licytacja elektroniczna przetarg

Marta Stefanowicz - Wasilewska

Do przetargu można przystąpić przez Internet

Do przetargu można przystąpić przez Internet

Trwa usprawnianie procesu udzielania zamówień publicznych poprzez przeniesienie części przetargów do Internetu. Obecnie Urząd Zamówień Publicznych udostępnia dwie bezpłatne platformy elektroniczne przeznaczone do prowadzenia aukcji i licytacji elektronicznych. Udział w takich postępowaniach oraz procedura ich przeprowadzania są ściśle określone.

E-licytacje komornicze mieszkań i domów coraz bliżej. Koniec z mafiami i patologiami?

Działki, domy i mieszkania będą sprzedawane podczas internetowych licytacji komorniczych, znanych nam m.in. z serwisu Allegro. Sejm w piątek będzie głosował nad nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego dotyczącą przede wszystkim komorniczej e-licytacji nieruchomości.

Klik i dom zlicytowany. Komornicy sprzedają nieruchomości przez internet

Od początku listopada można prowadzić e-licytacje komornicze nieruchomości. Nowe rozwiązanie już cieszy się zainteresowaniem wierzycieli i na portalu Komornik.pl z dnia na dzień przybywa ofert.

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

śląskie, powiat bielski, 22 grudnia 2022r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a, sala 318, II piętro, zostanie otwarty II ustny przetarg nieograniczony- ustna licytacja na sprzedaż prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Jaworzu przy ul

Egzekucja po polsku, czyli jak zlicytować mieszkanie za niespełna 2 tys. zł długu

Egzekucja po polsku, czyli jak zlicytować mieszkanie za niespełna 2 tys. zł długu

nie drogą elektroniczną, powinna uiścić rękojmię najpóźniej dzień przed przetargiem. Taki przepis obowiązywał przy postępowaniach wszczętych po 3 maja 2012 r. – wyjaśnia dr Szachta. Licytacja mieszkania pani Agnieszki odbyła się 6 listopada 2015 r. Jej uczestnicy wpłacali wadium. Musieli to

Licytacja elektroniczna - etapy procedury

ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu - metoda oceny złożonych wniosków jest tożsama z zasadami oceny wniosków składanych w trybie przetargu ograniczonego. Licytacja elektroniczna dochodzi do skutku jeżeli warunki udziału spełni co najmniej 2

Powstaje portal komorniczych e-licytacji. Skorzystają wierzyciele, stracą dłużnicy. Co tam kupimy?

Powstaje portal komorniczych e-licytacji. Skorzystają wierzyciele, stracą dłużnicy. Co tam kupimy?

licytacyjnym. W trakcie e-licytacji nie będzie można kupić nieruchomości: domu, mieszkania czy gruntu, a jedynie ruchomości, np.: samochody, AGD, meble. Obwieszczenie o licytacji elektronicznej dostępne będzie na stronie internetowej KRK i w systemie teleinformatycznym - portal e-licytacje. Samo

Stan epidemii nie wydłużył procedur udzielania zamówień

Stan epidemii nie wydłużył procedur udzielania zamówień

;udzielono zamówień; 2017 r. – 105), licytacja elektroniczna – 38 dni (2019 r. – 36; 2018 r. – 34; 2017 r. – 37) Wydłużenie procedur udzielania zamówień publicznych prowadzony w 2020 r. dotyczyło przede wszystkim trybu dialogu konkurencyjnego. Aktualnie jak się wydaje trwa

Zasady przeprowadzania aukcji elektronicznej po nowelizacji Pzp

Zasady przeprowadzania aukcji elektronicznej po nowelizacji Pzp

.   Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całej Polski Zasady przeprowadzania aukcji elektronicznej po nowelizacji Pzp Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od dnia 28 lipca 2016 r

Przetargi w Mikołajkach

Przetargi w Mikołajkach

Przetarg w Mikołajkach: Działka budowlana   Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Publikacja ogłoszenia o przetargu

