m gpw

KNF zgodziła się na odwołanie M. Zaleskiej z funkcji prezesa GPW

Warszawa, 14.03.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała zgodę na odwołanie Małgorzaty Zaleskiej z funkcji prezesa zarządu GPW, podała Komisja. "Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) na wtorkowym posiedzeniu w dniu 14 marca 2017 r

M Food chce przenieść się na rynek główny GPW z NC w tym roku

Warszawa, 13.04.2017 (ISBnews) - M Food, notowana od 6 lat na NewConnect, planuje debiut na głównym parkiecie warszawskiej giełdy, poinformowała spółka. Spółka w ramach pre-IPO i IPO przygotowuje dwie emisje akcji oraz wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym do końca

Aktywa OFE wzrosły o 1,02% m/m w styczniu dzięki lepszej koniunkturze na GPW

Warszawa, 04.02.2015 (ISBnews) - Wartość aktywów otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wyniosła blisko 150,6 mld zł na koniec stycznia, co oznacza wzrost o 1,5 mld zł m/m (1,02%), podały Analizy Online. "Do wzrostu przyczyniła się poprawa

Aktywa OFE spadły o 2,3% m/m w listopadzie, gł. przez słabą kondycję GPW

Warszawa, 02.12.2014 (ISBnews) - Wartość aktywów otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wyniosła 153,09 mld zł na koniec listopada, co oznacza spadek o 3,6 mld zł m/m (-2,3%), podały Analizy Online. "Negatywnie na wartość aktywów wpłynęła m.in

Plany zarządu GPW 580 spółek na parkiecie w 2014 roku?

być utrzymanie dotychczasowej dynamiki debiutu nowych emitentów. "W projekcji wyraźnie widać, że jednym z ważniejszych zadań dla zarządu jest rozbudowa rynku obligacji Catalyst. Nowa odsłona MTS-CeTO nastąpi pod koniec miesiąca. GPW liczy, że na koniec 2012 r. liczba

NBP: Spadło ryzyko dot. tempa dostosowania stawek WIBOR do wymogów UE

Finansowej odpowiedzialny za nadzór makroostrożnościowy (KSF-M) przesłał do GPW Benchmark stanowisko, w którym wyraził zaniepokojenie tempem dostosowania stawek referencyjnych WIBOR do wymogów rozporządzenia BMR Parlamentu Europejskiego i Rady. Zadaniem GPW Benchmark jest

Action: Sąd zatwierdził przyjęcie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Warszawa, 07.08.2020 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XVIII Wydział Gospodarczy wydał postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym spółki Action w restrukturyzacji, podała spółka. "Powyższe orzeczenie, po

GPW Benchmark złożyła do KNF wniosek w zakresie WIBID i WIBOR

., tak aby administrować nimi od początku przyszłego roku. W lutym br. Komitet Stabilności Finansowej odpowiedzialny za nadzór makroostrożnościowy (KSF-M) przesłał do GPW Benchmark stanowisko, w którym wyraził zaniepokojenie tempem dostosowania stawek referencyjnych WIBOR do

GPW Benchmark szykuje się do przejęcia indeksów i wniosku o przejęcie WIBOR

. Komitet Stabilności Finansowej odpowiedzialny za nadzór makroostrożnościowy (KSF-M) przesłał do GPW Benchmark stanowisko, w którym wyraził zaniepokojenie tempem dostosowania stawek referencyjnych WIBOR do wymogów rozporządzenia BMR Parlamentu Europejskiego i Rady. Zadaniem GPW

AmRest sprzedaje restauracje KFC w Rosji

AmRest sprzedaje restauracje KFC w Rosji

i Burger King. Prowadzi też restauracje pod markami własnymi (La Tagliatella, Sushi Shop, Bacoa i Blue Frog). Spółka jest notowana na GPW od 2005 r. W październiku "Bloomberg" informował, że Yum! Brands sprzedaje swoje restauracje KFC rosyjskiemu franczyzobiorcy, firmie Smart Service. KFC

NBP: GPW Benchmark powinna dostosować metodykę dot. WIBOR i WIBID do końca roku

(GPW) i chce złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zgodę na przejęcie stawek WIBOR i WIBID do końca 2019 r., tak aby administrować nimi od początku przyszłego roku. W lutym br. Komitet Stabilności Finansowej odpowiedzialny za nadzór makroostrożnościowy (KSF-M

Akcjonariusze PiLab zdecydują 6 VIII o przejściu na GPW z NC i emisji akcji

Warszawa, 11.07.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze PiLab zdecydują o przeniesieniu notowań na rynek główny GPW z NewConnect i emisji w trybie oferty publicznej do 1,35 mln nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

