kupię gospodarstwo rolne kręgi nowe

sprawdź też:

nowe

Leszek Kostrzewski

Ziemia nie tylko dla rolników. Czy będzie łatwiej kupić lub sprzedać ziemię?

Ziemia nie tylko dla rolników. Czy będzie łatwiej kupić lub sprzedać ziemię?

W kwietniu 2016 r., zaraz po objęciu rządów, PiS wprowadził ustawę, która zlikwidowała swobodny obrót ziemią rolną. Teraz ma się to zmienić. Jakie są plusy i minusy zmian w ustawie o obrocie ziemią?

Cudzoziemcy nie palą się do kupowania gruntów rolnych w Polsce

W ubiegłym roku w ręce cudzoziemców trafiło zaledwie 253 ha ziemi rolnej oraz nieco ponad 159 ha lasów - podaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

PiS ustąpił? Sprzedaż domów na wsi bez ograniczeń

PiS trochę ustąpił w sprawie prywatnego obrotu gruntami rolnymi, ale chce kontrolować sprzedaż prywatnych lasów.

Gospodarstwo rolne w spadku? Może być problem

Gospodarstwo rolne w spadku? Może być problem

, którzy to gospodarstwo odziedziczyli, czy tych, którzy je później kupili. Wyjątek od tej zasady Trybunał zrobił w odniesieniu do przepisów sprzed 1982 r., do gospodarstw rolnych przejętych przez skarb państwa wbrew interesom wszystkich żyjących spadkobierców z kręgu rodziny

Jak rząd chce obracać ziemią

Jak rząd chce obracać ziemią

grunty rolne przed masowym wykupywaniem przez cudzoziemców. Ziemia ma być nie dla obcych, tylko dla polskich rolników, by mogli powiększać swoje gospodarstwa. Zwykle im większe gospodarstwo, tym ma mniejsze koszty produkcji, więc jest efektywniejsze. A o to przecież chodzi - by były efektywne i lepiej

Gospodarstwo w spadku? Sprawdź, czy masz prawo do dziedziczenia

r., do gospodarstw rolnych przejętych przez skarb państwa wbrew interesom wszystkich żyjących spadkobierców z kręgu rodziny spadkodawcy. Sędziowie uznali, że w tym przypadku moc wsteczna wyroku nie koliduje z interesami osób prywatnych. Stare prawo w nowych czasach

Jak przekazać ziemię w spadku?

dziesiątkach lat. Wyjątek od tej zasady Trybunał zrobił w odniesieniu do przepisów sprzed 1982 r. do gospodarstw rolnych przejętych przez skarb państwa wbrew interesom wszystkich żyjących spadkobierców z kręgu rodziny spadkodawcy. Sędziowie uznali, że w tym przypadku moc wsteczna

Gospodarstwo rolne w spadku? Kto może dziedziczyć majątek rolny

, którzy to gospodarstwo odziedziczyli, czy tych, którzy je później kupili. Wyjątek od tej zasady Trybunał zrobił w odniesieniu do przepisów sprzed 1982 r., do gospodarstw rolnych przejętych przez skarb państwa wbrew interesom wszystkich żyjących spadkobierców z kręgu rodziny