licytacja elektroniczna najnowsza nowelizacja

Małgorzata Kolińska-Dąbrowska

Komornik: Dziś dłużnik może się odprężyć i spokojnie czekać na kolejne pomysły PiS

Komornik: Dziś dłużnik może się odprężyć i spokojnie czekać na kolejne pomysły PiS

Według Krajowej Rady Komorniczej, porównując pierwsze półrocza 2020 i 2019 r., liczba licytacji z nieruchomości spadła o połowę. A skuteczność działań komorników o 30 procent. Dlaczego? Przez PiS-owskie nowelizacje prawa egzekucyjnego.

Licytacja elektroniczna powinna zastąpić zapytanie o cenę

Zarówno tryb licytacji elektronicznej jak i tryb zapytania o cenę można stosować jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych a wartość zamówienia, w zależności od rodzaju zamawiającego, nie przekracza równowartości 133 tys. lub 206 tys. .

Licytacja elektroniczna - tryb nie do końca elektroniczny

Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji.

Firmy nie chcą walczyć o państwowe zlecenia

jest wymóg opatrzenia zgłoszenia "bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu". W projekcie nowelizacji rząd zaproponował więc zniesienie tego wymogu. Ponadto licytacje miałyby objąć także roboty budowlane.

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów." Nieruchomości - ogłoszenia. Przetargi, licytacje nieruchomości - najnowsze ogłoszenia Zatem uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów w sytuacji gdy zostaną wystawione po

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

o cenę oraz licytacji elektronicznej, w których nie ma możliwości stosowania innych kryteriów niż najniższa cena. W przypadku licytacji nowy przepis art. 91 ust. 2a ustawy Pzp zawiera wyraźne wyłącznie , natomiast zastosowanie zapytania o cenę wymaga spełnienia warunków niemal identycznych jak

Modele udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

Modele udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

zgłaszanie propozycji zawarcia umowy w szeroko rozumianej formie pisemnej. W praktyce zamówień publicznych do 30 000 euro składanie propozycji zawarcia umowy przez reflektantów, a także zgłaszanie ewentualnych postąpień, dokonuje się na odległość, drogą pisemnej korespondencji, faksem lub drogą elektroniczną

Najnowsze plany zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Najnowsze plany zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych.

publicznego. Likwidacja trybu zapytania o cenę. Projekt zmian zakłada zniesienie (obowiązującego od 1995 roku) trybu zapytania o cenę. W miejsce zapytania o cenę zamawiający będzie mógł szerzej wykorzystywać tryb licytacji elektronicznej. Nowelizacja