leki odpis od podatku

Małgorzata Kolińska-Dąbrowska

Opieka paliatywna nad dziećmi nie mieści się w polityce zdrowotnej państwa. "Strach myśleć, co będzie, gdy fundacjom zabraknie pieniędzy"

Opieka paliatywna nad dziećmi nie mieści się w polityce zdrowotnej państwa. "Strach myśleć, co będzie, gdy fundacjom zabraknie pieniędzy"

Polski Ład ograniczy wpływy z odpisu podatkowego na organizacje pożytku publicznego. Warszawskie Hospicjum dla Dzieci na przelew z Ministerstwa Finansów czeka z niepokojem. A już dziś o 15 procent spadła liczba przekazywanych im darowizn.Tymczasem opieka paliatywna nad dziećmi jest realizowana jedynie przez NGO-sy.

1 proc. zmienia się w 1,5 proc. Co trzeba wiedzieć, przekazując podatek?

Zmiany w "Polskim ładzie" wprowadziły chaos podatkowy. Uderzyły też we wszystkie osoby, korzystające z 1 proc. Te po zmianach straciłyby spore pieniądze. Dla wielu osób to sprawa życia i śmieci. Jest jednak nadzieja.

Rewolucja w wynajmie mieszkań. Potrzebna nowa umowa na opłaty za media

Od przyszłego roku wchodzi nowe prawo dla wynajmujących mieszkanie. Niektórzy, aby nie płacić większego podatku, będą musieli podpisać nową umowę o wykorzystaniu mediów. Oto, co powinieneś wiedzieć, żeby nie stracić.

Odpis aktualizujący obniży wynik Biomedu Lublin o 35,5 mln zł w 2018 r.

Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - Biomed Lublin dokonał odpisu aktualizującego w wysokości -35 466 803,17 zł z powodu utraty wartości aktywów spółki i taki sam będzie wpływ odpisu na wynik na działalności operacyjnej (EBIT) oraz na wynik netto za 2018 rok, podała spółka

Bioton dokonał korekty kwot nakładów na projekt rozwojowy analogów insuliny

jednostkowy oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat będzie pomniejszony o wartość utworzonego aktywa na podatku odroczonym. "Łączna wartość nakładów ujętych: (i) w jednostkowym rachunku zysków i strat wyniosła 31,2 mln zł w roku 2018, 15,9 mln zł w roku 2017 (oraz 57,2 mln

Gospodarka w pandemii. Dodatkowe wydatki firm

Gospodarka w pandemii. Dodatkowe wydatki firm

produktów ochrony sanitarnej są np. płyny do dezynfekcji, maseczki i przyłbice ochronne na twarz, rękawiczki czy usługi związane z odkażaniem firmy. - Warto jednak mieć świadomość istnienia innej grupy produktów, które podlegają odpisowi. Są to np. zakupy leków i produktów leczniczych, których celem jest

PIT 2019. Jak samodzielnie rozliczyć się z fiskusem. Sprawdź, co można odpisać od podatku [PORADNIK]

PIT 2019. Jak samodzielnie rozliczyć się z fiskusem. Sprawdź, co można odpisać od podatku [PORADNIK]

dwa lata wydatki na internet mogą odpisywać osoby, które wcześniej tego nie robiły. Teraz to ulga niejako dla tych, którzy zaczynają korzystać z internetu albo odprowadzać podatki. Limit odpisu wynosi 760 zł na osobę. Odliczeniu podlegają udokumentowane wydatki na dostęp do sieci. * Ulga za

Będą mniejsze odprawy i nowe zasady korzystania z urlopów. Rząd przyjął "tarczę 4.0"

Będą mniejsze odprawy i nowe zasady korzystania z urlopów. Rząd przyjął "tarczę 4.0"

pracowników. Na ZFŚS pracodawca ma obowiązek dokonywać coroczne odpisy podstawowe. Przepisy dają też możliwość wypłacania świadczenia urlopowego przez pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników. W nowej ustawie pozwolono szefowi firmy zrezygnować na czas epidemii z tworzenia funduszu. Wystarczy, że

Jak wypełnić PIT

Jak wypełnić PIT

dochodami powyżej 112 tys. zł nie mają ulgi. Osoby samotnie wychowujące dziecko w związku pozamałżeńskim skorzystają z ulgi wtedy, gdy ich roczny dochód nie przekroczy 56 tys. zł. Rodzicom, którym zabraknie podatku do pełnego odpisu, fiskus zwróci kwotę do wysokości zapłaconych składek na ZUS

PIT 2017. Jak rozliczyć PIT-a na ostatnią chwilę? Jakich błędów nie popełniać?

