lata obrotowe

Ksenia Latos

Średni przychód wykonawcy ustala się na podstawie zakończonych lat obrotowych

Średni przychód wykonawcy ustala się na podstawie zakończonych lat obrotowych

Jeśli wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, nie jest konieczne dokonywanie przez zamawiającego ani wykonawcę żadnych dodatkowych czynności, związanych z wykazaniem spełniania tego warunku.

Toyota straci 1,7 mld dol. na sprzedaży aut

Prawie 1,7 mld dol. straci Toyota na sprzedaży aut w obecnym roku obrotowym. To pierwsza operacyjna strata japońskiego giganta od 68 lat.

Kryzys bije w zyski Toyoty

Pierwszy raz od dziewięciu lat zyski Toyoty zmaleją. W obecnym roku obrotowym japoński gigant zarobi na czysto tylko 5,5 mld dol., o dwie trzecie mniej niż w poprzednim roku obrotowym.

Toyota zapowiada gigantyczne zwiększenie produkcji samochodów na prąd

Toyota zapowiada gigantyczne zwiększenie produkcji samochodów na prąd

zwiększenia zysków. I wskazuje, że mija kryzys deficytu półprzewodników, który przez ostatnie dwa lata tamował produkcję i sprzedaż samochodów na Zachodzie. 

CD Projekt chce uruchomić nowy program motywacyjny na lata 2020-2025

) za lata obrotowe 2020-2023 w wysokości nie mniejszej niż 6 000 000 tys. zł, lub b) za lata obrotowe 2020-2024 w wysokości nie mniejszej niż 7 000 000 tys. zł, lub c) za lata obrotowe 2020-2025 w wysokości nie mniejszej niż 8 300 000 tys. zł

Akcjonariusze Wikany zdecydują 25 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Wikany zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 25 czerwca br. o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2019 w kwocie 503,36 tys. zł na pokrycie straty z lat ubiegłych, podała spółka. "Walne

Awbud: Wszczęto dochodzenie w zw. z nierzetelnymi sprawozdaniami w 2016-2017

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - Wszczęto dochodzenia w związku ze sporządzeniem nierzetelnych sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2016-2017, poinformował Awbud w komunikacie. 15 lutego br. Awbud złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia

T-Bull skorygował zysk netto za rok obrotowy 2018 do 0,5 mln zł

. Powyższe skutkuje także korektą aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, a po stronie pasywów rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego zaprezentowanych w bilansie za lata 2017-2018. 2. Przychody ze sprzedaży produktów w roku obrotowym 2017

Sescom miał 3,2 mln zł zysku netto, 4,31 mln zł EBIT w I poł. r. obr. 2019/2020

dla Grupy Sescom ostatni rok obrotowy realizacji strategii na lata 2016 - 2020, w której postawiliśmy sobie za główny cel umocnić się w Europie. Konsekwentnie rozwijamy sprzedaż zagraniczną ? w pierwszej połowie obecnego roku obrotowego poza Polską wypracowaliśmy ponad 22 mln zł, 29% skonsolidowanych

Benefit Systems zakłada wypłaty co najmniej 50% skons. zysku netto na dywidendę

Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Benefit Systems przyjął politykę dywidendową na lata 2020-2023 zakładającą rekomendowanie wypłaty dywidendy o wartości co najmniej 50% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej spółki za poprzedni rok obrotowy, podano w komunikacie

Strategia Unimotu przewiduje przeznaczanie min. 30% zysku na dywidendę

Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - Strategia Unimotu na lata 2018-2023 przewiduje przeznaczanie co najmniej 30% zysku netto na dywidendę, podała spółka. "W przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym zysku netto, zarząd będzie rekomendował walnemu

Konsorcjum Stali chce rekomendować niewypłacanie dywidendy za 2018 i 2019 r.

Warszawa, 02.11.2018 (ISBnews) - Zarząd Konsorcjum Stali zamierza wnioskować do walnego zgromadzenia akcjonariuszy o przeznaczenie całości wypracowanych zysków za lata obrotowe 2018 i 2019 na kapitał zapasowy, podała spółka, prezentując politykę w sprawie podziału zysku

Akcjonariusze Marvipolu zdecydują 31 VIII o niewypłacaniu dywidendy

grudnia 2020 r. Zarząd zakłada, że wypłata dywidendy nastąpi w dwóch ratach, przy czym wypłata I raty dywidendy nastąpić może w czerwcu 2021 r., zaś wypłata II raty dywidendy - we wrześniu 2021 r., podano również. "W poszczególnych latach obrotowych zarząd zamierza

Bank Pekao wprowadził kredyty z gwarancją dla mikrofirm w ramach programu EaSI

od kilku lat udziela kredytów dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą objętych gwarancją EFI EaSI. Wcześniej oferta była skierowana do startupów działających na rynku nie dłużej niż 3 lata. Dzięki wprowadzonym zmianom, grono odbiorców oferty zostało rozszerzone na wszystkich

Stalexport Autostrady chce przeznaczyć 12,36 mln zł na dywidendę za 2019 r.