GPW i KDPW chcą przejąć CBF lub nieruchomość przy ul. Książęcej 4 w Warszawie

CGSA: 42%. W budynku "Centrum Giełdowego" zlokalizowane są m. in. siedziby GPW, KDPW i ich spółek zależnych, podano także. Strony listu intencyjnego są również akcjonariuszami CGSA i posiadają odpowiednio: CBF - 111 600 akcji CGSA, co stanowi 59,49% kapitału

Bloober Team: Rozważamy M&A lub pozyskanie partnera branżowego

Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Bloober Team rozważa obecnie głównie drogę rozwoju poprzez M&A lub przez pozyskania partnera branżowego, ale nie wyklucza jednocześnie przeniesienia notowań na główny parkiet GPW, podała spółka. "Spółka rozmawia

JSW chce wykonać o 10 km więcej r/r robót korytarzowych w tym roku

korytarzowych, w tym 47 540 m siłami własnymi, wobec 48 816 m rok wcześniej (w tym 6 196 siłami własnymi). Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r

GPW Benchmark udostępnił dokument dot. metody kalkulacji WIBOR/WIBID wg BMR

kategorii podmiotów, jakimi są administratorzy wskaźników referencyjnych, podkreślił UKNF. W lutym br. Komitet Stabilności Finansowej odpowiedzialny za nadzór makroostrożnościowy (KSF-M) przesłał do GPW Benchmark stanowisko, w którym wyraził zaniepokojenie tempem dostosowania

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 0,54% m/m do 941,83 pkt w kwietniu

całej GPW, gdzie najlepiej radziły sobie małe spółki z SWIG80 (+0,96% m/m) i największe spółki z WIG20 (+0,96% m/m), a pod kreską znalazły się średnie spółki z indeksu MWIG40 (-0,33% m/m). Indeks całego rynku WIG wzrósł o 0,8% m/m, a indeks polskich spółek WIG-POLAND nieznacznie niżej z miesięcznym

PZ Cormay ustalił cenę emisyjną akcji serii M na 1 zł

Warszawa, 22.08.2018 (ISBnews) - Zarząd PZ Cormay, za zgodą rady nadzorczej spółki, ustalił cenę emisyjną akcji serii M na 1 zł, podał PZ Cormay. Akcjonariusze PZ Cormay zdecydowali 7 sierpnia m.in. o emisji do 7 mln akcji serii M w drodze subskrypcji

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 4,36% m/m do 1135,96 pkt w XII

to jeden z najlepszych wyników od momentu jego powstania. Co więcej, wynik GIP60 okazał się o wiele lepszy od wyników najważniejszych benchmarków GPW, na której największy wzrost zanotował indeks sWIG80 (+2.99% m/m), spółki notowane w ramach WIG20 wzrosły o 2,18% m/m, a cały rynek osiągnął zwrot na

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 4,31% m/m do 930,63 pkt w lutym

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Giełdowy Indeks Produkcji (GIP) wzrósł w styczniu o 4,31% m/m do poziomu 930,63 punktów, odrabiając tym samym część strat z poprzedniego roku, podała firma DSR. "Polskie spółki

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 9,3% m/m do 854,29 pkt w maju

Warszawa, 10.06.2019 (ISBnews) - Giełdowy Indeks Produkcji (GIP) spadł w maju o 9,3% m/m do 854,29 pkt, podała firma DSR. Oznacza to, że GIP60 spadł poniżej swojej wartości z początku roku (936,73), niwelując tym samym cały wzrost, jakiego doświadczył w pierwszych czterech

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 3,68% m/m do 826,2 pkt we IX

metalurgicznej były warte średnio 0,37% więcej, niż na koniec sierpnia. Najwięcej stracili we wrześniu producenci z branży chemicznej (-7,05% m/m), a niewiele mniejsze spadki zanotowali producenci motoryzacji (-6,51%) i materiałów budowlanych (-5,32%). Słabą passę spółek z branży spożywczej na GPW przezwyciężyły

Glapiński: KSF-M zaniepokojony tempem dostosowania stawek WIBOR do wymogów UE

Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Komitet Stabilności Finansowej odpowiedzialny za nadzór makroostrożnościowy (KSF-M) przesłał do GPW Benchmark stanowisko, w którym wyraził zaniepokojenie tempem dostosowania stawek referencyjnych WIBOR do wymogów rozporządzenia BMR Parlamentu

