leasing obrotowy

Pakiet pomocy dla firm transportowych. Leasing i pożyczki przez internet

Firmy transportowe już mogą zgłaszać do Agencji Rozwoju Przemysłu wnioski o wsparcie na czas pandemii. Mogą otrzymać refinansowanie umów leasingu pojazdów oraz pożyczki.

GUS: Wartość nowych umów leasingu wzrosła do 66,44 mld zł w 2018 r.

Warszawa, 30.08.2019 (ISBnews) - 90 przedsiębiorstw leasingowych w ciągu całego 2018 r. zawarło 620 tys. nowych umów leasingu na 727 tys. środków (przedmiotów) oddanych w leasing o wartości 66 440 mln zł, podał Główny Urząd Statystyczny. Dynamika wartości nowych umów wyniosła

Akcjonariusze JSW zdecydują 30 czerwca o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019

. "Zwyczajne walne zgromadzenie JSW [...], postanawia: I. zysk netto [...] za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku w kwocie 330 405 920,03 zł [...] przeznaczyć na: 1. pokrycie straty netto powstałej w 'innych całkowitych dochodach' w kwocie 33 566 262 zł, 2. pokrycie straty netto powstałej na

Grupa EBI ma umowę z Santander BP na finansowanie MŚP wartą łącznie ok. 2 mld zł

Warszawa, 02.07.2020 (ISBnews) - Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (Grupa EBI) podpisała umowę z Grupą Santander Bank Polska na trzecią transakcję sekurytyzacji syntetycznej, której celem jest wsparcie kapitału obrotowego i płynności oraz inwestycji polskich MŚP i mid

Akcjonariusze Getin Holding zdecydują 5 maja o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r

: § 1. Uwzględniając sprawozdanie finansowe spółki, zysk netto spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 62 719 457,54 zł podzielić w następujący sposób: 1) 7 388 263,39 zł przeznaczyć na pokrycie straty powstałej za rok obrotowy 2015

Emilewicz: Przygotowaliśmy nowe instrumenty wsparcia dla branży transportowej

trudności w spłacie. Stąd propozycja Agencji Rozwoju Przemysłu, która uruchamia własny instrument w spłacie ARP Leasing, który będzie wspierał firmy w spłacie należności" - powiedziała. Wyjaśniła, że kwota leasingu może sięgnąć 5 mld zł netto, a okres finansowania może trwać

Drogo na drogach. Ale jest i dobra informacja. Jesteś kierowcą? Możesz nieźle zarobić

Drogo na drogach. Ale jest i dobra informacja. Jesteś kierowcą? Możesz nieźle zarobić

. Droższy leasing, niekompletny sprzęt Rynek nie lubi gwałtownych i nieoczekiwanych zmian. A taką była pandemia. Wiele firm zajmujących się przewozami po prostu stanęło. Nie było klientów, brakowało zleceń, więc wyprzedawano samochodową flotę, aby ograniczać koszty. Transport drogowy aż tak nie ucierpiał

GUS: Wartość nowych umów leasingu wzrosła o 14% r/r do 58,19 mld zł w 2017 r.

Warszawa, 10.08.2018 (ISBnews) - 95 przedsiębiorstw leasingowych w ciągu całego 2017 r. zawarło 469 tys. nowych umów leasingu na 636 tys. środków (przedmiotów) oddanych w leasing o wartości 58 186 mln zł, podał Główny Urząd Statystyczny. Dynamika wartości nowych umówi wyniosła

Idea Bank ma aneks dotyczący umowy zakupu akcji Getin Leasing

), stanowiących 49,99% kapitału zakładowego, podał bank. Cenę ustalono na 184,55 mln zł plus 49,99% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej GL za rok obrotowy 2016. Dzięki połączeniu Idea Leasing i Getin Leasing powstanie największa firma leasingowa w Polsce, posiadająca 15-proc

Akcjonariusze JSW zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok. "Zwyczajne walne zgromadzenie JSW postanawia: I. zysk netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019

Santander BP rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok

. "Zarząd Santander Bank Polska informuje, że stosując się do oczekiwań Komisji Nadzoru Finansowego określonych w piśmie z dnia 26 marca 2020 r. podjął dzisiaj uchwałę rekomendującą zatrzymanie całości zysku netto osiągniętego przez bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku

Orlen wyprzedaje majątek po Lotosie. Cena dla Saudi Aramco? Bardzo okazyjna

Orlen wyprzedaje majątek po Lotosie. Cena dla Saudi Aramco? Bardzo okazyjna

transakcji oprócz podstawowej zapłaty Saudi Aramco dołoży jeszcze kwoty zależne od długu netto i kapitału obrotowego przejmowanego majątku. Orlen nie oszacował, ile to może wynieść.  Czytaj także: Orlen obłowił się na Lotosie. Szalony wzrost zysków i morze gotówki Paliwa lotnicze gratis? W środę Orlen