: 1) zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 70 646 254,86 zł podzielić w następujący sposób: a) kwotę 3 523 998,25 zł przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych, b) kwotę 455 367,60 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy

Mirbud będzie przeznaczać 10-50% zysku netto na dywidendę wg polityki dywid.

Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Mirbud przyjął uchwałę o przyjęciu polityki dywidendowej zgodnie z którą corocznie będzie wnioskować o wypłacanie za poszczególne lata dywidendy w wysokości od 10% do 50% zysku netto, podała spółka. "Zarząd, w

Akcjonariusze GetBacku zdecydują 19 XII m.in. o dalszym istnieniu spółki 

walne zgromadzenie spółki, uwzględniając sprawozdanie finansowe postanawia pokryć stratę netto w kwocie 1 101 339 000,0 złotych,z zysków wypracowanych w przyszłych latach obrotowych" - czytamy w projekcie innej uchwały. ZWZ zdecyduje także o zatwierdzeniu sprawozdania

Medicalgorithmics rekomenduje wypłatę 2 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie. Intencją zarządu jest, aby wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego przez spółkę za lata obrotowe następujące po roku obrotowym 2016 ustalone były na poziomie do 50% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej Medicalgorithmics

Akcjonariusze Wikany zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

, wykazany przez spółkę za rok obrotowy 2019 w kwocie 503 363,46 zł, w całości przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych" - czytamy w podjętej uchwale. Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki

Daimler i Toyota połączą ciężarówki w Japonii. Wsparcie dla napędu wodorowego

Daimler i Toyota połączą ciężarówki w Japonii. Wsparcie dla napędu wodorowego

dwa lata temu błogosławiła kooperacji z Isuzu, innym japońskim producentem pojazdów użytkowych.  Obecnie Daimler Truck ma 89,3 proc. akcji Fuso, a do Toyoty należy 50,1 proc. akcji Hino.  Kosztowne technologie Nowa firma ma stworzyć konkurencyjnego na światowych rynkach producenta pojazdów

W Kujawsko-Pomorskiem startują marszałkowskie mikrogranty

W Kujawsko-Pomorskiem startują marszałkowskie mikrogranty

obliczeniowej. E-bon to także zakup licencji na usługi w chmurze – dostęp do infrastruktury i oprogramowania, administrowanie stronami WWW, wirtualne środowiska pracy. Zakładany na dwa lata projekt z budżetem 9 mln zł przygotowuje także TARR. Pierwsze e-bony trafią do firm jeszcze tego lata. Bardzo

Archicom zawiesił politykę dywidendową w odniesieniu do zysku za 2019 r.

przyjętej polityki dywidendowej Archicom S.A. wypłacał akcjonariuszom w poprzednich latach dywidendę z zysku za dany rok obrotowy na poziomie co najmniej 50% wypracowanego zysku netto. Z uwagi na aktualną sytuację związaną z pojawieniem się pandemii wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, której

Akcjonariusze TXM zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i programie motywacyjnym

subskrypcyjnych serii B, uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wyłączeniem prawa poboru. Program motywacyjny będzie realizowany przez 3 kolejne lata obrotowe, tj. w latach obrotowych 2018

Akcjonariusze Polnordu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r.

Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Polnordu zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych, co oznacza niewypłacanie dywidendy, podała spółka. "Po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu spółki w sprawie

Wielton ma umowę o kredyty z konsorcjum banków

wartości 100 mln zł (możliwy do uruchomienia w złotym, euro lub innej uzgodnionej walucie) udzielony Wieltonowi lub innemu podmiotowi z grupy, który przystąpi do umowy, na okres 5 lat (z możliwością uzgodnienia przedłużenia o 2 lata) na finansowanie kapitału obrotowego grupy oraz refinansowanie

Akcjonariusze Polnordu zdecydują 22 VI o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 28.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Polnordu zdecydują o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 22 czerwca. "Zysk netto za rok obrotowy 2017

Sygnity miało wstępnie 123,3 mln zł skons. straty netto w r. obr. 2016/2017

obrotowy 2016/2017 oraz korekty danych finansowych z lat ubiegłych zostały dokonane w oparciu o obowiązujące zasady rachunkowości, przy czym szczegółowe i ostateczne informacje nt. ww. wyników finansowych za rok obrotowy 2016/2017, uwzględniające przekształcone wyniki finansowe za lata obrotowe 2015/2016

