tego sektora wyniesie - według prognoz Organizacji, bazujących na kryteriach z Maastricht - 49,2% PKB w tym roku, 47,6% PKB w przyszłym roku, a w 2020 r

14 ekonomistów proponuje naprawę strefy euro. A tam m.in. większa dyscyplina dotycząca wydatków budżetowych i nowe instytucje

14 ekonomistów proponuje naprawę strefy euro. A tam m.in. większa dyscyplina dotycząca wydatków budżetowych i nowe instytucje

deficytu z Maastricht. Zasada Maastricht wymaga, aby deficyt budżetowy państwa członkowskiego nie przekraczał 3 proc. PKB. W czasie spowolnienia gospodarki pogłębia to recesję, a  przy dobrej koniunkturze kryterium to jest zbyt mało ambitne. Należy je zastąpić nową, prostszą regułą dotyczącą wydatków

Morawiecki: Chcemy znaleźć 20-30 mld zł oszczędności w planach na 2020 rok

będą niewiele przekraczały, albo w niektórych przypadkach mogą być na poziomie tego roku zakładając np. brak przyrostu etatów. Dzisiaj bezrobocie jest najniższe od ostatnich 30 lat, więc dzisiaj łatwiej jest o znalezienie pracy i nie ma takiej konieczności, aby państwo poprzez swoje agencje, instytucje

OECD obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2016 r. o 0,4 pkt do 2,6%

samorządowego (general government) w tym roku do 2,4% PKB z ubiegłorocznych 2,6% PKB, zaś w latach 2017-2018 odnotuje poziom 3% PKB, tj. równy z dozwolonym unijnym limitem. Zadłużenie tego sektora wyniesie - według prognoz Organizacji, bazujących na kryteriach z Maastricht - 52,5% PKB w tym roku, 53,8% PKB w

Wielka Brytania epoki elżbietańskiej. Tak zmieniało się imperium

Wielka Brytania epoki elżbietańskiej. Tak zmieniało się imperium

zawodowymi. Ponad połowa wszystkich pracowników płci męskiej i prawie jedna czwarta wszystkich pracujących kobiet była związkowcami. Zatrudnienie kobiet pozostawało na poziomie znacznie mniejszym niż obecnie. Na ogół kobiety szukały pracy krótkoterminowej, zanim wyszły za mąż. Potem poświęcały się rodzinie

OECD podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,4 pkt do 3,6%

sektora rządowego i samorządowego (general government) w tym roku do 2,9% PKB, zaś w 2018 r osiągnie poziom 3% PKB, tj. równy z dozwolonym unijnym limitem. Zadłużenie tego sektora wyniesie - według prognoz Organizacji, bazujących na kryteriach z Maastricht - 55,1% PKB w tym roku i 56,1% PKB w przyszłym

OECD obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2016 r. o 0,4 pkt do 3%

Warszawa, 01.06.2016 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski wyniesie 3% w tym roku i przyspieszy do 3,5% w 2017 r., prognozuje Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W marcu br. Organizacja prognozowała dla Polski wzrost na poziomach odpowiednio: 3,4% i 3,5

MF oczekuje wzrostu PKB na poziomie 3,8% w 2016 r, prognoza OECD jest ostrożna

Warszawa, 01.06.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF), podobnie jak Narodowy Bank Polski (NBP) oczekuje wzrostu PKB na poziomie 3,8% w 2016 r., poinformował resort. Prognoza wzrostu PKB na poziomie 3% w tym roku, przedstawiona przez OECD, wydaje się ostrożna

Moody's: Obniżenie deficytu general government pozytywne dla ratingu Polski

. Według pierwszej notyfikacji Eurostatu, deficyt sektora rządowego i samorządowego Polski obniżył się do 3,2% PKB w 2014 r. z 4,0% w 2013 r. Odczyt za 2014 r. jest nieco powyżej progu 3% PKB według kryteriów z Maastricht, ale znacząco poniżej celu rekomendowanego przez Radę ECOFIN na poziomie 3,9% PKB

Estonia może przystąpić do strefy euro w 2011 r.

