lata wychowawczego

Leszek Kostrzewski

Tysiące studentów i matek po urlopie wychowawczym bez składek emerytalnych na kontach. ZUS liczy kapitał początkowy

Tysiące studentów i matek po urlopie wychowawczym bez składek emerytalnych na kontach. ZUS liczy kapitał początkowy

Nawet 100 tys. Polaków nie ma zaliczonych do emerytury lat studiów. Składek brakuje też tysiącom matek, które przebywały na urlopach wychowawczych. A to oznacza, że ZUS wypłaci im niższe emerytury.

Za wychowawczy zapłaci państwo. Emerytura z KRUS nie wzrośnie

Matka rolniczka na urlopie wychowawczym będzie przez trzy lata zwolniona z opłaty składek. Płacić będzie za nią państwo. Zyska doraźnie, ale emerytura jej nie wzrośnie

Emerytury kobiet. Jakie zmiany przygotował rząd dla pracujących Polek?

Kobiety będą musiały pracować o siedem lat dłużej. Wszystkie matki będą miały odprowadzaną przez państwo składkę emerytalną za urlop wychowawczy - to najważniejsze zmiany, które dla Polek przygotował rząd.

Wracają wcześniejsze emerytury nauczycieli. Poznaliśmy plan rządu

Wracają wcześniejsze emerytury nauczycieli. Poznaliśmy plan rządu

W perspektywie dwóch-trzech lat pracę ma stracić 100 tys. nauczycieli - tak przynajmniej deklarował niedawno szef Ministerstwa Edukacji Narodowej Przemysław Czarnek. Redukcja zatrudnienia ma dotyczyć wszystkich specjalizacji. - Wchodzi potężny niż demograficzny, zwłaszcza do szkół średnich, i to

Skarbówka idzie na twarde zwarcie z rodzicami po rozwodach. Jest nowe stanowisko fiskusa

Skarbówka idzie na twarde zwarcie z rodzicami po rozwodach. Jest nowe stanowisko fiskusa

skorzystania z ulgi przy opiece naprzemiennej. - Kiedy każdy rodzic jest zaangażowany w proces wychowawczy dziecka, oznacza to, że w roku podatkowym dziecko wychowywane jest wspólnie przez oboje rodziców, a nie samotnie przez któregokolwiek z nich – grzmi fiskus. Takie interpretacje spływają teraz

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli. Kiedy można ją dostać?

społeczne) będą zaliczane w całości. Nieskładkowe – to okresy braku aktywności zawodowej, za które nie zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne, m.in. pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, świadczenia przedemerytalnego, lata studiów wyższych. Można

Rośnie wartość spadków i darowizn, od których nie zapłacimy podatku

Rośnie wartość spadków i darowizn, od których nie zapłacimy podatku

na pewno nie w fundusze Daninę trzeba uiścić po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku. Zgodnie z nowymi przepisami nieopodatkowane będą darowizny, które w ciągu pięciu lat nie przekroczą następujących kwot:  36 120 zł od jednej osoby lub 108 360 zł od wielu osób w przypadku bliskiej rodziny (I

Emeryturę można zwiększyć o 200-300 zł. Wystarczy złożyć wniosek do ZUS

Emeryturę można zwiększyć o 200-300 zł. Wystarczy złożyć wniosek do ZUS

. urlop wychowawczy traktowany jest jako lata składkowe. Państwo opłaca za ten okres składki emerytalno-rentowe. Przed 1999 r. państwo traktowało urlop wychowawczy jako lata nieskładkowe – kobiety miały naliczany mniejszy kapitał początkowy, co przekładało się na dużo niższą emeryturę. W 2015 r

Urlopy dla rodziców. Ile wynoszą i czym się od siebie różnią?

Urlopy dla rodziców. Ile wynoszą i czym się od siebie różnią?

życia). Urlop ojcowski trwa dwa tygodnie. Tydzień odpowiada siedmiu dniom kalendarzowym, czyli wliczają się do niego soboty, niedziele i święta. Ojciec może go rozbić na dwie części – tydzień po porodzie i drugi w dowolnym czasie, nim dziecko skończy dwa lata. Inaczej niż przy macierzyńskim urlop

Pracownicy pod ochroną. Kogo nie można zwolnić z pracy

Pracownicy pod ochroną. Kogo nie można zwolnić z pracy

urlopach, zarówno wypoczynkowych, jak i bezpłatnych, urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich, wychowawczych i w przypadku innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy, np. zwolnienia lekarskiego - mówi Dorota Bergier, specjalista ds. kadr w firmie doradztwa personalnego HRK Payroll. Dodaje

Jak PiS zrobił na szaro samotnych rodziców. Jeszcze nie wiedzą, że zapłacą wyższy podatek

Jak PiS zrobił na szaro samotnych rodziców. Jeszcze nie wiedzą, że zapłacą wyższy podatek

w ramach opieki naprzemiennej, nie mogą rozliczyć swoich dochodów w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko. Nie sposób zatem zgodzić się z Pana twierdzeniem, że opieka naprzemienna jest wyłączona z działania ustawy jedynie w przypadku pobierania świadczenia wychowawczego

NIK: Od wprowadzenia 500+ do końca lutego 2019 r. do rodzin trafiło 67 mld zł

). Problemem była obsługa wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, jeżeli osoba składająca wniosek lub członek rodziny w nim wskazany przebywa poza granicami kraju. W sumie od początku trwania programu do końca lutego 2019 r. do rodzin w całej Polsce trafiło 67 mld zł

