leasing pracowniczy

-

Floty samochodowe w obliczu nowych wyzwań

Floty samochodowe w obliczu nowych wyzwań

W zarządzaniu firmową flotą pojazdów kluczowe jest kontrolowanie poziomu kosztów przy zachowaniu pełnej mobilności pracowników. W obecnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa muszą wykazać się większą elastycznością. Tego samego oczekują od dostawców usług flotowych.

Benefit Systems prognozuje spadek zysku EBIT o 5-10% r/r w 2019 r.

wpływ na prezentację kosztów leasingu, tendencji spadkowej w przychodach generowanych przez kluby fitness oraz przeprowadzonych w 2018 roku jednorazowych transakcji nabycia aktywów, szacowany zysk na działalności operacyjnej (EBIT) grupy kapitałowej Benefit Systems może być niższy o od 5 do 10%, a zysk

Benefit Systems podtrzymuje prognozę na 2019 r.

Benefit Systems S.A. wskazał, że w 2019 roku spodziewa się spadku raportowanych zysków grupy. Pogorszenie wyników finansowych związane było zarówno z działalnością operacyjną (niższe niż oczekiwane przychody ze sprzedaży B2C w klubach, jak i nowym sposobem prezentacji umów leasingu (zgodnie z MSSF 16). W

Adrian Adamowicz został prezesem Esaliens TFI

sprzedaży bankowości detalicznej, w tym SME i Bankowość Prywatną oraz rozwój tradycyjnych i cyfrowych kanałów dystrybucji. Był członkiem rad nadzorczych PKO TFI, PKO Życie TU, PKO TU, PKO Leasing, Kredobank SA. Wcześniej pełnił funkcję prezesa AXA TFI, a poprzednio członka zarządu ds. sprzedaży w Pioneer

Lewiatan proponuje działania osłonowe dla przedsiębiorców w związku z COViD

leasingu zawieranych przez przedsiębiorców, - zawieszenie wszystkich terminów procesowych, wynikających m.in., z ordynacji podatkowej, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu postępowania cywilnego oraz kodeksu postępowania karnego, - zniesienie

AmRest ma umowę ramową zakupu 15 restauracji KFC we Francji za ok. 33,3 mln euro

Warszawa, 27.07.2018 (ISBnews) - AmRest Opco SAS, AmRest Leasing SAS i AmRest Estate SAS (kupujący) podpisały umowę ramową z KFC France SAS i NOVO BL (sprzedający) na zakup 15 restauracji KFC prowadzonych przez KFC France na rynku francuskim, podał AmRest. Spodziewana cena

7R wybuduje 3 obiekty w ramach inwestycji 7R City Flex Warsaw Airport I

kątem dostępu do kadry pracowniczej" - dodał leasing director w 7R Maciej Krawiecki, cytowany w komunikacie. 7R S.A. działa na rynku wynajmu powierzchni przemysłowych, specjalizując się w dostarczaniu nowoczesnych powierzchni logistycznych pod wynajem, w tym w tzw

Jak tu być jak Kurzępa? 400 tys. przychodu na JDG i strata. Nawet Mentzen mógłby przyjść na korepetycje

Jak tu być jak Kurzępa? 400 tys. przychodu na JDG i strata. Nawet Mentzen mógłby przyjść na korepetycje

; to już wylicza doradca podatkowy Przemysław Hinc. Amortyzacja (mikro- i mali podatnicy dodatkowo mają możliwość jednorazowej amortyzacji rzeczy o wartości początkowej nawet wyższej niż 10 tys. zł); Leasing (w koszty uzyskania przychodów wchodzą raty leasingowe i opłaty ponoszone

FO Dębica miała 89,75 mln zł zysku netto, 99,62 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

obniżki kosztów wsparcia regionalnego, obsługi magazynu oraz kosztów leasingu i oprogramowania IT. Udział tych kosztów w wartości sprzedaży obniżył się do 1,2% wobec 2,8% w roku ubiegłym. Jednostkowe koszty produkcji były w czwartym kwartale wyższe o 6,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego

Grupa WP miała 6,87 mln zł zysku netto, 41,02 mln zł skoryg. EBITDA w I kw.

