koszty pośrednie w budownictwie stawki

Gabriela Łazarczyk

Ulga podatkowa na zakup mieszkania? Ale pod jednym warunkiem. Znamy szczegóły propozycji

Ulga podatkowa na zakup mieszkania? Ale pod jednym warunkiem. Znamy szczegóły propozycji

Zgodnie z propozycją deweloperów przy dzisiejszych wskaźnikach i założeniu, że kwotę odliczamy od podstawy opodatkowania, nabywca 75-metrowego mieszkania w Warszawie mógłby odliczyć w ciągu pięciu lat nawet 86,4 tys. zł.

PwC: Górnictwo oddaje państwu ponad 30% dochodów, co hamuje rozwój branży

spośród wszystkich państw w Unii Europejskiej. Obniżenie stawki tego podatku korzystnie wpłynęłoby na sytuację branży, a pośrednio także na pozostałą część gospodarki" - wskazał dalej ekspert. Podkreślił, że restrukturyzacja kopalń jest niewątpliwie procesem długotrwałym i

Dlaczego rząd powinien troszczyć się o budownictwo mieszkaniowe?

przypadkach średnia nie uwzględnia kosztów zakupu i zagospodarowania działki, przyłączy, dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz marży dewelopera (w programie PiS byłby nim pośrednio bank). Ulgi dla wynajmujących Pozostali

Są już gotowe projekty ustaw o pomocy pracownikom i firmom. Oto najważniejsze zapisy z "tarczy antykryzysowej" i 93 punkty

Są już gotowe projekty ustaw o pomocy pracownikom i firmom. Oto najważniejsze zapisy z "tarczy antykryzysowej" i 93 punkty

podsektorów energochłonnych usprawniające i przyspieszające wypłaty rekompensat kosztów pośrednich uprawnień do emisji, które poniesione zostały przez przedsiębiorstwa energochłonne w 2019 r., jak również eliminujące wątpliwości interpretacyjne w odniesieniu do niektórych elementów systemu rekompensat. 15