ZBP: Banki przygotowują kolejne elementy wsparcia klientów w zw. z pandemią

spółdzielczych udzielają kredytów objętych gwarancjami UE, w tym 80% gwarancjami BGK o okresie do 99 miesięcy, zabezpieczonych unijnymi regwarancjami Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI). "Pierwsza grupa bankowa uruchomi udzielanie kredytów i leasingu z gwarancjami UE

Idea Bank kupuje 49,99% Getin Leasing od LC Corp B.V.

Warszawa, 13.04.2016 (ISBnews) - Idea Bank zawarła ze spółką LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie (LC Corp) umowę, na podstawie której zobowiązał się nabyć 3 765 akcji zwykłych imiennych Getin Leasing (GL), stanowiących 49,99% kapitału zakładowego, podał bank. Cenę ustalono na

Santander BP udostepni Portfelową Linię Gwarancyjną z limitem 13 mld zł 

gwarancji do 31 grudnia 2020 r. Mogą one dotyczyć nowych oraz odnawianych po 1 marca 2020 r. kredytów obrotowych, odnawialnych i nieodnawialnych, udzielonych w rachunku bieżącym oraz w formie linii kredytowych. Gwarancja udzielana jest na okres nie dłuższy niż czas trwania kredytu plus 3 miesiące i

PKO BP wdrożył nowy model obsługi przedsiębiorstw 

transakcyjno-rozliczeniową, umożliwiająca zdalną obsługę konta oraz dostęp do informacji niezbędnych do właściwego zarządzania finansami przedsiębiorstwa, a także możliwość finansowania w postaci kredytów inwestycyjnych i obrotowych. Grupa zapewnia także inne możliwości finansowania - pełną gamę leasingu oraz

Po raz pierwszy w historii firma Sindbad zawiesiła połączenia. "Straty idą w miliony"

Po raz pierwszy w historii firma Sindbad zawiesiła połączenia. "Straty idą w miliony"

stałe związane z utrzymaniem taboru, nieruchomości, pracowników, spłat leasingów czy kredytów idą w miliony złotych miesięcznie – wylicza Bogdan Kurus, wiceprezes zarządu firmy Sindbad. W samym Sindbadzie w Opolu pracuje ok. 450 osób. – Pracownicy firmy przebywają na zaległych urlopach

EuroRating obniżył rating LPP do BBB-, perspektywa negatywna

generować będzie wysokie straty oraz ujemne wolne przepływy pieniężne, co wpłynie zarówno na obniżenie wartości kapitału własnego w I kwartale obrotowym spółki (obejmującym okres luty-kwiecień br.), jak i na osłabienie sytuacji płynnościowej spółki. EuroRating podkreślił, że LPP

PCM zamierza przeznaczać maksymalnie 100% zysku grupy na dywidendy

Warszawa, 22.09.2016 (ISBnews) - Zarząd Prime Car Management (PCM) będzie rekomendować przeznaczanie na dywidendy maksymalnie do 100% skonsolidowanego zysku netto grupy za dany rok obrotowy, przy uwzględnieniu odpowiedniego poziomu płynności Grupy oraz kapitału niezbędnego do

ZBP: Klienci banków złożyli ok. 200 tys. wniosków o wakacje kredytowe 

odnawialnych i nieodnawialnych kredytów obrotowych MŚP i dużych firm udzielanych w celu zapewnienia płynności finansowej zagrożonej lub utraconej w zw. z COVID-19, co powinno przełożyć się na ok. 30 mld zł planowanej akcji kredytowej. Firmy mają także otrzymać wyższe (nawet do 100

Ma fotowoltaikę, więc jeździ autem za darmo. "W Polsce to oszczędzanie dla bogatych"

Ma fotowoltaikę, więc jeździ autem za darmo. "W Polsce to oszczędzanie dla bogatych"

okresowej wymiany płynów (chłodniczy, hamulcowy) oraz filtra pyłkowego. Jedynym elementem, który ulega nieco większemu zużyciu niż w aucie spalinowym, są opony, które z racji wysokiego momentu obrotowego i korzystania z rekuperacji (odzyskiwanie energii z hamowania silnikiem) szybko się zużywają. Tomasz

Właściciel LOT kupuje niemieckie linie Condor. To największy przewoźnik turystyczny za Odrą