Bloober Team chce wybrać doradcę ds. M&A w ciągu dni raczej niż tygodni (aktual)

będziemy informować o wyborze konkretnego doradcy do M&A. Wyboru dokonamy w najbliższym czasie, raczej dni niż tygodni, a cały proces M&A - według opinii różnych specjalistów - może potrwać od kilku do kilkunastu miesięcy" - powiedział Babieno podczas wideokonferencji GPW Innovation Day

Bloober Team chce wybrać doradcę ds. M&A w ciągu dni raczej niż tygodni

Warszawa, 24.06.2020 (ISBnews) - Bloober Team rozpoczął szczegółowe rozmowy z 6 doradcami, którzy mają pomóc w obsłudze potencjalnego procesu M&A, poinformował prezes Piotr Babieno. Konkretny doradca ma być wybrany w najbliższych dniach raczej niż tygodniach

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 3,09 pkt m/m do 1109,44 pkt w maju

Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - Giełdowy Indeks Produkcji (GIP60) spadł o 3,09 pkt m/m do 1 109,44 pkt w maju, podała firma DSR. "Majowa korekta na GPW dotknęła polski przemysł. To największy spadek wartości GIP60 od początku istnienia indeksu

KNF zatwierdziła prospekt DataWalk w związku ofertą publiczną akcji

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny DataWalk sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii M, podała Komisja. "DataWalk SA z siedzibą we Wrocławiu, sporządzony w związku z

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 56,38 pkt m/m do 1088,5 pkt w XI

największe spółki z indeksu WIG20 (średni zwrot na poziomie -8,4% m/m) i średnie spółki z indeksu mWIG40 (-5,84% m/m). Mimo, że tylko co szósta spółka z GIP60 pochodzi ze wspomnianych indeksów zrzeszających największe spółki z GPW to ich rozmiar, a więc i waga w GIP, wpłynęły stosunkowo mocno na jego odczyt

Przegląd prasy

koniunktury w budownictwie spadł do -4,6 pkt w grudniu --GUS: Wskaźnik koniunktury w przemyśle spadł m/m do -4,9 pkt w grudniu --Dekpol ma przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości i budowy na niej magazynów --GPW zawiesiła

Janusz Krawczyk powołany na nowego członka rady nadzorczej GPW

Warszawa, 20.06.2018 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dokonało zmian w składzie rady nadzorczej GPW, poinformowała Giełda. W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji prezesa rady Giełdy Wojciecha Nagela, powołano nowego

Obligacje serii M Fast Finance zadebiutują na Catalyst w poniedziałek

Warszawa, 17.06.2016 (ISBnews) - Obligacje serii M spółki Fast Finance o łącznej wartości 8,85 mln zł zadebiutują na rynku Catalyst w poniedziałek, 20 czerwca, podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). W alternatywnym systemie obrotu na

Mateusz Juroszek chce przejść do rady nadzorczej z zarządu Atal

rezygnacji jest zamiar skoncentrowania aktywności na rozwijaniu innych przedsięwzięć biznesowych z portfela inwestycyjnego rodziny Juroszków" - czytamy w komunikacie. M. Juroszek jest prezesem zarządu Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne oraz jednym z inwestorów strategicznych w

Ursus ma list intencyjny z Möre Maskiner ws. zamówienia 1 tys. sztuk przyczep

Warszawa, 14.08.2019 (ISBnews) - Ursus w restrukturyzacji i Möre Maskiner AB podpisali list intencyjny, na podstawie którego rozpoczęto negocjacje, dotyczące złożenia przez Möre Maskiner AB zamówienia na 1 000 sztuk przyczep produkcji Ursus dedykowanych na rynek

Famur ma umowę na dostawę przenośników do LW Bogdanka za 57,42 mln zł netto

przetargu Lubelskiego Węgla Bogdanka, tj. na dostawy 4 kompletnych przenośników taśmowych wraz z taśmą transporterową o szerokości taśmy 1200 mm i długości (3 szt. po 2500 m, 1 szt. 2800 m). Maksymalna wartość wynagrodzenia to 57,69 mln zł, podano wówczas. Famur jest producentem

Zarząd ABC Data powołany w tym samym składzie na kolejną kadencję

, aMaciej Kowalski na wiceprezesa ds. M&A i rozwoju. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 0,42% m/m do 792,21 pkt w XII

zyskiwały WIG-Informatyka (+8,2% m/m) i WIG-Moto (+6,3% m/m). Wśród nielicznych wyjątków znalazły się WIG-Leki (-13,8% m/m), WIG-Paliwa (-7,4% m/m) i WIG-Energia (-6,8%). Szczególnie dobrze radziły sobie spółki małe i średnie, co potwierdzają wyniki indeksów SWIG80 (2,4% m/m) i MWIG40 (3,2% m/m

