latem orbis

Orbis przeanalizuje rozdzielenie biznesów asset heavy i asset light

świadczeniu innych usług (tzw. asset light - service business) we wszystkich krajach, w których spółka prowadzi działalność operacyjną, podał Orbis. "Po zakończeniu planowanych analiz, zarząd emitenta podejmie decyzję w zakresie dalszych działań. Jednocześnie, doceniając wiedzę

Orbis planuje capex bez one-offów w przedziale 150-170 mln zł w l. 2018-2019

Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Orbis planuje capex bez zdarzeń jednorazowych - takich jak wykup hoteli, czy ewentualne akwizycje - w przedziale 150-170 mln zł w latach 2018-2019, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Marcin Szewczykowski. Pomimo wzrostu kosztów

Orbis ma umowę z UBM Development AG o zarządzanie Hotelem Mercure w Katowicach

Warszawa, 26.11.2018 (ISBnews) - Grupa Hotelowa Orbis zawarła umowę warunkową o zarządzanie hotelem Mercure z UBM Development AG, podał Orbis. Hotel Mercure Katowice City Center zostanie otwarty w 2020 roku. "Konsekwentnie, zgodnie ze strategią

Orbis otworzy hotel ibis Styles Kraków Santorini w IV kw. 2019 r.

Warszawa, 12.12.2018 (ISBnews) - Orbis zawarł umowę franczyzy na hotel ibis Styles Kraków Santorini, który zostanie otwarty w IV kw. 2019 r., podała spółka. "Jest to nowa inwestycja - prace budowlane trwają przy ul. Bulwarowej 35b, która

Orbis miał 34,76 mln zł straty netto, 40,41 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Orbis odnotował 34,76 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 30,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła

Grupa Orbis otworzy co najmniej po jednym hotelu miesięcznie w 2016 r.

Warszawa, 29.10.2015 (ISBnews) - Grupa Orbis otworzy co najmniej po jednym hotelu miesięcznie w 2016 roku, poinformował wiceprezes Ireneusz Węgłowski. W przyszłym roku Orbis zniknie jako marka hoteli i pozostanie jedynie marką korporacyjną spółki giełdowej

Orbis rozpoczął ofertę publiczną 5-letnich obligacji na kwotę do 200 mln zł

Warszawa, 21.07.2016 (ISBnews) - Orbis rozpoczął ofertę publiczną obligacji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 200 mln zł i terminie zapadalności nie dłuższym niż 5 lat, które zostaną wyemitowane przez spółkę. Oferta będzie skierowana tylko do tych inwestorów

Grupa Orbis otworzyła pierwszy w BiH Hotel Novotel Sarajevo Bristol

Warszawa, 28.09.2017 (ISBnews) - Hotel Novotel Sarajevo Bristol został oficjalnie otwarty - jest to pierwszy w Bośni i Hercegowinie obiekt należący do grupy Orbis, która jest wyłącznym licencjodawcą marek AccorHotels w Europie Wschodniej, podała grupa. Novotel Sarajevo Bristol

Orbis ma kredyt do kwoty 480 mln zł na przejęcie portfela 46 hoteli od Accor

, (ii) cele korporacyjne Orbis, do kwoty nie wyższej niż 50 000 000 zł. Kredyt zostanie wypłacony w dwóch transzach: - transza A: w wysokości 180 000 000 zł, z terminem spłaty 1 rok od daty podpisania umowy kredytu, z opcją przedłużenia o 5 lat

Orbis otworzy 8 hoteli w regionie w najbliższych miesiącach

dyrektor grupy Orbis w Rumunii, Bułgarii i Macedonii. Małgorzata Morek, po 20 latach postanowiła dalej kontynuować swoją karierę zawodową poza Orbisem, podano także. W najbliższych miesiącach: Orbis uruchomi hotele w: Rumunii (Mercure Sighisoara Binderbubi, ibis Styles Arad

Orbis zdecydował o rozdzieleniu biznesów, skoncentruje się na asset heavy

hotelarskiej, podkreślono. "Orbis, będąc historycznie właścicielem nieruchomości, inwestorem i operatorem, a także dokonując w ostatnich latach znaczących transakcji zbudował przewagę rynkową i zracjonalizował swój portfel hoteli. Wejście w fazę zmian strukturalnych pozwoli nam

Zysk netto Orbisu wzrósł r/r do 207,13 mln zł w 2016 r.

