lek budimex

Przegląd informacji ze spółek

Torpol. Cena dla zakresu podstawowego wynosi ok. 1 773,9 mln zł brutto, co stanowi wartość przekraczającą środki inwestora. Budimex Nieruchomości (spółka w 100% zależna od Budimeksu) sprzedał 301 mieszkań w III kwartale 2018 r. w porównaniu z 334 rok wcześniej, a przekazał 228

Przegląd informacji ze spółek

ciągu kilku tygodni. NanoGroup zakończył prace przedkliniczne na modelu zwierzęcym nanoformulacji popularnego cytostatyku epirubicyna, a wyniki zachęciły do podjęcia decyzji o produkcji pierwszej partii leku w standardzie GMP, poinformował ISBnews prezes Marek Borzestowski

Przegląd informacji ze spółek

"Zagospodarowanie 50 000 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.", podał Budimex. Wartość oferty wynosi 33 750 000 zł netto. Generalna

Przegląd prasy

mln nieobjętych akcji wybranym inwestorom --Biomed-Lublin trzykrotnie zwiększy produkcję leku GAMMA anty-D --JHM Development zleciło realizację budynków w Gdańsku za 21,87 mln zł netto --Sprzedaż miedzi płatnej KGHM

Przegląd prasy

. --FBSerwis, spółka założona przez Ferrovial Services i Budimex, podpisała z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, oddziałem w Katowicach (GDDKiA) dwie umowy na całoroczne utrzymanie dwóch odcinków autostrady A1 o łącznej długości 92 km, znajdujących się na terenie województwa śląskiego, podała

Przegląd informacji ze spółek

podkreśla, że kontynuuje przegląd opcji strategicznych, widząc możliwość przeprowadzenia restrukturyzacji spółki oraz szansę na pozyskanie inwestora strategicznego. FBSerwis, spółka założona przez Ferrovial Services i Budimex, podpisała z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i

Przegląd informacji ze spółek

. Zarząd Wasko zarekomendował przeznaczenie 1,82 mln zł z zysku netto za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,02 zł na akcję, podała spółka. Ryvu Therapeutics uzyskało zgody związane z użytkowaniem Centrum Badawczo- Rozwojowego Innowacyjnych Leków (CBRIL). Tym

Przegląd prasy

głosu będzie należała do wyborcy ISBnews --Budimex rekomenduje wypłatę 4,56 zł brutto dywidendy na akcję z zysku za 2019 r. --Mercor pozyskał zamówienia warte ok. 27,7 mln zł w kwietniu, spadek o 36% r/r

Ultranowoczesne laboratoria za 340 mln zł na Ursynowie

Ultranowoczesne laboratoria za 340 mln zł na Ursynowie

pracować nad nowymi lekami, kosmetykami, elektronicznym papierem - mówił rok temu prof. Romuald Beck z Politechniki Warszawskiej podczas prezentacji projektu. Kompleks, który oprócz laboratorium będzie się składać także z budynku biurowego, sal wykładowych i wielokondygnacyjnego parkingu ma powstać przy ul

Przegląd prasy

spotkania firm energetycznych i fintech --MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 5,71 mld zł --NanoGroup na dobrej drodze do fazy podawania leku GMP pacjentom --Asseco liczy na pierwsze wdrożenia Asseco Voice Banking w

Przegląd informacji ze spółek

realizacji to 01.07.2017 ? 31.12.2018 r. Bouygues Immobilier Polska wybrała Budimex na generalnego wykonawcę projektu mieszkaniowego Camelia w warszawskich Nowych Włochach, podały spółki. Planowany termin oddania budynku do użytku to grudzień 2018 r. PORR

Przegląd prasy

COVID-19 --PSE: Cena zamknięcia w dodatkowych aukcjach mocy na 2021 r. to 286,01 zł/kW/rok --Budimex, Ciech i partnerzy mają list intencyjny ws. budowy instalacji TPO --Pepees rekomenduje 0,06 zł dywidendy na akcję z zysku

