licytacja elektroniczna

Marek Okniński

Licytacja elektroniczna

Licytacja elektroniczna

Licytacja elektroniczna to jeden z trybów udzielania zamówień publicznych. Wszystkie informacje na temat licytacji elektronicznej znajdziesz poniżej.

Licytacja elektroniczna - etapy procedury

Licytacja elektroniczna jest jednym z trybów udzielenia zamówienia publicznego jakie przewiduje ustawa Prawo zamówień publicznych. Jak brać w niej udział?

Czy w licytacji elektronicznej należy złożyć oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej?

W przypadku licytacji elektronicznych wykonawcy muszą wykazać, że nie należą do tej samej grupy kapitałowej.

Licytacja elektroniczna - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Licytacja elektroniczna - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

223 poz. 1458). Wszystkie zamówienia publiczne wszczęte od daty wejścia w życie tego rozporządzenia objęte są jego regulacjami. Pobierz: Protokół postępowania w trybie licytacji elektronicznej Rozporządzenie, o którym mowa w

Licytacja elektroniczna w praktyce

Licytacja elektroniczna w praktyce

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Zamawiający, którzy chcą przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej

Licytacja elektroniczna - tryb nie do końca elektroniczny

Licytacja elektroniczna - tryb nie do końca elektroniczny

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych W trybie licytacji elektronicznej Zamawiający może dokonywać zakupu towarów lub usług, które opisał w sposób wyczerpujący i

Licytacja elektroniczna powinna zastąpić zapytanie o cenę

decydują się na udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę, pomimo że tryb ten jest zdecydowanie mniej konkurencyjny niż licytacja elektroniczna. Jednak uwzględniając obowiązujące w ustawie Prawo zamówień publicznych zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania

Nie można udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku licytacji elektronicznej

Pytanie Przetarg na zamówienie podstawowe odbył się w formie licytacji elektronicznej. W ogłoszeniu o zamówieniu zawarliśmy informację o możliwych zamówieniach uzupełniających. Zamówienie podstawowe udzielone było rok temu. Kwota zamówienia

Zasady udostępniania platformy aukcyjnej

Ustawodawca zakłada, iż znowelizowane zapisy dotyczące zasad prowadzenia postępowania w trybie licytacji elektronicznej spowodują znaczący wzrost zainteresowania Zamawiających tym trybem udzielania zamówienia publicznego. Wraz z wzrostem świadomości

Pracodawcy RP: Elektroniczne przetargi dają milionowe oszczędności

najkorzystniejszej. Jest to swego rodzaju "dogrywka" po pierwszym etapie postępowania. Kryterium stosowane w toku aukcji elektronicznej (np. cena lub termin realizacji) umożliwia automatyczną ocenę ofert. W 2011 r. na platformie licytacji elektronicznych UZP przeprowadzono 325 licytacji - ponad 20

Do przetargu można przystąpić przez Internet

Aukcja i licytacja - co je różni? Podstawowa różnica pomiędzy aukcją a licytacją elektroniczną sprowadza się do tego, iż aukcja elektroniczna jest etapem procedury przetargowej, o której przeprowadzeniu w sieci decyduje wykonawca. Natomiast licytacja

Awaria platformy aukcyjnej

Awaria platformy aukcyjnej

rozstrzyganych przez Krajową Izbę Odwoławczą, jest ustalenie uczestnika postępowania odpowiedzialnego za brak możliwości złożenia skutecznego postąpienia w toku procesu aukcyjnego, również w związku z wykorzystaniem systemu elektronicznego do prowadzenia aukcji udostępnionego przez podmiot trzeci

E-licytacje komornicze mieszkań i domów coraz bliżej. Koniec z mafiami i patologiami?

