kompensacji przyrodniczej

Gminy chcą kasy, nie drzew

Deweloper za wycięcie drzew kolidujących z budową ma zapłacić gminie... 5 mln zł. Najchętniej posadziłby nowe drzewa, ale urzędnicy wolą gotówkę.

Będzie zapora wodna w okolicy Ciechocinka? Wkrótce decyzja środowiskowa

Kontrolowana przez skarb państwa spółka Energa wraca do projektu budowy nowej zapory na Wiśle. W przeszłości przeciwko planom protestowali ekolodzy.

PiS chce wydać 70 mld zł na program żeglugi. To szaleństwo, które oznacza śmierć Wisły

PiS chce wydać 70 mld zł na program żeglugi. To szaleństwo, które oznacza śmierć Wisły

skala niemożliwych do uniknięcia strat była ograniczona. Przygotowanie projektu kompensacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków związanych z doliną rzeczną na taką skalę było zadaniem wyjątkowym (...). Dzięki temu zachowana zostanie spójność sieci Natura 2000"