Publikacja ogłoszenia o przetargu

treść ogłoszeń o przetargach oraz ich wyniku na elektronicznej tablicy informacyjnej.   Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Siedziba zamawiającego Siedzibą

Ważne wskazówki związane z unieważnieniem postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania

Ważne wskazówki związane z unieważnieniem postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania

− w przetargu nieograniczonym , przetargu ograniczonym , negocjacjach z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnym, partnerstwie innowacyjnym albo licytacji elektronicznej bądź 2)      zaproszeniu do negocjacji − w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z

Pracodawcy RP: Elektroniczne przetargi dają milionowe oszczędności

. - Licytacja elektroniczna redukuje koszty, a ceny kontraktowanych w tym trybie usług, dostaw czy robót budowlanych są niższe od tych w przetargach tradycyjnych - mówią eksperci Pracodawców RP. Jak podaje UZP, ceny ofert uzyskanych w wyniku licytacji były średnio o 20 proc. niższe niż ustalone przez

Czy siwz musi zawierać postanowienia związane z udziałem w postępowaniu podmiotów zagranicznych?

Czy siwz musi zawierać postanowienia związane z udziałem w postępowaniu podmiotów zagranicznych?

nie zauważyłam tego. Umowa opiewa na 516.000 zł . W poprzednich dwóch postępowaniach prowadzonych w trybie licytacji elektronicznej nikt się nie zgłosił. W tym, w którym podpisaliśmy umowę, ofertę złożył jeden podmiot. Odpowiedź: W opisanej sytuacji warto zwrócić uwagę instytucji kontrolującej na to

Rusza publiczna platforma aukcyjna

Jak wynika z informacji Gazety Prawnej, w Urzędzie Zamówień Publicznych trwają ostatnie testy oprogramowania. Zamawiający będą mogli przeprowadzać na niej elektroniczne licytacje, a później także aukcje elektroniczne. Dzięki e-przetargom skarb państwa

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

% licytacja elektroniczna, 0,02% dialog konkurencyjny, 0,01% partnerstwo innowacyjne. Wydłużył się średni czas przeprowadzenia zamówienia publicznego. Ustawa Prawo zamówień publicznych określa minimalne terminy jakie obowiązują zamawiającego podczas procedury udzielania zamówienia publicznego . Na czas

Licytacja elektroniczna w praktyce

Licytacja elektroniczna w praktyce

trybach "tradycyjnych" gdzie mamy do czynienia z ograniczaniem liczby wykonawców poprzez wcześniejszą weryfikację warunków podmiotowych (jak np. w trybie przetargu ograniczonego) wykonawca musi wnieść wadium (jeżeli jest ono wymagane) wraz z ofertą. W licytacji elektronicznej oferta nie ma

Licytacja elektroniczna - tryb nie do końca elektroniczny

Licytacja elektroniczna - tryb nie do końca elektroniczny

jest tożsama z zasadami oceny wniosków składanych w trybie przetargu ograniczonego. Przebieg licytacji Po otrzymaniu zaproszenia do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej Wykonawca dostaje od operatora platformy aukcyjnej kod dostępu do

Licytacja elektroniczna powinna zastąpić zapytanie o cenę

wykonawców zamawiający powinni dążyć do ograniczenia liczby zamówień udzielanych w trybie zapytania o cenę na korzyść licytacji elektronicznej lub przetargu nieograniczonego, jako trybów zapewniających równy dostęp do zamówienia oraz konkurencję wśród podmiotów zainteresowanych uzyskaniem danego zamówienia

Nie można udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku licytacji elektronicznej

Pytanie Przetarg na zamówienie podstawowe odbył się w formie licytacji elektronicznej. W ogłoszeniu o zamówieniu zawarliśmy informację o możliwych zamówieniach uzupełniających. Zamówienie podstawowe udzielone było rok temu. Kwota zamówienia

