kursy refundowane z funduszy unijnych

Konrad Niklewicz

Po unijną dotację marsz!

Po unijną dotację marsz!

Coraz szybciej wykorzystujemy unijne fundusze. Od poniedziałku transfer euro do gospodarki jeszcze przyspieszy, bo ruszają nowe konkursy na dotacje i można brać zaliczki na inwestycje. Powinno to umocnić złotego

Deficyt, cięcia, weto PE? Co się może wydarzyć na i po szczycie

Do negocjacji po raz drugi stają wielcy (i oszczędni) unijni płatnicy, zwolennicy umiarkowanych cięć i spragnieni wysokich dotacji beneficjenci - wśród nich Polska. Kompromis na unijnym szczycie może uratować zgoda na większy deficyt w budżecie

Ubywa zamówień, przybywa rad

Czas, żeby politycy zakasali rękawy i zaczęli nam pomagać - twierdzą właściciele firm.

MNiSW: Sukces, maturzyści idą na uczelnie techniczne

środowiska. Magnesem dla studentów są bezzwrotne stypendia. Do 1000 zł miesięcznie przez cały cykl nauki dla 50 proc. najlepszych studentów na "kierunkach zamawianych". Uczelnie mają na to zagwarantowane przez ministerstwo pieniądze z unijnych funduszy (Program Operacyjny

Półmetek rządu. Oceniamy ministrów. Rekonstrukcja jutro

Półmetek rządu. Oceniamy ministrów. Rekonstrukcja jutro

. To obciąża cały rząd, ale przede wszystkim Janusza Piechocińskiego. ELŻBIETA BIEŃKOWSKA (minister rozwoju regionalnego) OCENA: 5 Na piątkę zasłużyła z czterech powodów. Po pierwsze, za sprawne wdrażanie funduszy unijnych