Będzie dodatkowych siedem dni urlopu. Spór pracodawców ze związkowcami

Będzie dodatkowych siedem dni urlopu. Spór pracodawców ze związkowcami

wypoczynkowego. Jeśli więc 6-7 lat korzysta ze zwolnień, urlopów związanych ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem, w tym urlopu wychowawczego (tyle wolnego będzie przy urodzeniu kolejno dwójki dzieci), to zyskuje dodatkowo ponad pół roku urlopu wypoczynkowego. W małych firmach jest to poważny kłopot przy

Bądź jak pan Tomasz, który co roku wypłaca pieniądze z PPK. Oto ile wpływa na jego konto

Bądź jak pan Tomasz, który co roku wypłaca pieniądze z PPK. Oto ile wpływa na jego konto

najczęściej po roku, część zdecydowała się na wypłatę po dwóch latach. Średnia kwota wypłaty wyniosła 2443 zł. W sam raz na wakacyjny wyjazd. Dla doktora Antoniego Kolka, szefa Instytutu Emerytalnego, to, że Polacy decydują się na wcześniejszą wypłatę pieniędzy, jest dowodem, że PPK się nie sprawdza

MRPiPS: Wypłaty w ramach Rodzina 500+ przekroczyły 15,9 mld zł w tym roku

) W całej Polsce programem "Rodzina 500+" jest objętych prawie 57,3% wszystkich dzieci do 18 lat, podano w komunikacie. "Wsparcie w ramach świadczenia wychowawczego trafia do 2,62 mln rodzin, w tym ok. 384 tys. to rodziny wielodzietne. Świadczenie otrzymuje

Na jakie świadczenia i dodatki mogą liczyć nauczyciele? A co ze szczepieniem?

Na jakie świadczenia i dodatki mogą liczyć nauczyciele? A co ze szczepieniem?

pracować w szkole, przedszkolu, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym. Konieczne jest zatrudnienie przez te lata na co najmniej pół etatu. Do stażu pracy nauczycielskiej nie wlicza się okresów

15 pytań o bon turystyczny. Nie wszędzie go zrealizujesz, ale sprzedać nie możesz. Uwaga na pułapki

15 pytań o bon turystyczny. Nie wszędzie go zrealizujesz, ale sprzedać nie możesz. Uwaga na pułapki

wychowawcze lub dodatek wychowawczy z programu "Rodzina 500+". Przypomnijmy: świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia: matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na ich utrzymaniu, opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko

PiS już nie ma do rozdania gotówki. W kampanii prezydenckiej będzie  obiecywał dłuższe urlopy wychowawcze i wcześniejsze emerytury

PiS już nie ma do rozdania gotówki. W kampanii prezydenckiej będzie  obiecywał dłuższe urlopy wychowawcze i wcześniejsze emerytury

Szydło Za szybkie urodzenie ma być uznane maksymalnie dwa lata przerwy między jednym a drugim dzieckiem. Matka, która zmieści się w tym terminie, ma zyskać m.in. prawo do dodatkowego bezpłatnego urlopu wychowawczego. Według naszych informacji chodzi o dodatkowe trzy miesiące. Obecnie wychowawczy trwa

Dodatek węglowy, jak alimenty - komornik go nie ruszy

Dodatek węglowy, jak alimenty - komornik go nie ruszy

zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze, świadczenie dobry start, jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz

PiS rok temu ogłosił premie za szybkie rodzenie dzieci. Teraz wszyscy w partii o programie milczą

PiS rok temu ogłosił premie za szybkie rodzenie dzieci. Teraz wszyscy w partii o programie milczą

wychowawczego. Nie podano, o ile urlop się wydłuży. Jedna z propozycji mówiła o dodatkowych trzech miesiącach. Obecnie wychowawczy trwa trzy lata. Inna z propozycji mówiła o wydłużeniu o trzy miesiące płatnego urlopu macierzyńskiego.  To nas ośmiesza Szydło z Rafalską nie konsultowały swojego pomysłu ze

Polacy mają zaniżone emerytury. Warto wystąpić o jej przeliczenie

Polacy mają zaniżone emerytury. Warto wystąpić o jej przeliczenie

urlopach wychowawczych. Od 1999 r. urlop wychowawczy traktowany jest jako lata składkowe. Państwo opłaca za ten okres składki emerytalno-rentowe. Przed 1999 r. państwo traktowało urlop wychowawczy jako lata nieskładkowe – kobiety miały naliczany mniejszy kapitał początkowy, co przekładało się na dużo

Umowy o pracę. Na co warto uważać, podejmując zatrudnienie

Umowy o pracę. Na co warto uważać, podejmując zatrudnienie

poszczególne rodzaje umów o pracę, są okresy wypowiedzenia, które w zależności od umowy mogą wynosić np. 3 dni robocze, jeśli umowa na okres próbny nie przekracza 2 tygodni, lub nawet 3 miesiące, jeśli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony wynosi co najmniej 3 lata. W

NIK alarmuje: Polacy mają zaniżone emerytury

NIK alarmuje: Polacy mają zaniżone emerytury

. Od 1999 r. urlop wychowawczy traktowany jest jako lata składkowe. Państwo opłaca za ten okres składki emerytalno-rentowe. Przed 1999 r. państwo traktowało urlop wychowawczy jako lata nieskładkowe – kobiety miały naliczany mniejszy kapitał początkowy, co przekładało się na dużo niższą emeryturę

Raport CenEA o 500+. Biedne rodziny dostają 4,7 mld na rok. Zamożne 9,9 mld zł. Słusznie?

