lc corp

LC Corp nabył działkę w Gdańsku za 24,38 mln zł

Warszawa, 30.03.2018 (ISBnews) - LC Corp zawarł w formie aktu notarialnego umowę nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej w Gdańsku przy ul. Letnickiej o łącznej powierzchni 1,3 ha za cenę 24,38 mln zł brutto, podała spółka. "Przedmiotowa

LC Corp nabył za 21 mln zł działkę w Warszawie pod projekt na ok. 180 mieszkań

Warszawa, 17.07.2019 (ISBnews) - LC Corp zawarł umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Warszawie przy ul. Toruńskiej, o powierzchni 0,72 ha, za cenę 17,1 mln zł netto (21,03 mln zł brutto), podała spółka. "Spółka zamierza na

LC Corp przeprowadził emisję obligacji na łączną kwotę 60 mln zł

Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - LC Corp dokonał emisji czteroletnich niezabezpieczonych obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł, podała spółka. Data wykupu przypada 22 maja 2023 r. Wartość nominalna

LC Corp nabył za 32 mln zł działkę pod obiekt komercyjny we Wrocławiu

Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - LC Corp zawarł umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Kolejowej, o powierzchni 0,5 ha, za cenę 26 mln zł netto (31,98 mln zł brutto), podała spółka. "Spółka zamierza na

Open Finance również będzie sprzedawać akcje LC Corp

Warszawa, 11.09.2017 (ISBnews) - Open Finance przyłączył się do konsorcjum podmiotów sprzedających akcje LC Corp po 2,05 zł za walor, podała spółka. "Open Finance przyłączył się jako sprzedający do toczących się negocjacji umowy oferowania i

LC Corp rozpoczął przedsprzedaż 251 mieszkań w ramach Osiedla Kamienna

Warszawa, 17.10.2017 (ISBnews) - LC Corp rozpoczął przedsprzedaż 251 mieszkań w ramach Osiedla Kamienna 145 we Wrocławiu, poinformowała spółka. Budowa Osiedla Kamienna 145 zostanie podzielona na dwa etapy, w ramach których zaplanowano ponad 400 mieszkań i 9 lokali usługowych

LC Corp wstrzymuje kilka kolejnych planowanych inwestycji.

W Malinie pod Wrocławiem za 770 mln zł miało powstać miasteczko: 781 domów jednorodzinnych, basen, sale sportowe, korty tenisowe, sale taneczne, sklepy, punkty gastronomiczne, przychodnia, międzynarodowa szkoła podstawowa, gimnazjum i przedszkola. Ale na razie LC Corp

LC Corp sprzedał 618 lokali, przekazał 1673 w I poł. 2019 r.

Warszawa, 03.07.2019 (ISBnews) - LC Corp sprzedał 618 lokali w I połowie 2019 roku wobec 990 rok wcześniej, a przekazał 1 673 wobec 1 312 rok wcześniej, podała spółka. "Sprzedaż lokali w I półroczu 2019 roku wyniosła 618 - na podstawie

LC Corp ma umowy sprzedaży Globalworth biurowców za 113,18 mln euro

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Spółki kontrolowane przez LC Corp - LC Corp Invest XVII Projekt 20 (P20) oraz LC Corp Invest XVII Projekt 21 (P21) - zawarły z podmiotami kontrolowanymi przez Globalworth Poland Real Estate N.V., tj. Ingadi oraz Artigo, umowy przyrzeczone

LC Corp kupił nieruchomość w Warszawie pod ok. 29 lokali mieszkalnych

Warszawa, 18.03.2019 (ISBnews) - LC Corp zawarł w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży, na podstawie której nabyła od podmiotu niepowiązanego prawo własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Rokokowej, o powierzchni 0,8564 ha za cenę netto 6,8 mln zł (tj. 8,37

LC Corp sprzedał 331 lokali, przekazał 1 163 w I kw. 2019 r.

