licytacja elektroniczna ogłoszenie

Małgorzata Kolińska-Dąbrowska

E-licytacje komornicze mieszkań i domów coraz bliżej. Koniec z mafiami i patologiami?

E-licytacje komornicze mieszkań i domów coraz bliżej. Koniec z mafiami i patologiami?

Działki, domy i mieszkania będą sprzedawane podczas internetowych licytacji komorniczych, znanych nam m.in. z serwisu Allegro. Sejm w piątek będzie głosował nad nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego dotyczącą przede wszystkim komorniczej e-licytacji nieruchomości.

Klik i dom zlicytowany. Komornicy sprzedają nieruchomości przez internet

Od początku listopada można prowadzić e-licytacje komornicze nieruchomości. Nowe rozwiązanie już cieszy się zainteresowaniem wierzycieli i na portalu Komornik.pl z dnia na dzień przybywa ofert.

Licytacja elektroniczna - etapy procedury

Licytacja elektroniczna jest jednym z trybów udzielenia zamówienia publicznego jakie przewiduje ustawa Prawo zamówień publicznych. Jak brać w niej udział?

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości nr MNS.6821.15.2021 z dnia 14 października 2022r. Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Jaworzu przy ul. Lipowej 22, województwo

Stan epidemii nie wydłużył procedur udzielania zamówień

Stan epidemii nie wydłużył procedur udzielania zamówień

;udzielono zamówień; 2017 r. – 105), licytacja elektroniczna – 38 dni (2019 r. – 36; 2018 r. – 34; 2017 r. – 37) Wydłużenie procedur udzielania zamówień publicznych prowadzony w 2020 r. dotyczyło przede wszystkim trybu dialogu konkurencyjnego. Aktualnie jak się wydaje trwa

Zasady przeprowadzania aukcji elektronicznej po nowelizacji Pzp

Zasady przeprowadzania aukcji elektronicznej po nowelizacji Pzp

.   Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całej Polski Zasady przeprowadzania aukcji elektronicznej po nowelizacji Pzp Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od dnia 28 lipca 2016 r

Czy w licytacji elektronicznej należy złożyć oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej?

Czy w licytacji elektronicznej należy złożyć oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej?

elektronicznej - wykazać, że nie należą do tej samej grupy kapitałowej. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej regulują przepisy art. 74-81 ustawy Pzp. Zamawiający sporządza w tym trybie ogłoszenie o zamówieniu

Publikacja ogłoszenia o przetargu

Publikacja ogłoszenia o przetargu

treść ogłoszeń o przetargach oraz ich wyniku na elektronicznej tablicy informacyjnej.   Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Siedziba zamawiającego Siedzibą

Allegro uruchomi 16 września Allegro Lokalnie dla ogłoszeń prywatnych

;, za co zostanie naliczona opłata w wysokości 10% wartości przedmiotu bez kosztów przesyłki (jednak nie wyższa niż 50 zł). Podobnie jak dotąd, opłata ta będzie pobierana wyłącznie w sytuacji, w której dojdzie do sprzedaży. Opłata w tej samej wysokości obejmuje ogłoszenia w formie licytacji. Te typy

Ważne wskazówki związane z unieważnieniem postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania

Ważne wskazówki związane z unieważnieniem postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania

− w przetargu nieograniczonym , przetargu ograniczonym , negocjacjach z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnym, partnerstwie innowacyjnym albo licytacji elektronicznej bądź 2)      zaproszeniu do negocjacji − w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z

Czy siwz musi zawierać postanowienia związane z udziałem w postępowaniu podmiotów zagranicznych?