E-licytacje komornicze mieszkań i domów coraz bliżej. Koniec z mafiami i patologiami?

odmrozić licytacje. E-licytacje komornicze. Jak ma to działać? Tak samo jak w przypadku e-licytacji z ruchomości. Wszystko będzie się odbywać przez internet przy użyciu istniejącego już, dedykowanego komornikom, systemu teleinformatycznego. - O tym, czy licytacja ma być elektroniczna, czy tradycyjna

Klik i dom zlicytowany. Komornicy sprzedają nieruchomości przez internet

Klik i dom zlicytowany. Komornicy sprzedają nieruchomości przez internet

konieczności zachowania dystansu między zgromadzonymi kupcami. - Takie zmiany technologiczne, czyli skok do ery cyfrowej, to ważny element wprowadzanej przez obóz Zjednoczonej Prawicy reformy wymiaru sprawiedliwości. System elektronicznych licytacji komorniczych okazał się dużym sukcesem – ocenia po

O czym komornik musi pamiętać, kiedy pracuje poza kancelarią? Cz. II

O czym komornik musi pamiętać, kiedy pracuje poza kancelarią? Cz. II

do ustalenia jego stanu majątkowego; zajęcie ruchomości; wykonanie postanowienia o oddaniu ruchomości pod dozór innej osobie niż dłużnik; licytacja ruchomości z wyłączeniem licytacji elektronicznej; licytacja nieruchomości, chyba że jej przebieg jest utrwalany przez sąd; oględziny nieruchomości

Powstaje portal komorniczych e-licytacji. Skorzystają wierzyciele, stracą dłużnicy. Co tam kupimy?

Powstaje portal komorniczych e-licytacji. Skorzystają wierzyciele, stracą dłużnicy. Co tam kupimy?

licytacyjnym. W trakcie e-licytacji nie będzie można kupić nieruchomości: domu, mieszkania czy gruntu, a jedynie ruchomości, np.: samochody, AGD, meble. Obwieszczenie o licytacji elektronicznej dostępne będzie na stronie internetowej KRK i w systemie teleinformatycznym - portal e-licytacje. Samo

Egzekucja po polsku, czyli jak zlicytować mieszkanie za niespełna 2 tys. zł długu

Egzekucja po polsku, czyli jak zlicytować mieszkanie za niespełna 2 tys. zł długu

nie drogą elektroniczną, powinna uiścić rękojmię najpóźniej dzień przed przetargiem. Taki przepis obowiązywał przy postępowaniach wszczętych po 3 maja 2012 r. – wyjaśnia dr Szachta. Licytacja mieszkania pani Agnieszki odbyła się 6 listopada 2015 r. Jej uczestnicy wpłacali wadium. Musieli to

Kategorie i rodzaje egzekucji sądowej - egzekucja świadczeń pieniężnych

Kategorie i rodzaje egzekucji sądowej - egzekucja świadczeń pieniężnych

licytacji (od niedawna także elektronicznej), przybicie, przysądzenie własności.7) Egzekucję ze statków morskich. Przedmiotem egzekucji są statki morskie znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Egzekucja ze statków morskich wpisanych do rejestru okrętowego przebiega według przepisów o

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

śląskie, powiat bielski, 22 grudnia 2022r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a, sala 318, II piętro, zostanie otwarty II ustny przetarg nieograniczony- ustna licytacja na sprzedaż prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Jaworzu przy ul

Zasady przeprowadzania aukcji elektronicznej po nowelizacji Pzp

Zasady przeprowadzania aukcji elektronicznej po nowelizacji Pzp

.   Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całej Polski Zasady przeprowadzania aukcji elektronicznej po nowelizacji Pzp Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od dnia 28 lipca 2016 r

Spółka Kredyt Inkaso kupi pakiet wierzytelności Polkomtela wart. 73,4 mln zł

Warszawa, 20.07.2015 (ISBnews) - Spółka zależna Kredyt Inkaso - Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) wygrała licytację, prowadzoną w trybie licytacji elektronicznej, na zakup pakietu wierzytelności o wartości nominalnej 73 399 786,38 zł oferowanego do sprzedaży

Stan epidemii nie wydłużył procedur udzielania zamówień

Stan epidemii nie wydłużył procedur udzielania zamówień

;udzielono zamówień; 2017 r. – 105), licytacja elektroniczna – 38 dni (2019 r. – 36; 2018 r. – 34; 2017 r. – 37) Wydłużenie procedur udzielania zamówień publicznych prowadzony w 2020 r. dotyczyło przede wszystkim trybu dialogu konkurencyjnego. Aktualnie jak się wydaje trwa

Zarabia najniższą pensję krajową. Ma niespłaconą chwilówkę, ale komornik nie ma prawa zabrać mu ani grosza

Zarabia najniższą pensję krajową. Ma niespłaconą chwilówkę, ale komornik nie ma prawa zabrać mu ani grosza