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - LC Corp sprzedał 331 lokali w I kwartale 2019 roku wobec 649 rok wcześniej, a przekazał 1 163 wobec 702 w I kwartale 2017 r., podała spółka. "Sprzedaż lokali w I kwartale 2019 roku wyniosła 331 - na podstawie

Akcjonariusze LC Corp zdecydowali o zmianie nazwy firmy spółki na Develia

Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze LC Corp przyjęli uchwałę o zmianie nazwy firmy spółki na Develia, podała spółka. Nowa nazwa wejdzie w życie po rejestracji zmiany statutu przez Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Po zmianie struktury

LC Corp ma przedwstępne umowy sprzedaży gruntów za 113,18 mln euro

Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - LC Corp Invest XVII sp. z o.o. Projekt 20 Sp. k. oraz LC Corp Invest XVII sp. z o.o. Projekt 21 Sp. k. - spółki zależne LC Corp - zawarły z Ingadi oraz Artigo zawarły przedwstępne umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek w

LC Corp ma przedwstępe umowy sprzedaży dwóch biurówców za ok. 113 mln euro

Warszawa, 18.04.2019 (ISBnews) - LC Corp podpisał przedwstępne umowy sprzedaży dwóch kompleksów biurowych - katowickiego Silesia Star oraz wrocławskiego Retro Office House, podała spółka. Wartość umów zawartych ze spółkami Ingadi i Artigo, należącymi do międzynarodowego

Akcjonariusze LC Corp zdecydowali o wypłacie 0,27 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze LC Corp zdecydowali o przeznaczeniu 120,84 mln zł z zysku netto za 2018 r. i kapitału zapasowego na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,27 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. "Zwyczajne

LC Corp przekroczy 200 tys. m2 oddanej do użytku pow. komercyjnej w III kwartale

Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - LC Corp przekroczy próg 200 tys. m2 oddanej do użytku powierzchni komercyjnej w III kwartale 2019 roku, wynika z wypowiedzi dyrektora Działu Komercjalizacji LC Corp Piotra Pirogowicza. LC Corp podpisał 32 umowy najmu 32 900 m2 powierzchni

LC Corp rekomenduje wypłatę 0,07 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 21.03.2017 (ISBnews) - LC Corp rekomenduje wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 31,33 mln zł, czyli 0,07 zł na akcję, podała spółka. Rekomendacja obejmuje całość zysku wypracowanego w roku zakończonym 31 grudnia 2016 r. w kwocie 31 217 938,75

Akcjonariusze LC Corp zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 27.04.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze LC Corp postanowili całość zysku netto za rok 2014 w wysokości 7,21 mln zł przeznaczyć na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego. LC Corp S.A. kontroluje grupę

LC Corp rozpozna 2 036 lokali w wynikach za 2018 r.

Warszawa, 07.01.2019 (ISBnews) - LC Corp sprzedał 1 710 lokali lokali mieszkalnych po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz lokali usługowych w 2018 r., poinformowała spółka. Liczba przekazań (ostateczne umowy sprzedaży), które rozpoznane zostaną w wynikach za 2018 roku

LC Corp miał 160,38 mln zł zysku netto, 254,35 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - LC Corp odnotował 160,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 80,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 254,35

Spółka zależna LC Corp kupiła grunty we Wrocławiu za 11,68 mln zł

Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - LC Corp Invest X, spółka zależna LC Corp S.A. nabył prawa własności nieruchomości o łącznej powierzchni 14 396 m2 położonych we Wrocławiu przy ul. Dożynkowej za łączną kwotę netto 11,68 mln zł, podała spółka. "

Spółka zależna LC Corp kupiła grunty w Warszawie za 11,9 mln zł pod 163 lokale

Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - LC Corp Invest III, spółka zależna LC Corp S.A. nabył prawa własności nieruchomości o łącznej powierzchni 9 690 m2 położonych w Warszawie przy ul. Parowcowej/Trzcinowej za łączną kwotę netto 11,9 mln zł, podała spółka

LC Corp ma zgodę UOKiK na przejęcie Open Life TUŻ

Warszawa, 07.07.2016 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez LC Corp kontroli nad spółką Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie, podał Urząd. "Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po

LC Corp kupił grunty w Warszawie za 11,5 mln zł pod 137 lokali

Warszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - LC Corp jako kupujący zawarł w formie aktu notarialnego umowę przenoszącą prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Siennickiej, o łącznej powierzchni 0,7422 ha za 11 531 250 zł brutto (9 375 000 zł

LC Corp miał 108,93 mln zł zysku netto, 143,58 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - LC Corp odnotował 108,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 78,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

KNF nie sprzeciwia się przejęciu Open Life przez LC Corp

Warszawa, 07.12.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do bezpośredniego nabycia przez LC Corp oraz co do pośredniego nabycia przez Leszka Czarneckiego akcji Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie w liczbie

LC Corp sprzedał 1 397 lokali, przekazał 1 653 w okresie I-III kw. 2018 r.