Czy siwz musi zawierać postanowienia związane z udziałem w postępowaniu podmiotów zagranicznych?

nie zauważyłam tego. Umowa opiewa na 516.000 zł . W poprzednich dwóch postępowaniach prowadzonych w trybie licytacji elektronicznej nikt się nie zgłosił. W tym, w którym podpisaliśmy umowę, ofertę złożył jeden podmiot. Odpowiedź: W opisanej sytuacji warto zwrócić uwagę instytucji kontrolującej na to

Pracodawcy RP: Elektroniczne przetargi dają milionowe oszczędności

- podkreślają eksperci Pracodawców RP. Przypomnijmy, że elektroniczną aukcję przeprowadza zamawiający po dokonaniu oceny ofert (jeżeli przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu oraz jeżeli zostały złożone co najmniej trzy oferty nie podlegające odrzuceniu), w celu wyboru tej

Licytacja elektroniczna w praktyce

Licytacja elektroniczna w praktyce

. Dobrą praktyką stosowaną w celu uniknięcia zakupu "kota w worku" jest weryfikacja oferowanego towaru na etapie poprzedzającym podpisanie umowy. Należy przy tym pamiętać, że zamiar takiej weryfikacji zamawiający musi określić już w ogłoszeniu o licytacji elektronicznej, najlepiej w miejscu

Licytacja elektroniczna - tryb nie do końca elektroniczny

Licytacja elektroniczna - tryb nie do końca elektroniczny

. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie licytacji elektronicznej, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej oraz stronie, na której prowadzona będzie licytacja. Zatem, Zamawiający nie zamieszcza ogłoszenia o licytacji elektronicznej w Biuletynie Zamówień Publicznych

Zasady udostępniania platformy aukcyjnej

elektronicznej w terminie i na zasadach wynikających z dyspozycji Zamawiającego zamieszczenia na stronie internetowej, na której prowadzona była licytacja, ogłoszenia o wyniku licytacji. Niezależnie od wynegocjowanego z operatorem platformy zakresu obowiązków

Opis funkcjonalności systemów aukcyjnych

uczestnictwa uczestników zgodnie z zasadami określonymi przez Zamawiającego w ogłoszeniu o licytacji elektronicznej. Dogrywka - organizator licytacji ustala albo czas dodatkowy trwania licytacji, albo czas od złożenia ostatniej oferty. Prezentacja wyników

Komornik: Dziś dłużnik może się odprężyć i spokojnie czekać na kolejne pomysły PiS

Komornik: Dziś dłużnik może się odprężyć i spokojnie czekać na kolejne pomysły PiS

powiedzieć: elektroniczna licytacja ruchomości. [To miało być takie komornicze Allegro]. Jest tak wspaniałym narzędziem, że nikt z niego nie korzysta. To poniekąd pani zasługa, zamierzona czy niezamierzona. Efekt tekstów. Egzekucja z ruchomości umarła. Przynajmniej na najbliższy czas. Nie moja, ale ministra

Licytacja elektroniczna powinna zastąpić zapytanie o cenę

decydują się na udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę, pomimo że tryb ten jest zdecydowanie mniej konkurencyjny niż licytacja elektroniczna. Jednak uwzględniając obowiązujące w ustawie Prawo zamówień publicznych zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania

Do przetargu można przystąpić przez Internet

! Konto wykonawcy umożliwia mu wzięcie udziału tylko w jednej aukcji. Licytacja - gdy najważniejsza jest cena Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie licytacji elektronicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o

Dostał zasiłek z ZUS, urzędnicy kazali mu go zwrócić. Na konto już nie wejdą. Zmiany w ściąganiu długów

Dostał zasiłek z ZUS, urzędnicy kazali mu go zwrócić. Na konto już nie wejdą. Zmiany w ściąganiu długów

firmom i obywatelom nie będzie można zająć konta bankowego, emerytom części ich świadczenia, a pracownikom pensji. Komornicy nie będą mieli prawa przejmować majątków dłużników i przeprowadzać licytacji - mówi dr Antoni Kolek, ekspert Pracodawców RP. Na mocy nowego rozporządzenia następujące podmioty nie