, zapewniając w nadchodzących latach trwały rozwój sieci. Do roku 2020 w krajach regionu Europy Wschodniej wiele nowych hoteli pod markami Novotel, ibis i ibis Styles dołączy do Grupy Orbis" - wskazał także prezes. Niezależnie od rozwoju sieci i modernizacji hoteli w regionie

Orbis rozważa emisję obligacji, aby częściowo zrefinansować transakcję z Accorem

lat prawo to będzie przysługiwało Orbisowi na wyłączność. Obecnie w grupie Orbis działa ponad 100 hoteli, które są zlokalizowane w 8 krajach Europy Środkowej. (ISBnews)

Orbis uzyskał prawo do prowadzenia i rozbudowy sieci hoteli marki Adagio

. Orbis podał, że generalna umowa franczyzy zawarta została na okres 15 lat, z możliwością jej przedłużania na kolejne pięcioletnie okresy. Umową zostały objęte następujące kraje: Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Serbia, Estonia, Łotwa, Litwa. "

Orbis jest 'spokojny' o wyniki 2018 r. i gotowy na akwizycje

Warszawa, 21.02.2018 (ISBnews) - Orbis patrzy na wyniki 2018 r. "ze spokojem" i ocenia, że wzrost przychodu na dostępny pokój (revenue per available room, RevPAR) ma szansę być podobny, jak w 2017 r., kiedy wyniósł 6,5%, poinformował członek zarządu i dyrektor

Orbis szacuje łączny capex na minimum 320 mln zł w 2018 r.

Warszawa, 26.07.2018 (ISBnews) - Orbis szacuje, że jego tegoroczny łączny capex - obejmujący akwizycje i wykup hoteli z leasingu, projekty rozwojowe i inne nakłady - może wynieść co najmniej 320 mln zł, wobec 93,5 mln zł w I poł. 2018 r., poinformowali członkowie zarządu

Nie żyje Tadeusz Gołębiewski

Nie żyje Tadeusz Gołębiewski

spółki Orbis hotel w centrum Białegostoku, który otworzył rok później, a w 2002 roku zdecydował się na zakup niedokończonego hotelu w Wiśle. W 2010 roku otworzył hotel w Karpaczu.  Dziełem jego życia miał być hotel w Pobierowie, którego otwarcia nie doczekał. Hotel pierwszych gości ma przyjąć w

RN Orbis zgodziła się na przejęcie hoteli Accor w Europie Śr. za 142,3 mln euro

, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, na zasadzie wyłączności przez okres minimum 10 lat" - czytamy w komunikacie. Jako wyłączny licencjodawca w regionie Europie Środkowej, Orbis przejmie od Accor 38 istniejących oraz 8 planowanych hoteli

Orbis przejął od Accoru hotele w 5 krajach Europy Środkowej za 142,3 mln euro

Warszawa, 08.01.2015 (ISBnews) - Grupa Orbis podpisała ze swoim partnerem strategicznym Accor i podmiotami z jego grupy kapitałowej umowy dotyczące zakupu sieci 46 hoteli w Europie Środkowej oraz zawarła generalną umowę licencyjną, poinformował prezes Gilles Clavie

Orbis rozpoczął emisję obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł

Warszawa, 15.06.2015 (ISBnews) - Orbis rozpoczął ofertę publiczną obligacji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 300 mln zł, podała spółka. "Spółka nie jest zobowiązana do udostępnienia prospektu emisyjnego do publicznej wiadomości

Orbis ma przedwstępną umowę przejęcia 46 hoteli od Accor za 142,3 mln euro

, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, przy czym przez okres 10 lat, powyżej wskazane uprawnienia zostaną przyznane Orbisowi na wyłączność. "Zarząd Orbisu informuje, iż w wyniku zawarcia opisanych powyżej umów przyrzeczonych oraz generalnej umowy licencyjnej, Orbis jako

Orbis ma przedwstępną umowę sprzedaży dwóch hoteli w Toruniu za 29 mln zł netto

Warszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - Orbis zawarł zawarł przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci hotelu "Mercure Toruń Centrum" za cenę netto 18 mln zł oraz hotelu "ibis budget Toruń" i nieruchomości o powierzchni 3 489 m2

Orbis zakłada dalszy wzrost w 2016 r., ale bez zmiany polityki dywidendowej

jeszcze ryzykowny, ale przy dobrych partnerach, z którymi rozmawiamy, może się udać jeszcze kilka projektów w najbliższych latach" - powiedział. Orbis jest na razie obecny w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii, Macedonii, Łotwie i na Litwie

Upadło biuro Orbis Travel. Kto zawinił?