Warszawa, 08.10.2018 (ISBnews) - LC Corp sprzedał 1 397 lokali w okresie I-III kw. 2018 r. wobec 1 429 rok wcześniej, a przekazał 1 653 wobec 1 515 w okresie I-III kw. 2017 r., podała spółka. "Sprzedaż lokali w ciągu trzech kwartałów 2018 r

LC Corp ustalił cenę sprzedaży czterech budynków biurowych na 275 mln euro

Warszawa, 31.10.2018 (ISBnews) - LC Corp uzgodnił z międzynarodowymi podmiotami łączną cenę sprzedaży czterech nieruchomości biurowych - w Warszawie, Wrocławiu i Katowicach - na 275 mln euro i kontynuuje negocjacje w sprawie ewentualnej transakcji, podała spółka

LC Corp: Kurs euro, zmiany wartości nieruchomości obniżyły zysk brutto w III kw.

Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - Zmiany kursu euro oraz wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych Grupy LC Corp obniżyły skonsolidowany zysk brutto za III kw. br. o 32,97 mln zł, podała spółka. "Łączny wpływ zmian opisanych w punkcie I oraz

LC Corp wyemitował 2- i 4-letnie obligacje o łącznej wartości nom. 100 mln zł

Warszawa, 19.10.2018 (ISBnews) - LC Corp S.A. dokonał emisji dwuletnich i czteroletnich niezabezpieczonych obligacji kuponowych o zmiennym oprocentowaniu o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł (tj. o wartości nominalnej 66 mln zł dla obligacji czteroletnich oraz o wartości

LC Corp sprzedał 990 lokali i przekazał 1 312 lokali w I poł. 2018 r.

Warszawa, 06.07.2018 (ISBnews) - LC Corp sprzedał 990 lokali a przekazał 1 312 lokali w I poł. 2018 r., podała spółka. "Sprzedaż lokali w I półroczu 2018 roku wyniosła 990 - na podstawie notarialnych umów deweloperskich i przedwstępnych (w

LC Corp zdecydował o programie emisji obligacji na maks. 400 mln zł

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - LC Corp podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji do kwoty 400 mln zł i zawarł z mBankiem umowę programu, podała spółka. Celem programu jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz optymalizacja kosztów działalności

LC Corp rekomenduje wypłatę 0,24 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Warszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - Zarząd LC Corp zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 107 413 994,64 zł, tj. w kwocie 0,24 zł na jedną akcję, poinformowała spółka. Wypłata dywidendy obejmuje "całość zysku wypracowanego

Akcjonariusze LC Corp zdecydowali o wypłacie 0,24 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 27.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze LC Corp zdecydowali o przeznaczeniu 107,4 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,24 zł na akcję, wynika z treści podjętych uchwał. "Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia wypłacić

Akcjonariusze LC Corp zdecydują 27 VI o 0,24 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze LC Corp zdecydują o przeznaczeniu 107,4 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,24 zł na akcję, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 27 czerwca. "Zwyczajne walne

Cena sprzedaży 51,17% akcji LC Corp ustalona na 2,1 zł za szt.

Warszawa, 15.09.2017 (ISBnews) - Cena sprzedaży akcji LC Corp. w ofercie 229 004 081 akcji, stanowiących 51,17% kapitału spółki, została ustalona na 2,1 zł, podał LC Corp. Akcjonariusze LC Corp - Leszek Czarnecki, LC Corp BV, Getin Noble Bank, Open

Spółka zależna LC Corp zrealizuje projekt we Wrocławiu za ok. 101,5 mln zł netto

Warszawa, 04.06.2018 (ISBnews) - LC Corp Invest XX spółka z o.o., spółka zależna LC Corp, zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym Arkop na generalne wykonawstwo budynków mieszkalno-biurowych we Wrocławiu za kwotę ok. 101,5 mln zł netto, podała spółka

Zmiana wycen aktywów zwiększy zysk brutto grupy LC Corp. o 35,56 mln zł w I poł.

Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - Zmiana wycen nieruchomości inwestycyjnych należących do grupy LC Corp. wpłynie na zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto spółki za I połowę 2018 roku o łączną kwotę 36,56 mln zł, podała spółka. "Grupa

LC Corp sprzedał 873 lokale i przekazał 702 lokali w I kw. 2018 r.