. Dodatkowa amortyzacja wynika w głównej mierze ze zwiększonych nakładów inwestycyjnych poczynionych przez Grupę, nowych umów leasingu finansowego powierzchni biurowej w Warszawie i Wrocławiu, a także z dodatkowej amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych (w tym relacji z klientami oraz znaków

Matras z PCA: Akredytacje laboratoriów wg nowej normy od września

uczestniczyć w międzylaboratoryjnych badaniach i badaniach biegłości. Są one zdefiniowane w noweli normy. Przechodzenie na nową normę to nowa i korzystniejsza jakość w odniesieniu do organizacji laboratorium. Dotychczas musi ono mieć konkretne funkcje pracownicze. W noweli zrezygnowano z tego, co przyczyni się

Ministerstwo Finansów proponuje zmiany w ustawie o rachunkowości

niefinansowych - minimum istotnych informacji dotyczących co najmniej zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. Inne proponowane zmiany w ustawie o rachunkowości

Alior Bank oczekuje poprawy wyniku z prowizji w II poł. roku

482 mln zł w I kw. br. i 394 mln zł w II kw. 2019 r. W I poł. br. koszty wyniosły 877 mln zł wobec 906 mln zł rok wcześniej. "Koszty już są niższe o 3% w porównaniu do I połowy roku ubiegłego. Główne koszty w banku to są koszty pracownicze - one lekko wzrosły w związku

Resort skarbu w aukcji

przeszłości okazywały się one skuteczne. Pokazuje to raport Najwyższej Izby Kontroli, która zakończyła właśnie kontrolę tzw. prywatyzacji w drodze leasingu pracowniczego. Chodzi o przedsiębiorstwa - małej i średniej wielkości - które zostały wzięte w leasing przez samych pracowników

Przegląd prasy

--Projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych ruszy wkrótce do konsultacji --W przyszłym roku wyższy podatek od dochodów zapłacą m.in. copywriterzy, inżynierowie, specjaliści IT, tłumacze, analitycy, projektanci i geodeci Puls Biznesu

Rząd zamyka Polskę. Firmy będą plajtować. Skąd weźmie pieniądze na pomoc gospodarce?

Rząd zamyka Polskę. Firmy będą plajtować. Skąd weźmie pieniądze na pomoc gospodarce?

pasażerów i towarów, jak też restrykcje na granicach. W dramatycznej sytuacji znalazła się część samozatrudnionych. Wszyscy mają koszty stałe – raty kredytów, leasingu, opłaty za wynajem lokali. Jeżeli stan zagrożenia epidemią potrwa kilka miesięcy, utracą płynność.   NBP: bankom nie

PKO BP miał 723 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

) wzrost kosztów działania o 4,3% r/r, głównie kosztów świadczeń pracowniczych i amortyzacji, 3) pogorszenie wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości o 261 mln zł, w efekcie: ujęcia w 2019 roku kosztu ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych w wysokości

"Tarcza antykryzysowa". Znamy szczegóły poprawionego pakietu pomocowego dla pracowników i firm

"Tarcza antykryzysowa". Znamy szczegóły poprawionego pakietu pomocowego dla pracowników i firm

, ale cały czas działają. Inne rozwiązanie rząd proponuje firmom, które czasowo zaprzestały działalności i są na postojowym. W przypadku przestoju pracownikom takiego przedsiębiorcy będzie przysługiwać (łącznie): – świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100 proc

Orbis miał 83,64 mln zł zysku netto, 111,61 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

. spadły o 1% w porównaniu do 9 miesięcy 2017 roku, przy czym udział poszczególnych rodzajów kosztów w przychodach netto ze sprzedaży nie zmienił się r/r. "Największy wzrost w okresie 9 miesięcy 2018 roku odnotowały koszty świadczeń pracowniczych, na co wpływ miały m.in

"Niepotrzebny" strajk w Ryanairze. Piloci mają dość samozatrudnienia. Nawet wodę kupują sobie sami

"Niepotrzebny" strajk w Ryanairze. Piloci mają dość samozatrudnienia. Nawet wodę kupują sobie sami

bezterminowym proteście mają zadecydować piloci zrzeszeni w niemieckim związku zawodowym Cockpit (VC). Obecna fala protestów to pokłosie problemów, które w irlandzkich liniach nawarstwiały się przez ponad 30 lat: cięcia kosztów pracy i leasingu pracowniczego. Dlaczego strajkują teraz? Bo wcześniej nie mogli

Przegląd informacji ze spółek

skali roku, podała spółka. Ogłoszenie kolejnego projektu reformy II filara systemu emerytalnego, który odsuwa w czasie podaż akcji z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wraz z popytem ze strony pracowniczych planów kapitałowych (PPK) powinno stanowić duże wsparcie dla wycen

Przegląd prasy

--Kierownictwo PiS i rząd nie są zadowolone z poziomu udziału pracowników dużych firm w pracowniczych planach kapitałowych, wynika z informacji dziennika --Medicalgoritmics rozpocznie w przyszłym roku w Niemczech pilotażowe projekty, które dotyczą monitoringu zdrowia pacjentów poza