PIT 2017. Jak rozliczyć PIT-a na ostatnią chwilę? Jakich błędów nie popełniać?

ulgi niepełnosprawni mogą odpisywać wydatki na leki. Odpisują nadwyżki wydatków ponad kwotę 100 zł miesięcznie (nie ma górnego limitu). – Ulga za oszczędzanie na emeryturę. Pieniądze wpłacone na IKZE w 2016 r. można odliczyć od dochodu, nie więcej jednak niż 4866 zł. Ulgi odliczane od podatku

Bioton dokonał aktualizacji wartości aktywów w Bioleku ze względu na ASF

: (i) skonsolidowanym grupy kapitałowej Bioton odpisu wartości bilansowej licencji na sprzedaż produktów w ramach umowy z Beijing Smile Feed Sci. & Tech. Co., Ltd. do wartości użytkowej licencji oszacowanej w oparciu o metodę zdyskontowanych możliwych do uzyskania przyszłych strumieni pieniężnych oraz

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Wyliczona na tej podstawie zaległość podatkowa spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2015-2017 wynosi 3,4 mln zł, a szacowana wysokość odsetek od zaległości podatkowych z tego tytułu wynosi ok. 0,8 mln zł. Z uwzględnieniem rezerwy, szacowana wysokość EBITDA grupy za

1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego

1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego

mamy ponad 32 tys. podopiecznych. Są to chore lub niepełnosprawne dzieci, które mają założone u nas indywidualne subkonta. Ze środków zgromadzonych na subkontach refundowane są leki, zabiegi, operacje, sprzęty rehabilitacyjne. Nasi podopieczni oraz ich rodziny zabiegają o odpis 1 proc. podatku wśród

Przegląd informacji ze spółek

zmniejszeniu o kwotę 11,9 mln zł (kwota skorygowana o podatek odroczony) w wyniku dokonania odpisu aktualizującego wartość akcji Zakładów Azotowych Chorzów. Grupa kapitałowa LPP miała wstępnie 1,7 mld zł przychodów, 208 mln zł zysku operacyjnego i 173 mln zł zysku netto w II kwartale

Nie wychodź z domu. Nawet sprawy w urzędzie załatwisz przez internet i telefon

Nie wychodź z domu. Nawet sprawy w urzędzie załatwisz przez internet i telefon

wydanie odpisu aktu urodzenia, zawarcia małżeństwa lub zgonu. 2. 500 plus Za pośrednictwem platformy możesz zgłosić urodzenie dziecka, złożyć wniosek o becikowe, 500 plus, kartę dużej rodziny. 3. E-recepta bez wizyty w gabinecie Platforma umożliwia wystąpienie o Europejską Kartę Ubezpieczenia

Przegląd prasy

Dziennik Gazeta Prawna --Podatek od handlu i minimalna stawka godzinowa spustoszą biznes dystrybutorów prasy Puls Biznesu --Prace nad podatkiem od sprzedaży detalicznej będą zmierzały w stronę większej liniowości lub

Przegląd prasy

Warszawa, 11.09.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Po protestach aptekarzy resort zdrowia zapowiada obniżenie kar za sprzedaż opakowania leku, które błędnie

Przegląd prasy

ratują statystyki debiutów na warszawskiej giełdzie, ale i tak wiele wskazuje, że w 2020 r. padnie niechlubny rekord Puls Biznesu -- Polpharma Biologics wkrótce wprowadzi na rynek pierwsze leki i zapowiada poszukiwanie kolejnych

PIT-y 2017. Jak rozliczyć PIT

PIT-y 2017. Jak rozliczyć PIT

drugiego w rankingu popularności ulg mogą teraz skorzystać nieliczni. Przez dwa lata wydatki na internet mogą odpisywać osoby, które wcześniej tego nie robiły. Teraz to ulga niejako dla rozpoczynających przygodę z internetem. Albo z podatkami. Limit odpisu to 760 zł na osobę. Odliczeniu podlegają

PIT-y 2017. Jak rozliczyć PIT?