Warszawa, 04.04.2018 (ISBnews) - LC Corp sprzedał 873 lokale, a przekazał 702 lokali w I kw. 2018 r., podała spółka. "I. Łączna sprzedaż lokali w I kw. 2018 r. wyniosła 873 z tego: - 649 na podstawie notarialnych umów

LC Corp sprzedał 461 mieszkań netto w I kwartale br.

Warszawa, 07.04.2016 (ISBnews) - LC Corp sprzedał 461 mieszkań w I kw. 2016 roku wobec 480 rok wcześniej, podała spółka. Według spółki, liczba sprzedanych mieszkań to "ilość umów deweloperskich i przedwstępnych (w przypadku lokali mieszkalnych po

LC Corp wygrał przetarg na działkę w Gdańsku za 24,38 mln zł

Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - LC Corp został nabywcą nieruchomości przy ul. Letnickiej w Gdańsku za 24,38 mln zł brutto, podała spółka. "W dniu dzisiejszym tj. 16 marca 2018 r. podpisany został protokół ze zorganizowanego w dniu 7 marca 2018 r

Zmiany wycen zwiększą wynik brutto LC Corp za I kw. o 18,25 mln zł

Warszawa, 10.05.2018 (ISBnews) - LC Corp ujął w wynikach finansowych za I kw. 2018 r. kwoty będące rezultatem znaczącej zmiany kursu euro oraz kwotę będącą rezultatem znaczącej zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, których łączny pozytywny wpływ na

LC Corp wyemitował obligacje o wartości nominalnej 85 mln zł

Warszawa, 10.05.2016 (ISBnews) - LC Corp dokonał emisji 5-letnich niezabezpieczonych obligacji kuponowych o łącznej wartości nominalnej 85 mln zł, podała spółka. "Obligacje zostały wyemitowane na następujących warunkach

Haitong obniżył rekomendację dla LC Corp do 'neutralnie', cena w górę do 2,95 zł

Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Analitycy Haitong Banku obniżyli rekomendację LC Corp do "neutralnie" z "kupuj", a jednocześnie podnieśli cenę docelową o 23% do 2,95 zł, wynika z raportu datowanego na na 18 października. Kurs

LC Corp rozpozna 1 801 lokali w wynikach za 2017 r.

Warszawa, 08.01.2018 (ISBnews) - LC Corp sprzedał 2 029 lokali w 2017 r., poinformowała spółka. Liczba przekazań (ostateczne umowy sprzedaży), które rozpoznane zostaną w wynikach za 2017 roku wyniosła 1 801. "Łączna sprzedaż lokali w 2017 roku na

LC Corp wyemitował 4,5-letnie obligacje o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł

Warszawa, 05.12.2017 (ISBnews) - LC Corp dokonał emisji 4,5-letnich niezabezpieczonych obligacji kuponowych w ramach podpisanej z Bankiem Pekao i mBankiem umowy Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, podała spółka. "

Akcjonariusze LC Corp mają umowę ws. oferty 51,17% akcji po min. 2,05 zł/szt.

Warszawa, 12.09.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze LC Corp. - Leszek Czarnecki, LC Corp BV, Getin Noble Bank, Open Finance i Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie zawarli umowy plasowania i oferowania akcji spółki, stanowiących łącznie 51,17% kapitału zakładowego. Minimalna cena

Idea Bank kupuje 49,99% Getin Leasing od LC Corp B.V.

Warszawa, 13.04.2016 (ISBnews) - Idea Bank zawarła ze spółką LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie (LC Corp) umowę, na podstawie której zobowiązał się nabyć 3 765 akcji zwykłych imiennych Getin Leasing (GL), stanowiących 49,99% kapitału zakładowego, podał bank. Cenę ustalono na

Zysk netto LC Corp spadł r/r do 80,24 mln zł w 2017 r.

Warszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - LC Corp odnotował 80,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 113,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 89,27

LC Corp ujął kwoty wpływające na skons. wynik brutto za 2017 r.

Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - LC Corp ujął w wynikach 2017 r. kwoty będące rezultatem znaczącej zmiany kursu euro, kwoty będące rezultatem znaczącej zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych oraz inne kwoty - wszystkie mające istotny wpływ na wynik brutto okresu

LC Corp B.V. nabył 25% akcji Idea Leasing za 107,54 mln zł (sprostowanie)

W dzisiejszej depeszy podaliśmy nieprecyzyjnie, że "LC Corp zawarł umowę z Idea Bankiem" - chodziło o LC Corp B.V., a nie LC Corp S.A. Poniżej zaktualizowana wersja depeszy. Warszawa, 29.09.2017 (ISBnews) - LC Corp B.V. zawarł umowę z Idea

LC Corp wyemitował obligacje o wartości nominalnej 45 mln zł 

Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - LC Corp dokonał emisji 45 000 czteroletnich niezabezpieczonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł, podała spółka. "Obligacje zostały wyemitowane w złotych polskich, jako papiery wartościowe na

LC Corp sprzedał 503 mieszkania netto w III kwartale

Warszawa, 07.10.2015 (ISBnews) - LC Corp sprzedał 503 mieszkania w III kw. 2015 roku (wobec 257 rok wcześniej) i 1329 od początku roku (wobec 875 rok wcześniej), podała spółka. Jak podała spółka, liczba sprzedanych mieszkań to "ilość umów

LC Corp nabył 25% akcji Idea Leasing za 107,54 mln zł

Warszawa, 29.09.2017 (ISBnews) - LC Corp zawarł umowę z Idea Bankiem, na podstawie której nabył 25,01% akcji Idea Leasing (IL) za 107,54 mln zł, podał bank. Na podstawie innej umowy Idea Leasing nabył 25% w Getin Leasing za 100 mln zł. "Na

mDM: Najciekawsze propozycje wśród deweloperów to m.in. LC Corp, Lokum i i2 Dev.

Warszawa, 31.01.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego mBanku (mDM) za najciekawsze propozycje portfelowe wśród spółek deweloperskich uważają LC Corp, Lokum Deweloper, i2 Development, Atal, Robyg, Dom Development, Archicom i Echo Investment, wynika z raportu datowanego na

LC Corp sprzedał 613 i przekazał 668 lokali w III kw. br.

Warszawa, 05.10.2017 (ISBnews) - LC Corp sprzedał 613 lokale, a przekazał 668 lokali w III kw. 2017 r., podała spółka. "Łączna sprzedaż lokali w III kwartale 2017 roku wyniosła 613, z tego: - 477 na podstawie

Zysk netto LC Corp wyniósł 57,87 mln zł w III kw. 2017 r.

Warszawa, 13.11.2017 (ISBnews) - LC Corp odnotowało 57,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 8,9 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

LC Corp przyjął politykę dywidendową opartą na wskaźniku dług netto/kapitały wł.

Warszawa, 07.12.2017 (ISBnews) - LC Corp przyjął politykę dywidendową uzależniającą wielkość zysku przeznaczonego na dywidendę od wskaźnika zadłużenia procentowego do kapitałów własnych (ND/E ), poinformowała spółka. W przypadku wskaźnika ND/E poniżej 60% spółka przeznaczy na

mDM rozpoczął rekomendowanie LC Corp od 'kupuj' i wyceny 3,54 zł

Warszawa, 02.10.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego mBanku (mDM) rozpoczęli rekomendowanie akcji LC Corp od zalecenia "kupuj" z wyceną na poziomie 3,54 zł, wynika z raportu datowanego na 26 września. W dniu wydania rekomendacji kurs

Obligacje LC Corp wartości 15 mln zł zadebiutują na Catalyst w piątek

Warszawa, 16.11.2016 (ISBnews) - Bond Spot podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia 18 listopada 2016 r. jako dnia pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 15 000 obligacji na okaziciela serii LCC007100521 spółki LC Corp o łącznej wartości nominalnej 15 mln

LC Corp miało 2,66 mln zł straty netto, 8,38 mln zł straty EBIT w III kw. 2018r.

Warszawa, 16.11.2018 (ISBnews) - LC Corp odnotowało 2,66 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 57,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata brutto wyniosła

Famur i LC Corp wejdą do indeksów mWIG40 i mWIG40TR po sesji 15 grudnia

Warszawa, 01.12.2017 (ISBnews) - W związku z kwartalną korektą portfeli indeksów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), po sesji 15 grudnia 2017 r. do indeksów mWIG40 oraz mWIG40TR wejdą Famur i LC Corp, zastępując Trakcję i Apatora, podała Giełda

LC Corp zawarł z Budimeksem umowę na realizację Wola Retro za 125,02 mln zł

Warszawa, 26.06.2017 (ISBnews) - Spółka zależna LC Corp, LC Corp Invest XVII Projekt 22 S, zawarła z Budimeksem umowę na generalne wykonawstwo budynku biurowo-usługowego ?Wola Retro" w maksymalnej kwocie 125,02 mln zł, poinformowała spółka. "

LC Corp sprzedał 1084 lokale i przekazał 847 lokali w I półroczu br.