Przegląd informacji ze spółek

. Po wynikach III kw. br. Orange Polska podtrzymuje prognozę, według której wartość EBITDAaL (EBITDA z uwzględnieniem kosztów leasingu) będzie w całym 2019 roku wyższa niż 2,8 mld zł, podał operator. Orange odnotowało 224 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

Erbud ma list intencyjny ws. przejęcia 100% niemieckiej IVT Weiner + Reimann

zależny, IVT Menzenbach GmbH, który zajmuje się leasingiem pracowniczym, podano także. Działalność IVT koncentruje się w regionie Zagłębia Ruhry. Oprócz biura głównego spółka posiada dziewięć zakładów u swoich klientów. Wśród partnerów biznesowych IVT znajdują się firmy z

"Tarcza antykryzysowa" przyjęta przez Sejm. Najważniejsze punkty ustawy o pomocy dla firm i pracowników

przysługiwać co najmniej 50 proc. dotychczasowego wynagrodzenia wypłacane przez swojego szefa, ale nie mniejsze niż minimalne wynagrodzenie (2600 zł brutto). Żeby móc wypłacić takie wynagrodzenie pracodawca zostanie dofinansowany świadczeniem z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 50

System "tarczy" widzi tylko kod, nie człowieka. Rozmowa z przedsiębiorczynią o rządowej pomocy

, wzięliśmy kredyty. Te zostały chwilowo zawieszone, ale zbliża się termin ich odwieszenia. Cały czas płacimy opłaty z tytułu franczyzy. Do tego dochodzą leasingi. A my mamy od trzech miesięcy zerowe przychody. Przedsiębiorcy i pracownicy ślą pytania, głównie dotyczące niejasności "tarczy antykryzysowej

Kogo i w jaki sposób jeszcze zwolnią z TVP i Polskiego Radia?

. Po przeprowadzonym w 2014 r. outsourcingu (czyli przeniesieniu 300 pracowników TVP, głównie dziennikarzy i montażystów, do agencji pracy Leasing Team) w telewizji zostało około 20 proc. twórców na etatach. A jak podaje biuro prasowe TVP, obecnie na umowach cywilnoprawnych pracuje tam ponad 4,5 tys

Nowe propozycje rządowe dla firm i pracowników. Jak skorzystać z "tarcz antykryzysowych"?

zł. W jej ramach firmy mogą starać się o subwencję, którą będzie wolno wykorzystać wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. wynagrodzenia pracowników. Z otrzymanych pieniędzy nie można będzie przedpłacać kredytów, leasingów ani finansować przejęcia innego

Wojujesz z pracodawcą o uznanie pracy na śmieciówce jako etat? Może cię to kosztować. Resort pracy: "Zmian w prawie nie będzie"

Polityki Społecznej. Czytaj też: Spadła liczba umów cywilnoprawnych. Mniej niż milion zleceń Pracowniczy ryzyk-fizyk Dominika Bychawska-Siniarska, prawniczka z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, porównuje wyrok w sprawie Ewy z innym, także dotyczącym pracowników TVP, którzy w 2014 r. w ramach

Zakłady Mięsne Henryk Kania złożyły zaktualizowane propozycje układowe

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, inne wierzytelności dłużnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności z tytułu odsetek za zwłokę od wyżej wymienionych składek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień i opłaty dodatkowej. Grupa 3

Zysk netto Raiffeisen Bank Polska spadł o 18,3% r/r w I półr.

. "Do wzrostu bazy kosztowej, pomimo kontynuacji programów oszczędnościowych przyczyniły się przede wszystkim poniższe czynniki: - zaniżona baza kosztowa w obszarze wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych w I półroczu 2015 r. spowodowana rozwiązaniem rezerwy na premię

Przegląd informacji ze spółek

. Bank Pekao zamierza samodzielnie oferować pracownicze plany kapitałowe (PPK), poinformował prezes Michał Krupiński. Bank Pekao nie planuje dużej redukcji sieci placówek na ten rok. Do połowy roku bank przedstawi nowy format placówek, poinformowali przedstawiciele banku

Własny biznes w czasach koronawirusa. Rzucili pracę w Warszawie, by prowadzić hotel w górach. Szło świetnie...

