kubach investment

Przegląd informacji ze spółek

zastrzeżeniem ewentualnych korekt, podała instytucja. Akcjonariusze Orion Investment zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 2,06 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,9 zł na akcję, podała spółka. Colian sp. z o.o. oraz Barry