, ciężarowe), maszyny (rolnicze, przemysłowe), sprzęt agd, rtv, komputery, odzież, a także nieruchomości (choć na razie w założeniu system nie przewiduje ich elektronicznej licytacji). Aby wziąć udział w elektronicznej licytacji, trzeba będzie się zarejestrować, podając swoje dane. Ich poprawność zostanie

Opis funkcjonalności systemów aukcyjnych

Projekt ostatniej nowelizacji Ustawy, który został już zaakceptowany przez Radę Ministrów, przewiduje kolejne usprawnienia elektronicznych metod udzielania zamówień publicznych. Ponieważ prowadzenie aukcji i licytacji elektronicznej nie jest możliwe

Legia Warszawa sprzedaje tokeny NFT. Ten Artura Boruca kosztuje już...

tokena NFT bramkarza jest krótki materiał filmowy przedstawiający jedną z jego najlepszych interwencji w polu karnym. Tokeny NFT zamiast pamiątek sportowych Nieźle? Do końca licytacji pozostały jeszcze dwa dni, więc kwota może się zwiększyć. - Kilka dekad po zbieraniu kart z wizerunkami 

Ważne wskazówki związane z unieważnieniem postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania

− w przetargu nieograniczonym , przetargu ograniczonym , negocjacjach z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnym, partnerstwie innowacyjnym albo licytacji elektronicznej bądź 2)      zaproszeniu do negocjacji − w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z

Komornik: Dziś dłużnik może się odprężyć i spokojnie czekać na kolejne pomysły PiS

powiedzieć: elektroniczna licytacja ruchomości. [To miało być takie komornicze Allegro]. Jest tak wspaniałym narzędziem, że nikt z niego nie korzysta. To poniekąd pani zasługa, zamierzona czy niezamierzona. Efekt tekstów. Egzekucja z ruchomości umarła. Przynajmniej na najbliższy czas. Nie moja, ale ministra

Rusza publiczna platforma aukcyjna

Jak wynika z informacji Gazety Prawnej, w Urzędzie Zamówień Publicznych trwają ostatnie testy oprogramowania. Zamawiający będą mogli przeprowadzać na niej elektroniczne licytacje, a później także aukcje elektroniczne. Dzięki e-przetargom skarb państwa

Czy siwz musi zawierać postanowienia związane z udziałem w postępowaniu podmiotów zagranicznych?

nie zauważyłam tego. Umowa opiewa na 516.000 zł . W poprzednich dwóch postępowaniach prowadzonych w trybie licytacji elektronicznej nikt się nie zgłosił. W tym, w którym podpisaliśmy umowę, ofertę złożył jeden podmiot. Odpowiedź: W opisanej sytuacji warto zwrócić uwagę instytucji kontrolującej na to

"Cyfrowa miłość" sprzedana za milion złotych. Martirenti i jej cyfrowe uczucia to biznes stulecia?

polskiego Tik-Toka postanowiła pójść o krok dalej w swojej karierze internetowego influencera i za pomocą technologii NFT, używanej przez artystów do elektronicznego podpisywania swojej cyfrowej twórczości, postanowiła zdigitalizować, a następnie sprzedać swoją miłość. Zrobiła to skutecznie, bo szczęśliwy

Publikacja ogłoszenia o przetargu

treść ogłoszeń o przetargach oraz ich wyniku na elektronicznej tablicy informacyjnej.   Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Siedziba zamawiającego Siedzibą

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

Podpis elektroniczny istnieje w zamówieniach publicznych od 2004 r. Towarzyszył pierwszym zapisom o aukcji elektronicznej (obecnie nazwanej licytacją elektroniczną). Pojawił się następnie w kolejnych procedurach elektronicznych (obecnej aukcji, w dynamicznym systemie zakupów

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

Podpis elektroniczny istnieje w zamówieniach publicznych od 2004 r. Towarzyszył pierwszym zapisom o aukcji elektronicznej (obecnie nazwanej licytacją elektroniczną). Pojawił się następnie w kolejnych procedurach elektronicznych (obecnej aukcji, w dynamicznym systemie zakupów

Allegro uruchomi 16 września Allegro Lokalnie dla ogłoszeń prywatnych

;, za co zostanie naliczona opłata w wysokości 10% wartości przedmiotu bez kosztów przesyłki (jednak nie wyższa niż 50 zł). Podobnie jak dotąd, opłata ta będzie pobierana wyłącznie w sytuacji, w której dojdzie do sprzedaży. Opłata w tej samej wysokości obejmuje ogłoszenia w formie licytacji. Te typy