? – Mamy stałe koszty, takie jak podatki, leasingi, kredyt. A przecież w tej chwili nie zarabiamy. Liczymy, że uda się wynegocjować jakąś formę odroczenia tych opłat – mówi. Po raz pierwszy spotkaliśmy się kilka tygodni wcześniej, żeby porozmawiać o historii wzlotów i upadków biznesu hotelarzy

Przegląd prasy

zakładano --Zapowiedź publikacji projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych zwiększyła zainteresowanie programami emerytalnymi Puls Biznesu --Wild: Pracujemy obecnie nad specustawą dot. CPK; żebyśmy zmieścili się w

Byle do wyborów. A później? Władza PiS się skończy, gdy skończą się pieniądze

za granicę, zarówno firmy, jak i osoby fizycznej. W tym ostatnim przypadku chodzi o osoby mające ponad 2 mln zł, np. w akcjach i udziałach, opodatkowanie kryptowalut oraz nowe zasady podatkowe dla przedsiębiorców przy zakupie i leasingu samochodów osobowych. Do kosztów działalności będzie można

Oczekują maksimum, dają minimum. Dlaczego mam obsesję na punkcie Amazona, Ubera, Ryanaira?

i zlikwidować połączenia, niż zgodzić się na działalność związków zawodowych w spółce. Teraz - w obliczu strajków w całej Europie - myśli o przeniesieniu części floty do Polski. Bo tu związkowców nie ma - w liniach normą jest samozatrudnienie i leasing pracowniczy. CZYTAJ TAKŻE: Szansa na

Podwójny cios w kluby fitness. "Najbardziej ucierpią te związane z Multisportem"

pokryje nam to żadnych kosztów, nawet wynagrodzeń dla instruktorów online. Ale przynajmniej podtrzymujemy ducha sportowego w klientach i pracownikach - mówi Lewandowski. Nie spłaci tym też rat kredytów i leasingów. Banki co prawda je zawiesiły, ale nie bezinteresownie, tylko naliczają sobie niemałe

Przegląd informacji ze spółek

rozwijać są produkty dla klientów zagranicznych. Towarzystwo będzie też aktywnie rywalizować w obszarze PPK, szczególnie w zakresie oferty dla małych i średnich przedsiębiorstw, poinformowała ISBnews.tv prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI Anna Milewska. BREWE Leasing planuje

LeasingTeam wręcza dyscyplinarkę szefowej związku

działalności gospodarczej. Podkreślałam pozorność outsourcingu przeprowadzonego przez telewizję publiczną. Leasing Team zupełnie inaczej patrzy na zwolnienie Ławniczak. - Przestrzeganie regulaminu obowiązującego w miejscu pracy należy do kwestii kluczowych w każdej firmie. Każdy

"Nie jestem rafinerią, do licha". Jeden z czołowych przedsiębiorców opowiada, jak mu się żyje z władzą

już wszystko? - A gdzie tam. Nie jestem jeszcze w połowie. Od połowy tego roku rusza program pracowniczych planów kapitałowych (PPK), czyli nowy program emerytalny, w którym pracownicy będą odkładać dodatkowe składki na emeryturę. Już wiem, że będzie to pierwsza rzecz w całej mojej karierze

Przegląd prasy

pracodawcy ma zakładać projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Właśnie znalazł się on w rządowym wykazie prac legislacyjnych --Koszty inwestycji wodno-kanalizacyjnych podnoszą nasze rachunki za wodę. Rząd mimo to obiecuje, że podwyżek nie będzie, a dopilnować ma tego

Przegląd prasy

Luizjanie, który dostarczy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) gaz LNG od 2022 roku, uzyskał pozwolenie na budowę, podało PGNiG. --Bank Pekao zamierza samodzielnie oferować pracownicze plany kapitałowe (PPK), poinformował prezes Michał Krupiński

Przegląd prasy

--Przepisy przygotowane przez MF spowodują, że instytucje finansowe nie będą mogły promować swoich produktów w telewizji i radiu --ZUS: Dodatkowa składka w filarze pracowniczym powinna wynieść minimum 1% po stronie pracodawcy, a kolejny 1% składki po stronie pracodawcy byłby

NBP: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w IV kw. 2015 r. się poprawiła

się trzeci kolejny rok z rzędu. Wydatki pracownicze rosną obecnie szybciej niż przychody firm, jak też szybciej niż wydajność pracy, co przekłada się ujemnie na zyski firm. Na tę sytuację istotny wpływ ma spadek cen produkcji obniżający tempo wzrostu sprzedaży, a nie uwzględniany w wysokości płac

"Tarcza antykryzysowa" dla przedsiębiorców. Nowe przepisy wprowadzone w wersji 2.0

może zostać dofinansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie w miesiącu