świadczenie wychowawcze wypłacane w ramach programu Rodzina 500+ ma powszechny charakter, co oznacza, że upoważnieni są do niego rodzice każdego dziecka w wieku poniżej 18 lat, niezależnie od uzyskiwanych dochodów. Kto dostaje 500+? Do biednych rodzin trafia 4,7 mld zł na rok, czyli 11,7 proc. kosztów

Czy nauczyciele będą wcześniej kończyć pracę? PiS ma pomysł na ich emerytury

– przywrócenia na dwa lata wcześniejszych emerytur. Na dwa lata Do 2008 roku zgodnie z Kartą na emeryturę, bez względu na wiek, mogli przejść nauczyciele, którzy do końca 2008 r. osiągnęli 30 lat stażu pracy, w tym 20 lat w oświacie („przy tablicy”), lub 25 lat stażu pracy, w tym 20 lat

Składki za urlop wychowawczy oznaczają nawet 150 zł więcej na emeryturze

mniejsza, ale o tym za chwilę). Miesięczna składka emerytalna kobiety na wychowawczym wyniesie tutaj 424,44 zł. To daje ponad 5 tys. zł rocznie i pozwoli podnieść emeryturę o 26,12 zł. Za dwa lata wychowawczego składka wyniesie 10,1 tys. zł i podniesie

Zwolnienia grupowe. Jakie prawa ma pracownik?

, którym brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku; * pracownice w ciąży i korzystające z urlopu macierzyńskiego; * członkowie rady pracowniczej; * członkowie zarządu zakładowej

Urlop wypoczynkowy i okolicznościowy. Co warto wiedzieć, nie tylko przed wakacjami

Prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje każdemu pracownikowi. - Wymiar urlopu uzależniony jest od stażu pracy pracownika, do którego wliczamy okresy pracy oraz okresy nauki. Wymiar przysługującego urlopu wynosi 20 dni w przypadku osób, których staż do urlopu wynosi mniej niż 10 lat oraz 26 dni w

Maląg: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony do 28 czerwca

opiekuńcze nad dziećmi do lat 8 będą przedłużone do 28 czerwca" - powiedziała Maląg w trakcie konferencji prasowej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim (WUM). "I będzie możliwość przedłużenia, ale taką datę teraz przyjmujemy" - dodała. Od 6

Euro w Polsce? Kaczyński zaczął "straszyć nas dziadem"

Dziad, Baba-Jaga czy policjant, którzy mają rzekomo rozprawić się z niesubordynowanymi dziećmi, to szkodliwy środek wychowawczy, którego rodzice - mam nadzieję - już raczej unikają. Wyrabia bowiem w młodych ludziach nieracjonalny lęk, dzięki któremu dorosłemu łatwiej dziecko sobie

"Mama plus", czyli emerytury dla matek, które nigdy nie pracowały

ubezpieczonych. Prawo do niego mają nie tylko osoby, które przed 1999 r. pracowały, ale również ci, którzy studiowali. Wystąp o składki za urlop wychowawczy Składek brakuje tysiącom matek, które przed 1999 r. były na urlopach wychowawczych. Od 1999 r. okres na urlopie wychowawczym traktowany jest jako lata

Tusk potrzebował programu na miarę 500 plus. I wymyślił "babciowe"

przyszło? 305 tys. Tym samym zanotowaliśmy najmniej urodzeń w okresie powojennym. Równie fatalne wskaźniki demograficzne były w poprzednich latach. 500+ jako program demograficzny więc nie wypalił. Należy go traktować wyłącznie jako program socjalny. Albo wyborczy. Program pomógł przecież PiS-owi w

Rewolucja w Kodeksie pracy. Wydłużenie urlopu rodzicielskiego, nowy urlop opiekuńczy i "od siły wyższej"

wychowawczym. - Dziś, gdy pracownik co roku występuje o urlop wychowawczy, zachowuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Jeśli więc 6-7 lat korzysta ze zwolnień, urlopów związanych ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem, w tym urlopu wychowawczego (tyle wolnego będzie przy urodzeniu kolejno dwójki dzieci), to

Emerytury dla matek. Jak państwo będzie wspierać kobiety, które nie mają odłożonych składek ZUS (w nadmiarze)?

na urlopie wychowawczym traktowany jest jako lata składkowe (składki płaci budżet państwa). Przed 1999 r. tak nie było i kobiety miały naliczony mniejszy kapitał początkowy, co przekładało się na dużo niższą emeryturę. W 2015 r. posłowie zmienili przepisy tak, aby kobiety urodzone po 1948 r. i będące

Urlopy, zasiłki, ochrona przed zwolnieniem - co przysługuje mamom i kobietom w ciąży?

równe 16 tygodniom z przysługującego wymiaru). Urlop rodzicielski najczęściej wykorzystywany jest w całości tuż po macierzyńskim, choć nie jest to konieczne. Można podzielić go na maksymalnie 4 części – każda po 8 tygodni – i odbierać do momentu, w którym dziecko skończy 6 lat. Istnieje

Wyłączenie świadczeń spod egzekucji sądowej

bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze (tzw. „500+"), świadczenie dobry start, jednorazowe świadczenie, o którym