Estonia jako jedyna spośród dziewięciu krajów UE aspirujących do euro spełniła - jak ogłosiła Komisja Europejska - kryteria unii walutowej z traktatu z Maastricht (m.in. deficyt budżetowy nie większy niż 3 proc.) dzięki "swej determinacji oraz staraniom rządu i obywateli

Czechy zwiększają deficyt budżetowy

Taki rozwój sytuacji oznaczałby, że Praga przestanie spełniać jedno z kryteriów z Maastricht, co jest niezbędne do przyjęcia euro. Państwa posługujące się wspólną europejską walutą nie mogą mieć deficytu budżetowego przekraczającego trzech procent PKB. Janota szacuje, że Czechy

Francja coraz bardziej zadłużona. Dług publiczny przekroczył 80 proc. PKB

deficyt i ożywić gospodarkę, będzie on w stanie zacząć zmniejszać poziom długu publicznego. Przypomnijmy, że zgodnie z traktatem z Maastricht kraje strefy euro muszą mieć dług publiczny na maksymalnym poziomie 60 proc. PKB.

Grecy namieszali w statystykach. Pomógł im Goldman Sachs?

problem z wiarygodnością Poprosiliśmy w Goldman Sachs o komentarz w tej sprawie, ale wczoraj nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Dzięki ukrywaniu długów Grecy mogli łatwiej spełnić kryteria z Maastricht, czyli utrzymywać deficyt sektora finansów publicznych

Deficyt budżetowy Polski powyżej średniej unijnej. Dług pod kontrolą

. przekroczyło natomiast 12 krajów członkowskich. W Grecji wyniósł on 115,1 proc., a we Włoszech 115,8 proc. PKB. Od utrzymania deficytu budżetowego i długu publicznego na określonym poziomie zależy data wejścia Polski do strefy euro. To dwa z pięciu podstawowych kryteriów z Maastricht

Glapiński ostro o euro. Ekspert: To nie nauka, ale propaganda

Glapiński ostro o euro. Ekspert: To nie nauka, ale propaganda

, dzięki której złoty ma być stabilną walutą. Następnie poświęcił dużą część skutkom gospodarczym powstania strefy euro. – Euro nie przyniosło korzyści gospodarce. Mało tego, w biedniejszych krajach przyczyniło się do obniżenia poziomu życia – powiedział. Według prezesa NBP grzechem

Deficyt wygolony na zero. Polska mogłaby być w elicie Europy?

. Minister Rostowski już nie raz prezentował nadmierny, jak się okazywało, optymizm co do prognoz. Owszem, próbować warto. Powód? Kryterium z Maastricht wymaga od nas, aby deficyt był na poziomie 3 proc. Jeśli będzie w okolicy 0 proc., stwarza to rezerwę do wzrostu deficytu w

Rostowski: Polska może być gotowa przyjąć euro w 2014 r.

emerytalnym. - Dlatego w przypadku naszego kraju należałoby mówić o (deficycie na poziomie) 4,7 proc. - powiedział Rostowski. - Dziś nasz deficyt jest niższy od średniego poziomu dla strefy euro. Dobrze wiemy, że kryteria traktatu z Maastricht nie zostaną dla nas zmienione. Musimy więc zmienić ustawodawstwo

Węgry chcą spełnić kryteria przyjęcia euro do 2014-15

- Mam nadzieję, że będziemy mogli przyjąć euro tak szybko, jak to możliwe. Jestem pewien, że do 2014-15 roku spełnimy kryteria - powiedział Varga w wywiadzie dla telewizji m1. Obecnie Węgry nie spełniają żadnego z kryteriów traktatu z Maastricht

