licytacja elektroniczna na stronie

Łukasz Korba

Licytacja elektroniczna - tryb nie do końca elektroniczny

Licytacja elektroniczna - tryb nie do końca elektroniczny

Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji.

Licytacja elektroniczna

Licytacja elektroniczna to jeden z trybów udzielania zamówień publicznych. Wszystkie informacje na temat licytacji elektronicznej znajdziesz poniżej.

Klik i dom zlicytowany. Komornicy sprzedają nieruchomości przez internet

Od początku listopada można prowadzić e-licytacje komornicze nieruchomości. Nowe rozwiązanie już cieszy się zainteresowaniem wierzycieli i na portalu Komornik.pl z dnia na dzień przybywa ofert.

O czym komornik musi pamiętać, kiedy pracuje poza kancelarią? Cz. II

O czym komornik musi pamiętać, kiedy pracuje poza kancelarią? Cz. II

do ustalenia jego stanu majątkowego; zajęcie ruchomości; wykonanie postanowienia o oddaniu ruchomości pod dozór innej osobie niż dłużnik; licytacja ruchomości z wyłączeniem licytacji elektronicznej; licytacja nieruchomości, chyba że jej przebieg jest utrwalany przez sąd; oględziny nieruchomości

Licytacja elektroniczna - etapy procedury

zamówienie publiczne w trybie licytacji elektronicznej zamawiający zobowiązany jest, poza Biuletynem Zamówień Publicznych, zamieścić ogłoszenie również na swojej stronie internetowej oraz na stronie, na której będzie prowadzona licytacja. Ogłoszenie o licytacji elektronicznej

Egzekucja po polsku, czyli jak zlicytować mieszkanie za niespełna 2 tys. zł długu

Egzekucja po polsku, czyli jak zlicytować mieszkanie za niespełna 2 tys. zł długu

;opowiadają Wyborcza.biz historię obrony przed licytacją i wyrzuceniem na bruk. Właścicielką mieszkania, a zatem i dłużniczką jest pani Agnieszka. Mąż, z zawodu taksówkarz, mieszkał „przy żonie". Z biegiem lat stał się jej pełnomocnikiem. Ich potyczki ze spółdzielnią mieszkaniową,  a

Powstaje portal komorniczych e-licytacji. Skorzystają wierzyciele, stracą dłużnicy. Co tam kupimy?

Powstaje portal komorniczych e-licytacji. Skorzystają wierzyciele, stracą dłużnicy. Co tam kupimy?

licytacyjnym. W trakcie e-licytacji nie będzie można kupić nieruchomości: domu, mieszkania czy gruntu, a jedynie ruchomości, np.: samochody, AGD, meble. Obwieszczenie o licytacji elektronicznej dostępne będzie na stronie internetowej KRK i w systemie teleinformatycznym - portal e-licytacje. Samo

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

śląskie, powiat bielski, 22 grudnia 2022r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a, sala 318, II piętro, zostanie otwarty II ustny przetarg nieograniczony- ustna licytacja na sprzedaż prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Jaworzu przy ul

Czy w licytacji elektronicznej należy złożyć oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej?

Czy w licytacji elektronicznej należy złożyć oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej?

Pytanie: Czy w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej, wykonawcy składający wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp są

Pracodawcy RP: Elektroniczne przetargi dają milionowe oszczędności

wybierają tradycyjne formy postępowań - mówią eksperci Pracodawców RP. W przypadku tego typu licytacji wykonawcy składają oferty w postaci elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, a oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny

Zarabia najniższą pensję krajową. Ma niespłaconą chwilówkę, ale komornik nie ma prawa zabrać mu ani grosza

Zarabia najniższą pensję krajową. Ma niespłaconą chwilówkę, ale komornik nie ma prawa zabrać mu ani grosza

wózka inwalidzkiego lub samochodu przystosowanego do transportu inwalidy. Wkrótce ma zostać uruchomiony system do licytacji ruchomości przez internet (e-licytacje). Już teraz na stronie Komornik.pl można znaleźć wszystkie zajęte ruchomości z podziałem na kategorie, np. meble, samochody (osobowe

Zasady udostępniania platformy aukcyjnej

elektronicznej, ani właściwym potencjałem technicznym (np. nie posiadają własnej strony internetowej). Pozostałe dwa modele adresowane są do zamawiających dysponujących potencjałem, pozwalającym na przeprowadzenie postępowania w trybie licytacji elektronicznej. Niezależnie od modelu

Licytacja elektroniczna w praktyce

Licytacja elektroniczna w praktyce

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Zamawiający, którzy chcą przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej

Legia Warszawa sprzedaje tokeny NFT. Ten Artura Boruca kosztuje już...