Rząd zadbał o to, aby dzieci samotnych rodziców nie dostawały dwóch świadczeń naraz

wyegzekwować od niego alimentów orzeczonych przez sąd lub zapisanych w ugodzie rodzicielskiej. Dziś taką pomoc dostaje zaledwie 241 tys. dzieci. Od 11 lat nie zmieniano wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z Funduszu Alimentacyjnego. Przez te lata wynosiło ono 725 zł na osobę w

Wsparcie na zakup wyprawki. Rusza nabór wniosków w programie "Dobry start"

.  W tym roku po raz pierwszy będzie można to zrobić tylko drogą elektroniczną, korzystając z bankowości elektronicznej, portalu Empatia lub PUE ZUS. Wypłata przyznanego świadczenia ma odbywać się wyłącznie na wskazane konto bankowe.  – Doświadczenie ostatnich lat pokazuje, że Polacy

Dostałeś już list z ZUS? Sprawdź, jak będzie wyglądała twoja przyszła emerytura

lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet). Zmiana wieku powoduje, że wyliczone świadczenie będzie niższe. PRZYKŁADY. Pani Katarzyna, lat 30, urzędniczka z Rybnika, zarabia 2,5 tys. zł brutto. Miała trzy lata przerwy w pracy związanej z urlopem wychowawczym. Jej emerytura wyniesie niewiele więcej niż

Jak założyć przedszkole lub żłobek

Przedszkole można zarejestrować w urzędzie miasta lub gminy. Co trzeba wiedzieć? 1. Dla kogo opieka przedszkolna Wychowanie przedszkolne dotyczy dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko

Jest projekt ustawy o 500 plus na każde dziecko. Koszt? 41 mld zł rocznie

inaczej. - To inwestycja o wysokiej stopie zwrotu, bardzo opłacalna - zapewniała. Po rozszerzeniu program 500 plus trafi w sumie do 6,8 mln dzieci. Obecnie trafia do 3,6 mln, w tym do pół miliona pierwszych dzieci (oznacza to, że programem objętych jest 52 proc. wszystkich dzieci do 18 lat). Osoby, które

Twoja emerytura może być wyższa. Wystąp do ZUS o kapitał początkowy

wychowawczych. Przed 1999 r. państwo traktowało wychowawczy jako lata nieskładkowe. Kobiety miały przez to naliczony mniejszy kapitał początkowy, co przekładało się na dużo niższą emeryturę. W 2015 r. posłowie zmienili przepisy. Nowe prawo przewiduje, że każdy okres na wychowawczym, niezależnie od tego, czy

Inflacja przyspiesza, a zasiłki na dziecko nie wzrosną. PiS zamraża świadczenia

świadczeń na następne trzy lata, jest program 500 +. Dlaczego tak? Bo świadczenie wychowawcze przez ostatnie dwa lata znacząco poprawiło sytuację materialną rodzin. Stało się tak dzięki temu, że od 2019 roku otrzymują je wszystkie dzieci. Kolejnym rządowym argumentem za wprowadzeniem takiego rozwiązania

ZUS w nocy z piątku na sobotę rozpoczyna wydawanie bonu turystycznego 500 plus

krajową, ale projekt uległ zmianie . Teraz przysługuje on dzieciom, na które rodzice dostają świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy "Rodzina 500 plus". Dzieci z niepełnosprawnościami dostaną 1000 zł. Bon przysługuje także dzieciom, których rodzice dostają świadczenie rodzinne

Nowe świadczenie na dzieci w "Polskim ładzie". PiS walczy, aby rodziło się ich więcej

: albo po 500 zł przez dwa lata albo 1000 zł miesięcznie przez rok. Rodzice sami wybiorą, jak chcą je otrzymywać. Środki są opodatkowane. "Polski ład". 12 tys. zł na dziecko. Dla wszystkich maluchów Aby móc pobierać świadczenie, trzeba posiadać polskie obywatelstwo. Cudzoziemcy, aby dostać

Grupa Polsat przekaże 2 tys. tabletów m.in. dla domów dziecka, rodzin zastęp.

Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Grupa Polsat przekaże 2 tys. tabletów z dostępem do internetu dla domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, poinformowała spółka. "Dzięki zaangażowaniu

Nie będzie obiecanych przez PiS pieniędzy dla matek i bonów dla młodzieży

maksymalnie dwa lata przerwy między jednym a drugim dzieckiem. Matka, która „zmieściłaby się” w tym terminie, miała zyskać m.in. prawo do dodatkowego bezpłatnego urlopu wychowawczego. Nie podano, o ile urlop by się wydłużył. Jedna z propozycji mówiła o dodatkowych trzech miesiącach. Obecnie

Ślą wniosek za wnioskiem, nasyłają kontrole, grożą pozwami. SLAPP to nowa odmiana pieniactwa

powinien, tak jak stalking, przez lata nieuznawany za przestępstwo, trafić do kodeksu karnego? - Mógłby. Jednak ja w to nie wierzę. Pewnie będzie tak, jak było długi czas z mobbingiem czy stalkingiem. Ustawodawca uzna, że już są przepisy dotyczące tego problemu. Po co nowe. Nieważne, że ich stosowanie jest

Twoja emerytura może być wyższa o 200, 300, a nawet 400 zł. Wystąp do ZUS o wyliczenie kapitału początkowego

ZUS osoby niepobierające jeszcze emerytury oraz obecni emeryci. Wystarczy zgłosić się z dyplomem ukończenia uczelni. Urlop wychowawczy Do ZUS powinny się też zgłosić matki, które przed 1999 r. były na urlopach wychowawczych. Przed 1999 r. państwo traktowało wychowawczy jako lata nieskładkowe. Kobiety