Przetargi w Mikołajkach

Przetargi w Mikołajkach

Dobra wiadomość dla osób zainteresowanych kupnem działek na terenie Warmii i Mazur. Burmistrz miasta Mikołajki ogłosił cztery przetargi na sprzedaż nieruchomości. Oferowane działki znajdują się na ulicy Bocianiej. Przetargi mają charakter ustny, nieograniczony. Do postępowania

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

% licytacja elektroniczna, 0,02% dialog konkurencyjny, 0,01% partnerstwo innowacyjne. Wydłużył się średni czas przeprowadzenia zamówienia publicznego. Ustawa Prawo zamówień publicznych określa minimalne terminy jakie obowiązują zamawiającego podczas procedury udzielania zamówienia publicznego . Na czas

Co opóźnia aukcję 5G? Powtórna analiza rynku i obawy wobec Huawei

Co opóźnia aukcję 5G? Powtórna analiza rynku i obawy wobec Huawei

ok. 15 dni zajmie ich analiza. Następnie od dnia ogłoszenia aukcji przez regulatora operatorzy będą mieć min. 45 dni na składanie wstępnych ofert. Po ich ocenie formalnej przeprowadzone zostaną aukcje próbne, a później – właściwa licytacja. „Ogłoszenie wyników aukcji zakończy procedurę

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

na podstawie art. 11 ust. 8. Art. 75. 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie licytacji elektronicznej, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na swojej stronie internetowej oraz stronie, na której będzie prowadzona licytacja

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie. 2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, partnerstwa innowacyjnego

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

albo licytacji elektronicznej, albo 1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej albo

Nie można udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku licytacji elektronicznej

Pytanie Przetarg na zamówienie podstawowe odbył się w formie licytacji elektronicznej. W ogłoszeniu o zamówieniu zawarliśmy informację o możliwych zamówieniach uzupełniających. Zamówienie podstawowe udzielone było rok temu. Kwota zamówienia

Urząd Zamówień Publicznych: Urzędniku, rób przetarg w sieci

elektronicznych licytacji i od tego czasu ich liczba rośnie w lawinowym tempie. W 2008 r. odbyło się ich tylko 77, a w ubiegłym roku - 408 (w tym 240 na platformie UZP). W przypadku licytacji jedynym kryterium jest cena. Służą więc one do zakupu m.in. artykułów biurowych i sprzętu komputerowego. Najbardziej

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

Podpis elektroniczny istnieje w zamówieniach publicznych od 2004 r. Towarzyszył pierwszym zapisom o aukcji elektronicznej (obecnie nazwanej licytacją elektroniczną). Pojawił się następnie w kolejnych procedurach elektronicznych (obecnej aukcji, w dynamicznym systemie zakupów

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

Podpis elektroniczny istnieje w zamówieniach publicznych od 2004 r. Towarzyszył pierwszym zapisom o aukcji elektronicznej (obecnie nazwanej licytacją elektroniczną). Pojawił się następnie w kolejnych procedurach elektronicznych (obecnej aukcji, w dynamicznym systemie zakupów

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Publikacji Unii Europejskiej drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie; 2) 47 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w sposób inny niż określony w pkt 1

Zamawiający powinien podać informacje o dokumentach wymaganych od wykonawców zagranicznych

w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta; - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamierzasz przeznaczyć na

Do zakończenia stanu epidemii komornik nie będzie mógł zająć konta firmowego, pensji i emerytury

licytacji – mówi dr Antoni Kolek, ekspert Pracodawców RP. W odpowiedzi na nasze pytania Ministerstwo Finansów precyzuje: "Wstrzymane zostaną postępowania egzekucyjne, w których dochodzone są należności pieniężne określone w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, np. podatki, opłaty

Ile trwa przetarg ?