Grupa Lotos: Platforma Giant w najbliższy weekend dotrze do Gdańska

: - Długość: 84 m, - Szerokość: 90 m, - Długość nóg: 160 m, - Wyporność: 24 284,6 ton, - Maksymalna głębokość akwenu: 107 m, - Maksymalna wysokość fali: 27 m

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 3,82% m/m do 946 pkt we wrześniu

Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - Giełdowy Indeks Produkcji (GIP) spadł o 3,82% m/m do 946 punktów we wrześniu br., podała firma DSR. "Pierwsza połowa miesiąca była surowa dla całej GPW, co odbiło się na cenach akcji polskich producentów, a w

JSW: W wypadku w kopalni Budryk 3 osoby lekko poszkodowane, wydobycie wstrzymane

(JSW). "W kopalni Budryk w Ornontowicach około g. 11.20 doszło do krótkotrwałego zapalenia metanu w ścianie Cz - 2, w pokładzie 405/1 na poziomie 1 290 m (najgłębszy w Polsce). Trzy osoby zostały lekko poszkodowane (niegroźne poparzenia). Poszkodowani zostali

Action: Sędzia-komisarz zatwierdził spis wierzytelności

Warszawa, 27.09.2018 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wydał postanowienia, mocą którego sędzia-komisarz zatwierdził spis wierzytelności złożony przez zarządcę 8 grudnia 2016 r. oraz pierwszy

Obligacje MCI Capital serii N, M zadebiutują w poniedziałek i wtorek na Catalyst

Warszawa, 20.03.2017 (ISBnews) - Obligacje MCI Capital serii N zadebiutują na rynku Catalyst w poniedziałek, 20 marca, a papiery serii M - we wtorek, 21 marca br., podała GPW. "Zarząd BondSpot postanawia wyznaczyć dzień 20 marca 2017 r. jako

Obligacje serii M Capital Park zadebiutują na Catalyst w środę

Warszawa, 30.01.2018 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił wyznaczyć 31 stycznia 2018 r. jako dzień pierwszego notowania obligacji serii M spółki Capital Park, poinformowała Giełda. Do obrotu zostanie wprowadzonych 151 250

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 7,76% m/m do 927,87 pkt w czerwcu

Warszawa, 03.07.2018 (ISBnews) - Giełdowy Indeks Produkcji (GIP) spadł o 7,76% m/m do 927,87 punktów w czerwcu br., podała firma DSR. "Czerwiec to piąty miesiąc w tym roku, kiedy Giełdowy Indeks Produkcji traci na wartości. Tym razem spadku

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 0,33% m/m do 786,06 pkt w XI

listopadzie największe spółki z indeksu WIG20 straciły kolejne 1,6% m/m, a indeks szerokiego rynku WIG spadł o 0,5% m/m. Względna słabość GPW negatywnie wpływa również na polskie spółki produkcyjne, które od wiosny systematycznie tracą na wartości. W październiku słabnące zaufanie inwestorów do polskich

Akcjonariusze Fachowcy.pl zdecydują 7 lutego o przejściu na GPW z NC

okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L oraz M spółki Fachowcy.pl Ventures S.A., notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW). Uchwała podjęta jest pod warunkiem uprzedniego rozpoczęcia

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 2,4% m/m do 874,84 pkt w czerwcu

powróciły na drogę wzrostu (niechlubnym wyjątkiem został WIG-PALIWA, którego wartość spadła o 2,9% m/m)" - powiedział analityk i współtwórca GIP dr Maciej Zaręba z DSR, cytowany w komunikacie. Analiza czerwcowych stóp zwrotu spółek z GPW pod kątem ich wartości rynkowej

JSW uruchomiła dwie nowe ściany z węglem koksującym

eksploatowana w pokładzie 404/2, ma długość 230 m i wybieg sięgający prawie 960 m. Ilość węgla koksowego do wyfedrowania to ponad 750 tysięcy ton. Dobowe wydobycie zaplanowano na poziomie 3 tysięcy ton. Ściana będzie eksploatowana do stycznia 2022 roku" - czytamy w komunikacie

PiLab: Prospekt emisyjny zw. z emisją i przejściem na GPW został złożony w KNF

Warszawa, 20.08.2018 (ISBnews) - PiLab złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny w związku z zamiarem podwyższenia kapitału zakładowego spółki w trybie oferty publicznej poprzez emisję nie więcej niż 1 350 000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M z

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 3,28% m/m do 892 pkt w styczniu

