kontraktacja pozabilansowa

Zysk netto Magellana spadł r/r do 9,86 mln zł w III kw. 2016 r.

561 tys. zł, tj. o 17% w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku. Natomiast kontraktacja pozabilansowa w okresie 9 miesięcy 2016 roku wynosiła 406 043 tys. zł i była wyższa o 19 288 tys. zł, tj. o 5% od kontraktacji pozabilansowej okresu porównywalnego" - napisano dalej w raporcie

Magellan odnotował najwyższą w historii sprzedaż w IV kw. - 651 mln zł

kontraktacji bilansowej w całym 2014 r. wyniosła 1,67 mld zł i była o 28% (368,13 mln) wyższa niż w 2013 r. W tym samym okresie wartość kontraktacji pozabilansowej wyniosła 713.26 mln zł, o 14% (111,83 mln zł) mniej niż w poprzednim roku. "Grupa osiągnęła bardzo dobre wyniki