Estonia wejdzie do strefy euro w 2011 roku. 15,56 korony za euro

. Estonia jest jedynym spośród krajów kandydujących do euro spełniającym kryteria z Maastricht. Średnia inflacja w marcu wyniosła -0,7 proc., podczas gdy obecny limit wynosi 1,0 proc. Także poziom deficytu sektora finansów publicznych i zadłużenia są znacznie powyżej ustalonych przez UE limitów - deficyt

Kolejne już słabsze dane z Chin

traktat z Maastricht poziomu maksymalnego 3% relacji do PKB. Obecnie obliczenia Hiszpanów mówią o 2,8% na przyszły rok, podczas gdy statystycy komisji europejskiej mówią, że przy tych założeniach wynik osiągnie 3,5%. Budżet został cofnięty zatem przez komisję jako niespełniający wymagań, po czym został

Euro zagrożone przez maruderów

. Najbardziej zyskują na tym kraje o najwyższym poziomie długu publicznego, takie jak Grecja. W 1997 roku musiała ona płacić za swój dług odsetki przekraczające 10 proc. rocznie. Rok później weszła do Europejskiego Systemu Walutowego i już samo to spowodowało spadek długoterminowego oprocentowania do 7,5 proc

Black Rock: złoty niedowartościowany o 30 procent

Złoty według Black Rock jest niedoszacowany na poziomie 30 proc., biorąc pod uwagę parytet siły nabywczej pieniądza. - W miarę zbliżania się terminu przyjęcia euro w Polsce, złoty powinien się stopniowo umacniać. Obecne niedoszacowanie wartości

To już oficjalne. KE: Estonia może przyjąć euro w 2011 roku

, a w ubiegłym roku Słowacja. Estonia jest jedynym spośród krajów kandydujących do euro spełniającym kryteria z Maastricht. Średnia inflacja Estonii w marcu wyniosła -0,7 proc., podczas gdy obecny limit wynosi 1,0 proc. Także poziom deficytu sektora finansów publicznych i

Coraz więcej miast uczestniczy w wielkim eksperymencie: Zapłacą 900 euro miesięcznie wszystkim potrzebującym

, oraz nie odbierze im ich nawet, gdyby znaleźli pracę lub inne źródło utrzymania. - Stworzyliśmy także trzy inne grupy o różnym poziomie kontroli ze strony miasta, w tym wymogów dotyczących szukania pracy i kwalifikacji do otrzymywania pieniędzy - mówi Nienke Horst

Prezes fundacji Instrat: Zadłużajmy się! Czasy są zupełnie inne niż ćwierć wieku temu

poluzowanie restrykcji wpłynęło pozytywnie na konsumpcję i koniunkturę. Ale nawet jedna czwarta firm nie spodziewa się, żeby w przewidywalnym okresie osiągnęła poziom obrotów i zatrudnienia taki, jak przed kryzysem. Kroplówka od rządu pozwoliła firmom przetrwać, gospodarstwa domowe mają gorzej. Szczególnie

Ten straszny grecki deficyt. Kraje euro nie pozwolą na bankructwo?

, główny wskaźnik w Atenach stracił aż 3,9 proc. Euro osłabiło się do poziomu poniżej 1,33 dol. Jakby tego było mało, po południu agencja Moody's obniżyła ocenę wiarygodności kredytowej Grecji. Niedawno zrobiła to też agencja Fitch, przez co status greckich papierów jest już

Komisja Europejska po raz pierwszy użyła sześciopaku do ostrzeżeń

UE potrafią rozwiązywać na swoim poziomie), ale obecny kryzys zmusił Unię do zaostrzenia nadzoru makroekonomicznego. Przykład Hiszpanii, która wpadła w tarapaty pomimo trzymania się przed kryzysem dozwolonych progów deficyty i długu, dowodzi, że pilnowanie kryteriów z Maastricht nie wystarcza do

Rewolucja w jedzeniu. Mięso z in vitro trafi na stoły. Wyprodukujemy kawałki bez hodowli całego zwięrzęcia