), - licytacja elektroniczna - 32 dni (2013 - 31 dni; 2012 - 32; 2011 - 33). Natomiast, jak wynika z ogłoszeń opublikowanych w roku 2014 przez polskich zamawiających w Dzienniku Urzędowym UE, a więc w przypadku postępowań o wartości powyżej progów UE, przeciętny czas trwania

"Niesterowny" prezes UKE. Dlaczego PiS chce skrócić kadencję Marcina Cichego?

potrzebne. Ma je zapewnić właśnie sieć nowej generacji. W połowie kwietnia jednak prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcin Cichy zawiesił aukcję na częstotliwości 5G, w której mieli wziąć udział czterej dominujący u nas operatorzy telefonii komórkowej. Przez pandemię aukcje zostały też wstrzymane w

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

podstawie została przewidziana w: 1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej, albo 2) zaproszeniu

Mechanizm odwróconego obciążenia VAT

? Chcemy ogłosić licytację elektroniczną na budowę kanalizacji, gdzie wykonawca podaje cenę brutto. Czy w tym przypadku może wystąpić mechanizm odwróconego VAT? Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Rząd przyjął ponad 100 nowych przepisów w "tarczy 3.0". Dotarliśmy do nich. Oto cały pakiet

do celów uprawy o rejestrację lub zmianę rejestracji w bazie danych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 4. Ochrona i pomoc dla osób będących w trudnej sytuacji: – podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 900 zł wraz z

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

Publicznych zamieszcza się drogą elektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu. 2. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia przekazuje się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, a w przypadkach przewidzianych w ustawie - drogą

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

obejmuje dane o zamówieniach publicznych, w których: a) w ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający zastrzegł, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy , u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne; b) w

Aukcja elektroniczna - jak wybrać najkorzystniejszą ofertę

w ogłoszeniu o zamówieniu oraz złożono co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. W przeciwieństwie do licytacji elektronicznej (trybu opisanego w art. 74-81 Prawa zamówień publicznych), zamawiający może stosować aukcję elektroniczną w postępowaniach, których

Firmy nie chcą walczyć o państwowe zlecenia

kwoty nie ma obowiązku stosowania ustawy). Rządowi zależy też na upowszechnieniu licytacji elektronicznych. To taki internetowy przetarg, w którym zwycięża ten, kto zaproponuje najniższą cenę. UZP zwraca uwagę w raporcie na "niepokojąco wysoki odsetek postępowań

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

. 3. Ogłoszenia zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych drogą elektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu, a Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej przekazuje się drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej

Kryteria wyboru wykonawcy usług szkoleniowych

negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej. Z powyższego katalogu wyłączeń szczególne znaczenie w odniesieniu do usług szkoleniowych ma możliwość ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy. Wynikające z art. 5 ust. 1

Komornik przyjdzie i zabierze - pensję, emeryturę i parę stów z konta. Co wolno komornikowi, a czego nie?

elektronicznej licytacji, trzeba będzie się zarejestrować, podając swoje dane. Ich poprawność zostanie zweryfikowana w rejestrze PESEL. Użytkownik dostanie login upoważniający do licytowania. Będzie także musiał wpłacić rękojmię w wysokości 10 proc. sumy wywoławczej. E-licytacje mają zwiększyć sprzedaż zajętych

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie.   PZP - Dział III: Przepisy

Oświadczenie o bezstronności - kiedy je złożyć?

Powszechnie praktykuje się (i w większości przypadków jest to wystarczające) składanie zp-11 w następujących momentach:- przetarg nieograniczony - otwarcie ofert - przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, licytacja elektroniczna - otwarcie wniosków

Przetarg: miasto ma mniej, niż chcą wykonawcy

Bez mała 21,8 mln zł - tyle za wykonanie remontu policzyło sobie konsorcjum, na czele którego stoi krakowskie ZUE. To najniższa stawka zaoferowana przez firmy budowlane biorące udział w przetargu. Ostatni etap konkursu po raz pierwszy w Krakowie miał formę elektronicznej

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

oraz licytacji elektronicznej. 2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym, z uwzględnieniem postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

kwartale 2018 r., podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Liczba przeniesionych numerów telefonów stacjonarnych wyniosła łącznie 215 874 w II kw. 2018 r., podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Źródło: ISBnews Telekomunikacja: Frost & Sullivan w raporcie pt