Dostał zasiłek z ZUS, urzędnicy kazali mu go zwrócić. Na konto już nie wejdą. Zmiany w ściąganiu długów

firmom i obywatelom nie będzie można zająć konta bankowego, emerytom części ich świadczenia, a pracownikom pensji. Komornicy nie będą mieli prawa przejmować majątków dłużników i przeprowadzać licytacji - mówi dr Antoni Kolek, ekspert Pracodawców RP. Na mocy nowego rozporządzenia następujące podmioty nie

Podpis elektroniczny a Prawo zamówień publicznych

. Jednocześnie warto zauważyć, że platformy aukcyjne, wykorzystywane przy prowadzeniu postępowań w trybie licytacji elektronicznej oraz przy wykorzystywaniu aukcji elektronicznej jako metody wyboru najkorzystniejszej oferty, nie obligują zamawiającego do posiadania podpisu elektronicznego. Obecne Prawo zamówień

Przetargi w Mikołajkach

informacje zainteresowani mogą uzyskać pod numerem telefonu, 087-4219056, drogą elektroniczną e-mail: gospodarka.gruntami@mikolajki.pl oraz osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach ul. Kolejowa 7, pokój nr 111 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00

Zbiórka pieniędzy w internecie na nowy biznes? Zmiana przepisów ma to ułatwiać

osiągnięcie określonego pułapu sprzedaży. Polskie firmy, jak krakowska spółka Vasco Electronics produkująca elektroniczne translatory, właśnie w ten sposób zaczynają zdobywać rynek japoński. W Polsce, jak wynika z raportu portalu Zrzutka.pl, crowdfunding najwięcej pieniędzy "zbiera" na cele

Urząd Zamówień Publicznych: Urzędniku, rób przetarg w sieci

elektronicznych licytacji i od tego czasu ich liczba rośnie w lawinowym tempie. W 2008 r. odbyło się ich tylko 77, a w ubiegłym roku - 408 (w tym 240 na platformie UZP). W przypadku licytacji jedynym kryterium jest cena. Służą więc one do zakupu m.in. artykułów biurowych i sprzętu komputerowego. Najbardziej

Orange Polska zakończył licytację jednego bloku pasma częstotliwości 2600 MHz

Warszawa, 23.03.2015 (ISBnews) - Orange Polska zdecydował się zakończyć swój udział w licytacji jednego bloku pasma 2600 MHz, podał operator. Zdaniem firmy, pozwoli to na właściwsze przeprowadzenie i szybsze zakończenie całej aukcji na częstotliwości 800 i 2600 MHz z korzyścią

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie. 2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, partnerstwa innowacyjnego

Od dziś komornicy mogą więcej

ministra Zbigniewa Ziobrę. Wprowadziła wiele zmian. Głównie z myślą o komornikach. Komornik zdecyduje co zająć Po pierwsze, zinformatyzowała egzekucję komorniczą. Wprowadziła e-licytację, czyli sprzedaż ruchomości dłużnika

Szczecin (prawie) bez nabywców

Łączna wartość wystawionego na sprzedaż majątku wynosiła ponad 119 mln zł. Ale jeszcze przed rozpoczęciem elektronicznej licytacji było wiadomo, że najważniejszymi częściami stoczni - tymi, które pozwalają produkować statki - nie jest zainteresowany nikt. I dlatego sama

Aukcja LTE: NetNet rezygnuje z wylicytowanych częstotliwości

, licząc, że aukcja albo będzie ciągnąć się w nieskończoność, albo zostanie unieważniona i rozpoczęta od nowa. By do tego nie dopuścić, minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki zmienił w trakcie reguły gry tak, by licytacje bloków pasm były jednak wiążące

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

cenę, licytacji elektronicznej, zamówienia z wolnej ręki, - zwiększenie wykorzystania narzędzi elektronicznych w procedurze udzielenia zamówienia publicznego poprzez wprowadzenie platformy e-zamówienia oraz profilu nabywcy definiowanego jako rozwiązanie techniczne

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

licytować, oraz, w szczególności, minimalne wysokości postąpień, które, w stosownych przypadkach, wymagane będą podczas licytacji; 6) informacje dotyczące parametrów wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Zamawiający powinien podać informacje o dokumentach wymaganych od wykonawców zagranicznych

w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta; - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamierzasz przeznaczyć na