Warszawa, 18.02.2019 (ISBnews) - Giełdowy Indeks Produkcji wzrósł w styczniu o 3,28% m/m do poziomu 892,16 punktów, odrabiając tym samym część strat z poprzedniego roku, podała firma DSR. "Pierwszy miesiąc 2019 roku to

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 3,16% m/m do 983,56 pkt w sierpniu

GIP60 dołożył kolejne 3.16%, co było jednym z najlepszych wyników na GPW w tym miesiącu. Indeks dwudziestu największych spółek WIG20 zyskał w tym czasie symboliczne 1.6%, a mniejsze spółki poradziły sobie jeszcze słabiej ? mWIG40 spadł o -2.6% m/m, a sWIG80 o -3.7% m/m" - czytamy w komunikacie

Łączne przychody Grupy BoomBit spadły o 15% m/m do 13,2 mln zł w kwietniu

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Łączne przychody Grupy BoomBit wyniosły 13,2 mln zł w kwietniu 2020 r. co oznacza spadek o 15% m/m, podała spółka. Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie łącznie 6,52 mln zł (spadek o 23% m/m). "Pod koniec

Oferta Famuru wybrana na dostawę przenośników do Bogdanki za maks. 57,7 mln zł

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Oferta Famuru została wybrana na realizację zadania nr 2 w przetargu Lubelskiego Węgla Bogdanka, tj. na dostawy 4 kompletnych przenośników taśmowych wraz z taśmą transporterową o szerokości taśmy 1200 mm i długości (3 szt. po 2500 m, 1 szt. 2800

BoomBit odnotował 5,48 mln zł przychodów w grudniu

Warszawa, 07.01.2020 (ISBnews) - Łączne przychody Grupy BoomBit wyniosły 5,48 mln zł (wzrost o 48% m/m) w grudniu 2019 r., podała spółka. "Gry w modelu GaaS wygenerowały 3,03 mln zł przychodów (+3% m/m), natomiast gry non-GaaS osiągnęły 2,45 mln

Action: Sąd odwołał rozprawę w postępowaniu sanacyjnym 6 IV z powodu COVID-19

Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy odwołał rozprawę w postępowaniu sanacyjnym Action w restrukturyzacji w przedmiocie zatwierdzenia układu, w związku z zagrożeniem COVID - 19, podała spółka. "Zarząd Action w

Brand24 chce złożyć prospekt wz. przejściem na GPW z NewConnect w kilka tygodni

Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - Brand24 kończy prace nad prospektem w związku z przejściem na GPW z NewConnect i planuje go złożyć w ciągu kilku tygodni, poinformował ISBnews prezes Michał Sadowski. "Kończymy prace nad prospektem emisyjnym

Przegląd prasy

na poziomie 120,1 mln zł w 2019 r. --Wartość aktywów Quercus TFI wzrosła m/m do 2,29 mld zł na koniec czerwca --Carbon Studio rozpoczyna proces przeniesienia notowań na główny rynek GPW --Obroty na rynku głównym GPW

PiLab zmienił nazwę na DataWalk, liczy na przejście na GPW z NC w tym roku

. PiLab zainwestował dotychczas 40 mln zł w rozwój systemu analizy wielkich zbiorów danych. Akcjonariusze PiLab zdecydowali w sierpniu o przeniesieniu notowań na rynek główny GPW z NewConnect i emisji w trybie oferty publicznej do 1,35 mln nowych akcji serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 0,02% m/m do 690,63 pkt w czerwcu

Warszawa, 10.07.2020 (ISBnews) - Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 0,02% m/m i wyniósł 690,63 pkt w czerwcu, podała firma DSR. "Dla akcji polskich producentów czerwiec zaczął się bardzo dobrze. Po kilku pierwszych sesjach indeks GIP60

Analizy.pl: Aktywa TFI wzrosły o 0,8% m/m do 270,2 mld zł w styczniu

globalnych rynkach. Na czerwono świeciły się rynki akcji, w tym polska GPW. To negatywnie oddziaływało na aktywa funduszy inwestycyjnych, ale te ostatecznie wzrosły, głównie dzięki dodatniemu bilansowi sprzedaży i dobrym wynikom funduszy dłużnych. Na koniec stycznia wartość aktywów wyniosła w sumie 270,2 mld

Mostostal Warszawa ma umowę z Tauronem na prace w El. Łagisza za 66,1 mln zł 

Mostostal. Wartość umowy wynosi 66,08 mln zł brutto. "Termin realizacji: 15 m-cy od momentu podpisania kontraktu. Termin płatności: w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez spółkę faktury. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące - okres podstawowy, oraz 60