10 mln pasażerów rocznie z ośmiu niemieckich lotnisk do około 90 miejsc w Europie, Afryce i Ameryce. Ma ponad 50 samolotów. W roku obrotowym 2018/19 Condor Flugdienst GmbH zanotował blisko 57 mln euro zysku operacyjnego przy przychodach na poziomie prawie 1,7 mld euro.  Własnych wyników

Akcjonariusze PCM zdecydują 16 czerwca o 5,5 zł dywidendy na akcję

projektach uchwał. "Zwyczajne walne zgromadzenie [?] postanawia wypłacić dywidendę w wysokości 65 498 620 zł, składającą się z kwoty w wysokości 31 053 556,70 zł stanowiącą zysk netto spółki osiągnięty w roku obrotowym 2015 przeznaczony w całości na wypłatę dywidendy dla

PCM rekomenduje 5,5 zł dywidendy na akcję z zysku i kapitału zapasowego

. "Zarząd spółki wnioskuje o [..] wypłatę dywidendy w wysokości 65 498 620,00 zł, składającą się z kwoty w wysokości 31 053 556,70 zł stanowiącą zysk netto spółki osiągnięty w roku obrotowym 2015 przeznaczony w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki oraz kwoty w wysokości 34 445 063,30

Grupa Orbisu przeprowadzi nabycie zwrotne hoteli w Budapeszcie za 64,3 mln euro

emitenta i sprzedający uzgodnili, że łączne wynagrodzenie, które zostanie zapłacone w ramach powyższej transakcji wyniesie 64,3 mln euro netto, uwzględniając ewentualną korektę tej kwoty, w zależności od wysokości kapitału obrotowego w momencie transakcji, podano również. "

Akcjonariusze Santander BP zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

osiągniętego przez bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku w kwocie 2 113 523 989,28 zł w następujący sposób: - na kapitał rezerwowy przeznacza się kwotę 1 056 761 994,64 zł, - kwotę 1 056 761 994,64 zł pozostawia się

Trans Polonia miała 4 tys.zł zysku netto, 1,34 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

przepisów MSSF 16. Dynamika wzrost zobowiązań finansowych (ujęcie długu pozabilansowego) wynikających z ww. regulacji była niższa wobec wzrostu zysku EBITDA i wyniosła 38,4% (dług odsetkowy wzrósł do 130,7 mln zł, wobec 94,4 mln zł r/r). MSSF 16 oznacza m.in. ujęcie w bilansie leasingów operacyjnych, spadek

Trakcja PRKiI chce sprzedać wybrane nieruchości za ok. 107 mln zł netto

nieruchomości i przeznaczeniu uzyskanych z tytułu sprzedaży środków finansowych na optymalizację struktury finansowania zewnętrznego poprzez finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy w większym stopniu środkami własnymi" - czytamy w komunikacie. Planowana sprzedaż

Gospodarka w pandemii. Dodatkowe wydatki firm

umowne wynikające np. z przedterminowego rozwiązania umowy najmu lokalu, w którym prowadzona była działalność gospodarcza, uznana zostanie za koszt, o ile zerwanie umowy było spowodowane pandemią. 4. Zmiana umowy leasingu W związku z pandemią dochodzi do zmian umowy leasingu - podpisywania aneksów do

Idea Bank może poprawić marżę odsetkową do 4% w III kw., sprzedaż to 1,8 mld zł

mln zł, a wzrost względem II kw. wyniósł aż 30%. Zanotowaliśmy tez bardzo duży wzrost leasingu - o 40%, dwucyfrowo rosną też kredyty obrotowe dla firm" - powiedział Augustyniak. W strukturze portfela grupy Idea Banku ok. 50% stanowią obecnie należności krótkoterminowe

Ministerstwo Finansów proponuje zmiany w ustawie o rachunkowości

Projekt wprowadza również nowe ujawnienia w zakresie polityki różnorodności. Umożliwia również stosowanie przez jednostki sektora finansów publicznych uproszczonych zasad rachunkowości w ewidencji umów leasingu (zgodnie z przepisami podatkowymi) oraz stosowanie uproszczonych

Przegląd informacji ze spółek

dyrektor finansowy Piotr Staroń. Zarząd Rawlplug podjął uchwałę w sprawie rekomendacji wypłaty 0,33 zł dywidendy na jedną akcję z zysku netto za rok obrotowy 2018, podała spółka. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na dokonanie

Przegląd informacji ze spółek

Stalexport Autostrady podjął uchwałę w przedmiocie przedstawienia radzie nadzorczej oraz zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 12,363 mln zł, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

uchwał walnego. Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali, że łączna wysokość dywidendy na jedną akcję za rok obrotowy 2016 wynosi 29 zł, wynika z uchwał walnego. Akcjonariusze Banku Zachodniego WBK zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 17 maja o