PIT-y 2017. Jak rozliczyć PIT?

ramach tej ulgi niepełnosprawni mogą odpisywać wydatki na leki. Odpisują nadwyżki wydatków ponad kwotę 100 zł miesięcznie (nie ma górnego limitu). Ulgi odliczane od podatku: Ulga na dzieci. W rozliczeniu za 2016 r. do odpisu jest

Jak ugryźć ulgę na innowacje, żeby nie mieć na karku fiskusa

Jak ugryźć ulgę na innowacje, żeby nie mieć na karku fiskusa

unijnej kasy. Od początku 2016 r. to się jednak zmieniło. Każda firma, która prowadzi prace badawczo-rozwojowe (B+R), może wliczyć w koszty dodatkowo część poniesionych na te badania wydatków. W efekcie zapłaci niższy podatek. W połowie roku rząd przyjął tzw. małą ustawę o

Przegląd prasy

-- Wynajmujący mieszkania nie wiedzą, jaki podatek mają płacić, bo urzędnicy ciągle zmieniają zdanie -- Jubilerska sieć W.Kruk chce spróbować sprzedaży sztucznych diamentów -- 570 tys. cudzoziemców, głównie Ukraińców było objętych na koniec 2018 r

Przegląd prasy

wiceministrów w swoim rządzie - stanowisko stracić ma kilkunastu wiceministrów wg gazety Parkiet --GLG Pharma pracuje nad zastosowaniem starego leku o nazwie pyrimethamina w nowym wskazaniu Dziennik Gazeta Prawna

Bank zapłaci uczniowi za dobre oceny? [Pieniądze Ekstra]

, przeciętna 4-osobowa rodzina z dochodem na poziomie średniej krajowej - obliczyła firma Tax Care. Z tej ogromnej kwoty 1285 zł miesięcznie (ponad 15,4 tys. zł w skali roku) przypada na PIT i ZUS (uwzględniając odpisy podatkowe na koniec roku). Drugie miejsce zajmuje VAT (i inne podatki pośrednie) doliczany

Przegląd prasy

Ukraińcach pracujących w Polsce - oprócz banków ich konkurenci to m.in. Western Union, czy Money Gram --Zarabiający powyżej 1 mln zł rocznie mają płacić 4-proc. podatek ?solidarnościowy". Eksperci martwią się o negatywne skutki dla gospodarki

Przegląd informacji ze spółek

financial analyst (CFA) Michał Ziętal. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK), w związku z zakończeniem prac nad testami na utratę wartości aktywów, zidentyfikował konieczność dokonania odpisów aktualizujących wartości aktywów, podała spółka. Przełoży się to na

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszom dywidendy na poziomie co najmniej 25% wypracowywanego skonsolidowanego zysku netto (skorygowanego o sumę przeszacowań netto - o podatek dochodowy - rozliczonych przez wynik finansowy), podała spółka. ML System zawarł z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła

Przegląd informacji ze spółek

. Celon Pharma powziął informację od Agencia Farmacéutica Internacional S.A. o rejestracji leku Salmex na rynku Hondurasu pod handlową nazwą Ventiflu Discus. Rejestracja nastąpiła za pośrednictwem partnera biznesowego, na mocy zawartego porozumienia handlowego, podała spółka

Rozliczenie roczne - jak obciąć sobie podatek

Jak? Przede wszystkim za pomocą ulg. Nadal dzięki odpisom możemy uszczknąć z należnego fiskusowi podatku nawet tysiące złotych. Hitem niezmiennie od kilku lat jest podatkowa ulga na dzieci. Ale na inne odpisy też warto zwrócić uwagę. Dzieci, czyli

Przegląd prasy

Awbudu zdecydowali o emisji do 28 mln akcji serii B1 bez pp --Fundusze zarządzane przez Forum TFI przekroczyły 5% głosów na WZ VRG --Mabion złożył odpowiedzi do EMA w procesie rejestracji leku MabionCD20 w Europie --Vantage

Przegląd prasy

na podstawie badań w ramach projektu "Statystyka firm rodzinnych" --To farmaceuta, nie lekarz, określi stopień odpłatności za lek - zakłada projekt rozporządzenia ws. recept. Zdaniem ekspertów nowe prawo sprawi, że za leki zapłacimy więcej

Pity 2011: Ulgi podatkowe

ramach tej ulgi niepełnosprawni mogą odpisywać wydatki na leki. Odpisują nadwyżki wydatków ponad kwotę 100 zł miesięcznie (nie ma górnego limitu). Ulgi odliczane od podatku: - Ulga na dzieci Limit odpisu na jedno

Czas na PIT-y 2010. Co się zmieniło, jak zapłacić mniej?

kwotę 100 zł miesięcznie (nie ma górnego limitu). Ulgi odliczane od podatku: Ulga na dzieci. Limit odpisu na jedno dziecko to 1112,04 zł. Przy dwójce dzieci limit podskoczy do 2224,08 zł, przy trójce do 3336,12 zł... Ulga przysługuje na

Przegląd informacji ze spółek

., poinformowała spółka. W związku z błędem rachunkowym dotyczącym wartości aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, Firma Oponiarska Dębica skorygowała w dół zysk netto za 2017 rok o 4,66 mln zł do 120,19 mln zł, podała spółka. Pekabex Bet ? spółka

