konieczności dziejowej

Tomasz Bielecki

Szkocja pociągnie innych

Szkocja pociągnie innych

Małe jest piękne? Stronnicy niezależnej Szkocji przegrali referendum, ale ich walka dodała skrzydeł i tak już dość silnym niepodległościowcom w innych częściach Europy. Wielu Katalończyków, Flamandów, mieszkańców północnej Italii czy też włoskiego Tyrolu marzy o swych niewielkich, lecz suwerennych ojczyznach. Miałyby chronić tożsamość narodową, ale też rozwijać zdrowszą gospodarkę. I zaprowadzać większą sprawiedliwość społeczną, choć duża część separatystów mocno odżegnuje się od lewicy.

W prowincjach trzeba kreować miejskie życie. Zawsze będą tacy, którzy chcą uciec od metropolii

- Mamy większą koncentrację siedzib urzędów publicznych w Warszawie aniżeli Francja w Paryżu. Kiedy powstaje nowa instytucja trzeba zadać pytanie - czy musi ona być koniecznie w stolicy? Powinien być to system kaskadowy: nie wszystko w Warszawie i nie wszystko w stolicach regionów - prof. Iwona Sagan z Uniwersytetu Gdańskiego polemizuje z prof. Grzegorzem Gorzelakiem

Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo: Waloryzacja emerytur

Wydatki państwa na emerytury rosną z każdym rokiem. Składki, które zbiera ZUS czy KRUS, nie wystarczają na wypłaty, dlatego system musi dotować budżet państwa.

Bunt oburzonych

- tworzyć miejsca pracy dla młodych Hiszpanów, bo ok. 40 proc. z nich jest bezrobotnych (w sumie w kraju jest aż 5 mln bezrobotnych). Ostre cięcia budżetowe, które - jako dziejową konieczność - stosują wskutek kryzysu zarówno prawicowe, jak i lewicowe rządy w UE, są popierane

Plan premiera dla Polski: Trzecia fala nowoczesności

rodzaju sprawiedliwością dziejową jest rosnąca w społeczeństwie rola kobiet i ich coraz bardziej skuteczna walka o równe prawa. Dopóki w polityce będzie tak znacząca nadreprezentacja mężczyzn, zamierzam uważnie słuchać Kongresu Kobiet i bardzo poważnie traktować ich rady, bo nowoczesne państwo musi być