"Potraktowano mnie gorzej niż zabójców księdza Popiełuszki". Funkcjonariusze wygrywają z dezubekizacją

kontrole sprzętu technicznego do jednostek wojskowych. Miałem dość tych kontroli i dostałem zgodę w 1990 r. na przejście w stan spoczynku. Odszedłem na emeryturę. Przychodzi w końcu 2017 r. i obniżyli mi emeryturę z 3200 zł do 1700 zł. Za co? Za to, że przez trzy lata zajmowałem się stacją obsługi

Polski emeryt - biedak czy bogacz. Sprawdzamy profil naszych seniorów

(zwolnienie lekarskie, wychowawcze itp). Najbogatsi seniorzy podlegający pod ZUS mieszkają na Śląsku i w większości są to emerytowani górnicy. Wysokie świadczenia zawdzięczają temu, że jeden rok pracy liczy się im, jakby pracowali 1,5-1,8 roku. Poza tym górnicy na emeryturę mogą odchodzi już po 25 latach

Uchodźcy z Ukrainy dostaną jednorazowo po 300 zł. Do tego comiesięczne świadczenia. Konieczny wniosek

. Pieniądze nie będą opodatkowane i będą wypłacane w miesięcznych ratach. Ustawa przewiduje możliwość skorzystania z dwóch wariantów: przez dwa lata co miesiąc po 500 zł albo po 1 tys. miesięcznie przez rok. Ustawa przewiduje też dofinansowania w wysokości 400 zł miesięcznie do pobytu dziecka w żłobku, klubie

Urlopy dla rodziców. Sprawdź, co ci się należy

macierzyński, ale rodzic wciąż utrzymuje status pracownika. Lata spędzone na urlopie wliczają się do stażu pracy. Urlop wychowawczy w sumie może być odebrany w pięciu częściach. Wniosek o urlop wychowawczy pracownik powinien złożyć w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem i może go wycofać nie

Wcześniejsza emerytura. Jakie warunki trzeba spełnić, aby z niej skorzystać

staż pracy wynoszący minimum 35 lat (kobiety) i 40 lat (mężczyźni), a pracę stracić z winy pracodawcy (np. zwolnienie z przyczyn ekonomicznych) – wtedy świadczenie należy się niezależnie od wieku. – mieć 34 lata stażowe (kobiety) lub 39 lat (mężczyźni) do 31 grudnia roku poprzedzającego

Dodatki i wsparcie finansowe na dzieci. Sprawdź, komu przysługują i jak się o nie starać

pozostawała pod opieką medyczną. Wniosek o dodatek trzeba złożyć przed ukończeniem przez dzieci pierwszego roku życia. Dodatek wychowawczy Wynosi 400 zł miesięcznie i przysługuje rodzicowi na urlopie wychowawczym. Będzie wypłacany: * 2 lata – gdy pod opieką mamy jedno dziecko; * 3 lata – jeśli

Pułapki ZUS. Przechodząc na emeryturę, możemy stracić nawet 1000 zł. Pięć sposobów, jak temu zapobiec

. Jak? Warto wystąpić z wnioskiem do ZUS. Od 1999 r. okres na urlopie wychowawczym traktowany jest jako lata składkowe. Budżet państwa płaci matce za ten okres składki emerytalno-rentowe. Ale okresy urlopu wychowawczego przed 1999 r. państwo traktowało jako lata nieskładkowe. To oznaczało, że

Będzie trudniej o pieniądze z 500 plus. Odpowiadamy na wasze pytania

temu za rok dojdzie kolejne ułatwienie przy ubieganiu się o 500 plus. Komu świadczenie? Świadczenie wychowawcze 500 plus przysługuje:  - na drugie i kolejne dziecko bez względu na dochód; - na pierwsze (lub jedyne) dziecko, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł lub 1,2 tys. zł, gdy

Awans nauczyciela wydłuży się z około 10 do 15 lat. Trudniej o podwyżki

poprzedniego stopnia. W wyjątkowych sytuacjach proces będzie można skrócić do 12 lub wydłużyć jeszcze o trzy lata – do 18 lat (m.in. dzięki otrzymaniu wyróżniającej oceny pracy). Nauczyciele kontraktowi i mianowani z najwyższą notą zaczną staż na kolejny stopień awansu po przepracowaniu co najmniej dwóch

Zmiany w emeryturach. Sprawdź, jakie świadczenie dostaniesz na starość

szanse na uzyskanie jej. Po reformie z 1999 roku urlop wychowawczy traktowany jest jak normalne lata pracy, a państwo odprowadza od niego składki. A co z umowami o dzieło i umowami-zlecenie? Osobom zatrudnionym na podstawie tych umów i odprowadzającym

Maląg: Istnieje możliwość przedłużenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego

zostały dotychczas otwarte, a z możliwości posyłania dzieci do przedszkoli korzystało (według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej z początku czerwca) około 10% rodziców. Od 25 maja istnieje możliwość organizowania zajęć wychowawczo-dydaktycznych dla dzieci z klas I-III, ale

Spóźniła się ze składką jeden dzień. ZUS odmówił kobiecie po porodzie urlopu macierzyńskiego za cały rok

Angelika z Krakowa, prowadząca działalność gospodarczą od siedmiu lat, w kwietniu tego roku urodziła dziecko. W ciąży pracowała praktycznie do jej ostatniego miesiąca, więc nie musiała korzystać z przysługującego ciężarnym, odpłatnego w 100-procentach zwolnienia chorobowego. Po porodzie zwróciła