Zamet ma aneks do umowy przedłużający 35 mln zł kredytu z Credit Agricole BP

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Zamet podpisał aneks do umowy o kredyt z Credit Agricole Bank Polska o przedłużenie dostępności finansowania obrotowego i gwarancji bankowych do wysokości 35 mln zł o kolejne dwa lata, tj. do dnia 29 października 2021 r. (z opcją przedłużenia o

M. Zmitrowicz i P. Wetmański powołani do zarządu Banku Pekao na nową kadencję

następującym po odbyciu zwyczajnego walnego zgromadzenia banku zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 w skład zarządu na nową, wspólną, trwającą trzy lata kadencję, podał bank. Zmitrowicz weszła do zarządu banku (jako wiceprezes) 1 grudnia 2018 r., a Wetmański

Stelmet miał wstępnie 17,4 mln zł zysku netto w I-III kw. r.obr. 2018/2019

się na początek lata, czyli nasz trzeci kwartał. Mimo tych kwartalnych różnic, nasze łączne przychody ze sprzedaży DAO narastająco za dziewięć miesięcy roku obrotowego były wyższe niż przed rokiem o ponad 10%" - skomentował wiceprezes Andrzej Trybuś, cytowany w materiale

Spółka zależna BAH ma spłacić część kredytu obrotowego z mBanku do 21 VII

Warszawa, 20.07.2020 (ISBnews) - British Automotive Polska (BAP), spółka zależna British Automotive Holding (BAH), otrzymała zobowiązanie do spłaty części kredytu obrotowego z mBanku w terminie do 21 lipca 2020 r. "Po dokonaniu spłaty, o której

Aleksandra Agatowska powołana w skład zarządu PZU

następuje z dniem 24 października 2019 r. na okres wspólnej kadencji obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2020-2022" ? czytamy w komunikacie. Aleksandra Agatowska z Grupą PZU związana od marca 2016 roku - jako członek zarządu PZU Życie oraz dyrektor Grupy w PZU

Grodno prognozuje 9,7 mln zł zysku netto w roku obrotowym 2015/2016

r. do 31 marca 2016 r.) zakładają także zysk operacyjny w wysokości 13,5 mln zł i zysk EBITDA w wysokości 17,5 mln zł. Prognoza wyników uwzględnia przyjętą w 17 lipca 2015 r. strategię rozwoju spółki na lata obrotowe 2015-2016, podano także

Polityka dywidendowa Vigo System zakłada niewypłacanie dywidendy za l. 2017-2020

dywidendowa zakłada rekomendowanie przez zarząd walnemu zgromadzeniu spółki niewypłacanie dywidendy za rok obrotowy 2017 oraz lata 2018-2020" - czytamy w komunikacie. W ocenie zarządu, powrót do polityki wypłaty dywidendy możliwy będzie po roku 2020, kiedy spółka zakłada

R22 chce przeznaczać na dywidendy minimum 30% skonsolidowanego zysku netto

. Polityka dywidendowa będzie obowiązywać począwszy od podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2019 r. przez okres pięciu lat obrotowych, włącznie z rokiem obrotowym obejmującym okres 1 lipca 2018 - 30 czerwca 2019, podano także. Ostateczną decyzję o wielkości

Akcjonariusze CI Games zdecydują 23 lipca o niewypłacaniu dywidendy za 2019 rok

;Zwyczajne walne zgromadzenie [...] niniejszym postanawia, że zysk osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym 2019 w wysokości 2 007 435,33 zł netto zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy w projekcie. CI Games to producent i dystrybutor gier

PKN Orlen ma umowę na kredyt do 1,75 mld euro z konsorcjum 16 banków

, cytowany w komunikacie. Podpisana umowa obejmuje obrotowy kredyt odnawialny w kwocie do 1,75 mld euro na okres 3 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 2 lata w formule 1+1. To instrument wielowalutowy, który będzie przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności i projektów

Rada nadzorcza PZU powołała zarząd nowej kadencji z Pawłem Surówką na czele

powołania i obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2020-2022" - czytamy w komunikacie. "Serdecznie dziękuję radzie nadzorczej za okazane zaufanie. Powołanie przez radę nadzorczą zarządu na nową kadencje przyjmuję jako potwierdzenie słuszności kierunku, który obraliśmy

Stelmet miał 2,62 mln zł zysku netto, 10,7 mln zł EBITDA w I kw. 2019/2020

obrotowego 2019/2020 wypracowany przez Grupę Stelmet wynik EBITDA sięgnął 10,7 mln zł, a zysk netto wyniósł 2,6 mln zł, co w obu przypadkach oznacza poprawę w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, mimo niższych przychodów ze sprzedaży" - czytamy w komunikacie

Comp rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2018 r.