Urząd Zamówień Publicznych: Urzędniku, rób przetarg w sieci

elektronicznych licytacji i od tego czasu ich liczba rośnie w lawinowym tempie. W 2008 r. odbyło się ich tylko 77, a w ubiegłym roku - 408 (w tym 240 na platformie UZP). W przypadku licytacji jedynym kryterium jest cena. Służą więc one do zakupu m.in. artykułów biurowych i sprzętu komputerowego. Najbardziej

Sporządzanie sprawozdań - nowe zasady

Sporządzanie sprawozdań - nowe zasady

uwzględniona w treści składanego sprawozdania. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Umowy z 2016 roku W obecnie obowiązującym stanie prawnym wymóg sporządzenia sprawozdania z

Zawarcie umowy z wykonawcą

Zawarcie umowy z wykonawcą

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony powyżej progów unijnych. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Zamawiający po analizie ofert wybrał jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy z niższą ceną. Drugi wykonawca złożył odwołanie do KIO

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

problemów interpretacyjnych. Wskazać po pierwsze należy na rozbieżności w regulacjach samego JEDZ w odniesieniu do zapisów dyrektywy, a po drugie na rozbieżności w formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia KE i jego wersji elektronicznej, udostępnionej przez serwis umożliwiający wypełnienie i

Prezydent podpisał nowelizację Pzp

publicznych małym i średnim przedsiębiorstwom, - skracają do 35 dni (z dotychczasowych 40) termin składania ofert w przetargu nieograniczonym, którego wartość przekracza progi unijne, - zwiększają możliwość wykorzystania aukcji elektronicznej np. poprzez

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym nie może być krótszy niż: 1) 30 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w

Ile trwa przetarg ?

), - licytacja elektroniczna - 32 dni (2013 - 31 dni; 2012 - 32; 2011 - 33). Natomiast, jak wynika z ogłoszeń opublikowanych w roku 2014 przez polskich zamawiających w Dzienniku Urzędowym UE, a więc w przypadku postępowań o wartości powyżej progów UE, przeciętny czas trwania

Zgoda zamawiającego na kopiowanie oferty przetargowej

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o zamówienie publiczne .*1 Zgodnie z § 5 wskazanego rozporządzenia udostępnienie ofert przetargowych może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

albo licytacji elektronicznej, albo 1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej albo

Mechanizm odwróconego obciążenia VAT

? Chcemy ogłosić licytację elektroniczną na budowę kanalizacji, gdzie wykonawca podaje cenę brutto. Czy w tym przypadku może wystąpić mechanizm odwróconego VAT? Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

cenę, licytacji elektronicznej, zamówienia z wolnej ręki, - zwiększenie wykorzystania narzędzi elektronicznych w procedurze udzielenia zamówienia publicznego poprzez wprowadzenie platformy e-zamówienia oraz profilu nabywcy definiowanego jako rozwiązanie techniczne

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

Podpis elektroniczny istnieje w zamówieniach publicznych od 2004 r. Towarzyszył pierwszym zapisom o aukcji elektronicznej (obecnie nazwanej licytacją elektroniczną). Pojawił się następnie w kolejnych procedurach elektronicznych (obecnej aukcji, w dynamicznym systemie zakupów

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

Podpis elektroniczny istnieje w zamówieniach publicznych od 2004 r. Towarzyszył pierwszym zapisom o aukcji elektronicznej (obecnie nazwanej licytacją elektroniczną). Pojawił się następnie w kolejnych procedurach elektronicznych (obecnej aukcji, w dynamicznym systemie zakupów

Firmy nie chcą walczyć o państwowe zlecenia

kwoty nie ma obowiązku stosowania ustawy). Rządowi zależy też na upowszechnieniu licytacji elektronicznych. To taki internetowy przetarg, w którym zwycięża ten, kto zaproponuje najniższą cenę. UZP zwraca uwagę w raporcie na "niepokojąco wysoki odsetek postępowań

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie. 2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, partnerstwa innowacyjnego