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

. Oddział 7 Licytacja elektroniczna Art. 74. 1. Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

% licytacja elektroniczna, 0,02% dialog konkurencyjny, 0,01% partnerstwo innowacyjne. Wydłużył się średni czas przeprowadzenia zamówienia publicznego. Ustawa Prawo zamówień publicznych określa minimalne terminy jakie obowiązują zamawiającego podczas procedury udzielania zamówienia publicznego . Na czas

Sporządzanie sprawozdań - nowe zasady

uwzględniona w treści składanego sprawozdania. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Umowy z 2016 roku W obecnie obowiązującym stanie prawnym wymóg sporządzenia sprawozdania z

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

problemów interpretacyjnych. Wskazać po pierwsze należy na rozbieżności w regulacjach samego JEDZ w odniesieniu do zapisów dyrektywy, a po drugie na rozbieżności w formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia KE i jego wersji elektronicznej, udostępnionej przez serwis umożliwiający wypełnienie i

"Niesterowny" prezes UKE. Dlaczego PiS chce skrócić kadencję Marcina Cichego?

potrzebne. Ma je zapewnić właśnie sieć nowej generacji. W połowie kwietnia jednak prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcin Cichy zawiesił aukcję na częstotliwości 5G, w której mieli wziąć udział czterej dominujący u nas operatorzy telefonii komórkowej. Przez pandemię aukcje zostały też wstrzymane w

Aukcja elektroniczna - jak wybrać najkorzystniejszą ofertę

w ogłoszeniu o zamówieniu oraz złożono co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. W przeciwieństwie do licytacji elektronicznej (trybu opisanego w art. 74-81 Prawa zamówień publicznych), zamawiający może stosować aukcję elektroniczną w postępowaniach, których

Co opóźnia aukcję 5G? Powtórna analiza rynku i obawy wobec Huawei

rozdysponowania częstotliwości. Aukcja 5G miała być po wakacjach Urząd Komunikacji Elektronicznej informował niedawno: „robimy wszystko, by jak najszybciej zorganizować nowe postępowanie i rozpocząć je jeszcze w 2020 r.”. Z kolei w sierpniu b. wiceminister cyfryzacji Wanda Buk stwierdziła, że aukcja

Zgoda zamawiającego na kopiowanie oferty przetargowej

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o zamówienie publiczne .*1 Zgodnie z § 5 wskazanego rozporządzenia udostępnienie ofert przetargowych może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z

Prezydent podpisał nowelizację Pzp

publicznych małym i średnim przedsiębiorstwom, - skracają do 35 dni (z dotychczasowych 40) termin składania ofert w przetargu nieograniczonym, którego wartość przekracza progi unijne, - zwiększają możliwość wykorzystania aukcji elektronicznej np. poprzez

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu; 3) w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna

Zawarcie umowy z wykonawcą

Odpowiedź: Zamawiający powinien odczekać z zawarciem umowy 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (faksem lub drogą elektroniczną). Należy zauważyć, że w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp nie przewiduje się wśród

Firmy nie chcą walczyć o państwowe zlecenia

kwoty nie ma obowiązku stosowania ustawy). Rządowi zależy też na upowszechnieniu licytacji elektronicznych. To taki internetowy przetarg, w którym zwycięża ten, kto zaproponuje najniższą cenę. UZP zwraca uwagę w raporcie na "niepokojąco wysoki odsetek postępowań

Do zakończenia stanu epidemii komornik nie będzie mógł zająć konta firmowego, pensji i emerytury

licytacji – mówi dr Antoni Kolek, ekspert Pracodawców RP. W odpowiedzi na nasze pytania Ministerstwo Finansów precyzuje: "Wstrzymane zostaną postępowania egzekucyjne, w których dochodzone są należności pieniężne określone w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, np. podatki, opłaty

Rząd przyjął ponad 100 nowych przepisów w "tarczy 3.0". Dotarliśmy do nich. Oto cały pakiet

do celów uprawy o rejestrację lub zmianę rejestracji w bazie danych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 4. Ochrona i pomoc dla osób będących w trudnej sytuacji: – podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 900 zł wraz z