Trans Polonia miała 3,85 mln zł zysku netto, 5,66 mln zł EBIT w II kw. 2019

/r) i wyniosła 40,3% r/r (dług odsetkowy wzrósł do 132,5 mln zł, wobec 94,4 mln zł r/r). MSSF 16 oznacza m.in. ujęcie w bilansie leasingów operacyjnych, spadek kosztów wynajmu w usługach obcych i wzrost amortyzacji prawa do użytkowania aktywa (nowa pozycja w bilansie). Na zysk netto dodatkowy

Wilbo sprzedaje nieruchomości za ok. 20 mln zł, aktualizuję strategię

obrotowych. Większość tej kwoty wydamy na zakup surowców i materiałów do produkcji konserw. Do tej pory nie mogliśmy w pełni wykorzystać naszego potencjału produkcyjnego, gdyż problemem były środki obrotowe, teraz sytuacja ulegnie diametralnej poprawie. W końcu będziemy mogli realizować kontrakty, których w

Przegląd informacji ze spółek

sierpień 2020 r., przy czym spółka zastrzega, że termin ten może ulec zmianie. Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (Grupa EBI) podpisała umowę z Grupą Santander Bank Polska na trzecią transakcję sekurytyzacji syntetycznej, której celem jest wsparcie kapitału obrotowego i

Kancelaria Prawna Inkaso-WEC planuje regularnie wypłacać dywidendę

Warszawa, 31.07.2015 (ISBnews) ? Kancelaria Prawna Inkaso-WEC planuje wypłatę dywidendy w każdym kolejnym roku obrotowym i stopniowe zwiększanie wartości dywidendy na jedną akcję, poinformował prezes spółki Remigiusz Brzeziński. "Naszą intencją

Prime Car Management rekomenduje 3,61 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

wystąpienia do walnego zgromadzenia spółki z wnioskiem o dokonanie podziału zysku netto spółki osiągniętego w roku obrotowym 2014 w wysokości 57.441.420,12 zł w następujący sposób: 1) kwotę w wysokości 42.990.912,40 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, co oznacza, że na jedną akcję

Przegląd informacji ze spółek

. PKO Bank Polski nie wypłaci dywidendy za br., jeśli transakcję przejęcia Raiffeisen-Leasing Polska (RLPL) zostanie zamknięta - zgodnie z planem - w grudniu br., poinformował wiceprezes PKO BP nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej Jakub Papierski. Atal

Sprzedawali skromne sukienki dla zamożnych katoliczek. Dlaczego bankrutują?

, komputerów. Założyciel firmy wystawił też do przejęcia cesję leasingu forda tourneo grand connect. Marie Zélie ma nieodebrane od początku roku zamówienie 2,3 tys. sukienek, które leżą w kontenerze w Gdyni. Szwalnia z Bangladeszu czeka na zapłatę ponad 11 tys. dolarów – zamówienie było warte

Trans Polonia miała 5,86 mln zł zysku netto, 15,43 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

koniec ubiegłego roku grupa dysponowała 48,3 mln zł środków pieniężnych, a aktywa obrotowe były ponad dwukrotnie wyższe niż zobowiązania krótkoterminowe (107,3 mln zł vs. 51,6 mln zł), podano także. "Dobre warunki makroekonomiczne w Polsce i na rynkach zagranicznych

Firmy niechętnie biorą kredyt na inwestycje

puli 366 mld zł udzielonych kredytów. Najbardziej popularne są kredyty obrotowe, z których korzysta ponad połowa średnich i dwie piąte małych firm. Dodatkowo co trzecia firma z sektora MŚP płaci kartą kredytową. Dobra wiadomość dla bankowców? Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się już na finansowanie

Przegląd informacji ze spółek

wzrost o ok. 8,2% r/r, poinformowała spółka. Volkswagen AG konsoliduje usługi trzech swoich spółek finansowych - Volkswagen Bank Polska, Volkswagen Leasing GmbH Oddział w Polsce oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy - pod wspólną nową marką: Volkswagen Financial Services

CCC miało wstępnie 40 mln zł EBITDA, 1292 mln zł przychodów w II kw. 2020 r.

wynajmującymi. W procesie negocjacji zmieniane są warunki umów, które wpływają na rozpoznane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej: aktywo z tytułu prawa do użytkowania oraz zobowiązanie z tytułu leasingu, a także amortyzację i pozostałe koszty najmu wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z

Przegląd informacji ze spółek

wezwaniu PKO Leasing za nieodpowiadającą wartości godziwej spółki, podała spółka. GPDP Finanse (kupujący), spółka zależna Murapolu, zawarła z Ronson Development South (sprzedający) przedwstępną umowę sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni ok. 0,45