Turyści Polskiego Biura Podróży "Orbis" utknęli w Grecji, Turcji, Hiszpanii, Egipcie, Tunezji oraz na Malcie. W środę za granicą było ich ponad tysiąc. Zdaniem wicemarszałka województwa mazowieckiego Ludwika Rakowskiego bezpiecznie wrócą do kraju. Upadające biuro ma

Accor ogłasza wezwanie na 100% Orbisu, chce go wycofać z GPW

; - czytamy w komunikacie. Przy założeniu, że AccorHotels nabędzie wszystkie akcje Orbisu, których obecnie nie posiada łączna cena za te akcje wyniesie 1 897 mln zł (442 mln euro). "AccorHotels i Orbis rozpoczęły współpracę 45 lat temu, kiedy to

Nakłady inwestycyjne Orbisu sięgną 150-170 mln zł w 2017 r. bez wykupów

2016 r. i na początku br., Orbis myśli o kolejnych buy-backach. Nakłady inwestycyjne Orbisu wyniosły 300,9 mln zł w 2016 r., z czego 124 mln zł przypadły na wykup dzierżawionych hoteli, a 176,9 mln zł na inwestycje w budowy i modernizacje hoteli oraz inne wydatki

Orbis: Chcemy zarówno kupować hotele, jak i modernizować już posiadane

Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - Orbis nadal zalicza akwizycje hoteli do swoich priorytetów, choć przyznaje, że wysokie ceny na rynku im nie sprzyjają. Dlatego spółka jest skłonna więcej inwestować w renowację istniejących hoteli, zwłaszcza gdy widzi szanse na szybki zwrot

Dlaczego upadł Orbis Travel? Koniec turystycznej marki

Wszystkich zmyliła nazwa - Orbis - którą w Polsce zna każde dziecko. Ale ludzie z branży od dawna wiedzieli, że PBP Orbis działający na rynku pod marką Orbis Travel to mała firma z dużymi problemami Państwowe Biuro Turystyczne

Orbis sprzedał Mercure Toruń Centrum za 18 mln zł netto

dotychczasowymi markami oraz kupujący, w terminie 3 lat od dnia nabycia nieruchomości, dokończy budowę zlokalizowanego na niej hotelu, który następnie będzie prowadzony pod marką "ibis Styles". Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo

Orbis chce sfinalizować przejęcie 46 hoteli w regionie od Accor w I kw. 2015 r.

Warszawa, 14.11.2014 (ISBnews) - Orbis liczy, że sfinalizuje transakcję przejęcia portfela hoteli w regionie Środkowej Europy od Accor w I kw. 2015 roku, poinformował agencję ISBnews prezes Gilles Clavie. "Liczymy, że zamknięcie transakcji

Spółka Orbisu sprzeda hotel w Budapeszcie ze zwrotnym oddaniem w zarządządzanie

Warszawa, 24.11.2017 (ISBnews) - Spółka zależna, w której Orbis posiada 99,92% akcji - Accor-Pannonia Hotels Zrt., oraz dwie spółki stowarzyszone kontrolowane w ramach grupy kapitałowej Starwood zawarły transakcję sprzedaży hotelu "Sofitel Budapest Chain Bridge" ze

DM BDM podniósł wycenę Orbisu do 60,8 zł, nadal rekomenduje 'akumuluj'

podtrzymanie zalecenia 'akumuluj' i podniesienie ceny docelowej do poziomu 60,8 zł (po odcięciu dywidendy będzie to 59,3 zł). Przy naszych założeniach i cenie docelowej na poziomie 60.8 zł, Orbis będzie handlowany przy mnożniku EV/EBITDA na lata 2016-2017 na poziomie 9.2x i 8.6x. " - czytamy w raporcie

Przegląd informacji ze spółek

Orbis i spółka Cube (nabywca) zawarły przyrzeczoną umowę sprzedaży nieruchomości w Toruniu, zabudowanej niedokończonym budynkiem hotelowym za cenę 4,55 mln zł netto. W związku z tym, uzyskana przez Orbis cena sprzedaży nieruchomości oraz cena sprzedanej 28 lutego 2019 r

BDM obniżył rekomendację Orbisu do 'trzymaj', wycena 60 zł

zł, Orbis będzie handlowany przy mnożniku EV/EBITDA na lata 2015-2016 na poziomie 8.1x i 7.6x. Uważamy, że są to wartości odpowiednie zważywszy na zaawansowany proces odbudowy wyników (bardzo wysoka frekwencja; pole do wyższej rentowności postawiają cenniki) i oczekiwaną dynamikę wzrostu EBITDA w