”. "Dla mnie to mięso" Jego wizja spełniła się miesiąc temu, gdy naukowcy z firmy Memphis Meats w Dolinie Krzemowej wyprodukowali pierwszy drób z in vitro – kaczkę i kurczaka. A tak naprawdę jeszcze wcześniej, już cztery lata temu, gdy w laboratorium na holenderskim Maastricht

Kraje strefy euro nagminnie łamią własne fiskalne ograniczenia

Ustanowiony w 1997 r. pakt stabilności i wzrostu wskazuje, że dla stabilności wspólnej waluty kraje strefy euro powinny utrzymywać w ryzach swoje finanse publiczne: deficyt budżetowy powinien pozostawać na poziomie poniżej 3 proc. PKB, a dług publiczny - poniżej 60 proc. PKB

Szef czeskiego banku centralnego: Strefa euro? Na razie o tym nie myślimy

traktat z Maastricht poziomu 3 proc. PKB. Jeszcze w styczniu poprzedni premier Jan Fischer informował, że Czechy będą w stanie zredukować deficyt do wymaganego poziomu do 2014 roku, co oznacza, że nasi południowi sąsiedzi będą mogli wejść do strefy euro w 2017 roku. Nowy rząd, wyłoniony w wyniku majowych

Eurostat: rosną długi krajów Unii Europejskiej

Już na początku przyszłego roku Łotwa stanie się 18. krajem strefy euro. Wskaźniki gospodarcze niewielkiego kraju bałtyckiego mogą być wzorem dla wielu państw, które od lat tworzą trzon eurolandu. Jednym z kryteriów z Maastricht, których spełnienie jest wymagane przy wchodzeniu

Przegląd prasy

do centrów miast tylko dla aut elektrycznych, wodorowych i na gaz ziemny - to jeden z punktów ustawy o elektromobilności, którą przyjął rząd --Podczas gdy Polska się zadłuża, Niemcy zrobili maleńki krok w stronę spełnienia. kryteriów z Maastricht

Co dalej z przyjęciem euro? Trzy scenariusze dla Polski: szybkie wejście, życie w przedpokoju czy trzaśnięcie drzwiami? Co zrobi rząd PiS?

się zakończyć kryzys. W 2015 r. wzrost gospodarczy w strefie euro przyspieszył, a w tym roku wyniesie ok. 2,5 proc., co będzie najlepszym wynikiem od 2007 r. Co więcej, strefa euro wreszcie zaczęła się oddłużać. Minie jeszcze wiele lat, nim osiągnie zakładany w traktacie z Maastricht poziom długu

Hans-Werner Sinn: Źle się dzieje w państwie europejskim

. Co by się stało, gdyby Niemcy przyjęły własną walutę? - Zyskałaby na wartości. Import stałby się znacznie tańszy i moglibyśmy znacznie więcej kupować. Poziom życia Niemców by wzrósł. Ale nie sądzę, by Niemcy opuściły strefę euro. Niemcy. Olbrzym

Tanel Ross: To nie euro podbija ceny w Estonii

przeprowadzić konsolidację finansów publicznych. A co z inflacją? W latach boomu wzrost cen był poważnym problemem Estonii, w czasie kryzysu udało się spełnić kryteria z Maastricht, ale teraz inflacja w Estonii jest najwyższa w strefie euro i przekracza 5 proc

Z kim Zjednoczone Królestwo

Dokładnie 20 lat od dnia podpisania traktatu z Maastricht płyty tektoniczne europejskiej polityki zatrzęsły się znów wzdłuż tego samego uskoku co zawsze - kanału La Manche - pisze "The Economist". Wysokie C w Niemczech i we Francji

ERM2 w tym roku? Ekonomiści: Możliwe, ale po co

uważa, że może w ten sposób uspokoić rynki, to oczywiście wejście do ERM2 jest jakąś możliwością. Krzysztof Rybiński, Ernst&Young, były wiceprezes NBP: to ryzykowne, bo jesień może być niespokojna Z punktu widzenia poziomu kursu walutowego