Przegląd informacji ze spółek

, podała Energa. Lotos Kolej - spółka z grupy kapitałowej Lotos - podpisała umowę na leasing sześciu sześcioosiowych lokomotyw E6ACTab - Dragon 2 firmy Newag, podała Grupa Lotos. Transakcję o wartości 88 mln zł sfinansowała firma Millenium Leasing

PCM chce przeznaczać co najmniej 100% zysku Grupy Masterlease na dywidendy

rekomendowanie w przyszłości walnemu zgromadzeniu podejmowania uchwał w sprawie wypłaty dywidendy, przy uwzględnieniu czynników wskazanych poniżej, w kwocie co najmniej na poziomie 100% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej Masterlease za dany rok obrotowy, z zastrzeżeniem obowiązujących ograniczeń

CBA chce utrudnić urzędnikom przejście do biznesu: 3 lata zakazu pracy w firmie, na rzecz której podejmowali decyzje, kary dla przedsiębiorców

. Takie rozwiązanie pojawia się w projekcie ustawy o jawności życia publicznego. Za jego przygotowanie odpowiadają Mariusz Kamiński, minister koordynator służb specjalnych, i jego zastępca Maciej Wąsik. Ma to przeciwdziałać praktyce tzw. drzwi obrotowych. To odwdzięczanie się firm oferowaniem zatrudnienia

Przegląd informacji ze spółek

mBank szacuje łączną kwotę składek na fundusz gwarancyjny banków i na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków na ok. 256 mln zł, podała spółka. Mercor pozytywnie ocenia wyniki III kw. roku obrotowego 2018/2019 i perspektywy spółki na kolejne

Na ratunek mikroprzedsiębiorcom. Z jakiej pomocy będą mogły skorzystać najmniejsze firmy

. Rząd oferuje im mikropożyczki do 5 tys. zł. I jeśli pracodawca utrzyma miejsca pracy przez pół roku, taka pożyczka zostanie umorzona. Pracodawcy mogą też liczyć na przedłużenie kredytów obrotowych. Jeśli  taki kredyt właśnie wygasa, będzie z automatu odnowiony. Prawo bankowe ma tak być zmienione

Spółka z grupy Work Service ma term sheet ws. transakcji akwizycyjnej

wynosi 7 x średni zysk netto za rok obrotowy 2015 i rok obrotowy 2016 pomniejszony o kwotę 0,2 miliona euro. Z uprawnień przyznanych spółce zależnej do nabycia udziałów spółki belgijskiej oraz udziałów spółki niemieckiej spółka zależna może skorzystać do dnia 31 marca 2016 roku" ? czytamy dalej

Przegląd informacji ze spółek

konsultacji w tej sprawie, podał bank. Pekao Leasing wprowadził ofertę finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla przedsiębiorców, podał Bank Pekao. Mostostal Warszawa zawarł umowę na budowę domu studenckiego BaseCamp w Katowicach za 110,91 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

wykonane przez spółkę w 99,92% zależną od Orbisu - Accor-Pannonia Hotels Zrt, która prowadzi hotel na podstawie umowy leasingu, podał Orbis. Cena nabycia hotelu nie przekroczy 44 mln euro. Elektrobudowa prognozuje 1 066,4 mln zł skonsolidowanych przychodów i 51,1 mln zł zysku

Benzyna, diesel, gaz, hybryda, elektryk? A może wodór? Jaki samochód wybrać, żeby być nowoczesnym

diesla przejęli profesjonaliści, gdyż ze względu na swoje właściwości lepiej sprawdzał się w masowym transporcie. Zaś na użytek prywatny, domowy, wystarczały samochody z silnikami benzynowymi. Przede wszystkim diesle zużywają mniej tańszej ropy, ale mają też większy moment obrotowy i słynęły z

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Pekao Leasing - spółka leasingowa z grupy kapitałowej Banku Pekao - podpisała umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) i pozyskała 100 mln euro na finansowanie inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które posłuży m.in. poprawie efektywności

Przegląd informacji ze spółek

. Po wynikach III kw. br. Orange Polska podtrzymuje prognozę, według której wartość EBITDAaL (EBITDA z uwzględnieniem kosztów leasingu) będzie w całym 2019 roku wyższa niż 2,8 mld zł, podał operator. Orange odnotowało 224 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

Przegląd informacji ze spółek

Getin Holding (GH) oraz LC Corp list intencyjny dotyczący podjęcia działań zmierzających do zawarcia transakcji sprzedaży przez bank na rzecz GH i przy udziale LC Corp 25% posiadanych akcji Idea Getin Leasing (IGL), podał bank. Idea Bank oczekuje, że transakcja będzie miała pozytywny wpływ na wynik

