licytacja gospodarstw rolnych

dr Tomasz Góra

Kategorie i rodzaje egzekucji sądowej - egzekucja świadczeń pieniężnych

Kategorie i rodzaje egzekucji sądowej - egzekucja świadczeń pieniężnych

Jakie są kategorie i rodzaje egzekucji pieniężnych?

Nie musisz mieć długu, by komornik zajął ci majątek. Oto polska egzekucyjna rzeczywistość

To samo imię i nazwisko, te same dane rodziców, tylko to dwie różne osoby. Sąd wpisał do ksiąg wieczystych Małgorzaty Sandomierskiej hipoteki przymusowe, a komornik rozpoczął licytację jej działek, choć ta żadnego długu nie miała. Cudem udało się wstrzymać sprzedaż gruntów.

Rolników ustawa dopiero wbije w ziemię

Uchwalona właśnie przez Sejm ustawa o obrocie gruntami rolnymi ma ochronić polską ziemię przed zagranicznymi rolnikami i spekulantami. W praktyce może sparaliżować obrót prywatnymi gruntami rolnymi, o czym rodzimi rolnicy przekonają się dopiero przy pierwszych próbach transakcji

Lichwiarze trafili za kratki. Jakim cudem?

Lichwiarze trafili za kratki. Jakim cudem?

pożyczki bez BIK. Na ten ofertę haczyk łapali się właściciele gospodarstw rolnych, którzy bądź nie mogli uzyskać kredytów w bankach z uwagi na posiadane już zadłużenie, bądź zależało im na szybkim uzyskaniu pieniędzy niezbędnych choćby do spłaty innych zobowiązań lub wstrzymania licytacji komorniczych

Prezydent podpisał ustawę 500 zł na dziecko. Czy gminy poradzą sobie z obsługą wniosków?

Prezydent podpisał ustawę 500 zł na dziecko. Czy gminy poradzą sobie z obsługą wniosków?

;. Rolnicy będą składać oświadczenia o dochodach z gospodarstwa rolnego. Natomiast jeżeli ktoś stara się o pieniądze na drugie czy kolejne dziecko, żadnych zaświadczeń i oświadczeń o dochodach nie będzie musiał składać. Rodzic składający wniosek nie

Wybory - lekcja ekonomii absurdalnej

ustawy ograniczającej sprzedaż ziemi rolnej cudzoziemcom. To rozwiązanie korzystne dla właścicieli dużych gospodarstw, którzy chcą je jeszcze powiększyć i boją się, że zagraniczni inwestorzy podbiliby cenę ziemi. Ale na wsi wciąż przeważają małe gospodarstwa o niskiej produktywności. Gdyby ich

Alimenty na dzieci. Jak się o nie starać i jakie kwoty można dostać?

Alimenty na dzieci. Jak się o nie starać i jakie kwoty można dostać?

. Do wniosku należy dołączyć m.in.: zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach pozostałych członków rodziny (alimenty, stypendia, dochód z gospodarstwa rolnego), oświadczenie komornika o

Święty Jan zastawiony za długi gdańskiej archidiecezji

Święty Jan zastawiony za długi gdańskiej archidiecezji

czynsz Caritasowi w Sopocie. Gdyby domy zostały zlicytowane przez komornika, nowy właściciel mógłby podnieść czynsz albo wypowiedzieć umowę najmu. * Postanowieniem z 5 czerwca 2014 r. 17-hektarowe gospodarstwo rolne kurii w Gdańsku Sobieszewie obciążone zostało kwotą 1 mln zł

Fundusz inwestycyjny Ryszarda Krauzego na skraju przepaści

Fundusz inwestycyjny Ryszarda Krauzego na skraju przepaści

Agencja Nieruchomości Rolnych od lat walczy przed sądami o zapłacenie, m.in. przez PI, ponad 100 mln zł za wieczyste użytkowanie. Na Żuławach (w rejonie wsi Jazowa, Stobno, Marzęcino, Orliniec, Kępki) spółka posiadała gigantyczne gospodarstwa rolne o łącznej powierzchni 3600