kosztorysowanie

Miałeś stłuczkę? Znajdziesz się między młotem a kowadłem

Znacie to? Stłuczka, zgłoszenie szkody, zawiezienie auta do warsztatu i... targi o to, ile ma kosztować naprawa. Ubezpieczyciel początkowo wycenia szkodę np. na 1000 zł, wpisując do kosztorysu tańsze zamienniki części oraz "rabat" w wysokości 30 proc., który klient ma sobie wynegocjować z warsztatem. Klient nie chce negocjować i grozi sądem.

Jak szukać pracy w dobie koronawirusa

Jedni pracodawcy zwalniają, inni tkwią w hibernacji, z nadzieją wypatrując końca pandemii. Ale są i tacy, którzy rekrutują i to ze zdwojoną siłą. Niecały rynek pracy został zakażony koronawirusem. Są branże, które jak nigdy dotąd potrzebują rąk do pracy.

Czy przekręcona liczba w kosztorysie to omyłka rachunkowa, czy pisarska?

uznana za oczywistą, gdy jest widoczna na pierwszy rzut oka, bezsporna, niebudząca wątpliwości. Izba podzieliła również stanowisko, że konieczność odwołania się do wiadomości specjalnych oraz posłużenie się przy wyjaśnianiu istoty problemu specjalistami w zakresie kosztorysowania wyklucza możliwości

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

procesu inwestycyjnego - najwyżej projekt wykonawczy; BIM obniża koszty inwestycji - największe oszczędności na etapie przedmiarowania i kosztorysowania; Zbyt niskie ceny projektów na polskim rynku, brak wspólnych standardów działania, niska świadomość korzyści BIM wśród inwestorów oraz ogólnie niski

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542), i) określonych zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania, j) warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

wszystkich użytkowników, funkcjonalności, bezpieczeństwa, wymiarów, procedury dotyczącej zapewnienia jakości, metod produkcji, a także zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania, warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych, metod i technik budowy oraz innych

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

dotyczących projektowania i kosztorysowania, j) warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych, k) metod i technik budowy, l) wszelkich pozostałych warunków technicznych. 9. W przypadku zamówień na dostawy lub usługi, zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu lub

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

dotyczących projektowania i kosztorysowania, j) warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych, k) metod i technik budowy, l) wszelkich pozostałych warunków technicznych. 9. W przypadku zamówień na dostawy lub usługi, zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu lub

kosztorysowanie

Kosztorysowanie - proces określania przez kosztorysanta wartości lub ceny obiektu budowlanego albo robót budowlanych przez tworzenie kosztorysu

więcej o kosztorysowanie na pl.wikipedia.org