Płynność finansowa małych firm. Jak ją zachować? Co robić, gdy jej brakuje?

kredytów, ale przede wszystkim ze strony kontrahentów przedsiębiorstwa. W efekcie firma może zbankrutować. Ale jest też druga strona medalu - posiadanie zbyt wysokiej płynności oznacza zamrożenie części kapitału obrotowego i zmniejszenie rentowności. Płynność finansowa jest jednym z podstawowych kryteriów

Przegląd informacji ze spółek

sprzedaży w kraju w II kw. br. i co najmniej kilkuprocentowego wzrostu sprzedaży eksportowej w tym okresie, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak. W I fazie wezwania PKO Leasing na akcje Prime Car Management (PCM) objęto zapisami co najmniej 7,859 mln akcji, stanowiących co

Przegląd informacji ze spółek

spowolnienia, które wpływa na wydatki firm transportowych, a te - na producentów m.in. naczep i przyczep, poinformował prezes Mariusz Golec. Według niego, odpowiedzią na wyzwania może być poszerzanie portfolio, dywersyfikacja geograficzna i elastyczna oferta: leasing, korzystne formy finansowania, możliwość

NFG: Odsetek mikrofirm i MŚP korzystających z faktoringu wzrósł do 5,6%

" - czytamy w komunikacie. Dla porównania, z badania przeprowadzonego w sierpniu 2016 roku również przez Keralla Research wynika, że firmy z sektora MŚP poszukując kapitału na wsparcie codziennej działalności najczęściej decydowały się na kredyt obrotowy (27,2%) oraz

Strata netto Kopeksu to 503,66 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec zysku rok wczęśniej

do 550 mln zł. W całym 2015 roku dług netto wzrósł o 189 mln zł, co wynikało z ujemnych przepływów w działalności inwestycyjnej Grupy, wypłaty dywidendy oraz płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego. W konsekwencji wzrostu zadłużenia i niższej EBITDA spowodowanej dokonanymi odpisami

Przegląd informacji ze spółek

Mabion. PKO Leasing po przejęciu kontroli nad Prime Car Management (PCM) planuje włączyć usługi PCM do swojej oferty. Takie rozwiązanie pozwoli zaoferować klientom więcej modeli aut na atrakcyjnych warunkach oraz jeszcze wygodniejsze rozwiązania związane z zarządzaniem flotą

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Ulma Construccion Polska zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 6 maja br. o podziale zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 43 499 480,39 zł, przeznaczając na wypłatę dywidendy kwotę 13 664 643,2 zł (kwota dywidendy brutto na jedną akcję wyniesie 2,6 zł

Przegląd informacji ze spółek

projekt pilotażowy z Integratorem Systemów w USA, którego celem będzie wsparcie oferty technologicznej klienta kierowanej do rządowych instytucji na terenie Stanów Zjednoczonych, podała spółka. Pekao Leasing, spółka leasingowa z grupy kapitałowej Banku Pekao podpisała z Bankiem

Przegląd informacji ze spółek

Leasing JSC oraz Novfintekh LLC, podał Holding. Akcjonariusze Agory zdecydują podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 27 marca 2020 r., o utworzeniu, przyjęciu i realizacji w spółce programu motywacyjnego dla zarządu Agory i spółek zależnych, kadry

Przegląd informacji ze spółek

, podawano wcześniej. CDI 2, spółka zależna Grupy Kapitałowej Immobile, zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowy kredytów: budowlanego do kwoty 31,38 mln zł, obrotowego VAT do 4 mln zł oraz inwestycyjnego do kwoty równej zaangażowaniu w ramach kredytu budowlanego, na

Prezes R22: Naszym celem jest awans do mWIG40 w ciągu 2 lat

kwartale wypracowaliśmy 9,2 mln zł środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Kwota ta pomniejszona o inwestycje w aktywa trwałe i wartości niematerialne oraz płatności związane z leasingiem i zadłużeniem odsetkowym daje 2,6 mln zł kwartalnej nadwyżki gotówki. Umożliwia to nam spełnienie obietnicy

Przegląd informacji ze spółek

opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego, podał Ursus. PKO Leasing otrzymał zgodę Urzędu Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w na przejęcie Prime Car Management, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski PKO BP

Przegląd informacji ze spółek

komunikacyjne dla klientów PKO Leasing, poinformowała spółka. Rada nadzorcza PKN Orlen odwołała ze składu zarządu Wiesława Protasewicza z dniem 28 listopada 2019 roku, podała spółka. Dino Polska zainstaluje panele fotowoltaiczne na dachach 400 marketów Dino

