legalizację samowoli

Wojciech Kryczek, radca prawny*

Opłata legalizacyjna po nowemu. Czy będą nowe obowiązki dla urzędów skarbowych?

Opłata legalizacyjna po nowemu. Czy będą nowe obowiązki dla urzędów skarbowych?

Obecnie trwają prace nad projektem kodeksu budowlanego, który zastąpi ustawę Prawo budowlane. W opublikowanym projekcie kodeksu znalazło się wiele nowych rozwiązań. Jedna ze zmian dotyczy nowych zasad naliczania opłaty za legalizację samowoli budowlanej.

MR: Nowela prawa budowlanego umożliwi przyśpieszenie procesu inwestycyjnego

; - powiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, cytowana w przesłanym w piątek komunikacie. Nowelizacja ogranicza m.in. liczbę dokumentów, wymaganych przed rozpoczęciem budowy, ułatwia proces legalizacji starych samowoli budowlanych, zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia

Hałas, zanieczyszczenie powietrza? Od teraz to już nie wystarczy, by zablokować budowę

Hałas, zanieczyszczenie powietrza? Od teraz to już nie wystarczy, by zablokować budowę

dotyczył "starych" pozwoleń, wydanych przed nowelizacją. Natomiast dla nowych inwestycji to dobry kierunek, bo inwestorzy nie muszą się bać, że po otrzymaniu decyzji pozytywnej i rozpoczęciu budowy decyzja zostanie cofnięta. Przynajmniej nie po upływie pięciu lat. Darmowa legalizacja samowoli

MIiR: KSRM przyjął tzw. pakiet wolnościowy w prawie budowlanym

. Będą sprzyjać przyłączaniu nowych inwestycji do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Pojawią się konkretne terminy dla przedsiębiorstw przedłużających podłączenie, których przekroczenie spowoduje naliczenie kar. Będzie też nowa procedura legalizacji

MIB: Ruszają konsultacje projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego

zostanie określony w przepisach ustawy wprowadzającej kodeks, która zostanie zaprezentowana odrębnie i również poddana szerokim konsultacjom publicznym. Dodatkowo w przepisach ustawy wprowadzającej wprowadzona zostanie specjalna, korzystna i prosta procedura ułatwiająca legalizację samowoli budowlanych

II SA/Bk 410/21 - Wyrok WSA w Białymstoku

II SA/Bk 410/21 - Wyrok WSA w Białymstoku

znajdującej się przed wjazdem na działkę o nr geod. [...] (wykonanego dokładnie w identyczny sposób jak przed wjazdem na działkę [...], które to utwardzenie decyzją z [...] lutego 2021 r. sklasyfikowano jako samowola budowlana i nakazano rozbiórkę). Skarżący podnieśli, że jest dla nich niepojęte jak jedno z

MR: Nowelizacja prawa budowlanego trafi do podpisu prezydenta

najmniej 20-letnich - samowoli budowlanych. Łatwiej będzie je zalegalizować, co pozwoli włączyć je w system kontroli okresowych zapewniających ich bezpieczne użytkowanie. Warunkiem dokonania legalizacji na podstawie uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej

Samowola w nadzorze budowlanym

techniczno-budowlanym, co jest warunkiem rozpoczęcia legalizacji. W ośmiu inspektoratach, m.in. w Zamościu i Bielsku Podlaskim, inspektorzy legalizowali samowole bez sprawdzenia, czy inwestorzy wnieśli opłaty legalizacyjne. W 17 inspektoratach NIK wykrył przypadki ukrywania samowoli (nie wydawano nakazów

Zrównał z ziemią cenną willę. Teraz ma ją odbudować

Zrównał z ziemią cenną willę. Teraz ma ją odbudować

prokuraturę o samowoli, a inwestorowi wydała nakaz odbudowy willi. Ten zaś zaraz po zakończeniu rozbiórki wystąpił do starostwa w Piasecznie o zalegalizowanie wykonanych już prac. Starosta zażądał od spółki okazania zgody konserwatora. Ale wojewódzka konserwator na legalizację samowoli się nie zgodziła. Jej

Na działkach rosną wille. Gdzie? W atrakcyjnej części Gdańska

Na działkach rosną wille. Gdzie? W atrakcyjnej części Gdańska

tajemnica skarbowa, dlatego nadzór budowlany nie może ich poznać i nakazać rozbiórki. Skoro na działkach buduje się coraz więcej domów całorocznych i samowoli nie sposób powstrzymać, to może należałoby je zalegalizować? - Jedyne wyjście to przymknąć oko. Legalizacja nie jest

Budowa domu krok po kroku. Co się zmieni w 2015 roku? [PORADNIK]

Deweloperskich Marek Poddany uważa, że nawet gdyby jakiś urzędnik "przeoczył" niezgodność projektu domu z planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy, to już na etapie budowy sąsiedzi będą mogli zgłosić zastrzeżenia do nadzoru budowlanego. Jeśli stwierdzi on samowolę