Warszawa, 07.07.2017 (ISBnews) - LC Corp sprzedał 1084 lokale, a przekazał 847 lokali w I półroczu 2017 r., podała spółka. "I. Łączna sprzedaż lokali w I półroczu 2017 roku wyniosła 1084, z tego: - 952 na podstawie

LC Corp miało 147,09 mln zł zysku netto, 222,66 mln zł zysku EBIT w I poł. 2018

Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - LC Corp odnotował 147,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 42,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

LC Corp: Zmiany kursu euro obniżyły skons. zysk brutto o 52,98 mln zł w I kw.

Warszawa, 15.05.2017 (ISBnews) - Zmiany kursu euro obniżyły skonsolidowany zysk brutto LC Corp o 52,98 mln zł w I kw. 2017 r., podała spółka. "Zarząd LC Corp [...] informuje, iż Grupa LC Corp S.A. ujęła w wynikach I kwartału 2017 roku, kwoty

LC Corp planuje wprowadzić do oferty ok. 1,8 tys. lokali w tym roku

arszawa, 21.03.2017 (ISBnews) - LC Corp planuje wprowadzenie do oferty ok. 1 817 mieszkań i lokali usługowych w 2017 r., wynika z raportu rocznego. Spośród 1 817 lokali 720 jest planowanych do wprowadzenia w Warszawie, 231 we Wrocławiu, 619 w Krakowie

Obligacje LC Corp na 25 mln zł zadebiutują na Catalyst w poniedziałek

Warszawa, 08.12.2016 (ISBnews) - Zarząd BondSpot wyznaczył poniedziałek, 12 grudnia, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 25 000 obligacji na okaziciela serii LCC008061021 spółki LC Corp o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł

LC Corp przejrzy opcje strategiczne, nie wyklucza inwestora strategicznego

Warszawa, 12.10.2015 (ISBnews) - LC Corp zdecydowała o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej, jak również analizy potencjału rozwoju rynku nieruchomości w Polsce, podała spółka. W grę wchodzi m.in. poszukiwanie inwestora

Open Finance kupuje ok. 2,78% Noble Funds TFI od LC Corp B.V. za 8,5 mln zł

Warszawa, 14.08.2017 (ISBnews) - Open Finance zawarł z LC Corp B.V. umowę nabycia 5 170 akcji imiennych serii D Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, stanowiących w przybliżeniu 2,78% udziału w kapitale i ogólnej liczby głosów, za 8,5 mln zł w ramach wykonania przez

Akcjonariusze LC Corp zdecydowali o wypłacie 0,07 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 10.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze LC Corp zdecydowali o przeznaczenia 31,32 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,07 zł na akcję, podała spółka. "a) Wysokość dywidendy: 31 329 081,77 zł b

Sprzedaż LC Corp wzrosła do 2 092 lokali w 2016 r., przekazania do 1 393

Warszawa, 05.01.2017 (ISBnews) - LC Corp sprzedał (na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych) 2 092 lokale w 2016 r. wobec 2 072 rok wcześniej i przekazał 1 393 wobec 1 108 w 2015 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. W Warszawie

LC Corp kupił grunty we Wrocławiu za 22 mln zł pod inwestycję na ok. 420 lokali

Warszawa, 05.12.2017 (ISBnews) - LC Corp nabył prawa użytkowania wieczystego oraz prawo własności działek gruntu o łącznej powierzchni 1,2445 ha położonych we Wrocławiu przy ul. Kamiennej za łączną kwotę netto 22 mln zł zł, podała spółka. "

Obligacje LC Corp o wartości 15 mln zł wejdą na Catalyst w piątek

Warszawa, 21.12.2016 (ISBnews) - Bond Spot wyznaczył pierwsze notowanie 15 tys. obligacji serii LCC009061021 spółki LC Corp o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł na piątek 23 grudnia, podała spółka. "Jednocześnie dla obligacji została określona

LC Corp sprzedał 741 mieszkań netto w I kw. wobec 461 rok wcześniej

Warszawa, 06.04.2017 (ISBnews) - LC Corp sprzedał 741 mieszkań netto w I kw. 2017 roku wobec 461 rok wcześniej, podała spółka. Łączna sprzedaż lokali w I kwartale 2017 roku wyniosła 741 z tego: - 553 na podstawie

Zysk netto LC Corp spadł r/r do 42,74 mln zł w I poł. 2017 r.