Przegląd informacji ze spółek

najbliższych dwóch lat, poinformował prezes Gilles Clavie. Orbis podtrzymuje planowany capex na poziomie ok. 150 mln zł w 2016, wyłączając wykupy leasingowanych hoteli, poinformował wiceprezes Marcin Szewczykowski. Orbis optymistycznie patrzy na drugie

Przegląd prasy

. Orbis planuje otwarcie 23 nowych hoteli w ciągu najbliższych dwóch lat, poinformował prezes Gilles Clavie. Orbis podtrzymuje planowany capex na poziomie ok. 150 mln zł w 2016, wyłączając wykupy leasingowanych hoteli, poinformował wiceprezes Marcin Szewczykowski

Prezes Orbisu: Wyzwaniem na 2019 rok rosnące koszty płac, energii i wykonawstwa 

niekórych rynkach, ocenił prezes Orbisu Gilles Clavie. Spółka rozważa wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań w segmencie hoteli ekonomicznych. "Rynek jest coraz bardziej dojrzały i nie możemy oczekiwać tak dynamicznych wzrostów, jak w poprzednich latach. Mamy na uwadze

Przegląd informacji ze spółek

Orbis i jego wybrane spółki zależne zawarły z Accor oraz wybranymi spółkami zależnymi Accor umowę sprzedaży całej hotelowej działalności serwisowej (tzw. light asset business) prowadzonej bezpośrednio przez Orbis w Polsce (tzw. Departament Usług) oraz, pośrednio przez jego

Kto najwięcej zarobił na bonie turystycznym? Liderem Energylandia, ale dla niektórych stanowił 90 proc. przychodów

;latem tłumy. Pomógł wspomniany bon turystyczny. Największy park w Europie został największym beneficjentem programu.   – Energylandia otrzymała do tej pory dokładnie 68 997 099,48 zł – informuje Paweł Żebrowski, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który rozlicza bon. To kwota

Przegląd prasy

Warszawa, 19.02.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Polskie Radio chce zmienić Program IV w kanał "mówiony" - w ten sposób po latach powstałaby pierwsza

Przegląd informacji ze spółek

Krakowski Park Technologiczny. Na jego mocy spółka zainwestuje ponad 11 mln zł w nowe maszyny i urządzenia. Agora chce osiągnąć próg rentowności kanału Kiwi TV w ciągu 4-5 lat, poinformował prezes Bartosz Hojka. Bieżący rok będzie dla Orbisu okresem

Ustąpił szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej Arkadiusz Siwko. Nie wytrzymał presji ludzi Macierewicza?

upadku rządu premiera Olszewskiego w czerwcu 1992 r. Siwko zajął się biznesem. W latach 1998-2005 był wiceprezesem firmy hotelarskiej Orbis, a za pierwszego rządu PiS został prezesem państwowej spółki Operator Logistyczny Paliw Płynnych, zarządzającej państwowymi naftobazami. Wśród osób związanych z PGZ

Przegląd prasy

nie będzie potrzeby zmiany stóp przez cały 2019 rok --Orbis podtrzymuje prognozę 465-480 mln zł EBITDA w 2018 r. --BIK: Banki wydały o 8,5% mniej r/r kart kredytowych w IX --BIK: Banki udzieliły o 9,7% więcej r/r kredytów

Przegląd informacji ze spółek

. Orbis może w perspektywie najbliższych trzech lat dokonać wykupu kilkunastu hoteli leasingowanych. Rząd wielkości wydatków na te transakcje to ponad 100 mln euro, poinformował dyrektor finansowy spółki Marcin Szewczykowski. Nakłady inwestycyjne Orbisu w tym roku wyniosą

Przegląd prasy

sygnały. Firma nie planuje przejęć w najbliższym czasie -- Branży drogowej grozi fala upadłości przez inwestycje realizowane poniżej realnych kosztów. Ich skala może być jeszcze większa niż w latach 2011-2012 Parkiet -- Play

Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź zatwierdziła przedłożoną przez zarząd strategię spółki na lata 2019-2023 zakładającą m.in. krajową produkcję górniczą na poziomie 450 tys. ton miedzi w urobku przy średniorocznym koszcie nie wyższym niż 3800 USD/tonę w okresie 2019-2023, podała

Wolf Theiss/Mergermarket: Wartość transakcji M&A w CEE spadła o 18% r/r w 2018r.