Przegląd informacji ze spółek

. w porównaniu do średniej z ostatnich lat, poinformował wiceprezes GPW Jacek Fotek. PKP Cargo przewiozło prawie 9,2 mln ton towarów w maju br., tj. o 2,2% więcej m/m, podała spółka. Platforma Handlu Odpadami i Surowcami Wtórnymi, której

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 3,11% m/m do 783,48 pkt w X

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Giełdowy Indeks Produkcji (GIP60) zakończył październik na poziomie 783,48 pkt, tj. o 3,11% mniej niż przed miesiącem. Wartość polskich spółek produkcyjnych notowanych na GPW spada już od początku II kw. "

Ursus ma umowę z Möre Maskiner na dostawę przyczep o wartości 21,8 mln zł

Warszawa, 30.08.2019 (ISBnews) - Ursus w restrukturyzacji zawarł kontrakt z Möre Maskiner na dostawę 1008 sztuk przyczep na rynek szwedzki, podała spółka. Łączna wartość kontraktu wynosi 21 844 206 zł. "Dostawy będą realizowane od września

mBank sprzeda dzieła sztuki, by sfinansować powstający fundusz 'M jak malarstwo'

Warszawa, 23.06.2020 (ISBnews) - mBank sprzeda budowaną od lat kolekcję dzieł sztuki takich twórców, jak np. Brandt czy Witkacy, by pozyskane środki przeznaczyć na sfinansowanie powstającego funduszu mBanku "M jak malarstwo", który wspierać będzie młodych polskich

Przegląd prasy

--PGE Energetyka Odnawialna pracuje nad połączeniem hybrydowej instalacji w koncepcji P2G (power-to-gas) z farmą wiatrową Parkiet --Inwestorzy branżowi wciąż mogą napędzać rynek wezwań na GPW Dziennik Gazeta Prawna

Przegląd prasy

ekspresowych Parkiet --10 największych banków notowanych na GPW miało łącznie 3,75 mld zł zysku netto w II kw., co oznacza wzrost o 12% r/r i o 65% kw/kw wg ankiety gazety --Ceny celulozy liściastej od początku roku spadają, w

Obligacje serii M Pragma Faktoring zadebiutują na Catalyst we wtorek

Warszawa, 27.11.2017 (ISBnews) - Zarząd Giełdy postanowił określić wtorek, 28 listopada, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 120 tys. obligacji serii M spółki Pragma Faktoring, podała giełda. Wartość nominalna

Przegląd prasy

--Produkcja przemysłowa w USA wzrosła o 3% m/m w lipcu --KE zawarła porozumienie z AstraZeneca ws. zakupu potencjalnych szczepionek --MK podpisał umowę o dofinans. zadań dot. cyberbezpieczeństwa dla sektora energii --Rząd planuje

MedApp rozpoczął prace związane z przejściem na GPW z NC, planowanym na IV kw.

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - MedApp rozpoczął prace związane z przeniesieniem notowań na rynek główny GPW, podpisując umowę z kancelarią prawną Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp. k. (SSW). Kancelaria będzie odpowiadać za przygotowanie prospektu emisyjnego oraz obsługę

Action złożył w sądzie propozycje układowe

, zgodnie z treścią wydanego w dniu 25.09.2018 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowienia mocą którego sędzia ? komisarz określił tryb przeprowadzenia głosowania nad układem w postępowaniu sanacyjnym emitenta

mBank umożliwia odłożenie spłaty kredytów na pół roku online

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - mBank od dziś od godziny 16:00 umożliwia każdemu klientowi indywidualnemu oraz małym i średnim firmom odłożenie spłaty raty kapitałowej kredytu do pół roku. Dotyczy to wszystkich kredytów spłacanych w ratach, m. in. gotówkowych, hipotecznych czy

LW Bogdanka: W polu Stefanów pobito rekord postępu mies. i wydobycia dobowego

. Eksploatacja ściany 4/VII/385 rozpoczęła się 28 marca br. Jest to kolejna eksploatowana ściana w polu VII w pokładzie 385 w Stefanowie, jej wybieg wynosi 4 635 m, a długość 305 m. Miąższość pokładu wynosiła 1,35-1,95 m, co klasyfikuje go do wybierania techniką strugową. Średnie nachylenie pokładu zarówno

Łączne przychody Grupy BoomBit wzrosły o 8% m/m do 9,8 mln zł w lipcu

Warszawa, 05.08.2020 (ISBnews) - Łączne przychody Grupy BoomBit wyniosły 9,8 mln zł w lipcu 2020 r. co oznacza wzrost o 8% m/m, podała spółka. Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie łącznie 4,7 mln zł (wzrost o 4% m/m). "24 lipca