. W czerwcu ub.r. akcjonariusze spółki zdecydowali o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 4,32 mln zł w całości z zysków spółki z lat przyszłych. Comp odnotował 56,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018

Eurocash ma umowę z EBOR na 50 mln euro pożyczki m.in. na przejęcie Frisco.pl

. Środki te zostaną wykorzystane na sfinansowanie nabycia Frisco (dodatkowych 56% akcji) oraz na kapitał obrotowy. Okres kredytowania wynosi 5 lat. EBOR będzie korzystał z uzgodnionego pakietu zabezpieczeń, podano. "Inwestycja we Frisco to kolejny element naszej strategii

Sygnity: Ok. 73,9 mln zł one-off powinno zostać ujęte w wynikach z lat ubiegłych

mln zł powinno zostać ujęte w wynikach z lat ubiegłych, a pozostała część, tj. ok. 46 mln zł w sprawozdaniach finansowych za rok obrotowy 2016/2017, podała spółka. "W związku z pozostającym w toku procesem agregacji danych na potrzeby sporządzania sprawozdań finansowych

Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

;Zgodnie z postanowieniami uchwały: 1) całość zysku netto spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 586 802 125,73 zł zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, 2) kwota 52 743 890,27 zł z kapitału zapasowego, utworzonego z zysków z lat

Tesla wystrzeliła zyskami. Elon Musk: "I nie zwolnimy nawet w razie recesji"

Tesla kolejny raz dowiodła, że produkcja samochodów elektrycznych może się opłacać. Dwa lata temu firma Elona Muska po raz pierwszy zakończyła na plusie swój rok obrotowy, po wielu latach borykania się ze stratami. I od tego czasu zyski Tesli coraz bardziej rosną.  W trzecim kwartale tego roku

Stelmet miał 3,55 mln zł straty netto, 8,91 mln zł zysku EBIT w I poł. r.obr.

Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Stelmet odnotował 3,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej I połowie roku obrotowego 2018/2019 (1 października 2018 - 31 marca 2019) wobec 4,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

BAH: Szacunkowa wartość odpisów aktualizac. za 2019 r. to łącznie 80,27 mln zł

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Zarząd British Automotive Holding (BAH) ustalił wstępną szacunkową wartość odpisów aktualizacyjnych aktywów poszczególnych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej w ramach skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 na

Bowim podtrzymał w strategii zamiar przeznaczania 5-15% zysku na dywidendę

, że zarząd spółki, rekomendując podział zysku za kolejne lata obrotowe, będzie przedkładał radzie nadzorczej i zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu propozycję wypłaty z rocznego zysku netto wypracowanego przez spółkę w danym roku obrotowym dywidendy w kwocie od 5% do 15% zysku netto Bowim za dany rok

Kredyt Inkaso miało wstępnie 13,51 mln zł zysku netto w r. obr. 2016/2017

. "Zgodnie z najlepszą wiedzą emitenta, wybrane dane finansowe spółki za rok obrotowy przedstawiają się następująco: 1) Sprawozdanie jednostkowe: - wynik finansowy netto 2 593 000,00 (spadek w stosunku do roku obrotowego 2015/2016 r. o 69% r/r

PCM odstąpił od dotychczasowej polityki dywidendowej

osiągniętych w latach 2018-2020 w kwocie 1-2 zł na akcję, podała spółka. "W związku z powyższym zarząd spółki w dniu 27 marca 2019 roku podjął uchwałę w sprawie przedłożenia radzie nadzorczej i zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki wniosku o podział zysku netto osiągniętego w

Telefonia Dialog wypłaci Netii 151,34 mln zł dywidendy za lata 2015-2016

Warszawa, 22.06.2018 (ISBnews) - Zgromadzenie wspólników Telefonii Dialog - spółki zależnej Netii - zdecydowało o wypłacie 151,34 mln zł zł dywidendy za lata 2015-2016 jedynemu wspólnikowi, podała Netia. "Zgodnie z przywołaną uchwałą, zwyczajne

KGHM szacuje, że może uwolnić do 1 mld zł kapitału obrotowego w 2019 r.