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

rekomendację Ministerstwa Zdrowia, Takeda Pharma, producent leków m.in. dla pacjentów z pierwotnymi niedoborami odporności (PNO), uruchomiła innowacyjny program dostaw immunoglobulin ze szpitali do domów pacjentów. W tej chwili programem objęci są pacjenci znajdujący się pod opieką 11 ośrodków leczniczych. Ich

Przegląd informacji ze spółek

. Budimex podpisał nową umowę licencyjną na wsparcie przez inwestora strategicznego - Ferrovial Agroman - w zakresie know-how, podała spółka w komunikacie. Wynagrodzenie z tytułu umowy wyniesie 0,5% od wartości rocznych przychodów ze sprzedaży grupy Budimex pomniejszonej o przychody ze sprzedaży Budimex

Przegląd informacji ze spółek

Administration, FDA) na rozpoczęcie fazy I badań klinicznych SEL120 na terenie amerykańskich ośrodków medycznych, podała spółka. Badanie zostanie przeprowadzone z udziałem pacjentów cierpiących na ostrą białaczkę szpikową (AML) oraz zespół mielodyplastyczny (MDS). Podanie leku pierwszemu pacjentowi planowane

Przegląd prasy

nadal nie mogą kupić wielu leków, a przestępcy zaraboają miliardy złotych rocznie -- Duży spadek produkcji i zamówień w niemieckim przemyśle pozwala przypuszczać, że gospodarka najważniejszego partnera handlowego Polski wpadła w recesję Puls Biznesu

Agencja ISBnews przyznała nagrody Najbardziej Wiarygodnym w Polskiej Gospodarce

: Grupa Polpharma - to największy polski producent leków i jedna z wiodących firm farmaceutycznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Należy do czołowych podmiotów inwestujących w badania i rozwój w Polsce, a swoje produkty wytwarza w kraju. Wkład Polpharmy w rozwój gospodarczy, znaczące nakłady

Przegląd informacji ze spółek

. Bloober Team chce mieć 2-3 duże brandy w segmencie gier horror psychologiczny, które obok gier będą generować przychody również z innych kanałów medialnych jak np. film, serial, czy komiks, poinformował ISBnews prezes Piotr Babieno. Budimex zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg

Przegląd prasy

transzy 1 mln walorów, ma 10,69% akcji własnych --Oferta ZUE za 98,9 mln zł najkorzystniejsza na naprawy torowe w Krakowie --Budimex ma umowę na rozbudowę dworca autobusowego w Kielcach za 68,7 mln zł --Zamówienia na dobra

Przegląd informacji ze spółek

;) w sklepie Apple App Store nastąpi 28 czerwca 2018 r., a w sklepie Google Play -13 lipca 2018 r., podała spółka w komunikacie. Budimex zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę na realizację zadania za 273,07 mln zł netto w ramach budowy drogi S6

Przegląd prasy

Awbudu zdecydowali o emisji do 28 mln akcji serii B1 bez pp --Fundusze zarządzane przez Forum TFI przekroczyły 5% głosów na WZ VRG --Mabion złożył odpowiedzi do EMA w procesie rejestracji leku MabionCD20 w Europie --Vantage

Przegląd prasy

. --AC SA miało wstępnie 63,46 mln zł przychodów w I kw. 2019 r. --Trakcja ma umowę na prace na linii Racibórz - Chałupki za ok. 28 mln zł --CDRL: Wdrożenie MSSF 16 wpłynie początkowo na EBITDA wys. ok. 16,8 mln zł --Budimex

Przegląd informacji ze spółek

) na rynek kapitałowy, nabywania akcji i udziałów spółek zakłada projekt nowelizacji ustawy o systemie instytucji rozwoju, który w czwartek trafił do Sejmu. Selvita nie wyklucza, że w przyszłości bezpośrednio zaangażuje się w obszar leków i terapii na koronawirusa