Szczecin (prawie) bez nabywców

Łączna wartość wystawionego na sprzedaż majątku wynosiła ponad 119 mln zł. Ale jeszcze przed rozpoczęciem elektronicznej licytacji było wiadomo, że najważniejszymi częściami stoczni - tymi, które pozwalają produkować statki - nie jest zainteresowany nikt. I dlatego sama

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

podstawie została przewidziana w: 1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej, albo 2) zaproszeniu

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

przedmiotem lub charakterem tych czynności.   Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Dane w klauzulach społecznych W przekazywanej do UZP Informacji o

Nowych autobusów na razie nie będzie

ofert zarządzono dogrywkę - firmy mogły obniżyć zgłoszone wcześniej stawki podczas aukcji elektronicznej. Wydawało się, że przetarg wygra PKS Grodzisk Mazowiecki, który w czasie licytacji obniżyła stawkę za midibusy z 5 zł i 1 gr do 1 zł i 12 gr, czyli niemal pięciokrotnie. W

Przetarg: miasto ma mniej, niż chcą wykonawcy

Bez mała 21,8 mln zł - tyle za wykonanie remontu policzyło sobie konsorcjum, na czele którego stoi krakowskie ZUE. To najniższa stawka zaoferowana przez firmy budowlane biorące udział w przetargu. Ostatni etap konkursu po raz pierwszy w Krakowie miał formę elektronicznej

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie.   PZP - Dział III: Przepisy

Aukcja elektroniczna - jak wybrać najkorzystniejszą ofertę

Zgodnie z art. 91a Ustawy, jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadza aukcję elektroniczną, jeżeli przewidział to

Poczta Polska zetnie się ostro z Ziobrą. Chodzi o listy z sądów

Z końcem tego roku kończy się kontrakt na obsługę korespondencji listowej z sądów. Poprzedni przetarg wygrała Poczta Polska po ostrej licytacji z Polską Grupą Pocztową (własność InPostu). Narodowy operator, aby wygrać i przejąć kontrakt od konkurenta, ściął swoje stawki do ok. 80 mln zł rocznie

Licytacja elektroniczna - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

223 poz. 1458). Wszystkie zamówienia publiczne wszczęte od daty wejścia w życie tego rozporządzenia objęte są jego regulacjami. Pobierz: Protokół postępowania w trybie licytacji elektronicznej Rozporządzenie, o którym mowa w

Modele udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

. Z przetargiem ustnym, czyli aukcją, mamy do czynienia wówczas, gdy w ramach procedury można wyróżnić fazę licytacji, w czasie której jednocześnie obecni przedstawiciele reflektantów w umówionej formie zgłaszają postąpienia. W praktyce zamówień publicznych forma aukcji raczej nie pojawia się

Obowiązek składania dokumentacji przetargowej przez wykonawcę

Jednocześnie § 10 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. stanowi, że w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności tych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod

Remont torowiska licytowany on-line

przetargowa; drugi etap konkursu będzie odbywał się w sieci. Do tej pory tylko mniejsze zamówienia realizowano w ten sposób. Magistrat zapewnia, że dzięki aukcji elektronicznej zyska ona na transparentności. - Przetarg będzie odbywał się jak klasyczna licytacja. Potencjalni wykonawcy zobaczą na bieżąco

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

Art. 102. 1. Zamawiający może ustanowić dynamiczny system zakupów oraz udzielać zamówień objętych tym systemem, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej

Polkomtel: Zakończenie aukcji na częstotliwości dla LTE jest bezprawne

-Mobile Polska Adam Sawicki wyraził opinię, że można już mówić o porażce aukcji na częstotliwości z pasma 800/2600 MHz, a każdy dzień kontynuowania licytacji oddala od celu, jakim jest skuteczne i efektywne rozdysponowanie częstotliwości. Dodał, że dla T-Mobile Polska najważniejsze jest teraz sprawne

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

Publicznych zamieszcza się drogą elektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu. 2. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia przekazuje się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, a w przypadkach przewidzianych w ustawie - drogą

Oświadczenie o bezstronności - kiedy je złożyć?