Indeks WIG20 nadal utrzymuje się w konsolidacji w zakresie 1780-1810 pkt

impulsów nie pozwala na obranie zdecydowanego kierunku notowań, a względny spokój na głównych giełdach zagranicznych przekłada się na warszawski parkiet. Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem WIG20 o 0,6%, do poziomu 1797 pkt. Pozostałe indeksy GPW radziły sobie jednak dużo lepiej ? mWIG40 zyskał 0,75

Fachowcy.pl Ventures chce rozpocząć proces przejścia na główny rynek GPW

Warszawa, 20.10.2016 (ISBnews) - Zarząd Fachowcy.pl Ventures zdecydował o rozpoczęciu procesu ubiegania się o przejście na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z NewConnect, podała spółka. "W związku z czym w

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 3,6 pkt m/m do 1 160,4 pkt we wrześniu

Warszawa, 04.10.2017 (ISBnews) - Giełdowy Indeks Produkcji (GIP60) wzrósł o 3,6 pkt m/m do 1 160,4 pkt we wrześniu, podała firma DSR. "Spadki cen na GPW nie ominęły Giełdowego Indeksu Produkcji. Tylko 20 spółkom z GIP60 udało się we wrześniu

Czerwińska: Trwają analizy możliwości zastąpienia WIBOR-u stawką referencyjną

poinformował, że KSF-M przesłał do GPW Benchmark stanowisko, w którym wyraził zaniepokojenie tempem dostosowania stawek referencyjnych WIBOR do wymogów rozporządzenia BMR Parlamentu Europejskiego i Rady. KSF-M omawiał stan prac nad dostosowaniem stawek referencyjnych WIBOR do wymogów

Analizy Online: Aktywa OFE wzrosły o 3% m/m do 147,1 mld zł na koniec X

Warszawa, 04.11.2016 (ISBnews) - Wartość aktywów zgromadzonych w funduszach emerytalnych wzrosła o 3% m/m do 147,1 mld zł na koniec października, podały Analizy Online. "Po wrześniowych stratach (średnio -0,9%) w październiku wszystkie OFE

Łączne przychody Grupy BoomBit spadły o 14% m/m do 9,1 mln zł w czerwcu

Warszawa, 03.07.2020 (ISBnews) - Łączne przychody Grupy BoomBit wyniosły 9,1 mln zł w czerwcu 2020 r. co oznacza spadek o 14% m/m, podała spółka. Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie łącznie 4,5 mln zł (spadek o 16% m/m). "Nasze gry

Serinus zakończył prace wiertnicze w zakresie odwiertu Moftinu-1003 w Rumunii

Warszawa, 28.08.2018 (ISBnews) - Prace wiertnicze Serinus Energy nad odwiertem Moftinu?1003 w Rumunii zostały zakończone i osiągnięto planowaną głębokość końcową 1 600 m, podała spółka. Odwiert wykonano przed zaplanowanym terminem i około 19% poniżej założonego budżetu

Akcjonariusze Global Cosmed zdecydowali o emisji prywatnej akcji serii M

Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Global Cosmed zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 1,01 mln zł poprzez emisję 1,01 mln akcji serii M skierowaną do Arthura Melimonki w zamian za akcje spółki Global Cosmed Group, wynika z uchwał podjętych na

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 11,14% m/m do 767,58 pkt w lipcu

Warszawa, 06.08.2020 (ISBnews) - Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 11,14% m/m i wyniósł 767,58 pkt w lipcu, podała firma DSR. "Dla akcji polskich producentów z indeksu GIP60 lipiec rozpoczął się bardzo dobrze i w ciągu kilku pierwszych dni

Konsorcjum z Mostostalem Warszawa ma umowę na obwodnicę za 77,9 mln zł

krajowej nr 73 ? Odcinek I Kielce ? m. Brzeziny/Morawica, podał Mostostal Warszawa. "Wartość umowy: 77,9 mln zł brutto. Termin realizacji: 26.04.2022 r." - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych

Capital Park przydzielił obligacje serii M o wartości nom. 15,13 mln euro

Warszawa, 21.12.2017 (ISBnews) - Capital Park przydzielił obligacje serii M o łącznej wartości nominalnej 15 125 tys. euro, poinformowała spółka. "Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych podjął uchwałę w sprawie przyjęcia do depozytu

Przegląd prasy

ponad 36% na koniec 2018 r. --Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 1,59% m/m do 779,6 pkt w styczniu --ZPL: Branża leasingowa sfinansowała 77,8 mld zł aktywów inwestycyjnych w 2019 r. --Zamówienia na dobra trwałego