Przegląd prasy

rozpoczęcie fazy I badań klinicznych SEL120 na terenie amerykańskich ośrodków medycznych, podała spółka. Badanie zostanie przeprowadzone z udziałem pacjentów cierpiących na ostrą białaczkę szpikową (AML) oraz zespół mielodyplastyczny (MDS). Podanie leku pierwszemu pacjentowi planowane jest nie później niż w

Przegląd informacji ze spółek

przez grupę nowego standardu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 16 Leasing (MSSF 16) od 1 stycznia br. będzie miała początkowo wpływ wysokości ok. 16,8 mln zł na wskaźnik EBITDA, ujęty w sprawozdaniu skonsolidowanym, podała spółka. Budimex zawarł z Zarządem

Przegląd informacji ze spółek

PLK) umowę na realizację węzła drogowego w Łęczycy k/Poznania, obejmującego m.in. wiadukt nad linią kolejową Wrocław ? Poznań. Wartość inwestycji to 30 mln zł, podała spółka. Pharmena zakończyła pomyślnie II fazę badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym

Przegląd prasy

Mazowieckiego na lata 2014-2020, podała spółka. Planowany okres realizacji to 01.07.2017 ? 31.12.2018 r. --Bouygues Immobilier Polska wybrała Budimex na generalnego wykonawcę projektu mieszkaniowego Camelia w warszawskich Nowych Włochach, podały spółki. Planowany termin oddania

Przegląd informacjji ze spółek

się jedynym właścicielem Domodi, podała spółka. Budimex zakłada, że ten rok i następny będą trudne, a od końca 2019 roku spółka powinna powrócić do "krzywej wzrostowej", poinformował prezes Dariusz Blocher. Skonsolidowane przychody ze

Przegląd informacji ze spółek

Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (ZIKiT) za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w Krakowie", podała spółka. Budimex podpisał z Zarządem Transportu Miejskiego w Kielcach

Przegląd informacji ze spółek

. Cognor Holding złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie nabycia mienia ISD Huta Częstochowa, podał Urząd. Budimex zawarł z Asbud Mokotów umowę budowę budynków mieszkalnych za 158,39 mln zł netto, w tym 1,13 mln zł netto za roboty opcjonalne

Przegląd prasy

. --Budimex zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę na realizację zadania za 273,07 mln zł netto w ramach budowy drogi S6, podała spółka. --Zarząd Ferrum ocenia, że cena zaproponowana w wezwaniu ogłoszonym przez Watchet nie odpowiada wartości godziwej

Przegląd informacji ze spółek

Budimeksu (partner, 51% udziału), wartą 62,95 mln zł netto, za najkorzystniejszą w przetargu na "Dostawę i montaż instalacji odazotowania oraz modernizację instalacji odsiarczania spalin dla kotła K2 w EC Siekierki w Warszawie", podał Budimex. PGNiG Termika uznała ofertę

Przegląd informacji ze spółek

urzędów patentowych, co zapoczątkowało fazę krajową i regionalną w celu uzyskania ochrony patentowej w kilkudziesięciu krajach dla kandydata na lek MabionCD20 (rytuksymab) - opracowanego do szeregu zastosowań klinicznych, w tym terapii stwardnienia rozsianego, podała spółka. CI

Przegląd prasy

20,88 mln zł w 2016 r. --Robert Smułkowski złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Asseco Poland --Indeks WIG20 wzrósł o 1,07% na zamknięciu we wtorek --Budimex ma nową umowę licencyjną z Ferrovial Agroman na wsparcie know

Przegląd prasy

20,88 mln zł w 2016 r. --Robert Smułkowski złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Asseco Poland --Indeks WIG20 wzrósł o 1,07% na zamknięciu we wtorek --Budimex ma nową umowę licencyjną z Ferrovial Agroman na wsparcie know