Powszechnie praktykuje się (i w większości przypadków jest to wystarczające) składanie zp-11 w następujących momentach:- przetarg nieograniczony - otwarcie ofert - przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, licytacja elektroniczna - otwarcie wniosków

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

kwartale 2018 r., podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Liczba przeniesionych numerów telefonów stacjonarnych wyniosła łącznie 215 874 w II kw. 2018 r., podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Źródło: ISBnews Telekomunikacja: Frost & Sullivan w raporcie pt

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

wykonywania koncesji.   Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) zainteresowanym podmiocie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną

Drobne błędy nie wykluczą nas z przetargu

będzie to przetarg ograniczony. Kolejna zmiana: będzie można wreszcie brać udział w licytacji elektronicznej na roboty budowlane. Dotychczas można było udzielać zamówień online tylko na dostawy i usługi. Projekt zakłada, że nie trzeba będzie mieć podpisu elektronicznego, aby

Wykonawca musi wskazać nazwę oferowanych urządzeń

zamawiającego , nie zostanie podana nazwa bądź model oferowanego urządzenia zamawiający zobowiązany jest podjąć decyzję o odrzuceniu oferty.   Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Wskazać bowiem należy

Zapytanie o cenę coraz mniej popularne

nieograniczony - 77,94 %, - przetarg ograniczony - 0,69 %, - negocjacje z ogłoszeniem - 0,13 %, - negocjacje bez ogłoszenia - 0,29 % - dialog konkurencyjny - 0,03 %, - licytacji

Obowiązuje nowy wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Pobierz załącznik nr 8 - Protokół postępowania w trybie licytacji elektronicznej Pobierz załącznik nr 9 - Protokół postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz udzielenia zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Pobierz

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

oraz licytacji elektronicznej. 2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym, z uwzględnieniem postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy niż: 1) 24 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

upowszechnianie i promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego, dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego.   Znajdź przetarg: Oferty przetargów

Przetargi pod ochroną

będzie dostępny na stronie internetowej UZP. Nie będą mogły ubiegać się przez trzy lata o publiczne zlecania. Rząd chce zaostrzyć konkurencję. Najbardziej przejrzystymi i otwartymi trybami zamówień publicznych są przetarg nieograniczony oraz licytacja elektroniczna

Przetargi pod ochroną

będzie dostępny na stronie internetowej UZP. Nie będą mogły ubiegać się przez trzy lata o publiczne zlecania. Rząd chce zaostrzyć konkurencję. Najbardziej przejrzystymi i otwartymi trybami zamówień publicznych są przetarg nieograniczony oraz licytacja elektroniczna

Stocznia Gdynia na aukcji internetowej

budować tam statków. Wszystkie przetargi będą prowadzone elektronicznie - w internecie. Wczoraj ogłoszono pierwsze z nich. Firmy, które wpłacą wadium - 10 proc. wartości wystawionych obiektów, wezmą potem udział w licytacji internetowej. Pieniądze ze sprzedaży pójdą na spłatę ponadmiliardowych długów

Czy można podpisać umowę po upływie terminu związania ofertą?

przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego i licytacji elektronicznej - upłynął termin do wniesienia odwołania na czynność wykluczenia wykonawcy lub w następstwie jego wniesienia KIO ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze lub

"Siła wyższa" może uniemożliwić wykonanie zamówienia

Pytanie Zamawiający przeprowadził postępowanie o zamówienie publiczne na budowę kanalizacji sanitarnej. Przetarg odbył się w formie licytacji elektronicznej. Zadanie obejmuje 3 miejscowości. W dwóch realizacja przebiegła bez przeszkód, a w trzeciej

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych w niniejszym rozdziale, a w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2, również w trybie licytacji elektronicznej. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę z

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

; 7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa Urzędu.   Chcesz przystąpić do przetargu?: Aktualne oferty przetargów 3. Informację o naborze na stanowisko Prezesa

Przegląd prasy

Warszawa, 16.01.2015 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Skok kursu franka na razie ?nie wywołał licytacji pomysłów na poprawę sytuacji kredytobiorców