Warszawa, 12.09.2017 (ISBnews) - LC Corp odnotowało 42,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 93,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "W okresie

Obligacje LC Corp na łącznie 85 mln zł zadebiutują na Catalyst w poniedziałek

Warszawa, 08.09.2016 (ISBnews) - Obligacje serii LCC006100521 LC Corp o łącznej wartości nominalnej 85 mln zł zadebiutują na Catalyst w poniedziałek, 12 września, podała spółka. "Jednocześnie dla obligacji została określona data ostatniego

mDM: Wśród 'najciekawszych' deweloperów m.in. LC Corp, Lokum, Atal, Robyg i Echo

Warszawa, 20.09.2017 (ISBnews) - Najciekawsze propozycje portfelowe wśród spółek deweloperskich według analityków Domu Maklerskiego mBanku (mDM) to LC Corp, Lokum Deweloper, Atal, Robyg, Dom Development, Archicom, Echo Investment i Capital Park, wynika z raportu datowanego na

Akcjonariusze LC Corp zdecydują 27 IV o wypłacie 0,07 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 31.03.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze LC Corp zdecydują o przeznaczeniu łącznej kwoty 31,329 mln zł na wypłatę dywidendy tj. 0,07 zł na akcję z zysku za 2016 r., wynoszącego 31,218 mln zł, oraz kwoty 111,14 tys. zł przeniesionej z kapitału zapasowego, wynika z

LC Corp. złożyło wniosek do UOKiK o zgodę na przejęcie Open LifeTUnŻ

Warszawa, 23.05.2016 (ISBnews) - LC Corp. złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń, podał Urząd. Wniosek wpłynął 19 maja, sprawa jest w toku

Haitong rekomenduje kupuj Robyg i LC Corp, neutralnie dla Ronson i Dom Dev.

Warszawa, 05.04.2017 (ISBnews) - Analitycy Haitong Banku podnieśli rekomendację dla LC Corp do "kupuj" z "neutralnie" i cenę docelową do 2,4 zł oraz podtrzymali rekomendację "kupuj" dla Robyga, podnosząc cenę docelową do 3,98 zł. Równocześnie

Grupa Idea Banku sfinalizowała przejęcie Getin Leasing od LC Corp B.V.

Warszawa, 31.10.2016 (ISBnews) - Idea Leasing, spółka zależna Idea Bank, sfinalizowała nabycie 75 % akcji Getin Leasing od LC Corp B.V., podał Idea Bank. ?W związku ze spełnieniem się określonego w umowie warunku zawieszającego w postaci osiągnięcia

Zysk netto LC Corp wzrósł r/r do 93,52 mln zł w I poł. 2016 r.

Warszawa, 30.08.2016 (ISBnews) - LC Corp odnotował 93,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 40,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

Akcjonariusze LC Corp zdecydowali o wypłacie 0,18 zł na akcję dywidendy

Warszawa, 13.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze LC Corp zdecydowali o wypłacie 80,56 mln zł dywidendy, co da wypłatę w wysokości 0,18 zł na akcję, podała spółka. "Liczba akcji objętych dywidendą: 447 558 311 akcje. Dzień dywidendy: 6 maja 2016 r

LC Corp sprzedał 891 mieszkań netto w I półr. wobec 826 rok wcześniej

Warszawa, 07.07.2016 (ISBnews) - LC Corp sprzedał 891 mieszkań netto w I połowie 2016 roku wobec 826 rok wcześniej, podała spółka. Spółka podkreśla, że liczba sprzedanych mieszkań to "ilość umów deweloperskich i przedwstępnych (w przypadku lokali

LC Corp wzięło kredyt na budowę biurowca w Katowicach

Firma kontrolowana przez Leszka Czarneckiego pożyczy z PKO BP 62 mln zł. Kredyt ma być spłacony do grudnia 2025 roku. Zabezpieczeniem jest m.in. hipoteka na nieruchomości przy al. Roździeńskiego 10 w Katowicach. To właśnie tu LC Corp buduje biurowiec