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

. 3. Koncesjodawca przesyła ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej6), drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 załącznika VIII do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31

Zapytanie o cenę coraz mniej popularne

nieograniczony - 77,94 %, - przetarg ograniczony - 0,69 %, - negocjacje z ogłoszeniem - 0,13 %, - negocjacje bez ogłoszenia - 0,29 % - dialog konkurencyjny - 0,03 %, - licytacji

Poczta Polska zetnie się ostro z Ziobrą. Chodzi o listy z sądów

Z końcem tego roku kończy się kontrakt na obsługę korespondencji listowej z sądów. Poprzedni przetarg wygrała Poczta Polska po ostrej licytacji z Polską Grupą Pocztową (własność InPostu). Narodowy operator, aby wygrać i przejąć kontrakt od konkurenta, ściął swoje stawki do ok. 80 mln zł rocznie

Dynamiczny System Zakupów - korzyści dla zamawiającego i wykonawców

Zamawiającego wydaje się nielogiczne (vide: miejsce publikacji ogłoszenia o licytacji elektronicznej). Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej wskazanej w ogłoszeniu specyfikację istotnych warunków zamówienia. SIWZ jest dostępny na stronie internetowej przez cały okres trwania

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

postępowaniu nie krótszy niż: a) 22 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej drogą elektroniczną lub faksem, c) 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej drogą

Usługi szkoleniowe - kryteria wyboru wykonawcy

kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej. Usługi niepriorytetowe zostały sklasyfikowane w wydanym na podstawie art. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Czy można podpisać umowę po upływie terminu związania ofertą?

przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego i licytacji elektronicznej - upłynął termin do wniesienia odwołania na czynność wykluczenia wykonawcy lub w następstwie jego wniesienia KIO ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze lub

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

systemie dozoru elektronicznego. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach przewidzianych ustawą; 3) wydaje w formie elektronicznej Biuletyn Zamówień Publicznych, w którym zamieszczane są ogłoszenia przewidziane ustawą; 4) (uchylony); 5) prowadzi i ogłasza na

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych w niniejszym rozdziale, a w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2, również w trybie licytacji elektronicznej. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę z

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, wynika z najnowszego badania konsumenckiego Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) przeprowadzonego w październiku i listopadzie 2019 roku wśród dzieci i ich rodziców. Źródło: ISBnews e-bankowość : Z bankowości internetowej korzysta 70% Polaków, natomiast 45% używa aplikacji

Obowiązuje nowy wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Pobierz załącznik nr 8 - Protokół postępowania w trybie licytacji elektronicznej Pobierz załącznik nr 9 - Protokół postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz udzielenia zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Pobierz

Stocznia Gdynia na aukcji internetowej

budować tam statków. Wszystkie przetargi będą prowadzone elektronicznie - w internecie. Wczoraj ogłoszono pierwsze z nich. Firmy, które wpłacą wadium - 10 proc. wartości wystawionych obiektów, wezmą potem udział w licytacji internetowej. Pieniądze ze sprzedaży pójdą na spłatę ponadmiliardowych długów

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

; Kup tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze z całej Polski Art. 183. 1. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

Postępowanie o udzielenie zamówienia 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby

Udzielanie zamówienia na dostawę sprzętu oraz usług szkoleniowych w ramach jednego projektu współfinansowanego ze środków UE

, - przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej. Tak więc wypełnisz przesłanki z art. 5 ustawy Pzp, jeśli przeprowadzisz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na szkolenia niepriorytetowe jako przetargi unijne, ale

"Siła wyższa" może uniemożliwić wykonanie zamówienia

Pytanie Zamawiający przeprowadził postępowanie o zamówienie publiczne na budowę kanalizacji sanitarnej. Przetarg odbył się w formie licytacji elektronicznej. Zadanie obejmuje 3 miejscowości. W dwóch realizacja przebiegła bez przeszkód, a w trzeciej