Oszczędności są konieczne, ale społeczeństwa ich nie chcą

Gospodarczej przy premierze, były członek Rady Polityki Pieniężnej: Myślę, że przedstawiciele EBC mają świadomość, że takie działanie jest "łamaniem kręgosłupa" EBC. Według traktatu z Maastricht Europejski Bank Centralny nie powinien kupować obligacji państw członkowskich. Teraz mamy do czynienia ze

Unia zdejmuje nadmierny deficyt z sześciu krajów. Polska jeszcze czeka

). Na początku czerwca Komisja Europejska doszła do wniosku, że Polska jak dotąd podejmuje skuteczne działania, by ograniczać deficyt do wyznaczonych poziomów i uznała, że procedura ma zostać zawieszona (ale nie zamknięta). Polskę nadal obowiązują terminy i cele obniżania deficytu tak, by w przyszłości

Był kij, czas na marchewkę

"funduszu Junckera", nie będą traktowane jako obciążenie przy ocenach ich budżetów przez Komisję Europejską. Apeluję, żeby podobną ulgę zastosować także w przypadku wydatków na inwestycje publiczne na poziomie pojedynczych krajów Unii. To pozwoliłoby państwom UE na pomaganie wzrostowi bez

Polskie firmy mniej kochają euro

. Twarde warunki Aby przyjąć euro, trzeba spełnić kilka rygorystycznych warunków, tzw. kryteriów z Maastricht (chodzi m.in. o poziom inflacji czy zadłużenie). Obecnie nam to nie wychodzi. Jesteśmy np. objęci procedurą nadmiernego deficytu przez Komisję Europejską. Na koniec tego

Koniec złudzeń węgierskich polityków

dwóch latach rządowego planu stabilizacyjnego w tym roku deficyt będzie na poziomie 3,5 proc. PKB. To ciągle powyżej 3-proc. poziomu określonego w traktacie z Maastricht. Duży deficyt powoduje, że Węgry są mocno uzależnione od zewnętrznego finansowania, bo muszą np. sprzedawać zagranicznym inwestorom

Z euro czy bez - reformować trzeba. Inaczej grozi nam kryzys

Orłowski. Przypomniał, że problemem jest stan przygotowania polskiej gospodarki do przyjęcia euro. Trzeba więc ją reformować. - Nie wystarczy tylko osiągnąć wymagany poziom deficytu i długu publicznego. Trzeba wzmocnić finanse publiczne - tłumaczył główny ekonomista PWC. - Gdybyśmy się znaleźli w sytuacji

Kiedy słychać dzwonek alarmowy

, które miałyby wpływ na kondycję finansową naszej grupy. Czy zaangażowanie AXA w te obligacje się zmniejsza? - Pozostaje na tym samym poziomie. Grecja nie jest dla nas problemem. A obligacje innych krajów z grupy PIIGS

Przymiarki do drugiego cięcia składki na OFE. Mało kto protestuje [OPINIE]

. wynagrodzenia, a teraz stopniowo wraca się do poziomu 6 proc. A w Polsce, która była zieloną wyspą, planuje się kolejny skok na oszczędności Polaków w OFE - mówił nam wczoraj prof. Balcerowicz. - Narastająca debata w sprawie OFE dotyczy nie tylko finansów publicznych, ale też podstawowych wartości, takich jak

Paula Krugmana rady dla świata

. Szkoda, że nikt nie uświadomił Krugmanowi, iż Polska na razie nie zamierza do strefy euro wstępować. A jeżeli, to w dalekiej przyszłości, gdy strefa euro się ustabilizuje, a Polska nie tylko spełni wszystkie kryteria z Maastricht (na razie nie spełnia żadnego), ale dodatkowo wzmocni swoją gospodarkę