Mechanizm odwróconego obciążenia VAT

? Chcemy ogłosić licytację elektroniczną na budowę kanalizacji, gdzie wykonawca podaje cenę brutto. Czy w tym przypadku może wystąpić mechanizm odwróconego VAT? Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Jak wyegzekwować alimenty w czasie epidemii? Są na to sposoby

większości też zostały wstrzymane wizyty terenowe, a także licytacje majątku dłużników. 1. Alimenty z „tarczy antykryzysowej” W tej sprawie interweniował już Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, który poprosił Zbigniewa Ziobrę, ministra sprawiedliwości, o włączenie do prac nad kolejną

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów; 14) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem

Amber Gold zgubił dwa luksusowe BMW

wniosku syndyka, aby odstąpić od próby sprzedaży spółki Amber Gold w całości. Dzięki temu będzie można szybciej upłynnić majątek. Po licytacji aut na sprzedaż wystawione zostaną sprzęt elektroniczny i wyposażenie biur. Nieruchomości Amber Gold pójdą pod młotek na początku przyszłego roku. Uzyskane

Comcast próbuje przebić ofertę Disneya. Microsoft chce rywalizować z Amazonem [CZYTNIK 14.06.2018]

połączenie AT&T i Time Warner. Kierownictwo Comcastu czekało na decyzję w tej sprawie przed przystąpieniem do licytacji o 21st Century Fox. Dotychczasowi potentaci muszą łączyć siły, by przetrwać konkurencję ze strony Netfliksa czy Amazona.  W listopadzie 2017 r. Comcast złożył ofertę zakupu aktywów

#Wspieramylokalnybiznes. Miejsca z Trójmiasta, którym można pomóc

; Sfinks  Sfinks to mekka fanów i fanek muzyki elektronicznej, jeden z najważniejszych i najlepszych klubów w Polsce z długą, 30-letnią tradycją. Wspomóc go można przez zakup klubowych gadżetów na portalu  zrzutka.pl W Starym Kadrze Filmowa kawiarnia w sercu Głównego Miasta ma swoich wiernych

Komisja Europejska żąda od Polski wyjaśnień w sprawie wadliwego prawa telekomunikacyjnego i aukcję LTE

Aukcja LTE (800 MHz) odbywała się od lutego do października 2015 r. Dzięki niej w Polsce miała powstać sieć szybkiego internetu mobilnego. Przeprowadzana była w końcówce rządów PO przez Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzony przez Magdalenę Gaj. Od

Nadciąga zadłużeniowe tsunami. "Nikt częściej o pieniądzach nie myśli, niż ci, którzy ich nie mają"

żyć i obsługiwać zobowiązania. Ale wtedy pojawiła się choroba nowotworowa. Leczenie pochłonęło wszystkie oszczędności. Gdy mąż zmarł, kobiety nie było stać na spłacanie zobowiązań. W chwili zgłoszenia do mnie pani znała już termin licytacji mieszkania, była w ciężkiej depresji, z myślami

USA i Wielka Brytania publicznie obwiniają Rosję za cyberatak NotPetya [Czytnik TECH 16.02.2018]

FCC (Federalnej Komisji Łączności), która jest amerykańskim odpowiednikiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji połączonej z Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Tego samego, który zniósł zasadę neutralności internetu w USA. Okazuje się bowiem, że nie była to jedyna kontrowersyjna decyzja w karierze

UOKiK ostrzega przed Polskim Centrum Telemedycznym

informacje (pisownia oryginalna): "- Aby uniknąć licytacji mieszkania, zajęcia emerytur, rent, zajęcia sprzętu elektronicznego, elektrycznego i innych wartościowych przedmiotów z miejsca zamieszkania, ZAPŁAĆ I ZAKOŃCZ POSTĘPOWANIE WINDYKACYJNE!!! Zanim będzie za późno

Komornik przyjdzie i zabierze - pensję, emeryturę i parę stów z konta. Co wolno komornikowi, a czego nie?

elektronicznej licytacji, trzeba będzie się zarejestrować, podając swoje dane. Ich poprawność zostanie zweryfikowana w rejestrze PESEL. Użytkownik dostanie login upoważniający do licytowania. Będzie także musiał wpłacić rękojmię w wysokości 10 proc. sumy wywoławczej. E-licytacje mają zwiększyć sprzedaż zajętych

