koksownia kraków

Angelika Pitoń

ArcelorMittal obniża pracownikom pensje i wysyła na postojowe. "Klienci zamykają zakłady, ograniczają zamówienia"

ArcelorMittal obniża pracownikom pensje i wysyła na postojowe. "Klienci zamykają zakłady, ograniczają zamówienia"

Przez miesiąc związki zawodowe w ArcelorMittal dogadywały z zarządem szczegóły porozumienia postojowego. Efekt: pracownicy huty w Krakowie i na Śląsku do końca lipca będą otrzymać wynagrodzenie mniejsze o nawet 20-40 proc.

Edward Szlęk nowym prezesem Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej wybrała nowego prezesa. Został nim Edward Szlęk, dotychczasowy szef koksowni Przyjaźń. Szlęk pokonał 9 kontrkandydatów i okazał się czarnym koniem w wyścigu o fotel prezesa JSW. Stanowisko obejmie 27 kwietnia.

Tauron Dystrybucja chce przyłączyć do sieci wytwórców o mocy 1,5 GW w l. 2016-19

, Miasteczku Śląskim i Bochni. "Będziemy także kontynuować budowę nowoczesnych Centrów Zarządzania Siecią w Krakowie i Wrocławiu, które umożliwią szybsze i skuteczniejsze reagowanie w sytuacjach kryzysowych związanych z dostawami prądu. Ważnym zadaniem będzie rozwój nowych

Przegląd prasy

koksowni Victoria - dowiedziała się "Rzeczpospolita" --Rząd spieszy się z przepisami o śledzeniu miejsc, z których przedsiębiorcy logują się do rachunków bankowych. Rada Ministrów chce w nadzwyczajnym trybie przyjąć projekt noweli do ordynacji podatkowej, zmieniający

120-metrowa szyna przepustką do ekskluzywnego grona

120-metrowa szyna przepustką do ekskluzywnego grona

zdrowia. Z całej Polski przyjeżdżali zwerbowani do pracy ludzie – mówił wspomniany prof. Woźniczka. Opory wobec konsolidacji hutnictwa będą „łamane kolanem” W powszechnej opinii w latach 90. i na początku XXI w. dwie największe polskie huty – Sendzimira w Krakowie i Katowice w

Co truje warszawiaków? Przede wszystkim samochody i piece

Co truje warszawiaków? Przede wszystkim samochody i piece

Warszawie normy są przekroczone blisko trzykrotnie. Te silnie rakotwórcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) pochodzą m.in. z indywidualnych palenisk domowych, pojazdów samochodowych, koksowni i hut. W stolicy najwyższe zmierzone stężenie sięga ok. 2,8 mikrograma na

Częstochowska huta zapłaci pracownikom, żeby odeszli

ISD Polska. - Gdy przejmowaliśmy zakład podlegało mu kilkanaście spółek. Po połączeniu huty w jeden organizm prezesi, wiceprezesi i inni funkcyjni zostali na swoich stanowiskach. Sprzedana została koksownia i rurownia, ale do nowych właścicieli przeszli tylko pracownicy związani z produkcją