Gospodarka Węgier przejdzie terapię szokową

reformy, ale ich nie dokończył. W latach 2000-01 deficyt spadł nawet do poziomu 2,3 proc. PKB. Ale kolejne rządy znowu zwiększyły rządowe wydatki, spełniając wyborcze obietnice podwyższania płac i zasiłków. Tymczasem deficyt budżetowy jest groźny dla gospodarki, bo jest

100 mld długu znika. Czy taka redukcja wystarczy?

taki poziom jest zapisany w unijnym traktacie z Maastricht, tyle że powszechnie się go nie przestrzega - uważa Tomasz Stadnik. Chociaż są też ekonomiści, którzy mówią, że wystarczyłby poziom rządu 80-90 proc. PKB. Wyniki środowego szczytu strefy euro sprawiły, że na greckich

Pięć decyzji, które zmieniły Polskę

pakiecie najważniejsze było: wprowadzenie jednolitego kursu wymiany złotego na stałym poziomie (9500 zł za 1 dol.) oraz oprocentowanie kredytów stopami wyższymi niż inflacja. Jednolity kurs uruchomił normalną wymianę handlową z zagranicą i odciął państwowe podmioty od dewiz kupowanych po lepszym kursie

Ekspert: Sytuacja wymknęła się spod kontroli z winy polityki

państwa dobrobytu trzeba rozłożyć na dłuższy czas. Banki uważają, że lwia część kłopotów wynika z decyzji politycznych. Gdy do traktatu z Maastricht ustalano podstawowe kryteria członkostwa w strefie euro (w latach 1996-97), jednym z nich było 60-proc. zadłużenie do PKB. Wówczas w krajach Unii średni

Inflacja w Europie - jednych straszy, innych cieszy

Według Eurostatu w styczniu inflacja w krajach strefy euro wzrosła do rekordowego poziomu 3,2 proc. w skali roku, czyli najwyższego, odkąd w 1999 r. wprowadzono wspólną walutę. W lutym utrzymała się na tym samym poziomie. Tymczasem celem Europejskiego Banku Centralnego jest

Główny ekonomista BŚ: Polsko, uważaj na swój dług!

myśli? - To pytanie zadał nam kiedyś Marek Belka. Chodziło mu o określenie nowych kryteriów, które musiałyby przejść kraje aspirujące do strefy euro i byłyby uzupełnieniem tych z Maastricht. Pamiętajmy jednak, że takie reformy są kluczowe dla każdego kraju. Na podstawie

Tabloidyzacja zaatakowała ekspertów

. Średnia europejska jest na poziomie 80-85 proc., a nasza - słuszna - walka o nieprzekraczanie progu ostrożnościowego 55 proc. ma dla UE nikłe znaczenie, bo w regułach Maastricht liczy się 60 proc. Stąd wniosek: dług, a jeszcze bardziej deficyt sektora finansowego (troszkę

Błędne koło stóp i inflacji. Winne są banki centralne?

poziomu 3,2 proc. Z podobnym wzrostem cen mamy do czynienia także w strefie euro. To najwyższy wzrost od 15 lat! W tyle nie pozostała Polska, która w styczniu zanotowała inflację roczną na poziomie 4,3 proc. To o 0,3 pkt. proc. więcej niż prognozowało Ministerstwo Finansów, a także więcej niż spodziewali

Euro to nie hasło na billboard

znajduje się polska gospodarka, jakie konsekwencje spowoduje konieczność spełnienia kryteriów z Maastricht i jakie konsekwencje będzie mieć dwuletnie przebywanie w przedsionku euro, systemie ERM II. W ERM II musimy być, choć wiadomo, że to może być kosztowne. Nie da się tego

Z takim deficytem nie wpuścimy was do strefy euro

do strefy euro można przecież zmienić, jeśli tylko jest do tego polityczna wola. Joaquin Almunia*: Za każdym razem, gdy rządy poszczególnych krajów UE spotykają się i dyskutują na temat rozszerzenia strefy euro, zapada decyzja, żeby trzymać się kryteriów z Maastricht. A