. Wczoraj KGHM podał, że rada nadzorcza Miedź zatwierdziła przedłożoną przez zarząd strategię spółki na lata 2019-2023 zakładającą m.in. krajową produkcję górniczą na poziomie 450 tys. ton miedzi w urobku przy średniorocznym koszcie nie wyższym niż 3800 USD/tonę w okresie 2019-2023

Medicalgorithmics rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.

sporządzenia niniejszego raportu bieżącego podtrzymuje w perspektywie kolejnych lat obrotowych kształt polityki dywidendowej funkcjonującej dotychczas w spółce. Rekomendacja zarządu podlega ocenie rady nadzorczej, podsumowano. Medicalgorithmics to obecna na

Jest koło ratunkowe dla dużych i średnich firm. 22 mld zł pomocy zatwierdziła KE

- Te 22 mld euro w ramach polskiego programu gwarancji pomogą polskim przedsiębiorstwom, które odczuwają skutki obecnego kryzysu związanego z koronawirusem, zdobyć pilnie potrzebne środki obrotowe i inwestycyjne oraz kontynuować działalność w tych trudnych czasach - powiedziała Margrethe Vestager

PKP Cargo rekomenduje wypłatę 67,18 mln zł dywidendy z zysku za 2018 rok

zgromadzenia spółki z wnioskiem o podział zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE w kwocie 253 945 476,86 zł w następujący sposób: 1) kwotę 147 979 636,62 zł [...] przeznaczyć na

Zysk netto Sygnity wzrósł r/r do 5,6 mln zł w I kw. 2017 r., r.obr. 2017/2018

podniesieniem rentowności. Porównując zakończony kwartał z analogicznym okresem poprzedniego roku obrotowego, widać obniżenie kosztów wytworzenia o ok. 21 mln zł, co przełożyło się na marżę brutto ze sprzedaży na poziomie powyżej 19%. Stanowi to znaczącą poprawę w stosunku do ostatnich kilku lat" - czytamy

R22 miało 5,74 mln zł zysku netto, 14,28 mln zł skoryg. EBITDA w IV kw. r. obr.

Warszawa, 18.08.2020 (ISBnews) - R22 odnotowało 5,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. roku obrotowego 2019/2020 (tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r.) wobec 3,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Fotowoltaika na dachu... auta? To sposób na dodatkowe kilometry

słonecznych. Jednym z pierwszych aut, które wyjechało na drogi z panelami fotowoltaicznymi w szyberdachu, było audi z 1990 r. Dwa lata później Mazda zaczęła je montować w modelu 929. Wtedy panele służyły do zasilania specjalnych wiatraków i dmuchaw, które wyciągały ciepłe powietrze z wnętrza auta. Zaletą tego

Mercor: 3,5 mln zł odpisu, 1,7 mln zł różnic inwent. obniżą wyniki r.obr.

dochodowego od straty podatkowej wykazanej w zeznaniu podatkowym za rok obrotowy 2012/2013 (na kwotę 48 mln zł). Kwota rozliczonej straty wyniosła 29,3 mln zł. Po dokonanych analizach możliwości dalszego odliczania straty podatkowej od podstawy opodatkowania w latach przyszłych, emitent ocenił, że rozliczenie

MFPR uruchomi nowy fundusz pożyczkowy o wartości co najmniej 400 mln zł

kolejne lata). Uruchomienie funduszu pożyczkowego wymaga zgody Komisji Europejskiej. MFPR prowadzi rozmowy w tej sprawie, dodano. Ponadto ministerstwo uzgodniło już z Komisją Europejską i resortem zdrowia szybszą ścieżkę dla nowych inwestycji w

Wielton ma term sheet z bankami ws. finansowania i refinansowania

grupy Wielton, - kredyt obrotowy o wartości 100 mln zł (możliwy do uruchomienia w PLN, EUR,) udzielony na okres 5 lat na refinansowanie i finansowanie kapitału obrotowego oraz spółce zależnej Wielton Logistic Sp. z o.o. na refinansowanie dotychczasowego zadłużenia obrotowego

Grodno chce utworzyć 5 nowych punktów sprzedaży w latach 2015-16

Warszawa, 17.07.2015 (ISBnews) ? Grodno przyjęło strategię rozwoju na lata obrotowe 2015-16, która zakłada m.in. utworzenie w Polsce w tych latach kolejnych 5 punktów sprzedaży, podała spółka. Celem strategicznym jest osiągnięcie dominującej pozycji na polskim rynku dystrybucji

Nestmedic ma strategię do 2023 r., chce wchodzić na wybrane rynki zagraniczne

Warszawa, 08.05.2018 (ISBnews) - Nestmedic przyjął strategię grupy na lata 2018-2023, w której zidentyfikował do 20 rynków, na których zamierza podejmować aktywne działania nakierowane na budowanie współpracy i relacji z lokalnymi partnerami i sieci dystrybucji oraz sprzedaży