; wśród nich największe ogłoszone przejęcia to nabycie Euro Bank przez Bank Millennium, zakup podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska przez BGŻ BNP Paribas oraz zakup pakietu akcji notowanej na GPW spółki hotelarskiej Orbis przez jej większościowego akcjonariusza, francuską Grupę Accor"

2010: Koniec tanich wakacji? Wycieczki będą droższe

Triada wystartowała ze sprzedażą lata 2010 jeszcze w ubiegłym tygodniu. W połowie listopada dołączy Orbis. Tuż przed początkiem grudnia Itaka, a już teraz letnie wycieczki oferowane są w internecie. Jednak organizatorzy wyjazdów już zapowiadają, że z powodu fatalnych wyników

Przegląd informacji ze spółek

potencjału dywidendowego w ciągu najbliższych czterech lat, poinformował członek zarządu Marcin Juszczyk. Capital Park oczekuje znaczącego wzrostu przychodów, dzięki podpisanym umowom i osiągniętemu poziomowi najmu 88% posiadanej powierzchni w ukończonych projektach, poinformował

Przegląd prasy

tempie średnio 3,2% w latach 2018-2023 Dziennik Gazeta Prawna --PGG może nie wykonać planu dot. poziomu wydobycia węgla w tym roku wg gazety Puls Biznesu --Abris Capital Partners szuka nabywcy na

Przegląd prasy

artykułów rolno-spożywczych --Vistal Gdynia ma umowę na konstrukcję mostu za szac. 5,57 mln euro netto --Indeks złotego pozostaje w trendzie spadkowym --Notowania złota sięgnęły najwyższych poziomów od 7 lat

Przegląd informacji ze spółek

Śliwa. Kadencja wspólna zarządu trwa 3 lata, podała spółka. Orbis odnotował 1 258,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 363,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Przegląd prasy

latami 90. Dziennik Gazeta Prawna --W poniedziałek wchodzi w życie Konstytucja Biznesu, która ma poprawić relacje biznes-administracja Puls Biznesu --Konieczność dostosowania bankowych systemów

Przegląd prasy

publicznym 1,95 mld zł rekompensaty z tytułu utraconych przez zwolnienia wpływów abonamentowych ISBnews --Orbis sprzedał ostatecznie projekt hotelowy w Toruniu za 11 mln zł netto --Indeks WIG20 wzrósł o 0,09% na zamknięciu w

Czy zwierzętom w Polsce będzie lepiej? Niektórym na pewno

konsumpcja rośnie. Według danych GUS w zeszłym roku zjedliśmy mniej więcej po 77 kg, a to prawie 10 proc. wzrostu w porównaniu do roku 2017. Tak dużej dynamiki nie było co najmniej od początku lat 90. Wzrosła konsumpcja wieprzowiny, mniej więcej o 4 kg (do 42,5 kg), i drobiu, o 3 kg (do 30,7 kg). Nieco

Przegląd informacji ze spółek

Po transakcji sprzedaży 100% akcji Małpki przez Czerwoną Torebkę na rzecz Forteam Investments Limited suma bilansowa Czerwonej Torebki spadnie o 15%, poinformowała spółka. Przychody grupy Orbis według wstępnych danych wyniosły 707,8 mln zł w 2014 r., co oznacza wzrost o 3,7% w

Przegląd informacji ze spółek

służbowych w Polsce, skupiona w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP, organizacji reprezentującej ok. 80% rynku) powiększyła się o 14% r/r zgodnie z danymi po III kwartale br., podał PZWLP. To tempo najwyższe od 3 lat. Oferta Apatora, warta 38,5 mln zł netto, została

Kiedy znikną jajka trójki? Alternatywnych przybywa powoli

Fala rezygnacji z jajek z chowu klatkowego, czyli trójek, przez sieci handlowe i innych firm, trwa od kilku lat. Wyeliminowanie tych jaj ze sprzedaży najpóźniej do 2025 roku deklarowały m.in. Lidl, Kaufland, Aldi, Netto czy Biedronka. Włączyły się też sieci hoteli, na przykład Intercontinental i

Przegląd prasy

--Dom Development sprzedał 1889 mieszkań w 2014, oczekuje dobrego rynku w 2015 r. --Orbis rozważa emisję obligacji, aby częściowo zrefinansować transakcję z Accorem --Zarząd JSW przygotował propozycje zmian, związki odmawiają rozmów