Wicepremier Pawlak przyspiesza prywatyzację

. To już drugi raz w ciągu ostatnich dni, jak wicepremier minister gospodarki zaskakuje ministra skarbu pomysłami. Poprzednio przedstawił nową koncepcję sprzedawania spółek państwowych: masową prywatyzację menedżersko-pracowniczą dotyczącą nie tylko (jak to się działo do tej pory) małych spółek, ale

Zmiana na rynku pracy. Pokoleniu Y trzeba zaoferować coś więcej niż pensja

- mówi Arkadiusz Rudzki, dyrektor ds. leasingu i zarządzania wartością budynków w Skanska Property Poland. Firmy działające w Polsce coraz częściej wybierają nowoczesne biurowce oparte na zielonych technologiach, w sąsiedztwie innych prestiżowych marek. Jak wynika z badań

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

dostawców urządzeń do budowy sieci 5G - Wiceminister Cyfryzacji. Źródło: Trigon BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI BREWE Leasing : Planuje wejście na giełdę w perspektywie trzech lat, poinformował ISBnews prezes spółki Arkadiusz Mikłasz. Rozwija fintech'ową

Przegląd prasy

podporządkowane obligacji adresowane do indywidualnych inwestorów --Rząd ma niebawem zająć się projektem, który pozwoli przechowywać akta pracownicze w formie elektroniczne --Zwolnienia z CIT w całej Polsce nawet na 20 lat już przy projekcie za 200 tys. zł i

Przegląd informacji ze spółek

. Famur zawarł ostatnią z czterech umów w ramach zadania pn. "Leasing finansowy wraz z dostawą nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych oraz lekkich i pomocniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej", a łączna wartość wynagrodzenia za wykonanie czterech umów wynosi 74,03

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

;środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak dofinansowanie nie może być wyższe niż 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS. Dofinansowanie nie przysługuje do 

Będzie źle. Gospodarka potrzebuje zaufania, a ono przez ostatnie pięć lat zostało rozwalone

działa na tej zasadzie, że wpływy z biletów pozwalają mu kupować paliwo, regulować opłaty lotniskowe, kontraktować załogi i spłacać leasing za samoloty. Jak to mu się urywa, to po prostu staje na progu niewypłacalności. Ale podobnie jest z całą sferą usług. Dzisiaj nie ma ich kto kupować, a gospodarka od

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Orange Polska podtrzymało prognozę wzrostu wartości EBITDAaL (EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu) w 2020 r. wobec 2,735 mld zł uzyskanych w 2019 r., podała spółka. Orange Polska oczekuje spowolnienia inwestycji w

Przedsiębiorstwo kryzysowych oszczędności

leasingowa za nowe auto. W przypadku zakupu na kredyt auto jest naszą własnością, możemy dokonywać odpisów amortyzacyjnych, które są kosztem uzyskania przychodów, w koszty możemy również wpisać odsetki z kredytu. W przypadku leasingu rata będzie kosztem w całości. Zyskujemy więc nie tylko nowy samochód, ale

Jakich błędów unikać, starając się o dotację

należy zadeklarować pięć -mówi Gwizda i przekonuje, że za jakiś czas może się okazać, że firma 10 osób zatrudni na etaty, a 90 weźmie z agencji tymczasowej. A to już będzie oznaczać, że decydując się na leasing pracowniczy, nie spełniła zadeklarowanych efektów. Poza tym zdaniem

Śląskie górnictwo w dołku przez import, straty i związki

leasing. - W głowach bankowców utrwalił się stereotyp, że górnictwo to ryzykowna branża, i nie patrzą już nawet na wyniki ekonomiczne. A przecież w zeszłym roku, gdy panował kryzys, tylko Jastrzębska Spółka Węglowa zanotowała straty - mówi Wacław Czerkawski, wiceszef Związku

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

leasingu pracowniczego. Nadzór nad działem sprawuje Patryk Górczyński, członek zarządu ds. handlowych. Źródło: spółka Poznańskie Centrum Usług Biznesowych GSK : Rozpoczynają się rekrutacje - poszukiwani są kandydaci z doświadczeniem operacyjnym lub

leasing pracowniczy

Leasing pracowniczy - wynajem pracowników, z którymi został zawarty stosunek pracy na rzecz innych podmiotów gospodarczych. Pracownicy pracują zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej.
Podmiot zatrudniający pracownika nazywany jest Agencją Pracy Tymczasowej, pracownik oddelegowany do innego pracodawcy nazywany jest pracownikiem tymczasowym, natomiast pracodawca,
na rzecz którego i pod którego

więcej o leasing pracowniczy na pl.wikipedia.org