LPP celuje w dwucyfrowy wzrost przychodów, poprawę EBIT w 2020/2021

. Marża brutto grupy spadła do 49,6% w III kw. 2019 r. z 59,3% kwartał wcześniej i 51% rok wcześniej. "Spadek marży brutto r/r w II kw. 2019 wynikiem nowej polityki zarządzania towarem ? szybsza i mocniejsza wyprzedaż kolekcji Wiosna/Lato 2019 w lipcu, wejście nowej

Akcjonariusze KCI zdecydują 30 VI o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 05.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze KCI zdecydują o przeznaczeniu 11,77 mln zł zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017 na pokrycie strat z lat ubiegłych, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 30 czerwca

Sygnity: Aktualizacja wyceny projektów obniży wynik za 2016/2017 o ok. 62 mln zł

Warszawa, 10.01.2018 (ISBnews) - Sygnity w związku z pozostającym w toku procesem weryfikacji danych dokonywanym na potrzeby badania przez firmę audytorską sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016/2017, zidentyfikowało znaczące ryzyko istotnej zmiany wyceny wieloletniego

Akcjonariusze Medapp zdecydują 5 sierpnia o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

walne zgromadzenie Medapp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: § 1 zwyczajne walne Zgromadzenie Medapp S.A. postanawia zysk netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 673 141,54 zł przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy w projekcie uchwały

Uniserv-Piecbud nie planuje dywidend w najbliższych 2 latach

Warszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - Uniserv-Piecbud nie planuje rekomendowania wypłacania dywidend przez najbliższe dwa lata obrotowe, zaś później chce uzależnić poziom wypłat od skali bieżących potrzeb inwestycyjnych i płynnościowych, podała spółka

Warmii i Mazur "szczepionka" dla gospodarki

konsultacje społeczne projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. Jakie są pierwsze wnioski? - O wyzwaniach regionu w najbliższych latach oraz projekcie programu regionalnego na lata 2021-2027 rozmawialiśmy m.in. z przedstawicielami partnerstw zawiązanych na

Akcjonariusze Vistal Gdynia zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

[?] postanawia przeznaczyć zysk spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 254 352 730,18 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy w uchwale. Vistal Gdynia w restrukturyzacji odnotował 254,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w

Polityka dywidendowa Bowim zakłada przeznaczanie 5-15% zysku netto na dywidendę

Warszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - Zarząd Bowim przyjął politykę dywidendową, zakładającą wypłacanie 5-15% zysku netto w formie dywidendy, podała spółka. "Przyjęta polityka zakłada, że zarząd spółki, rekomendując podział zysku za kolejne lata

Mercor miał 11,73 mln zł zysku netto z dz. kont. w r.obr. 2017/2018

jest dla nas potwierdzeniem dobrego wyboru inwestycji i dobrych perspektyw na najbliższe lata. Dlatego chcemy m.in. zwiększać wolumeny produkcji płyty mcr Silboard, o potencjale kilkudziesięciu zastosowań oraz produktów DFM Doors" - skomentował prezes Krzysztof Krempeć, cytowany w komunikacie

PEManagers rekomenduje wypłatę min. 10 mln zł dywidendy za 2017 r.

lat ubiegłych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, poinformowała spółka. "Zarząd [...] rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki: - przeznaczenie zysku spółki wynikającego z jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy

Zarząd PKO BH z Pauliną Strugałą jako prezesem powołany na nową kadencję

Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza PKO Banku Hipotecznego powołała w skład zarządu na nową wspólną kadencję, wynoszącą cztery lata: Paulinę Strugałę na stanowisko prezesa, Piotra Kochanka na stanowisko wiceprezesaodpowiedzialnego za sprawy z zakresu zarządzania

PKP Cargo zawrze aneksy do umów dot. finans. budowy terminala multimodalnego

terminala multimodalnego w Zduńskiej Woli - Karsznice' w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.03.03.00-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.3 Transport multimodalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

RN Kredyt Inkaso pozytywnie zaopiniowała niewypłacanie dywidendy za 2015/2016 r.

decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2015/2016 podejmie zwyczajne walne zgromadzenie, podano także. Kredyt Inkaso od lat należy do czołówki firm zarządzających wierzytelnościami. Jako pierwsza w Polsce zaczęła inwestować w pakiety wierzytelności w 2001 r. Grupa

Akcjonariusz PZ Cormay chce zwiększenia liczby akcji w programie motywacyjnym

motywacyjny będzie realizowany w oparciu o wyniki działalności za 3 kolejne lata obrotowe, to jest lata obrotowe 2018, 2019, 2020. Czynności w ramach realizacji Programu za kolejne lata realizacji programu będą wykonywane po zakończeniu tych okresów i zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie sprawozdań