Legia Warszawa sprzedaje tokeny NFT. Ten Artura Boruca kosztuje już...

Warszawa na swojej stronie internetowej podkreśla, że tokeny NFT są niewymienialne, ich liczba jest ograniczona - co może być wabikiem dla kolekcjonerów i inwestorów - a ponadto nie można ich zhakować. Działają więc jako dowód autentyczności i własności w cyfrowym świecie. Legia sprzedała już Fan Tokeny

Opis funkcjonalności systemów aukcyjnych

elektronicznej, ogłoszenia o wyniku licytacji na stronie internetowej, na której była ona prowadzona. Podpis elektroniczny - ustawa Prawo zamówień publicznych wymaga, by oferty składane w trakcie zarówno licytacji elektronicznej (najbliższa nowelizacja Prawa zamówień publicznych ma

Ważne wskazówki związane z unieważnieniem postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania

Ważne wskazówki związane z unieważnieniem postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania

grudnia 2019 r. bez ponoszenia kosztów i bez prawa roszczeń ze strony wykonawcy ? Odpowiedź: Zamawiający nie może unieważnić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp , w sytuacji gdy zostały mu już przyznane środki na sfinansowanie zamówienia . Ustawa

Czy siwz musi zawierać postanowienia związane z udziałem w postępowaniu podmiotów zagranicznych?

Czy siwz musi zawierać postanowienia związane z udziałem w postępowaniu podmiotów zagranicznych?

nie zauważyłam tego. Umowa opiewa na 516.000 zł . W poprzednich dwóch postępowaniach prowadzonych w trybie licytacji elektronicznej nikt się nie zgłosił. W tym, w którym podpisaliśmy umowę, ofertę złożył jeden podmiot. Odpowiedź: W opisanej sytuacji warto zwrócić uwagę instytucji kontrolującej na to

Do przetargu można przystąpić przez Internet

przeprowadzić aukcję elektroniczną, jeżeli taki tryb przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu oraz złożono co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. Ma on obowiązek wskazać w ogłoszeniu o zamówieniu adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja. Natomiast w specyfikacji istotnych warunków

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

udostępnia na swojej stronie internetowej usługę WEBNOTARIUS (www.webnotarius.pl). Drogą online ładujemy podpisany plik i uzyskujemy wszelkie niezbędne informacje o podpisie elektronicznym: status weryfikacji i szczegóły certyfikatu. Bezpłatnie i szybko, 24h na dobę, dokładnie tak samo jak sprawdzamy KRS czy

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

udostępnia na swojej stronie internetowej usługę WEBNOTARIUS (www.webnotarius.pl). Drogą online ładujemy podpisany plik i uzyskujemy wszelkie niezbędne informacje o podpisie elektronicznym: status weryfikacji i szczegóły certyfikatu. Bezpłatnie i szybko, 24h na dobę, dokładnie tak samo jak sprawdzamy KRS czy

Dostał zasiłek z ZUS, urzędnicy kazali mu go zwrócić. Na konto już nie wejdą. Zmiany w ściąganiu długów

Dostał zasiłek z ZUS, urzędnicy kazali mu go zwrócić. Na konto już nie wejdą. Zmiany w ściąganiu długów

firmom i obywatelom nie będzie można zająć konta bankowego, emerytom części ich świadczenia, a pracownikom pensji. Komornicy nie będą mieli prawa przejmować majątków dłużników i przeprowadzać licytacji - mówi dr Antoni Kolek, ekspert Pracodawców RP. Na mocy nowego rozporządzenia następujące podmioty nie

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

wynika z przyczyn dotyczących wykonawcy, lub 3) udostępnia inny środek komunikacji elektronicznej do składania oferty. 2. W ogłoszeniu o zamówieniu lub zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania podaje się adres strony internetowej, na której są

Od dziś komornicy mogą więcej

Od dziś komornicy mogą więcej

i dokumenty stronom postępowań komorniczych. Oczywiście nikt do tego dłużnika nie zmusza. Może chcieć nadal otrzymywać wszystko pocztą. Ale najbardziej rewolucyjna zmiana - licytacja ruchomego majątku dłużnika w sieci - została zawieszona na pół roku. Nie ma

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

. Oddział 7 Licytacja elektroniczna Art. 74. 1. Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia

Sporządzanie sprawozdań - nowe zasady

pośrednictwem strony internetowej www.uzp.gov.pl na której umieszczony jest formularz dot. składania on-line sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych . Wzór formularza sprawozdania z udzielonych zamówień określa wyżej wskazane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów. Znajdź