Komornik zajął mieszkanie niewłaściwej osoby. "O mało na zawał nie zeszliśmy"

długów. - Moja żona sprawdzała, czy sąd wieczystoksięgowy wykreślił hipotekę kaucyjną ustanowioną w związku z kredytem hipotecznym, jaki wzięliśmy na remont mieszkania. Zajrzała do elektronicznej księgi wieczystej - opowiada Piotr Tomasz Nowak (nazwisko zmienione). - To, co znalazła, zwaliło nas z

Kryteria wyboru wykonawcy usług szkoleniowych

negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej. Z powyższego katalogu wyłączeń szczególne znaczenie w odniesieniu do usług szkoleniowych ma możliwość ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy. Wynikające z art. 5 ust. 1

Najnowsze plany zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych.

publicznego. Likwidacja trybu zapytania o cenę. Projekt zmian zakłada zniesienie (obowiązującego od 1995 roku) trybu zapytania o cenę. W miejsce zapytania o cenę zamawiający będzie mógł szerzej wykorzystywać tryb licytacji elektronicznej. Nowelizacja

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

przedmiotem lub charakterem tych czynności.   Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Dane w klauzulach społecznych W przekazywanej do UZP Informacji o

Ile trwa przetarg ?

), - licytacja elektroniczna - 32 dni (2013 - 31 dni; 2012 - 32; 2011 - 33). Natomiast, jak wynika z ogłoszeń opublikowanych w roku 2014 przez polskich zamawiających w Dzienniku Urzędowym UE, a więc w przypadku postępowań o wartości powyżej progów UE, przeciętny czas trwania

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie.   PZP - Dział III: Przepisy

Obowiązek składania dokumentacji przetargowej przez wykonawcę

Jednocześnie § 10 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. stanowi, że w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności tych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

, zaproszenia i inne informacje drogą elektroniczną. 2. W postępowaniach, o których mowa w ust. 1, oferty składa się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Nowych autobusów na razie nie będzie

ofert zarządzono dogrywkę - firmy mogły obniżyć zgłoszone wcześniej stawki podczas aukcji elektronicznej. Wydawało się, że przetarg wygra PKS Grodzisk Mazowiecki, który w czasie licytacji obniżyła stawkę za midibusy z 5 zł i 1 gr do 1 zł i 12 gr, czyli niemal pięciokrotnie. W

Trudniej się obronić przed błędem komornika. To skutek nowych przepisów

. W sądach pracuje około 2 tys. referendarzy. Każdy z nich musi mieć ukończone studia prawnicze i jedną z aplikacji prawnych. Dotychczas uczestniczyli w postępowaniu w sprawach związanych z prowadzeniem ksiąg wieczystych i rejestrów sądowych, elektronicznym postępowaniu upominawczym czy europejskim

Polkomtel: Zakończenie aukcji na częstotliwości dla LTE jest bezprawne

-Mobile Polska Adam Sawicki wyraził opinię, że można już mówić o porażce aukcji na częstotliwości z pasma 800/2600 MHz, a każdy dzień kontynuowania licytacji oddala od celu, jakim jest skuteczne i efektywne rozdysponowanie częstotliwości. Dodał, że dla T-Mobile Polska najważniejsze jest teraz sprawne

Alimenty na dzieci. Jak się o nie starać i jakie kwoty można dostać?

ruchomości od wszystkich komorników muszą się obowiązkowo znaleźć na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Nie można jeszcze licytować ich drogą elektroniczną, ale od 1 marca tego roku ma się to zmienić. E-licytacje mają przyciągnąć kupców i poprawić skuteczność egzekucji

Rodzaje komunikacji zamawiającego z wykonawcą - sytuacje problemowe

? Przepisy takiego wymogu nie stawiają, podpis elektroniczny na gruncie pzp jest wymagany tylko w przypadku aukcji bądź licytacji elektronicznej. Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej zamawiający publikuje wynik postępowania na stronie internetowej. Pojawia się, więc w

Przetarg: miasto ma mniej, niż chcą wykonawcy

Bez mała 21,8 mln zł - tyle za wykonanie remontu policzyło sobie konsorcjum, na czele którego stoi krakowskie ZUE. To najniższa stawka zaoferowana przez firmy budowlane biorące udział w przetargu. Ostatni etap konkursu po raz pierwszy w Krakowie miał formę elektronicznej