KGHM: 400 ton sprzętu medycznego do walki z koronawirusem przyleci 14 kwietnia

. "Samolot Antonow An-225 Mrija (?mrija" po rosyjsku znaczy ?marzenie") to największa maszyna lotnicza na świecie. Powietrzny kolos ma ponad 84 m długości, rozpiętość skrzydeł maszyny wynosi blisko 85 m, a wysokością dorównuje 6-piętrowemu budynkowi. Samolot został wyprodukowany tylko w

Przegląd prasy

centrum Space Engine Lab --Spółka zal. Erbudu ma kontrakt na budowę farmy wiatrowej za 31,9 mln zł netto --PFR: Ponad 321 tys. firm otrzymało 57,5 mld zł subwencji --GPW Ventures i KOWR powołali Fundusz KOWR Ventures

Obligacje serii M Robyga o wartości 20 mln zł zadebiutują we wtorek na Catalyst

Warszawa, 28.09.2015 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych wyznaczyła wtorek, 29 września, na dzień pierwszego notowania na Catalyst 200 tys. obligacji na okaziciela serii M spółki Robyg, o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała GPW. Dzień

Przegląd prasy

na dobra trwałego użytku w USA spadły o 0,4% m/m w V - fin. dane --Zamówienia w przemyśle USA wzrosły o 0,4% m/m w maju --Echo sprzedało 65 mieszkań i przekazało 81 w czerwcu 2018 r. --Obroty na rynku głównym GPW spadły

Konsorcjum z Mostostalem Warszawa ma umowę na halę w Puławach za 86,9 mln zł

. "Termin realizacji: do 22 m-cy od daty podpisania umowy. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury. Okres gwarancji wynosi 6 lat" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres

Spółka Unibepu ma umowę na budynki modułowe w Stuttgarcie za ok. 72,6 mln zł

Warszawa, 23.07.2020 (ISBnews) - Unihouse, spółka zależna Unibepu, zawarł umowę na realizację budynków modułowych w Stuttgarcie na rzecz konsorcjum firm AH Aktiv-Haus GmbH oraz Wolff & Müller Hoch- und Industriebau GmbH & Co. KG, podał Unibep. Wynagrodzenie z tytułu

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 2,15% m/m do 863 pkt w grudniu ub.r.

kursu w grudniu mogły poszczycić się spółki z branży motoryzacyjnej. Ale za sukcesem polskich producentów z tej branży stoją tylko dwie spółki: Ursus (+47,05% m/m) i Wielton (+5.85% m/m). Rekordowy wzrost kursu akcji znanego producenta traktorów i niedoszłego lidera produkcji pojazdów elektrycznych jest

Akcjonariusze PBKM zdecydują 18 sierpnia o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

przeprowadzona przez spółkę w ostatnim okresie emisja akcji serii M miała na celu uzyskanie środków na realizację strategii dalszych planów akwizycyjnych i rozwoju, w związku z tym zdaniem zarządu wypłacanie dywidendy za 2019 rok jest nieuzasadnione" - czytamy także. Polski Bank

PKN Orlen chce mieć strukturę przejęcia Grupy Lotos i PGNiG w ciągu 18 miesięcy

Warszawa, 14.07.2020 (ISBnews) - PKN Orlen chce opracować strukturę przejęcia zarówno Grupy Lotos, jak i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) w ciągu 18 miesięcy, poinformował dyrektor biura M&A koncernu Robert Śleszyński. "18

PBKM rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.

ostatnim okresie emisja akcji serii M miała na celu uzyskanie środków na realizację strategii dalszych planów akwizycyjnych i rozwoju, w związku z tym zdaniem zarządu wypłacanie dywidendy za 2019 rok jest nieuzasadnione" - czytamy w komunikacie. Rekomendacja zarządu spółki w

LW Bogdanka: W polu Bogdanka pobito rekord wydobycia dobowego - 33 612 ton węgla

/385 w polu Bogdanka oddział G-1 23 października wydobył aż 33 612 ton węgla, przy postępie dobowym ponad 28,3 m. Wydobycie prowadzone było na czterech zmianach, przy czasie pracy struga wynoszącym niespełna 24 godziny. Tym samym oddział G-1 pobił poprzedni dobowy rekord ustanowiony 31 lipca br. przez

Oferta Famuru warta 44,42 mln zł netto wybrana w przetargu na sprzęt dla PGG

1,9 m do co najmniej 3,7 m wraz z kompletną hydrauliką sterowniczą, doposażonych w system wizualizacji ciśnień w stojakach dla PGG S.A. Oddział KWK Murcki ? Staszic", podała spółka. "W wyniku procedury postępowania przetargowego, wartość oferty emitenta wyniosła 44