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

; 2) przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - planowane zmiany.

oznaczony okres, jednak nie dłuższy niż 60 dni. 5) Zmiany w procedurze zamówień elektronicznych. Nowelizacja wprowadza możliwość udzielania zamówień w trybie licytacji elektronicznej nie tylko dla dostaw i usług powszechnie dostępnych o ustalonych

Zasady wnoszenia wadium

ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia oraz zapytania o cenę dowód niesienia wadium musi zostać załączony do oferty. W postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wadium wnosi się w terminie wskazanym przez Zamawiającego w zaproszeniu przekazywanym Wykonawcom

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

stopniu wzrosła sprzedaż usług pocztowych i kurierskich niż usług telekomunikacyjnych. Źródło: ISBnews LTE : "Rzeczpospolita" podawała, że w poniedziałek może się rozpocząć licytacja częstotliwości LTE, ale UKE zdementował tą informację

Drobne błędy nie wykluczą nas z przetargu

będzie to przetarg ograniczony. Kolejna zmiana: będzie można wreszcie brać udział w licytacji elektronicznej na roboty budowlane. Dotychczas można było udzielać zamówień online tylko na dostawy i usługi. Projekt zakłada, że nie trzeba będzie mieć podpisu elektronicznego, aby

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

wartość przekroczy równowartość 14.000 euro, będą obligatoryjnie publikowane na stronach Biuletynu Zamówień Publicznych, który od stycznia bieżącego roku wydawany jest wyłącznie w wersji elektronicznej. Ogłoszenia zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych dostępne są pod

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej. 1a. (uchylony). 1b. W przypadku zamówień, których

Opis przedmiotu zamówienia na usługi ochrony mienia

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

dostęp do ich zasobów, może żądać:   Kup tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze z całej Polski 1)w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy - dokumentów, o których mowa w

Modele udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

procedurze zawarcia umowy. Świadomość współuczestnictwa będzie istnieć, jeśli zamawiający poinformuje w zaproszeniu lub ogłoszeniu, iż procedura zawarcia umowy ma formę przetargu. Kwestią wtórną jest to, jaka będzie faktyczna liczba uczestników postępowania. Złożoność relacji

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej. 1b. W przypadku zamówień, których

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

o cenę oraz licytacji elektronicznej, w których nie ma możliwości stosowania innych kryteriów niż najniższa cena. W przypadku licytacji nowy przepis art. 91 ust. 2a ustawy Pzp zawiera wyraźne wyłącznie , natomiast zastosowanie zapytania o cenę wymaga spełnienia warunków niemal identycznych jak

Remont torowiska licytowany on-line

przetargowa; drugi etap konkursu będzie odbywał się w sieci. Do tej pory tylko mniejsze zamówienia realizowano w ten sposób. Magistrat zapewnia, że dzięki aukcji elektronicznej zyska ona na transparentności. - Przetarg będzie odbywał się jak klasyczna licytacja. Potencjalni wykonawcy zobaczą na bieżąco

UKE wystawia częstotliwości 800 MHz i 2,6 GHz na wielkiej aukcji

połowie roku. Będą mogli dysponować swoim wycinkiem pasma przez 15 lat. Kiedy klienci odczują pierwsze korzystne skutki licytacji? Za 3-5 lat. Najszybciej i najwięcej zyska budżet państwa - zdaniem UKE wpływy z aukcji wyniosą ok. 1,8 mld zł.

Ośmiu chętnych na stocznie w Gdańsku i Szczecinie

ma się odbyć 26 listopada, dzień później - przetarg na majątek stoczni szczecińskiej. Przetargi odbędą się w formie elektronicznej, z zachowaniem tajności. I dlatego Agencja Rozwoju Przemysłu - która nadzoruje sprzedaż stoczniowego majątku - nie ujawniła w środę, kto wpłacił wadium upoważniające do