Dynamiczny System Zakupów - korzyści dla zamawiającego i wykonawców

Zamawiającego wydaje się nielogiczne (vide: miejsce publikacji ogłoszenia o licytacji elektronicznej). Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej wskazanej w ogłoszeniu specyfikację istotnych warunków zamówienia. SIWZ jest dostępny na stronie internetowej przez cały okres trwania

Udzielanie zamówienia na dostawę sprzętu oraz usług szkoleniowych w ramach jednego projektu współfinansowanego ze środków UE

, - przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej. Tak więc wypełnisz przesłanki z art. 5 ustawy Pzp, jeśli przeprowadzisz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na szkolenia niepriorytetowe jako przetargi unijne, ale

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

. 6. Przepisy dotyczące zamawiającego stosuje się odpowiednio do centralnego zamawiającego.   Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Art. 16. 1. Zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z

Zasady wnoszenia wadium

ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia oraz zapytania o cenę dowód niesienia wadium musi zostać załączony do oferty. W postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wadium wnosi się w terminie wskazanym przez Zamawiającego w zaproszeniu przekazywanym Wykonawcom

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów." Nieruchomości - ogłoszenia. Przetargi, licytacje nieruchomości - najnowsze ogłoszenia Zatem uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów w sytuacji gdy zostaną wystawione po

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - planowane zmiany.

oznaczony okres, jednak nie dłuższy niż 60 dni. 5) Zmiany w procedurze zamówień elektronicznych. Nowelizacja wprowadza możliwość udzielania zamówień w trybie licytacji elektronicznej nie tylko dla dostaw i usług powszechnie dostępnych o ustalonych

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

: Licytacje komornicze z całej Polski 2. W przypadku gdy przepisy ustawy nie stanowią inaczej, specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera również: 1) opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

jednym z banków w celu stworzenia modelu płatności dla swoich klientów, co pomoże zarządzać płatnościami czy np. wadiami wpływającymi w przetargach. równolegle opracowywane jest rozwiązanie wspierające system podpisu elektronicznego przy wymianie dokumentów handlowych. "

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.   Szukasz zlecenia dla swojej firmy? Znajdź przetarg w naszej bazie 2. W przypadku

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej. 1b. W przypadku zamówień, których

5G: przetarg czy aukcja? UKE podjął decyzję

funkcjonować od 2025 r., operatorzy telekomunikacyjni nie mają dużo czasu na budowę niezbędnej infrastruktury. By do tego doszło, częstotliwości trzeba między operatorów rozdysponować. A można to zrobić na dwa sposoby: przeprowadzając przetarg lub aukcję. W obu przypadkach do rozdysponowania będą cztery bloki

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

o cenę oraz licytacji elektronicznej, w których nie ma możliwości stosowania innych kryteriów niż najniższa cena. W przypadku licytacji nowy przepis art. 91 ust. 2a ustawy Pzp zawiera wyraźne wyłącznie , natomiast zastosowanie zapytania o cenę wymaga spełnienia warunków niemal identycznych jak

UKE wystawia częstotliwości 800 MHz i 2,6 GHz na wielkiej aukcji

. Częstotliwości radiowe po raz pierwszy będą w Polsce rozdzielane nie w drodze przetargu jak dotąd, ale aukcji. Co ciekawe, i operatorzy, i UKE uznają taką formę za korzystniejszą dla siebie. Pierwsi, bo nie będą musieli składać ofert w ciemno i ryzykować, że przestrzelą lub - odwrotnie - nie osiągną pułapu

Ośmiu chętnych na stocznie w Gdańsku i Szczecinie

ma się odbyć 26 listopada, dzień później - przetarg na majątek stoczni szczecińskiej. Przetargi odbędą się w formie elektronicznej, z zachowaniem tajności. I dlatego Agencja Rozwoju Przemysłu - która nadzoruje sprzedaż stoczniowego majątku - nie ujawniła w środę, kto wpłacił wadium upoważniające do