Przegląd prasy

ciągu ostatnich 5 lat zapotrzebowanie na budowlańców o zróżnicowanych kwalifikacjach zwiększyło się prawie trzykrotnie --Na koniec czerwca 2019 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano informacje o upadłości 305 firm wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny

Przegląd prasy

10 lat --Fala podwyżek cen za śmieci dotarła już do gmin --Resort finansów - nawet jeśli chciałby zmienić przyszłoroczny budżet - i pokazać w nim deficyt, to na przeszkodzie stoi reguła wydatkowa Puls Biznesu

Przegląd prasy

% udziału e-commerce w przychodach na koniec 2019 r. --Prezes Grupy Lotos: Capex powinien być porównywalny do tegorocznego w 2020 r. --Grupa Lotos nie otrzymała jeszcze żadnych odszkodowań za zanieczyszczoną ropę --Orbis miał

Przegląd informacji ze spółek

, podał Tesgas. Lubelski Węgiel Bogdanka zawarła aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego z Energa Elektrownie Ostrołęka ? spółką zależną Energi ? który wydłuża jej obowiązywanie do końca 2019 r. i określa wartość dostaw w latach 2017 ? 2019 na 134 mln zł netto

Przegląd prasy

. -- Merlin - internetowy sprzedawca kupuje znaną markę e-commerce. Transakcję sfinansuje m.in. jeden z najbogatszych Polaków. Rzeczpospolita --Przy okazji prac nad konstytucją biznesu Ministerstwo Rozwoju planuje odkładaną latami dekomunizację ustaw

Przegląd informacji ze spółek

uchwały o połączeniu zgodnej z projektem podczas NWZ zaplanowanego na 25 lutego, poinformował bank. Strategia InBook zakłada m.in. pozyskanie w perspektywie do 3 lat partnera branżowego lub połączenie z podobnym podmiotem oraz pozyskanie kapitału na rozwój w postaci emisji akcji

Przegląd prasy

będzie w nim pracowało 96,7 tys. osób, czyli o 40 tys. mniej niż w 2017 r., przewidują eksperci IATA ISBnews --Orbis sprzedał Accor całą działalność serwisową za 1 218,4 mln zł --Akcjonariusze PBKM zdecydują 14 X o emisji

Przegląd informacji ze spółek

przeznaczony do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, materiałów i wyposażenia o nazwie ERG CleanSkin, podał Boryszew. Rada nadzorcza Budimeksu powołała Dariusza Blochera do pełnienia funkcji prezesa zarządu i dyrektora generalnego na okres X, wspólnej kadencji, obejmującej lata 2020

Przegląd informacji ze spółek

porozumienie, na podstawie którego utworzone zostaną klasy patronackie. Porozumienie obowiązywać będzie przez 10 lat, podała spółka. Grupa chce uczestniczyć w odbudowie szkolnictwa zawodowego w Polsce. Dom Development zawarł z Budimeksem umowę o wartości 125,88 mln zł netto na

ITAKA przejęła popularne czeskie biuro podróży

Cedok - podobnie jak Orbis - został założony w 1920 r. jako Czechosłowackie Biuro Podróży i Transportu. Obecnie jest trzecim największym na czeskim rynku biurem turystycznym: posiada 36 oddziały, 23 biura partnerskie i franchisingowe i ponad 700 agentów. Rocznie obsługuje ponad

Przegląd prasy

najwyższe poziomy od ponad 6 lat --FPP i CALPE: Zrywanie kontraktów drogowych grozi utratą 4,2 mld zł środków z UE --BIK: Banki i SKOK-i udzieliły o 1,9% mniej r/r kredytów konsumpcyjnych w V --Henderson Park przejął 70% w

Przegląd informacji ze spółek

brutto, podała spółka. Orbis rozpoczął ofertę publiczną obligacji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 200 mln zł i terminie zapadalności nie dłuższym niż 5 lat, które zostaną wyemitowane przez spółkę. Oferta będzie skierowana tylko do tych inwestorów, którzy nabędą

Przegląd prasy

Prawna --Ministerstwo Finansów będzie w przyszłym roku nadal uszczelniać system podatkowy --Obecne w Polsce instytucje chętnie sfinansują nowe projekty z obszaru OZE. Wartość tego rynku będzie wynosiła podan 8 mld zł rocznie w najbliższych latach