PIT 2015. Ulga odsetkowa, na rehabilitację i emeryturę

funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej. Większość wydatków nie jest przy tym limitowana. W ramach tej ulgi niepełnosprawni mogą odpisywać wydatki na leki. Odpisują nadwyżki wydatków ponad kwotę 100 zł miesięcznie (nie ma górnego limitu). Ulga za oszczędzanie na emeryturę

Przegląd prasy

Warszawa, 07.07.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Eksperci spodziewają się podobnych odpisów w kolejnych spółkach posiadających aktywa wiatrowe

Przegląd prasy

Regionalnych --LW Bogdanka zapowiada odwołanie do NSA w sprawie złoża 'Lublin' --Sejm przyjął ustawę o darmowych leków dla osób po 75 roku życia --KGHM nie zakłada konieczności dokonywania odpisów w tym roku

Przegląd prasy

zł, co oznacza wzrost o 5-10% Gazeta Wyborcza --OncoArendi Therapeutics: Chcemy być jedną z pierwszych polskich firm, które wprowadzą całkowicie nowy lek do badań klinicznych na ludziach Cashless.pl

"Dobra zmiana"? Nie da wzrostu gospodarczego, ma dać zwycięstwo w wyborach

. obniżenie podatku CIT dla małych firm, bezpłatne leki dla osób starszych, inwestycje w infrastrukturę na terenach wiejskich, podwyższenie minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia za pracę do 12 zł - mają charakter redystrybucyjny i z pewnością nie przyspieszą tempa rozwoju gospodarczego. Możliwe jednak

Mały Kajtek żyje bez PESEL-u. Dlaczego? Bo nie ma meldunku

Pani Irena od dwóch lat mieszka i pracuje w Gdańsku. Tu płaci podatki. Pod koniec listopada urodziła syna. Od tego momentu wraz z mężem bezskutecznie walczy o nadanie dziecku numeru PESEL. - Kiedy byłam jeszcze w szpitalu, mąż próbował zarejestrować

Pity 2011: o czym warto pamiętać wypełniając zeznanie podatkowe

limitowana. W ramach tej ulgi niepełnosprawni mogą odpisywać wydatki na leki. Odpisują nadwyżki wydatków ponad kwotę 100 zł miesięcznie (nie ma górnego limitu). Ulgi odliczane od podatku: - Ulga na dzieci Limit odpisu na

Dyskusja o nierównościach: dane zamiast obserwacji z ulicy

z niej skorzystać w pełni również te osoby, którym "zabrakło" podatku umożliwiającego pełny odpis) oraz dziesięcioprocentowy realny wzrost płacy minimalnej doprowadzą do poprawy sytuacji materialnej osób o najniższych dochodach i dalszego spadku nierówności dochodowych w Polsce. Ten sam

Przegląd prasy

jej partia nie poprze zmian przygotowanych przez ekspertów --Wielki telebim z licznikiem podatku miedziowego, który KGHM zapłacił do budżetu państwa, prezydent Lubina Robert Raczyński ustawił pod siedzibą firmy. Licznik pokazywał niemal 10 mld zł

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

; - powiedziała partner Mindshare. Dodała, że przyglądając się kluczowym branżom, możemy spodziewać się dalszego, dynamicznego wzrostu wydatków reklamowych w sektorze farmaceutycznym m.in. w kategorii leków OTC (bez recepty) czy suplementów diety. "

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

noweli tarczy antykryzysowej zaplanowano także wprowadzenie 1,5% podatku od przychodu dla platform streamingowych, takich jak Ipla, Player, Amazon Prime czy Netflix. Środki te (według analiz, 15-20 mln zł rocznie) mają zasilić Polski Instytut Sztuki Filmowej. Ta nowa danina dotyczy tylko dużych firm

Półmetek rządu. Oceniamy ministrów. Rekonstrukcja jutro

księdzem", to sprawa zastąpienia Funduszu Kościelnego dobrowolnym odpisem podatkowym pozostaje nierozwiązana. Prezydent Bronisław Komorowski przypominał w piątek w Radiu TOK FM słowa zmarłego Tadeusza Mazowieckiego, że "po to się ma władzę, żeby podejmować decyzje

Czy leci z nami pilot?

ataki opozycji. Euro lekiem na cały kryzys Pomysłem rządu Tuska na walkę z kryzysem miało być wejście jeszcze w I półroczu do przedsionka euro, systemu ERM II i do strefy euro w latach 2012-13 r. Ta determinacja miała nas uwiarygodnić w oczach