Litwę, Łotwę i Estonię czeka twarde lądowanie?

obrotów bieżących na Łotwie osiągnął rekordowe 21 proc. PKB, a w pierwszym kwartale tego roku wzrósł do ponad 26 proc., głównie z powodu silnie rosnącego importu (dla porównania Polska ma deficyt na poziomie nieco wyższym niż 3 proc. PKB). Drugi kwartał przyniósł lekkie uspokojenie - deficyt spadł do 23,5

Zielona wyspa? Nie na wieki wieków

walutą tak różnych gospodarek to zły pomysł. Gospodarek o różnym poziomie rozwoju, ale też różnych instytucjach. W Grecji można spędzić miesiąc i zwłaszcza w sektorze usług nie dostać paragonu fiskalnego. W Niemczech to raczej nie do pomyślenia. Może więc wyrzućmy Greków z euro

Czy możemy być drugą Irlandią?

członkiem EWG w 1973 r. i była wówczas najbiedniejszym krajem "ósemki" - tylu członków miała wtedy Wspólnota. Dochód na głowę mieszkańca wynosił zaledwie 60 proc. średniego poziomu dzisiejszej Unii. Członkostwo w klubie bogatych wcale nie zaowocowało przyśpieszeniem

Kiedy i po ile euro? To poufne informacje

. Z naszej analizy wynika, że ta zmienność, po październiku zeszłego roku, dramatycznie wzrosła. Jakieś cztery-pięć razy. I do tej pory nie powróciła do normalnych poziomów. Jest ryzyko, że ta zmienność już nigdy nie będzie taka jak przed kryzysem, bo inna jest sytuacja ekonomiczna. O zmienności kursu

Prof. Winiecki: Nie poddaję się histerii

światełko w tunelu. Ale urzędnik w tym tunelu widzi: CBA, ABW, prokuraturę i innych "myśliwych", którzy nie mają zielonego pojęcia o ekonomii. I ten urzędnik myśli tylko o tym, żeby nie trafić do paki. Możemy liczyć na inwestycje lokalne, bo tam poziom paranoi jest mniejszy i skłonność do

Czy rząd zmieści się w 55 proc. progu długu publicznego?

3 proc. Nie powinno być wtedy żadnego deficytu. Im większe założenia co do wzrostu, tym mniejszy deficyt. Wtedy nie groziłoby nam, że przekroczymy poziom 55 proc. długu do PKB. A ta kronika zapowiedzianej śmierci, coraz to nowe prognozy, że granica 55 proc. pęknie, nie

Piątka na kryzys: Grecy krwawią. Jakie będą konsekwencje?

europejskich polityków i ekonomistów przy tworzeniu reguł wspólnej waluty. Traktat z Maastricht zwracał uwagę na deficyt i zadłużenie sektora publicznego, tymczasem problemy Hiszpanii i Irlandii dotyczą zbyt wysokiego zadłużenia prywatnego. Wielu ekonomistów wyrażało przekonanie, że z chwilą, gdy kraj znajdzie

Droga wyjścia dla zmian w nowym systemie emerytalnym w zakresie OFE

, co prowadzi do trudności w spełnieniu kryteriów z Maastricht. Po pierwsze, trudności te mogą zostać przezwyciężone poprzez działania konsolidacyjne w innych niż emerytalne obszarach polityki fiskalnej. Po drugie, należy rozpocząć poważną dyskusję na poziomie politycznym (merytoryczna się toczy i jest

Fitch: 0 proc. wzrostu PKB Polski w 2009 roku, euro dopiero w 2013

polityczny, wybory prezydenckie planowane na 2010 rok, oznaczają, że rządowi będzie trudno obniżyć deficyt do poniżej progu z Maastricht wynoszący 3,0% PKB w przyszłym roku. W połączeniu z obawami dotyczącymi wejścia do ERM2 przy niestabilnej sytuacji na rynkach, niepewne perspektywy fiskalne umacniają