kurs parytetowy

Kiedy i po ile euro? To poufne informacje

Przecież Unia Europejska sama nas zobowiązała w traktacie akcesyjnym, że powinniśmy się starać przyjąć euro jak najszybciej, po spełnieniu kryteriów. Nie mogą nam zabronić realizacji naszych zobowiązań względem Unii, w tym wejścia do ERM II, w którym przebywanie jest przecież jednym z warunków - mówi Ludwik Kotecki wiceminister finansów, pełnomocnik rządu ds. wprowadzenia euro w Polsce.

Kobiety w biznesie, czyli gdzie te prezeski

- Firmy, które zostały na etapie króla Ćwieczka i nie wykorzystują potencjału przynoszonego przez kobiety, przegrają ekonomicznie.

Warto wziąć kredyt w euro, ale tylko z niską marżą

kursie Polska wejdzie do strefy euro, a wcześniej, jaki kurs parytetowy zostanie ustalony w okresie pobytu w mechanizmie ERM2. Praktyka krajów, które już przyjęły euro, ostatnio Słowacji, pokazuje, że w okresie pobytu w ERM2 kurs parytetowy może ulec zmianie (korona słowacka umocniła się w czasie pobytu

Niemieccy bezrobotni dostaną pięć euro więcej

kurs języka obcego. - Za te pieniądze nie da się odpowiednio wyżywić nawet kupując w najtańszych sklepach - mówi Ulrich Schneider z broniącego bezrobotnych Parytetowego Związku Socjalnego. SPD, Zieloni i postkomuniści z Lewicy domagają się większej podwyżki. Najdalej w

Rząd: 1 stycznia 2012 mamy euro. I co to da?

stabilną - bank centralny będzie zobowiązany do utrzymania kursu euro możliwie blisko ustalonego kursu parytetowego (ale to jeszcze nie jest ostateczny kurs wymiany złotego na euro), dopuszcza się wahania w górę i w dół, do tej pory było to plus/minus 15 proc. Uwaga: zmiana