Uciekające 500 plus. Nie wierzę, że rząd chce pomóc samotnym rodzicom

Elżbiecie Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, błędy w przepisach oraz luki, w które powpadali niektórzy beneficjenci i w efekcie stracili prawo do świadczenia wychowawczego. Kto? Przede wszystkim rodzice samotnie wychowujący jedno dziecko i zarabiający minimalne wynagrodzenie. Albo

Rząd wydał rozporządzenie wydłużające prawo do dodatkowego zasiłku do 14 VI

Ministerstwa Edukacji wynika, że szkoły pozostaną zamknięte do 7 czerwca, od 25 maja szkoły będą mogły prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z klas I-III. Będą one jednak dobrowolne. Od 6 maja istnieje możliwość stopniowego otwierania żłobków i przedszkoli. Decyzję w tej sprawie każdorazowo

Jak dostać 500 zł na dziecko

dziecko - 800 lub 1200 zł - mają być weryfikowane co dwa lata. Jeżeli w tym czasie poziom minimum egzystencji i minimum socjalnego zmieni się na niekorzyść rodzin, można liczyć, że progi zostaną podwyższone, aby więcej osób było uprawnionych do świadczenia. GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Czy możliwe jest jeszcze przejście na wcześniejszą emeryturę? Takie prawo mają nauczyciele, tancerki, maszyniści. A inni?

pracy z pracodawcą. Uwaga! Do stażu można będzie doliczyć lata pracy na terenie Unii Europejskiej. Wcześniej ZUS ich nie uznawał. Zmienił zdanie po wyroku sądu. Czytaj też: Rząd PiS planuje przywrócenie wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Jakie warunki trzeba będzie spełnić, by z niej skorzystać

Pięć lat 500 plus. Ci, którzy z niego nie korzystali, w pandemii składają wnioski

pracowałam może cztery lata. Odkąd urodził się drugi syn Karol, zajmuję się dziećmi i domem. Utrzymuje nas mąż - mówi pani Katarzyna. - Jestem zawodowym kierowcą. Przez wiele lat jeździłem na tirach. Wtedy najlepiej zarabiałem. Sprzedaliśmy mieszkanie po babci żony, trochę dołożyliśmy i udało nam się kupić

Kogo nie można zwolnić z pracy? Nietykalność gwarantuje im kodeks pracy

kobiet) brakuje im nie więcej niż cztery lata, a już nie muszą się obawiać zwolnienia. Ale aby skorzystać z okresu ochronnego, trzeba być zatrudnionym na umowę o pracę. Nie ma tu znaczenia, czy jest to cały etat, czy jego część. Jest też pewien gratis: osoby zatrudnione przez kilku pracodawców mają prawo

Emerytury kobiet. Ważne zmiany w wieku emerytalnym i emeryturach pomostowych. Niekorzystna waloryzacja

lat. Wszystkie warunki trzeba spełnić łącznie. Co z minimalną emeryturą i kiedy kobieta, nie dostanie żadnej emerytury? Teraz, by ubiegać się o świadczenie minimalne, kobieta musi udowodnić 22 lata pracy. Od 1 października będzie to już tylko 20 lat. Do stażu będą liczyć się okresy składkowe &ndash

Z ustawy o pomocy osobom niepełnosprawnym wykluczyli dzieci. Wtopa PiS z ustawą o niepełnosprawnych

nadzieję, że błąd nie oznacza, że PiS chciał znowu wykluczyć grupę dzieci z systemu pomocy państwa tak jak w przypadku alimentów z Funduszu Alimentacyjnego czy 500 plus. W programie 500 plus nadal jest zapis, który odbiera prawo do zasiłku wychowawczego młodym ludziom w wieku od 16 do 18 lat o lekkim

Chcieli dobrze, a wyszło jeszcze gorzej, niż było. Tak PSL chciał poprawić program "Rodzina 500 plus"

rodzin objętych programem 500 plus przekroczy próg dochodowy i straci świadczenie wychowawcze. Problem dotyczy właśnie samotnych matek z dzieckiem. To one często żyją zarabiają najniższą płacę. Od dwóch lat rząd PiS podnosi najniższe wynagrodzenie. Podniesie je też w 2019 r. - do 2220 zł. Miało być

Zmagania samotnego ojca, czyli "God of War: Ragnarok"

, uznawane są za jedne z najlepszych gier akcji w historii. Najnowsza część nie ustępuje ani na krok poprzednikom pod względem natężenia akcji i satysfakcji z pokonywania przeciwników, a do tego serwuje graczowi trzymającą za serce historię. Na akcji oraz walce seria budowała przez lata swoją jakość i na

Bonus dla firm zatrudniających rodzica po urlopie wychowawczym?

Izabela Białokur z Warszawy jest specjalistką od zarządzania projektami. Gdy chciała wrócić do pracy po dwóch latach urlopu wychowawczego, pracodawca powiedział, że to niemożliwe. Szukała pracy, nic nie znalazła. Wreszcie dogadała się z koleżanką i po prostu założyła własną

Od dziś zasiłki opiekuńcze dla rodziców. Kto będzie mógł skorzystać?

ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19. - Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku ograniczonego otwarcia powyżej wymienionych placówek. Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do ośmiu lat  Zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał od 9 do 29 listopada 2020 rok

Nauczycielskie przywileje i emerytury

– w latach 2019-2020, 59 lat – w latach 2021-2022, 60 lat – w latach 2023-2024, 61 lat – w latach 2025-2026, 62 lata – w latach 2027-2028, 63 lata – w latach 2029-2030, 64 lata – w latach 2031-2032. Świadczenie można pobierać do czasu osiągnięcia ustawowego wieku

Program 300 plus. Jak dostać pieniądze na wyprawkę dla dziecka

wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).  Uczeń, który ukończył 18 lat, wniosek o 300 plus może złożyć samodzielnie. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej wniosek składa dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub rodzic

"Mama plus", czyli emerytury dla matek z czwórką dzieci i więcej. Czy pomysł PiS jest dobry?

zbyt krótko (np. tylko cztery-pięć lat), aby wypracować kapitał do emerytury minimalnej. Pierwszym państwo sfinansuje całą emeryturę, drugim dopłaci różnicę do wysokości najniższego świadczenia. Ani Szydło, ani Morawiecki nie powiedzieli, ile państwo będzie musiało zapłacić za emerytury matek. Nie

Art. 10 KK

przewidzianego za przypisane sprawcy przestępstwo; sąd może zastosować także nadzwyczajne złagodzenie kary. § 4. W stosunku do sprawcy, który popełnił występek po ukończeniu lat 17, lecz przed ukończeniem lat 18, sąd zamiast kary stosuje środki wychowawcze, lecznicze albo poprawcze

PSL złożył projekt ustawy wprowadzającej emeryturę po 40 latach pracy

Warszawa, 22.06.2015 (ISBnews) - Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) złożyło w Sejmie projekt ustawy przewidującej m.in. przejście na emeryturę po 40 latach pracy, a także zakładający, że urlop macierzyński i wychowawczy będą traktowane jak praca zawodowa, poinformował minister

Lidl ze względów wychowawczych nie wszystkim sprzedaje piwo bezalkoholowe

Prowadzisz małą firmę, a z powodu epidemii koronawirusa boisz się co będzie dalej? Nie jesteś pewien jakie prawa ci przysługują? Doborowi prawnicy bezpłatnie odpowiedzą na twoje pytanie. Pisz: listy@wyborcza.pl . Odpowiedzi zostaną opublikowane na wyborcza.pl *******  Pani Barbara, lat 23

Podwyższ sobie emeryturę z ZUS o kilkaset złotych. Ile można dorobić? Jak wyliczyć kapitał początkowy? Kiedy przejść na emeryturę?

kobietom, które przed 1999 r. były na urlopach wychowawczych. Mogą dostać emeryturę niższą nawet o kilkaset złotych. Od 1999 r. okres na wychowawczym traktowany jest jako lata składkowe. Budżet państwa płaci za niego składki emerytalno-rentowe. Przed 1999 r. kobiety na urlopach miały naliczany

MF nie wydało pozytywnej oceny projektu 500+, ma wątpliwości co do finansowania

z Oceną Skutków Regulacji (OSR) do projektu ustawy w latach 2016-2026, wydatki ogółem wyniosą 245 588 mln zł. W 2016 r. wydatki z budżetu państwa wyniosą 17 272 mln zł. W projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zostały zaplanowane wydatki w

Zakaz handlu w niedzielę może upaść w dowolnym momencie. Rząd, PiS i "Solidarność" są tu bezradne

, nic tak nie poprawia nastroju jak to, że do butelki wina w  niedzielę dołoży się warcaby. Kto może handlować w niedzielę? Ustawa o zakazie handlu w niedzielę tak naprawdę jest dziurawa jak durszlak.  W przeszłości dużo pisaliśmy o jej wadach, ustawa przez lata uchodziła wręcz za niechlubny

Wyższe emerytury dla tych, którzy studiowali lub byli na urlopie wychowawczym przed 1999 r.

. Od 1999 r. okres na wychowawczym traktowany jest jako lata składkowe. Budżet państwa płaci rodzicom za ten okres składki emerytalno-rentowe. Ale wychowawczy sprzed 1999 r. państwo traktuje jako lata nieskładkowe (słabiej opłacane). To oznacza, że matki (bo to one biorą głównie wychowawczy) mają

ZUS odmawia emerytom rekompensaty za pracę w szczególnych warunkach. Dlaczego?

;. Według emerytki, bohaterki tej historii, ZUS wadliwie obliczył jej staż pracy w szczególnych warunkach, bo zamiast 15 lat wyszło mu 14 lat, 11 miesięcy i 21 dni. ZUS przekonywał, że zgodnie z obowiązującymi przepisami miał prawo odliczyć kobiecie od stażu urlopy wychowawcze oraz okresy przebywania na

Sejm przyjął nowelę budżetu i ustawy okołobudżetowej na 2017 r.

abonamentowych z tytułu zwolnień z opłat abonamentowych za lata 2010-2017 oraz opłacenie zwiększonych składek do organizacji międzynarodowych. "W projektowanej nowelizacji przewidziano również zwiększenie środków na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na

Pomagają zdobywać dach nad głowa

społecznego, którego celem jest stworzenie systemu tzw. mieszkań wspomaganych. Mają być one zamieszkiwane przez wchodzących w dorosłe życie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów. Aby ci młodzi ludzie mogli stanąć na własnych nogach, przez dwa, trzy lata będą mieli możliwość najęcia

Wypalenie zawodowe? Pomoże ci coach

, m.in. na animatora grup dziecięcych. Coachingi indywidualne kosztują 100-120 zł. Szkolenia grupowe dla firm – w zależności od tematyki zajęć i wielkości grupy – ok. kilku tysięcy złotych. Jak przyznaje Michalik, największym wyzwaniem dla jej firmy na najbliższe lata jest dotarcie ze

Kryzys demograficzny u bram, więc PiS idzie na całość. Będzie 500 plus, 1000 plus, 400 plus

, że to zwykła kiełbasa wyborcza, po trzech latach od wprowadzenia świadczenia wychowawczego rząd zdecydował, że dostaną je wszystkie dzieci. I tak po cichu umarł program demograficzny, a narodził się program z obszaru pomocy społecznej. Rządowa strategia demograficzna. Zmiana wymaga czegoś więcej niż

Wraca nauka zdalna. Kto dostanie zasiłek opiekuńczy?