Przegląd prasy

Stalexportu wzrósł r/r do 159,56 mln zł w 2016 r. wg wstępnych danych --Konsorcjum Strabag, Budimex oraz ZUE ma umowę z PKP PLK o wartości 159,7 mln zł --Netia repozycjonuje ofertę B2B w celu wzmocnienia rentownych przychodów

Przegląd prasy

Corp ujął kwoty wpływające na skons. wynik brutto za 2017 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,86% na zamknięciu w środę --Budimex zrealizuje dwie inwestycje dla Mareckich Inwestycji Miejskich --BZ WBK: Planujemy, że bank

Przegląd informacji ze spółek

Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), potwierdzające, że spełnia kryteria kwalifikujące do wypłaty dywidendy w wysokości do 100% zysku wypracowanego w 2016 r., podał bank. Konsorcjum firm Budimex (lider z udziałem 95%) i Ferrovial Agroman podpisało ze spółką Trasa Łagiewnicka umowę

Przegląd prasy

28% w I kwartale --Auto Partner chce uruchomić centra w Warszawie i Wrocławiu w ciągu 2 lat --Budimex ma umowę na budowę odcinka S5 pod Lesznem za 189 mln zł netto --Marża rafineryjna PKN Orlen spadła r/r do 6,2 USD/b w

Przegląd informacji ze spółek

) umowę na realizację prac na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odc. Warszawa-Otwock-Dęblin-Lublin Etap I - w zakresie zamówienia częściowego B - wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Otwock-Lublin (Pilawa-Dęblin) w km 55,600-km 107,283, podał Budimex

Przegląd informacji ze spółek

, celem na ten rok jest także osiągnięcie poziomu 12 mld zł nowych kredytów detalicznych. Helix Polska otrzyma dotację Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), podała spółka. Środki w wysokości 12,5 mln zł ma zostać przeznaczona na rozwój cząsteczki V-DOS47 - kandydata na lek

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

najkorzystniejszą w przetargu na "Dostawę i montaż instalacji odazotowania oraz modernizację instalacji odsiarczania spalin dla kotła K2 w EC Siekierki w Warszawie", podał Budimex. MSP: Inwestycje Polskie będą współfinansować budowę bloku Elektrowni w Turowie

Przegląd prasy

automatyzacji obsługi klienta --Polimex-Mostostal przeprowadził udaną próbę wodną kotła w Elektrowni Kozienice --Budimex wykona dwie inwestycje dla Comarchu na łącznie 74 mln zł netto --ZUE ma umowę z PKP PLK na wykonanie prac w

Przegląd prasy

wzrostu cen leków przez ustawę 'apteka dla aptekarza' --Wonga: Co trzeci Polak zaciąga pożyczkę na remont mieszkania --MF: Polacy złożyli już ponad 8,57 mln rocznych PIT-ów przez internet --PMR: Rynek HoReCa w Polsce wzrośnie

Przegląd prasy

--KIR rozliczyła blisko 141 mln transakcji o wartości ponad 358 mld zł w kwietniu --Sandoz otworzyło centrum dystrybucji leków w Strykowie warte 125 mln zł --Kerdos: Umowa na franszyzę Carrefour w Luksemburgu możliwa do końca czerwca

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

rozbudowuje CH Atrium Promenada w Warszawie CFE Polska prowadzi, jako generalny wykonawca, rozbudowę Centrum Handlowego Atrium Promenada w Warszawie, podała spółka. Sandoz otworzyło centrum dystrybucji leków w Strykowie warte 125 mln zł

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

; - powiedziała partner Mindshare. Dodała, że przyglądając się kluczowym branżom, możemy spodziewać się dalszego, dynamicznego wzrostu wydatków reklamowych w sektorze farmaceutycznym m.in. w kategorii leków OTC (bez recepty) czy suplementów diety. "