komunikaty emitent petrolinvest

Przegląd informacji ze spółek

koniec sierpnia było to 4 992,9 mln zł. Arcus podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności emitenta, mając na uwadze perspektywy dalszego rozwoju oraz ograniczenie dostępu do finansowania zewnętrznego ze względu na spór z

Przegląd informacji ze spółek

czterech miesiącach tego roku sprzedaż grupy wzrosła o 11% r/r do 84,5 mln zł. Florida Investments zrealizowało kolejny etap transakcji odwrotnego przejęcia emitenta przez Florida Investments X Corp. z siedzibą w Pinellas Park, USA. Spółka nabyła od udziałowców Florida