Polityka dywidendowa Ferro zakłada wypłacanie co najmniej 50% zysku netto

Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Polityka dywidendowa zawarta w strategii Ferro na lata 2019-2023, tzw. Strategii F1, zakłada rekomendowanie przeznaczania co najmniej 50% zysku netto na dywidendę pod warunkiem utrzymania założonego poziomu długi netto do EBITDA, podała spółka

DB Energy optymistycznie patrzy na perspektywę kolejnego roku obrotowego

ciągu najbliższych dwóch lat, wpłynie to na strukturę przychodów bieżącego roku obrotowego" - powiedział Feldman. Spółka spodziewa się dalszego dynamicznego rozwoju rynku ESCO w Polsce, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. "Rynek

MFPR uruchomi 500 mln zł na wsparcie firm z programu UE na lata 2007-2013

Polityki Regionalnej (MFPR). Budżet programu to 500 mln zł. "Te 500 mln zł pochodzi z pieniędzy unijnych dla Polski na lata 2007-2013. To fundusze, które zostały zwrócone przez tych, którzy korzystali w tamtym okresie na przykład z unijnych pożyczek. Abyśmy mogli wykorzystać

Królowa Elżbieta II kochała samochody i nie znosiła zapinać pasów. Uwielbiała prowadzić, choć nie miała prawa jazdy

Limousine przez lata odgrywał rolę oficjalnej limuzyny pałacu Buckingham. Napędzał go 8-cylindrowy silnik benzynowy twin-turbo o mocy 406 KM i momencie obrotowym 835 Nm. Gdyby królowa poprosiła kierowcę, by wcisnął gaz do dechy, auto mogłoby się rozpędzić do 210 km/godz. Tak się jednak nigdy nie stało

Akcjonariusze Primetech zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r.

Primetech S.A. za rok obrotowy 2018 w kwocie 11 582 550,17 zł zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. Na skutek pokrycia straty w przedmiotowy sposób do rozliczenia pozostaną straty z lat ubiegłych w kwocie 4 128 268,2 zł" - czytamy w uchwale. W ujęciu

KNF nałożyła na Mostostal Warszawa 300 tys. zł kary

Warszawa S.A. nastąpiło w związku ze stwierdzeniem naruszeń art. 56 ustawy o ofercie poprzez nienależyte wykonywanie obowiązków informacyjnych związanych z raportami okresowymi, przekazanymi w latach 2012?2013. Dokonane przez spółkę Mostostal Warszawa S.A., wskazane w osnowie decyzji, naruszenia dotyczyły

Akcjonariusze Kopeksu zdecydują 28 czerwca o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 01.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Kopeksu zdecydują o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2017 w kwocie 66 354 022,37 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca

Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali na walnym zgromadzeniu, że zysk netto spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 1 540 852,14 zł nie zostanie przeznaczony na wypłatę dla akcjonariuszy, ale zostaje w całości przeznaczony na pokrycie strat z

Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

obrotowy 2019 w kwocie 17 348 536,57 zł zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy w uchwale. Mostostal Zabrze odnotował 10,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 11,08 mln zł zysku rok

Stelmet liczy na zmianę negatywnego trendu w Wielkiej Brytanii w 2017/2018 r.

;, poinformowali członkowie zarządu. Podali też, że nakłady inwestycyjne spółki wyniosą ok. 39,4 mln zł w tym roku obrotowym. "Rynek brytyjski przyniósł niesatysfakcjonujące wyniki w roku obrotowym 2016/2017, ale w IV kw. nastąpiło wyhamowanie negatywnych trendów. Liczymy, że na

Akcjonariusze Radpolu zdecydują 17 sierpnia o niewypłacaniu dywidendy

się do rozwoju spółki, realizacji założeń przyjętej strategii na lata 2018-2021 oraz dalszego efektywnego budowania jej wartości dla akcjonariuszy. Zarząd spółki zwraca ponadto uwagę na ograniczenia wynikające z umowy kredytu z dnia 4 września 2012 roku zawartej przez spółkę z mBank S.A. Zgodnie z

Victoria Dom pozyskała blisko 20 mln zł z emisji obligacji serii K

Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - Deweloper Victoria Dom zakończył prywatną emisję obligacji, z której pozyskał blisko 20 mln zł, podała spółka. Środki przeznaczone zostaną na zasilenie kapitału obrotowego, a tym samym na finansowanie bieżących projektów i zakup gruntów