BZ WBK: Bolączki MŚP to krótkie plany, skupienie na sprzedaży, zarządzanie kadrą

finansowanie większych projektów, jak powołanie własnego ośrodka badawczo-rozwojowego, choć jest dużym wydatkiem, nie znaczy, że nieosiągalnym. Na rynku dostępnych jest bardzo wiele instrumentów finansowych skierowanych do MŚP. Najbardziej podstawowy to kredyt obrotowy, który najczęściej służy do zachowania

Przegląd informacji ze spółek

. Jarosław Tomaszewski zrezygnował z funkcji prezesa zarządu i członka zarządu Trakcji PRKiI, podała spółka. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2018 r. PZ Cormay zdecydował o zmniejszeniu odpisu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017

Zakłady Mięsne Henryk Kania złożyły zaktualizowane propozycje układowe

: Wierzycieli spółki, którym przysługują wierzytelności z tytułu umów leasingu. Grupa 5 obejmuje: Wierzycieli spółki, którym przysługują wierzytelności z tytułu zrealizowanych dostaw surowców do produkcji o zasadniczym znaczeniu dla funkcjonowania

Przegląd prasy

wynagrodzeń specjalistów IT wzrosła o 1,5% w I półr. --Stelmet: Wskaźnik 2,8x dług netto/EBITDA to bezpieczny poziom; będzie spadać --GUS: Wartość nowych umów leasingu wzrosła do 66,44 mld zł w 2018 r. --Soho Development miało

Przegląd informacji ze spółek

zysku netto za rok obrotowy od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r., wynoszącego 42,72 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,41 zł na akcję, poinformowała spółka. Livechat Software odnotowało 42,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto w roku obrotowym 2016

Przegląd informacji ze spółek

do 30 mln zł. Centrum zapewnia sieć mobilnych doradców bankowych oraz merytoryczne wsparcie ekspertów z zakresu leasingu, faktoringu, produktów skarbowych czy trade finance, podał bank. Echo Investment oraz spółki zależne sprzedały umowami przedwstępnymi 81 mieszkań w

Przegląd informacji ze spółek

spółki Piotr Lisiecki. Decyzja w tej sprawie ma zapaść do końca 2019 roku. Asseco Data Systems będzie odpowiedzialne za wdrożenie jednolitego systemu informatycznego, obsługującego procesy leasingowe Idea Leasing i Getin Leasing, które w w lutym 2018 r. stworzyły w wyniku fuzji

BOŚ Bank: Po sukcesie w Niemczech zaproponujemy depozyty w euro Hiszpanom

to szczególnie małych i mikro firm. Dlatego nasza oferta będzie budowana w oparciu o 3 filary - rachunek i bankowość elektroniczną, kredyty obrotowe oraz kredyty inwestycyjne przeznaczone na rozwój. Sprawna obsługa klientów, szybkie procesy składają się na ekologię czasu - jeden z wiodących

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2019/2020 (tj. w III kw. roku kalendarzowego 2019) wobec 11,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews IMS : Odnotowało 1,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki

Przegląd informacji ze spółek

. Zarząd Comp zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 4,32 mln zł z zysku netto za 2018 r., wynoszącego 17,93 mln zł, na pokrycie w całości straty za rok obrotowy 2017, zaś pozostałe 13,6 mln zł - na kapitał zapasowy, podała spółka. QubicGames zawarł z FOP Suhomlynov Serhiy

Przegląd informacji ze spółek

PKO Leasing zamierza dokonać zmiany ceny po której będą nabywane akcje Prime Car Management (PCM) od 23 maja br. do 20 zł z 23,75 zł, podało PCM. PMPG Polskie Media odnotowały 1,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom

Przegląd informacji ze spółek

. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) udzieli Eurocashowi 50 mln euro na przejęcie Frisco.pl i podniesienie kapitału obrotowego spółki, podał bank. Santander Bank Polska zawiesił projekt utworzenia banku hipotecznego w strukturach grupy i wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego

Przegląd informacji ze spółek

Intersport Polska miał 208,7 mln zł łącznych przychodów netto ze sprzedaży w roku obrotowym 2019/2020, tj. od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r., podała spółka. Oznacza to wzrost o 7,7% r/r. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech

%), podaje Oferteo.pl. Źródło : spółka Leasing IT : Sprzęt IT znajduje się w TOP3 najbardziej dynamicznych segmentów leasingu maszyn i urządzeń. Jak podaje Związek Polskiego Leasingu, w I półroczu 2018 roku wartość wyleasingowanego sprzętu IT wyniosła niemal 494 mln zł, co oznacza