. Zasiłek przysługuje matce i ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który o niego wystąpi. Kto ma prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego? Zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest dla rodziców dzieci w wieku do lat 8. Mogą się o niego ubiegać pod pewnymi warunkami także rodzice dzieci starszych

Zajęcie wynagrodzenia i rachunku bankowego przez komornika

alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze (tzw. „500+"

Koszt świadczenia 'Dobry start' to 1,42 mld zł w br., podobnie w 2021 i 2022 r.

Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews) - Projekt ustawy o świadczeniu "Dobry start", który został dziś przesłany do konsultacji społecznych, zakłada, że koszt programu w kolejnych latach będzie zbliżony do tegorocznego - w budżecie państwa na 2020 r. zaplanowano na ten cel 1

Emerytura dla nauczyciela. Wybrać powszechną czy z Karty nauczyciela?

? Wszystko zależy od indywidualnych przypadków. Emerytura z Karty nauczyciela jest liczona według przepisów, na podstawie których, trzeba wskazać lata z najlepszymi zarobkami. Znaczenie ma ilość okresów składkowych (lat pracy) i nieskładkowych (np. studia, zasiłki). Okresy składkowe są bardziej opłacalne

"Jakby skrzydła mi wyrosły!" Oni pomagają mamom wrócić na rynek pracy

. Aleksander miał 4 lata, a Maksymilian 2. Koleżanka opowiedziała mi o projekcie „Mommypreneurs/ Przedsiębiorcza mama”. I pomyślałam, że to coś dla mnie.  ZOBACZ TAKŻE:  Dla kogo praca w Łodzi i regionie? W wykazie najbardziej potrzebnych zawodów nowości Ewelinę szczególnie

Raport GUS obala mity o efektach 500 plus. W Polsce przybywa skrajnej biedy

społecznej są rzadko waloryzowane i zjada je inflacja. Waloryzacja jest co 3 lata. I to wcale nie znaczy, że za każdym, kiedy rząd podejmuje decyzję  o podniesieniu kryteriów i wysokości świadczeń. Może zdecydować o utrzymaniu jego wysokości. Ostatnia waloryzacja była 1 października 2018 r. Podniosła

To był za tłusty rok... Albo 500 plus albo ulga albo alimenty. Pomoc społeczna, czyli jak się traci wszystkie świadczenia?

Pani Ewa samotnie wychowuje nastolatka. Jest umiarkowanie niepełnosprawna. Pracuje w szpitalu jako salowa. Dopiero za dwa lata będzie miała prawo do emerytury. – W październiku 2017 r. odebrano mi prawo do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego i 500 zł z programu 500

Sprawdź, ile pieniędzy możesz dostać na dzieci

świadczenie rodzinne, tzw. zasiłek rodzinny. Wynosi on, w zależności od wieku dziecka: 95 zł (do ukończenia 5. roku życia), 124 zł (wiek 5-18 lat) oraz 135 zł (18-24 lata, pod warunkiem kontynuowania edukacji). Zasiłek wypłacany jest co miesiąc. Przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w

Wicepremier rządu PiS zapowiedziała ograniczenie 500 plus. Szybko uciszyła ją Beata Szydło

O możliwości zmian w programie 500 plus wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz mówiła przy okazji startu tzw. bonu turystycznego. Jego wydawanie ZUS rozpoczął w nocy z piątku na sobotę. Bon przysługuje dzieciom, na które rodzice dostają świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy

Firma i macierzyństwo. Poradnik dla mam prowadzących działalność gospodarczą

potwierdzić zaświadczeniem lekarskim lub od położnej; * dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem na urlopie wychowawczym wynosi 400 zł miesięcznie, niezależnie od liczby dzieci pozostających pod opieką. Jest wypłacany przez 24 miesiące. Jeżeli matka opiekuje się bliźniętami lub większą liczbą dzieci, otrzymuje

Zmiany w 500 plus. Od stycznia pieniądze będą wypłacane na nowych zasadach

polityki społecznej Marlena Maląg. Osoby, które mają przyznane świadczenie 500 plus, na razie nie muszą podejmować żadnych działań. ZUS dopiero od 1 stycznia 2022 r. będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze, a od 1 lutego 2022 r. będzie przyjmować wnioski na

Urlop z powodu siły wyższej. Szykują się wielkie zmiany w prawach pracownika do wolnego od pracy

matkę dziecka, jak i przez ojca, choć w Polsce zazwyczaj korzystają z niego kobiety. Co istotne: albo biorą go razem, albo jednemu z nich prawo do wolnego po prostu przepada. Urlop wychowawczy (jest nieodpłatny, pracodawca odprowadza natomiast za pracownika składki zdrowotną i rentową) może trwać