Przegląd prasy

--Zagraniczne połączenia lotnicze ruszą w Polsce najwcześniej 3 maja, oferta będzie ograniczona, a ceny biletów niskie --MF: Nadpłacony podatek z zeznań rocznych za 2019 r. będzie zwracany jak najszybciej --Zapowiada się największa od lat susza, a kryzys

Przegląd prasy

obsłuży system KRUS przez kolejne 4 lata za 77,5 mln zł --Grupa Azoty zdecydowała o objęciu planowanej emisji ZCh 'Police' --PSPA złożyło w Ministerstwie Energii projekt E-taryfy dla elektromobilności --Śnieżka otrzyma ok

Przegląd prasy

Wyborcza --Opłatę radiowo-telewizyjną uiszczało zaledwie 8% gospodarstw domowych w ub.r. ISBnews --eobuwie.pl będzie przeznaczać 20% zysku na dywidendę za lata obrot. 2019-2021 --Zysk netto Alumetalu

Przegląd prasy

--KIR wprowadza kwalifikowany podpis elektroniczny mSzafir dostępny zdalnie --KE: Pomoc publiczna dla firm w zw. z koronawirusem do końca roku, max. na 6 lat --GPW ogłosiła konkurs na prezesa Towarowej Giełdy Energii

Przegląd informacji ze spółek

rozliczania per minuta bądź gigabajt i przejście na konkretne pakiety usług, gwarantujące minimalną kwotę przychodów dla Orange Polska (take-or-pay), podała spółka. Orange Polska zakłada minimalny poziom przychodów z tego tytułu w wysokości 321 mln zł przez 4 lata. Murapol Projekt

Przegląd prasy

może dostać subwencje z rynku mocy -- Spadają ceny polis samochodowych Puls Biznesu --Pakiet zimowy jest optymistyczny dla Ostrołęki. Nowa elektrownia będzie mogła być wspierana przez lata --Do

Przegląd informacji ze spółek

analogicznym okresie, poinformował ISBnews prezes Marcin Kwaśnica. Enter Air sp. z o.o. - spółka zależna Enter Air S.A - zawarła z Rainbow Tours S.A. umowa charteru dotycząca sprzedaży miejsc w samolotach wraz z załogą na sezon lato 2019 oraz zima 2019/20, podało Enter Air

AndersenTax planuje istotną ekspansję w Polsce, rozmawia o dołączeniu kancelarii

również osoby z innych firm" - dodała partner Aleksandra Kalinowska. W Polsce doradcy, którzy będą działać pod marką Andersen, już obsługują m.in. giełdowe spółki, jak Orbis, Grupa Azoty, ale też polskie oddziały GE, Lufthansa, Abbott Laboratories, czy Philips Lighting

Carrefour też wycofuje jajka trójki

rozwoju Carrefour Polska. Trend już jest Rezygnacja z trójek to trend, który przyszedł do nas z Zachodu. Z trójek rezygnują też Lidl, Kaufland, Aldi czy Netto . Włączają się też sieci hoteli, na przykład Intercontinental i Accor, do której należą Mercure i Orbis, które zamierzają całkowicie zrezygnować z

Sieć sklepów Biedronka wycofuje jajka "trójki"

, a od grudnia także hotele z grupy Accor, do której należy Mercure i Orbis, które zamierzają całkowicie zrezygnować z "trójek" do 2020 r. Andrzej Danielak, prezes Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu, tłumaczy że, w ostatnich latach hodowcy zainwestowali miliony złotych

Przegląd informacji ze spółek

najbardziej skomplikowanych transakcji restrukturyzacji zadłużenia ostatnich lat na polskim rynku", podała spółka. Orbis uruchomił hotel ibis Styles Warszawa Centrum przy ulicy Zagórnej 1a w stolicy, podała spółka. Koszt inwestycji to 48 mln zł

Przegląd prasy

% Polaków spodziewa się, wzrostu cen nieruchomości w ciągu 12 m-cy --Orbis wstępnie planuje I transzę buy-backu o wartości ok. 560 mln zł do III 2020 --Neuca podtrzymuje politykę dywidendową --Grupa Azoty szacuje synergie z

Przegląd informacji ze spółek

. 2018 r., co skutkowało osiągnięciem wskaźnika dług netto/EBITDA wg LIFO r/r na poziomie 0.9x, poinformowała spółka. Orbis planuje capex bez zdarzeń jednorazowych - takich jak wykup hoteli, czy ewentualne akwizycje - w przedziale 150-170 mln zł w latach 2018-2019, poinformował