ZBP: Prawie 50% średnich firm ma kredyt obrotowy, rośnie popyt na inwestycyjny

średnia firma oraz co piąta mikro i mała firma korzysta z kredytu obrotowego w formie odnawialnej lub nieodnawialnej. "Przedsiębiorcy coraz lepiej oceniają dostępność kredytów bankowych - blisko 57% średnich firm i 44% mikro i małych firm pozytywnie ocenia możliwość

Przegląd informacji ze spółek

, stanowiącego 100% kapitału zakładowego spółki Carcade, wcześniej należącej do Getin Holding, na rzecz Gazprombank Leasing oraz Novfintekh, podał Getin Holding. Budimex przekazał pierwszą transzę pomocy finansowej dla szpitali w Wałbrzychu, Raciborzu i Warszawie na walkę z pandemią

Bank Pekao: Nastroje małych i mikrofirm wyraźnie poprawiły się w 2017 r.

kredytu przy finansowaniu działalności. W badaniu odnotowano bowiem rekordowy odsetek firm korzystających z kredytu obrotowego do finansowania działalności bieżącej - wyniósł on 28,3%. Jeszcze 8 lat temu z zewnętrznego finansowania korzystała tylko co piąta firma. "

Przegląd informacji ze spółek

branży budowlanej o łącznej wartości 24,86 mln zł brutto. Getin Noble Bank (GNB) podpisał z LC Corp B.V. umowę sprzedaży 50,72% udziałów Getin Leasing. Wartość transakcji wyniesie 218 mln zł, podał GNB. Zamknięcie transakcji ma nastąpić najpóźniej do końca I kwartału br., a jej

Przegląd informacji ze spółek

), tj. o 41% wyższej niż ubiegłoroczny kontrakt pomiędzy stronami, podał Enter Air. W związku z rozwojem popytu przewoźnik rozważa powiększenie floty w przyszłym roku. Biomed-Lublin podpisał list intencyjny w sprawie zakupu nieruchomości zabudowanej w Mielcu od PKO Leasing

"Tarcza antykryzysowa" do ochrony gospodarki w związku z koronawirusem. Rząd przedstawił pakiet działań. Przedsiębiorcy: To za mało

dla przedsiębiorców To nisko oprocentowane kredyty, przedłużenie kredytów obrotowych oraz pomoc państwa w spłatach rat leasingowych. Rząd przewiduje przesunięcie płatności składek na ZUS i innych zobowiązań. Nie będą egzekwowane kary umowne dla przedsiębiorstw. Premier powiedział, że prowadzone będą

Przegląd prasy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) została wybrana jako najkorzystniejsza do realizacji zamówienia publicznego w trybie partnerstwa innowacyjnego na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego, podał Ursus. --PKO Leasing

Stolarz, elektryk, fryzjer idą do banku

. Stawki znacznie spadły Częstym błędem popełnianym przez mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy jest finansowanie inwestycji długoterminowych kredytem obrotowym (krótkoterminowym). - Może to doprowadzić do zachwiania struktury finansowej i utraty płynności

Przegląd informacji ze spółek

). Getin Holding zawarł warunkową umowę sprzedaży 1 udziału stanowiącego 100% kapitału zakładowego OOO Carcade - spółki zarejestrowanej w Federacji Rosyjskiej - z Gazprombank Leasing JSC oraz Novfintekh LLC jako kupującymi, która to umowa poddana została prawu angielskiemu, podał Getin Holding. Łączna

Przegląd prasy

przyniosą wyhamowanie wzrostu Parkiet --Druzgocącą opinię na temat zmiany zasad leasingu samochodów osobowych, którą przygotowało Ministerstwo Finansów, mają przedsiębiorcy --Optymizm, który z początkiem nowego tygodnia pojawił

Przegląd prasy

sprzedaży ogółem i 72-75 mln zł zysku netto w 2019 r., podała spółka. --Zarząd Apatora rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2018 w wysokości 1,3 zł brutto na jedną akcję, podała spółka. --Play startuje z siecią 5G READY - jego sieć 5G

Przegląd informacji ze spółek

rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2018 w wysokości 1,3 zł brutto na jedną akcję, podała spółka. Play startuje z siecią 5G READY - jego sieć 5G READY obejmuje już kilkanaście procent nadajników na terenie całej Polski, podał operator. Sieć 5G READY to ta część

Przegląd prasy

zrezygnował z funkcji prezesa zarządu i członka zarządu Trakcji PRKiI, podała spółka. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2018 r. --PZ Cormay zdecydował o zmniejszeniu odpisu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017 oraz utworzeniu