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta; 4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny

Jak wyegzekwować alimenty w czasie epidemii? Są na to sposoby

ustanowienia alimentów. Taki projekt był w Polsce przygotowywany, ale prace nie zakończyły się w poprzedniej kadencji i trzeba je zaczynać od nowa. 2. Ministerstwo po stronie dłużników Dodatkowo wysunięto postulat, żeby wprowadzić możliwość kierowania zaświadczeń do Funduszu Alimentacyjnego drogą elektroniczną

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów; 14) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem

Do zakończenia stanu epidemii komornik nie będzie mógł zająć konta firmowego, pensji i emerytury

licytacji – mówi dr Antoni Kolek, ekspert Pracodawców RP. W odpowiedzi na nasze pytania Ministerstwo Finansów precyzuje: "Wstrzymane zostaną postępowania egzekucyjne, w których dochodzone są należności pieniężne określone w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, np. podatki, opłaty

Nadciąga zadłużeniowe tsunami. "Nikt częściej o pieniądzach nie myśli, niż ci, którzy ich nie mają"

żyć i obsługiwać zobowiązania. Ale wtedy pojawiła się choroba nowotworowa. Leczenie pochłonęło wszystkie oszczędności. Gdy mąż zmarł, kobiety nie było stać na spłacanie zobowiązań. W chwili zgłoszenia do mnie pani znała już termin licytacji mieszkania, była w ciężkiej depresji, z myślami

Rząd przyjął ponad 100 nowych przepisów w "tarczy 3.0". Dotarliśmy do nich. Oto cały pakiet

cywilnego przepisu stanowiącego, że termin licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym (służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika) wyznacza się wyłącznie na wniosek wierzyciela w przypadku, w którym wysokość egzekwowanej należności głównej

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

toku aukcji elektronicznej powinien obejmować przeliczanie postąpień na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji elektronicznej. Art. 91c. 1. W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie

Comcast próbuje przebić ofertę Disneya. Microsoft chce rywalizować z Amazonem [CZYTNIK 14.06.2018]

połączenie AT&T i Time Warner. Kierownictwo Comcastu czekało na decyzję w tej sprawie przed przystąpieniem do licytacji o 21st Century Fox. Dotychczasowi potentaci muszą łączyć siły, by przetrwać konkurencję ze strony Netfliksa czy Amazona.  W listopadzie 2017 r. Comcast złożył ofertę zakupu aktywów

#Wspieramylokalnybiznes. Miejsca z Trójmiasta, którym można pomóc

; Sfinks  Sfinks to mekka fanów i fanek muzyki elektronicznej, jeden z najważniejszych i najlepszych klubów w Polsce z długą, 30-letnią tradycją. Wspomóc go można przez zakup klubowych gadżetów na portalu  zrzutka.pl W Starym Kadrze Filmowa kawiarnia w sercu Głównego Miasta ma swoich wiernych

Komornik zajął mieszkanie niewłaściwej osoby. "O mało na zawał nie zeszliśmy"

długów. - Moja żona sprawdzała, czy sąd wieczystoksięgowy wykreślił hipotekę kaucyjną ustanowioną w związku z kredytem hipotecznym, jaki wzięliśmy na remont mieszkania. Zajrzała do elektronicznej księgi wieczystej - opowiada Piotr Tomasz Nowak (nazwisko zmienione). - To, co znalazła, zwaliło nas z

Licytacja elektroniczna - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

223 poz. 1458). Wszystkie zamówienia publiczne wszczęte od daty wejścia w życie tego rozporządzenia objęte są jego regulacjami. Pobierz: Protokół postępowania w trybie licytacji elektronicznej Rozporządzenie, o którym mowa w

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

zamówieniach publicznych udzielanych w 2015 roku przekazywana jest Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych drogą elektroniczną, za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych 2 . Informacja dotycząca stosowania klauzul społecznych (za rok 2015) musi zostać

Komornik przyjdzie i zabierze - pensję, emeryturę i parę stów z konta. Co wolno komornikowi, a czego nie?

uruchomiony system do licytacji ruchomości przez internet (e-licytacje). Już teraz na stronie Komornik.pl można znaleźć wszystkie zajęte ruchomości z podziałem na kategorie, np. meble, samochody (osobowe, ciężarowe), maszyny (rolnicze, przemysłowe), sprzęt AGD, RTV, komputery, odzież itd. Aby wziąć udział w

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

. 3. Ogłoszenia zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych drogą elektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu, a Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej przekazuje się drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej

Obowiązek składania dokumentacji przetargowej przez wykonawcę

której wykonawca nie przedkłada żądanych dokumentów i jednocześnie nie wskazuje źródła, w którym są one dostępne, a zamawiający posiada powszechnie dostępną wiedzę, co do istnienia owego źródła (np. elektronicznego dostępu do Krajowego Rejestru Sądowego). Wydaje się jednak, że z uwagi na cel omawianej

Rodzaje komunikacji zamawiającego z wykonawcą - sytuacje problemowe

? Przepisy takiego wymogu nie stawiają, podpis elektroniczny na gruncie pzp jest wymagany tylko w przypadku aukcji bądź licytacji elektronicznej. Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej zamawiający publikuje wynik postępowania na stronie internetowej. Pojawia się, więc w

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

Publicznych zamieszcza się drogą elektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu. 2. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia przekazuje się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, a w przypadkach przewidzianych w ustawie - drogą

Alimenty na dzieci. Jak się o nie starać i jakie kwoty można dostać?

ruchomości od wszystkich komorników muszą się obowiązkowo znaleźć na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Nie można jeszcze licytować ich drogą elektroniczną, ale od 1 marca tego roku ma się to zmienić. E-licytacje mają przyciągnąć kupców i poprawić skuteczność egzekucji

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

eBay: W 2018 r. mija 10 lat od kiedy wprowadził na rynek swoją pierwszą aplikację na urządzenia mobilne. Ubiegły rok był przełomowy dla polskich użytkowników eBay korzystających z urządzeń mobilnych. Liczba licytacji wzrosła o ponad 100% i była 8 razy większa niż w 2012. Ponadto Polacy zrobili dwa razy

Poczta Polska zetnie się ostro z Ziobrą. Chodzi o listy z sądów

wystandaryzowane, taki standard będzie mógł być przyjęty także w systemach sądowych. Dzięki takiej integracji strona postępowania będzie otrzymywała korespondencję na swoją elektroniczną skrzynkę i będzie miała zapewnione dowody doręczeń, a jednocześnie – w przypadku takiej potrzeby – dostęp do akt

Pomagać można na 1001 sposobów

fundacja wypracowuje bardzo dobre relacje. Stara się dla każdego wymyślić projekt, który najlepiej sprosta ich oczekiwaniom. I tak, np. Amazon urządził w Przylądku wypożyczalnię elektronicznych czytników książek, a na inaugurację dyrektor Marian Sepesi przyszedł wraz z pracownikami czytać dzieciom książki

Usługi szkoleniowe - kryteria wyboru wykonawcy

kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej. Usługi niepriorytetowe zostały sklasyfikowane w wydanym na podstawie art. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

Licytacje komornicze krok po kroku 4) na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, dotyczącej stacjonowania wojsk, jeżeli umowa ta przewiduje inne niż ustawa procedury zawierania umowy koncesji; 5) na podstawie umowy

Dynamiczny System Zakupów - korzyści dla zamawiającego i wykonawców

Zamawiającego wydaje się nielogiczne (vide: miejsce publikacji ogłoszenia o licytacji elektronicznej). Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej wskazanej w ogłoszeniu specyfikację istotnych warunków zamówienia. SIWZ jest dostępny na stronie internetowej przez cały okres trwania

Obowiązuje nowy wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Pobierz załącznik nr 8 - Protokół postępowania w trybie licytacji elektronicznej Pobierz załącznik nr 9 - Protokół postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz udzielenia zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Pobierz

Aukcja majątku Stoczni Gdynia. Nadal brak chętnych

teraz jest spore zainteresowanie jego wykorzystaniem ze strony na przykład Gdańskiej Stoczni Remontowej, czy innych stoczni - mówi Faruga. - Mamy więc pomysł, żeby jeszcze w styczniu zrobić konkurs na wydzierżawienie suchego doku. Dzierżawca mógłby go użytkować co najmniej do

Po co komu garnitur? Z tej branży zostały zgliszcza

dress code się rozluźniał, a odzież wizytową wypierały dżinsy i adidasy. Wielu pracowników spędziło ostatnie kilka miesięcy na pracy w dresach. Licytacja firm, kto później wróci do biur (Netflix i Facebook deklarują pracę zdalną minimum do końca roku) nie zwiastuje nagłego głodu zakupu kolekcji &bdquo

Egzekucja alimentów: co czeka osobę, która uchyla się od płacenia?

egzekucyjne. Jak wybrać komornika, który ściągnie alimenty Komornicy działają przy sądach. Wystarczy wejść na stronę internetową lub zadzwonić do biura obsługi interesanta właściwego sądu, by dostać adres i telefon kancelarii komorniczych odpowiednich dla miejsca zamieszkania dłużnika. Można też wybrać