Getin Holding sprzedał 1,46% akcji Idea Banku za 26,5 mln zł na rzecz LC Corp

Warszawa, 16.12.2016 (ISBnews) - Getin Holding sprzedał 1,148 mln akcji Idea Bank, stanowiących 1,46% kapitału i uprawniających do 1,45% głosów na walnym zgromadzeniu, na rzecz LC Corp B.V. za 26,5 mln zł, podała spółka. Celem sprzedaży jest pozyskanie środków na realizację

Zysk netto LC Corp spadł r/r do 18,28 mln zł w I kw. 2016 r.

Warszawa, 16.05.2016 (ISBnews) - LC Corp odnotował 18,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 20,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

Zysk netto LC Corp wzrósł r/r do 108,93 mln zł w 2015 r.

Warszawa, 08.03.2016 (ISBnews) - LC Corp odnotował 108,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 76,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 154,5

DM Vestor podniósł wycenę LC Corp do 2,6 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 02.08.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Vestor podnieśli cenę docelową akcji LC Corp do 2,6 zł z 2,5 zł i podtrzymali rekomendację 'kupuj', wynika z raportu datowanego na 1 sierpnia. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję

Haitong: Zalecenie dla Dom Dev. w górę; LC Corp, Ronson - w dół; Robyg bez zmian

Warszawa, 28.09.2016 (ISBnews) - Haitong Bank podniósł rekomendację dla Dom Development do "kupuj" z "neutralnie", podtrzymał rekomendację "kupuj" dla spółki Robyg oraz obniżył zalecenia dla LC Corp i Ronsona - w obu przypadkach do "neutralnie

Obligacje LC Corp o wartości 65 mln zł zadebiutują jutro na Catalyst

Warszawa, 17.06.2015 (ISBnews) ? BondSpot wyznaczył 18 czerwca na pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 65 000 obligacji serii LCC005200320 spółki LC Corp o łącznej wartości nominalnej 65 mln zł, podał deweloper. "

Haitong Bank obniżył wycenę LC Corp do 2,1 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Warszawa, 16.02.2016 (ISBnews) - Analitycy Haitong Banku obniżyli cenę docelową akcji LC Corp o 2% do 2,1 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 15 lutego. Kurs akcji Ronson we wtorek około godziny 12-ej

Erbud rozwiązał umowę z LC Corp na budowę budynków wielorodzinnych we Wrocławiu

Warszawa, 06.11.2015 (ISBnews) - Umowa pomiędzy Erbudem a LC Corp na wybudowanie budynków wielorodzinnych we Wrocławiu, podpisana w czerwcu 2015 r. została rozwiązana, poinformował Ebud. "Umowa miała charakter warunkowy i jej realizacja była

Budimex zbuduje Retro Office House we Wrocławiu dla LC Corp za 89,9 mln zł

Warszawa, 14.07.2016 (ISBnews) - Budimex podpisał umowę ze spółką LC Corp Invest XVII Sp. z o.o. Projekt 21 Sp. k. na realizację inwestycji polegającej na wybudowaniu zespołu biurowo-usługowego "Retro Office House" wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną we

Zysk netto LC Corp wzrósł r/r do 40,48 mln zł w I poł. 2015 r.

Warszawa, 31.08.2015 (ISBnews) - LC Corp odnotował 40,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 30,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

Haitong Bank podniósł rekomendację LC Corp do 'kupuj', wycenę do 2,15 zł

Warszawa, 15.12.2015 (ISBnews) - Analitycy Haitong Bank podnieśli rekomendację dla LC Corp do "kupuj" z "neutralnie", a także podnieśli cenę docelową akcji spółki o 2,3% do 2,15 zł, wynika z raportu datowanego na 14 grudnia. Wycena

lc corp

LC Corp SA - spółka akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. LC Corp jest spółką holdingową - kontroluje grupę spółek, których podstawowym zakresem działalności jest branża deweloperska. Pierwsze dwie litery nazwy pochodzą od inicjałów głównego akcjonariusza Leszka Czarneckiego. Siedziba spółki znajduje się w posiadanym przez nią budynku Arkad Wrocławskich.

więcej o lc corp na pl.wikipedia.org