Przegląd informacji ze spółek

reorganizacji to koniec 2022 r. Euro Styl z grupy kapitałowej Dom Development wszedł w skład konsorcjum pod nazwą GGI Dolne Miasto, które podpisało umowę o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym (PPP) z Miastem Gdańsk. W ramach przedsięwzięcia, w ciągu 8 lat na Dolnym Mieście zrealizowane

Przegląd prasy

w Dusseldorfie za 15,2 mln zł netto --POLOmarket zmodernizował ponad 60 swoich placówek w br., otwiera nowe --Murapol przyjął strategię na lata 2019-2021+ --Bank Millennium: Polskie gospodarstwo domowe wyda na święta ok

BCG: Rusza program mentoringowy EmpowerPL dla studentów z kraju i zagranicy

, Famur, Google, GPW, Grupa Onet.pl, Idea Bank, ING Bank Śląski, Innova Capital, KGHM, Lidl Polska, Lux Med, MidEuropa Partners, NetGuru, Orbis, PayPal, Pfizer Polska, PKO Bank Polski, Play, Polimex Mostostal, Polski Fundusz Rozwoju (PFR), Polpharma, Polska Grupa Energetyczna (PGE), PZU, PZU Zdrowie

Przegląd prasy

skoncentrowany jak w innych krajach regionu i w obliczu mniejszej rentowności będzie się konsolidował Dziennik Gazeta Prawna --Gliwicki Opel podpisał ze związkowcami porozumienie płacowe na lata 2017-2020, będą podwyżki --Dziś

Przegląd prasy

końca sierpnia --Torpol wyemituje obligacje serii A o wartości nominalnej 30-40 mln zł --Orbis może w ciągu 3 lat wykupić kilkanaście leasingowanych hoteli --Capex Orbisu wyniesie ok.140-150 mln zł w tym roku

Przegląd prasy

--Fitch: Koszty dla banków związane z wyrokiem TSUE byłyby rozłożone na wiele lat --Fitch obniżył prognozę deficytu 'general government' Polski do 2,3% PKB w 2020 --Fitch obniżył prognozy wzrostu PKB Polski do 4,1% w 2019 i 3,3% w 2020 r

Przegląd informacji ze spółek

użytku planowane jest na luty 2017 r. Skanska przyjęła 570 nowych pracowników w I półr. br., a do końca roku zaproponuje pracę jeszcze 400 osobom, podała spółka. Hotel Ibis Styles Aurora w Kłajpedzie dołączy do grupy hotelowej Orbis w grudniu br. jako

Przegląd informacji ze spółek

modernizacyjnych w Elektrowni Pomorzany w Szczecinie na koniec I kwartału 2016 r., podała spółka. Inwestycja zakończy się w III kwartale 2019 r. i wydłuży możliwość pracy zakładu o co najmniej 20 lat. Wittchen chce utrzymać pozycję lidera na krajowym rynku galanterii skórzanej i

Przegląd informacji ze spółek

. Lubelski Węgiel Bogdanka zakłada, że konsumpcja energii elektrycznej w Polsce wzrośnie o 15% w latach 2015-2025, poinformował prezes Krzysztof Szlaga. Spółka prognozuje także stabilne zapotrzebowanie na miały węglowe. Stopa redukcji w ofercie akcji serii E Unified Factory

Dziesiątki firm masowo rezygnują z jaj trójek. "To się może nie udać, bo nie nadążymy z produkcją innych jajek"

Nestle, Wedel, Ferrero, MARS, Kraft Heinz, Biedronka, Carrefour, Eurocash, Auchan, Lidl, Kaufland, Żabka, Costa Coffee, Grycan, hotele Orbis czy Ibis – to tylko niektóre z dziesiątek działających w Polsce firm, które od około roku jedna za drugą deklarują, że zamierzają w najbliższych latach

Przegląd informacji ze spółek

położonej przy ul. Śródziemnomorskiej w Warszawie za 25,85 mln zł netto, podała spółka. Orbis zawarł umowę franczyzy z właścicielem hotelu, który powstanie w Bolesławcu i będzie funkcjonował pod marką ibis Styles, podał Orbis. Komisja Nadzoru Finansowego

Przegląd informacji ze spółek

akcji, planuje wypłacać ok. 20% rocznego zysku w formie dywidendy przez najbliższych kilka lat, poinformował prezes Maciej Wieczorek. Apator nadal "rozgląda się" po rynku pod kątem akwizycji, jednak ewentualne transakcje są bardziej prawdopodobne w przyszłym roku