Czy można podpisać umowę po upływie terminu związania ofertą?

przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego i licytacji elektronicznej - upłynął termin do wniesienia odwołania na czynność wykluczenia wykonawcy lub w następstwie jego wniesienia KIO ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze lub

Przetargi pod ochroną

będzie dostępny na stronie internetowej UZP. Nie będą mogły ubiegać się przez trzy lata o publiczne zlecania. Rząd chce zaostrzyć konkurencję. Najbardziej przejrzystymi i otwartymi trybami zamówień publicznych są przetarg nieograniczony oraz licytacja elektroniczna

Przetargi pod ochroną

będzie dostępny na stronie internetowej UZP. Nie będą mogły ubiegać się przez trzy lata o publiczne zlecania. Rząd chce zaostrzyć konkurencję. Najbardziej przejrzystymi i otwartymi trybami zamówień publicznych są przetarg nieograniczony oraz licytacja elektroniczna

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego

"Siła wyższa" może uniemożliwić wykonanie zamówienia

Pytanie Zamawiający przeprowadził postępowanie o zamówienie publiczne na budowę kanalizacji sanitarnej. Przetarg odbył się w formie licytacji elektronicznej. Zadanie obejmuje 3 miejscowości. W dwóch realizacja przebiegła bez przeszkód, a w trzeciej

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - planowane zmiany.

standardach jakościowych (jak ma to miejsce w obecnym stanie prawnym) ale również dla zamówień, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych. Mając na celu usprawnienie przebiegu procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej nowelizacja zakłada możliwość złożenia oferty

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń wskazanymi na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 załącznika VI do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach przewidzianych ustawą; 3) wydaje w formie elektronicznej Biuletyn Zamówień Publicznych, w którym zamieszczane są ogłoszenia przewidziane ustawą; 4) (uchylony); 5) prowadzi i ogłasza na

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

; 2) przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

, faksem lub drogą elektroniczną. 2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3

Zasady wnoszenia wadium

zakwalifikowanym do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej. Kiedy Zamawiający żąda wniesienia wadium? Zamawiający prowadzący postępowanie o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, żąda od wykonawców, aby ich oferty

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie; Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne 2) termin składania ofert nie krótszy niż 10 dni, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej. 1a. (uchylony). 1b. W przypadku zamówień, których

Drobne błędy nie wykluczą nas z przetargu

będzie to przetarg ograniczony. Kolejna zmiana: będzie można wreszcie brać udział w licytacji elektronicznej na roboty budowlane. Dotychczas można było udzielać zamówień online tylko na dostawy i usługi. Projekt zakłada, że nie trzeba będzie mieć podpisu elektronicznego, aby

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

komornika: Licytacje komornicze z całej Polski 2. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej. 1b. W przypadku zamówień, których

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

wartość przekroczy równowartość 14.000 euro, będą obligatoryjnie publikowane na stronach Biuletynu Zamówień Publicznych, który od stycznia bieżącego roku wydawany jest wyłącznie w wersji elektronicznej. Ogłoszenia zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych dostępne są pod

Modele udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

oświadczeń woli, lecz jedynie deklarują dyspozycje zawarcia umowy na określonych warunkach. Nawet jeśli treść pertraktacji albo stanowiska stron (lub jednej strony) zostaną spisane, nie będą one stanowić oferty. System negocjacyjny sprawdza się w zamówieniach złożonych lub o dużej

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

o cenę oraz licytacji elektronicznej, w których nie ma możliwości stosowania innych kryteriów niż najniższa cena. W przypadku licytacji nowy przepis art. 91 ust. 2a ustawy Pzp zawiera wyraźne wyłącznie , natomiast zastosowanie zapytania o cenę wymaga spełnienia warunków niemal identycznych jak

Awaria platformy aukcyjnej

stronie systemu elektronicznej platformy, na której prowadzono aukcję, błędu w jej działaniu, uchybienia technicznego, czy też przykładowo jakiejś zewnętrznej nieuprawnionej ingerencji w ten system informatyczny, co mogłoby prowadzić do negatywnych skutków dla uczestników aukcji, choćby takich jak

UKE wystawia częstotliwości 800 MHz i 2,6 GHz na wielkiej aukcji

dostępu do szybkiego internetu - wyjaśnia prezes UKE Magdalena Gaj. Białych plam w dostępie do internetu mamy zdecydowanie za dużo. W Europie gorzej jest tylko w Bułgarii, Rumunii i na Słowacji. - Ta akcja to duży krok w stronę realizacji programu