Remont torowiska licytowany on-line

przetargowa; drugi etap konkursu będzie odbywał się w sieci. Do tej pory tylko mniejsze zamówienia realizowano w ten sposób. Magistrat zapewnia, że dzięki aukcji elektronicznej zyska ona na transparentności. - Przetarg będzie odbywał się jak klasyczna licytacja. Potencjalni wykonawcy zobaczą na bieżąco

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

kwartale 2018 r., podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Liczba przeniesionych numerów telefonów stacjonarnych wyniosła łącznie 215 874 w II kw. 2018 r., podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Źródło: ISBnews Telekomunikacja: Frost & Sullivan w raporcie pt

Przegląd informacji ze spółek

068 000,00, podała spółka. Spółka zależna Kredyt Inkaso - Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) wygrała licytację, prowadzoną w trybie licytacji elektronicznej, na zakup pakietu wierzytelności o wartości nominalnej 73 399 786,38 zł oferowanego do sprzedaży przez

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

Publicznych zamieszcza się drogą elektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu. 2. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia przekazuje się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, a w przypadkach przewidzianych w ustawie - drogą

Pomagać można na 1001 sposobów

fundacja wypracowuje bardzo dobre relacje. Stara się dla każdego wymyślić projekt, który najlepiej sprosta ich oczekiwaniom. I tak, np. Amazon urządził w Przylądku wypożyczalnię elektronicznych czytników książek, a na inaugurację dyrektor Marian Sepesi przyszedł wraz z pracownikami czytać dzieciom książki

Oświadczenie o bezstronności - kiedy je złożyć?

Powszechnie praktykuje się (i w większości przypadków jest to wystarczające) składanie zp-11 w następujących momentach:- przetarg nieograniczony - otwarcie ofert - przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, licytacja elektroniczna - otwarcie wniosków

Poczta Polska zetnie się ostro z Ziobrą. Chodzi o listy z sądów

Z końcem tego roku kończy się kontrakt na obsługę korespondencji listowej z sądów. Poprzedni przetarg wygrała Poczta Polska po ostrej licytacji z Polską Grupą Pocztową (własność InPostu). Narodowy operator, aby wygrać i przejąć kontrakt od konkurenta, ściął swoje stawki do ok. 80 mln zł rocznie

Bilety na Florence and the Machine w sieci kosztują nawet 12 tys. zł. Tak obchodzone jest prawo

, łamiąc także regulamin serwisów aukcyjnych. Np. Allegro zobowiązuje sprzedającego do podania informacji o nominalnej cenie biletu. Cena, której domaga się sprzedający (bilety nie podlegają licytacji), nie może być wyższa od nominalnej. Część z takich aukcji serwisy aukcyjne - po zawiadomieniu - zamykają

Usługi szkoleniowe - kryteria wyboru wykonawcy

kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej. Usługi niepriorytetowe zostały sklasyfikowane w wydanym na podstawie art. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, wynika z najnowszego badania konsumenckiego Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) przeprowadzonego w październiku i listopadzie 2019 roku wśród dzieci i ich rodziców. Źródło: ISBnews e-bankowość : Z bankowości internetowej korzysta 70% Polaków, natomiast 45% używa aplikacji

Wykonawca musi wskazać nazwę oferowanych urządzeń

się do twierdzeń jakoby w ofercie określono rodzaj oferowanego sprzętu, KIO wskazała, iż zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy Pzp nie ma i nie może być innej treści oferty niż wyrażona na piśmie (ewentualnie opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym) w sposób wymagany w siwz - zamawiający powinien mieć

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

; Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku Rozdział 3 Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz realizacja partnerstwa publiczno-prywatnego Art. 7. 1. Przez

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocą publicznej sieci telekomunikacyjnej; 3) na podstawie szczególnej procedury organizacji międzynarodowej odmiennej od określonej w ustawie;   Przygotuj się do licytacji

Obowiązuje nowy wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Pobierz załącznik nr 8 - Protokół postępowania w trybie licytacji elektronicznej Pobierz załącznik nr 9 - Protokół postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz udzielenia zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Pobierz

licytacja elektroniczna

Licytacja elektroniczna - tryb udzielenia zamówienia publicznego. Tryb ten możliwy jest do zastosowania jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.Jedynym możliwym do zastosowania kryterium oceny ofert jest najniższa cena. Tryb składa się z dwóch etapów - kwalifikacji wykonawców, składających

więcej o licytacja elektroniczna na pl.wikipedia.org