DB Energy z rekordowymi wynikami, podtrzymuje plan przejścia na rynek główny GPW

Warszawa, 13.08.2020 (ISBnews) - DB Energy podtrzymuje plany debiutu na rynku głównym GPW w Warszawie, które są częścią strategii spółki. Rekordowe wyniki roku obrotowego 2019/2020 i dobra koniunktura na rynku potwierdzają kierunek dotychczasowego rozwoju spółki, poinformował

Akcjonariusze Seleny zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 r.

rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 w wysokości 52 663 039,31 zł w następujący sposób: a) kwotę 9 775 999,9 zł, przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych; b) pozostałą kwotę, w wysokości 42 887 039,41 zł przekazać w całości na kapitał zapasowy spółki " - czytamy w uchwale

JSW zawiesiła stosowanie polityki dywidendowej za 2017 r.

obligatariuszami [...] oraz konieczność odbudowania kapitału zapasowego uszczuplonego w latach poprzednich, zarząd spółki nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu JSW wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku" - czytamy w komunikacie. Grupa JSW to

PBKM rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.

aktualizacji polityki dywidendowej na kolejne lata obrotowe i o rekomendacjach w tym zakresie emitent będzie informował w trybie właściwych raportów" - podsumowano. Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i

Bank Pekao rekomenduje 6,6 zł dywidendy na akcję za 2018 rok

jedną akcję to 6,6 zł" - czytamy w komunikacie. Wskazany wyżej proponowany wskaźnik wypłaty dywidendy wynoszący 75% jednostkowego zysku netto za rok obrotowy 2018 jest niższy od wskaźnika zamieszczonego w kierunkowych propozycjach podziału zysku banku za lata 2018-2020

Orlen wyprzedaje majątek po Lotosie. Cena dla Saudi Aramco? Bardzo okazyjna

mln ton ropy naftowej rocznie. Zaledwie dwa lata temu zakończono kolejną modernizację tej rafinerii, która kosztowała 2,3 mld zł.  Sam Lotos w tym roku wyceniał księgową wartość swojej rafinerii na 4 mld 808 mln zł, czyli 30 proc. tej kwoty to 1,44 mld zł. Płacąc mniej, Saudi Aramco kupuje więc

Pakiet pomocy dla firm transportowych. Leasing i pożyczki przez internet

płynność finansową firmy transportowej kwotą ok. 111 tys. zł. Ratunkowe pożyczki Firmy transportowe mogą się zwracać do ARP także o pożyczki dwóch rodzajów.  Pożyczka obrotowa umożliwia sfinansowanie kosztów wynagrodzeń netto pracowników przez okres do dwóch lat, a karencja w jej spłacie może wynieść

BGK zmienił warunki przyznania gwarancji Biznesmax w ramach pakietu pomocowego

zaciągnięcie kredytu i zabezpieczają jego spłatę. Dotychczas gwarancje Biznesmax były dostępne tylko do kredytów inwestycyjnych. Nowością jest objęcie gwarancją stanowiącą pomoc de minimis kredytów obrotowych odnawialnych, w tym kredytów odnawialnych w rachunku bieżącym, podano także

Akcjonariusze Maxcom zdecydowali o wypłacie 2 zł dywidendy na akcję

tys. z kapitału zapasowego, pochodzącą z przeniesionych na ten kapitał zysków za poprzednie lata obrotowe" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z uchwałą, dzień dywidendy przypada na 3 lipca 2020 r., a dniem wypłaty dywidendy będzie 23 lipca 2020 r. Wypłatą dywidendy objęto

Auto dla przeciętnego Kowalskiego? Wybór jest mniejszy, niż można się spodziewać

, wersja Essential kosztowała 45 900 zł. Kia Picanto - od 53 900 zł Trzecia generacja Kia Picanto zadebiutowała w 2017 r., a trzy lata później doczekała się liftingu. To najmniejszy model w ofercie koreańskiego producenta. Z racji niewielkich rozmiarów autko idealnie sprawdza się w mieście. Picanto mierzy

LPP oczekuje w różnych krajach powolnego powrotu do otwarć centrów handlowych

. LPP zakłada także, że po otwarciu centrów handlowych celem spółki będzie efektywne wyprzedanie części towaru. "Niesprzedana część towaru z kolekcji Wiosna/Lato zostanie przeniesiona do kolekcji Jesień/Zima 2020 lub Wiosna/Lato 2021" - czytamy także

Mercor chciałby zwiększyć r/r zysk netto w r.obr. 2019/2020

czuje', ale taki był plan. Informowaliśmy, że chcemy postawić na rozwój. Dziś jesteśmy na takim etapie, że środki zainwestowane zaczynają przynosić efekty, przez większą sprzedaż i zyski. Najbliższe lata powinny być wypracowywaniem zysków dla wypłaty dywidendy. Zarząd ma za cel wypłatę dywidendy i